Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
yemaya 2
22.04.2017 00:10
#8211

Fisen min er nærmest luktfri om dagen. Det betyr vel mer metan og mindre hydrogendisulfid. Så, på tross av luktfriheten, så prøve jeg å holde igjen for planetens skyld.
Beins
22.04.2017 00:14
#10285

Mye bra med at kullkraften forsvinner. Det er vi enige om.

Så er det subsidier - som ofte knyttes til alternativ energi.
Men så viser det seg og at bensin og oljeprodukter har utrolige subsidier ifølge denne artikkelen av Bjørn Lomborg fra mars 2016 i anledning Venezuelas bensinsubsidier :

Aftenposten:

Verstingene

Venezuela er ikke alene om å subsidiere fossile drivstoff - land over hele verden bruker nesten 500 milliarder dollar på slike subsidier hvert år, ifølge Det internasjonale energibyrået. Og i motsetning til det mange tror, er ingen av verstingene fra Vesten. Oljerike Iran og Saudi-Arabia bruker rundt 70 milliarder dollar på støtte hvert år, og dekker omtrent 80 prosent av innbyggernes energiutgifter.

Russland og India bruker omtrent 40 milliarder i året på drivstoffsubsidier, mens Indonesia, Egypt, Algerie og Kina har brukt rundt 20 til 30 milliarder dollar i senere år.

Tragedien ved drivstoffsubsidiene er at 500 milliarder dollar som nasjoner verden rundt bruker på dette, kunne ha vært brukt så mye bedre, slik forskning utført av min organisasjon, Copenhagen Consensus, viser.

Mest å vinne på subsidiekutt av fossilt drivstoff
FN har fastsatt en rekke utviklingsmål som skal forbedre situasjonen til verdens fattigste innen 2030.

Vi ba 60 team av toppøkonomer over hele verden, blant dem flere nobelprisvinnere, analysere de sosiale, økonomiske og miljømessige kostnadene og fordelene ved alle disse målene.

I forsøket på å finne ut hvor hver dollar i støtte kunne gjøre mest nytte, fant vi ut at avskaffelse av subsidier til fossile drivstoff er et av de gunstigste tiltakene et utviklingsland kan treffe.


Bortfall av disse subsidiene gjør konkurransen mer reell for alternativ energi og for elektriske kjøretøyer, eventuelt hydrogendrevne. Og jeg tror ting er i ferd med å endres noe.

Endret 22.04.2017 00:15 av Beins
olejoerg
22.04.2017 01:49
#5032

Beins
Det der er bogus og det vet du. Subsidieringen i disse landene av oljeprodukter har ingen ting å gjøre med at fossile energikilder er dyrere enn alternativet. Det har derimot alt å gjøre med at man politisk bruker dette for å beholde makten og gi folk muligheten til å ha en litt høyere livsstil, populisme.
Hvis disse nasjonene skulle gått for alternativ energi i dag måtte de subsidiert på samme måte, men kostnaden ville blitt mye høyere for å få samme resultat.

Man kan bare komme til en slik skrudd logikk som ovenfor hvis utgangspunktet er som følger: "Hvordan kan vi få folk over på alternativ energi for enhver pris og ignorere alle potensielle negative konsekvenser for å konkludere slik vi ønsker".

Resultatet av å gjøre dette ville være kraftig redusert levestandard for mange og politisk uro som konsekvens. Men det er vel greit for klimalobbyen da færre mennesker på jorda også er til fordel for miljøet!
renud
22.04.2017 10:25
#15386

olejoerg
Uten å beskylde deg for det, bogus går alltid begge veier. Vi påvirkes alle av både hvor vi preferert henter vår info fra og leser også slik info med allerede påsatte briller, uansett hvor mye vi tror vi ikke gjør det.

Påstanden du videreformidler, som vel kan kortes ned til; "kostnaden for alternativ energi ville blitt mye høyere for å få samme resultat", er selvfølgelig et tungt argument, hvis det ikke er bogus. Så la oss diskutere det med et åpent sinn:

Finnes det noen data som viser at de tre (såvidt meg bekjent) landene, som allerede har hatt minst én dag hvor landene har hatt 100% dekning med kun alternativ energi, nemlig Tyskland, Danmark og nå også UK, har påført sine innbyggere (eller fremtidige generasjoner via lånefinansiering) vesentlig større kostnader enn hvis de hadde opprettholdt energimiksen av kun kull, gass/olje, vannkraft og atomkraftverk, hvorav sistnevnte i alle land er ekstremt tungt subsidiert?

Alternativt, finnes det noen data på at disse landene, muligens fordi de er såkalt early birds, allerede har, eller på sikt, vil gjøre energi billigere tilgjengelig for sine respektive innbyggere?

Jeg mener å ha lest at i hvert fall Tyskland allerede kan vise til en renewable-relatert teknologiutvikling og export-boom, som også drar med seg mange tradisjonelle industrier, som i sum bidrar til vesentlig større inntekter for Tyskland enn hvis landet hadde opprettholdt status quo, men er åpen for at jeg kan ta feil.

Synes denne diskusjonen kan tas på rent økonomisk grunnlag og at vi holder klimadebatten utenfor, så blir det også enklere å holde en saklig og ikke følelsesladet diskusjon.
Beins
22.04.2017 14:43
#10286

olejoerg

Jeg har ikke skrevet noe om motivene for disse subsidiene som for øvrig er satt på dagsorden av IEA. Men reelt sett er de et hinder for alternativ energi, selv om disse landene nok ikke er de fremste i slik satsing. Likevel skjer det noen positive ting slik som Scatec Solar i Egypt, og Saudi har nå funnet ut at de har mye sol som kan anvendes. Mindre fossilsubsidier vil forsterke dette.

Fossil-subsidiene er mest til nytte for dem som bruker mye energi - dvs de velstående. Men de har minst bruk for subsidiene. Derfor er anvendelsen av store midler her forsterkende på ulikhet.

Den viktigste subsidien er interne prising av olje og oljeprodukter som ligger markert under verdensmarkedsprisen. IMF er veldig klare på dette her når de skal yte støtte til land i trøbbel - bort med fossilsubsidier og slutt med sløsing av denne ressursen. Når ressurser anvendes til reell pris, blir bruken mer rasjonell, og merinntekten skattlegges og gir økte inntekter i statskassen. Men direkte pengesubsidiering er og utbredt.

Ukraina har økt gassprisen til konsument veldig mye etter pålegg fra IMF og EU. Det har vært en viktig faktor bak balansering av statsbudsjettet. Så har man kompensert overfor pensjonister og fattige med økt trygd. Og gassprisen inngår i konsumprisene som ligger til grunn for lønnsoppgjørene i landet.
Landet sløser langt mindre med gassen nå enn tidligere.

For IEA er kutt i fossilsubsidiene en viktig sak, naturlig nok. Det handler også om CO2 og miljøet - siste CO2 måling fra Hawaii viste 406,92, økningen er dramatisk.

Det er feil at alternativ energi må subsidieres kraftig, tvert imot ser vi en utvikling i motsatt retning. Vindmøller på land er den billigste strømkilden for ny kraft i Vest-Europa med f.eks 25 øre per kwh i UK.
I fattige land er solkraft veldig anvendelig, jeg har tidligere nevnt solarpack i Chile med ny prisrekord.

Skottland får 58% av elektrisiteten fra vind, Danmark rundt 40%, Tyskland ligger og høyt. Dette er en voksende bransje, men fossil-lobbyen hindrer norske bidrag av betydning. Vi står på perrongen når toget går, selv om vi har Europas største havvindressurser.
Vi burde absolutt vært frampå som en potensiell havvind-leverandør av strøm til kontinentet.

Som renud skriver - Tyskland er en stor-eksportør av større komponenter til vindkraft. ikke minst Siemens gjør det godt her.

Endret 22.04.2017 14:53 av Beins
olejoerg
22.04.2017 17:25
#5033

Beins
Alle de landene du nevner har alltid slitt med energitilgangen. Hvis f.eks Saudi-Arabia eller Russland som er verdens største oljeprodusenter skulle velge å subsidiere alternativ energi fremfor å subsidiere det produktet de produserer ville det være helt idiotisk og mot deres interesser.

Tyskland er det beste eksempelet på en nasjon som alltid har slitt med energitilgangen, de har faktisk tapt 2 verdenskriger som følge av mangel på ressurser. Det er derfor ikke overraskende at Tyskland er veldig interessert i å bli kvitt oljehegemoniet da det vil gjøre Tyskland mer uavhengig av omverdenen og vil styrke deres konkurranseevne. Derfor har de vært villige til å ta den kostnaden det er å subsidiere alternativ energi. Det samme gjelder for øvrig Danmark, Sverige og i stor grad Storbritannia der oljeæraen går mot slutten. Det er ren egeninteresse og godt er det for da kan det muligens fungere.

Men å få store oljeprodusenter til å slutte å subsidiere egne borgere er absurd med mindre myndighetene klarer å gi dem det de trenger på andre måter. Og det evner ikke disse landene p.t, å kutte subsidiene kan få store politiske konsekvenser.
Beins
22.04.2017 18:18
#10289

Olejoerg

Subsidier av fossil energi er en uting - det fører til mer forurensing og sløsing med ressursen. Det er tull når bensin koster mindre enn vann.

Russland har under kommunismen og seinere benyttet lave, interne priser på energi, og er følgelig en svært dårlig bruker av egen energi med lite vekstkraftig anvendelse. Mens europeiske land og Japan har gått i bresjen for generell økt produktivitet og effektiv utnyttelse. USA klarer seg og bra på effektivitet fordi de ikke har en administrativ skjerming av energimarkedet.

Energisubsidier i fattige land er en overføring til de velstående og pengene kan anvendes langt bedre på utdanning og infrastruktur et.

Din argumentasjon er dessuten basert på at klimaproblemet er ikke-eksisterende , og Paris-avtalen kun en papirlapp. Klima kjenner ingen grenser, og det kommer andre tider, også for oljeprodusentene. det er farlig å lukke øynene igjen.

Subsidier bør generelt kun anvendes midlertidig - subsidieavhengighet er negativt på mange måter. Det meste av strukturen i norsk landbruk er tilpasset statlige penger - ikke forbrukernes ønsker. Men nå er det "umulig" å endre dette.

For alternativ energi er subsidier/tilskudd greit i utviklingsfasen. Men nå er vi i en ny fase der alternativ energi begynner å bli rimelig/konkurransedyktig.

Norge kan trolig levere 'uendelige' mengder strøm til forbrukerne med en pris av roughly 2 kr kwh med 0,50 i råpris, 1 kr i overføringskostnader, og 0,5 kr i avgifter/fortjeneste.
Det er slike ting staten absolutt må regne på når vi har en slik enorm ressurs.

Endret 22.04.2017 18:19 av Beins
blåball
22.04.2017 20:08
#3314

Om noen år er oljen like ren som noe annet , og heving av hus og sjøboder har vesentlig større prioritet i debatten .

Ha en god helg , med kald og god vind fra nordlig kant .
blåball
22.04.2017 20:24
#3315

Det fleste prognoser viser att havnivået vil stige det neste tiårene , og dei neste 50 til hundre år . ( en varmere golfstrøm noen tiår fremover , dernest er X faktor Grønlands isen , : smelter den ned eller øker isen det neste hundre år ? )
blåball
22.04.2017 20:35
#3316

Videre gir ett varmere hav og golfstrøm mer CO 2 utslipp til luft , og det vesentlig . ( ca 98 % er da naturlig syklus ).
blåball
22.04.2017 20:35
#3317

Mindre brunkull og kull , og mer gass / Lng i energimix .

Endret 22.04.2017 20:39 av blåball
Beins
22.04.2017 21:05
#10290

Vel blåball, mye forskjellig er på tegnegrettet. I framtida kan du kanskje fly hybrid-maskiner med elektrisk framdrift og langt lavere utslipp, slik som Airbus planlegger - den første varianten er en to-seter for å teste selve konseptet, på sikt har de 90 seter i tankene.

Airbus is now considering general aviation designs with up to 19 seats with hybrid-electric power after meeting with potential development partners among a small group of traditional US small aircraft manufacturers, a senior executive tells Flightglobal.

The new studies replace plans to develop a smaller, four-seat, hybrid-electric general aviation aircraft after demonstrating the propulsion technology in a future two-seat trainer and current two-seat prototype.

But the larger aircraft concept, if launched, would still serve its primary purpose as a stepping-stone towards Airbus' long-term ambition, which is to develop a 90-seat airliner with a distributed, hybrid-electric propulsion system.


Amerikanske Zumum har og planer om hybrid-fly med 10-50 seter i 2020.

Zunum Aero, a company backed by funding from Boeing HorizonX and JetBlue's tech venture arm, has revealed its plans to create a hybrid electric aircraft designed for regional flights with plans to fly by 2020. The aircraft would have a range of around 700 miles at launch, and the plan is to get that up to over 1,000 miles by 2030, which means it could service many popular commuter routes in the U.S., potentially.

Endret 22.04.2017 21:08 av Beins
renud
23.04.2017 16:22
#15427

Exxon med brev til The White House, hvor de, ikke minst i økonomisk egeninteresse, instendig ber om at USA fremdeles forplikter seg til Paris-avtalen:

Side 1:Side 2:Endret 23.04.2017 16:26 av renud
renud
23.04.2017 16:29
#15428

Ettersom man også vet at Ivanke Trump ønsker seg ett ettermæle som USAs Miljø-First Daughter, har nok Donald ikke lenger så stort spillerom.
Beins
23.04.2017 16:57
#10302

Ja, vi satser på Ivanka og Tillerson, og at Scott Pruitt blir overkjørt av resten.
Litt rart at han skal styre over mange av verdens fremste klimaforskere.
Slik er politikk, men han kan i hvert fall ikke styre forskningsresultatene. Det er viktig. Bare redusere forskningen og si opp ekspertene.

Spørsmålet er om klimaspørsmålet likevel har nådd en kritisk masse, og at denne teknologien m.m. bare vil fortsette utviklingen framover.
Beins
24.04.2017 10:25
#10311

Havvind-engasjementer for supplyrederne:

En gjennomgang Sysla har gjort blant norske redere viser at de til sammen vant kontrakter for minst fire milliarder kroner i fjor.

Den samlede kontraktsverdien er basert på rederienes egne opplysninger. For ett selskap gjelder tallet de faktiske inntektene fra vindkraft i fjor.

Havvindmarkedet har blitt en nødhavn for mange offshorerederier som fikk problemer da oljekrisen rammet hardt.

Første kontrakt

Eidesvik Offshore er et slikt rederi. Selskapet vant sin første kontrakt i vindsegmentet i februar i fjor, og kunne dermed ta skipet Acergy Viking ut av opplag.

I sommer kunne også Viking Poseidon tas ut av opplag.

- Vi er veldig fornøyd med at Siemens, for andre gang, har vist oss tillit ved kontraktstildeling innenfor dette spennende markedet, uttalte administrerende direktør Jan Fredrik Meling i en børsmelding da den andre kontrakten ble klar.

Ut av opplag

Et annet selskap som har funnet mye arbeid innen havvind, er Siem Offshore gjennom datterselskapet Siem Offshore Contractors.

- Siem Offshore Contractors' omsetning og margin er en betydelig positiv bærebjelke i Siem Offshore, sier Idar Hillersøy, administrerende direktør i Siem Offshore.

- I markedet for prosjektgjennomføring innenfor offshore vind konkurrerer vi heldigvis ikke bare på fartøysrater, sier Hillersøy.

http://sysla.no/maritim/mandag-norske-redere-dro-inn-fire-milliarder-fra-havvind-fjor/

Endret 24.04.2017 10:26 av Beins
Beins
25.04.2017 00:30
#10321

Mer om elektriske fly. Avinor har store forhåpninger om el-fly i Norge med batterier.
Mens Sintef er skeptisk til batterikapasiet/vekt og har mer tro på hydrogen/brenseslceller eller biodrivstoff for fly av noe størrelse.

Nå er Falk-Petersen overbevist om at el-fly blir en realitet.

På besøk hos den europeiske flyprodusenten Airbus ble han overrasket over hvor langt flygiganten var kommet med å utvikle passasjerfly som går på strøm. Fabrikken presenterte en status og vyer for dette arbeidet som har overbevist Avinor-sjefen at el-fly er langt nærmere enn de fleste hadde trodd.

Han tror vi vil kunne se de første batteridrevne flyene på norske flyplasser innen 10 år. Fly med under 20 passasjerer tror han kan komme relativt raskt. Deretter tror han også vil vil se fly som tar 20-100 passasjerer, og som kan operere på ruter med flytid på rundt en time. Etter hvert vil kraftigere batterier kunne by på flyturer på det dobbelte og med enda flere reisende.

EasyJet med i amerikansk prosjekt
- Da snakker vi om fly som dagens kort- og mellomdistansefly fra Boeing og Airbus som kan ta rundt 150 passasjerer. Når det gjelder enda større fly, må vi nok vente en stund til, og trolig da som hybrider som går både på biodrivstoff og strøm, sier Falk-Petersen.

Det skjer imidlertid ting også utenfor de store flyprodusentene. Det britiske lavprisselskapet EasyJet gikk for få dager inn i kompaniskap med den amerikanske produsenten Wright Electric for å delta i utviklingen av et fly med en batterikapasitet stor nok til å fly typiske kortdistanseruter. Produsenten sier til den britiske avisen Independent at de ikke er i nærheten av å kunne produsere et ferdig fly, men at de har startet en prosess som vil innebære hybrid-fly hvis batterikapasiteten ikke viser seg å bli stor nok.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Avinor--Forste-el-fly-i-norsk-rutetrafikk-innen-10-ar-619664b.htmlBeins
25.04.2017 01:04
#10322

Er det noen som har peiling på litium air batterier, deres status i dag og mulige kommersielle lansering?

Disse batteriene med en potensiell energitetthet opptil 1,7 kwh/kg vil være et enormt gjennombrudd, dersom de er mulig å realisere.

Det vil veldige muligheter for lagring av strøm, mye lavere batterivekt i el-biler, og ikke minst kan el-fly bli vanlig. Ganske store el-fly også.

Men da må noen fikse litium air utfordringen og gjøre dem klare for masseproduksjon. Billig skal de og være.
Beins
25.04.2017 14:19
#10323

Vindkraftorganisasjone GWEC tror vindkraft vil øke med 60% de neste 4 år. Men det er fremdeles mye å ta av.

GWEC oppgir vindkraftens andel av kraftproduksjonen i flere utvalgte land (kun produksjon av elektrisitet), som viser at denne energikilden har vokst til å bli en faktor å regne med:
Danmark: vind utgjør 40 prosent av kraftproduksjonen
Uruguay, Portugal og Irland: over 20 prosent
Kina: 4 prosent
USA: 5,5 prosent
Canada: 6 prosent
motbedreviten
25.04.2017 15:27
#2519

Jeg vil tro at i de landene hvor bruk av renewable el-kraft har øked mest også el-prisene til brukerne har øked mest.
Beins
25.04.2017 17:09
#10325

Det kan du jo undersøke, så slipper du å tro så mye.
renud
25.04.2017 18:50
#15453

Beins
Nå synes jeg du var streng.

motbedreviten er jo programforpliktet til å snakke mot bedre viten.
motbedreviten
25.04.2017 19:10
#2520

regner med at beins og renud er interessert i denne tabellen som støtter min #2519:

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00117&plugin=1
blåball
25.04.2017 19:32
#3331

Fornybar energi skaper arbeidsplasser og krever veldig mye langsiktig kapital , som igjen skal ha sin fortjeneste og utbytte , med tiden .

Batteriproduksjon krever mye energi og mineraler , på lengre sikt vil råvarer stige og kostnader øke .

Og strømkabler vedlikeholdes , og tilegg for moms og avgifter .
renud
25.04.2017 19:40
#15455

motbedreviten

"Regnestykket" på kostnad for renewable el-kraft kontra den gode gamle energimiksen, som du sikter til, er langt fra så enkelt som å se på kostnaden for strøm til husholdninger i EU over en periode på f.eks 10 år, som du linket til.

Produksjon av renewable el-kraft er i tillegg til store vind- og solcelleanlegg, nemlig også lokal produksjon helt ned på husholdningsnivå, hvor den produserte kraften ved hjelp av såkalte smart-strømmålere også på visse tider av døgnet og/eller ved kapasitet i nettet, kan kjøres tilbake i strømnettet mot betaling.

Et stadig økende antall husholdninger i Europa betaler dermed lite eller tilnærmet ingenting for strøm, på tross av at kilowattprisen har steget tildels mye i enkelte land.

Forøvrig må du også se på fra hvilket nivå strømprisen kom fra for 10 år siden, når du sammenligner land mot land, og også hensynta subsidiert strøm i en del av de øst-europeiske landene.

Det finnes også flere undersøkelser som konkluderer med at strøm vil bli billigere for sluttbrukeren, når omstillingskostnadene er tatt, ikke dyrere. legger man til kostnader påført samfunnet i form av sur nedbør, sykdommer i luftveiene og også kreft påført av lokal forurensning, samt en rekke andre negative konsekvenser av kull-, gass- og oljeforbrenning, går kostnadsnivået enda klarere i favør av renewable el-kraft allerede nå.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter