Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Gjødselgiganten Yara
Gjødselgiganten Yara
highlander
10:41 21.04.2017
#8102

Norne Securities har nedgradert Yara til salg.

Samtidig reduserte meglerhuset kursmålet fra 330 til 300 kr.
highlander
11:54 26.04.2017
#8102

Yara er ned 5,45 % i skrivende stund, etter fremleggelse av Q1-rapporten som de fleste investorene er skuffet over.

Inntektene kom inn 11 % lavere enn konsensus, mens justert EBITDA kom inn ble 14 % lavere enn forventningene.

Normalt sett er første kvartal det sesongmessige sterkeste kvartalet, og med økende gasskostnader og ny gjødselkapasitet igangsatt i markedet, er det vanskelig å se 2017 som noe annet enn utfordrende, uttaler Citi i sin oppdatering etter tallene.

Yaras gjennomsnittlige realiserte urea- og nitratpriser falt med henholdsvis fem prosent og 15 prosent på årsbasis, mens NPK-prisene falt med omtrent ti prosent. Selskapets gjennomsnittlige globale gasskostnader var samtidig 28 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge Yara.
DNB Markets sier seg enig med Citi, og trorYara-konsensus blir nedjustert rundt fem prosent som følge av kvartalsrapporten.

Pareto Securities mener (ifølge HO) at Yaras høye ordrebok inn i første kvartal har kun en kortvarig effekt, og bør gi begrenset effekt på estimatene fremover.
OldNick
08:53 18.07.2017
#19885

YARA: Fertilizer Industry Handbook (slides only) (PDF)

YARA: Fertilizer Industry Handbook (with notes) (PDF)
______

YAR: 2016 Annual Report (PDF)
______

Yara kom med Q2-2017 rapport idag.

Den preges av lavere produktpriser og høyere kostnader.
Det er overproduksjon i bransjen pga. ekspanson, og når salget også faller for noen produkter, blir det et dårligere resultat.


YAR: Yara rapporterer kvartalsresultat som reflekterer lavere commodity-marginer

Børsmelding
18.07.2017

Oslo - Yara International ASA leverte et svakere resultat for andre kvartal sammenlignet med ett år tidligere. Nettoresultat etter minoritetsinteresser var 699 millioner kroner (2,56 per aksje), sammenlignet med 3.072 millioner kroner (11,23 per aksje) ett år tidligere. Korrigert for valutagevinst og spesielle poster var resultatet 2,90 kroner per aksje sammenlignet med 6,29 kroner per aksje i andre kvartal 2016.

EBITDA eksklusive spesielle poster var 2.873 millioner kroner, ned 27% sammenlignet med ett år tidligere, hovedsakelig grunnet høyere energikostnader og lavere realiserte gjødselpriser.

"Yara rapporterer et svakere resultat enn året før, hovedsakelig på grunn av lavere commodity-marginer,» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

"Industrien vår står overfor en sterk overforsyning av urea og andre commodity-nitrogenprodukter, en utviklingen vi har forventet en stund. Vi fokuserer derfor på å forbedre driften vår, og å gjøre vekstinvesteringer hovedsakelig innen premiumgjødsel og industriprodukter hvor marginene er mer stabile. Yaras forbedringsprogram og ekspansjonsprosjekter er i rute til å levere minimum 17 kroner per aksje i årlig økt inntjening innen 2020," sier Holsether.

Gjødselleveransene var 3% lavere enn i andre kvartal 2016. Justert for salget av Yaras CO2-virksomhet i fjor økte salget av industriprodukter med 8% sammenlignet med ett år tidligere.

Marginene i kvartalet ble påvirket både av høyere gasskostnader og lavere realiserte salgspriser. Yaras gjennomsnittlige realiserte ureapris falt med 7%, mens realiserte nitrat- og NPK-priser var henholdsvis 1% og 5% lavere enn for ett år siden. Yaras gjennomsnittlige globale gasskostnad var 24% høyere enn for ett år siden.

Utsiktene for bondens margin og insentiver for bruk av gjødsel er globalt sett fortsatt gode, og prisutviklingen på korn, kjøtt og meieriprodukter har så langt i år vært positiv. I Europa opplever Yara en normal ordreinngang ved starten på den nye gjødselsesongen, til høyere priser enn for ett år siden, og forventer et uendret europeisk nitrogenforbruk for 2017/18 sesongen. Basert på nåværende terminkontrakter for olje- og gassprodukter, forventes Yaras spot-baserte energikostnader for de neste to kvartaler samlet å bli omtrent 225 millioner kroner høyere sammenlignet med ett år tidligere.

Kontakt:
Thor Giæver, investorkontakt, Tel: (+47) 2415 7295, Mob: (+47) 4807 5356, thor.giaver@yara.com
Esben Tuman, mediekontakt, Tel: (+47) 2415 7026, Mob: (+47) 9050 8400, esben.tuman@yara.com


YAR: Q2-20a7 Report (PDF)

YAR: Q2-20a7 Presentation (PDF)
highlander
14:28 25.09.2017
#8102

Yara er den aksjen Stig Myrseth har hatt lengst inne i Dovreporteføljen, og han gjentar kjøp med følgende begrunnelse:

«Yara nestemann?
I gjødselindustrien skraper konjunkturene for tiden mot bunnen. Kunstgjødsel kan imidlertid være der aluminium var for ett år siden, og dette gjør Yara til en av mine favoritter.»
highlander
14:20 27.09.2017
#8102

Nordea Markets har oppgradert Yara fra hold til kjøp, og samtidig oppjustert kursmålet til 420 kr.
highlander
14:21 27.09.2017
#8102

Også ABG Sundal Collier er mer positiv til aksjen; meglerhuset gjentar kjøp i en analyseoppdatering, og løfter kursmålet fra 350 til 400 kr.
highlander
15:22 03.02.2018
#8103

Norne Securities har oppgradert Yara fra selg til hold i en analyseoppdatering denne uken.

Samtidig har meglerhuset økt kursmålet fra 350 til 380 kr.
blåball
17:29 03.02.2018
#3997

Her kan man merke seg att meglerhusene er svært trege i sine oppgraderinger av Yara , og att City Group ga rimlig banklån til gunstig rente , fordi prosjekt i Yara er gode som en regel , samt att GIEK garanterer for lån i større grad . ( Ikke obligasjonslån med andre ord ) .

Fordi om trenden i USA Stats Obligasjons renter settes til om lag 3 % dei nærmeste årene , kan Bankene gi lån til riktige Selskaper : Yara er ett av dem .

NEL Hydrogen er ett selskap for Yara og Norsk Hydro ?

Adblue gir Norsk Hydro fordeler fremover , samt sterke forbedringer på drift fremover .

Tungvektere som er teknologisk og industrielt drevet er vinnere fremover , og etterspørsel etter både olje og aluminium og gjødsel er stigende i mange tiår fremover .

Moderat inflasjon tilsier moderate renter fremover .

Endret 03.02.2018 17:37 av blåball
OldNick
08:56 08.02.2018
#19897

YARA kom med Q4-2017 resultat idag.

Ikke særlig imponerende.
Yara sliter fortsatt med dårlige markeder i noen regioner, noe som viser seg i resultatene.

Det fører til forslag om betydelig lavere utbytte-forslag.

Kanskje selskapet bør skifte ut ledelsen, som jeg ikke har noen tiltro til.

YAR: Yara reports improved results reflecting higher margins

Børsmelding
08.02.2018

Oslo - Yara International ASA delivered improved fourth-quarter results compared with a year earlier. Net income after non-controlling interests was NOK 846 million (NOK 3.10 per share), compared with a net loss of NOK 333 million (NOK 1.22 per share) a year earlier. Excluding net foreign exchange gain and special items, the result was NOK 3.88 per share compared with a net loss of NOK 1.58 per share in fourth quarter 2016.

Fourth-quarter EBITDA excluding special items was NOK 2,845 million, up 15% compared with a year earlier, primarily reflecting higher margins.

"Yara reports improved results with higher production, and the Yara Improvement Program ahead of schedule," said Svein Tore Holsether, President and Chief Executive Officer of Yara.

"Our financial results are better, mainly due to higher market prices. However, fertilizer markets remain fundamentally supply-driven, and we remain focused on strengthening our own operations," said Holsether.

Total fertilizer deliveries were 3% lower compared to a year earlier, driven by lower deliveries in North America, Brazil and Europe. Industrial deliveries were 3% higher than a year ago, reflecting continued growth for AdBlue. Yara's production increased, with ammonia and finished fertilizer production respectively 5% and 1% higher than a year earlier. Yara's average realized nitrate prices increased 20% while realized NPK and urea prices were respectively 6% and 13% higher than a year ago.

The global farm margin outlook and incentives for fertilizer application remains supportive overall, and the price trend for cereals and meat has been positive for the past year. In Europe, season-to-date nitrogen industry deliveries are in line with a year earlier, while producer stocks are below the 5-year average. So far in the first quarter Yara's European nitrate deliveries are slightly behind the same period a year earlier. Based on current forward markets for oil products and natural gas, Yara's spot energy costs for the next two quarters are expected to be approximately NOK 525 million higher than a year earlier.

The Yara Improvement Program is on track to reach at least USD 500 million of annual EBITDA improvement by 2020, of which USD 240 million has been realized as of fourth quarter 2017.

Link to report and presentation

Contact:
Thor Giæver, Investor Relations, Tel: (+47) 2415 7295, Mob: (+47) 4807 5356, E-mail: thor.giaver@yara.com
Kristin Nordal, Head of External Communications, Mob: (+47) 9001 5550, E-mail: kristin.nordal@yara.com


YAR: Q4-2017 Report (PDF)

YAR: Q4-2017 Presentation (PDF)

YAR: Presentation on CMD (Webcast)
______


Resultatforbedring fra Yara

Gjødselgiganten snur den negative bunnlinjen til pluss, men greier likevel ikke å levere oppe til forventningene.

John I. Seljheuag, Hegnar.no
08.02.2018

______

Yara-resultat skuffer

Til tross for en resultatforbedring på 15 prosent, faller gjødselkjempens resultat langt under forventningene.

John T. Aarø, E24.no
08.02.2018

Endret 08.02.2018 09:05 av OldNick
blåball
09:48 08.02.2018
#4022

re:OldNick #19897:
Hva er det med ledelsen i Yara ?

( nåvernde sjef i Norsk Hydro snudde nærmest i døren for noen år tilbake , grunnet ett eller annet oppkjøp eller salg av virksomhet ? ) .
highlander
13:51 08.02.2018
#8156

Yara International faller som forventet etter kvartalsrapporten.

- Fjerde kvartal var vel litt svakere enn det vi ventet, i hvert fall på volumsiden, sier analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities sier til TDN Direkt.

Pareto Securities mener ifølge TDN Finans aksjen i tillegg også trekkes ned av at flere i markedet på forhånd så et mulig oppsidepotensial i Yaras forbedringsprogram på minst 500 millioner dollar i årlig EBITDA-bedring innen 2020.

Om utviklingen i tilbud og etterspørselen fremover tror Sivertsen at 2018 blir forholdsvis lik som 2017. Han tror gjødselprisene vil forbli volatile i 2018, og anslår litt høyere priser for året, trukket opp av økte energipriser.

DNB Markets venter at Yaras EBITDA-konsensus for 2018 vil bli nedjustert med tre-fem prosent, ifølge nyhetsbyrået. Meglerhuset viser til at rapportert EBITDA i fjerde kvartal var 12 prosent lavere enn konsensus, noe som vil bli litt motvirket av at Yara nå ser ebitda-forbedringer med et nivå på 350 millioner i 2018, mot tidligere 300 millioner.

I dagens kvartalsrapport opplyser Yara at forbedringsprogrammet er i rute til å nå minst 500 millioner dollar i årlig EBITDA-bedring innen 2020, og ligger foran plan.
Sivertsen i Pareto sier at aksjen torsdag kan være tynget av at markedet på forhånd så et mulig oppsidepotensial i dette programmet.

Det svakere enn ventede resultatet i 4. kvartal var drevet av lavere enn ventet realisert bidrag fra forbedringsprogrammet og høyere energikostnader, ifølge DNB Markets, som også viser til at utbytteforslaget for 2017 var svakere enn ventet.

Styret i Yara foreslår å betale ut et utbytte på 6,50 kroner per aksje for 2017, mot Inquiry Financial-konsensus på 8,53 kroner.

I forbindelse med at Yara har kapitalmarkedsdag torsdag opplyste selskapet at de anslår et løpende resultat per aksje (EPS) på 2,7 dollar med dagens priser, mens i et scenario med gjennomsnittlige 2015-priser estimeres løpende EPS på 4,4 dollar. Hvis man legger til Yaras forpliktede vekst og bedringsprogrammer ventes ytterligere EPS på 1,4 dollar per aksje innen 2020.

Selskapets inntjeningsscenarier er ifølge Bloomberg News i samsvar med meglerhuset Bernsteins anslag, som er høyere enn konsensus, skriver TDN Finans. (Kilde: TDN, HO)
highlander
03:55 11.02.2018
#8187

Ikke overraskende har det kommet flere nedjusteringer av kursmål etter Yaras kvartalsrapport:

Norne Research har kuttet kursmålet fra 380 til 360 kr.

DNB Markets har nedjustert fra 430 til 420 kr.

Credit Suisse, som er et av meglerhusene med lavest kursmål på aksjen, har kuttet dette fra 350 til 340 kr.

ABG Sundal Collier og BMO Capital Markets har også redusert med en 10-er hver, fra hhv. 430 og 410 kr til hhv. 420 og 400 kr.

Imidlertid indikerer de fleste meglerhusene at aksjen har oppside, gitt nåværende kurs på 348,80 kr.

Den mest påfallende endringen står SEB Equity Research for. Meglerhuset oppgraderer Yara fra hold til kjøp etter kvartalsrapporten, og løfter kursmålet fra 360 til 400 kr.

SEB oppgir følgende begrunnelse: «Dette skyldes at vi tror de positive langsiktige fundamentale forholdene i markedet og Yaras lovende kostnadsprogram og motsykliske investeringer vil trumfe det kortsikte negative momentumet».

Fine ord, men jeg er tilbøyelig til å være enig med SEB, og har Yara som en av aksjene som det kan være lurt å kjøpe til en langsiktig portefølje på relativt rimelige kurser under den siste tidens korreksjonsmodus på børsen.
highlander
23:12 13.02.2018
#8243

Yara gjorde det dårlig i dag, og en optimal inngang til en langsiktig portefølje kan trolig gjøres med hell senere.

Nedgangen kom etter at UBS har nedjustert kursmålet på Yara til 310 kr fra tidligere 320, samtidig som salgsanbefalingen ble gjentatt.

UBS ser risiko både for selskapets nedstrømmarginer og volumveksten.

Etter at børsen stengte tirsdag ble det kjent at Yara har inngått en intensjonsavtale med Arab Potash Company (APC), der de to selskapene skal samarbeide om produksjon og salg av kaliumnitrat (potassium nitrate).

Selskapene skal vurdere en dobling av produksjonskapasiteten ved Kemapco, et datterselskap av APC som produserer kaliumnitrat. Yara kan også ta en minoritetsposisjon på 30 prosent i Kemapcom ifølge børsmeldingen.

Kaliumnitrat er et viktig produkt i løsninger for gjødsel og kunstig vanning (fertigation), som er et raskt voksende segment som selskapene vil utvikle gjennom dette samarbeidet.
highlander
12:59 03.04.2018
#8792

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:29 12.04.2018
#9009

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:56 12.04.2018
#9024

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:47 13.04.2018
#9081

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
20:25 18.04.2018
#9245

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:14 20.04.2018
#9300

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07:41 23.04.2018
#9342

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:48 23.04.2018
#9354

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
01:28 05.05.2018
#9816

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:39 09.05.2018
#9898

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:05 11.05.2018
#9944

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
06:53 16.05.2018
#10018

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter