Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
Beins
06.06.2017 19:48
#10618

tas1

Det blir spennende å høre hvem som forsker på at CO2-økningen vi ser siden 1880 ikke er menneskeskapt. Hva vil de da gjøre med de menneskeskapte utslippene i perioden Hvordan plasseres de i bildet?
Og hva var det som skapte oppvarmingen som friga CO2 fra havet? Dette vil sette hele IPCC i skammekroken - dersom det ikke er "sukker er sunt-påstander" fra en eller annen konspirativ bakgårdsblogg.

Den grafen har jeg kommentert tidligere. Jeg må gjenta gamle saker.
Den grafen viser ikke global temperatur - den viser utviklingen på Grønland i et bestemt tidsrom. Slike lokale variasjoner utledes ikke fra CO2 - det er ingen som påstår noe sikt. Så her argumenterer du mot ingenting.

Holocene-oppvarmingen på nordlig halvkule blir forklart i hovedsak med at under nordlige somre var jorda i perhelion som ga spesiell oppvarming her. Grunnet issmelting kollapset golfstrømmen et par ganger og man fikk et par midlertidige kuldesjokk på grønland, jfr graf.

Menneskeskapte CO2-utslipp har kun betydning de siste 150 årene. Alle andre globale klimaendringer har naturlige årsaker sier klimavitenskapen.

Så får big coal & co stå på sitt.
tas1
06.06.2017 20:03
#13535

Hva er det du vil frem til nå Beins?

tas1 #13511
"Ca. 90 % karbondioksid tilføres atmosfæren ved naturlige prosesser.
Ca. 10 % karbondioksid tilføres atmosfæren via menneskelig påvirkning."

Jeg tar tom. godt i, for det er flere som sier at ca. 4 % er menneskeskapt.
Har jeg skrevet at CO2-økningen vi ser siden 1880 ikke er menneskeskapt, så er det en stor glipp/feil (men siden du skriver det så vil jeg også at du viser til hvor jeg har skrevet det).

Den grafen jeg viste til var et svar til blåball #3443 (og ikke noe du behøvde å kommentere).
Beins
06.06.2017 20:14
#10620

men det er fremdeles forskning og debatter om endringer i temperaturen kommer før endringer i CO2, eller hvor mye som kan tilegnes naturlige fenomener, osv. Slik var det på 90-tallet, og slik er det i 2017.

Du skriver som om vi fremdeles ikke vet hvor CO2-økningen kommer fra, eller hva som er CO2s rolle.

Du får bestemme deg - kommer økning i temperatur i vår epoke før CO2-økning, eller omvendt.

De prosentene er lite interessante - de sier ingenting om årsakene til CO2-nivåets økning .

tas1
06.06.2017 20:31
#13536

Er du blitt helt ko-ko?

Hvordan du velger å tolke det jeg skriver kan ikke jeg styre, men du bør da vite (og jeg viser da også til) at det Bergsmark som sier at "Det er således intet som tyder på at CO2 påvirker temperaturen." Dette var noe av det første jeg linket til i dag (noe jeg da også henviser til i svaret til blåball #3443).

Når jeg skriver; "Ca. 10 % karbondioksid tilføres atmosfæren via menneskelig påvirkning" Hva er det i den setningen du ikke forstår?

Jeg er ikke forsker, men skeptisk på en slik måte at jeg ikke sluker alt rått.
Er du forsker Beins?
yemaya 2
06.06.2017 20:34
#8414

Om man går til tas1 sitt innlegg 13534 og ser på temperaturkartet og så anvender teknisk analyse ( a la nerden) på temperaturen fra 3500 år tilbake frem til i dag, hva kommer frem?
Jo en kraftig nedadgående trend som peker rett mot neste istid.
Jeg tror Beins og renud har noe rett, og at vi har bygget opp en CO2 barriere mot neste istid.

Endret 06.06.2017 20:34 av yemaya 2
blåball
06.06.2017 21:25
#3447

Det er ikke lett med så mange forskere på Klima og Miljø , erfaringsgrunnlag fra før industriell tid viser store variasjoner i tempratur ; av mange forskellige årsaker , som er helt naturlige .

I dag er det vestentlig mindre vulkanutbrudd , så dagens produksjon av CO2 balanserer noe av dette , for å ta ett eksempel .

Kullkraftverk i og nær storbyer i Kina er ingen fordel for miljøet , Naturgass er ett vesentlig bedre alternativ .

Teknologiutvikling innen olje og gass gir mindre utslipp med tiden , Big Oil er for en Paris avtale . ( Og vil gradvis også investere innen andre energiformer ) .

Verden øker sitt energiforbruk vestentlig fremover årene , så reguleringer og kvotesystem kan fortsette og forbedres .
Beins
06.06.2017 21:29
#10622

Hva du egentlig mener tas1, trengs det tydelig dekodinger for å få tak i.

Morsomt at du resirkulerer dårlige argumenter mot Co2-innvirkning overfor blåball, en graf som har ingen relevans overfor klimagasser.

Tydelig at du sluker rått klimafornekterne og kull-lobbyens synspunkter, mens vitenskapen, nei den har du et anstrengt forhold til

Jeg er ikke klimaforsker, nei. Men jeg kjenner til Karl Popper, Thomas Kuhn, hypotesetesting og konfidensintervaller. Om nå det har noe med saken å gjøre??

Men greit - du gjør Bergsmarks synspunkter til dine, dvs at du ikke har noen reell forklaring på global oppvarming. Bergsmark er en Christy-kopi pluss en del annet sammenrasket stoff av klimarealist-kaliber. I motsetning til Benestad har Bergsmark aldri levert noe viktig arbeid innen klima, og dermed blir essensen i forsvaret av sistnevnte Benestads manglende høflighet.

Naturlig variasjon er et altomfattende utsagn - de kunne like godt sagt oppvarmingen skyldes naturlovene.

Ca. 10 % karbondioksid tilføres atmosfæren via menneskelig påvirkning"

Jeg forstår tallet 10%, men det har lite mening i denne sammenhengen Trolig mener du 10% av summen som slippes fra vegetasjon, jordsmonn, havet og fra fossile kilder og ut i atmosfæren - der alternativet 4% er langt bedre. Men det forklarer ikke co2-økningen. Iflg IPCC er 120 ppm/ 400ppm = 30% av nivået i atmosfæren menneskeskapt.

Benestad skriver forresten at avgassing fra hav er viktigste årsak til co2-økningen, noe du ikke ville svare på da jeg tok det opp. Istedet kom en rekke bortforklaringer. Men avgassing, hva skyldes nå det osv?

Nei, dette er ikke lett å bli klok på.

Endret 06.06.2017 21:31 av Beins
tas1
06.06.2017 22:40
#13537

Mennesket er feilbarlig, all kunnskap er usikker!
tas1
07.06.2017 10:42
#13538

"Morsomt at du resirkulerer dårlige argumenter mot Co2-innvirkning overfor blåball, en graf som har ingen relevans overfor klimagasser."

- blåball spurte om kjerneprøver av is på Grønland, naturlige svingninger i temperatur (og CO2). Dette viste jeg så til etter beste evne. Han nevnte ellers ikke klimagasser spesifikt. Hadde han spurt etter resultatene fra Eliteserien, så hadde jeg vist til det - ikke hvordan det gikk i OBOS-ligaen.

Jeg har ingen reell eller 100 % bastant forklaring på årsaken til global oppvarming (det er jo derfor jeg stiller spørsmål). Det er heller ingen tvil om at mennesket har tilført atmosfæren mer CO2 etter industrialiseringsperioden.

Hvis naturlig tilførsel av karbondioksid til atmosfæren fra hydrosfæren er ca. 100 milliarder tonn i året, og den menneskeskapte tilførsel er ca. 8, så blir det ca. 1/10.

"Benestad skriver forresten at avgassing fra hav er viktigste årsak til co2-økningen, noe du ikke ville svare på da jeg tok det opp."

- Jeg er ikke kjent med denne uttalelsen fra Benestad (og hadde jeg vært kjent med det, så hadde jeg ikke hatt grunnlag for å ta det opp).
Beins
07.06.2017 12:48
#10624

tas1

Hva du egentlig mener, er ikke så greit å vite. Du gjengir Bergsmark ukritisk, men er ikke helt enig likevel, eller av og til enig.

Jeg har lest gjennom argumentasjonen til Bergsmark som er lenket på Klimarealistene, og der lukter det mye cherrypicking. Argumentet hans for at CO2 skyldes avgassing er og veldig sært. Det får vente.

Ang fakta - så viser karbonssyklusen (wikipedia)at samlet utslipp er fra: vegetasjon 60 gt + jordsmonn 60 gt + hav 90 gt + menneskeskapt 9 gt = 219 gt Carbon.

Menneskeskapt = 9/219 = 4,1%

Naturen klarer å ta opp drøye halvparten av de menneskeskapte utslippene. Resten forblir i atmosfæren.Endret 07.06.2017 12:49 av Beins
tas1
07.06.2017 14:15
#13539

Jeg har ingen 100 % bastant forklaring på årsaken til global oppvarming (det er jo derfor jeg stiller spørsmål). Som skeptiker, så er det vel også naturlig at jeg stiller spørsmål all den tid du Beins vil fremstå som den som vet (eller stiller seg bak de som påstår at de vet). Det er ikke min oppgave å bevise, men å stille kritiske spørsmål og bl.a. vise til hva andre mener (for på den måten komme nærmere et svar).

HER er en diskusjon som også stiller spørsmål om hva og hvorfor, etc.
PS! Se bort fra selve artikkelen for den har jeg ingen formening om, men les kommentarene under (for det er den diskusjonen jeg sikter til).

Ok, så var svaret 4,1 % og ikke nærmere ca. 10 % (som jeg rundhåndet la til grunn). Men du må gjerne kritisere meg for å gi for mange prosent til det menneskeskapte.

Har du en link til der Benestad skriver at avgassing fra hav er viktigste årsak til co2-økningen? Synes det var interessant informasjon.

Til slutt vil jeg nok en gang vise til Poppers filosofi; Mennesket er feilbarlig, all kunnskap er usikker (Blir denne enkle innsikten ignorert, fører dette til stagnasjon i vitenskapen og til totalitarisme i samfunnet).
blåball
07.06.2017 15:09
#3452

Ole Henrik Ellestad har en forklaring på mine teorier .
tas1
07.06.2017 15:38
#13540

Intervju med professor Ole Henrik Ellestad om klimarealisme
Beins
07.06.2017 15:48
#10627

tas1

Klimaskeptikere stiller "kritiske" spørsmål til klimavitenskapen, men mister enhver kritisk sans når det gjelder såkalt alternativ-forklaringer. Det er lett å iakkta på sider som KR eller wattsupwithat

Det har en god parallell i medisin som vitenskap og de alternative skolene med sine hokus pokus opplegg. Feil på sykehus blir brukt som argumentasjon på at alternativbehandlingen er riktig. En merkelig logikk.

Og på klimautvikling hjelper ikke placebo - dessverre.

Nå skal det bli kaldere, ja det var i 2013 Humlum sa dette. På 1990-tallet sa John Christy at de kunne bevise at det ble kaldere via satelittmålinger. Selv om ingen kunne registrere noen ytre tegn på fallende temperatur. Men Christy måtte korrigere disse målingene grunnet påviselige feil. Slike ting bryr skeptikerbevegelsen seg ikke om.

Poppers filosofi vektlegger begrensinger i vår kunnskap. F.eks er Newtons lover greie å anvende på mange fenomener på jorda, men er utilstrekkelige i verdensrommet.
Men Popper kan ikke brukes til å påstå at velbegrunnet vitenskap skal erstattes med mer spekulative forklaringer på de samme fenomener. Poppers filosofi stiller samme strenge krav til falsifiserings-tester samme enten det er etablert vitenskap eller alternativ forklaringer.

Helt motsatt av Poppers tenkning er konspirasjonteoriene som florerer i mot-kretsene, om skumle planer om hvordan klima skal brukes til å øke statens makt eller gjøre folk fattigere. En slags ond masterplan. Bare tull alt sammen.

Som filosof kan Popper bli noe "filosofisk" i den forstand at viss du slipper en tung stein, så kan du ikke være 100% sikker på at den faller til jorda. 100% sikkert vet du bare etterpå, når steinen er sluppet.

Uansett, har vitenskapen landsatt folk på månen, og de syr på hender og føtter folk har fått avskåret i ulykker, sulter ut mikro-organismer med å stoppe næringstilgang via ørsmå blokkeringer og mye annet rart. Så kunnskapen, den er ganske langtrekkende får man si.

Om co2-utslippene i % - fakta er fakta og det får vi holde oss til.

Bergsmarks CO2-forklaring finnes på side 7 i dokumentet under. Den forklaringen var konstruert dårlig synes jeg. Hva sier tas1?

http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2016/02/Klimahistorie-rev-C.pdf

Endret 07.06.2017 15:49 av Beins
tas1
07.06.2017 16:19
#13541

Beins
#10622

"Benestad skriver forresten at avgassing fra hav er viktigste årsak til co2-økningen"

Det var denne uttalelsen fra deg jeg lurte på (om du hadde en link til) - Bergmarks co2 forklaring har jeg ikke kunnskap til å uttale meg om annet at det tydeligvis er en tanke med referanse til Lindzen. Klimarealistene har ingen egen teori, men referer ulike publikasjoners resultater (noen produsert av medlemmene), og de skiller seg fra IPCCs valg og hypoteser (ref; Ellestad).

Endret 07.06.2017 16:21 av tas1
Beins
07.06.2017 16:43
#10628

Der skrev jeg feil navn, det skjønte du vel lett ut fra sammenhengen.
Beins
07.06.2017 16:52
#10629

Ellestad sier at det blir 0,1-0,7 grader varmere ved dobling av CO2-nivå, jfr tas1 link. Vel, vi har nå 1,1 grad varmere global temp - ikke så enkelt å forstå hva de mener. Men kanskje er sola årsaken til forskjellen? Sola som påviselig ikke sender mer energi til jorda.

Ellestad viser til at det har blitt 10% mindre vanndamp i et belte i oppe i stratosfæren.
Mindre vanndamp betyr at IPCCs teori om oppvarming er feil, sier han. Der spiller mer vanndamp enn viktig rolle.

Men han tar ikke med at NASA som gjorde oppdagelsen, sier at nedgangen i vanndamp kan ha redusert oppvarmingen med 25% i tidsrommet 2000-2009. Ti-året ble likefullt det varmeste til da i moderne tid iflg NASA.

Dette tar ikke Ellestad med. Heller ikke at NASA sier mindre metan-utslipp er en årsak til nedgang i vanndamp fordi metan blir omdannet til vanndamp i stratosfæren.

Klimarealistene skriver med veldig påståelighet på sine nettsider, men de har nok ingen gode forklaringer på noe. Enig i det. Det er enklest når budskapet spriker i hytt og vær - bortsett fra å være imot.

Forklaringene koker ned til at CO2 er livets gass og at sola styrer klimaet.

Endret 07.06.2017 17:06 av Beins
oya4
08.06.2017 06:05
#351

Innlegget: tas1 06.06.2017 18:44 #13534,
beviser at CO2 OPPVARMING er rein løgn og religion.

Grafene viser at temperaturen går ned mens CO2 går opp i tusenvis av år.


Hvorfor ikke høre på fakta, og slutte å høre på propaganda?


blåball
08.06.2017 10:40
#3454

Statoil på E24 nyheter i dag .
Der fremgår det att umiddelbare tiltak kreves på global basis , for å begrense tempraturøkning .

Derfor og dernest betyr det økt CO2 håndtering , og bedre bruk av olje og gass ressurser globalt .

Økt oljeforbruk , selv om ny fornybar og elbiler øker gradvis . ( Statoil følger opp investeringer etter det...... ) .

Fakta eller ikke ?
Beins
08.06.2017 12:09
#10638

oya4

Du kan jo sende beviset til Universitet i Bergen og til Universitet i Oslo og fortelle at de driver med religion, løgn og vranglære innen klima. Vi har gode forskningsmiljøer i Norge, Bjerknessenteret, NIVA, Polarforskningen som alle trenger å bli forevist sannheten. De vil sikkert svare deg på henvendelse.
gorwell
08.06.2017 18:56
#22672

blåball, Statoil er eid av Staten. Som er oss alle, ikke at regjeringen bryr seg om slike detaljer. For "på vegne av oss alle" gir de ordre til sine undersåtter som er Statoil-ansatt.

Og de gjør som de får beskjed om ellers får de finne noe annet å gjøre. Det gjelder fra offisersnivå til valgkommisjon og styre.

Får de beskjed om å iverksette virkemidler for å implementere generalforsamlingens vilje (regjeringen gjennom oed), så gjør de det like så mye som en hvilken som helst annen statsansatt.

gorwell
gorwell
08.06.2017 18:57
#22673

oya, det er helt sikkert bankers at ingen av Beins foreslåtte institusjoner er avhengige av overføringer fra statskassen, så du kan trygt legge til grunn at de er uhildede.

gorwell
yemaya 2
08.06.2017 21:13
#8415

CO2 økningen gjennom 7000 år fra ca 260 ppm til 280 ppm er vel neglisjerbar i forhold til dagens økning.
yemaya 2
08.06.2017 21:16
#8416

På den annen side må vi regne med at plantelivet er smart nok til gjennom mutasjoner å profitere på den økte CO2 konsentrasjon slik at karbonlagringen øker.
yemaya 2
08.06.2017 21:18
#8417

Så vi går nok så noenlunde i balanse etter en temperaturøkning på 2-4 grader
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter