Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > KINA - En økonomisk kjempe
KINA - En økonomisk kjempe
OldNick
21:32 01.10.2013
#15061

Mer om Elliott (se over), fra Prof. Amdam, BI

Et potensielt bonanza for de som gjør de rette trekkene

Her er internasjonal toppøkonom overbevist om at det er store penger å tjene. BI-professor stiller seg bak rådet


Marit Tronier Halvorsen, DN.no
30.09.2013

Den anerkjente økonomen Douglas Elliott er overbevist om at Kina unngår den harde landingen mange i dag frykter. Da amerikaneren i forrige uke gjestet et seminar i regi av Sparebank 1 Markets presenterte han en prognose som viste en noe avdempet økonomisk vekst på rundt syv prosent i årene fremover.

Toppøkonomen mener dette i kombinasjon med en stadig privatisering av næringslivet samt en finanssektor under rask utvikling vil åpne flere og flere muligheter for investorer utenfra.

Dette betyr et potensielt bonanza for de som gjør de rette trekkene, sier amerikaneren.

Mulighetene for å tjene store penger er der. Lettjente er de riktignok ikke, sier han.

Risikovurdering

Elliott, som kan vise til over 20 år i ulike internasjonale investeringsbanker, er i dag ansatt i den politiske tankesmien Brookings Institute i Washington D.C.. Overfor DN.no forteller han at han tidlig forsto viktigheten av å forstå Kina, og ikke minst hvordan landets finanssystem egentlig fungerer.

I dag mener han dette er selve nøkkelen til Kina-suksess.

I Kina kan man egentlig tenk på staten som en seniorpartner i en familiebedrift. Det betyr at investeringen innebærer en risiko for at avgjørelser kan komme raskt og plutselig og endre hele bildet. Denne risikoen må alltid vurderes, sier han.

Samtidig er det slik at kineserne også vil at du skal tjene penger. Kina ønsker seg de vestlige investorene, understreker Elliott.

Stiller seg bak

Professor i International Management og Kina-ekspert Rolv Petter Amdam på Handelshøyskolen BI kan ikke annet enn å stille seg bak rådene.

Dette er spesielt viktig for norsk næringsliv i Kina. I motsetning til for eksempel svenskene som med Ikea og Hennes & Mauritz retter seg mot forbrukerne, er norske bedrifter i all hovedsak rettet mot sektorer der den kinesiske staten står sterkt, for eksempel, shipping, offshore og maritimt, sier Amdam til DN.no.

Han mener energisektoren i Kina i dag er et godt eksempel for å illustrere hvordan ulike prosesser og interesser driver utviklingen fremover.

Sektoren er i dag dominert av gigantiske statlige og halvstatlige selskaper som står i en fase der de skal internasjonaliseres sterkt. Dette er planer som er forankret i kommunistpartiets sterke tro på at Kina må få mer kontroll og bli sterke på energisektoren for å kunne vokse og utvikles industrielt, sier han.

Det er klart at de må tjene penger og at det derfor er en bedriftsøkonomisk logikk i dette. Samtidig er det en planøkonomi som sier at disse sektorene skal utvikles over lang tid og vokse så så mange prosent, nesten koste hva det koste vil. Denne strategiske tenkningen gjør at kommunistpartiet og staten handler ut i fra langsiktig strategisk planlegging, sier BI-professoren.

Flytter egne rundt

Elliott er opptatt av at ikke minst et raskt voksende finanssystem innebærer mange muligheter, også for investorer fra Norge. Også her er kommunistpartiets rolle avgjørende, understreker han.

Det er blant annet verdt å merke seg at toppfolkene som har mest innflytelse kommer fra Kommunistpartiet og flyttes rundt i systemet hele tiden, sier han.

Dette tror Amdam ved BI at mange i denne delen av verden kan ha vanskelig for å ta inn over seg.

Kommunistpartiet er representert i de store finansielle institusjonene, selv om vi kanskje ikke ser dem. Det betyr at disse toppsjefene kanskje har en mer generalistkunnskap fremfor at de er eksperter på området. De er imidlertid eksperter på statlig styring og tar hele tiden avgjørelser i tråd med de planer og mål Kommunistpartiet har bestemt, sier han.
OldNick
23:50 11.11.2013
#15156

Et par artikler om China, Yuan og det kinesiske lederskapet og planene fremover

How China Can Cause The Death Of The Dollar And The Entire U.S. Financial System

Guest post at ZeroHedge
Nov. 8, 2013

______

Det største spørsmålet i Kina akkurat nå

I disse dager avgjøres Kinas skjebne de neste ti årene


Fredrick Chr. Ekeseth, E24.no
07.11.2013

I helget innledet sentralkomiteen i det kinesiske kommunistpartiet og dets 376 medlemmer et tredagers møte som avgjør Kinas retning de neste ti årene.

BI-professor og Kina-ekspert Jon Arne Isachsen tror dagens regjering vil skjele til Deng Xiaopings "reformere og åpne opp"-program i perioden 1978 til 1993.

Kun signaler

Det blir likevel vanskelig for utenforstående å tolke utfallet av toppmøtet, selv om det vil bli skrevet "side opp og ned" om resultatet, påpeker han.

Det vil ende opp som signaler, og det som kommer ut er svært vanskelig å tolke, sier professoren.

Det han håper på, er signaler om endringer i eiendomsretten til jordbrukseiendom på landsbygden.

En stor pott

De tidligere kollektivene har blitt familiedrevne og økt produktiviteten med femti prosent, men staten eier fortsatt eiendommene og de lokale myndighetene nyter godt av inntektene.

Den private eiendomsretten testes allerede ut i enkelte deler av landet.

Tilflyttede arbeidere tillates i økende grad bostedstilhørighet og tilknyttede offentlige ytelser (hukou) der de jobber fremfor der de kommer fra, samt at bønder i visse områder gis større innflytelse ved salg av jordbrukseiendommene sine.

Dette ventes å bli ekspandert til flere kinesiske provinser.

Isachsen ser eiendomsretten på landsbygden som den største utfordringen i Kina, ved siden av dominansen til de statlige virksomhetene.

Det er en stor pott som ligger der, og ikke er fordelt, sier han.

Varsler maktkamp

Signaler i retning av mer privat eiendomsrett vil imidlertid utfordre dem som nyter godt av slik det er i dag.

Lokale myndigheter har beriket seg direkte og personlig gjennom dype lommer. Og der det kun er ett parti som har makten, blir det korrupsjon, påpeker han.

Det er en maktkamp som må komme, sier professoren.

Forbereder befolkningen

Kinas tilnærming til utfordringene er imidlertid alt annet enn vestlig.

Og med en flere årtusen gammel sivilisasjon i ryggen der historien er full av statlige overgrep og forsøk på statskupp, trør myndighetene varsomt.

I forrige måned uttalte Kinas nye president Xi Jinping til China Daily at landet måtte øke sin bevissthet "om uventede utfordringer og gripe mulighetene i den vitenskaplige og teknologiske revolusjonen".

Samtidig advarte han om at "vi kan ikke vente, nøle eller slakke av".

Kan dere tenke dere vestlige politikere si noe sånt, sier Isachsen retorisk.

Føler seg frem

Det er ikke bare kulturforskjeller.

Ordvalget skal gå hjem hos 1,3 milliarder mennesker.

Tilnærmingen er at "vi føler oss frem på steinene mens vi krysser elven", siterer professoren.

Motstridende interesser

Hvem som skal eie hva er et fordelingsspørsmål, presiserer han.

Men situasjonen er låst, og hvordan det skal kunne løses opp ér det store spørsmålet.

De etablerte i provinsene er veldig lite interessert i dette, sier Isachsen.

Får ikke lån

Samtidig sluses overskuddene fra Kinas 120 statseide selskaper, der mange er monopoler, vekk fra statskassen og fellesskapet, påpeker han.

Fire statseide banker kontrollerer også halvparten av markedet.

Vanlige foretak får ikke finansiert, fordi markedet er monopolisert, sier professoren.

Selv om han mener at flere alternativer må på banen, fny
OldNick
11:20 13.11.2013
#15160

Om resultatet fra toppmøtet i Sentralkomiteen i China's kommunistpasrti om planene fremover.

Kina har godkjent reformplanene

Kinesiske myndigheter legger frem planene for det neste tiåret


TDN Finans, NTB, Marit Tronier Halvorsen
12.11.2013

Den 18. sentralkomiteen i Kinas kommunistiske parti har godkjent reformplanene ved slutten av et firedagers møte tirsdag.

Det melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua tirsdag, skriver TDN Finans.

Bærekraftig vekst

Det har vært ventet at en ny 10-årig reformplan vil handle om hvordan økonomien skal rebalanseres for å få til en mer bærekraftig vekst fremover.

Detaljene er ikke gjort kjent, men ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua innbærer planene at Kinas regjerende kommunistparti vil la markedet spille en avgjørende rolle i fordelingen av ressurser. Målet er å oppnå avgjørende resultater innen år 2020, het det i en offisiell melding fra nyhetsbyrået.

Xinhua opplyser at Kina blant annet skal reformere systemet for inntektsdistribusjon, samt gjennomføre skattereformer og finanspolitiske reformer. Barrierene mot markedene skal tas bort, samtidig som at systemet for budsjetthåndtering skal forbedres. Det vises også til viktigheten av å balansere utgifter og inntekter. Videre skal man fremskynde utviklingen av handelsfrie områder.

Nyhetsbyrået opplyser at landets myndigheter i tillegg vil etablere en statlig sikkerhetskomite for å bedre systemene og strategiene som skal ivareta den nasjonale sikkerheten, samt bedre den sosiale utviklingen og stabiliteten.

Bærekraftig vekst
DNB Markets analytikere skriver i sin morgenrapport at reformen «vil kunne innebære tiltak for å øke urbaniseringen, bl.a. ved å gjøre det lettere for bønder å selge sine eiendommer når de forlater landsbygda».

«Det er også ventet at man vil løsne på registreringssystemet for husholdningene, som hindrer tilgang til utdanning og velferdsgoder utenfor deres hjemsted», påpeker meglerhuset, som videre viser til at det er ventet at målet for BNP-veksten neste år vil bli satt til 7,0 prosent.
______

Slik skal Kina sikre det økonomiske mirakel

Kommunistpartiet har vedtatt nye reformer etter fire dager langt toppmøte


Even Landre, Jo Andre Aakvik, E24.no
12.11.2013

I etterkant av toppmøtet i sentralkomiteen varsles det reformer innenfor en lang rekke områder - alt fra forsvar via eiendomsrett til økonomisk politikk skal overhales.

- Kinas mål er å oppnå avgjørende resultater innen år 2020, heter det i en melding det offisielle nyhetsbyrået Xinhua refererer fra møtet.

Sentralkomiteen er det øverste organet i det kinesiske kommunistpartiet - utenom partikongressene som avholdes hvert femte år.

Helgens toppmøte er det første siden Xi Jinping overtok som president i Kina etter Hu Jintao for et år siden.

Reformkomité

Så langt er det ikke kommet detaljer om hva de 370 medlemmene i sentralkomiteen har vedtatt, men av de viktigste hovedpunktene som gjengis av det statlige nyhetsbyrået Xinhua og internasjonale media er:

- Stimulere til økt vekst i privat næringsliv
- Redusere kontrollen av kapital og investeringer
- Det skal gjennomføres en større skattereform
- Det skal gjennomføres en landreform, blant annet gjennom økte eiendomsrett for bønder
- Skillet i inntektsnivåene i Kina skal reduseres
- Det skal gjennomføres politiske reformer
- Det skal gjennomføres reformer av forsvaret

Til å lede de store reformene skal det utpekes en egen reformkomite, opplyser myndighetene.

Det er så langt ikke kjent hvordan denne komiteen skal organiseres og settes sammen.

Ifølge et kommunikéet har sentralkomiteen vedtatt «omfattende dypere reformer».

- Kina vil utdype sin økonomiske reformer for å sikre at markedet vil spille

Endret 13.11.2013 11:20 av OldNick
OldNick
11:21 13.11.2013
#15161

en «avgjørende» rolle i tildeling av ressurser, heter det i uttalelsen fra kommunistpartiets komitè.

Det har vært knyttet stor spenning til at ledelsen i Kommunistpartiet vil presentere en ny reformagenda for de neste ti årene.

Partiet har avholdt toppmøte for lukkede dører siden lørdag.

Et mirakel

Xinhua skriver tirsdag at Kommunistpartiet nå satser på å blåse nytt liv inn i det økonomiske mirakel nasjonen har gjennomlevd de siste 20-30 årene.

- Kinas økonomiske reformer har nå nådd en kritisk fase, og landet må skape ny begeistring om reformene hvis det skal klar å opprettholde en raskt og bærekraftig økonomisk vekst, etter år hvor landet er åpnet opp og reformert, skriver det statlige nyhetsbyrået.

Xinhua peker på at kinesisk økonomi har vokst i rekordfart, fra en årlig verdiskapning på 364,5 milliarder yuan i 1978 til 52 billioner i 2012.
______

Asia stocks fall as China meeting disappoints

By Daniel Inman, Marketwatch
Nov. 13, 2013

Asian stocks moved lower after China's leaders failed to provide a clear direction on policy over the coming decade, while the Nikkei's strong upward streak in the last two sessions came to a halt.

Stocks in China in particular reacted badly to Tuesday's conclusion of the Third Plenum - a four day meeting that will set the course for the world's second-largest economy for the coming 10 years. The communique that followed the meeting called for fewer investment restrictions and greater rights for farmers, but was lacking in specific details.

mer på link
______

Hong Kong posisjon som finanssenter kan være truet av at kinesiske ledere prioriterer Shanghai.

Asia i dag: Hong Kong frykter Kina-reformer

Morten Iversen, DN.no
13.11.2013

Kina har ambisjoner om å gjøre Shanghai til et av de største og viktigste finansmarkedene i verden. Dette truer posisjonen finansbyen Hong Kong har hatt i over 60 år.

Det var store forventninger til at den kinesiske kommunistledelsen skulle legge frem planer etter det økonomiske toppmøtet som også ville få fart på kinesiske aksjer. Shanghai-børsen faller fra morgenen av. Det lyser rødt på alle de største aksjemarkedene i Asia fra morgenen av.

«Til tross for at de har satt en frist i 2020 for å oppnå avgjørende resultater, mangler kommunikeet detaljer og målbare indikatorer», skriver HSBC Global Research i en rapport.

MSCI Asia Pacific-indeksen har falt med 0,7 prosent i dag.

KINA: Det sies at når Kina nyser pådrar Hong Kong seg en lungebetennelse. Hong Kong-børsen har falt med 1,5 prosent i dag - et halvt prosentpoeng mer enn nøkkelindeksen ved Shanghai-børsen. Det er stor usikkerhet rundt hva kinesiske myndigheter planlegger av reformer, når dette skal skje og hvordan det vil påvirke Hong Kong.

Den kinesiske kommunistledelsen la frem en vag plan etter firedagersmøtet i den tredje plenumkonferansen av den 18. partikongressen siden etableringen av dagens Kina. Det viktigste som kom ut fra kommunikeet er at markedet skal få spille en viktigere rolle fremover på å fastsette priser.

Dette vil bli en gradvis prosess frem mot 2020, men det er også et veikart for den kinesiske økonomien for de neste 15 årene. Hong Kong har i alle år etter kommunistrevolusjonen i 1949 hatt en svært viktig rolle for Kina.

Fortsatt er finansmarkedet i Hong Kong en viktig tilrettelegger for kinesiske selskaper som har behov for kapital og en inngangsdør til Kina for utenlandske selskaper.

Hong Kong vil møte nye utfordringer hvis Kina åpner grensene mer til de internasjonale markedene, slik president Xi Jinping og resten av kommunistledelsen ønsker. Nye frihandelssoner skal etter planen ha mange av de samme rettighetene og fordelene som Hong Kong har i dag. Forskjellen er at de vil bli

Endret 13.11.2013 11:21 av OldNick
OldNick
11:22 13.11.2013
#15162

plassert på det kinesiske fastlandet.

Hong Kong, som har en viss grad av selvstyre fra Kina, frykter å bli isolert når Kina bygger opp Shanghai som et finanssenter. Svaret er å knytte sammen Hong Kong med Macau og Guangdong i Sør-Kina.

- Hong Kong har ingen fremtid hvis vi ikke kan fusjonere Perledeltaregionen i Sør-Kina, sa direktør Justin Chiu hos Cheung Kong Holdings, som kontrolleres av Asias rikeste mann, på et seminar på tirsdag.
______

Stort sett alle utenlandske kommentarer til kommunikeene og statspressen i China er tilbakeholdne med skrytet.

Signalene er uklare.

China Vows Bigger Role for Markets as Party Closes Summit

Bloomberg News
Nov. 13, 2013

China elevated the role of markets while maintaining the state's dominance in the nation's economic strategy, seeking to balance finding new sources of growth with sustaining the Communist Party's grip on power.

The nation will make markets "decisive" in allocating resources, according to yesterday's communique from the third full meeting, or plenum, of the party's 18th Central Committee in Beijing, which stopped short of unveiling detailed policy shifts. The state will remain "dominant" in the economy, indicating limits on reducing government involvement.

The statement from the President Xi Jinping-led session suggests freer pricing on interest rates, farmland and energy without changing the central role of state-owned enterprises, according to Bank of America Corp. The party will set up a team to coordinate and supervise policies under the updated principles and more specific measures may follow in the coming weeks or months.

"It remains to be seen whether actions are as loud as words," Kevin Lai, an economist at Daiwa Capital Markets in Hong Kong, said in a note. "There will be reforms but they will not go far enough to break many old state-owned entity interests."

The benchmark Shanghai Composite Index (SHCOMP) fell 0.8 percent at the 11:30 a.m. local-time break and Hong Kong's Hang Seng Index was down 1.3 percent as the statement disappointed investors looking for specifics on policy shifts to combat cooling growth in the world's second-largest economy. Hao Hong, a Hong Kong-based strategist at Bocom International Holdings Co., said yesterday that the meeting "underwhelms in details."
Regional Debt

China's leaders are under pressure to revamp the nation's finances as swelling local-government debt highlights the risk of a buildup of bad loans and state businesses' access to bank funding crowds out small firms. The document didn't explicitly discuss specific issues such as regional borrowing, interest rates or the one-child policy, while referring generally to giving farmers more property rights.

"It's going in the right direction is the most you can say," said Louis Kuijs, chief China economist at Royal Bank of Scotland Group Plc in Hong Kong. "Even though some of the phrasing is new, the ideas are not so new."
______

China Made Decisions About Market Reforms. We Think

By the Editors, Bloomberg
Nov. 13, 2013

The meeting of China's leaders that just wrapped up in Beijing was possibly the most important economic-planning session the world has seen in years. Or perhaps it wasn't. This being China, it's hard to say.

By now, China's leaders understand the reforms the economy needs, and they presumably spent the past few days discussing them -- but you'd hardly know it from the leaden communique issued after the gathering.

Endret 13.11.2013 11:22 av OldNick
OldNick
11:23 13.11.2013
#15163

Traditionally, after each handover of power, the third full meeting of the Chinese Communist Party's central committee is a big deal. Before this latest Third Plenum, the government was letting it be known that the session would stand in comparison with the one in 1978 that's widely -- if misleadingly -- credited with introducing China's program of market-oriented reforms and delivering more than three decades of astonishing economic growth.

As usual, though, the statement released after the meeting left analysts struggling to uncover meaning in commitments that could turn out to mean nothing. China will henceforth give markets a "decisive" role, the committee said -- albeit in a system in which the state will still be "dominant." To some commentators, that signaled an acceleration of pro-market reform; to others, a stalling. Another approach was to count the number of times the words "reform" and "socialism" appeared in the statement. (Respectively, 59 times and 28 times: Draw your own conclusion.)

The leadership's inability to speak plainly to the country about its plans shows how far China's system still has to travel before it achieves anything resembling political legitimacy: In this regard, in fact, the ruling elite has lately been moving backward -- for instance, by tightening its repression of dissident voices. On the other hand, invoking China's pro-market revolution of the late 1970s hardly signals complacency, let alone a desire to turn back the clock.

President Xi Jinping and his comrades plainly understand that China's growth will fade and resistance to their leadership will increase unless corruption is curbed and the economy is rebalanced away from unprofitable state-directed investment and toward higher consumption and faster improvement of living standards. A growing role for market forces would achieve these shifts -- but it would also undermine the power and privileges of the elite and risk short-term economic disruption.

Beijing is aware. A recent report co-written by the World Bank and China's state-sponsored Development Research Center channeled advice that might have come from any champion of market capitalism. It called on the government to "implement structural reforms to strengthen the foundations for a market-based economy by redefining the role of government; reforming and restructuring state enterprises and banks; promoting competition; and deepening reforms in the land, labor and financial markets." Yet China's leaders have conservative instincts. They seek stability first. It's a matter of (their own) survival.

It's quite a dilemma. The government needs rapid growth to contain what would otherwise be increasing discontent; however, rapid growth, by its very nature, is politically destabilizing. The compromise lately has been cautious, sometimes grudging economic reform.

Over the coming weeks and months, as specific policies are announced, the intended pace of the next phase of political and economic reform will become clearer. For the country's sake, there's little question that faster would be best. For the sake of the country's current leaders, that isn't so obvious.
highlander
14:35 16.11.2013
#3443

Dette vil på sikt bidra til ytterligere BNP-vekst i Kina:

Nå skal flere kinesere få lov til å få flere barn...
OldNick
09:18 25.02.2014
#15464

Nedbremsing i eiendoms-sektoren.

Sikkert smart å dempe veksten (og prisveksten) i denne sektoren, gjør det hele mer håndterbart...

Kina strammer inn

Morten Iversen, DN.no
24.02.2014

Eiendomsfesten har fortsatt inn i 2014 i Kinas største byer med en prisoppgang på over 20 prosent i Shanghai. Myndighetene prøver å stramme inn og få kontroll med utlån til eiendomssektoren.

Med en innskuddsrente på et par-tre prosent og en tilsvarende inflasjon jakter likvide kinesere på alternative investeringer. Eiendomssektoren har gitt en langt høyere avkastning gjennom mange år.

Spekulativ kapital har stått bak mye av prisveksten som har utestengt svært mange fra drømmen om å eie egen bolig.

De siste prisstatistikkene viser at eiendomsprisene økte med i gjennomsnitt 9,6 prosent i 69 av Kinas 70 største byer i januar. I Shanghai har eiendomsprisene steget med 20,9 prosent det siste året. Beijing ligger like bak med en oppgang på 18,8 prosent.

Ifølge næringslivsavisen Shanghai Securities News har flere banker, blant annet Industrial Bank, innført lånestopp til kinesiske eiendomsutviklere de siste ukene. De har også strammet inn overfor blant annet sement- og stålprodusenter.

«Den kinesiske gjelden vokser for raskt. Spesielt veksten fra skyggebankvirksomheten medfører risiko. Myndighetene prøver å bremse veksten og risikoen bør være håndterlig», skriver strategisjef Shane Oliver hos AMP Capital i en ny analyse.

De regulerte bankene følger marsjordrer fra kinesiske myndigheter når de stoppet nye utlån.

- Eiendomsprisene er på et høyt nivå og eiendomssektoren kan gå inn i en korreksjonsfase. Gitt at eiendomsbransjen er en av søylene som støtter opp den kinesiske økonomien vil veksten miste litt av dampen når bransjen lider. Det er også dårlige nyheter for den globale veksten, sier analytiker Wei Wei hos West China Securities til Bloomberg.

Investorer har kvittet seg med eiendomsaksjer i dag ved børsene i Shanghai og Hong Kong. Aksjekursen på eiendomsgiganten China Vanke falt med 6,3 prosent etter tre timers handel. Siden juni har kursen falt med 44 prosent.

Nøkkelindeksen ved Shanghai-børsen har falt med over to prosent i dag. Dette er den kraftigste nedgangen på en dag siden minikrakket i juni i fjor. Det siste året har Shanghai-børsen falt med 11 prosent.

China Vanke, som er Kinas største eiendomsselskap, fikk i januar en omsetningsvekst på 45 prosent. De største eiendomsselskapene har ikke mistet troen på nybygging. I årets seks første uker foretok de tomtekjøp i Kinas største byer på over 60 milliarder kroner, ifølge Securities Daily.

Det er begrensninger på utførsel av kapital fra Kina, men det finnes omveier. De foretrekker vestlige markeder hvor de føler seg trygge. I Sydneys forsteder er det kinesiske investorer som står bak nye prisrekorder på boliger, ifølge eiendomsselskapet Ray White Real Estate.

- Den kinesiske eiendomsboomen stemmer. Mange kinesere er opptatt av å balansere investeringsporteføljen da kinesiske myndigheter forsøker å kjøle ned markedet. I mange tilfeller kjøper de en bolig til barn som sendes til Australia for å få en utdannelse, sier styreformann Brian White hos eiendomsselskapet til den australske avisen Herald Sun.

85 prosent av 750 leiligheter som det australske eiendomsselskapet Billbergia har lagt ut for salg på et eiendomsprosjekt har blitt solgt til kinesiske investorer.

Mer på link
OldNick
00:16 27.02.2014
#15480

Kinas skyggebankvirksomhet ikke stor

Sentralbanksjef Zhou Xiaochuan i Kina sier imidlertid at virksomheten vokser relativt fort. Sentralbanken vil håndtere situasjonen nøye, forsikrer han om


TDN Finans, DN.no
24.02.2014

Sentralbanksjef Zhou Xiaochuan i Kina sa på G20-møtet i Sydney at Kina vil håndtere skyggebankvirksomheten i landet nøye, melder Market News International (MNI) mandag.

- Skalaen på Kinas skyggebankvirksomhet er ikke stor, men vokser relativt sett raskt og vi vil håndtere den nøye, sa Zhou, og presiserte at systemet blir effektivt overvåket.

På G20-møtet sa han at arbeidet med rebalanseringen av økonomien vil fortsette.

- Økonomisk vekst på rundt syv til åtte prosent passer Kina og støtter global vekst og stabilitet, sa Zhou.

Ifølge ham står tjenestesektoren for en større andel av den innenlandske økonomien samtidig som industriandelen reduseres.

-Dette er en trend vi håper vil fortsette, sa han.

Sentralbanksjefen mener reduksjonen innen industrisektoren er et resultat av høyere kostnader som en følge av myndighetenes økte fokus på å redusere forurensing i landet. Han legger til at dette fokuset også fører til en negativ effekt på den økonomiske veksten i det kortsiktige bildet.
______


Forbruksvare. En statue av Folkerepublikken Kinas største kommunistleder Mao Zedong hilser innbyggere i Beijing på vei gjennom forurenset smog. Det er nå blitt vanskelig å få tak i maskene, ble det meldt onsdag. Foto: KIM KYUNG-HOON


Som en atomvinter

Den sterkt reduserte solstrålingen på grunn av den voldsomme luftforurensningen i Kina kan sammenlignes med effekten av en nukleær vinter, mener kinesiske forskere


NTB, DN.no
26.02.2014

Kinas største nettbutikk for salg av ansiktsmasker melder samtidig at lageret er tomt.

Den mørkleggende og avkjølende effekten av jordens atmosfære som man vil få fra støv og røyk etter en atombombeeksplosjon, får plantene også gjennom redusert sollys som skyldes smog. Dette vil føre til at avlingene i alle fall vil bli redusert, sier dosent He Dongxian ved Kinas landbruksuniversitet til det tyske nyhetsbyrået DPA i Beijing.

Mindre lys

På en smogdag blir sikten redusert. Det innebærer at lysstyrken som når plantene blir svekket, forklarer den kvinnelige forskeren.

Fotosyntesen blir svekket, noe som har stor innflytelse på plantenes vekst, ikke bare på bladene, men også på frøene og fruktene, sier hun.

Et resultat er mindre mengde og dårligere kvalitet, understreker hun.

He påpeker at smogen er særlig tett om vinteren og tidlig på våren, noe som særlig har stor betydningen for drivhusproduksjonen av planter.

Sammen med andre forskere driver He Dongxiang eksperimenter med smogens virkningen på såkorn.

Fordi vi hadde så mange dager med smog i januar, har såkornet vi sådde da, ennå ikke begynt å spire, sier hun.

Tomt for masker

Kinas største onlineforretning for salg av ansiktsmasker som brukes mot forurenset luft, meldte onsdag at de er gått tom. Folk har bestilt i store mengder etter at smog har lagt seg over store deler av Nord-Kina denne uken.

Beijings myndigheter opplyste onsdag at luftinnholdet av PM2,5, som er en betegnelse på små, skadelige partikler som trenger ned i lungene, var på 501 mikrogram per kubikkmeter.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at et trygt nivå er 25 mikrogram.

En alternativ måling som USAs ambassade foretar og offentliggjør, var på 542 mikrogram.

I byen Shijiazhuang i Beijings naboprovins Hebei ble den offisielle målingen oppgitt til 661 mikrogram.

I Beijing var det sjette dag på rad med «oransje» varselnivå for luftforurensning. Sikten er redusert til noen få hundre meter.
OldNick
23:17 27.02.2014
#15491

Wow, China skal sette på bremsene i stålindustrien, nekte nye stålprosjekter til 2017.

Det vil legge press på både jernmalm, metallurgisk kull og relaterte industrier.

Gruvegiganter som VALE, Rio Tinto og BHP vil få føle dette gjennom lavere priser på jernmalm.

Hebei Iron & Steel says new project ban to help relieve oversupply

David Stanway, Reuters
Feb. 26, 2014

A vow by China to ban new steel projects until 2017 will help to relieve oversupply in the bloated sector but the policy will take time to have an effect, China's top steel maker said on Wednesday.

New steel capacity addition in China is still exceeding the tonnage due to be shut this year, Wang Jiguang, director of Hebei Iron and Steel Group's sales unit, told a Metal Bulletin conference in Beijing.

Overcapacity has dogged China's steel sector for years, wasting resources and causing big losses at heavily indebted mills, forcing them to rely on government subsidies.

Beijing has vowed to tackle the problem and said last week that it will ban new projects in industries such as steel and cement until 2017, while gradually eliminating existing operations that are below-standard.

"The government has put new capacity construction under strict controls and from now on the amount of additional capacity will be very small," Wang said.

But there would be a lag before the policy started to bite.

Wang said 30 million tonnes of production capacity was currently under construction nationwide, having been approved before the ban was put in place. Top producing Hebei province will only close about 15 million tonnes of capacity this year, he said, without giving figures for the rest of China.

China has around 300 million tonnes of surplus steel capacity, equal to nearly twice the European Union's total output last year. Still, mills have continued to expand, adding 69.2 million tonnes of new capacity in 2013, according to a report this month by consultancy CUsteel.

Wang said state-owned Hebei Group's utilisation rate for crude steel production capacity stood at about 80 percent in 2013, but the rate for some steel products was as low as 60 percent.

China's top steel association said this week the industry will not see a quick end to its troubles due to the level of overcapacity.

Efforts to consolidate the industry have also been hampered by corruption and heavy losses.

Hebei Iron and Steel, mired in losses, replaced its chairman in December. The firm's new chairman Yu Yong said profits and resources in some of its subsidiaries had been embezzled, according to a statement on the group's website.

Local media reported last month the company was undoing a government-backed consolidation that saw it take stakes in 12 private firms because it wanted to focus on managing its own assets to return to profit. Difficulities in consolidating the fragmented industry would make the market more competitive and more difficult to control.

Hebei province, which has an annual steel production capacity of 250 million metric tonnes, accounts for about a quarter of China's capacity, which stood at 1.04 billion tonnes last year.

As part of a broader plan to tackle overcapacity and clean up the environment, the government will shut 89.3 million tonnes of outdated steel mills in the northern cities and provinces by 2017 at the latest.
OldNick
00:11 28.02.2014
#15494

Nå som byggeboom'en i China bremses, satser Chinesiske myndigheter på å hjelpe eksportindustrien, og som vi vet, et middel som virker raskt er å svekke valutakursen.

Og det er akkurat det sentralbanken, som er gitt oppgaven med denne styringen, har startet å gjøre.

As Rest of Economy Weakens, Chinese Exports Surge

By KEITH BRADSHER, NYTimes.com
Feb. 25, 2014

OldNick
22:06 02.03.2014
#15500

Som også norske analytikere er enige om.

Derfor svekker Kina valutaen

Sentralbanken vil spekulantene til livs, mener analytiker


Marit Halvorsen, DN.no
28.02.2014

Kinesiske yuan viser fredag sitt største kursfall mot dollar siden revalueringen av valutaen i 2005, som følge av spekulasjoner om at landets myndigheter vil utvide kursbåndet i yuan.

Valutaen har den siste uken svekket seg mer enn én prosent mot dollaren. Svekkelsen kan bety at den nesten kontinuerlige styrkingen av den kinesiske valutaen siden sommeren 2005 være over.

Den kinesiske yuan er under streng kontroll av den kinesiske sentralbanken (PBoC). Bakgrunnen for svekkelsen er at sentralbanken ønsker økt volatilitet, noe som medfører høy risiko, skriver Wall Street Journal torsdag. Hensikten er å skvise ut kortsiktige spekulanter som satser på fortsatt oppgang, skriver avisen.

Ønsket

Valutaanalytiker Ole Håkon Eek-Nilsen i Nordea Markets er ikke i tvil:

Å svekke valutaen er en ønsket politikk fra sentralbanken, slår han fast.

Han tror først og fremst valutasvekkelsen henger sammen med at myndighetene ser svakhetstegn i vekstbilde i Kina.

Det å la valutakursen svekke seg litt, vil være veldig fint for eksporten, påpeker han.

Samtidig avfeier ikke valutaanalytikeren muligheten for at det kan ligge en annen strategi bak:

At svekkelsen kommer nå, kan være relatert til at man faktisk ønsker et litt mer balansert risikobilde rundt kursen, mener valutaanalytikeren.

Mye spekulasjon

Ifølge Eek-Nilsen er bekymringen til den kinesiske sentralbankens knyttet til at «alle verdens hedgefond spekulerer i valutakursen deres».

Det at resten av verden er ekstremt «long» yuan mot dollar, er uheldig for stabiliteten, sier han.

Når investorene har såkalte long-posisjoner vedder de på at valutakrisen kommer til å stige.

Får Kina en hard landing kan det føre til at alle spekulantene trekker seg ut på en gang. Da vil valutakursen svekke seg ekstremt mye, noe som kan gi høy inflasjon. De problemene vil man absolutt ikke vil ha, og da er det kanskje bedre å kontrollere seg ut av det, sier valutaanalytikeren.

Veddemålet mindre attraktivt

Valutaanalytikeren peker også på ikke minst såkalte «carry trades» har gjort markedet attraktivt.

I slike handler kjøper investorene yuan og finansierer dette med lån i eksempelvis dollar. På denne måten kan de bokføre renteforskjellen som profitt dersom valutakursen holder seg stødig.

Valutamarkedet går veldig mye etter «carry», altså hvor rentedifferansen er høyest. Det liker imidlertid enda bedre der det er mye rentedifferanse og små svigninger. Det forrholdstallet er «by far» best i kinesiske yuan, sier Eek Nielsen.

Torsdag skriver imidlertid Bloomberg News at yuan de siste månedene har gått fra å være det mest attraktive til det minst attraktive «carry trades»-veddemålet i fremvoksende økonomier.

Ikke siden høsten 2011 har valutakursen svekket seg så mye som den gjorde tirsdag denne uken, påpeker finansnettstedet i den sammenheng.

Ifølge DNB Markets er insentivet bak sentralbankens politikk opplagt.

Klarer man å overbevise markedet om at det er slutt på at yuanen kun vil styrke seg, vil man kunne redusere omfanget av spekulative kapitalstrømmer inn til Kina. Forventninger om en stadig sterkere valuta har ført til at slike strømmer til tider har vært svært store. Det har gitt økt press i en økonomi som har operert nær, om ikke over, full kapasitet, skriver meglerhusets analytikere i en rapport onsdag.
______

Produksjonen bremser opp i Kina

Produksjonsveksten i kinesisk industri fortsetter å avta og var i februar på det laveste på åtte måneder, viser tall fra myndighetene


NTB, HegnarOnline
01.03.2014

Den såkalte PMI-indeksen, som er en indikasjon på
OldNick
08:07 03.03.2014
#15504

aktiviteten innen kinesisk industri, falt i forrige måned til 50,2, viser tall fra landets statistiske sentralbyrå.

Indeksen har falt jevnt de siste månedene, fra 51,4 i november til 51 i desember og 50,5 i januar.

PMI på over 50 indikerer vekst i produksjonen, mens PMI på under 50 viser at det produseres mindre enn tidligere.

Kinesisk industri har rett nok økt produksjonen 17 måneder på rad, men veksten ser nå ut til å stanse helt opp.

Kinesisk økonomi vokste med 7,7 prosent i fjor, og dette var det laveste siden 1999.

Ekspertene spår en vekst på 7,5 prosent i inneværende år, men myndighetene har varslet reformer for å gjøre landet mindre avhengig av eksport og i stedet øke den innenlandske etterspørselen.

______

Asia i dag: Mot svakere vekst i Kina

Morten Iversen, DN.no
03.03.2014

En knapp måned før første kvartal skal avsluttes tyder foreløpige statistikker på at det blir en lavere enn forventet økonomisk vekst for Kina. Denne uken må kommunistledelsen forsvare seg til 3000 delegater i Folkekongressen.

Innkjøpssjefsindeksen (pmi) har historisk vist seg å ta pulsen på den kinesiske økonomien bedre enn noen andre undersøkelser siden årtusenskiftet. Innkjøpssjefer ved kinesiske fabrikker blir bedt om å vurdere ordreinngang og sammenligne denne med eksisterende budsjetter 24 ganger i året.

Februarmålingen fra den internasjonale finansinstitusjonen HSBC, som står bak en av de to kinesiske målingene, viser en pmi-måling på 48,5. En måling på under 50 viser at aktiviteten faller.

Den endelige målingen bekrefter svekkelsen i produksjonsindustrien. Det har blitt klart at det er en risiko for at bruttonasjonalproduktet vil vippe nedover. Dette krever finjustering av politikken for å stabilisere markedsforventningene og få en jevn veksttakt de neste kvartalene, sier sjeføkonom Hongbin Qu for Kina hos HSBC.

Den offisielle målingen viser en litt høyere pmi-måling, men det er usikkerhet rundt alle kinesiske statistikker i årets to første måneder. Årsaken er feiringen av kinesisk nyttår, som er på forskjellige tidspunkter hvert år.

Den økonomiske veksten i Kina havnet på 7,6 prosent i 2013. I år er målet på 7,5 prosent, ifølge den kinesiske næringslivsavisen Caixin. Dette kan vise seg å bli vanskelig.

- Vi tror nedgangen i Kina er reell. En strammere pengepolitikk de siste månedene har veid på produksjonsaktiviteten, sier Julian Evans-Pritchard hos Capital Economics.

Selv hvis årets to første måneder slås sammen er det en lav aktivitetsvekst i den kinesiske industrien.

- Det skjer større endringer i den økonomiske politikken i Kina for tiden. Vi ser antikorrupsjonskampanjene og økt fokus på forurensning. For øyeblikket er det ikke innkjøpssjefsindeksen som opptar kinesiske politikere mest. Det er andre ting de må forholde seg til, sier investeringsdirektør Yoon-Chou Chong hos Aberdeen Asset Management Asia til CNBC.

Delundersøkelser tegner et alvorlig bilde av aktiviteten i fabrikkene. Færre ordrer har gjort at fabrikkene har redusert antall ansatte de siste fire månedene. Sist dette skjedde var under finanskrisen for fem år siden da det var en kraftig lavere ordreinngang fra vestlige markeder.

Den årlige folkekongressen åpner i Kina denne uken. Det er det nærmeste landet kommer en demokratisk forsamling. Rundt 3000 delegater samles i Beijing for høre kommunistledelsens planer og strategier for det neste året.

Det økonomiske vekstmålet for 2014 vil formelt bli vedtatt under møtene de neste to ukene.

- En økonomisk vekst på syv prosent vil være mer i samsvar med Kinas langsiktige utviklingsplaner. Argumentet om hvorvidt målet bør være syv eller 7,5 prosent dreier seg mer om hvordan man skal vurdere konsekvensene av reformene - om reformer kan hjelpe den kortsiktige veksten eller ofre den, sier sjeføkonom for Kina hos JPMorgan Chase, Zhu Haibin, til Bloomberg.

Endret 03.03.2014 08:06 av OldNick
OldNick
09:37 07.03.2014
#15530

Kina vil vokse som ifjor

NTB, DN.no
05.03.2014

Kina tar sikte på at den økonomiske veksten blir på 7,5 prosent i år. Det er samme målsetting som i fjor.

Målsettingen tyder på at Kina vil legge mer vekt på reformer og en balansering av økonomien framfor en sterkere vekst. I 2013 vokste den kinesiske økonomien 7,7 prosent.

Årets målsetting ble kunngjort av statsminister Li Keqiang i en rapport til Folkekongressen årlige sesjon.

Li opplyste også at inflasjonen ventes å holde seg på 3,5 prosent, og at underskuddet på statsbudsjettet blir på 2,1 prosent av BNP.

Mer til forsvar

Det statlige nyhetsbyrået melder at forsvarsbudsjettet for 2014 øker med 12,2 prosent etter en økning året før på 11,2 prosent.

Bak tallene for den økonomiske veksten ligger en omprioritering av målsettingen for Kina i årene som kommer, fra en eksportdrevet økonomi over mot en langsommere og mer balansert vekst, basert mer på hjemmemarkedet.

Utfordringen blir å få til et skifte uten at det fører til nedleggelser av bedrifter og økt arbeidsløshet, med sosial uro som konsekvens.
______

PMI-indeks stiger i Kina

PMI-indeksen for tjenestesektoren fra HSBC/Markit økte fra januar til februar


Øyvind L. Knudsen, HegnarOnline
05.03.2014

Ferske tall viser at den kinesiske PMI-indeksen for tjenestesektoren fra HSBC/Markit endte på 51,0 i februar, sammenlignet med 50,7 måneden før.

Under 50 poeng indikerer en nedgang i sektoren.
______

Fredag kan Kinas finanskrise starte

Solcelleprodusent er tuen som kan velte Kina-lasset


Johann D. Sundberg, E24.no
06.03.2014

Merk deg firmanavnet Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology. For går det som pessimistene spår kan dette egentlig ganske ubetydelige selskapet starte spiralen som endre i full kinesisk finanskrise.

Fredag skal dette selskapet, som produserer solcellepaneler, etter planen betale 89,8 millioner yuan i renter på et obligasjonslån.

Men allerede tirsdag innrømmet selskapet at de pengene har de ikke. Shanghai Chaori har bare fire millioner yuan på konto og de tror ikke de klarer å skrape sammen resten i tide.

Småpenger

Det burde ikke være noen stor sak, kanskje. 89,8 millioner yuan tilsvarer tross alt ikke mer enn knappe 60 millioner norske kroner.

Det er bare det at misligholdet som høyst sannsynlig skjer fredag er det første misligholdet i et kinesiske obligasjonsmarkedet, ifølge Moody's Investor Service.

Varslet fra Shanghai Chaori har allerede skapt rystelser ved at obligasjonskurser har falt. Planlagte låneopptak er utsatt.

Spenningen er knyttet til hvordan kinesiske investorer vil reagere.

Vi tviler på at det finansielle systemet i Kina vil få en umiddelbar likviditetskrise som følge av dette misligholdet, men vi tror det vil starte en kjedereaksjon, skriver Bank of America-strategene David Cui, Tracy Tian og Katherine Tai i et notat tidligere i uken.

Sammenligner med finanskrisen

De sammenligner situasjonen med forløpet til finanskrisen i USA som eksploderte da Lehman Brothers gikk konkurs og ingen ønske å låne penger til noen lengre.

Krisen i USA startet egentlig i 2007 da pakkene med boliglån til lite kredittverdige kunder ikke ga den forventede avkastningene fordi lånekundene ikke betalte for seg.

Etterhvert førte misligholdene til at to av fondene som investeringsbanken Bear Stearns forvaltet gikk konkurs. Det førte i sin tur at Bear Stearns fikk alvorlige problemer og måtte bli reddet av sentralbanken som bidrog til at banken ble solgt til JPMorgan Chase & Co i mars 2008.

Men redningen av Bear Stearns løste ikke det underliggende problemet som bare vokste seg større inntil Lehman
OldNick
08:13 10.03.2014
#15537

Sjokktall for Kinas eksport

Eksporten fra Kina falt hele 18 prosent i februar. Selv om sjokktallet kan være kunstig lavt er eksporttrenden svært negativ for Kina


Vegard Røneid Erikstad, DN.no
08.03.2014

Folk ser mange negative nyheter fra Kina om dagen. Veksttakten går ned og når et selskap ikke klarer å betjene lånet sitt kan de tenke at det kommer til å bli et systemisk problem som smitter over på resten av økonomien, sier Ding Shuang, senior Kina-økonom i Citigroup i Hong Kong, til Bloomberg.

Nylig ble selskapet Shanghai Chaori Solar Energy det første kinesiske selskapet som ikke klarer å oppfylle forpliktelsene i et lokalt obligasjonslån.

Han tror de svake eksporttallene for februar kan forsterke en slik frykt.

Disse tallene kan underbygge det negative inntrykket og skape inntrykk av at den eksterne etterspørselen ikke er så stor, sier Shuang.

Som grafen under viser føyer februartallene inn i en mønster om at måneden kineserne feirer nyttår generelt er svakere enn de andre. Men årets tall er det svakeste på mange år.Stort handelsunderskudd

Statistikken, som ble lagt frem lørdag, viser også at importen også økte med omtrent 10 prosent. Derfor hadde Kina et underskudd på handelsbalansen på 23 milliarder dollar i februar, som er det største på to år.

I forkant hadde 45 analytikere Bloomberg snakket med forventet en eksportvekst, med en medianforventning på 7,5 prosent.

De svake tallene blir forklart med den kinesiske nyttårsfeiringen som var i begynnelsen av måneden. Dessuten peker flere analytikere på at den samme måneden i fjor ikke er sammenlignbar pågrunn av oppblåste tall.

Men også når man ser på tolvmånedersveksten (se graf under) er den svakere enn på lenge. Den gjennomsnittlige veksten i eksport fra Kina fra februar 2012 til februar 2013 var bare fire prosent, mens den til sammenligning var på 34 prosent i januar 2011. Ikke siden oktober 1999 har tolvmånedersveksten vært like lav som nå.Avventer neste måneds tall

Dariusz Kowalczyk, seniorøkonom i Credit Agricole SA i Hong Kong, mener handelsstatistikken kan være med å forklare at den kinesiske valutaen yuan har svekket seg den siste tiden. Men de fleste analytikerne vil avvente kommende måneds statistikk før de trekker noen konklusjoner om den økonomiske utviklingen.

Handelstallene vil bli mer reelle de neste månedene. Valutaen har blitt mer variabel og er dermed mindre forutsigbar enn før, skrev ANZ China i en rapport lørdag.
Graastein
14:40 12.03.2014
#599

I desember 2013 var jeg en tur i Kina, bla i Shanghai.

I Shanghai ruslet jeg rundt i et strøk som ble kalt noe slikt som the French Concession, her så jeg på eiendommer som var lagt ut til salgs i meglervinduer. The French Concession, ligger meget sentralt, og skal være et "hipt"? sted å bo.

Selvfølgelig gir min lille vandring i strøket bare et meget omtrentlig og høyst overfladisk grunnlag for å mene noe, men det som slo meg var følgende:

Prisen var betydelig høyere en i Oslo, kanskje rundt det dobbelte, det vil si rundt, kr 100 000 metern.

Selve bygningsmassen var imidlertid i nokså dårlig stand, mye så rett og slett litt ut som rønner. Videre virket det som omsetningen i mange av butikene lå på et beskjedent nivå. Folk så ikke velstående ut, bilparken, med en del unntak, var skranglete.

På bakgrunn av disse overfladiske observasjoner tenker jeg at eiendomsprisene ikke sto i forhold til nivået på resten av økonomien i sammfunnet.

Dette taler for at det er en bobble.

Endret 12.03.2014 14:40 av Graastein
OldNick
07:48 21.05.2014
#15724

Begynner det å blåse betydelig motvind for den kinesiske vekstmaskinen?

Det indikeres i denne artikkelen.

Even optimistic investors are starting to lose faith in China

David Berman, Globe and Mail
May 20, 2014

China has a problem: It is losing its supporters.

As the country's once-stellar economic growth slows to levels once deemed unacceptable among economists, a number of investors had been maintaining bullish views on the country and its long-term potential.

Now, some of these views are starting to shift, raising concerns that the former engine of the global economy is becoming one of its key risks.

Mark Mobius, manager of the Templeton Emerging Markets Fund and for decades one of the top names in global investing, has lowered his exposure to China to below 16 per cent, as of the end of March.

That's down significantly from a weighting of more than 22 per cent a year ago and below China's 18.5-per-cent weighting in the benchmark MSCI Emerging Markets Index.

As well, none of the top 10 holdings in Mr. Mobius's fund are based in China, versus four Chinese companies that crack the index's top 10.

To be sure, China has long attracted its share of skeptics who saw a toxic mix of local-government debt, entrenched corruption and massive overbuilding.

For example, famed short-seller Jim Chanos of Kynikos Associates has been warning of a real estate bubble in China since 2009 and has been betting against Chinese banks.

China's stock market has been feeding much of the broader investor skepticism. The Shanghai stock exchange composite index has fallen more than 40 per cent since 2009 and is no higher today that it was six years ago. Investors have been pulling money out of Chinese equity funds at a brisk pace, suggesting that small investors are losing patience.

But now, China is even starting to weigh on the optimists.

"Over the past year, we've written that Chinese growth was more stable than the market believed," said strategists at Pavilion Global Markets, in a note. "Over the past several months, however, we've grown increasingly concerned that the housing pillar is becoming shakier."

The strategists contend that China's property market is much more difficult to manage than many of the country's other financial challenges. Price increases within leading cities are slowing, which suggests that property growth has peaked. Among less-developed cities, prices are rising at an even slower pace.

Things could get worse: Sales volume has fallen 19 per cent over last year and "floor space" construction has fallen 23 per cent, according to The Wall Street Journal.

"To be clear, our view is not that this is China's property bubble day of reckoning and that prices will never accelerate again," the Pavilion strategists said. "Rather, we feel we have reached a downturn in this highly cyclical property market."

That raises two big concerns.

First, the property market has deep ties to China's financial sector - local governments rely upon property to repay debt and the banks accept it as collateral - which means that a sharp downturn will raise the chances of wider financial instability.

Policy makers can help alleviate the situation, but their choices aren't good ones. Broad support will hurt the credibility of recent financial reforms, while supporting only the more important financial institutions will make any rescue look disorderly.

Second, the Pavilion strategists believe that a property market downturn will affect China's broader economic growth. That's because 13 per cent of urban workers are employed in the construction sector and urban residential investment accounts for nearly 12 per cent of China's gross domestic product.

"One of the pillars of our view over the year has been that property was still growing strongly and that it would help stabilize growth," the strategists said. "A downturn in property changes that tailwind into a headwind."
OldNick
08:21 29.05.2014
#15761

JP Morgan - skeptisk til China og eiendomsmarkedet.


Asia i dag: Peker på største makrorisiko i Kina

Morten Iversen, DN.no
28.05.2014

Den svakere utviklingen på det kinesiske eiendomsmarkedet utgjør den største makrorisikoen for den kinesiske økonomien, mener JP Morgan. En eiendomsmagnat sammenligner markedet som Titanic på vei mot isberget.

Amerikansk bekymring

Den amerikanske finansinstitusjonen JP Morgan satt et team økonomer og analytikere til å vurdere den kinesiske økonomien. De er bekymret over hva de ser.

«En justering i boligmarkedet kan utgjøre den største makrorisikoen i Kina de neste kvartalene. Dette skyldes hovedsakelig en svekkelse i eiendomsinvesteringer og en nedgang i inntektene fra tomtesalg», skriver analytikerne i en ny rapport.

Alle finansinstitusjoner, som følger Kina, frykter at et prisfall i eiendomsmarkedet kan få alvorlige konsekvenser for den kinesiske økonomien. Disse advarslene har kommet i mange år, men uten at dette har utløst en panikk.

Ifølge JP Morgans beregninger vil en fem prosent svekkelse i nye eiendomsinvesteringer redusere den økonomiske veksten med 0,6 prosentpoeng. De har liten tro på at eiendomsmarkedet står foran en kollaps.

JP Morgan deler det kinesiske eiendomsmarkedet inn i tre grupper - basert på størrelsen på byene. I storbyer som Shanghai og Beijing tror de prisene vil øke det neste året med rundt fem prosent. Det er i provinsbyene det er alvorligst.

Den amerikanske finansinstitusjonen utelukker ikke at prisene vil falle med ti prosent i noen av disse byene, men mener at dette ikke vil spre seg til bankene og finanssektoren, slik blant annet styreformannen i Soho China advarte mot.

«Det kinesiske finanssystemet er mindre utsatt for eiendomsmarkedet enn hva de fleste tror. Årsaken er at finansproduktene er ganske enkle. Hvis eiendomsprisene kollapser vil dette først og fremst svekke den økonomiske veksten og ikke påføre finanssystemet problemer», skriver JP Morgan-analytikerne.

Storhetsperioden over

Prisstatistikkene for april viser at det er prisfall i eiendomsmarkedet i en rekke provinsbyer. Rundt ti millioner boligenheter, i hovedsak leiligheter, som står tomme. Nyinvesteringene har falt kraftig i 2014 og dette forventes å fortsette de neste kvartalene.

Konsernsjef Yu Liang i eiendomsselskapet Vanke sa denne uken at den gylne storhetsperioden for det kinesiske eiendomsmarkedet er over.

- Nå er det den hvite sølvperioden som innledes. Bransjen jakter på kvalitet og reell etterspørsel. Eiendomsmarkedet var verdt 8100 milliarder yuan (7900 milliarder kroner) i fjor og vokser fortsatt. Det er fortsatt stort nok for oss, sa Yu Liang i den kinesiske byen Dongguan igår, som mente det ikke er en boble i eiendomsmarkedet.

- Rett inn i et isberg

Pan Shiyi er styreformann for et av Kinas største eiendomsselskap. Under en lukket konferanse advarte han om at situasjonen i det kinesiske eiendomsmarkedet er svært alvorlig.

- Jeg mener det kinesiske eiendomsmarkedet er som Titanic. Snart vil det seile rett inn i et isberg. Etter kollisjonen vil det ikke bare være eiendomsmarkedet som står i fare for å synke, men også finanssektoren, sa han under et seminar, ifølge China Business News.

Før styreformannen for Soho China kom med de kritiske kommentarene spurte han om det var journalister i forsamlingen. Journalister som var tilstede gav seg ikke til kjenne.

Han fortsatte med svært åpenhjertige og kritiske bemerkninger om det kinesiske eiendomsmarkedet.

- Først når prisene synker med 20 til 30 prosent vil disse problemene komme frem til overflaten. Avanserte spare- og låneprodukter i finanssektoren er eksponert mot eiendomssektoren på en uoversiktlig måte. Dette er farlig og utgjør en betydelig risiko, sa Pan Shiyi.

Sammen med sin kone var blant de første til å bygge luksuseiendommer for den

Endret 29.05.2014 08:22 av OldNick
OldNick
05:29 02.06.2014
#15786

Om dete er realiteten, er det kun et spørsmål om tid før China får en politisk omveltning.

Vil "det økonomiske mirakelet" gå med i dragsuget?

Kinas suksess kan koste regimet dyrt

Verden lar seg fascinere av Kinas utrolige forvandling de siste 25 årene. Men kommunistpartiets eliter lar seg bare motivere av personlig vinning


Aftenposten kommentar Minxin Pei, professor ved Claremont McKenna College i California
31 mai, 2014

Mange kan la seg friste til å beundre kommunistpartiets motstandskraft. Partiet var i nærheten av å kollapse, men gikk likevel videre til å styre over den største økonomiske boomen i verdenshistorien.

Et spørsmål få stiller, er hvordan partiet selv er blitt forandret. Den vanlige oppfatningen er at partiet dyktig har tilpasset seg utfordringene etter 1989.

Fire pilarer

Partiets overlevelsesstrategi er tuftet på fire pilarer, robust vekst, sofistikert undertrykkelse, statsstøttet nasjonalisme og å ta opp i seg sosiale eliter.

Partiets hell med å holde på makten har gitt næring til en populær teori om «autoritær motstandsdyktighet». Den forsøker å forklare overlevelsen av en ettpartistat som i kjølvannet av hendelsene på Den himmelske freds plass, så ut som et nederlagsdømt regime. Dette synet har noen holdepunkter.

Perioden etter 1989 har vært gyllen for kommunistpartiet. Men teoriens tilhengere har oversett én kritisk faktor: Forfallet i partiet som en styrende institusjon. I dag er det umulig å overse bevisene for korrupsjonen som har spredd seg gjennom hele partiet (og dermed staten).

Fritt frem

Forråtnelsens kilde ligger, ironisk nok, i den suksessen partiet har hatt med å oppnå to sentrale mål, nemlig økonomisk vekst og undertrykkelse av demokratiske krefter.

25 år med sterk økonomisk vekst har skapt enorm velstand, en velstand som inviterer de styrende elitene til plyndring. Samtidig har partiets undertrykkelse av opposisjonen og det sivile samfunn skapt et ideelt klima, der det kan plyndres uten tilbakeholdenhet.

Sjokkerende historier

Endemisk korrupsjon er det mest synlige tegnet på regimets forfall. Vi har hørt sjokkerende historier om tyveri og lovløshet som involverer høytstående medlemmer av kommunistpartiet, som Bo Xilai, den tidligere partisjefen i Chongqing. Man kan argumentere for at kleptokratiet har slått rot i Kina.

Organisasjonsmessig har medlemmene av dette kleptokratiet privatisert partistatens makt og skapt beskyttende nettverk basert på personlig lojalitet og utveksling av tjenester. Ifølge rapporter i mediene gjennomsyrer slike nettverk nå Kinas politiske system og landets økonomi.

Familievelde

I den økonomiske verdenen dominerer mektige politikere, deres familier og businesspartnere - kjent som «familier» - lukrative sektorer som eiendom, energi, telekommunikasjon og natur- ressurser.

Statseide selskaper er degenerert til mekanismer for familiene, som kan tuske til seg, enten gratis eller svært billig, eiendeler som på papiret tilhører det kinesiske folk. Dette kleptokratiet etter 1989 har skadet det folket. Men også kommunistpartiet lider under tyvenes herjinger.

Egoismen rår

Privatiseringen av statens makt og berøvelsen av partiets autoritet til fordel for beskyttelsesnettverk undergraver partiets integritet. Partiets eliter er blitt så gjennomgående kyniske og egoistiske at de bare lar seg motivere av personlig vinning, ikke partiets interesser eller langsiktige tilstand.

Den underliggende dynamikken inviterer til sammenligning med «allmenningens tragedie». Enhver som går inn i partiet og klatrer i hierarkiet, kan vente seg en del av gevinstene. Slike lukrative goder og muligheter for berikelse frister de opportunistiske elementene i det kinesiske samfunnet. Den vanlige tilnærmingen er å oppsøke en beskytter og velgjører.

Endret 02.06.2014 05:30 av OldNick
OldNick
05:33 02.06.2014
#15787

Tyver med hastverk

Langt fra å være motivert av partiets nå bankerotte maoistideologi, forsøker slike individer å maksimere avkastningen på sine politiske investeringer så fort som overhodet mulig.

Likevel, med gjeld utelukkende til sine beskyttere, har disse personene liten lojalitet til partiet.

Intellektuelt kan det være at de forstår at partiets langsiktige overlevelse som Kinas sentrale politiske kraft krever at de følger partiets regler og implementerer politikken.

De vet at partiet trenger at de holder seg til simpelt tyveri fremfor regelrett plyndring. Men i den virkelige verden er slike pragmatiske sjeler altfor bevisste på at festen snart kan være over. Alle rundt dem er opptatt med å stjele. Tenker de seg om to ganger før de casher inn, risikerer de å bli seende ut som idioter.

Siden 1989 har slik dynamikk - og to generasjoner med opportunister som har kolonisert det kinesiske regimet - forvandlet det en gang så mektige kommunistpartiet til et hult kjempeuhyre.

Kort etter utnevnelsen til ny partisjef i 2012 klaget Xi Jinping over at ikke et eneste partimedlem rykket ut til forsvar for det gamle regimet da Sovjetunionen kollapset.

Det er umulig å vite hva han hadde i tankene. Alt vi kan gjette på, er at Xi Jinping etter å ha sett forråtnelsen internt i kommunistpartiet, frykter for at partiet kanskje ikke vil overleve et nytt Himmelske freds plass.

Denne kommentaren har stått på trykk i Financial Times.
OldNick
14:03 03.11.2014
#16271

AP Survey: China Slowdown To Bruise Global Economy

Christopher S. Rugaber, AP Economics Writer
Nov. 2, 2014

Washington - China's roaring economy for years has pulled much of the rest of the world with it, soaking up oil, iron ore and other commodities from developing countries and autos and luxury goods from Europe.

But its role as a global engine is fading as its economy slows - and many other nations, in the view of economists, will feel the pain. An Associated Press survey of 30 economists has found that 57 percent of them expect China's decelerating economy to restrain growth in countries from Brazil and Chile to Australia and South Korea.

A notable exception is the United States, which the economists see as largely insulated from China's troubles.

China's once-explosive growth has slowed in part because of its government's efforts to restrain its speculative real estate sector and shift its economy toward consumer spending. China's economy expanded 7.3 percent in the third quarter from a year earlier, its slowest pace since 2009. A growth rate above 7 percent would be the envy of most major economies. But for China, it marked a sharp slowdown after three decades of double-digit expansion.

Last week, the Conference Board, a business group, forecast that China's growth would slump to 4 percent by 2020.

China's deceleration is rippling around the world. Brazil and Australia are selling it less iron ore, a key ingredient in steel, as China's construction boom slows. Chile is exporting less copper to China. Indonesia is selling it less oil and lumber.

And South Korea's electronics exports have faltered, hampering its growth, as Chinese consumers buy fewer smartphones or choose cheaper domestic alternatives.

China is also cracking down on corruption, which threatens European designer brands. Sung Won Sohn, an economist at California State University's Smith School of Business, estimates that one-third of luxury Swiss watches are exported to China. In addition, China is the fastest-growing market for Mercedes-Benz and BMW.

U.S. automakers, particularly General Motors, also sell lots of cars in China. But nearly all are built in China and don't contribute much to the U.S. economy, Sohn said. That's true of many other U.S. goods sold in China, including electronics. As a result, weaker sales in China wouldn't much hurt the United States. Capital Economics, a forecasting firm, calculates that only 6.5 percent of U.S. exports go to China - equal to just 0.9 percent of the U.S. economy.

"It's hard to see a slowdown in China having a really significant impact on the U.S. economy, barring a complete collapse," said Paul Ashworth, an economist at Capital Economics.

The AP surveyed a range of corporate, Wall Street and academic economists from Oct. 24 through 29. Among their other views:

- If Republicans wrest control of the Senate from Democrats in Tuesday's elections, it would probably cause political gridlock but would have little effect on the U.S. economy. A few economists said such an election result might lead to tax reforms that would boost long-term growth.

- Retail sales will pick up during this holiday shopping season. The economists think sales will rise 4.1 percent from a year ago, up from 3.8 percent in 2013. Lower gas prices and greater hiring should boost Americans' spending power.

- Federal Reserve Chair Janet Yellen has done a better job than her counterpart at the European Central Bank, President Mario Draghi. The economists gave Yellen an average score of 3.8 on a scale of 1 to 5, with 5 the best and 1 the worst. Draghi earned 3.2. Most economists say they wish the ECB would take bolder steps to spur growth in the 18-nation eurozone, which may be on the brink of its third recession in seven years.

Endret 03.11.2014 14:03 av OldNick
OldNick
14:03 03.11.2014
#16272

Most of surveyed economists think the U.S. economy can expand at a respectable annual rate of 2.5 percent to 3 percent through next year even if Europe, Japan and China stumble.

On Friday, Japan's central bank unexpectedly intensified its stimulus efforts to try to invigorate its chronically anemic economy. The Bank of Japan will buy more government bonds and other assets lift inflation and spur more spending. That announcement helped lift financial markets around the world.

Oil prices have fallen more than 25 percent since summer, partly because China is using less of it and thereby reducing global demand for oil. With demand slowing, the national average price of gasoline in the United States fell 33 cents in October to $3.00 even, according to AAA. The average dipped below $3 this weekend for the first time in four years.

Robert Johnson, an economist at Morningstar, an investing service, noted that the United States has been recovering steadily from the Great Recession even as China's economy has weakened. China was growing at a double-digit pace in 2010, when the U.S. was still struggling to escape the recession. Now, the U.S. economy has expanded at a 4 percent annual pace over the past six months.

Still, if China's growth does slow significantly, eventually it could diminish growth in the United States.

"China is such a big market," Sohn said. "Sooner or later, we will feel the impact."
OldNick
19:41 24.12.2014
#16428

Den nye presidenten Xi Jinping har programfestet å rense opp i korrupsjonen i parti-apparat.

Her er et eksempel på hva de finner av eksempler, rapportert av Reuters.

Special Report: Depleted oil field is window into China's corruption crackdown

Charlie Zhu, David Lague, Fergus Jensen, Reuters
Dec. 19, 2014

Limau, Indonesia - In a muddy clearing in southern Sumatra, a portable diesel power plant hammers away alongside a wellhead, struggling to extract crude from a depleted reservoir that lies below farmland and rubber plantations.

It was much easier to extract cash from a state-owned Chinese oil giant.

A subsidiary of China National Petroleum Corporation (CNPC), PetroChina Daqing Oilfield, paid $85 million to pump from three blocks in the ageing Limau field under a 2013 contract with Indonesia's state-owned oil company, Pertamina, according to senior Chinese oil industry officials with knowledge of the transaction.

Today, the three Limau blocks squeeze out less than three percent of the oil pumped when output peaked in the 1960s. When PetroChina Daqing announced the deal, it didn't disclose the seller, the price or any other financial details.

"We all know it is a ridiculous investment, but I have no idea where the money has actually ended up," says a senior Chinese oil industry official who has seen budget figures for the Limau wells.

The management at CNPC is now investigating the deal as part of a sweeping crackdown on official graft by Chinese President Xi Jinping that has destroyed a powerful political rival who once ran the oil giant - Zhou Yongkang. The anti-corruption campaign is cutting a swathe through the senior management ranks at CNPC, with at least a dozen former top managers under arrest.

There is vast scope for corruption inside the CNPC empire, which includes its huge listed subsidiary PetroChina Company Ltd and hundreds of other units, say company officials familiar with the investigation. The group is one of the world's biggest corporations, last year reporting revenues of $432 billion. Current and former senior company officials say it is difficult to keep track of all the businesses and deals underway.

`THIS IS CRAZY'

Indonesia's anti-graft watchdog told Reuters last month that it plans to probe the country's oil sector. Satoto Agustono, director of development at Pertamina EP, a unit of Pertamina, said he had no knowledge of the price of the Limau deal but said oil companies sometimes paid top dollar for risky investments.

"The oil and gas business is really crazy," he said. "We do not know why they want to buy at high prices when production is low. But, some people, they buy it. This is crazy."

Chinese oil industry officials say they have identified two other suspect deals in Indonesia in which the CNPC group paid a combined $350 million to buy assets from little-known private companies. "Basically, they are worthless," says the same oil industry official who has seen the budgeting figures for the Limau deal. "It has caused heavy losses for the state."

CNPC chairman Zhou Jiping told an internal meeting in August that the company would "actively explore" new ways of conducting investigations in its overseas operations as part of its crackdown on corruption, the company said in a statement on its website. A CNPC group spokesman in Beijing declined to answer questions from Reuters about the suspect deals.

The story of the Limau transaction provides a window into the mechanics of what Chinese oil industry officials say is one suspect deal.

Endret 24.12.2014 19:43 av OldNick
OldNick
19:41 24.12.2014
#16429

Interviews with CNPC officials, searches of company filings and documents related to the agreement reviewed by Reuters show PetroChina Daqing paid for control of a shell company registered in a tax haven, the British Virgin Islands (BVI). This transaction allowed PetroChina Daqing to take over the operation of the three Limau blocks.

Only a trickle of oil has been pumped since the deal was announced in March 2013, according to Chinese and Indonesian oil industry officials with knowledge of the field.

TARGETTING ZHOU

The probes into the Indonesian deals are part of a much wider corruption investigation in China that has sparked the biggest political upheaval since the 1989 Tiananmen protests.

Zhou Yongkang, born in 1942, was a member of China's elite Politburo Standing Committee until his retirement in 2012. A former head of China's feared internal security apparatus, he is now almost certain to become the most senior leader to be prosecuted since the 1981 trial of the Gang of Four, driving figures behind the Cultural Revolution.

On December 6, the official Xinhua News Agency said Zhou had been expelled from the ruling Communist Party. The statement accused him of corruption and leaking state secrets. Zhou's case has been handed to judicial authorities, it said - terminology that usually means criminal charges will follow. It is not known if he has a lawyer.

Zhou built an extensive power base at CNPC as he rose to the top of the oil giant in the 1990s. At least 11 other former top CNPC group officials are under arrest. Two - former CNPC vice president Wang Yongchun and the former head of the group's Indonesian operations, Wei Zhigang - were involved in assessing the Limau investment, according to Chinese oil industry officials. Wang Yongchun was also president of PetroChina Daqing Oilfield.

"The investigations into Wang and Wei are linked to but not limited to the Limau acquisition," said one of the Chinese oil industry officials.

Two months before he was arrested in August last year, Wang said the company was keen to expand in Indonesia, according to the company's website. Wang was quoted hailing the Limau deal as an example of deepening cooperation.

In a November 28 report, the Communist Party mouthpiece, the People's Daily newspaper, confirmed that graft busters were probing Zhou's network in the petroleum industry. It was the first official acknowledgement the CNPC arrests were tied to him.

CNPC has disowned Zhou. "We will never provide shelter for corrupt elements," the company pledged in a statement coinciding with the news of his arrest.

Under former CNPC head Jiang Jiemin, who was arrested last year, the group launched a headlong spending splurge, heeding a political command to secure more offshore oil reserves. In the five years to 2013, the company spent $25 billion on overseas assets and $241 billion on capital expenditure.

Investigators are now scrutinizing the group's domestic and offshore spending on oilfields, oil service contracts and equipment supply deals.

Jiang and Wang Yongchun have been expelled from the party and are under investigation for "taking huge bribes," according to the Central Commission for Discipline Inspection (CCDI). Calls to the Beijing numbers for the CCDI spokesman on the agency's website were not answered.

As is routine in Chinese corruption cases, Jiang, Wang and Wei couldn't be reached for comment nor could their lawyers be identified.

SHELL COMPANIES

Indonesia has been a key target for the CNPC group's expansion plans. Once self sufficient in oil, output in the Southeast Asian nation has declined since its 1995 peak. Jakarta has been anxious to attract foreign investment to arrest falling production.

Endret 24.12.2014 19:41 av OldNick
OldNick
19:42 24.12.2014
#16430

Some of CNPC's early investments in Indonesia, made when oil prices were lower, have paid off. Its listed unit, PetroChina, bought the Indonesian assets of U.S. oil producer Devon Energy Corp in 2002. CNPC was the country's seventh-ranked producer in 2011 with 3,500 employees and an annual output of about 40 million barrels.

The Limau deal was a departure from PetroChina Daqing Oilfield's normal business model. The oil services company hailed the 2013 agreement as its first "technology-for-resources" deal, having traditionally relied on fees for its income. In this deal, it would trade its expertise in extracting oil from mature fields in return for a share of any increased output, it said in a statement.

In a subsequent statement in June last year, the company said it had completed an "equity acquisition related to the Limau project," without disclosing the seller or the price.

Interviews with Chinese oil industry officials and documents related to the transaction show PetroChina Daqing actually bought Vision Horizon Holdings Ltd., a company registered in the British Virgin Islands. A company search shows that Vision Horizon was registered in May 2009. BVI companies are not required to disclose directors and shareholders.

Through other shell companies registered in the tax haven, Vision Horizon is linked to BVI-registered Indospec Energy Limau, the company that holds a joint operating contract for the three Limau blocks. In an interview with Reuters in his Jakarta office, the chief executive of Indospec Energy Limau, Indra Wijaya, confirmed that the company had won the contract from Pertamina through a tender.

A draft of the 91-page contract reviewed by Reuters shows that Indospec Energy Limau is scheduled to invest another $50 million in the first three years of a 20-year operating agreement.

Wijaya, who said he had earlier worked for Pertamina for more than 20 years, confirmed that Vision Horizon was involved in the Limau deal but declined to provide details. Wijaya also declined to discuss PetroChina's $85 million payment. "This is about our business," he said. "I am not going to give any answer."

UNLIKELY TO MEET TARGET

Like many of Indonesia's mature oilfields, Limau has been in decline since it peaked in the 1960s. The field covers more than 200 square kilometers of forest and farmland, including patches of rubber and palm oil plantation, in South Sumatra Province.

In a 2013 technical paper, Wijaya and two Pertamina experts advocated using advanced recovery methods to boost output. They reported that production from the three blocks had peaked at 46,000 barrels a day in 1960. A report by Wood Mackenzie, an energy consultancy, showed that by the 1990s, water injection and other recovery methods were needed to keep the field pumping.

A company that earlier operated Limau, Hong Kong-listed South Sea Petroleum Holdings Ltd, said in a stock exchange filing that output for the entire field in 2007 was about 7,000 barrels a day. The combined output from the three blocks is now about 1,200 barrels a day, according to Pertamina's Agustono.

In its 2013 statement announcing the deal, PetroChina Daqing said it aimed to boost production of the three Limau blocks to about 7,300 barrels a day. Upstream industry experts familiar with the Limau field say it is highly unlikely that PetroChina will ever meet this target.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter