Du er her: Forside > AFTER HOURS > En hyllest av fattigfolket i Øst
En hyllest av fattigfolket i Øst
andy30
27.08.2015 00:36
#1209

renud sjef? Ærlig talt, er du her for å sabotere?. Støtter deg så absolutt ikke på det forslaget.

LinPiao. Imorgen når du er edru og så klar i hodet som vi kan forvente av deg så skjønner du idiotiet.
andy30
27.08.2015 01:11
#1211

LinPiao (2286)

Nå roter du noe fælt.

Hippie jeg? Muligens. Hadde langt hår å vanket med Lille - Bjørn og Kari Svensen.

Vi var ofte på Dolphin og spilte.

ble jo etterhvert Young Norwegians sammen med med Bjørn Morisse.
Jarlsberg
26.12.2015 02:37
#278

Fattigfolket i Øst er ikke like fattige lengre.

Nå er det vi som sliter, og må betale over 103 norske kroner for 100 svenske. :/
MKane
02.01.2016 22:13
#10669

Hvordan gikk det med renud fra Østlandet?
Gikk han åt skogen eller drakk han seg til fant?
Changes
02.01.2016 22:38
#22813

Statlig ansattes oppsigelsesvern
Det er en utbredt oppfatning blant folk at det er umulig å si opp ansatte i staten - men stemmer dette? I denne artikkelen skal vi hovedsakelig se på stillingsvernet til fast og midlertidig statsansatte etter de første tjenesteår.

Av Benedicte Prøis, juridisk konsulent i Samfunnsviterne.

Oppsigelsesvernet i staten avhenger av om man er fast eller midlertidig ansatt, samt tjenestetid. Jo lengre tjenestetid, jo bedre stillingsvern - men midlertidige ansatte må ha lengre fartstid for å falle inn under de samme bestemmelsene som fast ansatte.

Oppsigelsesvernet for fast og midlertidig tilsatte tjenestemenn med henholdsvis mindre enn to og fire års sammenhengende tjenestetid er regulert i tjenestemannsloven § 9. Det vil kanskje forbause mange at oppsigelsesvernet for statlig ansatte etter denne bestemmelsen er tilsvarende som for kommunalt og privat ansatte etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Forskjellen i oppsigelsesvernet melder seg først ved lengre sammenhengende tjenestetid i staten.

Etter tjenestemannsloven § 10 første ledd kan fast og midlertidig tilsatte tjenestemenn med henholdsvis mer enn to og fire års sammenhengende tjenestetid, sies opp dersom stillingen inndras eller arbeidet faller bort. At stillingen inndras eller arbeidet faller bort er objektive vilkår, og knytter seg ikke til tjenestemannens forhold. I tillegg til de objektive vilkår må oppsigelsen også være saklig begrunnet. I saklighetsvilkåret ligger blant annet at arbeidsgiver, før oppsigelse gis, må avveie virksomhetens behov for oppsigelse opp mot ulempene dette medfører for tjenestemannen. Videre skal det foretas saklig utvelgelse av hvilken tjenestemann som skal sies opp, og vurderes om vedkommende kan tilbys annet passende arbeid i virksomheten.

Utgangspunktet er altså at staten har adgang til å si opp tjenestemenn det ikke lengre er behov for. Økonomiske hensyn kan være saklig grunnlag for at stillinger inndras eller arbeid faller bort, for eksempel bortfall av oppdragsinntekter, budsjettkutt, behovet for omorganisering, driftsinnskrenkninger og rasjonalisering.

Videre kan endringer i stillingens innhold som følge av for eksempel omorganisering, medføre at de objektive vilkårene i tjenestemannsloven § 10 er oppfylt. I så fall må det være endringer av en så inngripende karakter at stillingen må betegnes som en ny stilling. For å kunne vurdere om en stilling er vesentlig endret, må blant annet ansvarsområder og arbeidsoppgaver som tillegger ny og gammel stilling sammenlignes.

Statsansatte som på grunn av lengre tjenestetid faller inn under tjenestemannsloven § 10, kan i utgangspunktet ikke sies opp grunnet egne forhold - i så fall må vilkårene for avskjed være til stede. Terskelen for avskjedigelse ligger mye høyere enn for oppsigelse. Tjenestemannsloven § 10 annet ledd åpner i begrenset utstrekning likevel for oppsigelse basert på tjenestemannens forhold. Vilkåret er at tjenestemannen er varig usikket til å utføre sin tjeneste, enten på grunn av sykdom, manglende kvalifikasjoner eller andre grunner. Vilkåret om varig uskikkethet er svært strengt og gir anvisning på at uskikketheten ikke kan være av forbigående art eller avhjelpes på noen måte.

Når det gjelder oppsigelse som følge av virksomhetens forhold, f.eks. behov for å kutte kostnader i form av å inndra stillinger, er det uavklart om tjenestemannsloven § 10 gir et sterkere oppsigelsesvern enn tjenestemannsloven § 9 og arbeidsmiljøloven § 15-7. Det som derimot er klart, er at tjenestemannsloven § 10 gir et sterkere oppsigelsesvern hva gjelder oppsigelse begrunnet i tjenestemannens forhold, idet vilkårene her er adskillig strengere. At statsansatte etter de første tjenesteår har et sterkere oppsigelsesvern enn andre kan derfor begrunnes med at det er færre forhold som hjemler oppsigelse. Dermed er det delvis hold i den innledende gjengse oppfatning, ettersom det i hvert fall er vanskeligere å si opp ansatte i staten - men forestillingen om at det er umulig, er kun en myte.

Kilder:
MKane
02.01.2016 23:18
#10672

Kilder: naverene divi og chang

Endret 02.01.2016 23:18 av MKane
Changes
03.01.2016 00:05
#22815

Kor er feskkakeoppskrefta???

MKane
03.01.2016 00:07
#10677

Ha tålmod chang, jeg sa jo at resten kom ila 2016.

Endret 03.01.2016 00:09 av MKane
oge
03.01.2016 00:22
#16026

Her hadde jeg vitterloig et innlegg som er slettet? Jeg husker ikke hva jeg skrev. Didti9kere og andre kos dere med

I morgon, i morgon
men ikkje i dag;)
MKane
03.01.2016 00:45
#10680

Du skal få en dag i mora.........
Changes
03.01.2016 01:03
#22816

Forbannede fyllefranzer. Nå får det faen meg være nok!
Changes
03.01.2016 02:55
#22818

Jeg er vanligvis en fredelig fyr, men jeg kjenner på økt motivasjon, for å grisebanke denne jævla forasamen, hvis det ikke kommer en fiskekakeoppskrift på bordet prompte!
mats2005
03.01.2016 11:52
#11527

Damn right
oge
03.01.2016 12:53
#16033

Ja, den skal vi ha! Be kona om oppskrift til foravennene dine!
oge
03.01.2016 12:55
#16034

Og jeg takker for dagen i dag. Jag tackar för livet som gett meg så mykkje..


Alt klart for jentenes tour i dag, men hopprennet er det beste. Hilde må bare trå til i dag! Det fortjener han! Og oss som ser på hvert eneste hopp der på TV'n.
Changes
17.01.2016 19:35
#23090

Vi har vel alle tatt litt ræv, i ny og ne.
Ingen grunn å takke for det.
MKane
17.01.2016 21:19
#10803

Da Reinpolitiet hadde skuterkontroll ved Coavddatmohkki i Karasjok søndag, var det mye å sette fingeren på. Det var brudd på motorferdselloven, kjøring uten gyldig førerkort, kjøring med for stor skuter, sju fikk forenklete forelegg på grunn av ikke påmomterte skilt, det ble utstedt 13 gebyrer for manglende verneutstyr, og gebyrer for både kjøring uten førerkort og vognkort. Total 60 ble kontrollert, melder Finnmark politidistrikt.
mats2005
17.01.2016 21:44
#11634

Whats new liksom..
Changes
17.01.2016 21:51
#23106

Du er så jævla ukul. Det heter lissom.
mats2005
17.01.2016 23:57
#11635

Lizzåmm er kulere da
Jarlsberg
05.05.2017 17:13
#309

Changes
05.05.2017 17:19
#26470

Herregud Jarslberg.
Du fremstår som et ferdigmontert billigdass.

Go fuck your self!
Jarlsberg
05.05.2017 17:23
#312

Jarlsberg
02.07.2017 22:32
#315

Changes
14.07.2017 17:39
#26953

Middag hjå Durex, i dag.Endret 14.07.2017 17:39 av Changes
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter