Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > NOK mot utlandet
NOK mot utlandet
highlander
12:11
29.12.2015
#5258

Valutastrateg: - Det har vært et tidvis brutalt år

For 2016 tror DNB Markets de største valutaene fortsatt vil drives av sentralbankenes pengepolitikk.

Raskere renteoppgang i USA enn markedet venter bør danne grunnlag for enda sterkere dollar, mener meglerhuset, som også tror man kan se sterkere pund.

For norske kroner venter meglerhuset en styrking, men kun gradvis.

- Kraftige investeringskutt i oljenæringen bør bidra til at tilbudsoverskuddet i oljemarkedet avtar neste år, og dermed legge grunnlaget for en gradvis oppgang i oljeprisen igjen. Det bør bidra til å støtte opp under en norsk krone som vi mener er svakere enn hva de fundamentale forholdene i norsk økonomi skulle tilsi. Men vi venter at kronestyrkingen vil bli gradvis, og at vi først om et år ser EURNOK under 9,00, skriver valutastrateg Magne Østnor i et morgennotat.

- Den virkelige store overraskelsen
Der peker DNB Markets-strategen på at 2015 har vært et turbulent år i valutamarkedet.

- Pengepolitikk har som ventet vært en viktig driver, men bevegelsene har vært betydelig større enn vi trodde ved inngangen til året, skriver Østnor.

Strategen viser til at da meglerhuset for et år siden kikket inn i krystallkulen, var det flere ting som var med å prege forventningene for året som nå er i ferd med å ebbe ut.

Hendelser som verdenssamfunnets sanksjoner mot Russland, Skottlands folkeavstemning om uavhengighet, sveitsernes folkeavstemning om sentralbankens gullreserver og enda en gresk regjeringskrise bidro til økt usikkerhet i valutamarkedet.

- Med utsikter til renteoppgang fra Fed i 2015, virket dollarstyrkingen å ingen ende ta. På andre siden av Atlanteren tynget på sin side forventningene om kjøp av statsobligasjoner euroen. Den virkelige store overraskelsen var det imidlertid råvaremarkedet som hadde stått for; etter en lengre periode i stabilt sideleie, var oljeprisen halvert, oppsummerer Østnor.

- Tidvis brutalt år
Når det kun er dager igjen før rakettene går i været mener valutastrategen DNB Markets traff best med fokuset på volatilitet i 2015.

- For det har vært et ruglete, ja tidvis brutalt, år. At den sveitsiske sentralbanken skulle gi opp å forsvare gulvet i EURCHF, kom mildt sagt overraskende på de fleste. Bevegelsene som fulgte, var av en art som knapt nok skal kunne skje.

Det var i midten av januar at den sveitsiske sentralbanken ga opp minimumskursen på 1,20 sveitserfranc per euro, noe som styrket kursen på sveitserfrancen mot euro med rundt 30 prosent på det meste.

Kroneprognose holdt i fem mnd.
I dollar og pund mener Østnor DNB Markets traff på retningen mot euro, men innrømmer at meglerhuset undervurderte hvor store bevegelsene kunne komme til å bli.

Den norske kronen, som har svekket seg betydelig gjennom 2015, trodde DNB-analytikerne skulle styrkes. I løpet av året er kronen blitt svekket med 17 prosent mot dollar, 12 prosent mot pundet, seks prosent mot euro og med syv prosent mot svenskekronen.

- Vi trodde på stigende oljepriser gjennom året, og ventet dermed at vi skulle se en gradvis sterkere krone. Det holdt stikk i fem måneder. Siden har oljeprisen fortsatt å falle, og vi har sett en krone som er på eller nær historisk svake nivåer mot en rekke valutaer, skriver Østnor.
Rally
10:29
27.01.2016
#6058

Nordea markets på youtube om krona, olja og norsk økonomi
highlander
03:29
20.06.2018
#10602

– Kronen fortsetter å se forlokkende ut, skriver den amerikanske storbanken Morgan Stanley i sin ferske valutarapport ifølge Dagens Næringsliv.

Banken tror dollaren skal bli langt billigere for nordmenn neste sommer.
Det på bakgrunn av at den mener kronen støttes av beslutningen fra Norges Bank om å senke
inflasjonsmålet fra 2,5 til to prosent.

Kronen støttes også av at den norske sentralbanken vektlegger finansiell stabilitet i sin tilnærming til pengepolitikk, ifølge Morgan Stanley.

Banken tror én dollar vil koste 7,77 kroner i sommer, mens den om ett år vil koste 6,76 kroner, skriver DN.

Dollaren ligger på 8,18 kroner natt til onsdag. (DN, E24)
highlander
19:44
21.06.2018
#10662

Den norske kronen er på sitt sterkeste mot handelspartnernes valutaer på åtte måneder, etter at Norges Bank forsikret markedet om at renten skal opp i september.

Den importveide kroneindeksen I44 endte torsdag ettermiddag på 103,46 poeng. Denne indeksen måler kronen mot 44 handelspartneres valutaer, og er den kronekursen Norges Bank forholder seg til når den setter styringsrenten.

Det er det sterkeste nivået siden 17. oktober i fjor, da I44 ble festet til 103,32 poeng. Et lavere tall på I44-indeksen betyr at kronen har styrket seg mot handelspartnernes valutaer.

I44 avsluttet fjoråret på 108,30 poeng, og har dermed styrket seg med over fire prosent så langt i år.

Norges Bank venter at I44 i snitt blir på 103,2 poeng i år, men styrker seg til 99,2 poeng neste år, 98,1 poeng i 2020 og 98,0 i 2021, ifølge Pengepolitisk rapport. (E24)
highlander
15:43
06.07.2018
#10944

Fokus i det norske rente- og valutamarkedet rettes mot inflasjonstall for juni, som publiseres tirsdag.

Handelsbanken Capital Markets venter at KPI-JAE vil komme inn på 1,1 prosent for perioden, ned fra 1,2 prosent i mai. Dette er på linje med Norges Banks forventning, som meglerhuset mener er et fornuftig estimat.

Sentralbanken har annonsert renteheving i september 2018 og Handelsbanken mener det vil trengs en alvorlig negativ overraskelse på tirsdag før dette settes spørsmålstegn ved.

Knyttet til det norske arbeidsmarkedet skriver Nordea Markets at markedet kan komme til å stramme seg mer til enn Norges Bank venter. Meglerhuset mener dette utgjør hovedoppsiderisikoen i sentralbankens anslag.

Før september 2019 venter sentralbanken å gjøre tre rentehevinger, og Nordea Markets mener dette er langt mer enn det som nå er priset inn og det kan se aggressivt ut gitt ECBs singaler om en første renteheving tidligst innen september 2019.

Frem mot september 2019 venter Norges Bank en appressiering av kronen på fire prosent, og Nordea mener risikoen i kroneforventningen er balansert. (TDN)
highlander
15:51
10.07.2018
#10997

Tirsdag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med inflasjonstall for juni som viste en oppgang i kjerneinflasjonen på årsbasis 1,1 prosent. Tallene var i samsvar med forventingen på forhånd, ifølge meglerhusene.

DNB Markets fremhever at tallene var som forventet av Norges Bank.

Dagens inflasjonstall fra Norge kom inn på linje med forventningene og viste et fall fra mai til juni. Kjerneinflasjonen ble 1,1 prosent hvilket er i tråd med hva Norges Bank ventet på forhånd, og vil dermed ikke redusere sannsynligheten for en renteheving i september, skriver DNB Markets i en oppdatering.

Handelsbanken Capital Markets mener tallene kom inn som forventet, både for meglerhuset selv og for Norges Bank. Allikevel poengterer de at tallene i sommermånedene er volatile, og at det er vanskelig å konkludere med noe før tallene for juli-inflasjonen kommer i august.

For nå ser prisutviklingen ut til å være godt på linje med Norges Banks forventninger, og støtter argumentene for en renteheving i september, skriver Handelsbanken. (TDN)
highlander
13:21
19.07.2018
#11141

Storbanken Goldman Sachs mener høye boligpriser og gjeld gjør Norge mer sårbar mot fremtidige sjokk.

Videre mener storbanken at den norske kronen er utsatt hvis handelskrigen trappes opp. (DN)
highlander
13:10
24.07.2018
#11238

Fortsatt positiv utvikling i konjunkturindikatoren for industrien i Norge taler for både videre økonomisk vekst og renteheving neste kvartal.

Sammensatt konjunkturindikator for industrien endte på 9,2 poeng for andre kvartal, og steg dermed fra 6,8 poeng i første kvartal, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå tirsdag.

Ordretilgangen var opp for både det hjemlige markedet og eksportmarkedet og det ventes fortsatt vekst i samlet ordretilgang, samt var det også en positiv prisutvikling i begge disse markedene.

Videre ventes det av industrilederne at vedtatte investeringsplaner oppjusteres og økt sysselsetting, og alt i alt er det et generelt positivt syn blant industriledere for tredje kvartal.

Handelsbanken Capital Markets merker seg at dette er det fjerde kvartalet på rad hvor indikatoren var positiv, og at indikatoren fortsetter stigningen over sitt historiske gjennomsnitt, ifølge en oppdatering.

DNB Markets viser til at undersøkelsen befester at oppgangen i norsk økonomi fortsetter.

- Undersøkelsen befester at oppgangen i norsk økonomi fortsetter og at Norges Bank vil trolig heve renten i september, i samsvar med signaler fra juni, skriver DNB ifølge TDN.
highlander
11:47
06.08.2018
#11494

Oppmerksomheten i rente- og valutamarkedet retter seg denne uken blant annet mot fredagens norske og amerikanske inflasjonstall.

Handelsbanken Capital Markets, i likhet med Norges Bank, estimerer en årlig kjerneinflasjon på 1,2 prosent i juli, opp fra 1,1 prosent måneden før.

Meglerhuset nevner at siden 2013 har kjerneinflasjon for juli vist seg godt over den historiske normen, og tror det samme gjentas i år, men vil ikke legge for mye vekt på julitallene.

- Tallene er volatile i sommermånedene og vi tar lett på juni-august før vi kommer med konklusjoner. Så langt har utviklingen vært på linje Norges Banks estimater, skriver Handelsbanken.

I sin morgenrapport anslår Nordea Markets en uendret inflasjon for juli, som betyr at den årlige kjerneinflasjonen blir på 1,1 prosent. Dette avviket i forhold til Norges Banks estimater tror meglerhuset neppe fører til en endring fra sentralbanken.

- Det er altfor lite til at det påvirker pengepolitikken og slik vi ser det skal det ekstremt mye til før renten ikke blir satt opp i september, skriver Nordea.

I USA venter Nordea at kjerneinflasjonen vil ligge på 2,3 prosent i juli, og at totalinflasjonen i 2019 trekkes opp av lønnspress og ender på tre prosent. (TDN)
highlander
22:07
16.08.2018
#11734

Det virker opplest og vedtatt at Norges Bank hever styringsrenten fra dagens rekordlave nivå på 0,5 prosent i september.

Og ifølge rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets er det mulig det blir renteheving også i desember, om kronekursen holder seg på dagens nivå ifølge Finansavisen.

Kronekursen er nå nesten 1,5 prosent lavere enn forutsatt, skriver avisen. Bernhardsen mener at om dette fortsetter, kan det gi grunnlag for en betydelig oppjustering av rentebanen.

– Det skal lite til før kronekursen, alt annet likt, tilsier en rentebane som varsler heving i desember, sier han.

Han understreker imidlertid at Nordea Markets tror det mest sannsynlig drøyer til mars 2019 før renteheving nummer to kommer. (FA, E24)
highlander
13:44
23.08.2018
#11837

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
gorwell
19:34
23.08.2018
#22800

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:02
05.09.2018
#12131

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:05
05.09.2018
#12136

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:23
05.09.2018
#12140

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:25
05.09.2018
#12141

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:07
17.09.2018
#12424

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:54
20.09.2018
#12507

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:46
03.10.2018
#12765

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:36
10.10.2018
#12889

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
00:18
24.10.2018
#13134

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:58
31.10.2018
#13269

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:11
02.11.2018
#13321

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:13
09.11.2018
#13494

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
01:07
13.11.2018
#13539

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter