Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > Mining, generell topic
Mining, generell topic
Provence
18:41 06.01.2017
#9861

Her fra NHOs årskonferanse - "Made in Norway" og innslag fra NGU - Norges geologiske undersøkelse

Provence
14:45 10.05.2017
#9861

OldNick:

Kan være starten på et nytt industrieventyr

Telemark som fylke har en lang historie i industriutviklingen for Norge. Kanskje er det på tide å revitalisere dette og med tanken på et nytt industri eventyr. Fylkesgeolog Dahlgren har fått midler fra regjeringen og at man nå skal bore temmelig dypt. Interessant fordi området er en utdødd vulkan og da har man en størknet magmakollonne .. bore dypt og temmelig dypt og fantasiverdiene blir en lek med tall !

Når regjeringen legger frem sitt reviderte statsbudsjett på torsdag inneholder det en bevilgning på åtte millioner til kartlegging av mineralforekomster i Fensfeltet, noe som kan bli starten på et nytt industrieventyr med utspring i Telemark.
tas1
16:11 10.05.2017
#13441

Dette blåses nok opp helt til de (igjen) finner ut at forekomstene også inneholder (for mye) uran og thorium.
tas1
16:36 10.05.2017
#13441

Høy radioaktiv stråling i Fensfeltet
Provence
17:21 10.05.2017
#9861

tas1:

Alle verdens REE gruver er koplet til thorium så den saken kommer ikke overraskende. Det er graden av thorium som er avgjørende for en utvinningsprosess.

FEN feltet kontrolleres i hovedsak av Cappelen i den nordlige sone mens selskapet REE Minerals kontollerer den sydlige sone "Fensmyra". Det er dette selskapet som har gjennomført boreundersøkelser og estimater på 500 mrd. verdier i bakken. Forekomsten er godt dokumentert http://reeminerals.no/press/ og dokumenter er kvalitetssikret av geologer i Danmark og selskapet North21. Det er i denne sonen (Fensmyra) at graden av thorium er lavest.

Jeg kjenner godt til selskapet siden jeg har vært aksjonær der siden 2013.

Dagens melding fra regjeringen er noe som vil sette fart på dette. Dahlgren har intensjoner om å få rekkevidden i denne ressursen men når sant skal sies og ut fra hva vi vet så vil grunnlaget skape virksomhet for gruvedrift > 100 år om man tar høyde for utvinning av 10.000 tonn sjeldne jordarter (REE) pr. år. Verdens produksjon (Kina 95%) er på 120.000 tonn.

Og det er Kina som kontrollerer dette markedet. Med satsingen fremover og den grønne revolusjon så kommer vesten i en knipe og avhengigheten her. Det er forventet at Kina selv vil være avhengig av alt landet er i stand til å produsere. Og det militære aspektet er vel så viktig (droner). USA som militærmakt kommer i en skikkelig knipe og avhengigheten til Kina.

Europa har ingen REE produserende gruve.

Endret 10.05.2017 17:41 av Provence
Provence
14:10 11.05.2017
#9861

Alle odds for å være involvert i gruvesektoren ut fra et historisk perspektiv er temmelig dårlige. Senest og med Northland Resources (NAUR) som gikk dundrende konkurs. Selv ledelsen hadde gjort innsidekjøp men kalkyler og forarbeid som fundamentalt sviktet. Kan skje i de beste sammenhenger. Men når vi snakker om NAUR så var fundamentet jernmalm. Og der er det også mange konkurrenter man må forholde seg til.

Sjeldne jordarter er i en helt annen kategori hvor knappheten på disse metallene er fremtreden og få alternativer. I denne sammenheng snakker man sågar om gruvedrift på havbunnen (!) for å understreke poenget.

I påsken viste BBC et innslag fra et engelsk selskap som hadde gjort undersøkelser på havbunnen ved Tenerife. 1000 meters dybde ! Også ukontrollerbare konsekvenser mht. det marine liv og i en utvinningssammenheng.

Renewables' deep-sea mining conundrum

Kan godt være at gehalten av sjeldne mineraler her er så mye høyere enn på land og det må til for å i det hele forsvare et slikt konsept.

Fra artikkelen ..Samples brought back to the surface contain the scarce substance tellurium in concentrations 50,000 times higher than in deposits on land.

Gehalten av det edle som man er ute etter kan aldri bli høyere enn 100%. Så referansegrunnlaget på land må da være 100%/50.000 =>0,002%

På land og ressurser man snakker om, er gehalten rundt 1%

Endret 11.05.2017 14:23 av Provence
tas1
14:41 11.05.2017
#13441

Hvis det fremdeles er for høy radioaktivitet (noe som sikkert skal undersøkes på nytt), så hjelper det ikke at det ikke er REE-produserende gruver i Europa.

Norge (inkl.Sverige) og for høye grenseverdier er lik ikke aktuelt likevel, men du må gjerne prospektere deg "ihjel" i mellomtiden.
Provence
15:18 11.05.2017
#9861

tas1:

All grunn til å være skeptisk til dette. Men man skal heller ikke overdrive dette. I linken du viste til så må man også ta hensyn til i hvilken kontekst dette dras inn i. For meg så var dette et innspill til beboerne som har hus der og hele tiden vil være eksponert for radongass etc.

I gruvesammenheng, snakker man om en arbeidsplass. For moderne gruvedrift er ikke basert på at man drar ned i gruven med hakker og spett (!). Moderne gruvedrift er basert på tunge maskiner (boremaskiner og transport "Caterpillere"). I rimelig grad beskyttet av selve cock pitten hvor man sitter i et metallbur og styreredskapen.

Slik jeg ser det, er ressursen i en rimelig fremskytt posisjon og mye er faktisk dokumentert.

http://reeminerals.no/about_us/geology_reports/

Environmental Issues


Endret 11.05.2017 15:24 av Provence
tas1
16:02 11.05.2017
#13441

Jeg er fullstendig klar over dette Provence!
Det var en gang... et svensk prospektering-selskap som undersøkte et felt i Sverige som het Olserum - Olserum ble også omtalt som et av Europas største forekomster av REE (Sverige har forresten mye REE!) - men så viste det seg (til slutt) at halten av uran oversteg verdiene for forsvarlig utvinning.

Tasman Metals (som i sin tid overtok Olserum) har også et felt som heter Norra Karr ("Tasman's Norra Karr heavy REE project in Sweden is the only one on the European mainland, with a capacity to sustainably supply Europe's needs for decades."), men det er dessverre ikke så enkelt når alt kommer til alt.
Norra Karr

Endret 11.05.2017 16:02 av tas1
Provence
17:08 11.05.2017
#9861

Oh yes, mye der .. les tilbake i tråden ! Norra Kærr til ekspempel!
---
I denne nyheten om regjeringen som bevilger 8 millioner i regi fylkesgeolog Dahlgren, var dette en særdeles oppløftende melding. Jeg har noen skyts på tråden "Hven f.. skal vi stemme på?" Spissformulering men jeg er begeistret over det politiske engasjement som bidrar til at dette kommer til å bli noe veldig stort.

Initiativ fra statlig hold er hva saken dreier seg om. På slutten av 60 tallet var det Jens Evensen som sikret grunnlaget for dagens velferdssamfunn og ressursene i Nordsjøen. En politiker (AP) second to none

Dahlgren er en fylkesgeolog i Telemark uten kommersielle interesser så langt hva jeg ser men som en statlig forlengelse i å sikre verdier.

Med utsiktene til Fen og som eier gjennom i et selskap som har vært bidragsytende til at denne forekomsten kommer på dagsorden, ønsker jeg at staten kommer på banen og sikrer disse verdiene på vegne av felleskapet.

Endret 11.05.2017 17:08 av Provence
tas1
17:48 11.05.2017
#13441

Provence,

Hva er grenseverdien for uran i Norge vedr. bearbeiding/drift, og hva er verdien (ikke radon) for Fensfeltet?
Provence
17:55 11.05.2017
#9861

Jeg vet simpethen ikke, surprise ?

Uran i en cocktail og i Fensfeltet er veldig lav ref. rapporter. Lav ? hmm
tas1
18:29 11.05.2017
#13441

Grenseverdien i Sverige er 200 ppm (Olserum som jeg nevnte ovenfor hadde en verdi på 258 ppm, og dermed overskred feltet verdien for kommersiell utvinning).
Jeg vil tro (uten at jeg vet) at grenseverdien ikke er høyere i Norge.

I 2008 sa forresten Dahlgren følgende om Fensfeltet; "Dette kan ikke gjøres av mennesker, men må gjøres av roboter. Gruvedrift på thorium vil også innebære store helse- og miljømessige utfordringer for lokalsamfunnet, sier Dahlgren, som mener dette må undersøkes nærmere."

Utfordringen er mao. ikke å finne REE, men å utvinne det.
Provence
18:45 11.05.2017
#9861

Mht. linken med tas1 og stålingskartet.. tar da utgangspunkt i gradientene mht. strålingsintensiteten her og plassering her ifm. hva REE Minerals foretar seg


Drilling scenario


Selskapet REE Minerals har gjennomført to kampanjer og drilling.
Første drilling 2012 ga estimat for 500.000 tonn REE
Andre drilling periode 2015 ga et utvidet estimat på 2 mill tonn.

Med utvidet horison, hva da ?
Alt hva REE Minerals har foretatt seg så langt så er det vesentlige, man kjenner ikke til randsonene til denne forkomsten Open ended in all directions..

I bildet over drilling så forekommer boreaktiviteten seg som horisontal. Men dette er en projeksjon for man setter ikke boret vertikalt i grunnen men med innfelt bilde og boremaskinen, er det en en vinkling på 45 grader i en hensikt på å få frem et tverssnitt på forekomsten horisontal kombinert med dybde scenarioet. Dette er fysiske begrensninger ut fra et observasjonssynspunkt og i en hensikt å få optimal informasjon

Endret 11.05.2017 18:59 av Provence
Provence
20:26 11.05.2017
#9861

Okay, så den men artikkelen er hentet ut fra 2008 ?

Thoriumgruve gir farlig stråling


Blir mye snakk om ord her og forestillinger med Dahlgren som en advarende pekefinger, likevel er det viktig for han å få dette videre inn et nasjonalt perspektiv. Eventyrlig muligheter ligger der men hvordan skal man tolke hans advarende utsagn?

Journalister sin vinkling ?

I all oppvask så kommer det frem at opprinnelig argumentator for det hele ikke mente det sånn. Alt for journalistens fortolkning.

Noe her henger simpelthen ikke på en greip !

Endret 11.05.2017 20:43 av Provence
tas1
21:12 11.05.2017
#13441

Provence,

I linken som du viser til i ditt #9692, så står det følgende:

Regiongeolog for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, Sven Dahlgren visste ikke om nyhetene i forkant av pressekonferansen.

- Dette var overraskende. Jeg ble invitert for å holde et nytt foredrag om hvorfor vi skal gjøre dette, men så kom jeg hit og får beskjed om at de har tenkt å bevilge pengene.


Dahlgren viste altså ikke om dette på forhånd (fordi han hadde advart tidligere om at verdiene var for høye?) + at han ble overrasket.
I linken din sier han også; "Nå kan vi pirke litt mer i materien og virkelig få en ide om hvorvidt dette er tilfelle eller om det er et luftslott, sier regiongeologen."

Jeg sier ikke at dette er et luftslott e.l. men jeg sier at det ikke nødvendigvis er så enkelt som overskriften sier (at det kan være starten på et nytt industrieventyr) - fordi gruvevirksomhet i Norge (og Sverige for den saks skyld) dessverre ofte ender som "eventyr".
Eks: I Sverige (Nordens gruveland) så kunngjøres det ca. 200 nye letetillatelser i året, men det er til tross for dette bare 16 gruver i drift (ifølge Bergstaten).
tas1
21:39 11.05.2017
#13441

Tasman Metals endret forresten navn i 2016 til Leading Edge Materials, men de har ikke lenger Olserum i sin portefølje (men de holder fast ved Norra Karr).

I 2013 meddelte Tasman Metals følgende; Tasman Submits Mining Lease Application over Olserum Heavy Rare Earth Element Project, Sweden - men jeg kan ikke se at verdien på uran er nevnt.

Dette viste de selvsagt om (eller de burde vite det), for i 2007 meddelte daværende eier at Höga uranhalter stoppar gruvdrift .

"Uranhalten är 258 ppm, vilket överskrider gränsen 200 ppm. Detta komplicerar tillståndsprocessen."

Har så dette noe med Fensfeltet å gjøre? Nei, men det kan likevel ha sin relevans når det kommer til stråleverdier m.m.
Provence
21:57 11.05.2017
#9861

.. følger deg så langt inntil ..fordi han hadde advart tidligere om at verdiene var for høye

Okay du leser hva som formidles til oss utenforstående og jeg er der. Hva Dahlgren formidler er mht. alle dimesjoner i dette og journalistene ikke får med seg alt.

En bekreftelse på at samfunnet vårt styres på en transparent strategi.. uten korrupsjon.

Flott å være en tilhenger til dette samfunnet !

---

Edit:

Du får tro hva som helst, dette er ikke min sak. Dokumetnasjonsgrunnlaget er der mht. REE Minerals!

Endret 11.05.2017 22:13 av Provence
Provence
22:03 11.05.2017
#9861

Skjønner ikke hvorfor du baldrer rundt med Tasman Metals. Har du ikke fått med deg historien her eller leser du ikke tråden ?

Endret 11.05.2017 22:03 av Provence
tas1
22:06 11.05.2017
#13441

Jeg skrev; "fordi han hadde advart tidligere om at verdiene var for høye?"
Det var altså ett hypotetisk spørsmål - ikke en konklusjon.
tas1
22:16 11.05.2017
#13441

Provence #9701

Tråden heter "Mining, generell topic"!

Lykke til med investeringen (og hvis du virkelig lurer på noe... ikke les deg blind på overskrifter eller artikler fra NRK m.fl. - spør selskapet direkte). Jeg har også personlig fått "gruvejournalister" fra Finansavisen til å måtte dementere innlegg, så du gjør rett i å ta det disse skriver med en klype salt.

Nå skal jeg ikke baldre mer (siden det tydeligvis irriterer deg og det kommende industrieventyret;)

Endret 11.05.2017 22:17 av tas1
Provence
22:17 11.05.2017
#9861

Ok, greit !
Provence
01:00 12.05.2017
#9861

Intermezzo.

Skjønner du noe som helst om denne greia (?)

Du og jeg der vi satt på ventende og få oss over fjorden. "Ikkje kjøyr ombord i ferga før eg har sagt noko om det (fergedirekøren)".

No kjøyr over ..

Endret 12.05.2017 01:04 av Provence
Provence
08:33 12.05.2017
#9861

"Lykke til med investeringen (og hvis du virkelig lurer på noe... ikke les deg blind på overskrifter eller artikler fra NRK m.fl. - spør selskapet direkte)"

Ikke har du fått med deg at jeg faktisk har vært inne i selskapet siden 2013.

Leser du ikke noe som helst på fora ?
Provence
08:48 12.05.2017
#9861

Ha .. stocktalk et dusteforum !
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter