Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
olejoerg
23.06.2017 17:09
#5064

Tas1
Et veldig viktig poeng det der, hvordan skal man planlegge for fremtiden uten å kjenne fortiden?

Vi har etter hvert kommet så ut å kjøre i klimasaken at fortiden omskrives for å passe med konsensus. Dette kan ligne på "cherry-picking" for å fremme klimalobbyens sak men ligger også farlig nær sensur.

Det har aldri kommet noe godt ut av at særinteresser i egeninteresse har forsøkt å sensurere fakta slik at det passer inn i deres agenda. Den katolske kirke brente alle bøker om vitenskap de fant for å styrke egen makt, resultatet var den mørke middelalder. Klimalobbyen omskriver eller utelater fakta om tidligere tiders klima for å hjernevaske ungdommen. Hva blir resultatet av dette mon tro, lav økonomisk vekst med de konsekvenser det måtte medføre er en mulig konsekvens.

All idealisme blir med tiden kuppet og omdannet til noe annet. Klimaendringer har nå blitt big business for mange. Sektlederne tjener store penger på det, selskaper selger dårligere produkter dyrere under dekke av å være "miljøvennlig" (superprofitt) og myndigheter verden over kan skattlegge høyere enn før samtidig som politikerne blir populære ved å fremstå som miljøvennlige.

Jeg har tatt feil, klimasaken er ikke noe i nærheten av religion som jeg før har skrevet. Klimasaken er en religion.
Beins
23.06.2017 17:56
#10780

Lærebøker for barn forenkler alle ting, og de behandler kompliserte tema på en klosset måte i sin iver etter å gjøre saker forståelige. Derfor kan Harald Eia lage tv-program og gjøre narr av lærebøkene barne hans har med hjem.

Kritisk tenkning er et sånt moteord i norsk sammenheng - hvordan skal barn som sliter med å forstå historie, naturfag, samfunnslære i tillegg reflektere og vurdere kritisk hva de sliter med å ta inn i hjerne-lageret sitt?
Det viktigste må være å si at det barne lærer er vår beste kunnskap i dag, og at noen nesten alltid vil være uenige. Sånn er det med Darwin, Big Bang, klima, sykdomsforståelse og mye annet.

Men å få barn til å diskutere ulike forklaringer på noe de ikke vet hva er en gang, det virker fånyttes.

I viktige saker innen politikk og vitenskap kan det være steile fronter, det er helt greit. Diskusjonen kan dermed minne om religion bortsett fra at argumentene i prinsippet kan veies og måles langt mer enn hva tilfellet er med de religiøse.

F. eks har jeg 2 ganger fått løpesedler i postkassen om at katolikker er djevelens tjenere. Argumentene er latterlige, men konklusjonene ganske voldsomme.

Mange klimabloggere på begge sider lider av cherrypicking og andre lidelser. Men det er veldig bra at opp i stridens hete, opptrer IPCC meget grundig og sindig i sitt arbeid. Derfor har de meget sterk tillit i de vitenskapelige miljøene.
Dersom skeptikerne hadde rett, ville ethvert fagmiljø av noe størrelse innen klimastudier, egentlig vært en gjeng med tullinger og gangstere. Sånn er det heldigvis ikke. Hverken NASA, NOAA, University of Anglia, Berkeley University, Bjerknes Senteret på UIB, NIVA>> osv drives på den måten.

Endret 23.06.2017 17:59 av Beins
tas1
23.06.2017 18:04
#13635

Det som er ett av de største problemet med de som prøver å overbevise om jordens undergang (satt på spissen, men dog) er den ensidige skremselspropagandaen.

Som når f.eks. Beins legger ut om heten i Arizona (som kommer hvert eneste år), og at "barn og kjæledyr bør ikke bli etterlatt i biler uansett hvor kort tid man regner med å være borte" (noe de ikke skal uansett temperatur om sommeren), så er det ikke for å opplyse, men for å skremme leseren til frykt og overbevisning om hva som holder på å skje pga. co2 og klodens sakte død.

Ett annet problem er blandingen av klima og miljø. I byen der jeg bor økes bom-takster, og nye bommer skal settes opp 25 km fra bygrensen. Dette skjer samtidig som politikere og bystyre fremdeles lar cruisebåter og supply få gå på tomgang i timer/dagevis - men de har sikkert noen avgifter på det også.
Det handler derfor ikke om å redde noe miljø eller klima (eller helsen til astmatikere o.l.), men om å avgiftslegge slik at mer penger kan komme inn i kassen.
tas1
23.06.2017 18:07
#13636

"hvordan skal barn som sliter med å forstå historie, naturfag, samfunnslære i tillegg reflektere og vurdere kritisk hva de sliter med å ta inn i hjerne-lageret sitt?"

Skremmende at du i det hele tatt kan mene og skrive noe slikt!
blåball
23.06.2017 18:25
#3499

Hegnar TV hadde i dag NEL ( Hydrogen / Vann / Energi ) som tema .
Bergen by har nok vann for tiden..... , ikke uvanlig i Bergen , vindretninger avgjør ofte eller alltid .
Noen få år tilbake var det en kald sommer på Vestlandet i Norge , polare vinder fra Nord , helt til slutten av august måned , deretter kom sommeren til langt utpå høsten . ( Varmerekorder i og rundt Spitsbergen den sommeren ) .

Riktig bruk av energi og teknologi , samt fortsatt bruk av olje og gass , gir rett energimix i fremtiden . ( Olje og gass er en begrenset ressurs i den store sammenhengen ) .

Renere Norsk Naturgass ved bruk av Hydrogen ( Se Hegnar TV i dag / NEL ) .

Hydrogen har for øvrig flere industrielle bruksområder .

( Merket meg att såkalt fornybar produksjon av Hydrogen var ett tema fra Løkke og NEL . Er ikke sikker på om Statoil er enig i det . )

Alt for Klima og Miljø , så lenge det er økonomisk bærekraftig , samt att det har en varig effekt på Klima mål og temperaturer .


Beins
23.06.2017 18:29
#10781

tas1

Du er en sånn typisk skrivebordsfantast.

Barn skal forstå hva tall egentlig er, hvorfor tyngdekraften oppsto, drøfte ulike vinklinger på den kalde krigens årsaker.

Latterlig.
tas1
23.06.2017 18:56
#13638

Du er dessverre en forkvaklet mann Beins, så kanskje det er like greit at du begynner med barnehageloven og danning først som sist (så kan du heller dele ut personlige karakteristikker etterpå).

Hva er danning?

Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. De kan ikke manipuleres til å gjøre og tenke som den som oppdrar.

Les hele linken Beins, for du har garantert godt av det!
Beins
23.06.2017 20:38
#10782

Barnehagen er nok der tas1 passer best med sine fantasihistorier og eventyr.

Det er mye abstrakt tøys i norske formålsparagrafer og læremål-planer, pønsket ut av byråkrater som har forlest seg på det siste hippe innen universitetspedagogikk.

Dette er en arv fra den nære fortid da norske barn ikke skulle lære noe grundig og skikkelig, i stedet skulle de bli mestre i å oppsøke kunnskapen og selvsagt reflektere og kritisk behandle problemstillinger om ting de ikke visste noe som helst om.

Dette var et opplegg godt tilpasset et forhåpentligvis ubevisst ønske om å skape funksjonelle analfabeter. Dit var vi også på god vei da regneferdigheter og faktakunnskaper sank som en stein.
Men heldigvis har man snudd i saken, og tatt lærdom fra land der man legger vekt på å lære noe på skolen.

Like fullt har man alle disse tøyse tingene i fag-intro'er om det hele mennesket og norske barn som en slags Einsteins-kopier.

Den enkleste måten å manipulere folk på er å frata dem elementære faktakunnskaper og ferdigheter, og i stedet servere dem verbal svada.

Men vi har en stor jobb å gjøre fordi så altfor mange elever detter av utdanningsløpet og blir kunnskapsløse NAV-brukere i stedet. Dette er et enormt samfunnsproblem

Vi har masse universelle rettigheter sier de og trekker kølappen.

Drøyt 55 prosent av studentene ved UIS strøk eller leverte blankt i faget MAT200 ved eksamen nå i vår. Dette er et fag blant annet alle ingeniørstudenter må ta første året.

Endret 23.06.2017 20:55 av Beins
tas1
23.06.2017 23:29
#13641

renud
24.06.2017 16:33
#15980

Beins og tassen.
Nå må dere ta dere sammen begge to, og begynne å diskutere som voksne folk.

Ellers kommer pappaen min og tar pappaene deres, han er nemlig mye sterkere.
gorwell
24.06.2017 18:39
#22677

"Nå er det teknologisk utvikling innen undervanns roboter , med kameralinser og målinger av både metan / Co2 gass under Arktis for tiden , ny kunnskap her kan sammenlignes med kjerneprøver av isbreer "

Nåja. Under Arktis er vann. Vann er som kjent ikke is. Så å sammenlikne med is blir skivebom.

"F. eks har jeg flere ganger opplevd å bli forsøkt overtalt at hydrokarboner er noe dritt. Argumentene er latterlige, men konklusjonene ganske voldsomme."

Det handler derfor ikke om å redde noe miljø eller klima (eller helsen til astmatikere o.l.), men om å avgiftslegge slik at mer penger kan komme inn i kassen.

Både rett og feil. Det handler om å få "alle" til å legge om sitt energiforbruk i den "ønskede" retning. Når denne retning er oppnådd ligger det i korta at det er det økning av avgifter i kjømda for å holde møndigheta med minst samme nivå på avgifter slik at de kan finansieres for å fortsette sin dritt. Ups, drift.

Enig med Beins at det er mye abstrakt tøys i norske formålsparagrafer og læremål-planer!

gorwell

Endret 24.06.2017 18:38 av gorwell
tas1
24.06.2017 19:16
#13643

"I byen der jeg bor økes bom-takster, og nye bommer skal settes opp 25 km fra bygrensen. Dette skjer samtidig som politikere og bystyre fremdeles lar cruisebåter og supply få gå på tomgang i timer/dagevis - men de har sikkert noen avgifter på det også."
Det handler derfor ikke om å redde noe miljø eller klima (eller helsen til astmatikere o.l.), men om å avgiftslegge slik at mer penger kan komme inn i kassen."

Disse bompengene skal gå til en bybane, og dermed er det hull i hodet å avgiftslegge en stril 25 km nord for Bergen, som ikke gjør annet enn å komme seg lokalt på jobb (selv om det sikkert planlegges bane på småbruket til strilen om 100 år). Parallelt med dette får altså skipstrafikken midt i sentrum spy ut SOX, NOX og PM. Dette blir sikkert bedre med tiden, men det begynnes uansett i feil ende for nærmiljøet sin del.
Mitt poeng er at det dessverre er mye lettere å avgiftslegge menigmann fremfor sjøfarten (i dette tilfellet).


Hvorfor er det tøys å sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne?
Skal det virkelig være slik at hvis man kan slå i bordet med x antall nobelprisvinnere, så er fakta en gang for alle servert (innen forskning)?
Det var nok slik på 50-60 og 70-tallet, men dette er 2017, og heldigvis er det slutt på å bli kneblet av pedagogiske demagoger kun fordi en ikke er enig.
blåball
24.06.2017 20:14
#3500

Det er mange " vulkaner " som slipper ut for eksempel CO2 og Metan under havet i Arktis og andre havområder . ( I dag vet man mer om Mars enn det store havdyp i verden ....... ).
Om det blir ett kvantesprang innen klima og miljø realisme gjenstår å se og høre .
tas 1 , med flere er for mer realisme innen undervisning , og vedtatte sannheter er i forandring , som vanlig er , innen flere områder .

( Nå er det på gang en halvering av utslipp innen skipsfart frem mot år 2050 , rensemetoder for avgasser , med videre . )
Beins
24.06.2017 21:20
#10788

Etter matematikk-eksamen i ungdomskolen 2015 kunne vi lese denne artikkelen:

Over 40 prosent av tiendeklassingene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk før sommerferien, fikk karakteren én eller to. I fjor gikk hele 22,7 prosent av elevene ut av ungdomsskolen med dårligste eller nest dårligste standpunktkarakter i matte. Denne andelen har vært stabil de siste årene. Vi vet også at norske elever sliter mer med matematikkangst enn elever i mange andre land. Det gjelder særlig norske jenter. Hvordan kan politikere, lærere, foreldre - vi som samfunn generelt - akseptere at nesten hver fjerde norske tiendeklassing ikke kan regne skikkelig? Men dette er altså situasjonen.

Vi kan ikke sitte stille og se på at over 14 000 elever hvert år går ut av grunnskolen med så dårlige mattekunnskaper at de får problemer med egen økonomi og sliter med å få seg utdanning og jobb.


Over 4 av 10 fikk 1 og 2 på eksamen i matematikk i den snille norske skolen med lave faglige krav

Dette er et enormt samfunnsproblem. Hvordan skal vi få et fungerende samfunn, når en stor del av ungdommen er helt hjelpeløse overfor enkle regne-oppgaver.

Typisk norsk er disse visjonene om kritiske og reflekterte "voksne barn" som tar selvstendig stilling til avanserte problemstillinger som de ikke forstår eller kan noe særlig om.

Først når barna har utviklet en god tall-forståelse, kan de si noe selvstendig om belastningen med bompenger og andre tallmessige forhold.
Tall-forståelse er en god motgift mot manipulering og gir grunnlag for å styre eget liv. Altfor mange unge har elendig økonomi-styring.

For å drøfte/vinkle/diskutere faglig meningsfullt, må du beherske temaet godt.
tas1
24.06.2017 22:32
#13646

Lov om barnehager (barnehageloven)

§ 1.Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Du må begynne her i barnehagen (der det stort sett går ut på å telle til 10 når det kommer til tallforståelse) - deretter kan du trekke frem tiendeklassingene og ungdomskolen (og ikke utelukkende og ukritisk blande sammen en på fem og en på femten år).
tas1
24.06.2017 22:34
#13647

Her er det 10 grader og haglebyger!
Stikker til varmen. God sommer;)
Beins
24.06.2017 23:30
#10789

Hadde barna i førskolen lært å være hyggelige med hverandre, og respektere de voksne og vice versa, så kunne de sløyfet all GPP'en som du ramser opp. Det er bla bla uten praktisk verdi. Dessuten preget av politisk indoktrinering.

Det er du tas1 som kommer drassende med klima og bompenger sammen med barnas refleksjoner og kritiske evner. Men ut fra alt preiket mener du trolig at 5 åringene også skal hamle opp med x antall nobelprisvinnere osv. Lykke til med det.

Barn i Norge er flinke til å stille krav - men det har lite med med kritisk evne å gjøre.
Mange barn i Norge har dårlig utholdenhet og mange takler motgang dårlig. Vi har et stort A-lag som er veldig flinke og tilpasset, og et stort C-lag med de motsatte. De "yter motstand", og de er opposisjonelle til mangt og meget. Men det går dårlig med dem i det virkelige liv. NAV rekrutterer godt om dagen. Diagnosene florerer.

Disse elevene trenger langt mindre GPP og mer strukturerte opplegg, der de lærer faglige ting grundig og skikkelig, der det er klare strukturer og effektivt lederskap. En del dreier det seg om gutter som bør få mer praktisk innrettet opplæring, slik vi ser i tysk skole.

Men > 40% 1'ere og 2'ere i matte - det er utrolig at det kan bli så dårlig.
Jeg gremmes. Hva er det de holder på med?
10 klasse matte i Norge, det er enkle saker, så og si alle burde få fra 4 og oppover.

Endret 24.06.2017 23:31 av Beins
blåball
25.06.2017 11:46
#3503

Hva med å legge hovedveier utenfor Bergen by ? Er det ikke dagens infrastruktur som ikke er god nok . ( Det er lenge siden hest og kjerre var fremkomstmiddel ) .

dagens prioriteringer innen veg , jernbane , sjøtransport skal skattlegges med bompenger , og derved øke kostnadsnivået i Norge . ( Eller er det slik att oljefondet bare skal brukes til å øke renters renter , og alt for CO2 kvoter og Parisavtale ) .
blåball
25.06.2017 12:00
#3504

( Er ikke imponert av såkalte " tallknusere med toppkarakter i mattematikk " innen samferdsel i Norge . ) Vårt naboland " sverger " til kost og nytte verdi ; for innbyggere og næringsliv og merverdi for totaløkonomien i landet som helhet .

Er det fordi det er godt utdannede politikere på Stortinget , eller er det byråkratene med toppkarakterer ; som rår......... ?
blåball
25.06.2017 12:13
#3505

Det er for øvrig en trend att enkelte oljerelaterte selskaper kan kapre en del infrastruktur prosjekter fremover . ( Teknologi og kunnskap ) .

Bergen Group er små i denne sammenheng , men har en del ledig kapasitet fremover , fra år 2018 . Forvarskontrakt ut på dato , ny service innen vindkraft med stor oppdragsgiver som har både olje og fornybar som mål i dette århundret .

Statoil har for øvrig nullpunkts priser på under 20 Dollar på gamle oljefelt / brønnbaner , det er horisontale brønner det er snakk om .

Ressurs utnytting er klima og miljø arbeid på sitt beste , det bør være pensum .
Beins
25.06.2017 13:28
#10791

Elevene bør lære hvor mye olje og gass betyr for norsk økonomi, og at det derfor er umulig å legge ned denne sektoren i hurtigtogsfart slik MDG, SV vil, uten at det får veldig store negative ringvirkninger for samfunnet.

Elevene bør og lære at restriksjoner på CO2 kan innebære at norsk olje og gass blir mindre verdifull i løpet av de neste 8-13 årene, og at 2025-2030 trolig blir toppårene for fossilt forbruk i verden.

Dette kan de enkelt og greit lære - de trenger ikke erfare det på egen hånd.
gorwell
26.06.2017 18:39
#22682

Når "folk flest" har tatt igjen yankee'en på energiforbruk per capita for å utvikle sine samfunn og økonomi, er daglig forbruk 300+ millioner bopd.

Befolkning:
China 1,379,302,771
India 1,281,935,911
Africa 1,216,000,000
Indonesia 260,580,739
Brazil 207,353,391
Pakistan 204,924,861
Bangladesh 157,826,578
Russia 142,257,519

Snaue 5 milliarder sjeler her som ikke vil finne seg i å bo i 3. verden. Hvilket betyr at forbrukstoppen blir ikke nådd i 2030. Kanskje 2130. Eller 2530. Sannelig ikke godt å si annet enn helt sikkert ikke i 2030.

MDG og tilsvarende politiske tøisekopper, herunder påstått ansvarlige politisk ledelse og hestehandlere som gir politisk innflytelse til tåper, er direkte farlige for landets velstand og utvikling og må call'es ut for å fjernes.

Men da kommer vi inn på diskusjonen Hvem fa*n skal vi stemme på?

Ikke lett, detta.

gorwell

Endret 26.06.2017 18:40 av gorwell
Beins
26.06.2017 20:55
#10800

Kina er et viktig land i CO2-sammenheng.

Kinas mål er å nå CO2-peak senest i 2030. Det vil bety mye. Kineserne er flinke, og jeg tviler ikke på at de klarer dette.

Sentrale kinesiske målsetninger.


Paris Agreement targets

On 3 September 2016, China ratified the Paris Agreement and submitted its NDC to the UNFCCC, which includes a number of elements:

Peak CO2 emissions by 2030, or earlier if possible;

Increase the share of non-fossil energy sources in the total primary energy supply to around 20% by 2030;Lower the carbon intensity of GDP by 60% to 65% below 2005 levels by 2030;

Increase the forest stock volume by around 4.5 billion cubic metres, compared to 2005 levels.

Among measures to implement enhanced actions on climate change, it also lists the following elements:

Increase the share of natural gas in the total primary energy supply to around 10% by 2020;

Proposed reductions in the production of HCFC22 (35% below 2010 levels by 2020 and 67.5% by 2025) and "controlling" HFC23 production.
motbedreviten
26.06.2017 21:56
#2542

To lower the carbon intensity of GDP..... Greier kina 60% i perioden 2005-2030?

No er det slik at den har gått ned med circa 2,5% årlig i europa og usa i de siste 100 år.

Vesentlig pga ny teknologi og GDP vekst.

Helt uavhengig av 20 år med klima politikk.

Kineserne er luringer tror jeg.

Endret 26.06.2017 22:06 av motbedreviten
renud
26.06.2017 22:05
#15991

Du snakker ofte motbedreviten.

Ovenfor er ett eksempel; "Vesentlig pga ny teknologi..", ettersom det er en kjent sak at det nettopp er miljøaktivister i mange kulører som har fremtvunget ny teknologi.

Uten disse pressgruppene, ville privatbiler og transportbransjen fremdeles spydd ut svart eksos, og fabrikkpipene svart røyk som i "gode gamledager".
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter