Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > Europeisk økonomi
Europeisk økonomi
highlander
09:56
23.04.2018
#9348

Farten hos franske bedrifter øker igjen i april. Det viser foreløpige tall fra IHS Markit.

Innkjøpssjefindeksen (PMI) øker til 56,9 indekspoeng, opp fra 56,3 i mars.

Veksten tilfører ny optimisme etter noen måneder der veksttakten har avtatt.

– Enda mer oppmuntrende er det at veksten favner bredt, med tydelig vekst i både industri og tjenestesektoren, sier Markit-økonom Alex Gill.

En indeksverdi over 50 indikerer vekst, men en verdi under 50 viser tilbakegang. (E24)
highlander
09:58
23.04.2018
#9349

Overraskende foreløpig PMI for april viser oppgang:

Etter noen måneder med svake tall slår Europas tungvekter tilbake. En foreløpig undersøkelse blant tyske innkjøpssjefer viser at det igjen er godt fart i eurosonens største økonomi.

PMI steg fra 55,1 til 55,3 poeng i april, viser de foreløpige tallene. Estimatet på forhånd lå på 54,8.

Tallene viser at det var produksjonssektoren som sto for oppgangen. Sektoren opplever god vekst, ifølge

PMI-tallene som kom inn på 58,1 poeng, en nedgang på 58,2 i mars.

Tjenestesektoren henger litt etter med PMI-tall på 54,1, en oppgang fra 53,9 i mars. (E24)
highlander
10:11
23.04.2018
#9351

Eurosonen som helhet leverer foreløpige PMI-tall på 55,2 poeng i april, mot et estimat på 54,9.

Innkjøpssjefenes undersøkelse viser dermed at det fremdeles er god fart i Europa, og at fallet i første kvartal var mer enn korreksjon ned fra det høye nivået i fjerde kvartal.

Etter at både Frankrike og Tyskland kom med foreløpige PMI-tall, var det ikke annet å vente enn at det samme ville gjelde for Eurosonen.

Produksjonssektoren leverte en PMI på 56,0, ned fra 56,6 i mars.

Tjenestesektoren økte PMI-tallene fra 54,9 til 55,0 i april. (E24)
highlander
11:41
24.04.2018
#9392

Et par europeiske makrotall i dag også:

Indeksen for industrisektorens forventninger (manufacturing confidence) i Frankrike var 109 i april. Ifølge Direkt Makro var det ventet en indeks på 110 poeng.

Ifo-indeksen for tilliten i næringslivet i Tyskland er 102,6 i april, mot reviderte 103,3 måneden før (103,2), opplyser det tyske økonomiske instituttet Ifo tirsdag. På forhånd ventet økonomene en indeks på 102,6.

Indeksen består av to underindekser som måler henholdsvis virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og forventninger til fremtiden. Ifo-instituttet spør i denne forbindelse rundt 7.000 tyske bedriftsledere om den nåværende og fremtidige utsikt for produksjon, lageroppbygging, ordre, priser og sysselsetting.

Underindeksen for den nåværende situasjonen er 105,7, mot reviderte 106,6 måneden før (106,5), og ventet 106,0.

Underindeksen for forventninger til fremtiden er 98,7, mot reviderte 100,0 måneden før (100,1), og ventet 99,5.

IFO-indeksen publiseres fra og med april-tallene med enkelte endringer. Blant annet inkluderes nå også tjenesteforetak, og basisåret er endret til 2015. Den gamle og den nye indeksen er dermed ikke sammenlignbare, ifølge TDN.
highlander
09:41
26.04.2018
#9479

Forbrukertillitsindeks for Tyskland i mai var 10,8, og det var helt som forventet. (TDN)
highlander
13:08
26.04.2018
#9520

Det er bredt ventet at Mario Draghi vil holde renten uendret på dagens rentemøte i den europeiske sentralbanken, skriver FT.

Euroen har falt litt mot dollar de siste dagene og handles nå på 1,2176 dollar. Nordea Markets peker i sin morgenrapport på at det kan ha noe med at markedet venter en mer «duete» Draghi.

Duete betyr at sentralbanken ønsker å senke renten raskt eller holde den lav.

Investorene vil holde et våkent øye med ESB-sjefens syn på vekst og stimulanser i økonomien.

– Fokuset i dag vil være på ESBs tolkning av de mer moderate nøkkeltallene fra eurosonen siden starten av året, sier global markedsstrateg Mike Bell i JP Morgan Asset Management til FT.

Draghi vil trolig gi lite ny klarhet om detaljene rundt timingen for den første renteøkningen, heller ikke om når ESB skal droppe de kvantitative lettelsene, spår Bell.

Rentebeslutningen skal etter planen komme klokken 13.45. (FT, Nordea, E24)
highlander
14:20
26.04.2018
#9522

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent. På forhånd var det ikke ventet noen endring i styringsrenten, ifølge Direkt Makro.

ECB holder rentekorridoren uendret. Den marginale innskuddsrenten er uendret på -0,4 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent. Det var ikke ventet endring i rentekorridoren.

Rådet i Den europeiske sentralbanken (ECB) gjentar at de venter at ECBs nøkkelrenter vil forbli på dagens nivåer i en forlenget periode, og godt forbi perioden med netto verdipapirkjøp.

Den europeiske sentralbanken (ECB) fastholder at de vil kjøpe verdipapirer for 30 milliarder euro pr måned frem til utgangen av september 2018, eller lengre om nødvendig, og i alle fall til ECB-rådet ser en vedvarende justering i inflasjonsbanen som er konsistent med målet.

Videre gjentar sentralbanken at hovedstolen fra verdipapirer i verdipapirkjøpsprogrammet som forfaller vil bli reinvestert i en forlenget periode etter at verdipapirkjøpene er avsluttet, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig. Dette vil bidra både til gunstige likviditetsforhold og til en hensiktsmessig pengepolitikk, skriver ECB. (TDN)
highlander
15:30
26.04.2018
#9529

Sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken sier inflasjonen trolig vil ligge rundt 1,5 prosent resten av året, men er fortsatt trygg på at inflasjonen vil nå eller bli nær to prosent på mellomlang sikt.

Rentekomiteen i Den europeiske sentralbanken diskuterte ikke valutavolatilitet.

Det sier sentralbanksjef Mario Draghi på en pressekonferanse torsdag.

Draghi sa tidligere at sentralbanken vil fortsette å overvåke euroutviklingen og implikasjonene for inflasjonen.

Han medlemmene av rentekomiteen meldte om lavere momentum i økonomien.

-Grovt sett opplevde alle landene noe tap av momentum. Moderasjonen i vekst er bred på tvers av land og sektorer. Vi hadde ventet noe normalisering. Det er klart at det er noen midlertidige faktorer, i noen land er det vær, det har vært streiker, og andre faktorer. Men det var også mindre ordrebøker i byggesektoren. Vår respons er forsiktighet, men uendret sikkerhet i at vi vil nå inflasjonsmålet, sier Draghi.

-Inflasjonens tilnærming til målet er betinget av en betydelig støttende pengepolitikk. Vår pengepolitikk har tjent oss godt og vil fortsatt gjøre det. Andre ord vi brukte var tålmodighet og standhaftighet, sier han. (TDN)
highlander
09:10
27.04.2018
#9565

Farten i fransk økonomi falt en del tilbake i første kvartal til 0,3 prosent, sammenlignet med de tre foregående, men er på linje med samme periode i fjor.

Ifølge Reuters hadde analytikerne ventet en vekst på 0,4 prosent.

Den årlige BNP-veksten faller fra 2,3 til 2,1 prosent, ifølge Financial Times.

Euroen svekker seg marginalt etter tallene. (Reuters, FT, E24)
highlander
10:41
30.04.2018
#9619

Pengemengdeveksten i eurosonen steg med 3,7 prosent på årsbasis i april, viser tall fra Den europeiske sentralbanken (ECB).

På forhånd var det ventet en oppgang på 4,1 prosent, ifølge Direkt Makro. (TDN)
highlander
15:57
30.04.2018
#9630

Konsumprisindeksen i Italia var opp 0,5 prosent på årsbasis i april, ifølge foreløpige tall. Det var ventet en oppgang på 0,7 prosent på årsbasis.

Konsumprisene i Tyskland var uendret på månedsbasis i april og opp 1,6 prosent på årsbasis, melder tyske statistikkmyndigheter. Begge tall var helt i tråd med forventningene, ifølge Direkt Makro.
highlander
10:22
02.05.2018
#9657

Da har det kommet et lite knippe PMI-tall:

Den tyske innkjøpssjefsindeksen (Purchasing Managers Index) for industrien var 58,1 poeng i april, ifølge endelige tall. Dette var helt i tråd med forventningene.

Den franske innkjøpssjefsindeksen (Purchasing Managers Index) for industrien var 53,8 poeng i april. Det var ventet en indeks på 53,4, ifølge Direkt Makro.

Tall for den italienske innkjøpssjefsindeksen (Purchasing Managers Index) for industrisektoren var 53,5 poeng i april, mot ventet 54,4. (TDN)

En indeks over 50 poeng viser tiltagende aktivitetsnivå.

Endret 02.05.2018 10:56 av highlander
highlander
10:56
02.05.2018
#9668

Nå har også PMI for hele eurosonen kommet:

Innkjøpssjefenes forventningsindeks for eurosonen (Purchasing Managers Index) for industrisektoren var 56,2 poeng i april, mot en ventet indeks på 56,0, ifølge Direkt Makro. (TDN)
highlander
11:44
02.05.2018
#9681

Det har også kommet tall for BNP og arbeidsledighet i eurosonen i dag. Begge deler er helt i tråd med prognosene til Direkt Makro:

Arbeidsledigheten i euroområdet var 8,5 prosent i mars.

BNP i eurosonen steg 2,5 prosent på årsbasis i første kvartal 2018. På kvartalsbasis var BNP opp 0,4 prosent.
highlander
14:41
02.05.2018
#9692

En kommentar på tallene ovenfor:

Foreløpige BNP-tall for eurosonen og EU-landene viser en vekst på 0,4 prosent i første kvartal, sammenlignet med 0,7 prosent kvartalet før, viser tall fra Eurostat.

Ifølge Handelsbanken er det den tregeste veksten på ett og et halvt år.

Sammenlignet med første kvartal i fjor var veksten på 2,5 prosent for eurosonen, og 2,4 prosent for hele EU.

– Første kvartal i eurosoneøkonomien lignet veldig på den siste sesongen av House of Cards. Forventingene var skyhøye, men etter hvert som tiden gikk ble det til en skuffelse, skriver IGN i en kommentar. (E24)
highlander
15:59
02.05.2018
#9693

...og noe mer om det samme:

Tall fra europeiske statistikkmyndigheter viste onsdag at BNP i eurosonen var opp 0,4 prosent på kvartalsbasis og 2,5 prosent på årsbasis i første kvartal. Selv om faktorer som kaldt vær og streik har tynget deler av veksten, mener flere meglerhus nå at Den europeiske sentralbankens (ECB) vekstanslag for 2018 på 2,4 prosent er for høyt.

Den svakere veksten er delvis knyttet til spesielle omstendigheter. Det uvanlig kalde været i mars har for eksempel begrenset produksjonen i byggesektoren. Samtidig har den underliggende veksten også avtatt. Det er bildet som dannes av de fallende sentimentindikatorene skriver Commerzbank.

Banken knytter dette opp mot eurostyrkelsen den seneste tiden, som har redusert konkurransedyktigheten til selskapene med produksjon i eurosonen kraftig.

Capital Economics tviler på at den europeiske økonomien vil gjenvinne hele det tapte momentumet, men tror likevel veksten vil ta seg opp, og ende på 2,3 prosent for året. Commerzbank kommer ikke med noe estimat, men skriver at ECB vil komme til å måtte senke vekstestimatet på 2,4 prosent vesentlig i juni.

Fokuset til aktørene i rente- og valutamarkedet retter seg torsdag mot Norge, der sentralbanken skal kunngjøre sin rentebeslutning klokken 10. Det ventes at styringsrenten holdes uendret og en noe mer duete ordlyd i kommunikasjonen, ifølge økonomer TDN Direkt har vært i kontakt med på forhånd. (TDN)
highlander
11:00
03.05.2018
#9760

Storbritannias PMI-sammenstilt var 53,2 i april, fra 52,5 poeng måneden før, ifølge Direkt Makro.

En indeks over 50 poeng viser tiltagende aktivitetsnivå.
highlander
11:36
03.05.2018
#9765

Konsumprisindeksen for medlemslandene i eurosonen ventes opp 1,3 prosent på årsbasis i april, ifølge estimater fra statistikkontoret for EU, Eurostat.

Eurostat publiserer estimater for KPI, og offentliggjør dette ved slutten av hver referansemåned, mellom to og tre uker før de endelige resultatene.

Produsentprisene i eurosonen var opp 0,1 prosent på månedsbasis i mars. På årsbasis var produsentprisene opp 2,1 prosent. Dette var i tråd med forventningene. (TDN)
highlander
11:40
03.05.2018
#9767

EU-kommisjonen fastholder anslagene om en BNP-vekst i eurosonen i 2018 og 2019 på henholdsvis 2,3 prosent og 2,0 prosent, ifølge en melding torsdag.

Videre fastholdes inflasjonsanslaget for eurosonen på 1,5 prosent i 2018 og 1,6 prosent i 2019.

- Europa fortsetter å nyte godt av robust vest, som vil hjelpe med å få arbeidsledigheten ned til det laveste nivået på ti år, sier økonomikommissær Pierre Moscovici i en kommentar ifølge TDN.
highlander
07:50
04.05.2018
#9792

HSBC, Europas største bank målt i aktiva, fikk et uventet fall på fire prosent for resultatet før skatt, etter at kostnadene økte betydelig.

Resultatet før skatt var på 4,67 milliarder dollar, tilsvarende 37,6 milliarder kroner. Det var ned fra 4,96 milliarder dollar i samme periode i fjor, og mye lavere enn ventede 5,76 milliarder dollar, ifølge analytikerestimater fra Reuters.

Resultatfallet skyldes hovedsakelig at driftskostnadene økte med nesten 13 prosent, mens inntektene økte med 5,5 prosent.

Ifølge banken skyldes kostnadshoppet investeringer i sparebankvirksomhet i Kina og Storbritannia, selskapets kjernemarkedet.

Banken varsler også at de planlegger å kjøpe tilbake aksjer for 2 milliarder dollar. (Reuters, E24)
highlander
09:00
07.05.2018
#9840

Ordreinngangen for den tyske industrien falt med 0,9 prosent i mars, etter et revidert fall på 0,2 prosent måneden før, viser data fra Destatis.

Målingen er svakere enn analytikernes forventning på 0,5 prosent vekst, ifølge Reuters-estimater.

Det er tredje måned på rad med fall.

Finansdepartementet sier industrisektoren har mistet noe av momentumet i første kvartal, etter uvanlig sterk vekst i andre halvdel av 2017, ifølge Reuters.

Den langsiktige trenden er at industriordene øker, bedyrer departementet. (Reuters, E24)

Endret 07.05.2018 09:00 av highlander
highlander
11:33
07.05.2018
#9849

Investortillitsindeksen Sentix var 19,2 poeng i mai, i eurosonen.

På forhånd var det ventet en indeks på 21,0 poeng, ifølge Direkt Makro.
OldNick
12:16
07.05.2018
#20098

Air France i trøbbel pga. vedvarende streiker i Frankrike.


Air France KLM faller 13 prosent på børs

Eirik Amb Nysveen, E24.no
07.05.2018

Air France KLM dundrer ned på børsen i Paris og er ned 12,99 prosent, hvilket er det største fallet på 9 år, skriver Bloomberg.

Fallet kommer etter at administrerende direktør Jean-Marc Janaillac annonserte at han vil gå av som følge av at arbeidene ikke godtok det siste lønnstilbudet og fortsetter streiken.

Det hjalp nok heller ikke at Frankrikes finansminister gjorde det klart at landet, tross stort eierskap i flyselskapet, ikke vil gå inn og redde selskapet fra en eventuell konkurs.
highlander
14:10
09.05.2018
#9874

Tysk industriproduksjon steg en prosent i mars sammenlignet med måneden før og var opp 3,2 prosent på årsbasis, mens handelsbalansen forbedret seg med et overskudd på 22 milliarder euro i mars, mot 19,4 milliarder måneden før.

Det var ifølge estimater innhentet av Reuters ventet en økning i industriproduksjonen på 0,8 prosent, mens handelsbalansen var ventet til et overskudd på 19,8 milliarder euro.

Capital Economics mener tallene bekrefter at det ikke er vedvarende nedbremsing av den økonomien, til tross for at første kvartal var svakt. Analysehuset peker plant annet på utviklingen i starten av året ble påvirket av midlertidige effekter.

- Økningen i produksjonen i slutten av kvartalet gir betryggende bekreftelse om at svakheten i starten av året kun var midlertidig, til dels forårsaket av kaldt vær og streiker, skriver analysehuset.

Commerzbank mener derimot at trenden i tysk industri peker nedover, og ser dempet vekst i den tyske økonomien fremover.

- I de kommende månedene er det sannsynlig med ytterligere nedgang i industriproduksjonen. [...] dette antyder at momentumet i første kvartal ikke er en uteligger, men at den tyske økonomien vil fortsette å vokse sakte i de kommende kvartaler, skriver banken. (TDN)
highlander
15:28
10.05.2018
#9920

Industriproduksjonen i Storbritannia økte med 0,1 prosent fra februar til mars, mens årsveksten kom inn på 2,9 prosent. Det viser tall fra britiske statistikkmyndigheter.

Dette var imidlertid svakere enn ventet, da det på forhånd var det ventet en årsvekst på 3,1 prosent.

Produksjonen ved britiske fabrikker falt 0,1 prosent, og årsveksten kom inn på 2,9 prosent. (E24)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter