Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > Internasjonal økonomi
Internasjonal økonomi
OldNick
16:59
25.11.2016
#18554

Skatteparadis går vanskeligere tider i møte.

Ny supertraktat skal stoppe aggressiv skatteplanlegging

Nå må norske selskaper med internasjonal virksomhet betale mer skatt


Johan Nordstrøm, E24.no
5.11.2016

natt ble en ny supertraktat offentliggjort av OECD. Nå sitter skatterådgivere og advokater rundt om i verden og prøver å dekode de nye paragrafene. Paragrafer som er laget for å tette skattehull.

Alle norske selskaper som har drift utenfor Norges grenser treffes av supertraktaten.

Noen oversikt over hvor mange, og hvilke, norske selskap dette vil gjelde finnes ikke. Slik skatteplanlegging er i dag innenfor loven.

Stort gjennombrudd

På advokatfirmaet Deloittes kontor i Bjørvika i Oslo står skatteadvokat Daniel Herde og skuer ut i det grå lyset.

Herde mener at dette er et av de virkelig store gjennombruddene når det gjelder internasjonal skattlegging.

- Dette treffer alle selskaper som driver med internasjonal virksomhet. Multinasjonale konsern vil måtte betale mer skatt. Dette er kanskje den største skattenyheten som vil påvirke selskaper i mange land, sier Herde til E24.

Dette er de viktigste konsekvensene:

** Høyere skattekostnad for multinasjonale konsern

** Mer kostnader knyttet til skatterapportering

- Dette betyr rene penger rett i kassa for Norge, sier Herde.

Det er nemlig skatteinngangen til statene som avgjør velferdsgodene.

Herde mener samtidig at Norge ikke er blant de land som vil tjene mest på supertraktaten.

- Supertraktaten vil forhindre aggressiv skatteplanlegging, og norske selskaper har ikke vært så frempå når det gjelder aggressiv skatteplanlegging, sier Herde.

Store beløp

Internasjonalt er det snakk om meget store beløp.

OECD anslår at internasjonale selskapers skatteunndragelser årlig koster verden mellom 100-240 milliarder amerikanske dollar - altså et sted rundt 1.000 milliarder norske kroner.

Herde peker på at det viktigste er at det blir riktigere beskatning.

- Det blir sammenheng mellom verdiskaping og skattlegging. Det er en god avtale fordi konsekvensen er at alle selskaper konkurrerer på likere vilkår, sier Herde.

Han konkluderer at nå må mange selskaper endre hvordan de har organisert seg. Og at mange kunstige papirøvelser for å unngå skatt vil forsvinne.

Jeg tror at dersom man setter opp noe uten substans i en selskapsstrukturer for å unngå skatt, vil det ikke fly. Man må tenke annerledes. Det vil kreve mer, sier Herde.

Han legger til:

- Noen land som fungerer som mellommann i dag, vil tape på dette.

Begynte arbeidet etter finanskrisen

Det hele begynte i kjølvannet av finanskrisen, da G20-landene begynte å se på internasjonal skatteplanlegging.

G20-landene ga OECD oppdraget å vurdere hvordan man kan tette skattehull der man har drevet med utfordrende skatteplanlegging.

Siden har OECD laget 15 rapporter, og et av tiltakene var en ny supertraktat.

Supertraktaten er blitt beskrevet å fungere som datingappen Tinder.

Mer enn 100 stater er med på supertraktaten, og den handler om over 2.000 skatteavtaler.

Hver stat kan velge hvilke paragrafer i supertraktaten som de vil ha, og hvilke land som disse paragrafene vil gjelde for.

Og der det er match mellom ønskene til to stater, kan de gå videre. Ikke på date som med Tinder, men med å inngå en ny skatteavtale der nye paragrafer erstatter de gamle.

- Dette gjør at det er mulig å lage mange nye skatteavtaler på kort tid, sier Herde.

Han forventer at supertraktaten vil tre i kraft fra 1. januar 2018. Da vil dette gjelde for inntekter fra 2018.

Traktaten trer i kraft tre måneder etter at fem land har signert og

Endret 25.11.2016 17:00 av OldNick
OldNick
17:02
25.11.2016
#18555

ratifisert avtalen.

Herde peker på at det er lagt opp til signeringsseremoni i juni.

Herde tror at Norge vil være med på de fleste tiltakene i traktaten, fordi norske myndigheter har uttalt seg positivt om OECDs tiltak mot selskaper som uthuller inntektsbasen for stater.

På engelsk er forkortelsen for dette BEPS - Base Erosion and Profit Shifting.

Høyt på agendaen til G20

Mange skatterådgivere, politikere og selskaper har vært skeptiske til at supertraktaten noensinne ville se dagens lys, fordi den var for ambisiøs.

Men nå er supertraktaten her.

- At man har fått til dette politiske prosjektet som også er et skatteprosjekt, viser at skatt er høyt opp på agendaen til G20, sier Herde.

Supertraktaten får betydning for skatt på utbytte.

- Det vil antakelig komme kildeskatt på renter og royalty, sier Herde.

Både i skattereformen og i Statsbudsjettet for 2016, fremgår det at selskaper bør forvente at Norge kan komme til å innføre kildeskatt på renter og royalty i løpet av kort tid.

DETTE SIER SIV JENSEN

- Den multilaterale avtalen kan brukes til å gjennomføre tiltakene knyttet til skatteavtalebestemmelser i BEPS-prosjektet, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) i en e-post til E24.

- Avtalen inneholder bl.a. særskilte bestemmelser som skal motvirke tilpasninger av selskapsstrukturer eller transaksjoner som har som et hovedformål å oppnå fordeler av skatteavtaler, såkalt «treaty shopping». Innføring av slike bestemmelser i skatteavtalene er en minstestandard i BEPS-prosjektet som landene er enige om at alle land skal innarbeide i sine skatteavtaler.

- Når vil Norge ratifisere avtalen? Er dette kun en formalitet?

- Undertegning av avtalen planlegges i juni. Norge tar sikte på å undertegne avtalen da. Deretter vil avtalen bli fremmet for Stortinget for godkjenning og samtykke til ikraftsettelse, på vanlig måte. Den multilaterale avtalen trer i kraft når 5 land har ratifisert avtalen.

- Vil avtalen få virkning for skattene fra og med inntektsåret 2018?

- Den multilaterale avtalen kan benyttes til å endre eksisterende skatteavtaler. Landene må identifisere hvilke av sine eksisterende skatteavtaler de vil endre gjennom denne avtalen og notifisere OECD om dette. Endringene i den enkelte skatteavtalen vil tre i kraft når avtalestatene til den enkelte skatteavtale som skal omfattes av den multilaterale avtalen har ratifisert den multilaterale avtalen og en nærmere bestemt periode har utløpt. Hvor lang tid dette tar er avhengig av prosedyrene de ulike landene har for ratifisering av folkerettslige avtaler. Derfor er det ikke mulig å si noe nå om hvilke av Norges skatteavtaler som vil bli endret eller fra hvilket inntektsår den enkelte avtale vil bli endret.

- Er det skatteavdelingen i Finansdepartementet som har forhandlet på vegne av Norge?

- Finansdepartementets ved Skattelovavdelingen har deltatt i forhandlingene av den multilaterale avtalen.

- Er Finansdepartementet og Finansministeren fornøyde med resultatet av forhandlingene?

- Norge har vær positive til BEPS-prosjektet og har deltatt aktivt i arbeidet med tiltakene for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag. Arbeidet er gjennomført på svært kort tid, og forhandlingene om denne multilaterale avtalen er også gjennomført på kort tid, ett år. Denne typen avtale er et nybrottsarbeid på skatteavtaleområdet og et viktig bidrag i det internasjonale arbeidet for å hindre overskuddsflytting og å gi likere vilkår for virksomheter.

- Det er gledelig at det har vært mulig å oppnå enighet mellom 100 land om en slik type avtale. Avtalen gir en god mulighet for land til å få gjennomført viktige oppdateringer av internasjonale standarder på skatteområdet. Alternativet er bilaterale forhandlinger mellom land, noe som ville være langt mer ressurs- og tidkrevende å gjennomføre med det store antallet land

Endret 25.11.2016 17:02 av OldNick
gorwell
07:24
26.11.2016
#22444

"Hver stat kan velge hvilke paragrafer i supertraktaten som de vil ha, og hvilke land som disse paragrafene vil gjelde for."

Her er det bare en ting å konkludere med, dette er en pick-and-chose avtale om at Parties skal kunne manøvrere som de selv finner formålstjenelig for å innføre (om mulig ennå mer) aggressiv skatteoppkreving?

gorwell
OldNick
11:31
08.12.2016
#18592

Saxo-bank med black swan-tips for 2017

Saxos sorte svaner for 2017

Saxo Banks Steen Jakobsen peker på tre sorte svaner som kan dukke opp i 2017


Helene Kleppe, Hegnar.no
08.12.2016

Hvert år i førjulstiden kommer Saxo Bank med et knippe kandidater til neste års «sorte svaner».

I 2017 er blant annet disse tre kandidater til neste års børssjokk-kavalkade:

1) «Brexit» blir ikke gjennomført og Storbritannia «bremains»

2) Amerikansk helsereform trigger panikk i sektoren

3) Italienske banker blir aksjene som gir best avkastning
______

Det er et Bloomberg video-intervju på link over, bl.a. diskuteres Italiensk økonomi, politikk og banker.

Endret 08.12.2016 11:31 av OldNick
OldNick
20:11
18.01.2017
#18741

DNB Markets med sitt økonomiske utsyn, som kommer med 1/2-års mellomrom.


Økonomiske Utsikter (PDF)

DNB Markets
Januar 2017Oppsummering:
Globalt: Populisme og proteksjonisme på fremmarsj
USA: Økt fart med Trump, men også høyere risiko
ØMU: Politisk usikkerhet truer utsiktene
UK: Brexit-effektene lar vente på seg
Sverige: Politikkdrevet oppgang på vei ned
Japan: Svake utsikter, men Bank of Japan trapper ned
Kina: Ekspansiv finanspolitikk holder farten oppe
Norge: Boligmarkedet har bidratt til aktivitet - og risiko
Olje: Fortsatt optimistisk - utsikter til 70 dollar fatet neste år
Renter: Sideveis for lange renter, men risiko for markant oppgang
Valuta: Trump løfter dollaren, Brexit tynger pundet

DNB ser for en global vekst mellom 3.2 og 3.4%/år frem t.o.m. 2020, drevet av China (5.7-6.6%) og India (6.5-8%).

Fremvoksende økonomier totalt (China og India inkl.) forventer de vil ligge rundt 4.5%

OECD forventer de vil ligge rundt 1.6%, alt t.o.m. 2020.
______

Rapporten ser på verden, men fokuserer mye på hjemme-markedet.

Her er Hegnar's ekstrakt mhp. det siste:

DNB Markets venter svakere boligprisvekst

Hva hvis sjokket kommer?

Odd S. Parr, Hegnar.no
18.01.2017

Endret 18.01.2017 20:16 av OldNick
OldNick
15:00
27.12.2017
#19774

2016 og 2017 har vært de utviklede markeders år.

Vil 2018 kunne ble de underutviklede markedenes år?

Mange tror det, men det er jo ikke en veldig ensartet gruppe land og markeder.

Stockpicking gjelder.


Emerging Markets' Dream Run Could See a Reality Check in 2018

- Asia is top pick among regions for both currencies and stocks
- Mexican bonds favored in 2018 but lira to stay under pressure

Bloomberg News
Dec. 26, 2017
OldNick
18:01
21.01.2018
#19847

SAXO Bank ser bobler overalt.

De ser bobler - men påstår ikke at de kan spå når de sprekker...


Svært mange bobler blåses opp akkurat nå

Det er bobler både i obligasjoner, aksjer, oppkjøpsfond, eiendom og kryptovalutaer, advarer Saxo Bank i en fersk rapport. Det norske boligmarkedet trekkes også frem


Kjetil M. Hovland, E24.no
20.01.2018

Utdrag:

Danske Saxo Bank ser bobler nesten overalt.

Faktisk er «boblen» det viktigste konseptet ved inngangen til 2018, mener banken.

I en fersk rapport avviser Saxo Bank utsagnene fra USAs tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan i 2002 om at det er veldig vanskelig å påvise en boble før boblen har sprukket.

– Vi hevder ikke at vi vet når bobler vil sprekke. Men vi kan fastslå hvor de oppstår, og i våre øyne er det svært mange bobler som blåses opp akkurat nå, skriver bankens sjeføkonom Steen Jakobsen.

– Vi ser dem i obligasjonsmarkedet, i aksjer, i private equity, i venturekapital, i eiendom og helt klart i kryptovalutaer, skriver han.

– Kryptoboblen er trolig den mest synlige på grunn av den høye volatiliteten og oppgangen man så i 2017, men ikke la deg lure til å tro at det ikke er bobler i andre markeder også, legger Jakobsen til.

Han peker på anekdotiske beviser som at Østerrike nettopp har utstedt en obligasjon med 100 års løpetid som vil miste halvparten av verdien hvis rentene bare øker med ett prosentpoeng, og at Kodak-aksjen hoppet 117 prosent etter å ha meldt om en kryptoemisjon.

Optimistene tror at kryptovalutamarkedet vil overstige 1.000 milliarder dollar i 2018 fra rundt 500 milliarder dollar nå, mens pessimistene frykter økt regulering og kanskje også forbud mot kryptovalutaer fordi sentralbankene frykter for sitt monopol på pengetrykking.

– 2018 blir et avgjørende år for det voksende kryptovalutamarkedet, skriver Saxo Bank.

mer på link
Kraftig vekst: Denne figuren fra Saxo Bank viser det banken ser på som bobler de siste tiårene. Det inkluderer både dot-com-boblen rundt årtusenskiftet og veksten i Bitcoin. Foto: Saxo Bank
highlander
16:46
23.01.2018
#7984

Postet dette i en annen tråd i dag, men innlegget hører også hjemme her:

IMF oppjusterer vekstprognosene i rapporten World Economic Outlook. Asia og USA er lokomotivene, og IMF mener den globale veksten i 2018 og 2019 blir på 3,9 prosent årlig, målt i brutto nasjonalproduktet (BNP), en oppjustering på 0,2 prosentpoeng siden i høst.

Dette er det største og bredeste globale oppsvinget siden 2010/11, og det er også første gang på syv-åtte år at IMF-økonomene oppjusterer vekstprognosene. (Kilde: DN/Xi)
OldNick
09:53
29.01.2018
#19866

Nå er rentefesten over (iflg. bl.a. DNB og Nordea)


Tror tiden med ultralave renter går mot slutten: Ser 31 rentehevinger

Etter et tiår med fallende og svært lave styringsrenter, venter ekspertene nå at sentralbankene strammer inn. Det er et skifte i rentemarkedet, sier analytiker.

Asgeir Aga Nilsen, Anders Park Framstad, E24.no
28.01.2018
highlander
12:27
30.01.2018
#8043

Den økonomiske veksten i eurosonen var på 0,6 prosent i fjerde kvartal, viser tall fra Eurostat tirsdag.
Det er et hakk ned fra veksten på 0,7 prosent i tredje kvartal, men på linje med hva analytikerne hadde ventet.

For hele 2017 endte veksten på 2,5 prosent. Det er opp fra 1,8 prosent i 2016 og den høyeste veksten siden 2007, ifølge Dow Jones Newswires. (Kilde: Eurostat, DJN, E24)
blåball
13:34
30.01.2018
#3979

Legger merke til att Nordea og DNB er veldig ivrige til å prate renten opp , og samtidig mene att boliger ikke er overpriset i Norge .

Og har over flere år ment att Kina med flere ikke har vekst god nok , og påstår samtidig att man har vært på reise i Kina....... ( Det må være på Turistvisum........ ) .
blåball
13:47
30.01.2018
#3980

Sakens kjerne er etter min mening : att G 20 Landene samarbeider meget godt etter år 2009 , og det med vesentlig strammere grep på Storbanker og Finansmarkeder .

Kina utvider den Nye Silkeveien og sprer vekst og utvikling , og samtidig bruker ny teknologi , dette til sammen holder også lønninger og inflasjon moderat i årene fremover .

EU utvider også økonomisk vekst østover og sørover .
highlander
14:04
30.01.2018
#8046

Arbeidsledigheten i Portugal har krympet betydelig siden kriseårene:

I desember falt ledighetsraten under 8 prosent, for første gang siden 2004, skriver Financial Times.

På toppen i 2013 var ledigheten på over 17 prosent. Ledighetstoppen kom etter at gjeldskrisen i Europa rammet Portugal og landet fikk en redningspakke på 78 milliarder euro.

Siden den gang har det blitt færre arbeidsledige, men ungdomsledigheten er fortsatt på over 20 prosent. (Kilde: FT, E24)
highlander
14:51
31.01.2018
#8061

Arbeidsledigheten i eurosonen holdt seg uendret på 8,7 prosent i desember, og holder seg dermed på det laveste nivået siden januar 2009.

Selv om det fremdeles er Hellas som har den høyeste ledigheten, så er det grekerne som har opplevd den største nedgangen i ledighet, med en nedgang på nesten 3 prosentpoeng på ett år.

Portugal, Kroatia og Spania og også hatt en nedgang i ledigheten på mer enn 2 prosentpoeng det siste året. (Kilde: E24)
OldNick
11:06
15.02.2018
#19911

Dette er gyldig globalt.

Mange pensjonskasser er hovedsakelig basert på å investere i rentemarkedet pga. risikoen.

De har lidd nå mer eller mindre de siste 10 årene siden finanskrisen, og når de ikke får nok inntekter, så;

- Noen må kutte utbetalinger til sine pensjonister
- Andre kan gå til staten og få skattebetalerne til å spytte inn.

Nå kan de etterhvert gå mer i det korte rentemarkedet og få cashflow til kassene sine fra rente, og ikke bare gevinster på obligasjoner.

Rising U.S. bond yields offer relief to corporate America's pension plans

Kate Duguid, Reuters
Feb. 14, 2018

The swift rise in U.S. bond yields in February may be whipsawing some stock market portfolios but it may bring relief to corporate America’s largest pension plans.

For pension funds, rising interest rates can generate more investment income to cover their obligations to pay pensioners.

The prolonged low-rate, low-volatility environment since the 2008 financial crisis posed a challenge for pension fund managers. Not only were returns on bonds low, but the market value of their liabilities was rising, reducing the so-called funding ratio of pension funds.

Rising bond yields can be good for pension plans because it can lower the required annual cash infusions while still meeting their liabilities, said Michael Schlachter, a partner at pension fund advisor Mercer Investment Consulting in Boulder, Colorado.

The estimated aggregate funding status of pension plans sponsored by S&P 1500 index companies increased by 3 percent in January to 87 percent at the end of the month, as a result of both an increase in discount rates on liabilities, tied to bond yields, and a rise in equity markets to a new record, according to Mercer.
highlander
14:50
13.03.2018
#8577

OECD spår hurtigere vekst i den globale økonomien, men frykter at en handelskrig vil hemme veksten.

– I dette miljøet kan en eskalering i spenningene være ødeleggende for vekst og jobber. Land bør støtte seg til kollektive løsninger [...] for å ordne spesifikke problemer, sier Álvaro Pereira, sjeføkonom i OECD i rapporten.

Organisasjonen venter en vekst på 3,9 prosent i både 2018 og 2019. Det er en oppjustering fra 3,7 i november 2017.

– Veksten er stabil eller økende i de fleste G20-landene og oppgangen fortsetter, sier Pereira. (Kilde: E24)
OldNick
18:01
19.03.2018
#19964

Investors eye currencies for those most at risk in a trade war

Tommy Wilkes, Saikat Chatterjee, Reuters
Mar. 18, 2018

London - Foreign exchange markets appear convinced that a global trade war is unlikely to break out anytime soon, although with long bets on some currencies at record highs, investors fear complacency may be setting in.

mer på link
highlander
20:42
17.04.2018
#9231

Det internasjonale valutafondet (IMF) opprettholder globale vekstanslag på 3,9 prosent for både 2018 og 2019.

Det fremgår av siste utgave av World Economic Outlook (WEO)-rapporten, sammenlignet med en oppdatering i januar.

Anslaget for utviklede økonomier oppjusteres med 0,2 prosentpoeng til 2,5 prosent for 2018, og er uendret på 2,2 prosent for 2019.

Anslaget for fremvoksende markeder er uendret på 4,9 prosent for 2018, men oppjusteres med 0,1 prosentpoeng for 2019 til 5,1 prosent.

Blant de største endringer i anslag finner vi Brasil, ser vekstanslaget oppjusteres med 0,4 prosentpoeng for både 2018 og 2019 til henholdsvis 2,3 og 2,5 prosent. USA og Euroområdet oppjusteres begge 0,2 prosentpoeng for 2018, til henholdsvis 2,9 og 2,4 prosent.

De globale effektene av USAs finanspolitiske endringer står for rundt halvparten av den ventede økningen for 2018-19 sammenlignet med oktober-rapporten, skriver IMF.

De globale vekstanslagene ble oppjustert med 0,2 prosentpoeng for både 2018 og 2019 i oppdateringen publisert i januar sammenlignet med rapporten i oktober.

Etter 2019 ventes global vekst å gradvis falle til 3,9 prosent innen utgangen av analyseperioden. Dette skyldes i sin helhet utviklede økonomier, hvor veksten ventes å modereres i tråd med deres moderate vekstpotensial; vekst i fremvoksende markeder ventes å stabilisere seg nær dagens nivå, skriver IMF. (TDN)
highlander
08:31
19.04.2018
#9274

Inflasjonen er på vei:

Globaliseringen er nesten uttømt, proteksjonismen øker og sykliske faktorer bidrar.

- Sentralbankene må gå fra å kjempe inflasjonen opp til å dempe den, tror Kjetil Olsen i Nordea Markets. (FA)
blåball
08:54
19.04.2018
#4186

re:highlander #9274:

Nå har både Nordea og DNB mast om att Kina ikke har vekst og utvikling : på riktig måte i årevis . ( Men Kina og Asia står samlet om ny Silkevei som sprer økonomisk aktivitet og industri og eigedoms utvkling , slik att inflasjon holdes nede i Asia . Og dermed avlaster store byer for mer miljøbelastning og pressede boligpriser .

USA og Japan forhandler i disse dager om rettferdige globale handels løsninger . ( Florida og Trump er vertskap . )

Kina og Japan har nylig hatt ett møte , noe som er en stund siden . ( Japan er med og finansierer ny Silkevei i ASIA . )

Det er mye mer samarbeid innen G20 land ; enn på mange tiår , og det borger for stabelitet fremover .
highlander
10:53
19.04.2018
#9278

SP1M’s kredittanalytiker Pål Ringholm henviser i dagens morgenmail til prognosemakerens utilstrekkelighet.

Av 60 resesjoner på 90-tallet ble det bare varslet om to resesjoner ett år i forveien. Selv når økonomene sto midt oppe i en resesjon, ga de et alt for optimistiske anslag på den økonomiske nedturen. Ikke så de smellen komme og ikke forsto de omfanget mens den pågikk.

Tilsvarende analyse av 62 resesjoner i verden i perioden 2008–2009 viste at ikke en eneste én av disse ble varslet.

Konsensus på forhånd til det som skulle ende som den største økonomiske nedturen på over 75 år, var at det i verste fall ville bli en småtrivelig vekstpause. (Xi)

Déjà vu...?
highlander
15:29
19.04.2018
#9288

Sjefen for Goldman Sachs forvaltningsdivisjon toner ned bekymringene over aksjemarkedet som har rådet i starten av året.

– Det virker som om det er litt for tidlig å bekymre seg over et globalt krakk i aksjemarkedet, sier Sheila Patel til CNBC, og fortsetter:

– ER det utfordringer knyttet til verdsettelsen av aksjer? Definitivt. Har vi sett at kunder blir mer forsiktige når det kommer til for eksempel amerikanske aksjer? Definitivt. Men har vi sett en lammende frykt innta markedet? Nei. Vi står ikke foran et krakk helt enda.

Patels kommentarer kommer samtidig som investorer fortsetter å holde et våkent øye med hva som blir Trumps neste trekk innen internasjonal handel. (CNBC, E24)
OldNick
20:01
06.05.2018
#20095

Det er tungt å rette opp et skakk-kjørt Argentina etter peronister og Kirschner-paret har kjørt økonomien i dass over lengre tid.

Argentina er dessverre ikke i verdens sentrum lenger (på tross av at Norwegian skal åpne ruter dit). De må kjempe om oppmerksomheten. Et rikt land på naturressurser, men vanstyrt over lang, lang tid.

Argentina øker renten for tredje gang på åtte dager

Sentralbanken i Argentina har besluttet å heve renten til 40 prosent fredag, skriver Financial Times


David Bach, E24.no
04.05.2018

Rentehevingen er den tredje på åtte dager, etter at sentralbanken hevet renten 3 prosent både torsdag og forrige fredag. Det melder blant annet Financial Times.

Inflasjonen i landet er på 25,4 prosent årlig, mot sentralbankens mål på 15 prosent, og pesoen har falt kraftig. På denne tiden i fjor gikk den 15 ganger mot dollaren, mot dagens 21,75.

Bakgrunnen for fallet er i korte trekk president Mauricio Macris sårt tiltrengte opprydning i landets økonomi etter at hans forgjenger, Cristina Fernandez de Kirchner, holdt prisene på gass, strøm og vann kunstig lave, og det i en tid med omfattende korrupsjon.

Kraftig innstramming

Samtidig som dollaren har styrket seg mot pesoen og landets gjeld har blitt tyngre å betjene, har de også hatt uflaks med tørke, som har rammet viktige eksportvarer som soyabønner, plommer og pærer, skriver Sky News.

Macris første grep for å rydde opp etter Kirchner var å foreta en full overhaling av landets offisielle statistikker, som hadde blitt forvrengt for å skjule Argentinas svake økonomi.

Presidenten måtte deretter introdusere strenge innstrammingstiltak for å få ned budsjettunderskuddet, som hadde blåst seg kraftig opp under Kirchner.

Lei av sparing

Macri skal ifølge Sky News ha fått bukt med store deler av korrupsjonen, og prisene på strøm og transport er nå mye nærmere markedsstandard.

Nå begynner innbyggerne å bli lei av sparetiltakene, og fagforeningene har begynt å stritte imot nye reformer som tar sikte på å gjøre økonomien mer konkurransedyktig.

Rentehevingenene er ifølge Bloomberg et forsøk fra sentralbanken på å gjenoppbygge tilliten til investorene, etter å ha vært mer uklare tidligere i år. Da ville politikerne holde lånekostnadene lave for å stimulere veksten, noe som tydeligvis ikke fungerte som håpet.

– Argentina er sårbart. De skulle ha gjort dette i desember, men de gjorde det ikke av politiske grunner, og nå har de fått et gigantisk problem, sier finansmegler Joaquin Almeyra i Bulltick LLC i Miami, til Bloomberg.
blåball
00:08
07.05.2018
#4290

Bør det innføres en kildeskatt for Google , Alibaba , Amazon , Apple , Facebook i alle land i verden ?

2 til 3 % av salgsinntekter som forslag . ( Kina og USA har en rekke digitale selskaper som utmerket kan rekne på den kostnaden..... ) .

NAS Norwegian i Argentina vil fly innenriks og utenriks fra Argentina , og vil med det skape arbeidsplasser og inntekter til Argentina med hard valuta .
highlander
06:48
18.05.2018
#10062

Pave Frans har lenge vært en uttalt kritiker av en lite regulert global kapitalisme.

Torsdag publiserte Vatikanet en uttalelse der Pave Frans går i strupen på derivathandel.

– CDS-markedet, i kjølvannet av finanskrisen fra 2007, var påtrengende nok til å representere nesten tilsvarende hele verdens BNP […] Spredningen av slike kontrakter uten skikkelige grenser har oppmuntret fremveksten av sjansespill i finans, og veddemål på andres tap, noe som er uakseptabelt fra et etisk ståsted, heter det i dokumentet.

Populariteten til uregulerte derivater – verdipapirer hvor du kan spekulere og tjene penger på bevegelsene i for eksempel valuta eller aksjer du ikke selv eier – har ofte fått en betydelig del av skylden for finanskrisen for et tiår siden.

Også EU har vært kritisk til derivathandel, og har vurdert å begrense produktene. (E24)
OldNick
18:25
19.05.2018
#20156

President Trump står øverst på flere liste over ting som truer verdensøkonomien akkurat nå.

(Minst) 1 bra ting har Trump gjort: Sørget for (i praksis) å avspore Paris-avtalen, som ville betydd tuservis av mrd. USD i bortkastede ressurser, noe verden ikke har råd til.

Ti politiske farer for verdensøkonomien akkurat nå

Spenning mellom USA og Kina er den aller største geopolitiske trusselen mot næringslivet akkurat nå, ifølge KPMG og Eurasia Group. Også norske selskaper er utsatt.

Johan Nordstrøm, E24.no
19.05.2018
Provence
21:22
19.05.2018
#10127

re:OldNick #20156:

Du skal ha honnør for mye du bringer frem av dokomentasjon på forumet men du sier i klartekst hva du mener om Paris avtalen i dette:

(Minst) 1 bra ting har Trump gjort: Sørget for (i praksis) å avspore Paris-avtalen, som ville betydd tuservis av mrd. USD i bortkastede ressurser, noe verden ikke har råd til.

Hva med utfordringene, fremvokst av mega byer i Kina og India ? Skal alt forstatt bli basert på et fossilt fundament ? For det er gjennom velstandsutviklingen i store folkegrupper (Kina + India utgjør kanskje mer en 2,6 mrd av verdens befolkning) at kravet til høyere velstand vil komme. Ønsket om å eie en bil slik vi i vesten har blitt vant til. Smog, helseutgifter ? Millioner av mennesker vil dø grunnet dårlig luft om man ikke endrer kurs.

Etter min mening, det er for tidlig å sette opp et regnestykke over hva et energiskifte vil koste også fordi teknologien er i en rivende utvikling. Toyota jobber med å utvikle Solid State batterier som vil øke rekkevidden for el. biler med 300% i en kombinatorisk effekt (lavere masse vs. energitetthet..les: det koster energi å transportere energi).

Statoil har nettopp skiftet navn til Equinor i en modell om å bli et bredt energiselskap hvor planer om fornybar energi inngår.

Tilbake til India. Hva land i regionen besitter er rik tilgang til solenergi. Hvorfor skal ikke disse landene nyttiggjøre seg naturlige ressurser ? Og det er gjennom teknologiutvikling at alternativer til fossilt drevet infrastruktur har kommet på bane.

May 19, 2018, 07:48 IST Renewable energy outpaces fossils in India: Investors also increasingly see renewable energy as less risky than fossil fuel energy, even though wind and solar are new entrants in the energy mix.

Endret 21:22 19.05.2018 av Provence
OldNick
17:26
29.05.2018
#20193

re. provence #19127,

Jeg har uttallige ganger utrykt her på ST hva jeg mener om "global oppvarming", både vitenskapen (gjennom IPCC og deres politiske støttespillere) og reell status for klimaet, så jeg skal ikke gjenta alt det her, kun noen nøkkelpunkter:

Det er og har vært oppvarming de siste 150 årene, men den er, slik jeg ser det, hverken:

- mer enn forventet utifra CO2-innholdet i atmosfæren (uten alle forsterkningsmekanismene som påstås å foregå)
- mye svakere enn hva IPCC har spådd,
- den er ikke aksellererende,
- den er heller ikke ødeleggende, kanskje
- like sannsynlig positiv for økende velstand verden over
- noen negative effekter kan observeres (som f.eks. økende nedbør og påfølgende flommer), men de kan man forebygge mot (gjennom investeringer).


Ang. fornybar energi.

Ja, det er et alternativ til mer konvensjonell kraft, men på marginalen, primært fordi;

- den er veldig variabel (0-100% og 100-0% kan skje på mindre enn 1 time), og derfor kan
- produksjonen ikke kan planlegges, slik at
- nettoperatørene trenger nær 100% back-up, dvs. en kraft-stasjon nr. 2 i standby.

Hvilket ikke akkurat gjør fornybar produksjon billigere å drive sammenlignet med konvensjonell produksjon i det tilfellet hvor myndihetene vil satse på veldig høy fornybar-produksjon.

Tommelfinger-regelen er at på marginalen - opptil ca. 10% av kraftforsyningen er det ikke særlig risiko for kraft-nettet uten ekstra back-up.


Ang. luft-forurensings- og luft-kvalitets problematikk i storbyene.

Det er rimelig klart at dersom fossil-basert transport gjør luften i byene ulevelig, må noe gjøres.

Og begrens eller forby slik, spesielt diesel er nok det beste bote midlet.

Sammen med nye transportløsninger som begrense privatbiler i de mest konsetrerte områdene. Men,d a må det bygges ut alternative transportløsninger, noe som gjøres - ofte i form at T-bane o.l. - under bakken.

El-bilen har sin fordel i storbyer med høy tetthet, der man skal transportere seg over relativt korte avstander.

______

Italia er et svakt punkt i Euro-byggverket.

Nå advarer den italienske sentralbanksjefen.

Italy banker warns on political crisis as investors fear for euro

Philip Pullella, Reuters
May 29, 2018

______

Usikkerheten har skutt fart

Renten på enkelte deler av Italias statsgjeld stiger til det høyeste siden 2013 i kjølvannet av at landet er kastet ut i politisk kaos. Markedet frykter politiske usikkerhet, svake statsfinanser og økende euroskepsis, mener sjeføkonom.

Asgeir A. Nilsen, E24.no
29.05.2018

Endret 17:40 29.05.2018 av OldNick
Provence
18:47
29.05.2018
#10144

re:OldNick #20193:

Takk for reflektert innlegg

Jeg for min del vil parkere denne greia om global oppvarming for dette er etter mitt skjønn som du er inne på, smog ut fra en modell om fossilt dreven infrastruktur og alternativer i å møte utfordringer i fremvoksten av megabyer i Kina - India

Kina har en 'upper hand' her og frikoplet fra 'legacy' inntjening og se nye horisonter med fremdrift av teknologier som på sikt kan utradere vesten i en nytekning. Vi har sett indikasjoner her fra Kina sin side om å utfase fossilt dreven infrastruktur - motivasjon hva som er mangelvare i vesten. Og i denne tekonologiutviklingen er jeg redd for at vesten i en søvnerose basert på en foreldet modell kan bli bli akterutseilt.

Paris:
Så på BBC i går. Frankrike har fått på plass subsidier i Paris regionen spesielt mtp. publikum i å kjøpe el.biler. 1200 USD om jeg husker rett. Og det bygger opp om den norske modellen i å fase inn el. biler som etter mitt skjønn var den rene galskap slik du har fremført dette. Mange land tror jeg vil følge opp her.

Norge som en nasjon som var tidlig ute med å bringe ut dette budskapet.
highlander
13:37
08.06.2018
#10413

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at han ser frem til å rette opp urettferdig handel med G7-landene.

- Ser frem til å rette opp urettferdige handelsavtaler med G7-landene. Hvis det ikke skjer, kommer vi ut enda bedre, skriver Trump. (Twitter, TDN)
highlander
13:44
10.06.2018
#10422

Under G7-møtet i Quebec, Canada, har Donald Trump gjort det klart for de andre G7-landene at de bør senke handelsbarrierene mot USA, eller risikere å bli stengt ute fra handel mot det amerikanske markedet.

Det bekreftet presidenten selv under en pressekonferanse lørdag, melder Washington Post.

Trump uttalte samtidig at det måtte bli slutt på de urettferdige handelsrelasjonene mellom USA og de andre G7-landene. Han uttalte samtidig at dersom man så seg nødt til å lsutte handle med de andre, vil det være mer lønnsomt for USA.

– Vi er sparegrisen som alle har ranet. Det blir det slutt på nå, sa Trump, ifølge New York Times. (NYT, E24)
highlander
13:49
11.06.2018
#10436

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sier USAs avgjørelse om å ikke støtte G7s slutterklæring er klargjørende og deprimerende, melder NTB mandag, ifølge Dagens Næringsliv.

Merkel sier at Tyskland uansett vil støtte slutterklæringen, hvor det blant annet heter at G7-landene skal bekjempe proteksjonisme, forhindre at Iran får atomvåpen og sørge for at Verdens handelsorganisasjon (WTO) skal moderniseres.

Trump valgte kort tid etter offentliggjøringen av den åtte sider lange slutterklæringen å trekke sin støtte til den. Det gjorde han på Twitter.

Årsaken skal være at Trump ikke var fornøyd med uttalelsene fra Canadas statsminister Justin Trudeau i etterkant av møtet, der han blant annet varslet et proporsjonalt svar på USAs metalltoll.

USAs president Donald Trump kritiserer Canadas statsminister Justin Trudeau på nytt etter at han trakk USAs støtte til G7-erklæringen.

Videre vises det til at natt til mandag var Trump, som er på plass i Singapore dagen før toppmøtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, tilbake med kritikk mot Canadas statsleder.

På Twitter skriver Trump at rettferdig handel bør kalles tøvete handel når den ikke er gjensidig og viser til at Canada tjener nesten 100 milliarder dollar i handel med USA.

- Og så spiller Justin såret når han blir avslørt, legger han til i tweeten, ifølge NTB. (DN, NTB, TDN)
highlander
14:33
17.06.2018
#10547

Siden USAs president Donald Trump innførte nye tollsatser på stål og aluminium, samt innførte ytterligere satser for en rekke kinesisktilvirkede varer, har kinesisk stål på vei mot USA endret kurs for isteden gå i havn i det europeiske markedet.

Det økte tilbudet av stål har allerede begynt å merkes, sier Mathias Ternell i bransjeorganisasjonen Jerntorget til New York Times.

– Det er dette svenske og europeiske selskaper uroer seg mest for, sier han.
Samtidig viser tall at aktiviteten ved havner og fraktterminaler spesielt i Europa og Asia har flatet ut etter to år med vekst, skriver avisen.

Ifølge sjeføkonom ved kapitalforvalteren Indosuez Wealth Management, Marie Owens Thomsen, var bare tanken på en mulig handelskrig og økt proteksjonisme tilstrekkelig til at verdensøkonomien har strukket seg mot nødbremsen.

– Det er en eksistensiell krise for verdensøkonomien, sier hun. (New York Times, E24)
highlander
14:09
21.06.2018
#10647

Sjefene for flere store sentralbanker viser bekymring for den økende handelsuroen i verden og advarer om at den kan være negativ for den globale økonomien, skriver MarketWatch.

USAs sentralbanksjef, Jerome Powell, anerkjente bekymringen. Powell sa at det ser ut til å være stigende bekymring fra toppsjefer i landets selskaper om handelsfriksjoner.

For første gang snakker sentralbankens selskapsnettverk om å utsette ansettelser, investeringer og beslutninger, ifølge Powell.

Sjefen for Den europeiske sentralbanken (ESB), Mario Draghi, sa at det er «ingen grunn til å være optimistisk» om handelsuroen, og at historien viser at handelskonflikter er veldig negative. (MarketWatch, E24)
highlander
13:30
29.06.2018
#10789

USAs president skal flere ganger ha sagt til amerikanske myndighetspersoner at han ønsker å trekke USA fra World Trade Organization (WTO).

Det sier kilder kjent med saken, ifølge Axios, fredag. (Axios, TDN)
highlander
15:36
29.06.2018
#10808

USAs finansminister Steven Mnuchin sier at rapportene om at landets president Donald Trump flere ganger skal ha sagt til amerikanske myndighetspersoner at han ønsker å trekke USA fra World Trade Organization (WTO) er feil.

Det skriver Financial Times fredag. (FT, TDN)
OldNick
09:35
04.07.2018
#20357

Investors seek cover as trade battles rattle world markets

Saikat Chatterjee, Helen Reid, Reuters
July 02, 2018

ONDON (Reuters) - Investors have sharply increased their use of hedging strategies, signaling concerns that the intensifying trade battle between the United States and China might hit economies from Germany to South Korea.

Money managers say that mounting barriers to trade between the United States and trading partners — Washington’s latest proposal for tariffs on $675 billion of Chinese goods is expected to elicit a response from Beijing — is prompting them to look for ways to protect profits in the event equity markets take a dive after years of growth.

That includes bets against declines in equity indexes and currencies as well as dividends and bonds.

“Only now have trade war concerns grabbed the spotlight for investors after bubbling away in the background for most of this year, prompting the rush for such hedging trades,” said Gerard Fitzpatrick, London-based chief investment officer for Europe Middle East and Africa at Russell Investments, which has nearly $300 billion of assets under management.

Trade isn’t the only issue weighing on investors’ minds. European growth has lost steam, oil prices are near $80 a barrel while the U.S., European and many emerging central banks are tightening monetary policy.

And politics could exacerbate any downturn, with Germany’s coalition in uproar over migration, and Italy’s new government flirting with a big-spending, possibly eurosceptic, agenda.

Hedging strategies also carry risk, however, namely that an anticipated market fall does not materialize.

Despite rising concerns among investors, the world economy is on a strong footing, with the global economy expected to grow 3.9 percent this year and next, according to the International Monetary Fund.

While many investors are reducing their exposure to equities, most remain reluctant to completely move away from stocks. As a result, demand has risen for investment positions aimed at offsetting potential losses, according to money managers, market indicators and data.

That includes trades such as “put” options on certain indexes - allowing them to sell at a preset price if the index falls below a certain level in exchange for paying a premium - or short selling the bonds of highly indebted companies.

Short selling is when hedge funds and other investors borrow securities and sell them, betting the price will fall so they can buy them back later at a lower price for return to the lender.

Investors also appear to be seeking more options market protection against currency losses, especially on trade-sensitive currencies such as the Australian dollar or the Chinese yuan, via purchasing put options on these currencies in the $5.1 trillion a day foreign exchange markets.

“Some of these trades are an extension to what we have been seeing from earlier this year but there is no doubt that there is increased nervousness now reflected in markets,” said Eugene Philalithis, a portfolio manager at Fidelity International, which manages $2.4 trillion assets under management globally.

mer på link

Endret 09:35 04.07.2018 av OldNick
highlander
20:04
04.07.2018
#10882

Under et møte med tyske biltopper skal USAs ambassadør i Tyskland ha sagt at de er forberedt på å foreslå å droppe all importoll på biler mellom EU og USA.

Det skriver Handelsblatt, som viser til kilder med kjennskap til saken.

Det er i så fall i sterk kontrast til Donald Trumps tidligere forslag om å innføre 20 prosent toll på importerte biler fra EU.

På møtet, som fant sted onsdag, deltok blant annet selskapstopper fra Volkswagen, Daimler og BMW, ifølge Bloomberg.

Financial Times skrev tidligere onsdag at EU vurderer et forslag som innebærer å kutte tollene mellom verdens største bilprodusenter, inkludert USA, Sør-Korea og Japan.

I henhold til internasjonale regler har ikke EU lov til å kutte i tollen på amerikanske biler, som i dag er på ti prosent – med mindre tollkuttet gjelder for alle WTO-medlemmer eller EU inngår en bredere handelsavtale med USA.

Ifølge Bloomberg har EUs handelskommissær, Cecilia Malmström, utelukket at EU vil droppe biltoll for hele WTO. (Bloomberg, FT, E24)
highlander
14:03
09.07.2018
#10972

OECDs samlede indeks for ledende indikatorer (CLI), som er laget for å forutsi vendepunkter i økonomisk aktivitet i seks til ni måneder frem i tid, tyder på en fortsatt stabil vekst i tiden som kommer.

Det skriver OECD i en pressemelding.

Det er ventet stabil vekst i USA og Japan, mens det er ventet en dempet vekst i Storbritannia og eurosonen, inkludert Tyskland, Frankrike, Italia og Canada.

I Kina og India er det ventet økt vekst.

Indeksen var på 99,99 i mai, ned fra 100 i april. En indeks på 100 tilsvarer langsiktig gjennomsnitt. (E24)
OldNick
15:21
09.07.2018
#20380

Varsler, trusler og u-svinger: Dette er oversikten over handelskrigen

Trusler frem og tilbake. Tiltak som varsles, men som trekkes tilbake igjen. Det er ikke lett å holde orden på handelskrigen mellom USA og omverdenen


Karsten G. Hauklien, E24.no
07.07.2018

I februar varslet Donald Trump at han vurderte å innføre toll og kvoter på stål og aluminium. Siden den gang har USA innført en mengde avgifter og tollsatser, noen er på vei, mens andre forblir trusler enn så lenge. Viktige handelspartnere som Kina og EU har svart med samme mynt.

Med trusler om handelskrig fra alle kanter kan det være vanskelig å få oversikten over hvilke tiltak som faktisk har blitt innført, og hvilke som kommer.

Under følger en oversikt, først publisert i Marketwatch.

Dette har USA innført

Det mest omtalte tiltaket her til lands er 25% tollavgift på import av stål og 10% på aluminium. Dette falt ikke i god jord hos aluminiumsprodusenten Norsk Hydro, som er en av landets største bedrifter.

Et annet tiltak som påvirket Norge er 30% avgift på solcellepaneler fra de fleste land. Det Oslo Børs-noterte selskapet Rec Silicon falt 1.6% samme dag som avgiften ble annonsert. Rec Silicon produserer silisium til solcelleindustrien.

24. mai, da det fortsatt var usikkert om USA ville innføre tollavgiftene som rammer Norge, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at usikkerheten var det verste for norske arbeidsplasser.

– Det verste for arbeidsplassene i Norge er usikkerheten. Se for deg at du skal investere to milliarder i ny produksjon. Med ustabilitet og usikkerhet vil for eksempel hvilken markedstilgang man får fra den fabrikken være ekstremt viktig når man skal vurdere i hvilket land fabrikken skal ligge, sa han til E24.

I tillegg blir avispapir fra Canada fortollet med 22% avgift, og avgiften på import av vaskemaskiner fra Kina, Sør-Korea og Mexico varierer mellom 20-50%.

Dette har andre land svart med

Som et svar på USAs toll på stål og aluminium innførte EU en hevntoll på en rekke amerikanske varer.

Listen inkluderer sigaretter, motorsykler, sminke, bourbon og appelsinjuice. Satsen er på 25%.

Mexico har innført tollavgift på 20-25% på amerikanske varer verdt tre milliarder dollar. Blant annet stål og svinekjøtt. Canadas tollsats er litt snillere og varier mellom 10-25%, men er til gjengjeld innført på varer som lønnesirup og whisky, verdt snaue 13 milliarder dollar.

India ilegger avgift på varer verdt 241 million dollar, blant annet epler og børstet stål. Satsen varierer mellom 7,5 og 60 prosent.

Dette skal USA innføre

6. juli trer en amerikansk straffetoll rettet direkte mot Kina i kraft. Satsen er på 25% og gjelder varer verdt 34 milliarder dollar.

Ytterligere 16 milliarder skal vurderes.

Dette skal andre land innføre

Både India og Kina svarer med hevntoll på en rekke produkter, med helt opp til 60% tollsats.

Til sammen skal varer verdt snaue 290 milliarder ilegges avgift.

Trusler fra USA

På Twitter skrev Trump at han ville innføre 20% toll på alle biler fra EU, dersom ikke hevntollen ble fjernet.

Presidenten har også truet med å kreve 10% avgift på varer verdt ytterligere 200 milliarder dollar fra Kina.

Det har ikke blitt meldt om noen potensiell dato for når truslene skal tre i kraft.

Dette har blitt innført

Fra, Mot, Varer, Sats
USA, Kina, Sør-Korea, Mexico, Vaskemaskiner, 20–50%
USA, De fleste land, Solcellepaneler, 30%
USA, Canada, Avispapir, 22%
USA, Norge, EU, og de fleste andre land, Stål, 25%
USA, Norge, EU, og de fleste andre land, Aluminium, 10%
EU, USA, Bourbon, sminke, mm., 25%
Mexico, USA, Varer verdt USD3 mrd., blant annet stål og svinekjøtt, 20–25%

Skal innføres

Fra, Mot, Varer, Sats
Canada, USA, Varer verdt USD13 mrd., bl.a. lønnesirup, whisky, 10–25%
India, USA, Varer verdt USD241 mrd., bl.a. epler, børstet stål, 7.5–60%
Kina, USA, Varer verdt USD34 mrd., 25%
USA, Kina, Varer verdt USD50 mrd., 25%

Dette har USA truet med

Fra, Mot, Varer, Sats
USA, Kina, Varer verdt USD200 mrd., 10%
USA, EU, Biler, 20%

Endret 15:22 09.07.2018 av OldNick
highlander
13:29
16.07.2018
#11085

Internasjonale selskaper som er aktive i Iran, står overfor trusselen om amerikanske sanksjoner etter at amerikanske myndigheter har avvist et europeisk anbringende fra øverste hold om å frita viktige næringer som vil bidra til å holde en atomavtale med Iran i live.

Det skriver Financial Times søndag, som viser til et brev skrevet av USAs utenriksminister Mike Pompeo og finansminister Steven Mnuchin.

Forespørselen om fritak ble sendt inn i forrige måned av ministre fra blant annet Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Den amerikanske avvisningen betyr at den første bølgen av Washingtons Iran-sanksjoner vil få full effekt tidlig neste måned. (FT, TDN)
highlander
21:56
16.07.2018
#11098

USA har mandag utfordret fem ulike gjengjeldelsestoller overfor Verdens handelsorganisasjon (WTO), skriver Reuters.

Det skal gjelde importtoll på amerikanske varer i Kina, EU, Canada, Mexico og Tyrkia – tiltak som ble innført som motsvar til USAs straffetoll på aluminium og stål.

USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer sa i en uttalelse at gjengjeldelsestollene, som til sammen retter seg mot amerikanske varer til en verdi av 28,5 milliarder dollar, er ulovlige i henhold til WTOs regler, ifølge Reuters.

Lighthizer mener landets egen straffetoll på stål og aluminium derimot er forsvarlig i lys av WTOs regler fordi de ble innført for å beskytte den nasjonale sikkerheten. (Reuters, E24)
highlander
21:57
16.07.2018
#11099

Larry Fink er direktør i Blackrock, verdens største kapitalforvalter. Han sier at markedet er på et kritisk punkt nå og at en tollkrig kan ende med at 10 til 15 prosent av aksjemarkedet barberes bort.
Det skriver MarketWatch.

Han frykter dette fallet kan følge om USAs president Donald Trump implementerer ytterligere tollsatser på kinesiske varer, verdt 200 milliarder dollar, slik som er meldt at vil skje om to måneders tid.

– Markedet strever med å ta inn over seg endringene i globalisering og handel. Det stilles nå spørsmål ved grunnlaget for internasjonal handel, sa Fink i et intervju med Bloomberg TV. (MarketWatch, Bloomberg, E24)
highlander
13:19
17.07.2018
#11102

Med stigende spenninger i handelsområdet har det globale oppsvinget som ble innledet for om lag to år siden nå nådd et platå og blitt mindre balansert. Vekstprognosene for verdensøkonomien ligger på 3,9 prosent både i år og neste år, men nedsiderisikoen har økt, også på kort sikt.

Det skriver Det internasjonale pengefondets (IMF) sjefsøkonom Maurice Obstfeld i forordet til organisasjonens prognoseoppdatering mandag.

Risikoen for at handelsspenningene eskalerer ytterligere, med negative effekter på tillit, eiendelspriser og investeringer, er den største trusselen i nær framtid for global vekst.

Skulle dagens trusler mot handel, med amerikanske toller og mottiltak fra andre land bli virkelighet og få tilliten til å falle blant selskapene, vil global BNP ifølge IMFs anslag være rundt 0,5 prosent lavere i 2020 enn i dagens prognose. Maurice Obstfeld påpeker at USA, som trues av mottiltak fra mange hold, er ekstra sårbare. (TDN)
OldNick
07:26
20.07.2018
#20426

Noen meldinger om mulige konsekvenser av en "global handelskrig".

Sentralbank: Handelskrig kan senke global BNP 3 prosent


Sebastian Orre, Omni Next, E24.no
20.07.2018

Frankrikes sentralbank advarer for at en internasjonal handelskrig risikerer å senke verdens samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) med 3 prosent, skriver Reuters.

Estimatene bygger på at det gjennomføres omfattende økninger av tollsatser verden over. Det holder med at en allmen økning av importtollene med 10 prosent for at verdensøkonomien krymper med 1 prosent i løpet av to år.

«Denne effekten vil forsterkes av en minskende produktivitet, en økning av finansieringskostander og en fallende etterspørsel etter investeringer,» skriver sentralbanken
______

Amerikansk bilindustri er i mot Trump-toll

Haakon Walmann, E24.no

Representanter fra den amerikanske bilindustrien møtte med Trump-administrasjonen torsdag for å argumentere mot administrasjonens plan til å innføre en importtoll på utenlandske biler, skriver AFP.

I mai valgte administrasjonen å føre en gransking av bilimporten fra utlandet. Begrunnelsen for granskningen var at importen utgjorde en nasjonal sikkerhetstrussel.

Lederen av American Automotive Policy Council, en interessegruppe som representerer Ford, General Motors og Fiat Chrysler, uttalte at det var ingen bevis for at bilimport utgjorde en nasjonal sikkerhetstrussel, skriver AFP.

I høringen med det amerikanske handelsdepartementet, argumenterte majoriteten av representantene for at tollen vil føre til tap av arbeidsplasser, gjøre den amerikanske bilindustrien mindre konkurransedyktig og føre til prisøkninger på amerikanske biler.
______

Eksperter: Handelskrigen kan gi kinesisk gjeldskrise

Karsten G. Hauklien, E24.no
19.07.2018

Kina har ikke bare USAs tollavgifter å bekymre seg over. Landet må også takle en rasende gjeldsvekst – og eksperter mener det er umulig å håndtere begge deler uten en nedtur.

Kinesiske myndigheter har et mål om seks til syv prosent vekst i økonomien årlig.

Det skjer ikke av seg selv.

Bloomberg skriver at landets gjeld var verdt 250 prosent av bruttonasjonalproduktet i midten av 2017.

Flere analytikere mener at de deretter har klart å begrense gjeldsveksten noe, og kinesiske myndigheter har selv pekt på dette som et satsingsområde.

Da passer det dårlig med en handelskrig.

– Alt dette setter Kina i en veldig vanskelig situasjon. Ikke bare fordi mange av de amerikanske tiltakene er direkte rettet mot landet, men timingen kunne ikke vært verre, står det i en fersk rapport fra storbanken JP Morgan.

Dilemma

For å begrense gjelden i et land er det vanlig å sette opp renten, men det påvirker også internasjonal handel.

Sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruce, forklarer at det ene problemets kur er det andre problemets gift.

– Kina har som mål å begrense gjeldsveksten, blant annet gjennom renteheving. Bekostningen av en renteheving er lavere etterspørsel i økonomien. En handelskrig gjør dette vanskeligere, fordi svaret på en handelskrig vil være å øke etterspørselen, som igjen øker gjelden, sier han.

Bruce peker på at det likevel finnes andre måter enn renten å styre gjeldsveksten på.

– Myndighetene har stor kontroll over statsbedrifter og reguleringen av boligmarkedet, som kan påvirke gjelden. Staten kan styre mye mer enn vi er vant til her i Norge, forklarer Bruce.

Mener resesjon er uunngåelig

Investeringsrådgiver Anne Stevenson Yang i J Capital Research skriver i en kronikk på Bloomberg med tittelen «Trumps handelskrig kan føre til kinesisk gjeldskrise» at man allerede ser tegn til mørke skyer i økonomien:

Kapital flyter ut av landet
Shanghai-indeksen har falt syv prosent på en måned

Selskapsobligasjoner er allerede i juli nærme ny rekord i flest misligholdelser i løpet av ett år.

Hun skriver også at boligmarkedet stuper i enkelte byer, og står helt stille andre steder.

– At den massive gjeldsbyrden vil dra økonomien inn i en resesjon er like åpenbart som de tomme boligblokkene som dukker opp på hver eneste landsbygd, skriver hun.

Yang får støtte fra Bruce.

Han mener en resesjon er uunngåelig.

– Det er vanskelig å avvenne seg fra gjeld uten at det blir en økonomisk nedtur på et tidspunkt. Alle økonomier som har vokst mye over tid har hatt kraftige perioder med svakhet. Kina derimot har stimulert markedet hver gang det har vært tegn til svakhet. Dermed kan det hende vi vil oppleve et kraftig fall nå, mener sjefanalytikeren.

Forsiktig med hva du ønsker deg

Yang peker på at Kina har klart å holde «sin store gjeldsflåte flytende» takket være kapitaltilstrømninger og utenlandsk investeringer i landet. En sterkere dollar i forhold til yuanen, som vil være et resultat av kinesiske svar på Trumps handelskrig, vil føre til kapitalstrømmer ut av landet.

– Når det skjer, vil det ha en deflasjonseffekt på verdensøkonomien, sier hun.

Avslutningsvis, i innlegget sendt til Bloomberg, har Yang en siste beskjed til Trump, som satte i gang konflikten med Kina:

– Ingen vil tjene på at Kina krymper og vender seg inn mot seg selv. Trump burde være forsiktig med hva han ønsker seg.

Endret 07:28 20.07.2018 av OldNick
highlander
15:42
20.07.2018
#11194

Som et apropos til ovennevnte:

USAs president Donald Trump skriver i en Twitter-melding at Kina, EU og andre har manipulert sine valutaer og renter lavere, mens USA har satt opp rentene og dollaren har styrket seg, som svekker USAs konkurransekraft.

Som vanlig er det ikke like konkurransevilkår, mener presidenten.

Trump skriver videre at USA ikke bør straffes fordi de gjør det bra, og at en innstramming nå vil skade alt som er gjort. (Twitter, TDN)
OldNick
23:24
20.07.2018
#20433

Finansielle problemer på Cuba?

Langt mellompengesterke, vennlige naboland?

USA's boikott hjelper heller ikke...


Cuba's financial crisis worsens: economy minister


Marc Frank, Reuters
July 18, 2018

HAVANA - Cuba’s two-year-old financial crisis worsened during the first half of this year, and the country is having difficulty obtaining trade credits due to late payments to suppliers, according to Cuban Economy Minister Ricardo Cabrisas.

In a report to a closed door session of the National Assembly on Friday, which was broadcast by state-run television on Monday evening, Cabrisas said export revenues through June were short of expectations by $400 million.

Cabrisas said imports in 2017 would decline again and be $1.5 billion less than planned “due to difficulties in using credits, limits assigning liquidity and debts on expired letters of credit that have not been paid.”

A cash crunch and lower oil supplies from political ally Venezuela forced the Caribbean island to slash imports and reduce the use of fuel and electricity last year, helping tip its centrally planned economy into recession for the first time in nearly a quarter century.

The economy expanded 1.1 percent through June this year, Cabrisas said, thanks to a tourism boom and growth in agriculture, construction and a few other sectors.

However, Cabrisas said if last year 85 percent of imports were financed through commercial credits, through May the country had managed to obtain similar financing for just 40.8 percent as suppliers balked at piling up more debt.

That means the cash-short and import-dependent country must seek more government debt for supplies.

Since oil prices slumped in 2014, Venezuela has reduced shipments of subsidized fuel to communist-run Cuba, as well as payments for Cuban professional services.

Venezuela’s oil and fuel deliveries to Cuba slid almost 13 percent in the first half, according to documents from state-run oil company PDVSA viewed by Reuters, and were down 40 percent from the same period in 2015, forcing Cuba to purchase some fuel from former benefactor Russia.

Cabrisas said Cuba was forced to seek fuel on the open market and had spent $99.6 million in addition to what had been planned.

Other oil-producing allies, such as Angola and Algeria, also find themselves short of cash to pay for Cuban services.

A boom in tourism has not been enough to stem the hemorrhaging of hard currency as production and prices of key export earners refined oil products and nickel have also fallen in a country embargoed by the United States.

Cuba does not publish up-to-date information on its debt, balance of payments and current account.
highlander
14:41
22.07.2018
#11203

Analytikere venter at Trumps regjering fortsetter presset mot USAs handelspartnere, som trolig vil svare med samme mynt, skriver NTB.

Resultatet kan bli høyere priser for amerikanske forbrukere, svekket eksport og en svakere amerikansk økonomi til neste år, skriver det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Handelskrigen som nå er i gang, er ikke et kortsiktig spill for å få en god forhandlingsposisjon, men heller en situasjon som kan vedvare, ifølge analytikere.

– Folk undervurderer det vi er på vei inn i, sier juristen Rod Hunter, som var økonomisk rådgiver for president George W. Bush. Han peker på at Trump siden 80-tallet har fastholdt at handelsavtaler ikke er bra og at USA bør innføre toll.

Presidenten for National Foreign Trade Council, Rufus Yerxa, er blant dem som er skeptiske til teorien om at økt press mot handelspartnere vil føre til at de gir opp og gir USA innrømmelser.

– Det er ikke slik handelsforhandlinger fungerer, sier han ifølge nyhetsbyrået. (NTB, E24)
highlander
14:44
22.07.2018
#11206

Frankrikes finansminister og lederen for Det internasjonale pengefondet (IMF) var samstemte i sine advarsler mot handelskrig på ministermøtet i G20-gruppen, skriver NTB.

Møtet holdes i Buenos Aires i Argentina og samler finansministrene fra verdens 20 ledende økonomier. Det altoverskyggende temaet var tollsatser.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire rettet en inntrengende appell til USA om å droppe tollsatsene rettet mot EU.

– Vi er alle, særlig oss i de europeiske landene, bekymret over denne handelskrigen som ble satt i gang for noen uker siden, sier han.

IMF-leder Christine Lagarde advarte også mot økt toll. Hun hadde med seg ferske IMF-prognoser for hva de innførte og varslede tollsatsene vil bety for verdensøkonomien.

Ifølge IMF vil veksten i verdensøkonomien i verste fall svekkes med 0,5 prosentpoeng målt opp mot verdens samlede bruttonasjonalprodukt. Det ventes nå en totalvekst på 3,9 prosent. (NTB, E24)
highlander
02:51
24.07.2018
#11233

Venezuelas inflasjonsrate kan trolig gå over 1.000.000 prosent i 2018, skriver Reuters og viser til en person i det internasjonale pengefondet (IMF).

Det vil gjøre at den venezuelanske inflasjonen er på vei til å bli den verste hyperinflasjonskrisen i moderne historie.

Siden oljepriskrasjet i 2014 har det søramerikanske landet kollapset, og det har ikke klart å opprettholde et sosialistisk system med subsidier og priskontroll.

– Vi venter en økning i inflasjonen til 1.000.000 prosent ved slutten av 2018, for å vise at situasjonen i Venezuela ligner den i Tyskland i 1923 eller Zimbabwe i slutten av 2000-tallet, sier Alejandro Werner, sjef for IMFs avdeling for den vestlige halvkule, til Reuters.

Konsumprisene i Venezuela har steget 46.305 prosent i år, ifølge opposisjonen i landet. (Reuters, E24)
highlander
01:21
30.07.2018
#11340

BMW blir den første bilprodusenten som øker prisene på biler som lages i USA og eksporteres til Kina, ifølge Financial Times.

Dermed begynner handelskrigen å gjøre seg gjeldene også overfor forbrukerne. Tyske BMW setter nå opp prisene som følge av at Kina, som et motsvar på Trumps straffetoll på kinesiske varer, har innført høyere toller.

Financial Times skriver at BMW er bilprodusenten som eksporterer mest fra USA til Kina, målt i verdi, takket være populære sportsbiler laget i North Carolina. Der ligger BMWs aller største fabrikk, som eksporterte over 70 prosent av de drøyt 370.000 kjøretøyene den produserte i fjor.

Fra og med mandag blir prisen på BMW SUV-modellene X5 og X6 satt opp med henholdsvis 4 og 7 prosent, opplyste selskapet søndag. (FT, E24)
highlander
02:12
30.07.2018
#11342

Fem av verdens største bileksporterende nasjoner skal møtes for å diskutere en eventuell samlet respons på Trumps trusler om avgifter på bilimport, melder Bloomberg.

Ifølge avisen skal representanter fra EU, Canada, Mexico, Sør-Korea og Japan møtes i Genève allerede på tirsdag. De skal visstnok diskutere en eventuell reformering av Verdens handelsorganisasjon (WTO) i tillegg til svaret på handelskrigen.

Nyheten kommer etter at EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker og president Donald Trump ble enige om en avtale som skal hindre handelskrig mellom EU og USA under et møte onsdag.

USA fortsetter likevel sin gransking om det er nødvendig å innføre tollavgifter på bilimport for å forhindre trusler mot nasjonal sikkerhet. (Bloomberg, E24)
OldNick
14:28
31.07.2018
#20468

Litt datert artikkel, men sikkert av interesse.


Global economy has peaked; trade war torpedoes optimism: Reuters polls

Shrutee Sarkar, Reuters
July 26, 2018

BENGALURU - Global economic activity remains solid but has already passed its peak, according to economists in Reuters polls who expect protectionist policies on trade, which show no signs of abating, to tap the brakes significantly.

While trade conflict between the United States and other major trading partners, in particular China, has had only a modest impact on global trade and the world economy so far, the turmoil in financial markets clearly suggests confidence has taken a hit.

World stocks have been whipsawed by several sell-offs in recent weeks. The dollar has risen 5 percent since April on those concerns and on still-solid expectations for several more Federal Reserve interest rate hikes this year and next.

Reuters polls of economists, foreign exchange analysts, bond market and equity market strategists in recent months have raised alarm bells and the U.S. government bond market is also close to flashing a recessionary signal.

In the latest Reuters polls taken this month, nearly three-quarters of the 150 economists who answered an additional question said trade protectionism would have a significant downward impact on global growth next year.

That conclusion is based on trade barriers already raised and U.S. President Donald Trump’s threat to impose further tariffs on all $500 billion of imported goods from China will likely make sentiment worse.

“The protectionist measures announced so far are unlikely in themselves to have a strong negative impact on growth, but we are deeply concerned about a possible escalation of the trade conflict,” noted Marco Valli, head of macro research at UniCredit.

“The balance of risks for the global economy is therefore now shifting significantly to the downside.”

Analysis of the latest Reuters polls based on more than 500 economists covering around 40 countries shows, based on their estimates, that growth in most major economies has already peaked.

Average global economic growth for this year and 2019 was forecast at 3.8 percent and 3.7 percent respectively, based on contributions from more than 70 economists.

While that is unchanged from a poll published three months ago, it is lower than the International Monetary Fund’s projections.

“The direct effects of higher tariffs should not have a meaningful impact on global growth,” wrote Neville Hill, co-head of global economics at Credit Suisse.

“But we remain concerned that uncertainty could have a chilling effect on business investment, which remains a key driver of global growth. That’s important given a global economy with differences in growth momentum and policy risks.”

U.S. economic growth, which likely surged to an annualized 4.1 percent in the quarter just gone, is expected to lose momentum in the current and subsequent quarters and through to the end of next year to about half that rate.

Economic growth in the euro zone, Germany, France, Italy, Britain, Japan and China was also expected to slow this year and next.
highlander
14:06
06.08.2018
#11499

Tyskland vil fortsette å tilby eksport- og investeringsgarantier for selskaper med virksomhet i Iran. Det sa landets finansminister Olaf Scholz på mandag, ifølge Reuters.

Han la til at landet vil fortsette å forhandle med USA om at tyske selskaper skal få fritak fra sanksjonene mot Iran.

De første sanksjonene blir gjeninnført natt til tirsdag.

Tyskland har vært svært kritisk til Donald Trumps avgjørelse om å trekke USA ut av Iran-avtalen som ble inngått i 2015. Ifølge tyskpolitikk.no utgjorde eksporten til Iran rundt 3,4 milliarder euro i 2017.

Det var en vekst på omtrent 17 prosent fra året før, en vekst som kom som følge av optimismen som ble skapt av atomavtalen. (Reuters, E24)

Endret 14:07 06.08.2018 av highlander
highlander
15:01
28.08.2018
#11915

USAs finansminister Steven Mnuchin sier han er håpefull til at en ny handelsavtale vil inngås med Canada snart, men sier USA er klar til å gå videre med avtalen de allerede har forhandlet med Mexico, skriver CNBC.

- Jeg tror vårt mål er å prøve å få Canada om bord raskt, sier Mnuchin. -Dette er en bra avtale for amerikanske arbeidere, sier han.

Når forhandlingene med Canada og Mexico er fullført vil administrasjonen gå videre til forhandlinger med EU og Kina.

- Vi har vært veldig klar. Vi trenger bedre markedstilgang til Kina, vi trenger gjensidig handel, sier Mnuchin.

- På dette punkter er alle våre allierte i G7 enig med oss. (CNBC, TDN)
highlander
07:13
30.08.2018
#11963

Argentinsk peso er ned 7,84 prosent til rekordlave 33,90 per dollar onsdag kveld etter uttalelser fra president Mauricio Macri.

Macri har bedt Det internasjonale pengefondet (IMF) om å fremskynde krisepakken, skriver Reuters.
Uro i fremvoksende markeder skaper tvil om hvordan Argentina skal møte finansieringsbehovet på 82 milliarder dollar, tilsvarende 684 milliarder kroner, i år og neste år, skriver FT.

– Den siste uken har det kommet til uttrykk bekymringer i markedet om vår finansieringskapasitet for 2019, sa Macri ifølge Financial Times.

Macri sa at beslutningen om å fremskynde IMFs betalinger var rettet mot å «eliminere eventuelle usikkerheter som kan ha blitt påført av forverring av den internasjonale konteksten».

Valutafallet har tvunget den argentinske sentralbanken til å selge dollar for andre dag på rad. Tirsdag og onsdag har sentralbanken solgt reserver for 500 millioner dollar, tilsvarende 4,17 milliarder kroner. (FT, E24)
highlander
17:58
30.08.2018
#11984

Den argentinske sentralbanken hever styringsrenten til 60 prosent, fra tidligere 45 prosent, skriver Reuters.

Samtidig høyner de bankenes reservekrav med fem prosentenheter. (Reuters, TDN)
highlander
18:00
30.08.2018
#11985

Fremvoksende markeder har opplevd god vekst så langt i år, men nå vil trenden snu tror Capital Economics.

Veksten i brutto nasjonalprodukt i fremvoksende økonomier steg til 4,6 prosent i andre kvartal fra 4,5 prosent i første kvartal, der særlig Asia bidro til oppgangen. I Latin-Amerika bremset veksten opp, mens i fremvoksende markeder i Europa var utviklingen stabil.

Capital Economics mener imidlertid veksten vil avta fremover, og trekker frem Argentina og Tyrkia som avgjørende.

Den dramatiske innstrammingen i de finansielle forholdene i Tyrkia og Argentina betyr at de to økonomiene trolig vil gå inn i resesjon. Det vil mer enn veie opp for det ventede oppsvinget i vekst i flere store fremvoksende økonomier slik som Russland, Brasil og Mexico, skriver Capital Economics.

Onsdag søkte Argentina om å få fremskyndet utbetalingen av et lån fra Det internasjonale valutafondet på 50 milliarder dollar, hvorpå den argentinske pesoen svekket seg rundt syv prosent mot euro. Styringsrenten i landet er nå 45 prosent.

Tyrkiske lira fortsatte også ned torsdag, og er nå ned rundt 30 prosent for måneden. Danske Bank mener renten i landet må opp mer enn tre prosentpoeng. (Capital Economics, TDN)
highlander
07:49
04.09.2018
#12056

Australias sentralbank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent, en beslutning som var forventet blant økonomene, skriver Financial Times.

Ifølge sentralbanksjef Philip Lowe gir det lave rentenivået støtte til økonomien, og det er ventet at inflasjonen etter hvert vil bevege seg mot målet.

Denne prosessen vil imidlertid skje gradvis, ifølge Lowe.

Siden renten ble kuttet fra 1,75 prosent i august 2016 har den blitt liggende på dagens nivå. (FT, E24)
highlander
12:41
04.09.2018
#12087

Sør-Afrikas økonomi krympet overraskende med 0,7 prosent i andre kvartal, som følge av nedgang i sektorer som jordbruk, transport og detaljhandel, skriver Reuters.

Også i første kvartal falt landets brutto nasjonalprodukt (BNP), hvilket innebærer at økonomien er i resesjon for første gang siden 2009.

I det forrige kvartalet var BNP-fallet på 2,6 prosent, og analytikerne hadde ventet en positiv vekst i dette kvartalet.

Sør-Afrikas valuta svekkes kraftig på nyhetene. Mot dollar svekkes sørafrikanske rand med 2,3 prosent til 15,2 rand per dollar, ifølge Financial Times.

Så langt i år har randen svekket seg med 19 prosent, noe som føyer seg inn i bildet av store valutafall i flere fremvoksende økonomier. (Reuters, FT, E24)
highlander
08:54
05.09.2018
#12114

Latinamerikanske land ønsker å hjelpe Venezuela: De 13 landene i regionen rundt Venezuela ber myndighetene i landet anerkjenne at det står i en krise og akseptere hjelp utenfra. (NTB/DN)

Sør-Afrika falt inn i sin første resesjon siden 2009 i første halvår [ref. highlander #12087]. Ifølge Financial Times bidrar dette til å forsterke investorenes bekymringer over utsiktene for fremvoksende markeder. (FT)
highlander
14:57
05.09.2018
#12147

Problemene i fremvoksende markeder fortsetter med handelsuro og sterkere dollar onsdag. Indonesia er rammet hardest med et børsfall på 3,76 prosent.

Det er det største børsfallet for Jakarta-børsen på tre år. Nedgangen kommer etter frykt for at den fallende indonesiske rupiah vil føre til høyere lånekostnader for selskapene i landet, skriver Bloomberg.

Med rentehevinger og sterkere dollar, blir investorer mer forsiktige med de raskt fremvoksende markedene.

Sørafrikanske rand faller til laveste nivå på mer enn to år etter å ha falt ned i resesjon.
Inflasjonen i Fillippinene bikket 6 prosent for første gang på ni år i august, og landet blir med Tyrkia som enda en fremvoksende økonomi med gallopperende priser.

– Dette handler i økende grad om smitteeffekt, sier sjef for makrostrategi Sameer Goel i Asia for Deutsche Bank. (Bloomberg, E24)
highlander
10:20
06.09.2018
#12176

Indiske rupi bikker 72-grensen mot dollar for første gang og svekkes med det videre fra rekordlave nivåer, skriver Bloomberg.

Den indiske valutaen har falt 13 prosent i år og rundt syv prosent siden juni da den indiske sentralbanken begynte å heve rentene.

Det er knyttet til at dollaren har styrket seg bredt mot alle valutaer, ifølge sjeføkonom Soumya Kanti Ghosh ved State Bank of India.

Finansministeren Arun Jaitley sier det er ingen grunn til panikk og at fallet er grunnet globale faktorer, skriver indiske Economic Times.

En dollar koster 72,05 rupi torsdag formiddag, ned 0,30 prosent for dagen. (Bloomberg, Economic Times, E24)
highlander
08:06
12.09.2018
#12317

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
09:36
12.09.2018
#4661

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:53
14.09.2018
#12393

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:42
15.09.2018
#12410

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
17:34
15.09.2018
#12411

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:48
19.09.2018
#12478

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:48
20.09.2018
#12506

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
21:46
24.09.2018
#12581

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:49
25.09.2018
#12595

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:50
25.09.2018
#12596

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:24
25.09.2018
#12599

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:51
27.09.2018
#12659

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
20:41
09.10.2018
#20787

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:52
14.10.2018
#12956

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
13:01
23.10.2018
#20828

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
20:51
31.10.2018
#13287

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
21:48
09.11.2018
#13497

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
21:54
14.11.2018
#13599

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:14
15.11.2018
#13629

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
22:18
15.11.2018
#13638

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:40
18.11.2018
#13668

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:37
21.11.2018
#13738

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:11
26.11.2018
#13834

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:30
26.11.2018
#13845

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:36
26.11.2018
#13846

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:51
27.11.2018
#13870

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:05
29.11.2018
#13926

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:52
30.11.2018
#13968

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:39
03.12.2018
#14009

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
04:48
09.12.2018
#14199

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter