Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > Internasjonal økonomi
Internasjonal økonomi
OldNick
16:59 25.11.2016
#18554

Skatteparadis går vanskeligere tider i møte.

Ny supertraktat skal stoppe aggressiv skatteplanlegging

Nå må norske selskaper med internasjonal virksomhet betale mer skatt


Johan Nordstrøm, E24.no
5.11.2016

natt ble en ny supertraktat offentliggjort av OECD. Nå sitter skatterådgivere og advokater rundt om i verden og prøver å dekode de nye paragrafene. Paragrafer som er laget for å tette skattehull.

Alle norske selskaper som har drift utenfor Norges grenser treffes av supertraktaten.

Noen oversikt over hvor mange, og hvilke, norske selskap dette vil gjelde finnes ikke. Slik skatteplanlegging er i dag innenfor loven.

Stort gjennombrudd

På advokatfirmaet Deloittes kontor i Bjørvika i Oslo står skatteadvokat Daniel Herde og skuer ut i det grå lyset.

Herde mener at dette er et av de virkelig store gjennombruddene når det gjelder internasjonal skattlegging.

- Dette treffer alle selskaper som driver med internasjonal virksomhet. Multinasjonale konsern vil måtte betale mer skatt. Dette er kanskje den største skattenyheten som vil påvirke selskaper i mange land, sier Herde til E24.

Dette er de viktigste konsekvensene:

** Høyere skattekostnad for multinasjonale konsern

** Mer kostnader knyttet til skatterapportering

- Dette betyr rene penger rett i kassa for Norge, sier Herde.

Det er nemlig skatteinngangen til statene som avgjør velferdsgodene.

Herde mener samtidig at Norge ikke er blant de land som vil tjene mest på supertraktaten.

- Supertraktaten vil forhindre aggressiv skatteplanlegging, og norske selskaper har ikke vært så frempå når det gjelder aggressiv skatteplanlegging, sier Herde.

Store beløp

Internasjonalt er det snakk om meget store beløp.

OECD anslår at internasjonale selskapers skatteunndragelser årlig koster verden mellom 100-240 milliarder amerikanske dollar - altså et sted rundt 1.000 milliarder norske kroner.

Herde peker på at det viktigste er at det blir riktigere beskatning.

- Det blir sammenheng mellom verdiskaping og skattlegging. Det er en god avtale fordi konsekvensen er at alle selskaper konkurrerer på likere vilkår, sier Herde.

Han konkluderer at nå må mange selskaper endre hvordan de har organisert seg. Og at mange kunstige papirøvelser for å unngå skatt vil forsvinne.

Jeg tror at dersom man setter opp noe uten substans i en selskapsstrukturer for å unngå skatt, vil det ikke fly. Man må tenke annerledes. Det vil kreve mer, sier Herde.

Han legger til:

- Noen land som fungerer som mellommann i dag, vil tape på dette.

Begynte arbeidet etter finanskrisen

Det hele begynte i kjølvannet av finanskrisen, da G20-landene begynte å se på internasjonal skatteplanlegging.

G20-landene ga OECD oppdraget å vurdere hvordan man kan tette skattehull der man har drevet med utfordrende skatteplanlegging.

Siden har OECD laget 15 rapporter, og et av tiltakene var en ny supertraktat.

Supertraktaten er blitt beskrevet å fungere som datingappen Tinder.

Mer enn 100 stater er med på supertraktaten, og den handler om over 2.000 skatteavtaler.

Hver stat kan velge hvilke paragrafer i supertraktaten som de vil ha, og hvilke land som disse paragrafene vil gjelde for.

Og der det er match mellom ønskene til to stater, kan de gå videre. Ikke på date som med Tinder, men med å inngå en ny skatteavtale der nye paragrafer erstatter de gamle.

- Dette gjør at det er mulig å lage mange nye skatteavtaler på kort tid, sier Herde.

Han forventer at supertraktaten vil tre i kraft fra 1. januar 2018. Da vil dette gjelde for inntekter fra 2018.

Traktaten trer i kraft tre måneder etter at fem land har signert og

Endret 25.11.2016 17:00 av OldNick
OldNick
17:02 25.11.2016
#18555

ratifisert avtalen.

Herde peker på at det er lagt opp til signeringsseremoni i juni.

Herde tror at Norge vil være med på de fleste tiltakene i traktaten, fordi norske myndigheter har uttalt seg positivt om OECDs tiltak mot selskaper som uthuller inntektsbasen for stater.

På engelsk er forkortelsen for dette BEPS - Base Erosion and Profit Shifting.

Høyt på agendaen til G20

Mange skatterådgivere, politikere og selskaper har vært skeptiske til at supertraktaten noensinne ville se dagens lys, fordi den var for ambisiøs.

Men nå er supertraktaten her.

- At man har fått til dette politiske prosjektet som også er et skatteprosjekt, viser at skatt er høyt opp på agendaen til G20, sier Herde.

Supertraktaten får betydning for skatt på utbytte.

- Det vil antakelig komme kildeskatt på renter og royalty, sier Herde.

Både i skattereformen og i Statsbudsjettet for 2016, fremgår det at selskaper bør forvente at Norge kan komme til å innføre kildeskatt på renter og royalty i løpet av kort tid.

DETTE SIER SIV JENSEN

- Den multilaterale avtalen kan brukes til å gjennomføre tiltakene knyttet til skatteavtalebestemmelser i BEPS-prosjektet, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) i en e-post til E24.

- Avtalen inneholder bl.a. særskilte bestemmelser som skal motvirke tilpasninger av selskapsstrukturer eller transaksjoner som har som et hovedformål å oppnå fordeler av skatteavtaler, såkalt «treaty shopping». Innføring av slike bestemmelser i skatteavtalene er en minstestandard i BEPS-prosjektet som landene er enige om at alle land skal innarbeide i sine skatteavtaler.

- Når vil Norge ratifisere avtalen? Er dette kun en formalitet?

- Undertegning av avtalen planlegges i juni. Norge tar sikte på å undertegne avtalen da. Deretter vil avtalen bli fremmet for Stortinget for godkjenning og samtykke til ikraftsettelse, på vanlig måte. Den multilaterale avtalen trer i kraft når 5 land har ratifisert avtalen.

- Vil avtalen få virkning for skattene fra og med inntektsåret 2018?

- Den multilaterale avtalen kan benyttes til å endre eksisterende skatteavtaler. Landene må identifisere hvilke av sine eksisterende skatteavtaler de vil endre gjennom denne avtalen og notifisere OECD om dette. Endringene i den enkelte skatteavtalen vil tre i kraft når avtalestatene til den enkelte skatteavtale som skal omfattes av den multilaterale avtalen har ratifisert den multilaterale avtalen og en nærmere bestemt periode har utløpt. Hvor lang tid dette tar er avhengig av prosedyrene de ulike landene har for ratifisering av folkerettslige avtaler. Derfor er det ikke mulig å si noe nå om hvilke av Norges skatteavtaler som vil bli endret eller fra hvilket inntektsår den enkelte avtale vil bli endret.

- Er det skatteavdelingen i Finansdepartementet som har forhandlet på vegne av Norge?

- Finansdepartementets ved Skattelovavdelingen har deltatt i forhandlingene av den multilaterale avtalen.

- Er Finansdepartementet og Finansministeren fornøyde med resultatet av forhandlingene?

- Norge har vær positive til BEPS-prosjektet og har deltatt aktivt i arbeidet med tiltakene for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag. Arbeidet er gjennomført på svært kort tid, og forhandlingene om denne multilaterale avtalen er også gjennomført på kort tid, ett år. Denne typen avtale er et nybrottsarbeid på skatteavtaleområdet og et viktig bidrag i det internasjonale arbeidet for å hindre overskuddsflytting og å gi likere vilkår for virksomheter.

- Det er gledelig at det har vært mulig å oppnå enighet mellom 100 land om en slik type avtale. Avtalen gir en god mulighet for land til å få gjennomført viktige oppdateringer av internasjonale standarder på skatteområdet. Alternativet er bilaterale forhandlinger mellom land, noe som ville være langt mer ressurs- og tidkrevende å gjennomføre med det store antallet land

Endret 25.11.2016 17:02 av OldNick
gorwell
07:24 26.11.2016
#22444

"Hver stat kan velge hvilke paragrafer i supertraktaten som de vil ha, og hvilke land som disse paragrafene vil gjelde for."

Her er det bare en ting å konkludere med, dette er en pick-and-chose avtale om at Parties skal kunne manøvrere som de selv finner formålstjenelig for å innføre (om mulig ennå mer) aggressiv skatteoppkreving?

gorwell
OldNick
11:31 08.12.2016
#18592

Saxo-bank med black swan-tips for 2017

Saxos sorte svaner for 2017

Saxo Banks Steen Jakobsen peker på tre sorte svaner som kan dukke opp i 2017


Helene Kleppe, Hegnar.no
08.12.2016

Hvert år i førjulstiden kommer Saxo Bank med et knippe kandidater til neste års «sorte svaner».

I 2017 er blant annet disse tre kandidater til neste års børssjokk-kavalkade:

1) «Brexit» blir ikke gjennomført og Storbritannia «bremains»

2) Amerikansk helsereform trigger panikk i sektoren

3) Italienske banker blir aksjene som gir best avkastning
______

Det er et Bloomberg video-intervju på link over, bl.a. diskuteres Italiensk økonomi, politikk og banker.

Endret 08.12.2016 11:31 av OldNick
OldNick
20:11 18.01.2017
#18741

DNB Markets med sitt økonomiske utsyn, som kommer med 1/2-års mellomrom.


Økonomiske Utsikter (PDF)

DNB Markets
Januar 2017Oppsummering:
Globalt: Populisme og proteksjonisme på fremmarsj
USA: Økt fart med Trump, men også høyere risiko
ØMU: Politisk usikkerhet truer utsiktene
UK: Brexit-effektene lar vente på seg
Sverige: Politikkdrevet oppgang på vei ned
Japan: Svake utsikter, men Bank of Japan trapper ned
Kina: Ekspansiv finanspolitikk holder farten oppe
Norge: Boligmarkedet har bidratt til aktivitet - og risiko
Olje: Fortsatt optimistisk - utsikter til 70 dollar fatet neste år
Renter: Sideveis for lange renter, men risiko for markant oppgang
Valuta: Trump løfter dollaren, Brexit tynger pundet

DNB ser for en global vekst mellom 3.2 og 3.4%/år frem t.o.m. 2020, drevet av China (5.7-6.6%) og India (6.5-8%).

Fremvoksende økonomier totalt (China og India inkl.) forventer de vil ligge rundt 4.5%

OECD forventer de vil ligge rundt 1.6%, alt t.o.m. 2020.
______

Rapporten ser på verden, men fokuserer mye på hjemme-markedet.

Her er Hegnar's ekstrakt mhp. det siste:

DNB Markets venter svakere boligprisvekst

Hva hvis sjokket kommer?

Odd S. Parr, Hegnar.no
18.01.2017

Endret 18.01.2017 20:16 av OldNick
OldNick
15:00 27.12.2017
#19774

2016 og 2017 har vært de utviklede markeders år.

Vil 2018 kunne ble de underutviklede markedenes år?

Mange tror det, men det er jo ikke en veldig ensartet gruppe land og markeder.

Stockpicking gjelder.


Emerging Markets' Dream Run Could See a Reality Check in 2018

- Asia is top pick among regions for both currencies and stocks
- Mexican bonds favored in 2018 but lira to stay under pressure

Bloomberg News
Dec. 26, 2017
OldNick
18:01 21.01.2018
#19847

SAXO Bank ser bobler overalt.

De ser bobler - men påstår ikke at de kan spå når de sprekker...


Svært mange bobler blåses opp akkurat nå

Det er bobler både i obligasjoner, aksjer, oppkjøpsfond, eiendom og kryptovalutaer, advarer Saxo Bank i en fersk rapport. Det norske boligmarkedet trekkes også frem


Kjetil M. Hovland, E24.no
20.01.2018

Utdrag:

Danske Saxo Bank ser bobler nesten overalt.

Faktisk er «boblen» det viktigste konseptet ved inngangen til 2018, mener banken.

I en fersk rapport avviser Saxo Bank utsagnene fra USAs tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan i 2002 om at det er veldig vanskelig å påvise en boble før boblen har sprukket.

– Vi hevder ikke at vi vet når bobler vil sprekke. Men vi kan fastslå hvor de oppstår, og i våre øyne er det svært mange bobler som blåses opp akkurat nå, skriver bankens sjeføkonom Steen Jakobsen.

– Vi ser dem i obligasjonsmarkedet, i aksjer, i private equity, i venturekapital, i eiendom og helt klart i kryptovalutaer, skriver han.

– Kryptoboblen er trolig den mest synlige på grunn av den høye volatiliteten og oppgangen man så i 2017, men ikke la deg lure til å tro at det ikke er bobler i andre markeder også, legger Jakobsen til.

Han peker på anekdotiske beviser som at Østerrike nettopp har utstedt en obligasjon med 100 års løpetid som vil miste halvparten av verdien hvis rentene bare øker med ett prosentpoeng, og at Kodak-aksjen hoppet 117 prosent etter å ha meldt om en kryptoemisjon.

Optimistene tror at kryptovalutamarkedet vil overstige 1.000 milliarder dollar i 2018 fra rundt 500 milliarder dollar nå, mens pessimistene frykter økt regulering og kanskje også forbud mot kryptovalutaer fordi sentralbankene frykter for sitt monopol på pengetrykking.

– 2018 blir et avgjørende år for det voksende kryptovalutamarkedet, skriver Saxo Bank.

mer på link
Kraftig vekst: Denne figuren fra Saxo Bank viser det banken ser på som bobler de siste tiårene. Det inkluderer både dot-com-boblen rundt årtusenskiftet og veksten i Bitcoin. Foto: Saxo Bank
highlander
16:46 23.01.2018
#7984

Postet dette i en annen tråd i dag, men innlegget hører også hjemme her:

IMF oppjusterer vekstprognosene i rapporten World Economic Outlook. Asia og USA er lokomotivene, og IMF mener den globale veksten i 2018 og 2019 blir på 3,9 prosent årlig, målt i brutto nasjonalproduktet (BNP), en oppjustering på 0,2 prosentpoeng siden i høst.

Dette er det største og bredeste globale oppsvinget siden 2010/11, og det er også første gang på syv-åtte år at IMF-økonomene oppjusterer vekstprognosene. (Kilde: DN/Xi)
OldNick
09:53 29.01.2018
#19866

Nå er rentefesten over (iflg. bl.a. DNB og Nordea)


Tror tiden med ultralave renter går mot slutten: Ser 31 rentehevinger

Etter et tiår med fallende og svært lave styringsrenter, venter ekspertene nå at sentralbankene strammer inn. Det er et skifte i rentemarkedet, sier analytiker.

Asgeir Aga Nilsen, Anders Park Framstad, E24.no
28.01.2018
highlander
12:27 30.01.2018
#8043

Den økonomiske veksten i eurosonen var på 0,6 prosent i fjerde kvartal, viser tall fra Eurostat tirsdag.
Det er et hakk ned fra veksten på 0,7 prosent i tredje kvartal, men på linje med hva analytikerne hadde ventet.

For hele 2017 endte veksten på 2,5 prosent. Det er opp fra 1,8 prosent i 2016 og den høyeste veksten siden 2007, ifølge Dow Jones Newswires. (Kilde: Eurostat, DJN, E24)
blåball
13:34 30.01.2018
#3979

Legger merke til att Nordea og DNB er veldig ivrige til å prate renten opp , og samtidig mene att boliger ikke er overpriset i Norge .

Og har over flere år ment att Kina med flere ikke har vekst god nok , og påstår samtidig att man har vært på reise i Kina....... ( Det må være på Turistvisum........ ) .
blåball
13:47 30.01.2018
#3980

Sakens kjerne er etter min mening : att G 20 Landene samarbeider meget godt etter år 2009 , og det med vesentlig strammere grep på Storbanker og Finansmarkeder .

Kina utvider den Nye Silkeveien og sprer vekst og utvikling , og samtidig bruker ny teknologi , dette til sammen holder også lønninger og inflasjon moderat i årene fremover .

EU utvider også økonomisk vekst østover og sørover .
highlander
14:04 30.01.2018
#8046

Arbeidsledigheten i Portugal har krympet betydelig siden kriseårene:

I desember falt ledighetsraten under 8 prosent, for første gang siden 2004, skriver Financial Times.

På toppen i 2013 var ledigheten på over 17 prosent. Ledighetstoppen kom etter at gjeldskrisen i Europa rammet Portugal og landet fikk en redningspakke på 78 milliarder euro.

Siden den gang har det blitt færre arbeidsledige, men ungdomsledigheten er fortsatt på over 20 prosent. (Kilde: FT, E24)
highlander
14:51 31.01.2018
#8061

Arbeidsledigheten i eurosonen holdt seg uendret på 8,7 prosent i desember, og holder seg dermed på det laveste nivået siden januar 2009.

Selv om det fremdeles er Hellas som har den høyeste ledigheten, så er det grekerne som har opplevd den største nedgangen i ledighet, med en nedgang på nesten 3 prosentpoeng på ett år.

Portugal, Kroatia og Spania og også hatt en nedgang i ledigheten på mer enn 2 prosentpoeng det siste året. (Kilde: E24)
OldNick
11:06 15.02.2018
#19911

Dette er gyldig globalt.

Mange pensjonskasser er hovedsakelig basert på å investere i rentemarkedet pga. risikoen.

De har lidd nå mer eller mindre de siste 10 årene siden finanskrisen, og når de ikke får nok inntekter, så;

- Noen må kutte utbetalinger til sine pensjonister
- Andre kan gå til staten og få skattebetalerne til å spytte inn.

Nå kan de etterhvert gå mer i det korte rentemarkedet og få cashflow til kassene sine fra rente, og ikke bare gevinster på obligasjoner.

Rising U.S. bond yields offer relief to corporate America's pension plans

Kate Duguid, Reuters
Feb. 14, 2018

The swift rise in U.S. bond yields in February may be whipsawing some stock market portfolios but it may bring relief to corporate America’s largest pension plans.

For pension funds, rising interest rates can generate more investment income to cover their obligations to pay pensioners.

The prolonged low-rate, low-volatility environment since the 2008 financial crisis posed a challenge for pension fund managers. Not only were returns on bonds low, but the market value of their liabilities was rising, reducing the so-called funding ratio of pension funds.

Rising bond yields can be good for pension plans because it can lower the required annual cash infusions while still meeting their liabilities, said Michael Schlachter, a partner at pension fund advisor Mercer Investment Consulting in Boulder, Colorado.

The estimated aggregate funding status of pension plans sponsored by S&P 1500 index companies increased by 3 percent in January to 87 percent at the end of the month, as a result of both an increase in discount rates on liabilities, tied to bond yields, and a rise in equity markets to a new record, according to Mercer.
highlander
14:50 13.03.2018
#8577

OECD spår hurtigere vekst i den globale økonomien, men frykter at en handelskrig vil hemme veksten.

– I dette miljøet kan en eskalering i spenningene være ødeleggende for vekst og jobber. Land bør støtte seg til kollektive løsninger [...] for å ordne spesifikke problemer, sier Álvaro Pereira, sjeføkonom i OECD i rapporten.

Organisasjonen venter en vekst på 3,9 prosent i både 2018 og 2019. Det er en oppjustering fra 3,7 i november 2017.

– Veksten er stabil eller økende i de fleste G20-landene og oppgangen fortsetter, sier Pereira. (Kilde: E24)
OldNick
18:01 19.03.2018
#19964

Investors eye currencies for those most at risk in a trade war

Tommy Wilkes, Saikat Chatterjee, Reuters
Mar. 18, 2018

London - Foreign exchange markets appear convinced that a global trade war is unlikely to break out anytime soon, although with long bets on some currencies at record highs, investors fear complacency may be setting in.

mer på link
highlander
20:42 17.04.2018
#9231

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:31 19.04.2018
#9274

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
08:54 19.04.2018
#4186

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:53 19.04.2018
#9278

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:29 19.04.2018
#9288

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
20:01 06.05.2018
#20095

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
00:08 07.05.2018
#4290

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
06:48 18.05.2018
#10062

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter