Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > Europeisk økonomi
Europeisk økonomi
highlander
14:03
06.08.2018
#11497

Credit Suisse nedgraderte mandag britiske aksjer fra «overvekt» til «benchmark».

Den sveitsiske storbanken tror veksten i britiske aksjer, som ifølge Reuters har slått andre eurosone-børser med omtrent 3 prosent siden slutten av april, er over for denne gang.

Brexit-bekymring har gitt fall i pundet som mandag er på sitt laveste nivå siden september i fjor. Det hjelper britiske aksjer, men Credit Suisse tror ikke valutaen skal særlig mye lenger ned.

– Det britiske markedet er nå overkjøpt. Aksjemarkedet underpresterer 70 prosent av gangene det skjer, sa analytikere i Credit Suisse mandag. (Reuters, E24)
highlander
08:26
07.08.2018
#11510

Den europeiske investeringbanken har gått med på å starte samtaler for å bli uavhengig overvåket av ECB etter at EU forlanget styringsendringer hos banken etter brexit. (FT)
highlander
08:49
07.08.2018
#11515

Industriproduksjonen i Tyskland var ned 0,9 prosent i juni på månedsbasis, ifølge tall fra det tyske finansdepartementet. På forhånd var det ventet en nedgang i industriproduksjonen på 0,5 prosent på månedsbasis, ifølge Direkt Makro.

Tysklands handelsbalanse viste et overskudd på 19,3 milliarder euro i juni. Det var ventet et overskudd på handelsbalansen på 20,3 milliarder euro.

Importen var opp 1,1 prosent, mens eksporten var uforandret sammenlignet med foregående måned, mot ventet henholdsvis +0,2 prosent og -0,4 prosent.

Driftsbalansen viste samtidig et overskudd på 26,2 milliarder euro. (Direkt Makro, TDN)
highlander
12:21
08.08.2018
#11568

Italias finansminister Giovanni Tria sa onsdag at han forventer at den økonomiske veksten vil svekkes neste år, noe som vil øke budsjettunderskuddet og gjøre at statsgjelden minskes tregere. Det melder Reuters.

I år forventer den forholdsvis ferske regjeringen at den økonomiske veksten kommer på 1,2 prosent. Det har tidligere blitt antatt en vekst på 1,5 prosent.

Til neste år forventer Tria at veksten faller til 1,0 eller 1,1 prosent. Et tidligere estimat har lagt til grunn en vekst på 1,4 prosent.

– Denne nedgangen vil ta budsjettunderskuddet til 1,2 prosent av BNP i 2019, sa finansministeren ifølge Reuters til en italiensk avis.

Den forrige regjeringen satt som mål å begrense underskuddet til 0,8 prosent av BNP. (Reuters, E24)
highlander
11:15
10.08.2018
#11614

BNP i Storbritannia var opp 0,4 prosent i andre kvartal 2018, sammenlignet med kvartalet før. På årsbasis var BNP opp 1,3 prosent, ifølge det første estimatet på BNP-veksten. Disse BNP-tallene var helt som forventet.

Industriproduksjonen i Storbritannia var opp 0,4 prosent i juni, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var produksjonen opp 1,1 prosent. På forhånd var industriproduksjonen ventet å være opp 0,4 prosent på månedsbasis, mens på årsbasis var det ventet en oppgang på 0,7 prosent, ifølge Direkt Makro.

Produksjonsindeksen var opp 0,4 prosent på månedsbasis, mot ventet oppgang på 0,3 prosent. På årsbasis var indeksen opp 1,5 prosent, mot en ventet oppgang på 1,0 prosent.
highlander
08:56
14.08.2018
#11684

Foreløpige tall for tysk BNP viste en oppgang på 2,0 prosent i andre kvartal 2018 på årsbasis. På kvartalsbasis var BNP opp 0,5 prosent. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,4 prosent i kvartalet og en oppgang på 2,1 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Konsumprisene i Tyskland steg 0,3 prosent månedsbasis i juli, mens de på årsbasis var opp 2,0 prosent, viser endelige tall fra tyske statistikkmyndigheter torsdag. Dette var som forventet og i tråd med de foreløpige tallene.
highlander
16:52
14.08.2018
#11695

Noen flere europeiske makrotall tirsdag:

Konsumprisindeksen i Frankrike var ned 0,1 prosent månedsbasis i juli. På årsbasis var prisene opp 2,3 prosent, viser endelige tall. Ifølge foreløpige tall steg konsumprisindeksen 0,1 prosent på månedsbasis og 2,1 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Konsumprisindeksen i Spania steg 2,2 prosent på årsbasis i juli, viser endelige tall. På forhånd var det ventet at konsumprisene skulle være opp 2,2 på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

BNP i eurosonen var opp 2,2 prosent på årsbasis i andre kvartal 2018. På kvartalsbasis var BNP-veksten 0,4 prosent, ifølge foreløpige tall. Det var ventet en vekst på 2,1 prosent på årsbasis og en oppgang på 0,3 prosent på kvartalsbasis, ifølge Direkt Makro.

Den sesongjusterte industriproduksjonen i eurosonen var ned 0,7 prosent på månedsbasis i juni. På årsbasis var industriproduksjonen opp 2,5 prosent. På forhånd var industriproduksjonen ventet å være ned 0,4 prosent på månedsbasis og opp 2,5 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

ZEW-fremtidsindeksen i Tyskland var -13,7 poeng i august, mot -24,7 poeng foregående måned. På forhånd var det ventet en indeks på -20,7 poeng, ifølge Direkt Makro.

Vurderingen av den nåværende situasjonen var 72,6 poeng i perioden fra 72,4 måneden før. Det var på forhånd ventet en indeksverdi på 72,3.

Indeksen fremkommer ved at inntil 350 investorer og analytikere blir spurt om utsiktene for tysk økonomi det nærmeste halvåret. En positiv verdi indikerer at et flertall av økonomene er optimistiske med tanke på utsiktene, mens en negativ verdi indikerer at flertallet er negative. Indeksen regnes for å være en ledende indikator for utviklingen i eurosonen fremover.
highlander
16:52
14.08.2018
#11696

Mer utfyllende angående dagens tyske tall:

Tyske nøkkeltall tyder på en redusert vekst i Tysklands økonomi det neste halvåret og et fortsatt negativt sentiment blant investorer, mener analytikere.

Foreløpige tall for BNP-veksten i Tyskland viser en vekst på en halv prosent i kvartalet og en årlig vekst på to prosent. Ifølge tyske statistikkmyndigheter var oppgangen hovedsakelig drevet av privat og offentlig forbruk, og for neste halvår ser Commerzbank en lavere økonomisk vekst som følge av ventet fall i tysk eksport.

Commerzbank anslår fortsatt en årlig vekst i BNP for 2018 på 1,8 prosent, og storbanken venter ikke nevneverdig effekt av situasjonen i Tyrkia, da kun 1,7 prosent av tysk eksport ender i Tyrkia, og ser heller en større trussel i potensielle amerikanske biltariffer.

Ellers steg den tyske ZEW-indeksen, som viser investorsentiment og regnes som en ledende indikator i eurosonen, markant fra -24,7 i juli til -13,7 i august. Capital Economics mener at oppgangen skyldes hovedsakelig avtakende handelsspenninger mellom USA og EU, men fremhever at indeksen antyder at investorer tror situasjonen vil bli verre før den blir bedre. (TDN)
highlander
11:27
15.08.2018
#11720

Inflasjonstakten i Storbritannia økte i juli for første gang i år.

Årsveksten i konsumprisindeksen var på 2,5 prosent i juli, etter å ha holdt seg på 2,4 prosent i de tre foregående månedene.

Bloomberg skriver at økte priser på drivstoff, kollektivtransport, dataspill og mat driver oppgangen.
Kjerneinflasjonen holdt seg uendret på 1,9 prosent. (Bloomberg, E24)
highlander
07:09
20.08.2018
#11761

Handelsspenningene med USA og faren for at brexit skjer uten en avtale, har til nå vært de største risikoene for tysk økonomi. Natt til mandag varsler det tyske finansdepartementet at krisen i Tyrkia også er en potensiell trussel.

Det skriver finansdepartementet i en månedlig rapport som ble publisert ved midnatt, skriver Reuters.

Til tross for risikoene som lurer er den tyske økonomien sterk. Dette støttes ifølge departementet opp av statlig og privat forbruk, lave renter, et robust arbeidsmarked, og økende reallønn.

Samtidig skriver departementet at de forventer at bedrifter fortsetter å øke investeringene, til tross for handelskrisen. (Reuters, E24)
highlander
12:59
27.08.2018
#11888

Ifo-indeksen for tilliten i næringslivet i Tyskland er 103,8 i august, mot ikke-reviderte 101,7 måneden før, opplyser det tyske økonomiske instituttet Ifo. På forhånd ventet økonomene en indeks på 101,9, ifølge Direkt Makro.

Indeksen består av to underindekser som måler henholdsvis virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og forventninger til fremtiden. Ifo-instituttet spør i denne forbindelse rundt 7.000 tyske bedriftsledere om den nåværende og fremtidige utsikt for produksjon, lageroppbygging, ordre, priser og sysselsetting.

Underindeksen for den nåværende situasjonen er 106,4, mot reviderte 105,4 måneden før (105,3), og ventet 105,4.

Underindeksen for forventninger til fremtiden er 101,2, mot ikke-reviderte 98,2 måneden før og ventet 98,5.
highlander
13:36
28.08.2018
#11908

Et par makrotall tirsdag:

Pengemengdeveksten i eurosonen steg med 4,0 prosent på årsbasis i juli, viser tall fra Den europeiske sentralbanken (ECB). På forhånd var det ventet en oppgang på 4,3 prosent, ifølge Direkt Makro.

Indeksen for konsumentenes forventninger (consumer confidence) i Frankrike var 97 i august, uendret fra måneden før. Dette var helt som forventet.
highlander
08:47
29.08.2018
#11936

Forbrukertillitsindeks for Tyskland i september var 10,5, mot en ventet indeks på 10,6, ifølge Direkt Makro.
highlander
10:43
29.08.2018
#11946

Deutsche Bank-sjef Christain Sewing mener Europas fragmenterte bankregulering står i veien for fusjoner på tvers av grenser på kontinentet, skriver Financial Times.

Under en bankkonferanse i Frankfurt forteller Sewing at han venter et økt press på banker for å slå seg sammen og bli større. Men for å gjøre det, er det behov for et enhetlig finansmarked i Europa, mener han.

– Europa trenger ikke så mange banker som mulig. Europa trenger først og fremst sterke banker, sier Sewing ifølge FT.

Under talen viser han til at finanskrisen ble dempet av at europeiske og amerikanske banker samarbeidet på en måte som «mangler sidestykke». Han kan ikke forestille seg et lignende samarbeid i dag.

– Verden er mye mer sårbar for sjokkbølger i tider med en nasjonalisert økonomisk politikk, sier han. (FT, E24)
highlander
12:55
31.08.2018
#12002

Arbeidsledigheten for de 19 landene som inngår i eurosonen var på sesongjusterte 8,2 prosent i juli.

Det er det samme som ble målt i juni, men ned fra 9,1 prosent i samme periode i fjor.

Det er også den laveste ledighetsraten siden november 2008, under finanskrisen, skriver Eurostat i en
melding.

Arbeidsledigheten i EUs 28 medlemsland var på 6,8 prosent i juli, ned fra 6,9 måneden før og fra 7,6 prosent i juli 2017.

Tsjekkia har den laveste målte arbeidsledigheten, som var på 2,3 prosent i juli. Høyeste var i Hellas, hvor ledigheten var 19,5 prosent. (Eurostat, E24)
highlander
12:57
31.08.2018
#12003

Årsveksten i konsumprisindeksen for eurosonen var på 2,0 prosent i august, viser en foreløpig måling fra Eurostat. Det er i tråd med målet til Den europeiske sentralbanken (ESB).

Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn analytikerne ventet, ifølge Event Wire. Inflasjonen er også ned fra 2,1 i juli.

Kjerneinflasjonen var på 1,0 prosent på årsbasis, mot ventede 1,1 prosent.

De endelige tallene for august kommer 17. september. (Eurostat, E24)
highlander
16:12
02.09.2018
#12023

EU vil gi brexit-forhandlingene litt mer tid:

EUs sjefforhandler Michel Barnier er villig til å la brexit-forhandlingene pågå fram til midten av november, noe som betyr en forlengelse på nesten en måned.

– Hvis vi tar i betraktning tiden som det britiske Parlamentet så vel som EU-parlamentet trenger for å ratifisere exit-avtalen, må vi være ferdige med forhandlingene innen midten av november. Det er mulig, sier Barnier i et intervju med Frankfurter Allgemeine Zeitung søndag.

Storbritannia skal etter planen forlate EU 30. mars neste år, og i utgangspunktet har planen vært å få på plass en avtale før EU-toppmøtet 18- 19. oktober.

Barnier framholder at det ikke er tiden det skorter på.

– Vi trenger ikke mer tid. Vi trenger politiske beslutninger, sier han.

Forhandlingene står for tiden i stampe når det gjelder flere sentrale spørsmål, deriblant hvordan man skal kunne unngå en «hard grense» mellom EU-landet Irland og den britiske provinsen Nord-Irland.

Også når det gjelder partenes framtidige handelsforbindelser skal det være stor avstand. Som følge av den fastlåste situasjonen har begge parter begynt å antyde at forhandlingene kan forlenges. (NTB)
highlander
07:03
04.09.2018
#12047

De ferskeste shoppingtallene fra Storbritannia kom i natt, og det er ikke lystig lesing. Veksten over de 12 siste månedene var på bare 1,3 prosent. Det er den svakeste veksten siden november 2017, hvis man tar vekk duppen som kom over påskeferien.

Måned for måned var veksten på 0,2 prosent.

Det står i kontrast til summene som ble brukt med bankkort fra Barclays, skrive Reuters. Den omsetningene steg med 4,5 prosent i august. Hele 11,9 prosent av den veksten kom på pubene.

Forbruksanalyser viser at den ekstremt varme sommeren har betydd pluss i bøkene til supermarkeder, puber og restauranter, mens klesbutikker og andre har lidd i varmen.

I tillegg til været er presset fra netthandel tiltakende i Storbritannia. Faktisk falt salget i butikker som ikke selger mat med hele 2,2 prosent. Som er det meste siden 2012, når man begynte å følge med på den utviklingen. (E24)
highlander
07:20
04.09.2018
#12049

Mandag ble det offentliggjort flere PMI(Purchasing Managers Index)-tall i Europa:

Den spanske innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrisektoren var 53,0 poeng i august, mot en ventet indeks på 52,5 ifølge Direkt Makro.

Den tyske innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien var 55,9 poeng i august, ifølge endelige tall. Her var det ventet en indeks på 56,1 poeng.

Den franske innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien kom inn på 53,5 poeng i august, mot ventet 53,7.

Tall for den italienske innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrisektoren var 50,1 poeng i august. På forhånd var det ventet en indeks på 51,1 i Italia.

Innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for eurosonen som helhet for industrisektoren var 54,6 poeng i august, noe som var i tråd med forventningene, ifølge Direkt Makro.

En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.
highlander
08:55
04.09.2018
#12065

Talsmenn for EU sa mandag at unionen er villig til å ta opp samtaler med amerikanske myndigheter om å øke importen av amerikansk storfekjøtt for å få i stand en våpenhvile i handelskrigen.

Annonseringen kommer kun få dager etter at USAs president Donald Trump advarte EU om at tilbudet om å fjerne toll på biler ikke er nok til å stanse handelskrigen. (FT)
highlander
13:59
05.09.2018
#12130

Endelige sammenstilte tall for den tyske innkjøpsindeksen (Purchasing Management Index) var 55,6 i august, mot ventet 55,7, ifølge Direkt Makro.

Den sammenstilte PMI-indeksen i Spania var 53,0 i august, mot 52,7 måneden før. PMI-indeksen for tjenestesektoren var 52,7 i perioden, mot ventet 52,1.

Endelige sammenstilte tall for den franske innkjøpsindeksen (PMI) var 54,9 i august, mot ventet 55,1.

Sammenstilte tall for den italienske innkjøpsindeksen (PMI) var 51,7 i august, mot 53 foregående måned. PMI-tjenestesektoren var 52,6 i perioden, mot ventet 53,1.

Den endelige sammenstilte innkjøpsindeksen (PMI) i eurosonen var 54,5 i august, mot ventet 54,4.
Endelig PMI for tjenestesektoren var 54,4 i perioden, og det var som forventet.

Storbritannias PMI-sammenstilt var 54,2 i august, fra 53,6 poeng måneden før, ifølge Direkt Makro.

En indeks på under 50 viser avtagende aktivitetsnivå.
highlander
17:16
05.09.2018
#12148

Pundet hopper ett prosent mot dollaren etter at Bloomberg melder at en brexit-avtale kan være innen rekkevidde.

Tyske og britiske styresmakter skal ha gått vekk fra sentrale brexit-krav, sier kilder til Bloomberg.

For å få i stand en brexit-avtale er Tyskland klar for å akseptere en mindre detaljert avtale om Storbritannias fremtidige handelsforbindelser til EU.

På omtrent 20 minutter fra klokken tre onsdag ettermiddag styrket pundet seg mot dollaren fra 1,2829 til 1,2975 pund.

Storbritannia skal etter planen ut av EU i mars 2019. Den siste tiden har bekymringen økt for at partene ikke får i havn en avtale i tide, hvilket vil gi en «hard» brexit. (Bloomberg, E24)
highlander
10:25
06.09.2018
#12179

Den sesongjusterte ordreinngangen i tysk industri falt 0,9 prosent på månedsbasis i juli.

På forhånd var det ventet en oppgang på 1,8 prosent, ifølge Direkt Makro.
highlander
09:17
07.09.2018
#12201

Industriproduksjonen i Tyskland var ned 1,1 prosent i juli på månedsbasis, ifølge tall fra det tyske finansdepartementet. På forhånd var det ventet en oppgang i industriproduksjonen på 0,2 prosent på månedsbasis, ifølge Direkt Makro.

Tysklands handelsbalanse viste et overskudd på 16,5 milliarder euro i juli. Det var ventet et overskudd på handelsbalansen på 19 milliarder euro.

Importen var opp 2,8 prosent, mens eksporten falt 0,9 prosent sammenlignet med foregående måned, mot ventet henholdsvis +0,2 prosent og +0,2 prosent.

Driftsbalansen viste samtidig et overskudd på 15,3 milliarder euro.

Industriproduksjonen i Frankrike var opp 0,7 prosent i juli, sammenlignet med måneden før. Her var det på forhånd var det ventet en oppgang på 0,2 prosent på månedsbasis.

Endret 09:17 07.09.2018 av highlander
highlander
15:54
07.09.2018
#12207

Endelige tall for BNP-vekst i eurosonen viste en kvartalsvis oppgang på 0,4 prosent i andre kvartal, i samsvar med konsensus, og Capital Economics tror dermed Den europeiske sentralbanken (ECB) fastholder sin pengepolitikk.

Analysehuset noterer at dette var under veksten på 0,7 prosent i samme kvartal i fjor, men fortsatt over eurosonen langsiktige potensial på om lag 0,3 prosent, og at nettohandelen nå har tynget BNP-veksten to kvartal på rad.

- Dette synes ikke å skyldes frykt for proteksjonisme, siden det tynges av en sterk økning i import fremfor et fall i eksporten. Selv om eksporten har bremset ned i år har det ligget i kortene etter en usedvanlig sterk vekst i 2017, samt at styrkingen av euroen trolig også har tynget eksporten, skriver Capital Economics.

Ellers nevner Capital Economics at også de fleste indikatorene fra eurosonen, til tross for å vist tegn til nedgang i år, forblir relativt sterke.

- Den gledelige nyheten er at veksten trolig vil flate ut rett over regionens potensial. Det antyder at ECB vil fortsette med sine planer om å avslutte sine kvantitative lettelser, men også sitt syn om at rentehevinger er langt unna, skriver Capital Economics. (TDN)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter