Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
Beins
08.03.2017 12:43
#9937

Olejoerg

Det er stor forskjell på vitenskapelig konsensus og folketro konsensus - ofte basert på religiøse oppfatninger f.eks om jorda er flat, og demoners eksistens.Vitenskapelig konsensus i klimasammenheng er basert på grundig forskning og debatt over ti-år. I denne debatten har teoriene om menneskeskapt oppvarming stått seg bedre og bedre.

Dersom forskning kunne reduseres til hvilke konklusjoner man får for penger - hadde forskningen vært noe helt annet - nemlig ideologi og tilsløring. Det kan skje i noen sammenhenger, jfr big tobacco, men blir raskt avslørt fordi det overveldende flertallet av vitenskapmenn ikke produserer falske resultater for penger. Det er etisk uholdbart, bedrageri og et angrep på allmennheten. Også straffbart.

De 500 nobelsprisvinnerne i National Academy og Sciences hadde gjort opprør dersom deres organisasjon fremmet et stort bedrag for å lure folk med falske rapporter bare for å få bevilgninger fra staten.

Det er også "motforskning" innen klima slike som Richard Lindzen MIT, men det vanligste er at man tester ut hypoteser på selvstendig grunnlag uten å binde seg til en gitt konklusjon. F.eks har undersøkelser utenfor Nord-Norge påvist at havet blir surere og at mengden karbonat er på retur. I tråd med teoriene de hadde på forhånd.

Man ser ganske enkelt at det blir mer CO2 i atmosfæren. Man ser at temperaturen stiger over tid. Man har god forståelse av CO2s strålingspådriv i atmosfæren. De grunnleggende sammenhengene er ikke noe hokus pokus i pro et contra sammenheng.

Så har man utviklet forståelsen til flere klimagasser, og motkrefter som aerosoler/vulkanutbrudd, samt solens rolle og slike ting.

Jeg viste tidligere til boka av Sigbjørn Grønås - der er det meste tatt med, og boka er intet bestillingsverk, men skrevet av en selvstendig forsker på UIB. Grønås tar og opp de alternative forklaringene omkring kosmisk stråling og skydannelse.
olejoerg
09.03.2017 17:03
#4991

Beins

Jeg skal ikke bruke mye energi på dette da jeg er veldig pragmatisk når man er i den situasjon at "hensikten helliger middelet". Det er tilfelle i klimasaken, jeg er veldig fornøyd med at de sekundære effektene av klimahysteriet er fokus på en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene. Det er meget bra, og etter min mening en absolutt nødvendighet for å kunne fortsette veksten og holde liv i folket. Klimahysteriet har med andre ord totalt sett en positiv effekt på verden.

Men denne forskningen er etter min mening ikke nødvendigvis så mye bedre enn folketro. Den er etter min mening basert på et altfor snevert empirisk grunnlag til å rettferdiggjøre de konklusjoner man strør om seg med. Erfaringstallene som brukes stammer fra et meget kort øyeblikksbilde i verdens historie og kan like godt være en villedende som retningsgivende. Det holder ikke mål vitenskapelig sett, derfor sper man på med antakelser eller postulater om du foretrekker det.
Nå har man selvfølgelig boret i is på Grønland andre steder for å forsøke å få et lengre tidsperspektiv. Men vi vet ikke i dag hvor pålitelig de målingene man får ut her er da vi ikke vet hva som skjer med CO2 som er fanget i is i flere tusen år.

Jeg liker ikke å bli lurt selv om hensikten med bedraget er beundringsverdig. Hadde foretrukket at man hadde vært ærlig og sagt det som det er. Men kanskje menneskeheten trenger en trussel for å skjerpe seg, i så måte brukes klimaskremselet på samme måte i dag som religion ble brukt i gode gamle dager. For å få folk til å gjøre som makthaverne ønsker ved å true med noe skummelt litt udefinert uten at makthaverne trenger å ta belastningen ved å beslutte noe som er upopulært.

Beins
09.03.2017 17:27
#9946

Statoil i den nødvendige kombinasjonen av oljeselskap og fornybar selskap som vil bli mer framtredende etter hvert som klimamålene skjerpes.

Dette er noen av målene Statoil har satt seg i sin ferske klimaplan:

Redusere årlige CO₂-utslipp med 3 millioner tonn i 2030 målt mot 2017-nivået

Redusere CO₂-utslippene per fat fra 10 kilo til 8 kilo per fat innen 2030

Innen 2030 skal 15-20 prosent av selskapets investeringer skje i nye energiløsninger som havvind, konvertering av gass til hydrogen og karbonfangst

Innen 2020 skal opp mot en fjerdedel av Statoils forskningsmidler være knyttet til nye energiløsninger og energieffektivisering

- Krevende mål
Statoil vil forsøke kutte CO₂-utslippene fra norsk sokkel med 1,2 millioner tonn i året innen 2020 og ytterligere to millioner tonn per år innen 2030, ifølge selskapets sjef for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund. Han vet ennå ikke hvordan alle kuttene skal oppnås.

- Vi er litt modige på å sette ganske krevende mål, sier han.

Hvis Statoil lykkes med å kutte CO 2-utslippene per produserte fat med en femtedel til 8 kilo innen 2030, ligger selskapets utslipp godt under gjennomsnittet i bransjen.

- Vi mener at ved å produsere olje og gass med lavere utslipp, samtidig som vi vokser innen lønnsomme fornybare energikilder, vil vi skape konkurransefortrinn og attraktive forretningsmuligheter i omstillingen til en lavkarbonøkonomi, sier Eldar Sætre.

http://e24.no/energi/statoil/statoil-vil-lage-hydrogen/23945088

Endret 09.03.2017 17:30 av Beins
Beins
09.03.2017 20:19
#9947

olejoerg

Jeg ser at du har et par mer konkrete innvendinger mot klimaforskningen denne gangen, men jeg mener nok du ikke har gått inn på klimaforskningens evne til selvrefleksjon og til å ta opp kritiske innspill.
Sigbjørn Grønås grundige innføringsbok viser hvordan forskerne nettopp tar for seg alternative forklaringer og 'motforskning'. IPCC-rapportene drøfter slike ting i det vide og breie.

Ang den nåtidige oppvarmingen - kan man greit forklare den uten å ha et perspektiv som går hundretusener eller millioner av år tilbake. Vitenskapen tar opp alle mulige og umulige hypoteser om hvorfor klimaet har endret seg i forhold til før-industriell tid (år 1750) og undersøker disse nøye.
Forskning på tidligere tiders klima har ikke avdekket alternative forklaringer på hva som skaper klimaendringene i vår tid.
Man ser klart at CO2 er en viktig faktor - men at årsaken til CO2 utslipp kan variere. Nå er det de atropogene som gjelder.

Om iskjerner er det og en etablert vitenskapelig praksis som tar opp innvendinger og kritiske merknader. Dert man har slått fast er at den største trusselen mot nøyaktigheten i CO2-målinger fra bobler er tilstedeværelse av støv, fordi støv kan reagere med CO2. Følgelig måler man også støvgehalten i prøvene. Konklusjonen er at Antarktis gir bedre grunnlag enn Grønland fordi prøvene nær Sydpolen er veldig rene. Man får og et godt bilde av hvor stort avvik støv kan forårsake via sammenligninger fra de to breområdene.
Dessuten kan man sammenligne med indirekte metoder som treringer og kalkavsetninger i skalldyr etc. Det er mest bloggere og hobby-entusiater som bruker innvendingen om kjerneprøver.
De mer seriøse innvendingene går oftest på CO2s klimasensitivitet og de såkalte tilbakekoplingseffektene - at de er komplisert å måle etc.

Endret 09.03.2017 20:20 av Beins
Beins
10.03.2017 10:33
#9948

Kamp innad i Trump-administrasjonen og familien om USA skal fortsette sin lojalitet overfor Paris-avtalen om klimautslipp. I går vakte miljøminister (!) Scott Pruitt oppsikt ved å benekte at CO2 er en viktig driver i klimaendringene. Hvorvidt juristen Scott Pruitt vil påtvinge de vitenskapelig ansatte dette synet, gjenstår å se. For tiden er EPAs websider og dets leder i grunnleggende konflikt i klimaspørsmålet.

De unge og vellykkede, Ivanka og ektemannen, ivrer for å fortsette Paris-tilknytningen. Det har og utenriksminister Tillerson uttalt tidligere. En løsning er å redusere utslippsforpliktelsene noe, men fortsette innenfor paris-avtalens rammeverk. Vi får se hva Donald ender opp med.

Trump administration officials are considering a plan to remain part of the nearly 200-nation Paris climate change agreement, while weakening former President Barack Obama's pledge to reduce U.S. greenhouse gas emissions, multiple sources told POLITICO.

The plan has not yet won the buy-in of key Trump aides and the president has not signed off. Sources familiar with the plan cautioned that it remains in flux, and could be scuttled by Trump advisers who are critical of the agreement.

But keeping the U.S. in the 2015 Paris pact would be a victory for some in the Trump administration, including the president's daughter Ivanka and his son-in-law Jared Kushner, who have sought to boost the president's green credentials and fear that pulling out would damage relations with key U.S. allies. Many conservatives have been pushing President Donald Trump to withdraw from the deal altogether, as the president himself pledged to do during the campaign.

One way to square those conflicting imperatives would be to reject the pledge Obama offered as part of the 2015 Paris pact - a nonbinding target for reducing the United States' emissions of planet-warming greenhouse gas emissions. That's increasingly seen within the White House as a possible way forward.

Obama had pledged that by 2025 the U.S. would reduce its greenhouse gas emissions by 26 percent to 28 percent below where it was in 2005.

http://www.politico.com/story/2017/03/donald-trump-paris-climate-change-agreement-235892

Endret 10.03.2017 10:36 av Beins
blåball
10.03.2017 11:40
#3234

Den nye miljøvern minister i USA mener vel att hovedårsaken i klima endringer er naturlige . Men att industriell aktivitet bidrar til økt oppvarming av jordkloden , spørsmålet er hvor mye .

Det som er mer sikkert er att skiferolje og oljesand utvinning ikke er forenlig med en klimanøytral poletikk . ( Etangasser m.v. og forurensning grunnvann , jordskjelv aktivitet er registert også........ ).

Statoil selger seg gradvis ut av skiferolje og oljesand , mens tiden er moden.....?

20 % prosent innblanding av biomasse i drivstoff i Norge : er ikke noe bedre . ( Og ikke på verdensbasis heller , og der har man ikke så små partier med feil innflytelse heller........ ) .

Høyre tar vekk flysete avgift på sitt landsmøte nå . ( Ref . nyheter for dagen . )
olejoerg
10.03.2017 11:45
#4993

Beins
Historien er full av feilaktige postulater og hypoteser. Det som blir feil er når postulater og hypoteser blir lagt frem som gudegitte sannheter og fakta. Det er betydelig usikkerhet relatert til denne forskningen, hvis så ikke hadde vært tilfelle hadde man ikke behøvd å fortsette forskningen. Da ville man hatt de svarene man trengte.

Det er heller ikke riktig at klimaforskningen har evne til selvrefleksjon og å ta opp kritiske innspill. Det brukes mye tid, energi og kapital til å sensurere annerledestenkende og forsøke å latterliggjøre disse. Det er ikke spesielt konstruktivt.

Det er også et uomtvistelig faktum at klimaforskernes postulater fra 20 år tilbake i tid ikke har slått til, noe vi kan slå fast i dag. Det kommer stadig bortforklaringer rundt dette, man kan ikke innrømme at man tok feil.

Var litt det samme med Ozon-laget som også var et kjempeproblem i sin tid. Men så var det plutselig ikke noe problem lenger, etter sigende fordi vi hadde fikset problemet. Andre igjen mener å ha dokumentasjon for at dette aldri var noe problem, problemet var at måleinstrumentene ikke var riktig kalibret. Heller ikke dette kunne selvfølgelig innrømmes da man hadde brukt vanvittige summer på å fikse et ikke-eksiterende problem.

Det er en uhellig allianse av politisk "correctness" og business som er veldig lite mottakelige for andre syn. Men nå har da verdens mektigste land valgt en President som har en annen innstilling, jeg tipper at klimaforskningen vil få tøffere kår fremover og krav til å presentere uomtvistelige bevis på sine antakelser. Vi får se hvordan det går med det fremover.

blåball
10.03.2017 12:04
#3235

ett dobbel for mye .

Endret 10.03.2017 12:08 av blåball
tas1
10.03.2017 12:44
#13181

Her er det bare å bifalle olejoerg!
Beins
10.03.2017 13:54
#9949

Ad Ozonlaget og kalibrering - det var en utrolig konspirasjon at målingene spredd utover kloden, tidligere var feil, mens de nå er riktige! Igjen er det slikt man finner hos bloggerne.

Det forskerne sier, er at ozon laget ble tynnere fra 1979 av og fram mot slutten av 1990-tallet. Derfra har det vært bedring, og man regner med at balansen er gjenopprettet i 2050 grunnet de restriksjonene man har blitt enige om.

Også for Norges del: Ozonlaget over Norge har stabilisert seg, men er fortsatt tynnere enn i 1979
Norsk institutt for luftforskning (NILU) måler kontinuerlig ozonlagets tykkelse over Oslo og Andøya på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Resultatene viser at det var en reduksjon i ozonlaget fram til slutten av 1990-årene, og at ozonlaget begynte å stabilisere seg etter dette. Denne stabiliseringen er trolig første fase i restitueringen av ozonlaget over våre områder. Både over Oslo og på Andøya er det imidlertid store variasjoner, både fra år til år og i løpet av året.


Miljøverndirektoratet

En av de store poengene til bloggerne er at freon-molekyler er tyngre enn luft og at de derfor ikke kan sveve opp til ozonlaget høyt oppe i atmosfæren. Ozonforskningen debunked!

Forskerne har imidlertid svar, bl.a. fra en nobelprisvinner i atmosfærisk kjemi: https://www.scientificamerican.com/article/chlorofluorocarbons-cfcs/
Beins
10.03.2017 15:58
#9950

olejoerg har rett i at artikler sensureres før publisering i vitenskapelige tidsskrifter - det kan være krevende å komme igjennom fordi kravene til faglig kompetanse settes veldig høyt, uansett konklusjoner.

Men alternativ forklaringene på den globale oppvarming kommer uansett godt fram på mange ulike måter, selv om de ikke akkurat gjør det så godt i strengt vitenskapelige fora. Man har og en aktiv debatt der de to "leirene" deltar i mediene. Og Richard Linden er respektert som fagmann av den etablerte klimavitenskapen - som en forsker sa til Aftenposten etter Lindzens forelesninger i Norge: Han stiller alle de riktige spørsmålene - men jeg er helt uenig med svarene hans.

De amerikanske fysikerne lot også skeptikerne slippe til i det forberedende arbeidet til deres siste klimavedtak - både Lindzen og Curry. Problemet deres var at de ikke nådde fram på faglig grunnlag. USA-fysikerne slutet seg til hovedkonklusjonene til IPCC som så mange andre.

Skeptikerne har jo bare klart å finne en nobelprisvinner som deler deres syn - den svært gamle Ivar Giever som aldri har forsket på klima. Den vitenskapelige eliten i verden er helt entydige i sine konklusjoner om menneskeskapt oppvarming. Eks National Academy of Sciences og Royal Society, begge med flust av nobelprisvinnere.

Klimaforskere har feil hypoteser noen ganger - selvsagt. Den største feilen er nok spådommen om nedsmelting av Himalaya-breene, et arbeid som ikke var kollegavurdert.
Videre overvurderer man oppvarmingen noe i nyere klimamodellene, men trolig mindre enn mange tror:https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/jul/31/climate-models-are-even-more-accurate-than-you-thought

Uansett rokker ikke disse tingene rokker ved hovedsaken - den menneskeskapte oppvarmingen.

Tar klimaforskningen opp kritiske innspill? Det er helt sikkert at de gjør -uansett hva olejoerg måtte påstå.
Solforskning har fått stor oppmerksomhet og man har grundige arbeider om solradiansen og solflekker i IPCC arbeidene.

Det gjelder og skydannelser - der alternativ-forsker Henrik Svensmark har fått mye respons på sine hypoteser om kosmisk stråling, solens magnetfelt og skydannelsen på jorda. Dette ledet og til forskning på UIO som ikke ga Svensmark medhold. Men skyer blir likefullt tatt inn som et viktig felt:
https://isccp.giss.nasa.gov/role.html

En interessant skeptikerpåstand handler om at CO2-nivået i atmosfæren har nådd et metningspunkt der mer CO2 ikke vil påvirke mengden stråling som blir reflektert tilbake mot jordoverflaten. Mer CO2 blir derfor harmløst.
En NASA-forsker kommenterer denne myten:


Endret 10.03.2017 15:59 av Beins
blåball
11.03.2017 19:31
#3239

Avskogning er tema i Stavanger Aftenblad i helgen ; Ingen klima avtale...... ( Indonesia en økonomi i sterk vekst for øvrig , se grafer på utvikling der på DN.no i dag . ( Men avskogning til fordel for palmeolje er tilsynelatende viktigere der...... ).

Vestlige deler av Sibir ( Russland ) har vesentlig mildere klima i perioder , selv sørlige deler av Spitsbergen er det tegn til vår ...... ( Bergen Brygge må nok jekkes opp en gang til dei neste 80 år . )

X faktor blir Grønlands isen , mer nedbør som snø , eller tiner den ned ?

Det blir nok mer forskning på Golfstrømmen ; salt og ferskvanns balanse kan bli i ulage .

Ha en ellers God Helg .
Beins
13.03.2017 15:25
#9959

Richard Lindzen står i spissen for en petisjon til pres. Trump om at USA skal trekke seg fra FNs klimakonvensjon. Petisjonen er undertegnet av ca 300 personer, mange naturvitere. Men ikke en eneste nobelprisvinner på lista. Det er svakt, når de nærmest har saumfart kloden. Litt rart å se 20 kjente skeptiker-navn fra norsk klimadebatt på en slik liste.
Man har og fått et tilsvar fra klimaforskerne ved MIT:

http://climate-science.mit.edu/news/featured-stories/mit-faculty-working-on-climate-write-to-president-trump


Nedenfor en graf fra den norske klimaforsker, R. Benestad, som empirisk tar opp sammenhengen mellom oppvarmingen etter 2. verdenskrig - og følgende faktorer: CO2-nivået, mengden solenergi per m2 som treffer øvre atmosfære (solirradiansen), mengden kosmisk stråling som treffer atmosfæren, og solflekkaktiviteten.

Som kjent er det konkurrerende forklaringer på oppvarmingen. Vi ser at CO2 er den eneste faktoren som har en gjennomført god korrelasjon med temperaturstigningen.Figur 5 viser en sammenstilling av global middeltemperatur (GISTEMP). CO2 (log), galaktisk kosmisk stråling (GCR - i grått), solflekknummeret (rødt) og solens utstråling. Kilde: Benestad (2015) Chapter 1.6 'The debate about solar activity and climate change' in Jean Lilensten, Thierry Dudok de Wit, Katja Matthes, 'Earth's climate response to a changing Sun', EDP Science, doi: 10.1051/978-2-7598-1733-7

Endret 13.03.2017 15:45 av Beins
motbedreviten
13.03.2017 23:44
#2507

Fig 5
Det mangler noe.
Feil flagg
Vertikal skala?
Skyen i bakgrunnen er useriøs.

Benestad?
http://www.geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/1123-benestad-er-usaklig-og-uhoflig
Beins
14.03.2017 13:54
#9963

MBV

Om Benestad er høflig eller ei - en avsporing i forhold til argumentene om klimaendringer. Benestad er en meget dyktig fagmann, som har gitt ut flere fagfellevurderte rapporter.

Om grafen - den angir retning og sammenhenger - ikke verdier - fordi den har for mange komponenter til å sette vertikale verdier.
Når verdier er viktige, kan man bruke flere, men enklere grafer som her:De øvrige innvendingene var av det mer luftige slaget.
Beins
16.03.2017 11:25
#9976

Varmere hav fører til katastrofe for korallrev. Ødeleggelsene skjer i stort tempo.

Som Dagbladet rapporterte tidligere denne uka dør korallrevene utenfor nordøst-kysten av Australia i et tempo som overgår forskernes mest pessimistiske spådommer.

The Great Barrier Reef er et av verdens aller største - bokstavelig talt - naturfenomener, og kanskje også det viktigste: Det enorme revet er grobunn for en stor del av livet i havet.
Han har kartlagt koralldøden ved å fly lavt over revene i småfly og helikopter.

Hughes forteller at flere studentene gråt da de så omfanget av ødeleggelsene.

- Vi forventet ikke å se denne graden av ødeleggelse på minst 30 år, sier professoren til tidsskriftet Nature.

Han er ikke i tvil om årsaken: Global oppvarming.

Korallene er avhengig av varmt vann for å leve, men er samtidig svært følsomme for for varmt vann.

Studiene til professor Hughes konkluderer med at 67 prosent av korallene nord for byen Port Douglas er døde. I enkelte partier er dødeligheten 83 prosent.

En studie utført av australske myndigheter som ble offentliggjort forrige uke, viser i følge The New York Times har det aldri vært høyere overflatetemperatur i havet rundt The Great Barrier Reef enn i 2016.

- Korallrevene utgjør kun 0,1 prosent av havbunnen, men er tilholdssted for 25 prosent av alt liv i havet, sier generalsekretær i WWF sier til Dagbladet.

Det er overopphetet sjøvann som er årsaken til at store deler av den nordlige delen av revet er dødt, og at større deler lenger sør er sterkt bleket, et forvarsel på at også denne delen av revet har store problemer.

Naturkatastrofe
De nye oppdagelsene skaper stor diskusjon i Australia. Professor Terry P. Hughes direktør ved den statlige senteret for studier av korallrev, er ikke i tvil om at det som er i ferd med å skje er en naturkatastrofe.

http://www.dagbladet.no/tema/grat-da-de-sa-hvilken-forfatning-verdens-storste-korallrev-er-i/67402620

Endret 16.03.2017 11:26 av Beins
Beins
16.03.2017 14:18
#9978

Trump svinger øksa over Miljøvernbudsjettet. EPA får kuttet bevilgningene fra 8,2 til 5,7 mrd USD. Det vil ramme både konkrete prosjekter - og forskning, inklusiv klimaforskning. 1/5 av staben blir sagt opp.

Mer konkret virker satelittforskningen å være utsatt - budsjettet skrinlegger planer om nye overvåkningssatelitter for hav og polare områder.

NOAA som er sentral i arbeidet med analyser av innsamlet datamengde -vil bli kuttet med 18%. Selve forskningavdelingen trekkes 40%.

Det vil og bli kutt i NASA som samler inn klimadata, og Utenriksdepartementet bidrag til FNs klimaprogram.

Alt dette er nok nødvendig for å få fart på de gamle kullguvene i West-Virginia og Kentucky.

The administration is seeking a nearly 20 percent cut to the National Oceanic and Atmospheric Administration's budget, including to its satellite division, The Washington Post reported. That includes significant cuts to the National Environmental Satellite, Data and Information Service, which has produced research that disproved the notion of a global warming pause. NOAA's satellites provide invaluable data on climate change that are used by researchers throughout the world. The NOAA cuts target the Office of Ocean and Atmospheric Research, which conducts the bulk of the agency's climate research.
That's on top of proposed reductions to climate research at U.S. EPA, including a 40 percent cut to the Office of Research and Development, which runs much of EPA's major research. The cuts specify work on climate change, air and water quality, and chemical safety. The Trump administration also has proposed 20 percent staffing reduction at EPA.

https://www.scientificamerican.com/article/trump-administration-seeks-big-budget-cuts-for-climate-research/

Endret 16.03.2017 14:27 av Beins
motbedreviten
16.03.2017 22:13
#2509

Fra en mann som kjenner climate science fra insiden om kuttet på EPA budsjettet:

Here's a short summary of Dr Lindzen's words on reducing climate research funding:

"They should probably cut the funding by 80 to 90 percent until the field cleans up," he said.

"Climate science has been set back two generations, and they have destroyed its intellectual foundations."

"The field is cluttered with entrenched figures who must toe the established line, he said, pointing to a recent congressional report that found the Obama administration got a top Department of Energy scientist fired and generally intimidated the staff to conform with its politicized position on climate change."

"Remember this was a tiny field, a backwater, and then suddenly you increased the funding to billions and everyone got into it," Lindzen said. "Even in 1990 no one at MIT called themselves a 'climate scientist,' and then all of a sudden everyone was. They only entered it because of the bucks; they realized it was a gravy train. You have to get it back to the people who only care about the science."

motbedreviten
16.03.2017 23:39
#2510

Bloomberg er veldig offensiv om a belyse pengebruken av obama-administrasjonen til "climate change"

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-15/cutting-climate-spending-made-harder-by-obama-s-budget-tactics

Ballen er begynt å rulle, tror ikke den er lett å stoppe.
.

Endret 16.03.2017 23:43 av motbedreviten
Beins
17.03.2017 00:02
#9981

Richard Lindzen er nok langsint etter at arbeidet han leverte om CO2s klimafølsomhet i 2009 sammen med forskerkollega Choi, ble kraftig underkjent i fagfellevurderinger.

Etter å ha korrigert "dumme feil" som han selv sa i 2011, ville Lindzen ha arbeidet utgitt i skriftserien til National Academy of Sciences - som på sin side ville ha en ny fagfellevurdering av det reviderte arbeidet til Lindzen og Choi.

NAS krevde at 4 vitenskapsmenn skulle kvalitetssikre arbeidet - og Lindzen og Choi fikk utpeke 2 av dem. Alle 4 vendte tommelen ned - arbeidet holdt ikke vitenskapelig mål. NAS nektet derfor publisering.

Lindzen og Choi måtte derfor be om publisering i et lite anerkjent sør-koreansk tidsskrift.

Slike feider og nederlag kan gi bitre følelser hos en ex professor på MIT som rakker ned på klimaforskningen ved enhver anledning.
Men han får svar på tiltale - fra dagens professorer på MIT.


http://climate-science.mit.edu/news/featured-stories/mit-faculty-working-on-climate-write-to-president-trump

Innholdet i feiden, kan jeg komme mer tilbake til.

Endret 17.03.2017 00:03 av Beins
olejoerg
17.03.2017 11:43
#5002

Klimaforskningen vil få seg et ordentlig skudd for baugen under President Trump. Akkurat det trenger man ikke en komplisert modell for å forstå.

Konsekvensen av dette for den globale klimaforskningen vil også bli enorm når nå "bjellesauen" er i ferd med både å ta av bjella og smelte denne om til våpen.

Kina har lenge hatt et pragmatisk syn på klimaforskning, kort fortalt er Kinas innstilling slik:
"Dere i vesten startet den industrielle revolusjon for lenge siden og har herjet på som dere vil med et enormt forbruk. Når da noen konkluderer med at dette er et problem så må dere stå i spissen for å løse problemet. Underforstått betyr dette at vi vil bidra i en mindre grad enn dere hvis dere tar de tunge løftene. Det vil også implisitt bety at vår konkurranseevne styrkes kontra deres da dere løfter tyngre. Med bakgrunn i disse forutsetningene så er vi villige til å hjelpe til.

Dette gjelder ikke lenger hvis USA slutter å løfte, da vil også Kina slutte å bidra for å opprettholde sin konkurranseevne. Resten av verden vil følge etter.

Det er alt for mange som har spist godt av bordet (alteret?) til klimaforskningen de siste 25 årene. Når nå pengestrømmen tørker inn må nok mange av disse finne seg noe annet å drive med.
Beins
17.03.2017 12:09
#9982

Olejoergs synspunkter på kinesisk klimapolitikk er ønsketenkning og ikke i tråd med signalene fra Beijing.

En annen sak er at Trumps budsjettforslag er et forslag - og disse sakene skal behandles i Kongressen - som også arbeider med et republikansk forslag om carbon tax - i stedet for Obamas reguleringer.
Dessuten har delstatene en viktig rolle innenfor miljøpolitikken - California vil forsette sin politikk uavhengig av Trump.

Men forskningen vil bli redusert - nye skip og satelitter for overvåkning av hav og polare områder kan bli skrinlagt. Det er best å ikke vite så mye om klodens status, mener Trump. Men de gamle satelittene ramler ikke ned sånn umiddelbart, og måling av globale temperaturer vil fortsette. Om EU, Kina, Japan etc vil overta USAs ledende rolle innen klimaforskning, gjenstår å se.
Uansett - Trump utfordrer det vitenskapelige miljøet med sin politikk.
Trump snakket varmt om kullgruvene - vi får se hva han gjør med det.
Kull har blitt danket ut av naturgass i stor skala over hele USA. Og CO2-utslippene har gått kraftig ned av samme grunn.

USA har lite klimaavgifter av betydning - og vil ikke bli noe mer konkurransedyktig overfor Kina grunnet Trumps endrete miljøpolitikk. Det er ikke der problemet ligger. Han burde heller få ned dollarkursen med 20%. Det hadde virkelig monnet.

Kina fortsetter sin politikk etter Trumps seier og legger mindre vekt på presidentens personlige syn:

But speaking to the government-run China Daily newspaper, China's special representative for climate change, Xie Zhenhua, played down such concerns.

Xie reaffirmed Beijing's "firm attitude" towards fighting global warming and noted that the incoming US president had "softened his tone on whether climate change is real" following his election in November.

In an interview with the New York Times after his shock victory Trump said he had an "open mind" about how he would approach the issue and conceded there was "some connectivity" between global warming and human activity.

Xie, a Communist party veteran who spent more than a decade at the helm of China's environmental agency, told the China Daily the global momentum behind the push towards a low carbon future was now such that no one person was capable of halting progress.

"Industrial upgrades aiming for more sustainable growth is a global trend . It is not something that can be reversed by a single political leader," he was quoted as saying.


Kina står fast på Paris-avtalen. Blir interessant å se hva USA velger.

Endret 17.03.2017 12:27 av Beins
olejoerg
17.03.2017 13:40
#5003

Beins

Trump får ikke gjort så veldig mye i år da han "arver" budsjettet. Men neste år kan det fort bli store bølger.

Det er også snakk om at Trumps administrasjon vil gå til rettslige skritt mot f.eks California og de spesielle reglene som er innført der blant annet med krav om rekkevidde pr gallon på biler.

Kina vil selvfølgelig ikke uttale seg i retning av at de forlater de forpliktelser de har tatt på seg nå. Men Kina vil agere på den måte som passer dem best hvis USA endrer retning.
Trump har nemlig rett i en ting, fokuset på klimaendringer har vært gunstig for Kina da det har kostet dem mindre enn vesten. Det har økt Kinas konkurransekraft, de måtte vært dumme hvis de ikke hadde spilt med. Men hvis de mister konkurransefortrinnet så skjer det noe.

For øvrig regner jeg med at alle vil opprettholde fokuset på lokal forurensning som plager befolkningen. Det vil f.eks bli mye elbiler i store byer verden over. Men det er en betydelig sjanse for at fokus på det globale klimaperspektivet får seg et kraftig skudd for baugen.

Det er etter mitt syn en god ting, det er alt for mye konsensus og roting i grøten på vedtatte sannheter innen dette feltet. Man gir stipendier for å forske på ting man i utgangspunktet mener vil støtte en allerede vedtatt sannhet. Videre er det min erfaring at resultatet aldri blir bra når alle er rørende enige, man trenger kritiske spørsmål for å gjøre en god jobb. Veldig bra hvis det settes et kritisk søkelys på dette feltet.
Beins
17.03.2017 14:32
#9983

olejoerg

Budsjettforslaget til Trump gjelder fiscal year 2018 - som begynner 1. oktober.
Det er ikke snakk om årets budsjett.

Sverige og Tyskland viser at konkurransekraft og effektiv klimapolitikk er i god overenstemmelse. Tyskland har senket utslippene og gjort store framskritt på alle felt - noe tyskerne merker i elver og skoger der fisk og dyr kommer tilbake i fullt monn, og man vil ikke gå baklengs for å bedre konkurransekraften, som Trump. Tysk industri gjør det sterkt på alle fronter. Handelsoverskuddet er enormt. Og Rhinen er en levende elv.

Kina kan i prinsippet velge - om de følger USAs politikk eller Tyskland - de sier selv klart fra om at de satser på fornybart og vil bekjempe forurensing som truer kinesisk miljø sammen med klimautslippene. President Xi var meget klar på Davos-toppmøtet. Derfor er det ønsketenkning at Kina skulle endre kursen og dilte etter Trump. USA er heller ingen viktig konkurrent for kinesisk industri - som konkurrerer mer med lavkostland og store industriland som japan, Tyskland og Sverige. USA er dessverre i stor grad avindustrialisert.

Om forskning:Før man trekker sikre konklusjoner - er det mye debatt i miljøspørsmål. Det gjaldt f.eks big tobacco og DDT som begge hadde ivrige forsvarere i førstningen. Seinere så vi det samme på SO2 og sur nedbør -jfr debatten mellom Norge og UK om ødelagte fiskevann, spredning av tungmetaller osv. Men etter hvert utkrystalliserer det seg et vitenskapelig konsensus. Slik og i klimadebatten.
Vi har og sett det samme i mindre saker, om ftalater og hormonhermere.

Endret 17.03.2017 14:33 av Beins
tas1
17.03.2017 15:00
#13191

Det er vel ingen som er uenige når det gjelder miljø.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter