Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > KINA - En økonomisk kjempe
KINA - En økonomisk kjempe
highlander
09:30 13.01.2015
#3682

China 2014 trade surplus rockets to record high

...og enda bedre vil det gå for verdens nest største økonomi pga den lave oljeprisen...
highlander
08:51 20.01.2015
#3757

Kina, verdens nest største økonomi, vokste med 7,3 prosent i det siste kvartalet i 2014, sammenlignet med tilsvarende kvartal året før.

Det viser tall fra Kinas nasjonale statistikkbyrå.

Veksten er dermed den samme som i det foregående kvartalet. På forhånd var det ifølge Bloomberg ventet hakket lavere vekst på 7,2 prosent.

For hele 2014 var Kinas økonomiske vekst på 7,4 prosent, på linje med myndighetenes vekstmål på 7,5 prosent, men den svakeste veksten siden 1990.

Samtidig viser nye tall at veksten i Kinas industriproduksjonen steg til 7,9 prosent på årsbasis i desember fra 7,2 prosent måneden før.

I samme periode økte veksten i detaljhandelen til 11,9 prosent fra 11,7 prosent.
Graastein
22:15 21.01.2015
#626

Nedenfor finner dere linken til professor Michael Pettis blogg. Det er rent gull.

http://blog.mpettis.com

Jeg vet Ikke om noen som er bedre på Kina.

Endret 21.01.2015 22:18 av Graastein
Graastein
22:24 21.01.2015
#627

Jeg har også meget sans for hans generelle makrobetraktninger.
highlander
22:41 21.01.2015
#3790

Tusen takk for tipset, Graastein. Mye interessant lesning på den siden. Jeg har nå lagt Michael Pettis' blogg til blant mine favoritter.
highlander
12:15 15.04.2015
#4202

Kina bremser ned:

Svakeste vekst siden 2009 i verdens nest største økonomi...

Et knippe nye nøkkeltall fra Kina viser at verdens nest største økonomi saktner farten.

Ifølge statistikk fra det nasjonale statistikkbyrået vokste Kinas økonomi med 7 prosent i årets tre første måneder, ned fra veksten på 7,3 prosent i det foregående kvartalet.

Det er på linje med forventningene i en undersøkelse utført av Bloomberg, men den tregeste veksten siden 2009.

BNP-veksten er også på linje med myndighetenes mål for hele året.

- Risikoen ligger da på nedsiden, ettersom den faktiske veksten allerede har bremset ned til nettopp 7,0 prosent, samtidig som utviklingen gjennom første kvartal indikerer en videre avmatning inn mot andre kvartal, skriver Handelsbanken i en morgenrapport.

Der vises det til at Kina frykter spesielt konsekvensene av den lavere veksten på arbeidsmarkedet.

- Dette begynner å bli et meget aktuelt tema nå som veksten er på vei til å falle klart under 7 prosent. Derfor ventes det nå at myndighetene vil komme på banen med ytterligere ekspansive tiltak. Trolig vil dette dreie seg om en kombinasjon av ulike tiltak, hvor myndighetene kan velge blant videre rentekutt, kutt i bankenes reservekrav, samt målrettede finanspolitiske stimulanser.

Mer skuffende er tallene for industriproduksjonen. Mens det var ventet en oppgang på 7 prosent i mars fra mars i fjor, viser fasiten en lavere oppgang på 5,6 prosent.

Veksten i detaljomsetningen for samme måned falt til 10,2 prosent. Også veksten i investeringene bremser.
highlander
08:39 27.05.2015
#4427

- Boblelignende kinesisk aksjemarked

Aksjene i Shanghai er fortsatt opp mer enn 50 prosent i år. I en morgenrapport påpeker DNB Markets at «Shenzhenbørsen, som er noe mer en noe mer teknologi- og SME-orientert børs enn Shanghai, har nå steget med mer enn 100 prosent i 2015».

- Oppgangen i Shenzhen og Shanghai har vært drevet av en kombinasjon av markedsliberalisering, som større tilgang på marginhandler og bedre kapitalflyt mellom Kina og Hong Kong, mer likviditet gjennom sentralbankens reservekravkutt, skriver DNB Markets-økonom Ole André Kjennerud i en morgenrapport.

- I tillegg har det blitt fullstendig stopp i gråmarkedet. Dette har naturlig nok hatt en innstrammende effekt på BNP, men pengene som ellers ville ha gått i gråmarkedet - som hovedsakelig er husholdningers sparepenger - har i stedet strømmet inn i det boblelignende kinesiske aksjemarkedet, der omsetningsvolumet har økt med tregangeren det siste året, fortsetter Kjennerud.

Han mener utviklingen ikke er bærekraftig.

- Prisingen er ett problem, men det er enda mer urovekkende at vi får dette samtidig med at Kinas økonomi viser såpass mange svakhetstegn. Veksten bremser opp, og i deler av økonomien er det fall, skriver Kjennerud.
Graastein
23:25 27.05.2015
#636

Så nylig, husker ikke hvor, at snitt PE skulle ligge på rundt 60 for selskapene på Shanghai børsen. Alt ligger dermed til rette for et krakk, men som kjent, jo større boble, jo lenger tid tar det før den sprekker.

Selv har jeg lenge hatt tro på at Kina vil ha lavere vekst enn konsensus og, til dels, latt den vurderingen styre investeringsvalgene, dermed har det blitt lite av råvarerrelaterte selskaper i porteføljen.andy30
03:14 03.06.2015
#727

Men har du ikke mer tro på Kina nå?
Graastein
23:32 03.06.2015
#639

Nei - Jeg tror Kina kommer til å fortsette og skuffe.

Veksten de siste årene har vært, til dels, drevet av store investeringer i infrastruktur og eiendom, samt at samfunnet har utviklet seg fra et jordbruk- til et industrisamfunn. For tredve år siden jobbet de fleste kinesere i jordbruket og bodde på landet. Nå bor i alle fall de fleste unge i byer og har en jobb som ikke er knyttet til landbruk.

Når folk urbaniseres og begynner å jobbe i industrien, skjer det en voldsom økning i produktiviteten og dette gir seg utslag i økt vekst og velstand. Kina har også, frem til nå, nytt godt av en teknologiutvikling som andre land har tatt kostnadene ved.

Jeg tror en sentralistisk ettpartistat, som Kina er, har hatt gode forutsetninger for å kunne drive gjennom en slik utvikling av samfunnet. I en dominerende og sentralistisk stat kan myndighetene kanalisere store ressurser målrettet til områder der investeringene kaster mye av seg, som veier, flyplasser, utdanning og bygging av infrastruktur i forbindelse med urbanisering. Andre sentralistiske samfunn, som Sovjet, hadde også mange år med voldsom vekst når landet gikk fra bondesamfunn til industrisamfunn.

Når et land har kommet opp på et visst økonomisk nivå vil økonomien vris mot næringer som krever innovasjon, selvstendighet og kreativitet. Jeg tror det er vanskligere å utvikle denne type næringer i autoritære samfunn. Det er ikke det at jeg ikke tror kreativitet og inovasjon ikke også kan skje i ikke-demokratiske land, men det skjer i mindre grad og denne type næringer vil slite med å hevde seg i konkurransen. Hvor mange merkenavn som forbindes med status har vi hørt om som er kinesiske? Ikke mange.

Selv om det finnes mange demokratiske samfunn som ikke er rike, kan jeg ikke komme på et eneste land som har en autoritær styreform og som også har høy levestandard. Her gjør jeg unntak for råvareprodusenter (oljerike sjeikedømmer). Jeg tror Kina aldri vil komme tilbake til en tosifret vekst og jeg tror veksten vil komme ned til under fire prosent i løpet av dette tiåret, kanskje også lavere.

Endret 03.06.2015 23:44 av Graastein
Graastein
23:44 03.06.2015
#640

Stimulipakker fra myndighetene, som skal få fart på økonomien vil sikkert kunne føre til perioder med økt vekst. Jeg tror imidlertid dette vil være blaff. Kina kommer aldri opp på vestlig nivå, uten først å gjennomføre en rekke vansklige reformer.
blåball
08:34 04.06.2015
#1718

En skal ikke undervurdere KINA som økonomisk stormakt , en årilg vekst på rundt 7 % er formidabelt.
Nye innfrastruktur prosjekter i KINA og ASIA danner en ny " Silkevei" , men marginhandel på Shanghai Børsen er vel drøy for tiden .

Hong Kong Børsen er mer "edrulig" priset.
OldNick
18:12 21.06.2015
#16975

Kinesiske aksjer har i vår gått bedre enn de fleste andre børser.

Er det blåst opp en boble?

Svakeste uke på syv år for kinesiske aksjer

Det brennhete kinesiske aksjemarkedet bråstoppet denne uken. Er en boble i ferd med å sprekke?


Anders Park Framstad, E24.no
19.06.2015

Etter å ha gått som bare juling i store deler av 2015, har børsen i Shanghai denne uken falt mer enn 13 prosent. Dette er dermed den svakeste uken for kinesiske aksjer siden 2008, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Fredag alene bragte med seg en solid nedtur på 6,42 prosent, etter flere nynoteringer og meldinger om at de kinesiske myndighetene strammer til regelverket for marginhandel.

Shanghai-børsen er imidlertid fortsatt opp over 33 prosent så langt i år. Forholdet mellom pris og forventet inntjening de nesten 12 månedene på Shanghai SE Composite-indeksen er hele 41. Til sammenligning er tilsvarende nøkkeltall for Oslo børs 13,18 og Dow Jones 16,52.

Følger med på bobletendenser

Den bratte børsoppturen har ført til spekulasjoner om det finnes en boble i kinesiske aksjer.

Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand påpeker imidlertid at børsoppgangen ser ut til å ha vært i tråd med ønskene til myndighetene i Beijing.

Det er absolutt grunn til å følge med på mulige bobletendenser, men jeg tror dette er noe villet fra myndighetenes side, sier Chen til E24.

Han minner om at det så sent som i fjor var knyttet stor usikkerhet til boligmarkedet i Kina og landets såkalte skyggebankmarked, og mener at myndighetene har tatt grep for å kanalisere folks sparepenger til andre investeringer.

Kombinert med lavere renter utgjør dette bakteppet for den solide oppgangen i aksjemarkedet i første halvdel av 2015.

Det som har bekymret meg, har vært at deler av oppgangen har vært lånefinansiert. Men det er nettopp dette kinesiske myndigheter har tatt tak i i dag, og innført strengere regler for lånefinansierte aksjekjøp, sier Chen.

Fredag skriver Financial Times at de kinesiske myndighetene er i ferd med å stramme inn regelverket rundt lånefinansierte aksjekjøp, såkalt marginhandel. I et utkast legges det opp til at landets finansinstitusjoner skal måtte begrense denne typen utlån til fire ganger egenkapitalen.

Åpner markedet

Chen tviler på at den videre markedsutviklingen i Kina vil bli like eksplosiv som i første halvår, men tror likevel at det er for tidlig å trekke seg ut av kinesiske aksjer eller spekulere i en dypere nedgang.

Det er nok litt tidlig fortsatt. Kongstanken til de kinesiske myndighetene er å åpne landets kapitalmarkeder for omverdenen.

Chen trekker frem at store leverandører som FTSE Group er i ferd med å hente inn kinesiske aksjer i sine indekser. Dette vil kunne gi en nærmest mekanisk effekt, da det er mange større, internasjonale fond som følger disse (deriblant det norske oljefondet).

FTSE besluttet nylig å ta opp kinesiske a-aksjer i sin verdensindeks, og utenlandske investorer er fortsatt underinvestert i Kina, sier den norske forvalteren.

Chen kom for få uker siden tilbake fra en rundreise i Asia, der han besøkte børsene i Shanghai, Hongkong og Tokyo. Hans inntrykk etter besøket er ikke at «kinesere flest» - enkelte av dem med begrenset grunnlag for sine investeringer - har gått hals over hode, slik det har blitt antydet i internasjonale medier.

Men alt i Kina blir stort. Selvfølgelig er det folk uten tilstrekkelige kunnskaper som prøver seg i markedet, men dette finnes overalt. Og jeg tror ikke at den prosentvise andelen av befolkningen er større i Kina enn
OldNick
12:22 23.06.2015
#16984

andre steder, sier Chen.
______

Shanghai-børsen kan få en skikkelig smell

Shanghai Composite falt på det meste 17,6 prosent, før det snudde opp igjen tirsdag


Stein Ove Haugen, Hegnar.no
23.06.2015

Shanghai Composite har stupt de siste to ukene, men steg 2,2 prosent tirsdag og berget med det foreløpig den stigende hovedtrenden.

På det meste var den viktige indeksen ned 17,6 prosent fra toppen intradag den 12. juni, på 5.178,19. Etter tirsdagens oppgang er nedgangen på 11,6 prosent.

Tirsdag steg Shanghai Composite tilbake til sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt, men det er ennå for tidlig å slå fast at faren er over.

Indeksen kan være i ferd med å utvikle en større hode-skulder formasjon, som kan signalisere fall til 3.600, 3.400 og kanskje 3.000. I så fall kan Shanghai Composite stå foran et fall fra toppen på henholdsvis 30-, 34- og kanskje hele 42 prosent.

RSI ligger under 50-nivået og det chartet signaliserer at stigningstakten er på vei ned.

Faren for en kraftig nedtur vil ikke være over før den fallende trenden i RSI-chartet blir brutt og indeksen bryter tilbake over 5.000-nivået på stigende omsetning.

highlander
09:53 26.06.2015
#4582

Er tidenes bullmarked historie i Kina? Panikken sprer seg, og Shanghai-børsen stuper fredag, skriver HO med henvinsing til Bloomberg. Large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite faller hhv. 6,3 og 6 prosent. Mer enn 21 aksjer faller for hver aksje som stiger.

Frykten går ifølge Bloomberg på at tidenes bullmarked i Kina har toppet ut. Teknologi og mindre selskaper fører an i fredagens nedtur. Spekulanter frigjør nå sine lånefinansierte posisjoner, mens et voksende antall analytikere advarer om at verdsettelsene har kommet for høyt.

Morgan Stanley anbefaler ifølge nyhetsbyrået fredag sine kunder til å holde seg unna aksjer på det kinesiske fastlandet, med henvisning til at 12. juni trolig var toppen av bullmarkedet. - Denne dippen er sannsynligvis ikke en kjøpsmulighet, skriver strateg for Asia og emerging markets, Jonathan Garner, hos Morgan Stanley i Hong Kong.
OldNick
10:15 26.06.2015
#17000

DN hadde (nok) en fin artikkel om China og deres utfordringer for 2 dager siden.

Nå må alle forberede seg på Kina-sjokk

Morten Iversen, DN.no
24.06.2015

Den svakere veksten i Kina skaper nervøsitet over hele verden. Råvareleverandører er allerede hardt rammet. Nå er det industrilandene som vil få merke Kina-sjokket mest fremover.

Råvareleverandører som Australia, Brasil og Indonesia har merket den svakere etterspørselen fra Kina siden 2013. Byggevirksomheten i nye infrastrukturprosjekter er lavere og dette har ført til mindre etterspørsel etter blant annet australsk jernmalm enn forventet.

Storbanken UBS har analysert hvordan endringene i den kinesiske økonomien vil påvirke verdensøkonomien. Frem til nå har det i hovedsak vært fremvoksende økonomier som er blitt rammet av den svakere etterspørselen fra Kina.

Amerikanske, tyske og japanske selskaper har i liten grad blitt rammet. Noe av årsaken er at Kina fortsatt har hatt behov for roboter, maskiner og annen avansert teknologi som de selv ikke produserer, blant annet til elektronikkfabrikker og bilproduksjon.

UBS-økonomene mener at det kommer et nytt Kina-sjokk. Nå er det de store industrilandene som kan bli hardest rammet - og ikke råvareland.

«Den flerårige nedgangen i eiendomssektoren vil fortsette og vi kan se en mer langsiktig nedgang i den kinesiske etterspørselen etter utenlandsk industriimport», skriver analytikerne.

Avhengig av Kina

Det siste tiåret har antall land som har Kina som sin viktigste handelspartner blitt mer enn firedoblet. Målt mot sine egne lands bruttonasjonalprodukt, ble den kinesiske eksporten fordoblet for land som Japan, Sør-Korea og USA.

For Tyskland, EU og Australia har det vært tre- og firedoblinger sammenlignet med for ti år siden. Australia har ikke vært inne i en økonomisk resesjon siden begynnelsen av 1990-tallet.

«Alle land, også industriland og råvareavhengige produsentland, må forberede seg på hva svekkelsen i Kina vil bety for etterspørselen - uavhengig av om et blir økt etterspørsel fra USA eller EU», mener UBS.

Den økonomiske veksten forventes å havne på rundt syv prosent i år. Dette vil øke størrelsen på den kinesiske økonomien med rundt 800 milliarder dollar. Dette er nesten like mye som bruttonasjonalproduktet for Norge og Danmark til sammen, som i 2014 var på 840 milliarder dollar, ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF).

Flykter fra USA-børsen

Kinesiske internett- og teknologiselskaper angrer på at de er blitt børsnoterte i USA. Det kinesiske børsrallyet det siste året har gitt langt større verdivurderinger av sammenlignbare selskaper i Kina.

Internettselskapet Momo, som har en børsverdi på 3,3 milliarder dollar, er det siste i rekken av kinesiske selskaper hvor eksisterende aksjonærer vil bli løst ut. Grunnlegger Yan Tang har fått med seg Sequoia Capital til å betale 20 prosent over siste omsetningskurs.

De blir ikke satt pris på av amerikanske investorer. De forventer å ha en bedre dialog og kommunikasjon med kinesiske investorer. Memos forretningsmodell er helt unik og det er vanskelig for amerikanske investorer å skjønne den. Det gjør det fornuftig å dra til Kina, sier analytiker Henry Guo hos Summit Research Partners til Bloomberg News.

Hittil i år har 24 kinesiske selskaper ved amerikanske børser blitt strøket fra notering og privatisert med hjelp av store investorer. Verdien på disse privatiseringene ligger på rundt 25 milliarder dollar (195 mrd. kroner).

Endret 26.06.2015 10:15 av OldNick
OldNick
10:15 26.06.2015
#17001

Lavere valutareserver

Valutareservene i fremvoksende land falt med over 220 milliarder dollar i første kvartal - en nedgang på tre prosent sammenlignet med fjorårets siste kvartal, ifølge Wall Street Journal. Dette er det største fallet i valutareservene siden finanskrisen i 2009.

Hvis dette fortsetter vil landene være mer sårbare når USA, EU og Japan begynner å sette opp renten.

Det er ingen krise. De totale valutareservene er nok til å finansiere i gjennomsnitt 11 måneders import for de berørte landene. Før Asia-krisen i 1997 anbefalte Det internasjonale pengefondet (IMF) at land måtte ha tre måneders reserver. Nå er anbefalingen seks måneders buffer.

Fremvoksende land har valutareserver på 7500 milliarder dollar.

Markedene

Det er en bred oppgang ved de asiatiske aksjemarkedene på onsdag formiddag. Den japanske Nikkei-indeksen ligger på det høyeste nivået siden 1996 etter en nesten sammenhengende oppgang siden Shinzo Abe ble valgt som statsminister i 2012.

Også ved de kinesiske børsene er optimismen tilbake etter minikrakket i forrige uke da Shanghai-indeksen falt med over 13 prosent - over seks prosent på fredag. Småinvestorer står bak rundt 90 prosent av alle aksjetransaksjoner ved kinesiske børser.

«Det er interessant hvordan kinesiske medier angivelig fikk beskjed om å unngå overdreven rapportering av de massive korreksjonene ved børsene i forrige uke. Kommentarartikler ble kastet ut fra avisene for å berolige investorer. Det virker som det har fungert», skriver markedsstrateg Bernard Aw hos finansinstitusjonen IG i en morgenkommentar.
______

NRK har hatt en ny China-dokumentar på programmet, som forteller om den ekstreme gjeldsoppbyggingen som ahr skjedd siden finanskrisen i 2008.

NRK dokusommer: Korleis Kina lurte verda (TV-video)

Denne er bare tilgjengelig på NRK.NO frem til neste onsdag (1. juli)

Tekst:
Br. dokumentar. Den økonomiske giganten Kina er i alvorlege vanskar. Sidan finanskrisa i Vesten i 2008 har Kinas investeringar vore enorme: Dei har bygd 30 nye flyplassar, over 40 000 kilometer motorveg og har hatt ein ny skyskrapar ferdig kvar femte dag. Men det aller meste av dette har vore bygd på kreditt, og ein spør seg no om kinesarane nokon sinne kan betale tilbake. Robert Heston intervjuar kinesiske og internasjonale ekspertar og avslører korleis Kinas gjeld fører med seg ein trugsel om økonomisk kollaps med uoverskuelege konsekvensar for oss alle. (How China Fooled the World)
skipper*
00:09 27.06.2015
#11477

Når vi i Vesten snakker om 40 nye flyplasser og 40 000 kilometer motorveg, så menes det oppsving i økonomien... i China sier enkelt at dette er en boble...

Jeg tror ikke det, klart det er en konsolideringsfase som nå vil skape mer vekst, men muligens på andre premisser enn et vi har sett til nå...

Men det er klart det gir mer vekst å gi en kineser på landsbygda en traktor enn å gi en norsk bonde samme utstyr.. selv om traktoren utfører samme arbeid .. det er jo gammel økonomi...
highlander
14:46 28.06.2015
#4592

Vil dette kunne bidra til at "boblen" blåses enda større i Kina... eller vil det "kun" bremse fallet...?

China's central bank cuts lending, deposit and reserve ratios

China's central bank cut its benchmark lending rates by 25 basis points to 4.85 percent on Saturday, the fourth reduction since November, as it gears up to lower borrowing costs and support a slowing economy.

The People's Bank of China (PBOC) also reduced one-year benchmark deposit rates by 25 basis points to 2 percent, it said in a statement on its website, adding that the reductions would take effect on Sunday.

Why China's RRR cut reeks of desperation
The PBOC last cut interest rates on May 10, lowering one-year benchmark lending rates by 25 basis points to 5.1 percent, and lowering one-year benchmark deposit rates by 25 basis points, to 2.25 percent.

Weighed down by a property downturn, factory overcapacity and local debt, growth in China's economy is expected to slow to a quarter-century low of around 7 percent this year. That is down from 7.4 percent in 2014, even with expected additional stimulus measures.

While more cuts had been expected as economic growth sputters, Saturday's changes follow a plunge of 20 percent in China's stock market in the last two weeks.
highlander
11:14 08.07.2015
#4660

For å sette Kina-nedgangen i perspektiv:

Shanghai Composite endte ned over seks prosent til 3.504 i dag, og har dermed falt mer enn 32 prosent siden toppen den 12. juni, og det samme har indeksen CSI 300.

Dette innebærer at nesten hele oppgangen i år er borte (SHCOMP sluttet på 3.234,68 den 31/12 2014), men indeksen er fremdeles opp 70 prosent det siste året.
OldNick
01:43 09.07.2015
#17064

Michael Pettis, prof. ved Peking Univ. tror myndighetene i China trenger et sterkt aksjemarked slik at private investorer kan øke sitt private forbruk og dermed bidra til å tranformere økonomien til mer konsumerdrevet.

Og han tror fortsatt har myndighetene muligheter til å støtte aksjemarkedet, slik at det kan komme et nytt rally før det ebber ut og prisingen blir mer fundamental.

80% Chance China Will Rally. Before Final Crash, Says Pettis

Michael Ide, Valuewalk.com
July 06, 2015

Utdrag:
Even after crashing last week, the Shenzhen Index has returned an amazing 87% over the last year. The big question is whether the market finds a floor (with lots of government assistance) or just keeps sliding toward some level where fundamentals matter, wherever that might be. Michael Pettis, professor at Peking University's Guanghua School of Management, offers his self-described copout prediction.

"The Chinese stock markets probably have at least one more good rally in them before they come crashing down, but I wouldn't bet the farm. I would especially distrust owning shares in the big banks," he writes.Two factors that made a Chinese crash likely

Although Pettis hadn't predicted a looming market crash, he wasn't surprised by it when it came either. He says that the combination of unprecedented margin debt and strategic convergence created the potential for a violent break.

...

That's more widely understood now than it was before the global financial crisis, but what people may not know is the extent of margin debt in China. David Keohane at The Financial Times reports that margin debt as a percentage of market cap has reached 3.4%, which is probably too high (it's about 2% in the US) but also understates the problem. Margin debt has reached 8.5% of free float, which is apparently without precedent.

Speculative herding in the Chinese stock market

The other factor is strategic convergence or herding: since a lot of investors are thinking about the Chinese market in the same way, they are likely to respond to the bad news in the same way as well. Specifically, Pettis says that the broad consensus is that Chinese equities are "a totally bullshit market" but that the government will continue to support it for a while longer.

So if the most recent money flowing into the market (it doesn't even have to be a majority of investors) is made up of people looking to cash in on the bubble and then dash out when the government either loses patience with or control of the situation. Like margin debt, this mentality is pro-cyclical and can unwind a lot faster than it pushes prices up.

Why Pettis thinks we'll see another rally

The Chinese government has cut interest rates and relax the margin lending rules it had been tightening, while Chinese brokers have pledged billions of dollars to shore up the stock market. Even though he doesn't think the Chinese government is happy about high stock prices, Pettis argues that it still needs the bull market to boost consumption spending by re

Endret 09.07.2015 01:47 av OldNick
OldNick
10:33 13.07.2015
#17077

retail investors who feel wealthy, to give state owned enterprises (SOE) a way to raise money without having to issue even more debt, and even to privatize some SOEs down the road (IPOs are being pared down for now). As long as they believe that the stock market can help them achieve more important policy goals, transitioning to a consumer society while getting debt under control, China's leaders may be willing to put up with a stock market cut loose from fundamentals.

Even if official support isn't enough, he says that the government still has other options at its disposal.

"Wealthy Hong Kong investors can also be induced to buy under arrangements in which Beijing guarantees losses - and there have been credible rumors in the past of such arrangements," Pettis writes.

So Pettis expects that the Chinese government will be able to stabilize the stock market, but only temporarily. At some point the high prices, detached from economic reality, will have to come down, and when they do the fallout will be severe.
______

Permabear Albert Edwards, analytiker hos SocGen, om det kinesiske aksjemarkedet.

ALBERT EDWARDS: China's stock market crash foreshadows how the 'global equity Ponzi scheme' will fall apart

Akin Oyedele, BusinessInsider.com
July 10, 2015

Societe Generale's Albert Edwards thinks there's much more at stake with what's happening to Chinese stocks.

In a note to clients Friday, Edward writes that apart from the stock market, what could also suffer is the reputation of Chinese authorities, who are taking drastic steps in what's meant to be a free market.

Edwards notes, via Templeton Investment's Mark Mobius, that what the government is doing would end up inspiring fear, not confidence, in the market, because it shows desperation.

And that loss of confidence could spread to the rest of the world, because the Federal Reserve and the European Central Bank have created similar stock bubbles, according to Edwards.

Here's Edwards, who said his views are not shared by Societe Generale (emphasis added):

The same loss of confidence in the omnipotence of the Chinese authorities will surely ultimately swirl westward. The Fed and the ECB have created similarly grotesque stock market bubbles in an effort to shore up their anemic economic expansions. Do not be surprised when the S&P collapses in exactly the same way as the Shanghai stock exchange, and don't expect the panic monetary measures that will be enacted (more QE) to prevent the ultimate denouement of this global equity Ponzi scheme.

The steps that Chinese authorities have taken seem to be working, for now. Chinese stocks had a second strong day on Friday, with the Shanghai Composite index gaining 6.4%. Thursday was its strongest day in six years.

Last weekend and early this week, Chinese authorities strongly intervened to arrest the plunge of the stock market. Some of their steps include a ban on major sales by shareholders for six months and forcing students to chant slogans praising the market.

But this will ultimately end badly, Edwards says.

He recalls that Pakistan did something similar in 2008, by putting a floor on the Karachi SE100 to arrest its plunge. When trading resumed, the market continued its free fall.

Edwards again:

It is not just that the authorities are thrashing around with various extreme measures to prevent the ongoing stock market collapse, and that the state-run media are blaming short sellers and foreigners for the free-fall. The wholesale suspension of stock trading will inevitably only temporarily prevent further collapse.

Via Edwards, this is what has happened to the Chinese stock market when the government stepped in:Endret 13.07.2015 10:33 av OldNick
Graastein
19:37 13.07.2015
#657

Kapitalflukten fra Kina har vært enorm den siste tiden.

Tipper den ikke vil bli mindre nå, etter myndighetenes tiltak. Særlig forbudet mot å selge aksjer for de som eide mer enn 5 % av et selskap virker inngripende og svekker tilliten til systemet.

Kanskje er fallet stoppet for denne gang, men til en skyhøy pris.
Graastein
22:29 02.08.2015
#663

Tre norske Kina-eksperter utalte seg nylig i DN om landets fremtidig økonomiske utvikling.

En av dem, Hogne Tyssøy, i Holbergfondene tror kommunistpartiet har viljen og midlene til å styre landet i riktig retning. Forskerne fremhever fordelene med autoritært styresett i dagens situasjon og tror mange har vært for negative til Kina.

Jeg har en annen oppfatning enn de tre og har lenge ment at Kina vil overaske på nedsiden, slik landet også har gjort den siste tiden.

Jeg tror Hogne Tyssøy legger for mye vekt på virkemidlene kommunistpartiet har. Utfordringen, og det sentrale, er nemlig ikke hva myndighetene har av virkemidler, men hvordan virkemidlene brukes. Se eksempelvis på tiltakene myndighetene har innført for å hindre børsfallet. Jo da, kanskje har de klart å stoppe børsfallet, men til hvilken pris?

Slik jeg ser det er ikke tilliten til den kinesiske økonomien styrket selv om børsfallet kanskje er stoppet. Tilliten er grunnleggende blitt svekket av myndighetenes inngripen. For hvorfor er myndighetene i Kina plutselig blitt redde for et børsfall fra et latterlig høyt nivå? Står det så dårlig og skralt til i Kina at et børsfall truer stabiliteten? Hvis svaret er nei, hvorfor har de da innført de svært inngripende tiltakene, der viktige prinsipper, som respekten for privat eiendomsrett, settes på spill?

Kina har en historie der omveltninger ofte har kommet raskt og forutberegneligheten for den enkelte borger har vært minimal. Den erfaringen må prege den kinesiske pengeeliten i dag. Myndighetenes inngripen vil dermed skremme mange og føre til en ytterligere kapitalflukt.

Kapitalstrømmen inn/ut av Kina tror jeg kan være en god indikasjon på hvordan ting egentlig går.

Endret 02.08.2015 22:30 av Graastein
highlander
15:39 11.08.2015
#4796

- Nå er det bortimot full krise i kinesisk økonomi

Med nattens devaluering av yuanen gjør Kina gjør det største valutagrepet på flere tiår, i kjølvannet av en bremsende økonomi og fallende eksport.

Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika-gruppen, som forventet en devaluering, tror grepet bare er starten på en større valutasvekkelse.

- Grunnen til at jeg trodde en devaluering var uunngåelig er at det ser ganske ille ut i kinesisk økonomi, og jeg tror markedsreaksjonen viser at folk har fått øynene opp for det. Nå er det alvor i Kina, sier sjeføkonomen til Nettavisen Stocklink.

Valutagrepet fra den kinesiske sentralbanken innebærer ifølge WSJ at den daglige fastsatte kursen ble satt til 6,2298 per dollar, mot 6,112 per dollar dagen før.

- Jeg tror yuanen er på vei mot syv blank mot dollar. Jeg er ganske sikker på at dette bare er begynnelsen, selv om de sier klart at dette er engangstiltak, sier Andreassen.

- Bortimot full krise
I oljemarkedet trekker prisene nedover etter valutasvekkelsen, med bidrag fra bekymring for effekten på Kinas etterspørsel, og også i aksjemarkedene er reaksjonen negativ.

- Dette bidrar til lavere råvarepriser. Samtidig skrur Japan på atomkraftverkene igjen og da vil Japan importere mindre energi av den typen vi eksporterer. Dette er nok en deflatorisk dreining, det betyr at våre eksportvarer vil fortsette å være svake. Før eller siden vil det tyte ut i mer anstrengte statsbudsjett og lavere kjøpekraft for nordmenn, mener Andreassen.

I Kina har inflasjonen målt ved konsumprisene trukket markant nedover. Samtidig er det deflatoriske tilstander for produsentene. I juli falt produsentprisindeksen med hele 5,4 prosent, den 41. måneden på rad med prisnedgang.

Sjeføkonomen frykter at Kinas deflasjon vil smitte over på resten av verden, noe som i så fall kan bli en hodepine for sentralbankene som styrer etter inflasjonsmål, deriblant Norges Bank.

- Deflasjonen i Kina kommer til å ha en enorm kraft i resten av verden. Det blir ikke flere rentehevinger i Norge i vår levetid. Kinas glansperiode er over, og nå er det bortimot full krise i kinesisk økonomi. Nå må de forsøke å gjøre hva de kan. Dette er bare begynnelsen.

- Det store for Norge er hva dette gjør med norske inflasjonsforventninger. Det inflasjonsmålet vi har er dødt, og farlig å tro på for en investor. Det som har skjedd i natt, med at Kina devaluerer og Japan skrur på denne reaktoren, en av mange som nå blir skrudd på, er bare et tegn i tiden, sier Andreassen.

- Overrasket markedene
Handelsbanken påpeker at Kina har holdt yuanen «relativt sterk den siste tiden i et forsøk på å forhindre kapitalflukt og for å oppfordre til økt internasjonal bruk av yuan», i tillegg til at sentralbanken ønsker en godkjennelse fra IMF av yuan som en offisiell reservevaluta.

Sterk valutakurs har imidlertid bremset Kinas eksport. Senest i juli viste handelstallene fra verdens nest største økonomi et fall i eksporten på 8,3 prosent.

- Den kinesiske sentralbanken oppga da også en for sterk yuan-kurs som årsaken bak devalueringen. Kinesiske myndigheter har den siste tiden tatt i bruk flere tiltak for å stimulere den økonomiske veksten i landet, og det var ventet at valutakursen kunne bli neste middel tatt i bruk. Gårsdagens betydelige devaluering overrasket likevel markedene, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbankens morgenrapport.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter