Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > Ericsson - veien videre
Ericsson - veien videre
OldNick
00:37 09.01.2004
#1769

Jeg tror alle Ericsson-eiere unner Svanberg gevinsten. Alle medeiere i selskap burde ønske seg slike ledere som satser egne penger i direkte investeringer. Det er tillitskapende.


Svanbergs klipp
2004-01-08
Björn Hedensjö

Ericsson VD Carl-Henric Svanberg har blivit rejält mycket rikare på dagens Ericssonrally. Värdet på Svanbergs aktier i bolaget har ökat med drygt 28 miljoner kronor på en dag.


Carl-Henric Svanberg äger ungefär 15,6 miljoner aktier i Ericsson. Aktierna köptes vältajmat under våren i fjol, då aktien stod i knappt sex kronor.

Sedan dess har Ericssonaktien klättrat med närmare 150 procent till dagens kurs runt 14,70 kronor. Det innebär en värdeökning med ungefär 135 Mkr. Aktieposten har med nuvarande kurs ett börsvärde på 230 miljoner kronor.

Car-Henric Svanberg är en varm anhängare av den så kallade Pilotskolan. Enligt Pilotskolan gynnas aktieägarna av att företagsledare har ett privatekonomiskt intresse i bolaget.


Vi ser garantert 20-tallet i år (tror jeg :). 40-tallet i løpet av 2-3 år. Telecom-leverandør industrien vender tilbake !

OldNick
08:59 05.02.2004
#1795

Fra di.se:

Krisen över för Ericsson
2004-02-05

Mikael Törnwall

I morgon kan Ericssonchefen Carl-Henric Svanberg meddela att krisen är över. Fjärde kvartalet var lysande och den finansiella positionen är stark. Men tillväxten är tillbaka först 2005. Så Carl-Henric Svanberg kan fortfarande hålla uppe krismedvetandet internt för att motivera att nedskärningarna slutförs.

Förväntningarna på Ericsson är högt ställda inför helårsrapporten som kommer på fredag. Och resultatet för 2003 kommer inte att göra någon besviken.

Ericsson måste visa att omsättningen ökat markant jämfört med tredje kvartalet. Enligt DI:s källor har fjärde kvartalet varit exceptionellt bra.

DI har tidigare kunnat avslöja att företaget slog rekord i levererad kapacitet för mobilnät under fjärde kvartalet.

Flera källor som DI varit i kontakt med bekräftar också att försäljningen gått mycket bra under slutet av året.

Nästa krav är att bruttomarginalen börjar komma upp i normala nivåer. Det är en grundförutsättning för att bolaget ska gå med vinst igen. Även här går allt enligt plan.

Det innebär att Carl-Henric Svanberg för andra gången kan redovisa ett plusresultat för Ericsson. Enligt analytikernas förväntningar blir resultatet omkring 2,4 miljarder kronor för fjärde kvartalet.

Låt vara att det är före omstruktureringskostnader.

Fortfarande återstår kostnader i miljardklassen för de nedskärningsprogram som är beslutade. Så sista raden blir förlust även för kvartal fyra.

En rimlig tolkning av detta är att krisen nu är över. Ericsson har bevisligen fått ordning på kostnaderna och efterfrågan är tillbaka. Men det är långt ifrån säkert att Carl-Henric Svanberg vill vara så tydlig i sitt budskap.

De varsel som lagts under hösten förra året innebär att ytterligare några tusen personer ska lämna företaget.

Enligt uppgift till DI har ett av de stora bekymren inför rapporten varit hur budskapet om att krisen är över eller inte ska formuleras.

Internt kan det skapa en hel del oro om Carl-Henric Svanberg blåser faran över redan nu på fredag, samtidigt som anställda fortfarande måste gå.

Mest sannolikt är därför att han väljer en försiktig linje. Bland annat kommer Ericsson då att hålla igen på tillväxtförväntningarna inför 2004.

Medan både Nokia och Nortel spått en liten tillväxt, håller Ericsson då fast vid en stabil marknad för 2003, det vill säga att försäljningen blir i nivå med 2003 års.

I den andra vågskålen ligger att en alltför pessimistik tillväxtprognos kan pressa ned aktiekursen. De flesta som känner Carl-Henric Svanberg anser dock att han just nu prioriterar att sända rätt budskap in i organisationen.

En annan knäckfråga är hur den finansiella situationen ska kommuniceras. Under hela året har kassaflödet varit positivt och vid kvartal tre sa bolaget att i stort sett hela beloppet från nyemissionen 2002 fanns kvar.

Fjärde kvartalet har av allt att döma varit bra kassaflödesmässigt. Det innebär att positionen är minst lika stark nu.

En nettokassa på 20 miljarder kronor och en betalningsberedskap på omkring 70 miljarder kronor förstärker bilden av att krisen för Ericsson definitivt är över.

Å andra sidan är det ännu ett argument för facket att motsätta sig att varslen fullföljs. Och det kan irritera aktieägare som tvingades skjuta till 30 miljarder kronor i nyemissionen om man nu får intrycket att pengarna inte behövdes.


Heia Sverige!
SisterBean
07:46 06.02.2004
#2216

Over dobbelt så bra som forventet. Men egentlig så var det nok ventet mye bedre enn de offisielle estimatene. Men dette var nok bedre enn "whispers number" også.

Knalltall fra Ericsson
administrator
08:24 06.02.2004
#29

Når åpner børsen i sverige?

mvh,
Admin
OldNick
08:31 06.02.2004
#1798

Ericsson redovisar starkt förbättrad bruttomarginal och vinst för
helåret, exklusive omstruktureringskostnader

Fjärde kvartalet och helåret i sammandrag
* Fakturering SEK 36,2 (36,7) miljarder, för helåret SEK 117,7
(145,8) miljarder
* Nettoresultat SEK 0,1 (-8,3) miljarder, för helåret SEK -10,8
(-19,0) miljarder
* Vinst per aktie SEK 0,01 (-0,58), för helåret SEK -0,69 (-1,51)
* Justerad bruttomarginal 41,6% (32,6%) - upp 5,7 procentenheter från förra kvartalet
* Justerat resultat efter finansnetto SEK 5,5 (-2,1) miljarder, för helåret SEK 2,8 (-14,0) miljarder2
* Kassaflöde före finansieringsaktiviteter SEK 4,6 miljarder - netto likvida medel uppgick till SEK 27,0 miljarder
* Omstruktureringskostnader SEK 4,0 (6,3) miljarder, för helåret SEK 16,5 (12,0) miljarder


Orderingången var som väntat lägre än faktureringen på grund av en säsongsmässigt stark fakturering under fjärde kvartalet. Orderingången ökade med 5% jämfört med föregående kvartal till SEK 29,5 (30,7) miljarder. Nettofaktureringen ökade med 29% jämfört med tredje kvartalet till SEK 36,2 (36,7) miljarder. Valutakurseffekter påverkade faktureringen negativt med 9% jämfört med samma period föregående år.

Den justerade bruttomarginalen ökade med 5,7 procentenheter till 41,6% (32,6%) jämfört med föregående kvartal som ett resultat av pågående omstrukturering och sänkta produktionskostnader, ändrad produktsammansättning samt högre kapacitetsutnyttjande till följd av ett säsongsmässigt starkt fjärde kvartal. Minskningen av rörelseomkostnaderna löper enligt plan med en årstakt på SEK 37 (51) miljarder. Justerat resultat efter finansiella poster var SEK 5,5 (-2,1) miljarder jämfört med SEK 1,0 miljarder under tredje kvartalet. Valutakurseffekter, netto, jämfört med kurserna för ett år sedan, påverkade rörelseresultatet negativt med SEK 1,6 miljarder under kvartalet.

Kassaflödet före finansieringsaktiviteter uppgick till SEK 4,6 (1,6) miljarder tack vare ökad vinst och fortsatt kapitaleffektivisering. Den finansiella ställningen stärktes och nettot av finansiella tillgångar och skulder, det vill säga netto likvida medel, uppgår nu till SEK 27,0 miljarder. Betalningsberedskapen har ökat ytterligare till SEK 75,3 (66,3) miljarder.

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Marknaden för mobil infrastruktur har definitivt stabiliserats, trafiktillväxten fortsätter och operatörer ökar sitt fokus på kvalitet och kapacitet i näten", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Året slutade med stark fakturering och vi fortsätter att stärka vår ledande position.

Vi har avsevärt förbättrat vårt rörelseresultat, bruttomarginalen och kassaflödet tack vare ökad effektivitet och minskade produktionskostnader. Det här är resultatet av våra åtgärder för att öka lönsamheten och intensifierade insatser för att minska produktionskostnaderna. De mer omfattande omstruktureringarna är nu över, men fortfarande återstår mindre justeringar att göra före utgången av tredje kvartalet 2004. Vi fortsätter vårt outröttliga arbete med att öka vår effektivitet och kostnadsmedvetenhet.

Som marknadsledare har vi tillsammans med våra kunder unika erfarenheter från den initiala utbyggnaden av 3G. Detta ger oss strategiska fördelar och vi är stärkta av vår 3G-försäljning under kvartalet. Vår industri går in i ett viktigt skede, utbyggnaden av 3G intensifieras och vi tar viktiga steg mot en massmarknad 2005.

Vi har branschens mest omfattande erfarenheter från alla delar av världen och inom alla teknikstandarder. Oavsett vilken marknad våra kunder befinner sig på och vilka behov de har, så har vi alltid en avgörande konkurrensfördel i vår ledande position inom såväl 2G som 3G. Vi har byggt vår starka ställning på överlägsen teknik, stora volymer som ger viktiga skalfördelar samt förmågan att erbjuda helhetslösningar.

I den här branschen är det allt viktigare att förstå konsumenterna. Därför är utmaningen både för operatörer och för oss som affärspartner att förstå vilka tjänster som konsumenterna vill ha, vad de är beredda att betala för dem och att anpassa affärsmodellerna efter deras beteende. Vi måste stödja våra kunder och partners med att utveckla deras verksamhet, välja rätt teknik och att kunna utnyttja tekniken så effektivt som möjligt. Detta kommer även fortsättningsvis att vara vårt fokus", avslutar Carl-Henric Svanberg.


Vi ser +20 i løpet av dagen eller neste uke. Kjøp vinnerne, Ericsson er klart blant dem igjen.
OldNick
18:39 06.02.2004
#1799

Fiasko för analytikerna
2004-02-06
Carl Thulin


Större delen av analytikerkåren har fullständigt misslyckats i sin bedömning av kraften i Ericssons besparingar och dess effekter på aktiekursen. Många får nu bittert ångra sina dystra prognoser.
Senast i måndags satte amerikanska mäklarhuset Morgan Stanley riktkursen 4 kronor.

Morgan Stanley, med telekomexperten Angela Dean i spetsen, ångrar nog att de inför rapporten släppte en analys med riktkursen 4 kronor och lät rekommendationen "undervikt" stå kvar.

I början av veckan stack även Vidar Kalvoy på tyska DZ Bank ut hakan och sa att aktien var dubbelt så dyr som den borde vara. Då stod Ericsson i 17 kronor, efter fredagens rapport handlas den kring 19 kronor.

Vidar Kavloy har av analysföretaget Starmine utnämnts till den mest träffsäkra Ericssonanalytikern.
De som följde hans säljrekommendation har missat en värdestegring på nästan 13 procent.

För några veckor sedan varnade Helena Nordman-Knutson, utnämnd till Sveriges bästa Ericssonanalytiker, för att värderingen av aktien började bli ansträngd. Hon ansåg då att 15-16 kronor var en rimlig kurs. Efter fredagens bokslut var hon försiktig med att uttala sig om hur mycket hon tycker Ericsson är värd.

Men Angela Dean, Vidar Kavloy och Helena Nordman-Knutson är långt ifrån ensamma. Enligt en sammanställning som SME Direkt gjorde inför rapporten rekommenderade bara sju av 27 analytiker sina kunder att köpa eller öka sina innehav i Ericsson.

En av dem är mäklarhuset Cazenove som på fredagen upprepade sin köprekommendation.

Det är främst kraften i kostnadsbesparingarna som förefaller ha gäckat analytikerna. Marknadens snittförväntningar på omsättningen var nämligen bara några procent för låg.

Vinsten blev för fjärde kvartalet 2003 blev dubbelt så stor som snittförväntningen. Högst förväntningar av deltagarna i undersökningen hade en analytiker som trodde på 4,8 miljarder kronor. Men det fanns också en analytiker som trodde att vinsten skulle stanna på 1,3 miljarder kronor.


Dette er den gamle leksa opp igjen, gjør det motsatte av saueflokken, og stol ikke på analytikernes anbefalinger. Les gjerne analysene og se på tallene de har funnet, men overse konklusjonene - trekk dine egne.
OldNick
10:41 09.02.2004
#1803

Hoho, jæ vla analytikere, heldigvis har kundene deres gitt fa an i rådene og kjøpt som bare juling.


Fra di.se:

Ericsson uppvärderas efter rapporten
2004-02-09
Nyhetsbyrån Direkt

Analysföretaget Morgan Stanley kryper till korset och höjer riktkursen för Ericsson till 8 kronor och på kort sikt till "väl över 20 kronor". Andra analysföretag följer efter.
Morgan Stanley höjer rekommendationen på Ericsson till equal-weight. Tidigare rekommendation var underweight. Det skriver Bloomberg News.

Riktkursen höjs samtidigt från 4 till 8 kronor. Investmentbanken tror dock att momentum i marknaden, bland annat byggt på mer optimistiska tillväxtantaganden på marknaden, gör att aktien kortsiktigt kan komma att stiga väl över 20 kronor.

Morgan Stanleys oro för den långsiktiga marginalutvecklingen inom branschen kvarstår dock och investmentbanken spår ingen, eller liten, tillväxt på lång sikt. Detta scenario är inget som återspeglas i dagens värdering, menar Morgan Stanleys analytiker.

Som en konsekvens av uppgradering av Ericsson sänker Morgan Stanley sin rekommendation för konkurrenten Alcatel.

"Våra prognoser (för Alcatel) är oförändrade, men Ericssons resultat har föranlett en omvärdering av våra preferenser inom den europeiska teleutrustningsindustrin", skriver Morgan Stanley i ett marknadsbrev, enligt ett referat från AFX.

Citigroup Smith Barney höjer sin rekommendation för Ericsson från sälj till behåll, enligt AFX.

I fredags var också flera analysföretag positiva efter Ericssons positiva rapport. Cazenove upprepar sin köprekommendation för Ericsson efter rapporten.

Bruttomarginalen var betydligt bättre än väntat och väntas bidra till höjda vinstprognoser för 2004, konstaterar Cazenove. Marknadsutsikterna håller gradvis på att förbättras och Ericssons prognos för det första kvartalet var något högre än väntat.

Deutsche Bank ser över sin nuvarande målkurs på 15,50 kronor per aktie för Ericsson efter det starka fjärde kvartaler. "En extremt stark bruttomarginal och systemsidans rörelsemarginal översteg besvikelsen i utsikterna och orderingång i relation till fakturering", sade Deutsche Bank i en kommentar efter rapporten enligt AFX.

Deutsche Bank fortsatte med att säga att det finns en uppsida i aktien till 18-19 kronor per aktie, och att banken för närvarande över sin målkurs för en eventuell höjning.

Goldman Sachs höjer sin rekommendation för Ericsson till outperform från tidigare in-line. Det skriver Bloomberg News.
OldNick
10:42 10.02.2004
#1805

Ericssons nya aktierekommendationer
Många analytiker höjer sina rekommendationer efter Ericsson rapport, ett flertal nya höjda riktkurser anges.
Sammanställning av akterrekommendationer efter Ericsson rapport

Goldman Sachs - Höjer riktkursen till 23 kr från 15 kr. Höjer sin vinstprognos till 0,80 kronor per aktie 2004.

RBC Capital - Höjer sin rekommendation från sector performance till outpreform.

Dresdner KW - Upprepar köprekommendation och höjer målkurs från 40 kronor till 41 kronor.

SG Cowen - Höjer riktkursen till 23 kronor.

Smith Barney - Höjer sin rekommendation från sälj till neutral.

Morgan Stanley - Höjer rekommendation från undervikt till jämnvikt. Riktkursen höjs från 8 kr till att den kan komma en bit över 20 kr på kort sikt.

Loop Capital Industry - Upprepar rekommendation outpreform

Danske Securities - Efter rapport höjer Danske Securities sin rekommendation från sälj till behåll. I grunden anser Danske Sec att aktien är överväderad.

Lehman Brothers - Upprepar övervikt rekommendation och anger riktkursen 25 kr. Höjer sina prognoser per aktie från 0,46 till 0,73 kronor per aktie för 2004.
OldNick
10:50 01.04.2004
#1853

Published: 09:31 01.04.2004 GMT+2 /HUGIN /Source: Ericsson /SSE: ERIC
/ISIN: SE0000108656

Ericsson kommer att rapportera en högre bruttomarginal för första kvartalet jämfört med föregående kvartal

Ericsson höjer förväntningarna på bruttomarginalen för första kvartalet 2004. Bruttomarginalen förväntas överstiga 41,6% som uppnåddes i fjärde kvartalet 2003.

Den huvudsakliga orsaken till förbättringen är att åtgärderna för att minska produktionskostnaderna går bättre än väntat.

Utsikterna för faktureringen under första kvartalet är oförändrade. Faktureringen förväntas minska jämfört med fjärde kvartalet på grund av säsongseffekter, men öka måttligt jämfört med samma period föregående år.

Ericsson offentliggör bokslutskommunikén för första kvartalet kl 07.30 den 23 april 2004.
OldNick
10:42 26.04.2004
#1871

Ericsson knaller til
Av TDN Finans

Telegiganten Ericsson er på offensiven og legger frem et justert driftresultat på 4,5 milliarder svenske kroner i første kvartal, mot et underskudd på 2,8 milliarder kroner i samme periode ifjor. Resultatet er bedre enn selv den største optimist trodde på forhånd.

På forhånd var det ventet et justert driftsresultat på 3,7 milliarder kroner, ifølge snittet av 31 estimater hentet inn av SME Direkt.

Omsetningen i kvartalet ble 28,1 milliarder svenske kroner (25,9), mot ventet 27,9 milliarder. Ordreinngangen var 33,0 milliarder kroner (27,1).

Moderat vekst
Ericsson venter at det globale mobilsystemmarkedet i 2004, målt i amerikanske dollar, kommer til å vokse svakt eller øke moderat, sammenlignet med 2003, fremgår av kvartalsrapporten fredag.

Det mer positive synet drives hovedsakelig av økende trafikk, nettutbygging samt fortsatt introduksjon av 3G. Det finnes til og med et innslag av at operatører kompenserer for tidligere års tilbakeholdne investeringer, ifølge Ericsson.

Tidligere ventet Ericsson at markedet for mobilsystem i 2004 skulle være på nivå med, eller vokse noe, sammenlignet med 2003.

Nådd målet
Ericsson har nå redusert antall ansatte til det målsatte nivået. Selskapet hadde 50.650 ansatte pr mars (60.940). Men eksklusive rundt 2.000 som er ansatt på kontrakt for driftstjenester samt personal som er oppsagt men ennå regnes som ansatt, er det målsatte nivået på 47.000 nådd, opplyser selskapet.


[Endret 26.04.04 10:50 av OldNick]
OldNick
10:47 26.04.2004
#1872

Nå begynner analytikerne også å bli mer samstemt.

De mest pessimistiske har måttet innse at Ericsson nå er et solid selskap som tjener bra med penger, mens de mest optimistiske innser at vekstanslagene ikke holder. Fortsatt er veksten begrenset innen Ericssons områder, men det ser ut til å være et sunt klima fremover.

Jeg tror 25 SEK i løpet av året er et rimelig estimat for Ericsson. Akkurat nå og fremover mot 2 kv. blir det i beste fall sidelengs, men jeg tror det kan være smart å avhende ihvertfall en del av portefølgen de neste dagene (hvis du ikke allerede har gjort det).

Dean höjer Ericsson
2004-04-26
Henrik Huldschiner

Morgan Stanleys Angela Dean har gjort sig känd som en av de mest pessimistiska Ericssonanlytikerna. Nu höjer analyshuset riktkursen - men anser fortfarande att Ericssonaktien är övervärderad.

Morgan Stanley höjer riktkursen på Ericsson från 14 till 16 kronor, rapporterar Bloomberg News. En höjning med 14 procent - men fortfarande långt under Ericssons nuvarande kursnivåer kring 23 kronor.

Höjningen kommer efter Ericssons starka kvartalsrapport som presenterades i fredags.

Den ökade försäljningen och orderingången under första kvartalet gör att Morgan Stanley höjer sin vinstprognos för 2004 från 0,76 kronor till 0,96 kronor.

Men de högre vinstprognoser som bankens nu räknar med är redan reflekterade i aktiekursen. Dessutom bygger rådande kurs och även andra analytikers prognoser på tillväxtscenarios som inte kommer visa sig hållbara, skriver Angela Dean i en rapportanalys, enligt Direkt.

Angela Dean blev omskriven i ekonomipress över hela världen när hon i en analys för ett år sedan sa att Ericssonaktien inte var värd mer än 2,50 kronor. Så sent som i februari i år var Morgan Stanleys riktkurs 4 kronor.

Flera andra amerikanska analysjättar har uppjusterat sina prognoser efter Ericssons kvartalsrapport. JP Morgan har höjt sin riktkurs från 18 till 20 kronor. Goldman Sachs har höjt sin prognos för Ericssons vinst per aktie 2004 med 18,3 procent till 1,10 kronor, rapporterar Bloomberg News.
Golfern
23:01 15.06.2004
#1096

Blankare väntar ras i Ericsson
2004-06-15
Linus Paulsson

Blankarna samlas som hungriga vargar i väntan på kursras i Ericssonaktien. På bara två månader har antalet utlånade Ericssonaktier mer än fördubblats. Telekomkonkurrenten Nokias aktie, som rasat på börsen, har en omvänd utveckling med allt färre aktielån.
114 miljoner Ericssonaktier för 2,4 miljarder kronor är utlånade, enligt Stockholmsbörsens senaste statistik. Det betyder att blankarna är tillbaka i väntan på ett kursfall.

Den vanligaste orsaken till att aktier lånas är blankning, även om det inte går att veta exakt hur stor del av de utlånade aktierna som används för det ändamålet.

Finessen med blankning är att låna och sälja aktier man tror ska gå ned, för att sedan köpa tillbaka dem till ett lägre pris. I grunden ligger alltså en stark övertygelse om att aktien i fråga ska rasa i värde.

Ericssonaktien har gått starkt i år och stått emot nedgången för andra telekombolag, till exempel Nokia. Men nu finns en tro på kursfall bland blankare. I början av april i år var Ericssonaktier för 1 miljard kronor utlånade.

Den senaste siffran är 2,4 miljarder kronor. Utlåningen av Nokiaaktier har gått motsatt väg under de senaste två månaderna. Värdet på utlånade aktier har fallit från 1,2 miljarder kronor till 638 miljoner kronor sedan början av april till den 4 juni.

Där har alltså rasspekulationerna i aktien avtagit, efter de senaste månadernas kursfall. Sett till Stockholmsbörsens sammanlagda aktieutlåning, som gäller Mest omsatta-listan, är siffran en av de högsta på flera år. Aktier för 20,4 miljarder kronor är utlånade. I år slås den bara av rekordveckan i slutet av mars, då aktier för 29 miljarder kronor var utlånade.

Andra aktier som lockar blankare just nu är Handelsbanken, Nordea, SEB och Sandvik.

Gemensamt för bolagen är en kraftig ökning av andelen utlånade aktier den senaste tvåmånadersperioden.

I utlåningstoppen finns Volvo med aktier värda 2,7 miljarder kronor utlånade. Atlas Copco, Astra Zeneca och Hennes & Mauritz ligger också med i blankarnas tio i topp.

comlite
23:04 15.06.2004
#263

Hva betyr: blankarna eller blanking?
Golfern
23:06 15.06.2004
#1097

shorte
comlite
23:10 15.06.2004
#264

Noen som har formening om hvor lenge aksjene han shortes/ lånes før de må dekkes inn i dette tilfelle?
OldNick
12:32 15.09.2004
#1980

Selv om olje, gass og andre råvare-selskap er i skuddet i høst, trenger man ikke skrote alle teknologi-aksjer.

Ericsson er fortsatt et godt "bet", og får stadig anerkjennelse for sin kvalitet og konkurransekraft.

Ericsson klart bäst i klassen

2004-09-15: Lars Tulin
NEW YORK - Ericsson står inför en verklig skördetid. Det tror den amerikanska analysfirman Standard & Poor's och höjer rekommendationen. Ericssons vinstmarginaler i år kommer att vara klart bäst i klassen, tror S&P. "Och aktien är fortfarande billig", säger Ari Bensinger på S&P.

Les mer på di.se.
CalleCanon
14:44 15.09.2004
#1555

Re OldNick
Er Du klar over hvor mange hundre milliarder (børsverdi) Du betaler for Ericsson i dag? Hvor mange prosenter Du betaler "overpris" (jeg vet, det ordet kan diskuteres!) for egenkapitalen, hvor mye salg du får for hver krone du investerer i Ericsson (jeg tenker på P/S) og hvor hard priskonkurrensen er i deres markeder (tenker på nettverk og mobiltelefoner selvfølgelig). Jeg føler ikke at Ericsson er spesiellt billig i forhold til dette. Jeg vet at mange Ericsson-aksjonærer håper at gamle tider skal komme tilbake men det er mange om "beinet".
CC
OldNick
15:03 15.09.2004
#1981

Svaret er ja, nei og nei.


Jeg kjøpte hoveddelene av mine ERIC-aksjer høsten 2002, og har gradvis solgt meg ned i vår.

Ericsson er høyt priset for de er priset som industri-leder.

Mobil er en mega-trend i teknologi-bransjen fremover, og kommunikasjon er eller kommer til å bli allemannseie over hele verden, det er ikke dumt å ha et lodd i en slik bransje.
Ericsson er et godt kort, selv om de store %-ene er tatt ut.
CalleCanon
15:41 15.09.2004
#1556

Re OldNick
Jeg er egentlig ikke helt uenig med deg om at Ericsson kan være et ok investeringsobject. Men jeg tror ikke på at den kan gå så mye mer at det vil oppveje for den risken man tar når man investerer i en bransje som for tiden sliter med overkapacitet. "Problemet" er at det finnes så mange andre mer spennende og lavt prisede selskaper på, i hvert fall, OSE. Det mener i hvert fall jeg. Ett bra eksempel er Bon/Gro.
CC
CalleCanon
20:00 15.09.2004
#1557

Re OldNick
Du er i godt selskap! Dette står i "Trends Signallista" (Signallistan kan fås som prøveabonnement noen uker per e-mail, påmelding finner du her hvis du vil prøve: http://www.avanzavikingen.se/)
som skriver med fokus på Stockholms Börsen:
"Telekomleverantören Ericsson står inför en verklig skördetid och ligger bland annat bra till för att vinna en mångmiljardorder från AT&T under fjärde kvartalet. Det anser Standard & Poors telekomanalytiker och rekommenderar köp. Aktien steg 10 öre till 21,30 kronor. Samma firma sänkte sin rekommendation för Nokia från öka till behåll. Nokia-aktien ökade dock 50 öre till 102,50 kronor."
CC
OldNick
20:29 15.09.2004
#1985

Vel, de som sverger til teknologi kan få det trådt i høst og vinter. Det kan lett bli følelsen av 1 skritt frem og 2 tilbake.

Får håpe at for Ericsson blir det 2 skritt frem og 1 tilbake.

Jeg tror fortsatt på diversifisering, men jeg har spisset portefølgen sterkt mot olje/service denne sommeren. Og mer kan det bli på kort sikt.
OldNick
16:06 16.09.2004
#1988

NORTEL NETWORKS: SER DRIFTSINNTEKTENE I 3.KV LAVERE ENN 2.KV

Oslo (TDN Finans): Nortel Networks venter at driftsinntektene i tredje kvartal 2004 vil bli lavere enn i annet kvartal. Det opplyser selskapet i en melding torsdag.

På årsbasis ventes driftsinntektene å stige rundt fem prosent.ERICSSON: HAR TAGIT MARKNADSANDELAR PÅ GSM, WCDMA - LEHMAN


STOCKHOLM (Direkt) Lehman Brothers bedömer att Ericsson tog marknadsandelar inom GSM och WCDMA i Europa liksom i utvecklingsländer under det andra kvartalet. Ökade utrustningsinvesteringar som en andel av operatörernas capex bidrog också till Ericssons tillväxt under andra kvartalet. Det framgår av en analys av telekommarknaden som investmentbanken har gjort daterad den 16 september.
För 2005 räknar banken med att Ericssons försäljningstillväxt mattas till 6,4 procent till följd av lägre investeringar (capex). "Vi ser ett utrymme för en viss uppsida i den här
prognosen till följd av möjliga höjningar av capexprognoser, ännu en ökning av systemutrustning som andel av capex, samt utsikter till ytterligare vunna marknadsandelar", skriver banken.
Ericssons ställning inom CDMA är numera så liten att den i stort sett saknar betydelse, och det gäller även TDMA där marknaden har krympt ihop, enligt Lehman Brothers. De färskaste uppskattningarna av marknadsandelar (från Dell`Oro) tyder på att Ericssons andel av GSM och WCDMA i stort sett är jämförbara på 35-37 procent, vilket visar att bolaget inte tappar i migrationen till WCDMA. Ericsson väntas gynnas mer än konkurrenterna av Edge-uppgraderingar som en följd av att det är lättare att uppgradera utrustning från Ericsson som installerats före år 2000.


"Den enes død, den andres brød". Tror Ericsson greier seg bra i denne konkurransen, mens Nortel sliter tungt etter regnskaps-skandalen. Det er ingen bombe at man kan miste tillit i markedet etter slike ting, uansett om man har fjernet en lang rekke "råtne epler" fra organisasjonen
OldNick
17:14 22.10.2004
#2061

Ericsson redovisar fortsatt stabil utveckling

Tredje kvartalet i sammandrag
* Fakturering SEK 31,8 (28,0) miljarder, niomånadersperioden SEK 92,5 (81,5) miljarder
* Bruttomarginal 47,1% (35,9%) )
* Rörelsemarginal 22,7% (5,2%) 2)
* Resultat efter finansnetto SEK 7,0 (1,1) 2) miljarder
* Nettoresultat SEK 4,8 (-3,9) miljarder, niomånadersperioden SEK 13,0 (-11,0) miljarder
* Vinst per aktie SEK 0,30 (-0,25), niomånadersperioden SEK 0,82 (-0,69)


Tredje kvartalet Andra kvartalet
SEK miljarder 2004 2003 Förändring 2004 Förändring
Orderingång,
netto 29,0 28,1 3% 33,1 -13%
Fakturering 31,8 28,0 14% 32,6 -2%
Bruttomarginal
(%) 47,1% 35,9%1) - 47,8% -
Rörelseresultat 7,2 1,5 2) - 7,7 3) -
Resultat efter
finansiella poster 7,0 1,1 2) - 7,8 3) -
Nettoresultat 4,8 -3,9 - 5,3 -
Vinst per aktie 0,30 -0,25 - 0,33 -
Kassaflöde före
Finansiering-
saktiviteter 5,2 9,1 - 4,3 -

1) Justerat för omstruktureringskostnader i tredje kvartalet 2003 SEK 1,1 miljarder.
2) Justerat för omstruktureringskostnader i tredje kvartalet 2003, netto, SEK 5,4 miljarder.
3) Inklusive positiv rörelsefrämmande post på SEK 0,3 miljarder.

Nettofaktureringen uppgick till SEK 31,8 (28,0) miljarder, en ökning med 14% jämfört med samma period föregående år. Nettofaktureringen minskade något jämfört med andra kvartalet. Det beror på säsongseffekter samt gradvis avtagande effekt från operatörer som kompenserar för tidigare års återhållsamma investeringar. Valutakurseffekter påverkade faktureringen negativt med 6% jämfört med samma period föregående år. Orderingången ökade med 3% jämfört med samma period föregående år till SEK 29,0 (28,1) miljarder och minskade jämfört med andra kvartalet.

Bruttomarginalen uppgick till 47,1% (35,9%) jämfört med 47,8% föregående kvartal. Resultat efter finansiella poster var SEK 7,0 (1,1) miljarder jämfört med SEK 7,5 miljarder exklusive en positiv rörelsefrämmande post på SEK 0,3 miljarder under andra kvartalet. Valutakurseffekter, netto, jämfört med kurserna för ett år sedan, påverkade rörelseresultatet negativt med SEK -1,0 miljarder under kvartalet.

Kassaflödet före finansieringsaktiviteter uppgick till SEK 5,2 (9,1) miljarder jämfört med SEK 4,3 miljarder föregående kvartal. Pågående arbete ökade till följd av ökad affärsaktivitet. Den finansiella ställningen stärktes och nettot av finansiella tillgångar och skulder, det vill säga netto likvida medel, uppgick till SEK 36,8 (20,5) miljarder.

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Vi är stolta över att rapportera fortsatt stabil utveckling", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Genom vårt ledarskap inom industrin har vi gjort betydande framsteg på marknader över hela världen. Förståelse för konsumenternas behov, teknikledarskap och goda relationer gentemot våra kunder är avgörande för att vi ytterligare ska stärka vår ledande ställning.

Vi fortsätter att redovisa bra marginaler och ett starkt resultat. Detta är ett bevis på våra anställdas ständiga fokus på att möta såväl våra kunders behov som att jobba med intern effektivitet. Vår ambition är att fortsätta leverera industrins bästa marginaler.

....

Det har vært et bra salgsklima for Ericsson de siste 3-4 ukene. Selv har jeg avhendet mine siste for 2 uker siden. Jeg tror også dagens kurs på ca. 21 SEK fortsatt er en god salgskurs.

Tror dessverre ikke Ericsson når SEK 25 i år, som jeg hadde forventet.

Årsaken er at veksten har stoppet, forhåpentlig midlertidig. Trro nok at denne usikkerheten vil hold seg sålenge oljeprisen er så høy som nå, og at den nok når høyere nivå senere i vinter.

Men, innen sitt felt er fortsatt Ericsson det ledende selskapet, så skal man ha telecom-leverandører i portefølgen, vil ikke ERIC-B være det dummeste. Men foreløpig tror jeg ikke man taper noe på å stå utenfor.
OldNick
11:30 02.02.2017
#18792

Ny krise på vei for Ericsson.

Aksjestrateg: Krisen i Ericsson er svært alvorlig

Telekomgiganten Ericsson taper milliarder og kutter aksjeprogrammet for ansatte. Slik forklarer eksperter utfordringene til det svenske selskapet.

Johan Nordstrøm, E24.no
31.01.2017
highlander
12:17 21.09.2017
#7475

Carnegie nedjusterer Ericsson-aksjen fra hold til selg i en analyseoppdatering.

Samtidig reduserer meglerhuset kursmålet fra 53 til 39 SEK.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter