Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
yemaya 2
01.06.2017 22:09
#8355

Verden går nok videre med Trump ( and America?) last.
Beins
01.06.2017 22:19
#10540

Amerikanerne er for Paris-avtalen viser meningsmålinger.
Big oil er for.
De nye store bedriftseierne som Elon Musk og Microsoft-eier Bill Gates er for avtalen.
Alle store amerikanske fagmiljøer innen naturvitenskapelig forskning er for avtalen.
USAs nasjonale vitenskapsakademi har laget mange uttalelser om menneskeskapt klimaendringer.
Trump tror han vet bedre enn USAs fremste vitenskapmenn og nobelprisvinnere i fleng.
Det er latterlig. Det er fjøsnissene og de mest reaksjonære som har vunnet her.
motbedreviten
01.06.2017 22:28
#2527

Ja, mange snakker for sin syke mor.
blåball
01.06.2017 22:32
#3418

Trump vil reforhandle Paris avtalen . ( En ny klima avtale med andre ord , og den skal bli bedre . )
yemaya 2
01.06.2017 22:33
#8356

Hehe! Det blir vel like lett som Obamacare.
blåball
01.06.2017 22:42
#3419

Det kan man si , men Europa bruker forurensende kull og spesielt brunkull , i stedenfor avtaler om natrgass m.v i en lang overgangsperiode.

blåball
01.06.2017 22:44
#3420

USA har allerede avtaler med Kina på levering av gass .
Beins
01.06.2017 22:45
#10541

MBV

Flott at du og Trump vet så meget bedre enn National Academy of Sciences.

George Bush jr hadde nå vett nok til å spørre sine fremste vitenskapsmenn om råd i saken, men fjøsnissen vet alltid best selv, etter noen runder i lenestolen.

Typisk fjøsnisse begrunnelse er denne:

Ahead of Donald Trump's announcement on Thursday afternoon that the U.S. is backing out of the Paris climate agreement, one GOP congressman offered up his optimistic outlook on global warming to his constituents.

"I believe there's been climate change since the beginning of time," Michigan Rep. Tim Walberg told the town hall gathering in Coldwater, Mich., last week. "Do I think man has some impact? Yeah, of course. Can man change the entire universe? No."

He seemed to mostly have the crowd on board at that point, but it's what he said next that triggered some murmurs.

'Well, as a Christian, I believe that there is a creator in God who is much bigger than us. And I'm confident that, if there's a real problem, he can take care of it.'
Tim Walberg

Endret 01.06.2017 22:46 av Beins
LinPiao
01.06.2017 22:54
#2862

Trump gjennomfører her det han sa hundre ganger under valgkampen og de stemte​ jo på ham. Samtidig blir jeg ikke forundret hvis det er amerikansk teknologi som sørger for det grønne skiftet.
OldNick
01.06.2017 22:56
#19154

Vi applauderer President Trump for det motet han har oppvist i denne saken.


Denne administrasjonen vil ikke at USA skal svare for ukjente organer utenfor eget land som vil legge beslag på ressurser og arbeidsplasser, dersom det ikke tjener USA.

Om han har gjort mye dumt så langt i sin opptreden som POTUS, så vil han ikke på lang tid bli glemt for den avgjørelsen han og hans administrasjon tok i kveld.

La oss håpe dette vil få resten av Paris-kameratene på andre tanker og se på risikoen som klimagasser (CO2 primært) egentlig representerer.

Dataene viser ikke at videre økt CO2-utslipp vil føre til klimakatastrofe. CO2 er en klimagass, og videre økning skal gi økt temperatur i atmosfæren (alt annet like), men effekten er marginal siden CO2 er en så svak klimagass.

I alle økonomiske modeller som myndigheter og forskere som tror på IPCC's klima-modeller benytter, er den økonomiske effekten utslipp av CO2 fra økonomisk aktivitet gir, satt til negativ verdi.

Mange "skeptiske vitenskapsmenn" (skeptiske til klimalarmismen og IPCC's konklusjoner - meg selv inkludert, ikke fornektere) mener at effekten av økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren på det nivå vi har vært, er for tiden og vil komme senere i dette århundret er positiv på verdens-økonomien.

Hvis det er den korrekte oppfatningen av sum av alle de reelle effektene som CO2 (og noen andre såkalte klimagasser som verdens økonomiske aktivitet slipper ut) har, så skulle derfor fortegnet i disse økonomiske modellene være snudd til positiv. Slik som stort sett alle forskere er enige om var i de første ca. 100-150 årene av vår moderne verdens anvendelse av fossile energikilder.

Snu fortegnet = Problem solved!

...og alle ressurs-ødeleggende aktiviteter ville stoppe ganske snart.
Opptak av pressekonferansen fra Pence, Trump og Pruitt fra ABC News. Sendingen begynner med intervjuer og diskusjoner fra ca. 4 1/2 min, Pence kommer etter ca. 44 min for å introdusere Trump, som kommer etter ca. 46 1/2 min. og Scott Pruitt kommer etter ca. 1t 14 1/2 min.

Trump holdt seg til manus denne gangen, prøvde heldigvis ikke å kalle klima-problematikken en "hoax", og gjorde et solid inntrykk.

Endret 01.06.2017 22:59 av OldNick
blåball
01.06.2017 23:00
#3421

Ja , nye membraner kan rense avgasser fra olje . ( for eksempel grafen og nanoteknologi...... ) .
Beins
01.06.2017 23:18
#10542

Poenget er at den beste, foreliggende kunnskap om temaet klima er entydig i konklusjonen om menneskeskapte klimaendringer med alvorlige globale konsekvenser på sikt. Også at effektene av utslippene vil vedvare i hundrevis av år.
Det man må forske mer på er hvor sterk temperaturstigningen blir ved ulike CO2-nivåer. Men mange forskere regner at en dobling av nivået fra førindustriell tid på 280 ppm vil gi en oppvarming på 3 grader. Nå ligger vi på 400 ppm og er på god vei til dobling. Temperaturen er opp noe over én grad så langt.

Man kan gjerne si at Trump var "modig" uansett hva han landet ned på. Han utfordrer viktige miljøer uansett. Modigere er de som i hans krets hadde sagt opp i protest, slik som Tillerson og Mattis. Eller dattera og svigersønnen. Men det skjer vel ikke. Taburetter frister.

Men Elon Musk har sagt opp posisjonen i vitenskapsrådet - forståelig nok. Mange i California vil melde seg ut av unionen, men det sitter vel langt inne. California føler seg motarbeidet da de går i spissen for ny teknologi og miljø. Mens Trump frir til de gamle kull-statene.

Endret 01.06.2017 23:21 av Beins
yemaya 2
01.06.2017 23:30
#8357

Gammelt tema dette:

renud
01.06.2017 23:35
#15726

Beins
"Mange i California vil melde seg ut av unionen, men det sitter vel langt inne."

Enig i det. Men la oss ta det tankeeksperimentet.
California er verdens 6. største økonomi. Hvor stor vil USAs restøkonomi være, i verdensmålestokk, dersom California faktisk melder seg ut av Unionen?

Trump kan jo umulig ha noe i mot det, han applauderte jo Brexit, tok faktisk æren for den.
Beins
01.06.2017 23:47
#10543

Renud - Brexit er en god parallell!
Rest-USA (49 stater) vil fremdeles være meget store, kanskje på linje med EU etter UKs uttreden, trolig mindre enn Kina, spesielt om vi ser på BNP korrigert for prisforskjeller (Kalt PPP-beregning).

Aftenposten: Frankrikes president Emmanuel Macron har snakket med Donald Trump og sagt at Parisavtalen ikke under noen omstendighet kan reforhandles.

Macron snakket med Trump på telefon torsdag, kort tid etter at Trump kunngjorde at han trekker USA fra Parisavtalen.
tas1
02.06.2017 02:12
#13468

Hørte med et halvt øre at India i henhold til Paris-avtalen skal få øke sin kullbrenning kraftig på "bekostning" av bl.a. USA (korriger hvis dette er feil).
Det betyr altså at forurensningen skal utjevnes mellom de vestlige og oppadkommende stater/land - hvor i h....... ligger meningen i det da?
Blir kloden bedre av at landene flytter forurensningen mellom seg?
Hvis vi står med dritt opp til ørene, så hjelper det vel faen så lite hvis f.eks. India skal få "overta" for USA når det kommer til klimagasser o.l.
Finnes det virkelig "landegrenser" i atmosfæren? Skjønner godt at Trump som ikke-politiker reagerer på dette.

Fokuser heller på miljøet, for der kan det virkelig gjøres noe. Klodens naturlige svingninger kan man aldri få endret uansett.
blåball
02.06.2017 08:26
#3422

tas 1 .

Dansk Klimaforsker er enig med Donald Trump : Dagens Parisavtale er ikke god nok . ( Mer på DN.no i dag ) .

Det foregår teknologi utvikling både innen olje og gass og fornybar : det betyr mindre utslipp av klimagasser på lengre sikt .

Big Oil er for Parisavtalen , dette er energiselskaper som vil profitere på en gradvis utvikling , f.eks . Statoil .

Japan vil f.eks . fase ut Kjernekraft til fordel for Havvind og Naturgass og på sikt også Hydrogen .

Dagens Kullforbruk forurenser desidert mest . ( Her kommer Trump inn , og stiller dei rette spørsmålene . )

oya4
02.06.2017 08:33
#349

President Trump stod frem som en stor leder, som setter en stopper for den største religionen i verden, CO2-sekten.

CO2 gjør verden grønnere og mer fruktbar, en bedre verden.

Forskere som bruker hodet vet at CO2 holder verden i live.
Forskere som sier at CO2 varmer opp verden er hjernevasket, og vet at jorden er flat.
blåball
02.06.2017 08:52
#3423

Statoil tilbyr CO2 lagring i Nordsjøen , og utnytter dette til å ta opp mer olje fra oljebrønner i nærheten . ( Der er rasjonelt i ett kvotesystem / Paris avtale . )

Avtaler om utfasning av Kull i Europa , til fordel for Naturgass er en god ide dei neste 30 til 50 år . ( Mindre lokal forurensning og mindre CO2 totalt sett . )

Dagens batteri produksjon krever mye mer energi på Verdensbasis , og det vesentlig . ( Det betyr att olje og gass forbrukes mer dei nærmeste tiår , og olje brukes til mere enn bare biler . )
tas1
02.06.2017 09:45
#13469

Som den ledende industrielle nasjon, så skal USA på mange måter straffes for sin vekst ved at dagens fremvoksende økonomier/nasjoner nærmest får fritt spillerom i årene som kommer - dette fordi USA har tatt ut mest fra den fossile "karbonbanken" de siste +100 år. Kina (som slipper ut mest) kan f.eks. øke sine utslipp de kommende 13 år fordi de fremdeles har mye innestående i "karbonbanken".

Stockamateur
02.06.2017 10:00
#12036

tassen

Enig med deg. Det blir for dumt hvis noen har "karbon i banken" og kan øke sine utslipp fremover, mens andre må knipe igjen. Konklusjonen jeg er fristet til å trekke er at dette ikke er en veldig viktig sak. Er CO2 en viktig sak?
Beins
02.06.2017 10:35
#10544

Dersom CO2 er et problem, er Paris-avtalen svært viktig fordi den er vårt viktigste virkemiddel for å redusere utslippene.Å fortsette med uhemmete utslipp som før, er den absolutt dårligste løsningen av alle.

Å skrote Paris-avtalen fordi den ikke er 'rettferdig' nok, løser overhodet ingen klimaproblemer. For utviklingslandene er det rettferdig nok at de får bygge opp sin industri med gammeldags teknologi 15 år lenger enn de rike landene.
Forutsetningen er at vi har et klimaproblem. Det mener vitenskapen. CO2 nivået har økt fra 280 ppm til 400 ppm, og global temperatur har steget noe over 1 grad. Fortsatt økt oppvarming vil føre til mer langvarige tørkeperioder og hetebølger, mer ekstremvær, økende havnivå, økt migrasjon fra utsatte områder.
Dette er prosesser som er langt vanskeligere å stanse enn et tankskip på full fart.

oya4 kan naturligvis skrive at USA fremste forskermiljøer er hjernevasket - de fremste hjernene i verden er lurt til å tro på fantasier. Slik som NASA - som utfører teknologiske mirakler - de er lurt til å tro på menneskeskapte klimaendringer av noen... aliens eller Al Gore ?+

NASA er seriøse folk - de forsker på mye. De sier og f.eks at verden har blitt grønnere de siste 35 år. Økt CO2 fører til økt fotosyntese. Men det er én side av saken. En annen side er megatørke og hetebølger. Det skriver NASA også om.
Eller at jordas grunnvannreserver skrumper inn (11% på noen år).
NASA vet og at dersom vi begynner på reduksjoner nå, vil CO2-nivået likevel fortsette å øke i mange år framover. 2-graders målet ryker nok, og kanskje nærmer vi oss 3 grader som er veldig dramatisk.

Verden er avhengig av både fossil og fornybar energi side om side i mange år ennå. Men teknologivridning og økonomisk satsing mot mer fornybart, er enormt viktig.

tas1
02.06.2017 11:18
#13470

Beins,

Det er vel ingen som er imot en satsing (side om side med fossilt) på fornybar energi?
Tror du m.fl. at f.eks. California kommer til å skrote alt de har gjort på dette området fordi Trump sier nei til Paris-avtalen slik den fremstår nå for USA sin del?

Paris-avtalen virker mer som en gammel røykelov/regel i fly der man kunne røyke som man ville bak i flyet, mens det var forbudt fremme - med det resultat at alle som ville røyke trakk bakover slik at en knapt kunne finne dass. På samme måte vil disse landene som har mye innestående i "karbonbanken" få "røykere" fra vesten bakover slik at de fremme liksom skal få bedre luft.

Endret 02.06.2017 11:19 av tas1
Beins
02.06.2017 11:40
#10545

tas1

Nå skjer det en del positive ting fordi klimaproblemet blir tatt på alvor, og det er synergieffekter overfor andre miljøutfordringer som byluft og astma.

CO2-utslippene i verden var konstante i 2014, 2015 og 2016 iflg IEA. Kina sank med 0,7% i 2015 og var svakt negative også påfølgende år iflg deres tall. Det er ganske få røykere som trekker bakover i flyet fordi antallet røykere framme er på vei ned. Men samlet er det altfor mye røyk fremdeles, og det trengs restriksjoner, stadig mer etter hvert som vi får bedre teknologi.

Biler og fly på strøm, store fly på biodrivstoff fra alger. Arizona har avtaler på bygging av svært rimelig solar-el til 3 cent per kwh i råpris.

Trump liker jo ikke dette her. Han vil ha coal-mines. Selv big oil med sin olje og naturgass istedenfor kull er for radikalt for han.

California vil fortsette uavhengig av Trump, men har blitt truet med omgjøring av sine lover om bl.a kjøretøyutslipp. Også NY City vil fortsette sitt miljøarbeid uavhengig av Trump. Men effekten blir dårligere når man ikke trekker i lag
tas1
02.06.2017 12:17
#13471

Vet ikke om min sammenligning med røyking i fly kom godt frem, men i overført betydning så betyr det som følger; Fra rad 1 til 20 så sitter de som ikke røyker (I-landene), mens fra rad 21 til 32 sitter røykerne (U-landene).
Paris-avtalen sier altså at røykerne kan få fortsette å røyke (de kan sågar få røyke mer enn de gjør i dag), mens de som har fått restriksjoner ikke lenger skal få lov - MEN de kan selvsagt komme bak til røykerne og forurense med de, for de har fremdeles mye røyk til gode før de også må trappe ned.

Det er sikkert rettferdig fra et sosialistisk synspunkt (der alle skal ha det likt), men er det rettferdig ovenfor miljøet? Trekker egentlig alle i lag når den ene halvparten skal få ta igjen de som etter flere sin mening er årsaken til dagens oppvarming? Er en coal-mine en coal-mine (med påfølgende kullfyring) det samme enten den står i USA eller i India, eller er det tross alt en teknologisk forskjell på foredling og bruk?

Eller la oss si at det kom en katalysator-lignende dings som gjorde at absolutt all NOX forduftet fra en dieselmotor, men siden India hadde så mye tilgode i karbonbanken, så behøvde ikke de å innføre dette før om 15 år siden de har mye forurensning til gode. Er det fornuftig og rettferdig ovenfor miljøet?

Og hva med supertankerne som er de verste miljøbombene der ute, men som ingen virker å bry seg med (ei heller når det nevnes her for n'te gang)?
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter