Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
Beins
04.03.2017 14:14
#9915

Den forrige tråden er full, og vi fortsetter diskusjonen om klima og fornybar energi her. Vi justerer tittelen noe for å gjøre retningen noe mer seriøs og mindre konspiratorisk.

Lenke til forrige tråd.

Endret 04.03.2017 14:15 av Beins
Beins
04.03.2017 17:10
#9916

Mercedes GLC F-Cell kommer for salg i år - en 5 seter SUV.
Bilen er en ladbar hybrid med batteridrift for korte turer og hydrogen for de lengre. Den kan gå over 300 miles på en H-fylling. Pris i USA blir anslått til ca 50 000 USD.

mats2005
04.03.2017 18:29
#12879

Sånn må vi få oss. Skaffer du rabatt til ST medlemmer?
Beins
04.03.2017 18:53
#9917

Vi kan jo satse på kvantumsrabatt for ST. Gjelder bare å få noen gode aksjegevinster først.

Ellers er jo avgiftene på disse ganske lave inntil videre - også med de rødgrønne.
motbedreviten
04.03.2017 18:57
#2506

Beins snakker om lønnsomt.
Jo, politikkere har fikset det slik at
el-biler er lønnsomt for brukere ikke for staten
Diesel biler derimot er lønnsomt for staten ikke for brukere
olejoerg
04.03.2017 20:57
#4980

Du trenger ikke å bekymre deg motbedreviten. Jeg skal garantere deg at uansett hvilken type biler vi har i Norge på sikt så vil staten sørge for at disse blir særdeles lønnsomme for staten.
Selv om noen hadde funnet opp en bil som ikke brukte noen ressurser og både forskjønnet og ryddet automatisk mens de ble kjørt så ville våre politikere funnet en grunn til å avgiftsbelegge dem..

Strategien de kjører med elbiler er omtrent den samme som dopselgere bruker for å skaffe nye kunder. Når ofrene først er på kroken kan man tjene tilbake det man har brukt på å få dem på kroken mange ganger om.
Beins
04.03.2017 21:08
#9918

I forhold til 80- og 90-tallet er biler blitt relativt mye billigere i Norges land. Vanlige folk kjører rundt i SUV'er og luksuskjerrer.
Avgiftene er merkbare ja, men vi har også stor kjøpekraft. Bilhold kan bli ganske rimelig om man bruker vett og forstand mht merker - og ikke kjøper nytt.

Jeg er langt mer bekymret for boligprisene og tilhørende forgjelding, spesielt blant den yngre generasjonen. Nordmenn har aldri hatt mer gjeld målt mot disponibel inntekt, men rentene er lave inntil videre.

Mht bilhold kan lokale bompakker bli vel plagsomme. Men her gjelder lokaldemokratiet. Med dagens kjøring må jeg nok ut med 10 000 årlig etter hvert.
Beins
07.03.2017 00:38
#9928

Her er den siste temperaturmålingen fra satelittbaserte UAH. Den viser en klar trend.
Satelittmålinger er dog mer problematiske enn bakke- og sjøbasert. De måler temperaturen oppe i atmosfæren indirekte via en algoritme som omsetter lys til temperatur.
Det viser seg at utslagene av El Nino er en god del sterkere oppe i atmosfæren enn ved jordas overflate.
Det mest interessante er trenden i målingene.Endret 07.03.2017 00:38 av Beins
blåball
07.03.2017 10:04
#3224

EI Nino og varmere og sterkere Golfstrøm betyr mye for klimaet i dag , som dei siste tusner av år . ( Ett varmere klima i " Vikingtid " enn i dag , er ikke lett å forklare ? )

Det å innføre en karbonskatt må gjelde hele verden , Statoil er for det , er Donald Trump og Putin for det ?
blåball
07.03.2017 10:17
#3225

Slik som det fungerer i dag er produksjon av batterier : med på å øke klimautslipp , og ikke motsatt .
Fabrikker som f.eks er kullfyrte , og eller får energien derifra er ett større problem enn biler , vedrørende utslipp til atmosfære og lokale utslipp i f.eks Nord Kina og store byer der .

Gass og LNG er ett bedre alternativ .
Beins
07.03.2017 13:37
#9930

blåball

Kina satser på alternativ energi for å redusere lokal forurensing og klimautslipp. Men fordi strømnettet ikke er utbygd nok i områdene som passer best for sol-og vindkraft, har de redusert målet om 15% fornybar strøm i 2020 til ca 12%.

Men det er bare begynnelsen. Kina har store ambisjoner.

Beins
07.03.2017 15:01
#9931

Forsker Sigbjørn Grønås ved Universitetet i Bergen ga i 2012 ut en bok om status i klimaforskningen. Han gjennomgår på en grunnleggende måte alle viktige aspekter ved klimaproblematikken sett fra en naturvitenskapelig posisjon.

Mest relevant for den nysgjerrige er kap 6: Hvordan klimaet kan endres, som er på 102 sider.
Det finner du her.

Interessant, men til dels krevende lesning for den som ikke er bevandret i fagterminologien.

Endret 07.03.2017 15:05 av Beins
Beins
07.03.2017 16:20
#9934

Det finnes god klimapolitikk og dårlig klimapolitikk.
Det handler blant annet om kostnader og perspektiver i arbeidet. Elbiler og hydrogen er gode satsingsområder, mens biodrivstoff i biler er en dårlig idé fordi fossilbilene vil fases ut på naturlig måte dersom vi forbyr nye fra 2025 slik AP ønsker. Biodrivstoff kan brukes på fly - langt mer fornuftig.

Aftenposten: Venstre-leder Trine Skei Grande smilte bredt og omfavnet direktøren i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein. Det var lørdag 3. desember i fjor.

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF hadde akkurat offentliggjort at de var enige om neste års budsjett, etter uker med intense forhandlinger.


Direktøren i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, dukket opp da Venstres leder Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg offentliggjorde at det ikke ble regjeringskrise og at det var enighet om å satse massivt på biodrivstoff.

Grande kalte det «tidenes klimabudsjett». Men var det grunn til å juble?


En revolusjon for bilistene

Nøkkelen til budsjettenigheten het biodrivstoff. Budsjettforliket slår nemlig fast at det i 2020 skal blandes inn 512 millioner liter biodrivstoff årlig i all bensin og diesel. Det betyr at 20 prosent av alt drivstoff som brukes på norske veier skal være biodrivstoff, i hovedsak laget av matplanter som soya og raps.

Lahnstein og skogeierne var ivrige lobbyister de siste ukene før forliket. De kan tjene store penger dersom norsk skog i fremtiden blir brukt i produksjon av biodrivstoff.

I realiteten var det en drivstoffrevolusjon som ble vedtatt av Stortinget to dager etter budsjettenigheten. Det skjedde nesten uten noen debatt og helt uten konsekvensutredning.

Lastebileierne: Minner om plastposeavgiften

En som ikke jublet over drivstoffrevolusjonen er direktøren i Norges Lastebileier-forbund. Geir A. Mo er ikke imponert over budsjettforliket.

- Vedtaket fremstår som en variant av poseavgiften og flyseteavgiften. Et tilsynelatende velment tiltak utformet en sen lørdagskveld, med en mulig regjeringskrise hengende over hodene på forhandlerne, sier Mo.

.
Beins
07.03.2017 22:03
#9935

Er IPCC en politisk organisasjon som fatter politiske vedtak - eller formidler IPCC den mest oppdaterte kunnskapen om klima som vitenskapen kan frembringe per dato?

Avdelingsdirektør Audun Rosland kommenterer problemstillingen:

Klimapanelet er en FN-organisasjon som jobber på vegne av alle verdens land for å gi myndighetene et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.

Klimapanelet driver ikke med egen forskning, men gjennomgår faglitteraturen innen klimaforskning og systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen. Informasjonen skal være relevant for beslutningstagere, men politisk nøytral.

Alle kan sjekke konklusjonene
Den femte hovedrapporten som ble publisert i 2013 og 2014 er basert på kunnskap fra over 30 000 vitenskapelige publikasjoner. Rapporten ble skrevet av over 830 hovedforfattere som er ledende forskere og eksperter på klimaområdet, over 1000 bidragsytende kolleger og over 2000 ekspertredaktører. Alle delene av rapporten har vært på omfattende kommentarrunder og generert nesten 150 000 kommentarer fra fageksperter og myndigheter over hele verden.


Alle kommentarer og utkast er offentlig tilgjengelige, og enhver kan gå inn og sjekke at konklusjoner om for eksempel forholdet mellom naturlige svingninger og menneskeskapte endringer er basert på vitenskapelige resultater. Det er denne grundigheten og åpenheten som har gjort at FNs klimapanel har fått anerkjennelse som den beste tilgjengelige vitenskapelige og tekniske kunnskapen om klimaendringer.

Godkjennes linje for linje

Hver delrapport og den såkalte synteserapporten har et sammendrag for beslutningstagere. Dette sammendraget skal oppsummere de viktigste funnene fra underlagsrapportene, som ofte kan være på 1500-2000 sider. Teksten her blir godkjent linje for linje i et møte hvor alle medlemsland er invitert. Representantene vil ofte komme fra miljø- eller energiforvaltning, men det er også en del forskere blant landrepresentantene. I tillegg deltar de sentrale forskerne som har vært forfatterne av den aktuelle rapporten. En rekke andre FN-organisasjoner og interesseorganisasjoner er også invitert som observatører.

Diskusjonen på møtet dreier seg blant annet om fremstillingsform og prioritering av stoff. I dette arbeidet er dialogen mellom landenes representanter og forskerne sentral. Sammendraget skal i sin helhet bygge på den underliggende rapporten. Forskerne skal godkjenne alle endringer, og de vil ikke godkjenne tekst som ikke gjenspeiler de faglige funnene på en korrekt og nøytral måte.


Sammendrag for beslutningstakere som gjerne er på under 30 sider, er det eneste med en viss politisk innvirkning - på presentasjonsformen og hvilket stoff som skal prioriteres når man skal kutte så mye innhold. Men ingen forandringer i forhold til det vitenskapelig underlagsmateriale er tillatt. Forskerne er og til stede med sine kommentarer i hele denne prosessen.
olejoerg
07.03.2017 22:58
#4983

Med andre ord er IPCC en organisasjon som fremmer politiske interesser..

Disse ville også være overflødige hvis man konkluderte med at man ikke har menneskeskapte klimaendringer. Money talks and shit walks (til slutt).
renud
08.03.2017 00:29
#14994

Synes nå det ville være vesentlig verre å konkludere med at klimaendringene faktisk var menneskeskapt, når/hvis det er for sent, enn motsatt å anta det, for derved forhåpentligvis å redusere konsentrasjonen av såkalte klimagasser såpas mye at vi aldri vil klare å bevise at det kunne gått til helvete.

En liten pris å betale, spesielt ettersom utviklingen på renewables, inkludert energibæreren hydrogen, nå går så raskt, og prisene faller og vil fortsette å falle så mye og raskt, at vi høyst sannsynlig vil få en mye større tilgang på energi enn noen gang før, og ikke minst vesentlig billigere enn noen gang før. Helt uten subsidier.
blåball
08.03.2017 08:56
#3226

Billigere energi for hvem ? I Norge øker strømpriser med smarte strøm målere , økt nettleige , samt strømkabler til utlandet som øker nettleige i Norge .
Avgifter på toppen til å subsidere biodiesel vindkraft og solenergi med videre .

Produksjon av batterier og biodiesel øker globale tempraturer og klimagass utslipp .

Selv ren vannkraft må betale for " ny " fornybar..............i Norge .
olejoerg
08.03.2017 10:25
#4984

Faktisk så er det blitt så ille nå at vannkraft er den som sliter mest her i landet for tiden, ikke olje og gass.

Vannkraft, som virkelig er en fornybar ressurs skattlegges mye hardere enn alt av "ny" alternativ energi. I praksis betyr dette at alle de vannkraftverkene som begynner å dra på årene og som skulle vært oppgradert ikke blir prioritert. Tallenes tale tilsier at det ikke vil være lønnsomt p.t for kraftselskapene. Subsidiert alternativ energi presser prisene slik at virkelig lønnsom fornybar energi skvises ut. Det er galskap, for hva skjer når man slutter å subsidiere? Forsvinner da betydelige deler av den nye alternative energien som har blitt subsidiert når subsidiene bortfaller? Når dette eventuelt skjer har en del vannkraft allerede forsvunnet? I så tilfelle er dette galskap.
Beins
08.03.2017 11:24
#9936

Dersom vi ikke hadde menneskeskapte klimaendringer - ville klimaforskningen tatt en annen retning fordi vi har global oppvarming, og man hadde naturligvis forsket på årsaker og konsekvenser.

Men når konklusjonene er så entydige for AGW, har man selvsagt fokus på hvilke menneskeskapte påvirkninger som skaper en varmere klode.

Dette er heller ikke noe nytt påfunn- CO2 og andre gassers strålingpådriv ble oppdaget allerede på 1800-tallet, men fikk ingen stor oppmerksomhet før klimaforskningen begynte på 1960-tallet. Faktisk var Exxon tidlig klar over sammenhengen fordi deres seniorforsker James Black så koplingen mellom CO2 og mulig oppvarming, men Exxon valgte å følge sine økonomiske interesser og sponset etter hvert all mulig motstand mot reguleringer og teorier om AGW.
Det samme gjorde oljeselskapet Koch Industries med flere.

Akkurat som big tobacco på 1950-taller hadde man tilgang på viten om skadelige følger av egen virksomhet, men valgte å motarbeide dem som påpekte skadene. Noen få 'forskere' som lot seg friste av tobakk-industrien har senere jobbet for climate denials. For big tobacco ble følgen enorme innstramminger og erstatninger på flere 100 mrd NOK fordi de visste hva de gjorde med folks helse.

Det er derimot banalt og grunnløst å påstå at alle de selvstendige og tunge vitenskapelige miljøene som National Academy of Sciences, Den amerikanske fysiker-unionen osv lager teorier om menneskeskapt oppvarming for å få bevilgninger. Det vil si at man konspirerer for å få penger fra myndighetene og produserer falske resultater.

Vel, det er slikt som man kan skrive på bakgårdsfora, men som faller helt til jorda i en åpen debatt fordi man har ingen bevis eller gode argumenter for at forskningen er *enginera' og styrt for å skape falske resultater, noe olejoergs påstander innebærer.

Hva gjelder IPCC er deres faglige konklusjoner oppnådd fullstendig uten politisk påvirkning. Som sagt er det kun for sammendragene for politikere at byråkrater fra medlemslandene er med og utformer dokumentet sammen med forskerne. Men her har man ingen anledning til å endre på det faglige grunnlaget.

Innen klimaforskningen har man en omfattende kritisk gjennomgang der det det sentrale stoffet er kollegavurdert for å sikre kvaliteten. Også Norge gjør viktige bidrag gjennom våre dyktige vitenskapsmenn på Bjerknes-senteret, Niva og på arktisk forskning.

Endret 08.03.2017 11:35 av Beins
blåball
08.03.2017 11:33
#3227

Som alle vet er Spetalen en kortsiktig investor , og det fleste er klar over att fornybar satsning tar tid , lang tid .
I mellomtiden tar big oil ned sine kostnader og investeringer stort sett , noen år fremover . ( i påvente av litt høgere olje priser over tid ).

Norge kan med fordel fortsette med moderate oljeinvesteringer og reinvestere i gammel vannkraft men ikke øke produksjon . ( Det selges og kjøpes CO2 kvoter til fordel for Norge . ) Dette kunne vert god " Venstre poletikk "..............

blåball
08.03.2017 11:33
#3228

dagens dobbel.

Endret 08.03.2017 11:34 av blåball
olejoerg
08.03.2017 12:06
#4985

Beins
Det finnes ingen "selvstendige" aktører i denne balletten, som alt annet i verden er også dette business. På samme måte som oljebransjen, tobakksbransjen, farmasiindustrien og et utall andre aktører har tjent egne interesser så gjelder nok dette klimaforskningen også.

Dette skyldes ikke at personer som jobber med disse ulike tingene er spesielt utspekulerte og ondsinnede, men det er ikke så rart at man tror på det man selv jobber med. Hvor uavhengig noe sånt kan bli vet man ikke, men svarene får man over tid. Om 100-200 år vet vi om dagens konsensus var riktig eller ei, hvis ikke var det i realiteten et postulat som ble til en konsensus som siden ble motbevist.
Det har vært mange typer konsensus i verden opp gjennom historien, en stund var faktisk konsensus at jorden var flat. De fleste har nå gått vekk fra akkurat den konsensus.

IPCC er heller ikke uten politisk påvirkning, tross alt har de en betydelig grad av innflytelse på hva som tas med. Det er også tilfelle at klimaskeptikere har store problemer med å få stipend/grants til å utføre sin forskning. Hvorvidt dette skyldes at de som deler ut pengene er forutinntatt eller ei skal jeg ikke spekulere i. Men jeg vet at de beste resultatene oppnås ved å forsøke å se på alle aspekter av en utfordring, og det blir ikke gjort når en type syn blir foretrukket mens andre blir utelatt.
Dette betyr at det kommer langt mer forskningsmateriale fra aktører som har som innfallsvinkel at man har menneskeskapte klimaendringer enn det kommer fra klimaskeptikere. Dette vil selvfølgelig reflekteres blant annet i sammendragene fra IPCC og farge resultatene.
skipper*
08.03.2017 12:13
#12531

.
Ja,en av de største var nok da Christofer Columbus skulle til India og havnet i Amerika..

Det spørs om verden får en slik overraskelse når det gjelder klima også....

Men da blir vel spørsmålet, slik som med Columbus, de tror de var de første, men så sto det en norsk nordlending på stranda og spurte om Columbus hadde jobb til han....

Verden vil bedras og den blir vanskelig å bli ferdig med...

Endret 08.03.2017 12:14 av skipper*
blåball
08.03.2017 12:15
#3229

Det er ikke mange som bestrider klimaforskningen , men det er hvordan utslippene globalt kan reduseres .
Bedre infrastruktur er godt utgangspunkt .
Bedre motorer og renere utslipp fra fossile motorer / bensin og diesel . ( Biodrivstoff er en " avsporing " , jernbane er bedre løsning og riktig " hest " i mange tilfeller. )
Hydrogen og Batterier og Hybridløsninger er tiltak for miljøet i byer / tettsteder . ( Viss alle skal ha batteriløsninger øker CO2 globalt , da produksjon av batterier meget energikrevende . )
skipper*
08.03.2017 12:17
#12532

.
Å rydde opp i griseriet av utslipp i alle fasonger i verden, det er det vel ingen som er i mot eller bestrider er nødvendig.....

Vi ser det når hvalen, kuen og andre arter har spist vårt søppel og daua...
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter