Du er her: Forside > POLITIKK > Gratulerer Vladimir Putin med en brakende valgsei
Gratulerer Vladimir Putin med en brakende valgsei
PutiPlot
04.12.2007 14:25
#1208

Re: kyrreetsted [2075]
Bingo!

At man har hørt om mange kandidater betyr ikke at det er mulig å stemme på de. Enten blir de arrestert, eller så er ikke partiet lovlig, eller så får de ikke komme frem i media.
Hvis du ser et partiprogram for første gang når du er å stemmer, er vel sannsynligheten liten for at du gir nettopp det partiet din stemme?

Ellers enig i at det selvsagt er lett å sitte her i Norge og kritisere. Vi har en fortid som ikke er alltid har vært bra, og det er fortsatt mye i Norge som burde vært bedre.
Men synes likevel ikke det gjør at man skal sitte å holde kjeft.


[Endret 04.12.07 14:25 av PutiPlot]
ei saa peittaa
04.12.2007 14:31
#854

dr. Stockman [10194]

det var fullt mulig å stemme nei i Irak, altså for at Saddam ikke skulle være president. Dermed skulle det være demokratisk nok, ifølge dine kriterier.

Hvorvidt man liker Putin eller ikke, og om det ble riktig vinner eller ikke, har lite med å gjøre om Russland er et demokrati eller ikke.

Ingen hevder at det ble utpekt feil vinner i valget, det er fullt mulig Putin ville vunnet uansett. Det er kun mangelen på demokrati som kritiseres fra undertegnede.

Om Chavez erklærer fratar opposisjonen ytringsfrihet og organisasjonsfrihet vil ikke venezuela lenger være et demokrati, selv om folk ville ha stemt på han uansett. Om Danmarks statsminister erklærer at han skal være statsminister på livstid vil Danmark i det øyeblikket opphøre være demokrati, selv om folket hadde kommet til å stemme på han uansett. osvosv...


ei saa peittaa
04.12.2007 14:39
#855

falitt [13237]
enig

demokrati i Russland kan ikke gjennomføres over natten. Det er ikke akkurat noe det russiske folk er vant med, og er neppe det første folk spør etter når de mangler primære behov.

Det må likevel være lov å sette fokus på og kritisere brudd på demokratiske spilleregler, selv om man innser at det ikke er gjort i en håndvending å innføre.
dr. Stockman
04.12.2007 15:24
#10192

"det var fullt mulig å stemme nei i Irak, altså for at Saddam ikke skulle være president. Dermed skulle det være demokratisk nok, ifølge dine kriterier."

Med den lille forskjell at man fort kunne bli et hode kortere. er man høy i utgangspunktet så kan man kanskje leve med det, men for de fleste vil det være et minus.

Kanskje det ikke er så populært blant folk flest at man rakker ned på et styre som har gjort mye bra for Russland. Dermed blir det vel heller ikke så mye av det. Kanskje endog journalister er som folk flest i Russland, og ikke i evig opposisjon uansett.

Tja, en fri presse. Det er jo slik også i mange vestlige land at noen få kontrollerer store deler av presse og kringkasting. I Norge hadde til og med ARK enerett på kringkasting i flere mannsaldre. Schibsted og A-pressen var vel stort sett det som fantes av presse.

Og så har du sikkert hørt om folk som Berlusconi og Murdoch.
Aahhaawaa Zaawie
04.12.2007 15:36
#6202La oss gå 15 år tilbake i tid, i fall noen er historieløse:

( oi-oi for en kilde ... )

"Sovjetunionen var aldri sosialistisk samfunn, men tvert imot et statskapitalistisk system, der det var det enorme statlige byråkratiet som kontrollerte produksjonen. Deres fremste mål var å klare seg i den militære konkuransen med USA og Vesten. Da dette systemet brøt sammen rundt 1990, var det med unntak av noen symbolske tilfeller de samme menneskene som beholdt makta over økonomi og politikk i både Russland og de andre statene i Sovjetunionen. ( les gjerne den historiske kortversjonen som er linket her )

Vestlig parlamentarisk demokrati gjennomføres ikke over natta, bare ved å skru på en bryter...... Faren er at den parlamentariske struktur i Russland på ny kan ende opp som et tomt alibi for en angivelig folkesuverenitet. Her må utviklingen videre følges nøye

( Og så skulle jeg gjerne ha lagt inn et bilde der hvor jeltsin skyter sine motstander ut av det russiske parlamentet eller Det hvite hus )

Aahhaawaa Zaawie
04.12.2007 15:40
#6203EUREKA !!
dow
04.12.2007 15:40
#10668

Selv Bush måtte ty til litt valgfusk og det hadde påvirkning på resultatet så det at noen overivrige partikolleger av Putin har jukset litt for å fremheve seg selv må vi tåle.
ei saa peittaa
04.12.2007 15:51
#856

Dr. Stockman

pressefrihet i Russland

Jeg er enig i at andre vestlige land ikke har perfekte demokratier og full pressefrihet, og blant annet Italias Berlusconi har en finger med i spillet i det meste i Italia. Det er ikke bra, og det svekker demokratiet.

Irak var verre enn Russland, jeg er enig i det også. Men å miste jobb eller studieplass er heller ikke noe alle vil risikere, og dermed er det langt enklere å stemme på "riktig" parti for å unngå represalier.

Det er sikkert ikke populært å kritisere styret i Russland, jeg er enig i det også. Imidlertid skal det i et demokrati være fullt mulig å gjøre det uten å risikere å bli arrestert.

[Endret 04.12.07 15:52 av ei saa peittaa]
dr. Stockman
04.12.2007 16:12
#10194

Jeg mener vel heller at de færreste ønsker å være upopulære. Mange mener nok som Staff om mange ting også, men å flagge upopulære standpunkter i tide og utide er noe de færreste gjør.

Churchill gjorde bra ting for England under krigen, og England var et fritt samfunn med en fri presse. Du kan jo gå tilbake og sjekke om han måtte leve med saftig kritikk fra dag til dag. Svaret er ganske sikkert nei.
ei saa peittaa
04.12.2007 23:10
#857

.


[Endret 05.12.07 00:17 av ei saa peittaa]
skipper*
04.12.2007 23:33
#5316

En kan si mye om Russland og Putin , men han er en mann de fleste stoler på.
Han gir inntrykk om ikke å berike seg selv.
I tillegg virker han klok og pragmatisk i de aller fleste situasjoner...som sagt å styre Russland er ikke noen enkle jobb...
Jeg vil si at det er en av verdens mest tøffeste jobber.! Om ikke den aller føffeste i verden...Aahhaawaa Zaawie
04.12.2007 23:48
#6204


re: skipper

Mange potentater finner nok stor glede i makten i seg selv, De avstår gjerne fra egen utilbørlig verdslig berikelse og lever et liv i askese.

OK - litt irregulær tilgang til et damemenneske eller femti slike, er ofte deres eneste svakheter, men pytt pytt, sigarer er av og til på billigsalg ...

"Folkegaver" til bruk for seg er det likevel tusenerårig praksis og uskreven lov at de ikke kan avslå å ta i mot. Og slikt kan være greie å stille til disposisjon for "farlige smigrere" i indre sirkler.

Men de nærmeste håndlangere i maktens indre sirkel kan ofte være avhengig av å bli påskjønnet og beriket og betitlet - og få fritt leide til å beite seg feite på fellesskapets verdier. Slik holdes mulig misnøye ned og arter seg som neddoping av mulige kuppmakere. De ufarliggjøres, hvis de er nyttige tjenere.

De likvideres - om mulig - hvis de likevel utgjør eller oppfattes som reelle utfordrere til makthaverne.
[Endret 04.12.07 23:52 av Aahhaawaa Zaawie]
Heksen
05.12.2007 05:55
#17182

Selvfølgelig er det helt tilfeldig men jeg skal minne om at også Hitler ble omskrevet som positiv privat menneske fra noen på ST som "dessverre" hadde andre feil.

Noen tyskere mener fremdeles at han var den riktige mannen til å samle nasjonen i en vanskelig tid da det trengtes en sterk mann.

Men , men som sagt det er helt tilfeldig.
Heksen
05.12.2007 09:27
#17183

Er det ikke slik at Hitler med stor sannsynlighet hadde vunnet et såkalt demokratisk valg i Putin stil etter han sendte kommunistene og sosialdemokratene i fengsel og folk flest hadde skjønt at det var vel bedre å velge NSDAP når politiet så på hva de valgte?

Jeg bare spør.


[Endret 05.12.07 09:27 av Heksen]
falitt
05.12.2007 12:26
#13219

Heksen:
Du har et poeng. Hitler var populær i Tyskland. Han hadde også stor støtte i vide kretser utenom Tyskland i 30 årene.
Det er selvfølgelig viktig å forsvare ytringsfrihet og demokrati, men i land på randen av anarki og kaos, blir dette en utopi. I Jeltsin perioden var Russland et lovløst anarki. Det er Putins fortjeneste at Russland igjen er et funksjonelt land. Greit, det er ikke et mønsterdemokrati, etter våre mål, men heller ikke en diktaturstat. Personlig synes jeg Putin har klart denne balansen meget bra.
Også i Tjetsjenia er utviklingen bra. Folk flest støtter den nye "despoten", karismatiske Kadyrov. Det er sprøytet penger inn i gjenoppbygging av Grosjny og befolkningen får det materielt gradvis bedre.
Alle med noenlunde gangsyn, var klar over at Bushs visjon om et "demokratisk" Irak, var naivistisk "bullshit". Utvikling av demokrati tar lang tid. Sannsynligvis krever det også en materiell fremgang for å funksjonere. Fremfor alt må et flertall av folket virkelig ønske seg demokrati. I Russland var/er det slett ikke tilfelle.
Heksen
05.12.2007 12:55
#17184

Re. falitt [13240]

Ærlig talt så synes jeg ikke så mye om gode folkeopplærende despoter.

Min påstand er:
Hvis Putin virkelig er den positive personligheten mange av dere beskriver han å være og har gjort alt så mye bedre i Russland hvorfor kan ikke det russiske folket selvbestemt og fri tiljuble han?

Hvorfor bestemte han seg for å gripe til massiv valgfusk?
Jeg skjønner fremdeles ikke denne logikken.

Respekterer vi ikke det amerikanske folkets åpenbare valgidioti med Bush?
Hvorfor kan VI da ikke tillate det russiske folket eller hvilket som helst folk i verden å gjøre sine feilvurderinger eller ei?
Går vi ikke i samme felle som Bush & co som mente/mener å må korrigere det palestinske folkets feil valg?

Er vi ikke like arrogant overfor andre nasjoner som deres "gode" despoter er som vet best hva som riktig er for sin nasjon?


[Endret 05.12.07 13:09 av Heksen]
falitt
05.12.2007 13:27
#13220

heksen:
Nå er det delte meninger om hvor utbredt valgfusket i Russland har vært. I Tjetsjenia sikkert stort, men årsakene her er antagelig flere. Personlig tviler jeg på at dette er "diktert" av Putin.
Som sagt, så kunne Putin fått endret grunnloven og latt seg gjenvelge som president. Dette, for meg, var selve "lakkmustesten" for Putin. Det er flere veier til Rom. Russland er ikke moden for et vestlig demokrati av vår type. Heller ikke Belgia ser det ut for.
Personlig er jeg pragmatist. De som styrer i et land er rettmessige, så sant man ikke er innsatt av "utlandet. Det gjelder enten det er islamister i Somalia eller Saddam i Irak. Kun landets innbyggere kan endre det.


[Endret 05.12.07 13:30 av falitt]
fjellbonde
05.12.2007 13:41
#15817

dette er fra mars 2006. er vel knertet noen journalister etter den tid.

-------------------------------

Er Russland et demokrati?

Demokratisk Russland forspilte som sagt mange sjanser, og i dag er det mange som stiller store spørsmålstegn ved hvor demokratisk Russland egentlig er blitt.


Vladimir Putin (Foto: Den russiske presidentens kontor) - Russland av i dag kan kalles et hybridregime. Det er enten et delegert demokrati, eller det man gjerne definerer som et kompetitivt autoritært regime.

- Enkelt forklart vil det si at du i begge tilfeller har en leder med uforholdsmessig mye makt, men når det gjelder kompetitive autoritære regimer blir også opposisjonens muligheter til å fremme sine krav sterkt begrenset.

2008-valget viktig målestokk

- Når det gjelder mulighetene for reelt demokrati i Russland tror jeg valget av ny nasjonalforsamling (Duma) i 2007 vil gi noen avgjørende signaler. Det må i så fall bli et genuint kompetitivt valg langt bedre enn det i 2003 blant annet ved at ingen partier, politikere og politiske synspunkter favoriseres utilbørlig mye i media.

- Presidentvalget i 2008 vil også bli en viktig målestokk. En tommelfingerregel er at først når et lands leder er blitt skiftet ut to ganger på rad gjennom folkelige valg kan man snakke om muligheter for reelt demokrati.

- I Russland har dette kun skjedd én gang, nemlig med Boris Jeltsin. Vladimir Putin kom til makten gjennom å bli utnevnt.

http://www.forskning.no/Artikler/2006/februar/1140530177.98[Endret 05.12.07 13:41 av fjellbonde]
[Endret 05.12.07 13:44 av fjellbonde]
Heksen
05.12.2007 14:00
#17185

Falitt:
Vi blir vel uenige i noen prinsipielle spørsmål.
Jeg er sikker på at Putin har diktert og manipulert så godt han kunne.

Hvert land har sin egen type demokrati uansett om de demokratiske grunnvollene er like.
Belgia er selvfølgelig etter disse prinsipper en moden vestlig demokrati hvor folket bestemmer.
Om de bestemmer som vi ville ha likt det er vel noe helt annet.

Russland er for meg ingen demokrati.
Grunnvollen fritt valg ble tatt borte.

Og hva er Rom?

Demokratiet av vår type?

Jeg har aldri opplevd et diktatur som frivillig har gitt makten fra seg.
Tar jeg feil?

Angående pragmatisme så går min ikke så langt som din.
Folkerettslig sett så skal vi behandle enhver lands styre som rettsmessig fortreder av sitt land.
Men verken Saddam, Hitler eller Putin og flere var/er rettsmessig innsatte ledere av sine land.
Selvfølgelig skal bare landets innbyggere endre på rettsmessige eller urettmessige regjeringer.
fjellbonde
21.12.2007 20:17
#15958

http://www.bt.no/utenriks/article464941.ece

putin med årets julegave til uteliggere, gatebarn og alkoholikere i russland. 100.000 russere får 400k inn på konto i julegave...[Endret 21.12.07 20:19 av fjellbonde]
[Endret 21.12.07 20:20 av fjellbonde]
skipper*
21.12.2007 20:22
#5399

hei fjellis
hvor fant du den kommentaren ??
fjellbonde
21.12.2007 20:37
#15959

i mitt eget hode!

så det er nok bare tull.[Endret 21.12.07 20:39 av fjellbonde]
Primary Insider
02.03.2008 16:04
#1195

Valget i Russland er jo en fordømt vits.

Putin har blitt steinrik.
Valget står mellom presidentens mann, en kommunist og en idiot.

Jeg trodde en stund at det kom til å gå bedre der borte, men det gjør jo ikke det. Russland er på vei til å bli et farlig diktatur med stormaktsambisjoner.


Her bør ikke minst Norge passe seg.
dr. Stockman
02.03.2008 16:29
#10283

"Stormaktsambisjoner"? Hvorfor skulle ikke en stormakt ha stormaktsambisjoner? I kraft av sitt areal og sine ressurser burde dette være en helt naturlig ambisjon, og mitt syn på hva Putin har utrettet er nok diametralt motsatt av ditt. Først og fremst har han vært en utmerket president for Russland, men jeg kan ikke se at han har vært en negativ faktor i forhold til resten av verden. Å sikre politisk ro og stabilitet i Russland er en absolutt fordel med tanke på det atomarsenal landet besitter.
Primary Insider
02.03.2008 16:53
#1196

Støtte til diktatoren og ettpartistaten der altså.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter