Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
yemaya 2
05.06.2017 22:45
#8411

Forøvrig synes strålefaren på Mars å ha funnet sin løsning

Det er bare å krype ned i en polyetylensovepose hver gang det varsles solstorm.
blåball
05.06.2017 23:38
#3442

Stein Bergsmark har da fremdeles rett , CO 2 rekneskapet er i balanse .

Golfstrømmen har sine perioder , samt bronsealder , steinalder , oljealder , og solperioder på tusen år .

renud
06.06.2017 00:32
#15808

yemaya.

Finn én feil i din påstand i #8411, etter å ha fundert litt rundt dette:
"NASA har nå utviklet et nytt materiale basert på polyetylen. Stoffet kalles RXF1. Det er sterkere og lettere enn aluminium, og er derfor det første som både er sterkt og beskytter astronauter mot farlig stråling."
renud
06.06.2017 00:44
#15809

blåball.
Nei, Stein Bergsmark er en av de ganske få sjarlatanene blant verdens fysikere, som misbruker sin fysiker-tittel til å komme med høyst selvkomponerte påstander uten hold i anerkjent vitenskap, som ved en nærmere gjennomgang av hans påstander lett lar seg tilbakevise som nonsens (les: Reinspikka tøv fra ende til annen, pakket inn i kvasivitenskap):

Hvorfor fysiker Benestad mener at fysiker Bergsmark tar feil - Stein Bergsmarks «alternative» klimarapport er trist lesning. Han forsøker å skape en forestilling om at hele forskningsmiljøet er råttent og presenterer et forkledd politisk manifest som har til hensikt å undergrave klimaforskningen. Poengene hans kan tilbakevises, punkt for punkt. 30. januar 2017

Du finner hans likemenn i mange bransjer, som f.eks den tyske kreftlegen som påstår at han kan helbrede kreft som andre leger har gitt pasientene beskjed om at dessverre ikke er helbredelig. Forskjellen er kun at de dør like raskt, men ca 1 mill NOK fattigere.
renud
06.06.2017 00:49
#15810

Utdrag:
"Åpenhet om kvalifikasjoner
Bergsmarks rapport har etter min mening et forbausende lavt faglig nivå. Jeg hadde forventet noe bedre fra en som titulerer seg selv som fysiker.

En fysiker er ikke bare en fysiker. Fysikken er en bred disiplin, og man blir ikke ekspert på alle de ulike feltene bare ved å være fysiker. Tenk på sportsjournalistikken som en profesjon, og at en ekspertkommentator i alpint skal dekke en cricket-match uten å ha satt seg inn i reglene. Det ville nok ikke gått så bra.

Hvem skal man tro på? Fysikeren Stein Bergsmark eller fysikeren Rasmus Benestad? Hva skal man legge vekt på? Utdanning og erfaring?

Når det gjelder erfaring, er «gullstandarden» publikasjoner i anerkjente vitenskapelige journaler med fagfellevurdering. Men også deltagelse i internasjonale vitenskapelige nettverk gir en indikasjon på erfaring og relevante kvalifikasjoner.

Åpenhet er viktig, også når det gjelder vår egen biografi og kompetanse. For min del, jeg har gjennom min karriere studert eller jobbet med generell fysikk, elektronikk, skyfysikk, havfysikk, modeller, måledata, statistisk analyse, og sammenhengen solaktivitet-klima. Jeg har en doktorgrad fra Atmospheric, Oceanic, and Planetary Physics ved universitetet i Oxford, innehar flere internasjonale verv (European Meteorological Society, World Climate Research Programme CORDEX-ESD, og Oxford Research Encyclopedia climate) og har publisert en rekke klimarelaterte artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter, som vist i min bibliografi på Google. Jeg har også vært med på RealClimate.org, som Bergsmark forsøker å fremstille som et nettsted drevet av aktivister, men som det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature bruker som eksempel til etterlevelse.

Jeg vil oppfordre Bergsmark til samme åpenhet rundt sin karriere, biografi og kvalifikasjoner. Det eneste jeg vet om ham, er at han er utdannet fysiker med hovedfag i kybernetikk. Folk bør få mer informasjon om denne bakgrunnen når han selv bruker tittelen fysiker for å gi seg selv større faglig autoritet."

Nærmere et fullstendig karakterdrap kommer man ikke (min kommentar).
yemaya 2
06.06.2017 05:39
#8412

renud.
Ut fra en amatørfysikers betraktninger så ville jeg tro materialets tetthet(egenvekt) var avgjørende for dets evne til å stoppe røntgen og gammastråling.
Men jeg er altså ikke fysiker.

Endret 06.06.2017 05:39 av yemaya 2
tas1
06.06.2017 06:21
#13527

"Stein Bergsmark er en av de ganske få sjarlatanene blant verdens fysikere, som misbruker sin fysiker-tittel til å komme med høyst selvkomponerte påstander uten hold i anerkjent vitenskap, som ved en nærmere gjennomgang av hans påstander lett lar seg tilbakevise som nonsens (les: Reinspikka tøv fra ende til annen, pakket inn i kvasivitenskap):"

Dette er skremmende lesning fra renud - spesielt når det avsluttes med en kreftsammenligning for å understreke hvor stor sjarlatan Bergsmark er (for det er vel ingen som tror at sammenligningen med kreft er noe en tuller med!)

Det minste en kan vise til er artikkelen der Bergsmark svarer Benestad
tas1
06.06.2017 06:23
#13528

Utdrag:
Professor John Christy ved University of Alabama er en høyt merittert klimaforsker. Han avga nylig et vitnemål i en statlig høring, der han påviste at klimamodellenes temperaturprojeksjoner (altså temperaturscenarier) feiler grovt, og beklaget samtidig at disse brukes for å utvikle politikk.

Her kommer det avgjørende argumentet. God naturvitenskap, som Benestad etterlyser, er bygget på hypoteser som kan bekreftes eller avkreftes.

Dersom vi kjenner egenskapene til et system, kan vi forutsi systemets oppførsel.

Bare dersom systemets observerte oppførsel stemmer overens med det vi har forutsagt er hypotesen korrekt. I motsatt fall er hypotesen falsifisert. Dette tror jeg Benestad vi være enig i.

Professor Christy viser uten rom for tvil at klimamodellene feiler, og

Modellene har ikke kunnet forutsi klimasystemets oppførsel, systemets egenskaper er derfor ikke tilstrekkelig godt kjent til at vi kan stole på modellenes scenarier.

Hypotesen er med andre ord falsifisert. Modellscenarier som ikke stemmer overens med observasjoner har ingen utsagnskraft. Vi kan ikke stole på klimamodellene. Strengt tatt er nå den viktigste delen av diskusjonen over.


Et tredje slående faktum er at fra 1950 til i dag har de menneskeskapte utslipp økt med mer enn 600 prosent mens CO2-innholdet i atmosfæren bare har økt med 30 prosent! Dette tyder i meget sterk grad på at menneskeskapte utslipp er svært lite merkbare i atmosfæren. Benestad hevder jeg tuller med tall, men saken er ekstremt enkel. I 1950 var utslippene ca 5 Gt. I år 2015 var utslippene vokst til ca 35 Gt. Utslippsdata er tilgjengelig på nettet. Dette blir en vekst på mer enn 600 prosent, mens CO2-innholdet altså har vokst med 30 prosent. Alle med barneskolens pensum i matte kan regne ut dette.
tas1
06.06.2017 06:31
#13529

Dette er ikke første gangen Benestad angriper en forskerkollega - noe som kan leses her - Benestad er usaklig og uhøflig

"Han omtaler forskerkollega professor Humlum på en måte som fratar Humlum elementær innsikt i forskningsmetodikk og en som ikke har peiling på det han uttaler seg om.

Det er ikke uvanlig å høre slikt i politiske debatter, der demagogi og polemikk er blitt en legitim del av spillet, men den type oppførsel har absolutt ingen plass i en debatt mellom forskere.

Benestad begår også en annen grov feil.

Han henviser til at flertallet av forskerne er enig med ham selv. Det har heller ingen legitim plass i en faglig debatt, selv om det er et viktig argument for politikerne.

Dette må man formode at Benestad vet, og derfor bygger det opp under bildet av ham som en demagog."
Beins
06.06.2017 07:10
#10612

John Christy er en veldig snever klimaforsker, da hans primære datainnsaamling handler om satelittmålinger av nedre troposfære. Der blir han regnet som meget flink. Spørsmålet er likevel hvor interessante disse målingene høyt oppe i atmosfæren (0-12 km) er i forhold til bakkemålinger og havoverflaten.

Christys målinger av høyere luftlag viser systematisk noe svakere oppvarming enn bakkemålinger. Men utslagene i El Nino år er sterkere i satelittmålingene.
Climate denials holder seg til Christys målinger, men main stream bruker bakkemålinger supplert med noe satelittdata.
Begge viser uansett stigende trend.

Det finnes mange klimamodeller - for global temperatur, pol-is, havnivå, havtemperatur.

Bergsmark mener at klimamodellene for global temperatur feiler og at klimaforskning ikke holder vitenskapelige mål. Beviset er at satelitt og ballong viser mye svakere utvikling enn gjennomsnittet av en rekke modellkjøringer.

Her støter vi imidlertid på måleproblemet med hvilke data man bruker. Modellene samsvarer bedre med bakkedata enn øvre luftlag.

Dessuten er det stor forskjell på modellkjøringene. Noen samsvarer bra med satelittdata, mens langt flere ligger altfor høyt.
Da kan man bygge videre på de kjøringene som viser godt samsvar - se på input og slike ting, og forkaste de som ligger langt over.

Uansett tilbakeviser ikke Christy & co teorien om menneskeskapt global oppvarming. De bare illustrerer at dette er komplekst å forutse nøyaktig på kort sikt. Temperaturen stiger den, og det skjer omtrent hele tida etter 1975.
Men mange varibler er inne i blidet - ikke minst tilbakekoplingseffekter som mer vanndamp og mindre isdannelse, begge påvirker temperaturen.

Den slutningen som står sterkest er at en dobling fra 280ppm til 560 ppm CO2 vil øke temperaturen med 3 grader.

Bergsmark og prosentregningen er ikke så interessant.
Når noe øker fra et relativt lavt nivå (menneskeskapte utslipp), blir prosentene store. Når noe øker fra et høyere utgangpunkt (280 ppm) blir prosenten lavere.

Dersom det hadde vært nesten tomt for CO2 i atmosfæren før våre utslipp ville prosentøkningen blitt enorm. Det er en lek med tall.

Dersom økningen hadde gått fra lave 1 gt co2 til 35 gt - som er 3400% prosent, vill CO2 i atmosfæren økt enda mindre enn 40%.

Det viktige er at vitenskapen vet hvor mye av våre utslipp som blir tatt opp i hav og vegetasjon, og hvor mye som blir værende i atmosfæren.
Beins
06.06.2017 07:21
#10613

Benestad er tålmodig som bruker tid på folk som Bergsmark og Humlum.

Benestad er en høyt ansett forsker som har levert solide undersøkelser. Disse blir kollegavurdert liksom Benestad også deltar i kollegavurderinger av folk han i utgangspunktet er både enige og uenige med.

Bergsmark og Humlum er ikke klimaforskere men de mener mye.

Ang hypoteser:

Mens klimaforskere flest advarer om global oppvarming, hevder professor Ole Humlum at temperaturen på jorda trolig vil synke.

18. SEPTEMBER 2013


Det ligger meget dårlig an for Humlum foreløpig. Men knapt noen climate denials gidder å registrere sånt

Endret 06.06.2017 07:22 av Beins
tas1
06.06.2017 08:16
#13530

"John Christy er en veldig snever klimaforsker"
Du tar jo ikke poenget litt en gang (er du klimaforsker forresten?), men bare fortsetter i samme sporet. Det Per Arne Bjørkum prøver å si er at "Benestad må også være åpen for at det kan være noe i det som kritikerne, også de som ikke tilhører det fellesskapet en selv er en del av, kommer med."

Dette er tydeligvis svada i dine ører, og det er tydeligvis ikke interessant hva andre mener, selv om du selvsagt mer enn gjerne tar en "pennekrig" hvis den byr seg. Som et motsvar til dette kunne jo jeg ha sagt at du er offer for gruppetenkning (men det blir for snevert).

Dette handler ikke om at IPCC har feil, men at det kan være større eller mindre nyanser som gjør til at fasiten ikke allerede er vedtatt - for som Bjørkum skriver; "Jordas helse, det vil si klimaet, er nesten like komplisert som vår helse - Ikke slik å forstå at man nødvendigvis jukser, men man kan ha oversett noe." Ved å påpeke dette er man hverken sjarlatan eller snever, men åpen for at siste ord ikke allerede er skrevet og hugget i stein.
Beins
06.06.2017 12:00
#10614

tas1

Du argumenterer langs de vanlige linjer - om andres ensporenhet og uhøflighet. Og gjerne med at det mangler en del av en sitert artikkel eller lenke-henvisning til svar. Jeg tror alle tar det poenget.

Jeg mener at klimavitenskapen har nok av slingringsmonn og evne til selvkorrigering - og at de ikke trenger å høre på Klimarealistene som sier at CO2 er livets gass og at sola styrer klimaet - uten å bringe noen ny forskning på bordet. KR har så gammeldagse og ideologiske synspunkter at de setter seg selv utenfor faglig dialog.
KR sier og at CO2-økningen skyldes avgassing fra havet. Hvorfor skal klimavitenskapen høre på det?

John Christy tar de derimot på alvor. Temperaturmålingene hans blir mye diskutert. Christy har bygd opp en slags lære omkring sine målinger - f. eks at temperaturen øker så sakte at vi ikke trenger noen klimatiltak. Projisering gir 1 grad på 100 år fra år 2000 iflg Christy. Derfor trenger vi ikke gjøre noe med klimautslipp. Han har og mange vitser om gode, varme dager.

Nå sier IPCC at økningfra 280 ppm til 560 ppm CO2 vil gi fra 1,5 til 4.5 grader global temperaturøkning. Ganske stor spredning = usikkerhet. Men de ser 3 grader som mest sannsynlig. Vi har nå 405 ppm og +1,1 grad.
Vi når sikkert 560 ppm og får svaret i framtida.

IPCC sier og at ikke hele varmeøkningen fra 1950 er vitenskapelig bevist kommer fra CO2 og klimagasser, men at det er minst 50%.

Siden det grunnleggende arbeidet er kollegavurdert og forsket på av mange uavhengige forskergrupper, er IPCC sikker i mange ting. Men de gikk tilbake på issmelting i Himalaya, og tok kritikken til følge. Der brukte de et arbeid som ikke var kollegavurdert.

Oljeforsker Bjørkum tar feil når han påstår at forekomsten av faglig kritikk betyr at klimateoriene står svakere. Det er helt avhengig av kvaliteten på kritikken. Men IPCC er alltid åpne for begrunnede innspill. Sol har de jobbet mye med, og der er sammenhengene godt kartlagt.
olejoerg
06.06.2017 13:49
#5055

Modellering er skumle greier, shit in betyr i realiteten shit out. Hvis noen av de antakelsene man legger inn i en modell skulle vise seg å være feilaktige så kan dette gi så store utslag at modellen blir helt feil.

Det har vi også sett, modell og virkelighet har ikke stemt overens de siste tiårene, det er til dels store uoverenstemmelser mellom teori og virkeligheten.

Dette skyldes selvfølgelig at klimaet er så komplekst at de som forsker på dette ikke forstår totaliteten, det er for komplekst.

Derfor har vi også pågående denne propagandaen om at hele verden smelter, når ting ikke ble som de skulle etter prognosene får man heller skape illusjonen om at det er sånn.

Litt fornøyelig at Trump og klimaforskerne er i tottene på hverandre, begge parter driver jo med "alternative fakta" og propaganda. Et annet sted og i en annen tid ville disse sannsynligvis vært gode venner.
tas1
06.06.2017 14:18
#13531

Beins,

-Nå var det riktignok Per Arne Bjørkum som omtalte Benestad som usaklig og uhøflig, men jeg er dog enig isolert sett - og dermed synes jeg også lite om stempelet som sjarlatan (ref; renud sin karakteristisk om Bergsmark) bare fordi han ikke har samme syn som IPCC m.fl.

-Artikkel og/eller lenke-henvisning: Ja, det synes jeg er på sin plass hvis en først skal vise til noe en mener er et karakterdrap (min kommentar).

-Nei, jeg følger ikke massene ukritisk - tvert imot finner jeg det interessant og også lese/studere hvordan underdogs argumenterer osv. (som f.eks. i Jensen-saken der jeg ikke kjøper aktor/statens argumenter med hud og hår).
Jeg finner det befriende forståelig når Per Arne Bjørkum skriver at demagogi og polemikk er blitt en legitim del av spillet, men den type oppførsel har absolutt ingen plass i en debatt mellom forskere.

Han viser i sitt eksempel på dette med forskerne som trodde mettet fett var så dødelig (noe det i ettertid viste seg at det ikke var).
Fett vs Sukker på 70-tallet - Forskerne mente at man ikke ble overvektig eller kunne få fettstoffer i blodet av å spise karbohydrater (inkl. sukker), og at menneskekroppen ikke kunne omdanne karbohydrater til fett. Det var fettet som gjorde oss overvektig og ga hjerte- og karsykdommer. I dag vet man at dette ikke var riktig (slik som det da ble fremstilt).

Så kan man selvsagt spørre seg om det var "sukker-lobbyen" som la føringer for en del av denne forskningen på 70-tallet (jeg vet ikke, men det skulle likevel ikke forundre meg).
Beins
06.06.2017 14:26
#10615

olejoerg vil legger hele den globale oppvarmingen på hylla fordi det komplisert å forutse temperaturutviklingen de neste 10-20 årene. Ergo glemmer vi hele saken!

Det handler om vi får +0,1 grad per 10-år eller +0,25 grad per ti-år.

Det dreier seg ikke minst om hvilken temperatur man er interessert i - landjorda og havoverflaten, eller lufta oppe i atmosfæren. Modellene samsvarer best med landjorda/havoverflate. Som sagt sier de mest sannsynlig + 3 grader økning på jordoverflaten ved 560 ppm.

Uansett modellers treffsikkerhet på kort sikt, er det klart at jorda blir varmere. Det har mange forskjellig uttrykk i tillegg til temperatur. Her i landet har jeg sett konsekvensene på vintrenes lengde og kulda som er vekke, og på hytta oppe i fjellet der skoggrensen hopper oppover i enestående fart. Plutselig spretter det masse furuer opp av jorda, der det før bare var forkrøpla fjellbjørk.

Klimamodellene sier det blir varmere framover.
Sol-tilhengere sier at det vil bli kaldere grunnet færre solflekker.
Vi får et greit svar på dette.

For øvrig er havet viktigst - det tar opp 93,4% av den økte energitilførselen. Atmosfæren tar opp ca 2,5%
Beins
06.06.2017 14:35
#10616

tas1

Greit å bruke halmstrå fra dårlig ernæringsforskning på klima - som er forsket på og debattert i alle viktige naturvitenskapelige miljøer i årevis. Dette er verdens største vitenskapelige debatt, og konklusjonene blir stadig sikrere.
Alle tunge vitenskaplige fagmiljøer i USA står fullstendig bak teoriene om menneskeskapt oppvarming. Dette handler ikke om marginale karbodietter.

Det var 'fagfolk' som benektet farene ved røyking lenge, noen av dem har levd lenge nok til å bli klimaskeptikere.

Uansett er denne debatten vunnet for lengst i forskningsmiljøene. Det er noen politikere som roter det til for seg. Men klimaarbeidet stanser naturligvis ikke opp av den grunn- Til det er det altfor viktig og rotfestet.

Endret 06.06.2017 14:36 av Beins
tas1
06.06.2017 15:22
#13532

Beins,

Nok en gang hopper du bevisst bukk over poenget, som var å vise til at ting kan endre seg etterhvert som det forskes. Sukkerindustrien anså nok også kampen som vunnet på 70-tallet - eller tobakklobbyen for den saks skyld i sin tid.

Debatten vunnet i forskningsmiljøene? Er det det som er det avgjørende (at man har vunnet en debatt - og blir det mer riktig da)?

- Hvorfor sier da IPCC at ikke hele varmeøkningen fra 1950 er vitenskapelig bevist og kommer fra CO2 og klimagasser?

- Hvorfor tok da IPCC kritikken til følge vedr. issmelting i Himalaya?

- Hvorfor er da IPCC fremdeles (alltid) åpne for begrunnede innspill?

Hvis debatten allerede er vunnet i forskningsmiljøene?
Beins
06.06.2017 16:31
#10617

Årlig talt - det fundamentale innen klimavitenskap er så grundig drøftet og vinklet på alle mulige måter at grunnsteinene i dag er meget solide. På 90-tallet var det mer uvisshet og konkurrerende hypoteser.

Ved mer perifere fenomener f.eks årsakene til tarmkreft i Vesten, er sjansen naturligvis større for endringer. Når forskning er startfasen, blir korreksjonene størst. Hypotesen om rødt kjøtt og nitritt står sterkest, men den må undersøkes bedre, det tar tid og ressurser.

Klima er ikke initiert av noen økonomisk lobby.

Det er omvendt - big oil og big coal motarbeidet klimaforskningen i årevis grunnet penger. De mest seriøse innen big oil har dog innsett at de kan bli erstatningsansvarlige hvis de bestrider egen kunnskap. Slik var det med big tobacoo som visste om kreftfaren men holdt tett. De måtte ut med hundrevis av mrd.

Men big sugar, big tobacco, big coal de har alle drevet "motforskning" i forhold til den seriøse og uavhengige forskningen om skader av virksomheten.

Debatten om klimaendringenes pådriv er vunnet - CO2 er den viktigste faktoren.
Det er vitenskapelig bevist. Når de sier >50% og ikke 99% skyldes det naturvitenskapelig metode der ting aldri er 100% sikkert. Men IPCCs beste estimat er at oppvarmingen er 100% menneskeskapt siden 1950:

https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/sep/27/global-warming-ipcc-report-humans

Men de åpner for at andre faktorer enn Co2/klimagasser teoretisk kan ha en viss, men mindre effekt enn CO2.

Himalaya er en perifer faktor innen klima - sånn er det ikke medCO2. Innlysende.

IPCC oppsummerer all ny klimaforskning og tar nye arbeider kontinuerlig med i vurderingen. Dersom en forsker beviste at CO2 ikke var farlig for klima, ville han og blitt tatt med i rapportene.

Det er som Ebola. Dersom folk blir eksponert for virus, er det sannsynlig at de kan bli dårlige eller veldig dårlige. Men hvor mye dødelighet osv er vanskelig å si sikkert.

Forskerne legger fram sine analyser om dette, med en viss grad av usikkerhet.
Men om en forsker viser til at Ebola er sunt vil det nok vekke oppsikt. Har han dog beviser som setter alt til side, ja vel.
Men sjansen er minimal.

Omtrent som at vaksiner inneholder små roboter til overvåkning av enkeltindividet. Eller at PH 7,0 hindrer kreft i menneskekroppen.

Endret 06.06.2017 16:48 av Beins
tas1
06.06.2017 17:46
#13533

Fundamentet er godt, temperaturen stiger, og det er beviselig mer CO2 - men det er fremdeles forskning og debatter om endringer i temperaturen kommer før endringer i CO2, eller hvor mye som kan tilegnes naturlige fenomener, osv. Slik var det på 90-tallet, og slik er det i 2017.

blåball
06.06.2017 18:28
#3443

Når ble det kjent att kjerneprøver av is på Grønland viser naturlige svingninger i tempratur , og att CO 2 nivå balanserer seg naturlig ?

Havtempratur gjennom tidene finnes det ingen data på . ( Eller ? )
tas1
06.06.2017 18:44
#13534

Figuren viser rekonstruksjoner av temperatur fra isborekjerner på Grønland og CO2-innhold i atmosfæren fra Antarktis. Tidsperioden strekker seg fra slutten av den siste istiden fram til omtrent 1950. Vi ser at temperaturen har variert voldsomt, at vi har fire varmeperioder markert med grønt, hvorav den lengst til høyre er den middelalderske varmeperioden. Vi ser også at vi faktisk de siste 3500 år er i en periode med en fallende trend.

Samtidig ser vi at det ikke er noen som helst samvariasjon mellom temperatur og CO2. Det er således intet som tyder på at CO2 påvirker temperaturen.(fra linken lenger oppe)
blåball
06.06.2017 18:45
#3444

Golfstrømmen er vesentlig sterkere og går lengre Nord , Lavtrykk i form av snø og regn følger på . ( Vindretninger forandres oftere , og skaper mer ekstremvær . )

Jeg har ikke fasit , men Klimaforskere mener en begrensning i CO 2 og andre Klimagasser bør begrenses .
blåball
06.06.2017 18:45
#3445

en for mye........

Endret 06.06.2017 18:46 av blåball
blåball
06.06.2017 19:02
#3446

tas 1
Ja isen på Sørpolen blir også tykkere jevnt over , i mindre områder minker den noe . ( Havstrømmer rundt Sørpol området er nok også i forandring i perioder . )

Kontinentene har skilt lag over tid...... Trump og EU er geografisk litt fra hverandre..... ( Ikke mye om gangen , men over årtusner noe..... ) .
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter