Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > Europeisk økonomi
Europeisk økonomi
highlander
12:48
12.07.2018
#11026

Den sesongjusterte industriproduksjonen i eurosonen var opp 1,3 prosent på månedsbasis i mai. På årsbasis var industriproduksjonen opp 2,4 prosent.

På forhånd var industriproduksjonen ventet å være opp 1,2 prosent på månedsbasis og opp 2,1 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.
highlander
15:49
12.07.2018
#11034

Både månedlig og årlig vekst i industriproduksjon for eurosonen i mai kom inn over konsensus, og tallene indikerer en positiv utvikling i områdets økonomi.

Capital Economics skriver i sin oppdatering torsdag at de tror industritallene for mai befester at den lavere BNP-veksten eurosonen i første kvartal ikke utgjorde starten på en negativ trend, og påpeker at oppgangen i industriproduksjonen på 1,3 prosent på årsbasis omfattet et bredt utvalg av varer.

Videre fremheves det at Den europeiske sentralbanken (ECB) antar at kvartalets lavere veksttakt skyldes delvis ugunstige værforhold og streiker. Samtidig har flere indikatorer i eurosonen forbedret seg og innkjøpsindeksen tyder på en årlig vekst i industrisektoren på 2,4 prosent.

Analysehuset anslår at veksten i eurosonen vil ta seg litt opp, fra 0,4 prosent i første kvartal til kanskje 0,5 prosent i andre kvartal, og ser for seg en vekst på om lag 2,3 prosent i 2018.

For øvrig viste referatet fra det forrige ECB-rentemøte torsdag blant annet at rådsmedlemmene uttrykte bekymring for virkningen av handelsspenninger på tilliten i verdensøkonomien og så nedsiderisiko for den globale veksten. (TDN)
highlander
13:24
16.07.2018
#11081

EU og Kina har delt tilbud om markedstilgang for en bilateral investeringsavtale som nå forhandles. Begge parter kaller forslaget for en prioritet i forhandlingene.

Det fremkommer av uttalelser fra det årlige møtet mellom ledere fra Kina og EU i Beijing, ifølge Reuters.

EU noterte seg også Kinas seneste forpliktelser for å bedre markedstilgang og immaterielle rettigheter. (Reuters, TDN)
highlander
13:24
17.07.2018
#11106

EU undertegner en frihandelsavtale med Japan, som dekker et område som til sammen står for en tredel av verdensøkonomien og mer enn 600 millioner mennesker. Gjennom avtalen fjernes toll for 1 milliard euro i året. (NRK, TDN)
highlander
13:57
19.07.2018
#11157

Neste uke skal EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker på besøk til USA, ifølge Donalds Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow.

I forbindelse med besøket venter Trump-administrasjonen at han har med seg «en veldig viktig frihandelsavtale».

Det sier Kudlow i et intervju med CNBC onsdag, men legger til at han ikke kan bekrefte at det kommer en avtale på bordet.

Trump-administrasjonen bruker innføringen av nye tollavgifter, og trusler om flere, som maktmiddel for å få andre store økonomier til forhandlingsbordet. Det hele har resultert i den mye omtalte handelskrigen.

Kudlow sa under intervjuet at Tysklands kansler Angela Merkel har jobbet med å få fremgang i en handelsavtale med USA. Trump-rådgiveren skal ha fått denne informasjonen fra blant annet amerikanske ambassadører.

– Presidenten har lagt ting på bordet. Europeerne ser på det, ok? Og vi kan bli positivt overrasket, sa Kudlow under intervjuet, og la til at om det ikke bli en konkret avtale, så blir det hvert fall solide forhandlinger. (CNBC, E24)
highlander
12:54
20.07.2018
#11176

Litt makrotall fredag:

Eurosone-landene hadde en driftsbalanse på 22 milliarder euro i mai, ifølge sesongjusterte tall fra ECB, melder Direkt Makro.

Produsentprisene i Tyskland var opp 0,3 prosent på månedsbasis i juni. På årsbasis steg produsentprisene med 3,0 prosent, ifølge tall fra tyske statistikkmyndigheter.

På forhånd var det ventet at produsentprisene ville være opp 0,3 prosent på månedsbasis og opp 2,9 prosent over året, ifølge Direkt Makro.
highlander
13:36
24.07.2018
#11244

Dårligere stemning blant innkjøpssjefer i eurosonen:

Foreløpige tall fra IHS Markits innkjøpsjefindeks for eurosonen viser at veksten avtok i juli.

Samlet PMI var på 54,3, ned fra 54,9 måneden før.

En indeks over 50 indikerer vekst, mens en indeks under 50 indikerer nedgang.

For industrisektoren var indeksen på 55,1, mot tidligere 54,9. Indeksen for tjenestesektoren falt fra 55,2 til 54,4.

– Den foreløpige PMIen antyder at eurosonen startet den andre halvdelen av året på en relativt myk måte, sier sjeføkonom i IHS Markit Chris Williams i en uttalelse.

I Frankrike var samlet PMI på 54,5 i juli, mot 55 måneden før. For industrisektoren var indeksen på 53,1, opp fra 52,5. Det er tjenestesektoren som i størst grad bidrar i positiv retning. Indeksen ligger på 55,3, mot 55,9.

I Tyskland ligger samlet PMI på 55,2, opp fra 54,8 i juni. Det er den sterkeste veksten siden februar, ifølge IHS Markit. Industri-PMI 57,3, opp fra 55,9. Tjeneste-PMI 54,4, ned fra 54,5. (E24)
highlander
13:56
24.07.2018
#11247

Asus, Denon & Marantz, Philips og Pioneer er ilagt bøter på til sammen 111 euro, tilsvarende 1,06 milliarder norske kroner, fra EUs konkurransemyndigheter.

Det fremgår av en pressemelding fra Europa-kommisjonen. De skriver at selskapene er bøtelagt etter fire forskjellige behandlinger, der det er konkludert med at selskapene har tvunget nettforhandlere til å ha faste priser eller minimumspriser.

Det er i strid med EUs konkurransereglement.

Slik er selskapene bøtelagt:
• Asus - 63.522.000 millioner euro
• Philips - 29.828.000 millioner euro
• Pioneer - 10.173.000 millioner euro
• Denon & Marantz - 7.719.000 millioner euro

Pioneer har fått en 50 prosents reduksjon av boten for å ha samarbeidet med EU, de tre andre får 40 prosent. (E24)
highlander
13:56
25.07.2018
#11262

Pengemengdeveksten i eurosonen steg med 4,4 prosent på årsbasis i juni, viser tall fra Den europeiske sentralbanken (ECB).

På forhånd var det ventet en oppgang på 4,0 prosent, ifølge Direkt Makro.
highlander
13:57
25.07.2018
#11263

Ifo-indeksen for tilliten i næringslivet i Tyskland er 101,7 i juli, mot ureviderte 101,8 måneden før, opplyser det tyske økonomiske instituttet Ifo onsdag.

På forhånd ventet økonomene en indeks på 101,5, ifølge Direkt Makro.

Indeksen består av to underindekser som måler henholdsvis virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og forventninger til fremtiden. Ifo-instituttet spør i denne forbindelse rundt 7.000 tyske bedriftsledere om den nåværende og fremtidige utsikt for produksjon, lageroppbygging, ordre, priser og sysselsetting.

Underindeksen for den nåværende situasjonen er 105,3, mot reviderte 105,2 måneden før (105,1), og ventet 104,8.

Underindeksen for forventninger til fremtiden er 98,2, mot reviderte 98,5 måneden før (98,6), og ventet 98,1. (TDN)
highlander
13:58
25.07.2018
#11264

Statistikk fra European Automobile Manufacturers Association (Acea) viser en oppgang i nyregistrerte kommersielle kjøretøy i EU på 7,3 prosent i juni, sammenlignet med samme måned året før. Det melder Acea onsdag.

Samlet ble det registrert 247.000 nye kommersielle kjøretøyer i EU i måneden. (Acea, TDN)
highlander
14:20
25.07.2018
#11270

Bilprodusenten Fiat Chrysler Automobiles raser på børs etter at selskapet rapporterte et svakt kvartalsresultat onsdag ettermiddag. Selskapet kan notere seg et justert driftsresultat på 1,7 milliarder euro. Ifølge Bloomberg var det ventet et resultat på 2 milliarder euro.

Selskapets inntekter endte på 29 milliarder euro, mot ventet 28,8 milliarder euro.

Like etter resultatet ble lagt frem falt aksjen over 10 prosent på Milano-børsen, noe som førte til at handelen i aksjen ble stanset, melder nyhetsbyrået AFP.

Årsaken til det voldsomme fallet er at bilprodusenten, på samme måte som General Motors, har valgt å kutte i forventningene til årsresultatet etter at det er innført stål- og aluminiumstoll.

Kvartalsrapporten kommer bare timer etter at det ble kjent at den nylig avgåtte toppsjefen Sergio Marchionne er død. (E24)
highlander
14:22
26.07.2018
#11292

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent. På forhånd var det ikke ventet noen endring i styringsrenten, ifølge Direkt Makro.

ECB holder rentekorridoren uendret. Den marginale innskuddsrenten er uendret på -0,4 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent. Det var ikke ventet endring i rentekorridoren.

Den europeiske sentralbanken (ECB) gjentar at den venter å avslutte verdipapirkjøpsprogrammet ved utgangen av desember 2018, fremgår det av en melding fra sentralbanken torsdag.

ECB vil kjøpe verdipapirer for 30 milliarder euro pr måned frem til utgangen av september 2018. ECB-rådet fastholder videre at banken etter september 2018, betinget av at data bekrefter rentekomiteens inflasjonsforventinger på mellomlang sikt, vil redusere de månedlige kjøpene til 15 milliarder euro frem til utgangen av desember 2018.

Videre har rådet intensjon om å opprettholde policyen om å reinvestere hovedstolen fra papirer som forfaller under verdipapirkjøpsprogrammet i en forlenget periode etter at kjøpene avsluttes, og i hvert fall så lange som nødvendig for å opprettholde fordelaktige likviditetsforhold og tilstrekkelig grad av pengepolitisk støtte.

Den europeiske sentralbankens råd venter at nøkkelrentene vil forbli på nåværende nivåer i hvert fall gjennom sommeren 2019, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for å sikre en vedvarende konvergering av inflasjonen mot nivåer som er under, men nær to prosent på mellomlang sikt. (TDN)
highlander
14:24
26.07.2018
#11293

Tysk Ifo-indeks for juli signaliserer litt svakere vekst i Tysklands økonomi.

Onsdag kom IFO-indeksen for juli, som indikerer tilliten i næringslivet i Tyskland, inn på 101,7, ned fra 101,8 i juni. Indeksen viser at selskapene i undersøkelsen er noe mer fornøyd med dagens situasjon, men de nedjusterende forventingene til fremtiden litt. Samlet sett signaliserer indeksen fortsatt vekst i den tyske økonomien, men i et lavere tempo.

Tallene kommer i kjølvannet av den tysk PMI-indeks tirsdag som nå har steget to måneder på rad, og Capital Economics noterer seg at Ifo-indeksen fortsetter over sitt historiske gjennomsnitt og virker å være konsistent med en årlig BNP-vekst på over to prosent.

Med faktorer som lav arbeidsledighet, tegn til lønnsvekst og lave lånekostnader er analysehuset optimistiske til den tyske økonomien, men ser usikkerhet i økte handelsspenninger. Fremover ventes det fortsatt en beskjeden nedbremsing i den tyske økonomi.

Forbrukertillitsindeks for Tyskland i august var 10,6, mot en ventet indeks på 10,7. (Direkt Makro, TDN)
highlander
13:03
27.07.2018
#11311

Frankrike vise til en foreløpig oppgang i BNP i andre kvartal på 0,2 prosent og en årlig vekst på 1,7 prosent, ifølge tall fra franske statistikkmyndigheter fredag På forhånd var det ventet en oppgang på 0,3 prosent på kvartalsbasis.

Barclays skriver i en oppdatering at handelskonflikter trolig kun har hatt en marginal effekt på landets BNP, og tror videre på en kvartalsvis vekst på 0,5 prosent i tredje og fjerde kvartal i 2018, drevet av privat forbruk og investeringer. (TDN)
highlander
11:44
30.07.2018
#11351

Noen makrotall mandag:

Økonomisk tillit (economic confidence) i eurosonen var 112,1 i juli, mot ventet 112,0, ifølge Direkt Makro.

Industritilliten var 5,8 i juli, mot ventet 6,7.

Konsumprisindeksen i Spania var opp 2,2 prosent på årsbasis i juli, ifølge foreløpige tall, melder Direkt Makro.
highlander
18:02
30.07.2018
#11364

Det er uklart om personbiler kommer til å omfattes av frihandelsavtalen mellom EU og USA. Det er imidlertid, for EUs del, klart at avtalen ikke kommer ikke til å omfatte jordbruksprodukter og offentlige anskaffelser.

Det sier EU-kilder til Nyhetsbyrån Direkt.

En arbeidsgruppe skal nå på rundt 120 dager lage en rapport om hva forhandlingene mellom USA og EU skal omfatte og hvordan de skal gjennomføres. Blant andre er EUs handelskommissær Cecilia Malmström og USAs handelsrepresentant Robert Lightizer del av gruppen.

Både Lightizer og handelsminister Wilbur Ross har snakket om at jordbruksprodukter skal inn i forhandlingene, men Direkts kilder sier mandag at det ikke kom til å skje. Jean-Claude Juncker sa det samme til tysk tv søndag, tross massivt amerikansk trykk. Som motytelse skal EU ha gitt opp å få tilgang til offentlige innkjøp i USA, ifølge kildene.

Om kjøretøy skal omfattes i forhandlingene er noe arbeidsgruppen skal ta stilling til. Når arbeidsgruppen har lagt frem rapporten må EU-landene i ministerrådet gi kommisjonen et forhandlingsmandat. Ministerrådets behandling ventes å ta et par måneder. (Direkt, TDN)
highlander
15:58
31.07.2018
#11393

Tirsdag kom en rekke makrotall for eurosonen, som til sammen ga et blandet bilde. Økonomiene i eurosonen vokste med 2,1 prosent, mot ventet 2,2 prosent, mens kjerneinflasjonen ble på 1,1 prosent, mot ventet 1,0 prosent. Arbeidsledigheten traff forventningen på 8,3 prosent.

Nordea mener tallene gir økt risiko for at økonomien ikke tar seg opp mot slutten av året, slik de har forventet, og sier tallene vil teste Den europeiske sentralbanken (ECB) sin optimisme. Capital Economics deler denne bekymringen, og sier den fortsatte nedgangen i veksttakten i andre kvartal etter et svakt første kvartal vil gjøre sentralbanken forsiktigere.

- Vi tviler på at ECB vil bli skremt fra sin kurs om gradvis pengepolitisk normalisering. Men rentene vil trolig ikke stige før tidligst september 2019, og banken vil holde muligheten for å utvide verdipapirkjøpsprogrammet dersom nedgangen fortsetter, skriver Capital Economics.

Den samlede inflasjonen på 2,1 prosent er nå over sentralbankens mål på under to prosent.

Kjerneinflasjonen, som justerer for blant annet energi, er imidlertid fortsatt godt under målet. (TDN)
highlander
13:51
02.08.2018
#11437

Bank of England besluttet å sette styringsrenten opp til 0,75 prosent fra tidligere 0,50 prosent.

Av 75 økonomer i Reuters konsensus ventet 47 at renten ville bli satt opp, mens de resterende 28 ventet en uendret rente.

Bank of England endret basisrenten senest da de hevet den med 25 punkter til 0,50 prosent 2. november 2017.

Beslutningen til rentekomiteen i Bank of England var enstemmig.

Videre var det også enstemmighet å fastholde verdipapirkjøpene på 435 milliarder pund.

Bank of England ser en langsiktig reallikevektsrente på mellom null og en prosent, som tilsvarer en nominell rente på mellom to og tre prosent når man legger til inflasjonsmålet på to prosent. (Reuters, TDN)
highlander
10:06
06.08.2018
#11487

Skuffende tysk ordreinngang:

Den sesongjusterte ordreinngangen i tysk industri falt 4,0 prosent på månedsbasis i juni.

På forhånd var det ventet et fall på 0,4 prosent, ifølge Direkt Makro.
blåball
11:02
06.08.2018
#4540

Bilprodusenten BMV sprer sin vekst og utvikling til øst Ungaria , der ny produksjonlinje blir gjenstand for flere arbeidsplasser .
Om man ser EU som helhet er det fremdeles ledig kapasitets utnytting i form av 8,3 % ledige arbeidere .

Kina sprer også sin vekst til flere landområder i Kina og Asia og en del investeringer globalt .

Den nye silkeveien er bredt forankret i Asia , og bredt finansiert . ( Japan er med blant annet , Japanske investeringer strekker seg langt utenfor Japan . Toyota er i USA blant annet og EU med videre . )

EU ser ut til å ha gode forbindelser til Asia og Kina .

Trump har kommet vesentlig lengre med sine avtaler med EU , NATO utgifter er bedre fordelt blant annet .
highlander
14:03
06.08.2018
#11497

Credit Suisse nedgraderte mandag britiske aksjer fra «overvekt» til «benchmark».

Den sveitsiske storbanken tror veksten i britiske aksjer, som ifølge Reuters har slått andre eurosone-børser med omtrent 3 prosent siden slutten av april, er over for denne gang.

Brexit-bekymring har gitt fall i pundet som mandag er på sitt laveste nivå siden september i fjor. Det hjelper britiske aksjer, men Credit Suisse tror ikke valutaen skal særlig mye lenger ned.

– Det britiske markedet er nå overkjøpt. Aksjemarkedet underpresterer 70 prosent av gangene det skjer, sa analytikere i Credit Suisse mandag. (Reuters, E24)
highlander
08:26
07.08.2018
#11510

Den europeiske investeringbanken har gått med på å starte samtaler for å bli uavhengig overvåket av ECB etter at EU forlanget styringsendringer hos banken etter brexit. (FT)
highlander
08:49
07.08.2018
#11515

Industriproduksjonen i Tyskland var ned 0,9 prosent i juni på månedsbasis, ifølge tall fra det tyske finansdepartementet. På forhånd var det ventet en nedgang i industriproduksjonen på 0,5 prosent på månedsbasis, ifølge Direkt Makro.

Tysklands handelsbalanse viste et overskudd på 19,3 milliarder euro i juni. Det var ventet et overskudd på handelsbalansen på 20,3 milliarder euro.

Importen var opp 1,1 prosent, mens eksporten var uforandret sammenlignet med foregående måned, mot ventet henholdsvis +0,2 prosent og -0,4 prosent.

Driftsbalansen viste samtidig et overskudd på 26,2 milliarder euro. (Direkt Makro, TDN)
highlander
12:21
08.08.2018
#11568

Italias finansminister Giovanni Tria sa onsdag at han forventer at den økonomiske veksten vil svekkes neste år, noe som vil øke budsjettunderskuddet og gjøre at statsgjelden minskes tregere. Det melder Reuters.

I år forventer den forholdsvis ferske regjeringen at den økonomiske veksten kommer på 1,2 prosent. Det har tidligere blitt antatt en vekst på 1,5 prosent.

Til neste år forventer Tria at veksten faller til 1,0 eller 1,1 prosent. Et tidligere estimat har lagt til grunn en vekst på 1,4 prosent.

– Denne nedgangen vil ta budsjettunderskuddet til 1,2 prosent av BNP i 2019, sa finansministeren ifølge Reuters til en italiensk avis.

Den forrige regjeringen satt som mål å begrense underskuddet til 0,8 prosent av BNP. (Reuters, E24)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter