Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
Beins
25.09.2017 13:20
#11184

I hvert fall er det slik at nordlige halvkule har mye mer land enn den sørlige, og land fanger opp økt varmerefleksjon bedre enn havet, derfor har temperaturen en tendens til å øke mer mot nord. Det vil og svekke albedoeffekten som reflekter sollys tilbake til atmosfæren når snø og is blir mindre synlig i nord. Det forsterker oppvarmingen der.

I sør har man ikke fått den prosessen i gang ennå, den slår vel sterkere inn ved enda mer oppvarming

Så har sikkert havstrømmer en del å si. Foreløpig beskytter kalde havstrømmer Antarktis-isen.
blåball
25.09.2017 13:42
#3674

Beins , takker for svar .

Men det snakkes om att havet kommer til å stige , grovt sett mot en meter , det neste hundre år .
Men havnivået i Vikingtid ( Erik Raude m.v. ) stod mange meter høgere enn i dag , i følge havner og bustedsplasser i den tid .

Bergen Brygge er jekket opp i seinere tid . Er det nok ?
( Kan det hende Bergen Group ASA får mer oppdrag med det ? ( Rammekontrakt på 3 år i dag , med Nordled .... ( Se børsmelding ) .
dr. Stockman
26.09.2017 08:27
#17258

"Er det noen god forklaring på hvorfor i Isen i og rundt Sørpolen øker , mens Nordpol området har ett varmere klima og att Isen er på retur "

Det er vel ikke så vanskelig å tenke seg at varmere klima rundt Antarktis fører til mer nedbør (som igjen ender opp som is), mens temperaturen fortsatt befinner seg trygt på den blå siden hvor issmelting på landoverflaten ikke kan finne sted.
blåball
26.09.2017 09:10
#3675

Ja , og senere forskning viser att åpent hav : tar opp vesentlig mer CO2 . ( Så fotosyntese rundt Nordpol området , gir oksygen , og balanserer klimaet , mer enn forskere i klimapanelet , har forutsett , så konsensus er att man har bedre tid til : til økonomiske og bærekraftige løsninger innen klima og miljø .

Det blir gode tider Norsk Sjømat , og mer naturlig fangst .

( For å dra diskusjonen litt høgere : renser en moderne dieselmotor luften på tomgang , under bruk slipper den ut mindre skadelige avgasser enn en gjennomsnittlig personbil . )

Teknolgi utvikling innen olje og gass relatert meget stor , som igjen gir avgassrens . ( 100 prosent sikkert ? ) .

Endret 26.09.2017 09:21 av blåball
Beins
26.09.2017 12:43
#11186

dr Stockman

Økt nedbør hadde vært den mest naturlige forklaringen dersom Antarktis bare hadde landis, men siden isen strekker seg ut i sjøen og dette området ikke synes å gå tilbake i særlig grad foreløpig, kan vi og tenke oss at havet rundt Antarktis ikke har blitt oppvarmet slik som havet lenger nord, og at dette har sammenheng med havstrømmer.
Beins
26.09.2017 12:47
#11187

Nyere forskning peker mot at vi har mer å gå på for å nå 1,5 graders målet i Paris-avtalen.

Forskerne mener vi kan slippe ut nye 880 mrd tonn CO2 for å holde 1,5 grader - det vil nås med dagens takt om 20 år. Tidligere anslo man at tallet var 220 mrd tonn.
1,5 grader er med ett blitt noenlunde realistisk, men det krever meget store tiltak på teknologisiden.

Bufferen mot +2 grader er blitt tilsvarende større.

Endret 26.09.2017 12:47 av Beins
blåball
26.09.2017 12:50
#3679

Det er nok en del kondens , som medføerer til att iskrystaller bygger seg opp i Sørpolområdet . ( Store deler er " Artisk ørken " ) .
tas1
26.09.2017 15:18
#13893

Sjokkrapport: Verden kan slippe ut fire ganger så mye CO2 som vi trodde

Men nå viser en ny forskningsartikkel publisert i Nature Geoscience, som blant annet norske Cicero har vært med på, at tidligere forskning har bommet voldsomt i sine antakelse på hva som skal til for å holde oppvarmingen nede under 1,5 grader.

Dette har de gjort ved å kjøre nye modeller med utgangspunkt i år 2015, fremfor 1870. Dette gir store utslag fordi temperaturøkningen har vært unormalt høy etter år 2000 på grunn av naturlige svingninger.
motbedreviten
26.09.2017 17:09
#2556

Den rapporten kommer da ganske nære den konklusjon:

"Det å styre global temperatur gjennom CO2 utslipp er bare tull".
Beins
26.09.2017 17:29
#11188

MBV

Rapporten sier akkurat det motsatte - nemlig at det er påkrevd med store endringer i teknologi samtsyrenge restriksjoner på CO2-utslipp, jfr mitt innlegg #11187.

Det nye er at 1,5 graders målet er blitt mer realistisk - tidligere ble det sett på som utopisk av de fleste.
tas1
26.09.2017 17:34
#13894

Det som er oppsiktsvekkende her Beins (og det kan en ikke komme ifra) er at TIDLIGERE FORSKNING HAR BOMMET VOLDSOMT + at "temperaturøkningen har vært unormalt høy etter år 2000 på grunn av naturlige svingninger" (som for undertegnede ikke er noen bombe akkurat).
Beins
26.09.2017 20:59
#11189

tas1

Jeg håper at denne rapporten blir bekreftet i lignende undersøkelser og at vi reelt har noe mer å gå på i forhold til 1,5 grader og 2 grader.

Når det gjelder presentasjonen av rapporten, kjører klimaskeptikere på selve differansen i forhold til IPCC- anslag, ikke på forfatternes konklusjoner. Rapporten står meget fast på menneskeskapt global oppvarming, utslippbegrensinger, ny teknologi.

Faktisk måtte Millar et al sende ut et skriv om at rapporten deres blir feil presentert av denial-journalistene i Breitbart, The Sun etc.

Slik jeg oppfatter rapporten, mener de at temperaturen i 2015, sett bort fra naturlige svingninger (Les:El Niño) var 0,93 grader over 1850. Dermed er det snaue 0,6 grader opp til 1,5. Dette gapet representerer 880 mrd tonn CO2.

Dersom temperaturen i 2015 var 1,1 grader over 1850, blir gapet 0,4 grader og dermed 30% mindre CO2 å slippe ut. Nå er det slik at Berkeley universitet regner 2015 å være på +1,1 grad mens rapporten benytter tall fra Hadley - University of East Anglia.

Her er det en viss uenighet. Ut fra regnemåten, kan vi anslå at IPCC-estimatet de sammenligner med, må ligge over 1,1 grad og er hentet fra en modellbasert prognose som har hatt for høye estimater.


Som artikkelen her sier, avhenger styrken i denne rapporten mye av hva som er korrekt angitt global temperatur for 2015 når vi ser bort fra naturlige svingninger

Endret 26.09.2017 21:00 av Beins
motbedreviten
26.09.2017 21:04
#2557

Beins,
Jeg leser fra rapporten i E24 at forskerene tror at hvis vi holder CO2 utslippene konstant på dagens nivå i 20 år, da vil den globale temperaturen ikke stige mer enn 1,5 gr C.

Vi vet at den globale CO2 utslipp har ligget på et stabilt konstant nivå i de senere ar.

Da er dette jo en hel gardering fra forsker-miljøet.

Apocalypsen blir avblåst.
paris-målene blir nådd
politikkere er fornøyd
For næringslivet blir det bussines as usual.
forskere har endelig sagt noe fornuftig.
Folk ser igjen lyst på fremtiden.
Alle er fornøyd.

.
Beins
26.09.2017 21:26
#11190

MBV

Dersom CO2-nivået øker med 40 mill tonn per år og ca 2,5 ppm vil vi få et nivå på ca 460 ppm om 20 år.

IPCC har vel aldri snakket om noe apokalypse ved det nivået, så jeg lurer på hva du baserer deg på.

For 560 ppm CO2 har IPCC angitt +3 grader som langsiktig effekt og 1,8 grader som "umiddelbar" effekt

Og hva når de 20 årene er gått?

Endret 26.09.2017 21:27 av Beins
motbedreviten
26.09.2017 21:36
#2558

beins,
fra 2016
http://forskning.no/klima/2016/11/ingen-vekst-i-verdens-co2-utslipp
Beins
26.09.2017 21:51
#11192

MBV

Utslippene øker ikke, men nivået i atmosfæren stiger likevel fordi det ikke er balanse mellom samlede CO2-utslipp fra menneske+natur og CO2-opptak i naturen.
motbedreviten
26.09.2017 22:04
#2559

Beins,
Hvis forskere beregner global temperatur utifra modeller med antatte CO2-endringer i atmosfæren, da bør de nok ta med hele carbon-cyclussen .
.
Beins
27.09.2017 12:16
#11194

MBV
Det viktige er endringene i atmosfæren, men klart de har gode beregninger på hele CO2-kretsløpet.
tas1
28.09.2017 10:16
#13896

Ny CO2-rapport kan vise at vi ikke har forstått klimasystemet

Ledet an av en av de mest anerkjente i bransjen, slår den fast at panelet Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har bommet grovt i sine anslag på hvor mye ekstra CO2 verden tåler om man skal holde seg under en temperaturøkning på 1,5 grader.

Rapporten ser ut til å bli omfavnet av både klimaskeptikere og miljøaktivister. Skeptikerne mener at man igjen har vist at IPCC overdriver i sine påstander.
Stockamateur
28.09.2017 10:55
#12171

tassen

Det var da en gledelig melding! For en gangs skyld...
motbedreviten
28.09.2017 12:17
#2560

Og dette har kommet i Nettavisen.
Er Gunnar Stavrum på ferie?
.
blåball
28.09.2017 12:20
#3685

Ja , tassen , er minst like god som Kinesere , som innfører ny teknologi , og bruker mer gass og olje , samt en del NEL Hydrogen ?

En gradvis utfasning av kull har sittet langt inne i Kina , men gass og olje er tross alt ett billigere produkt , og bidrar til bedre klima og miljø .

Elektriske biler får nå 10 % produksjon mål fra år 2019 : for bilprodusenter i Kina . ( Storbyer må bli renere , og kullkraft erstattes med gass i økende grad . )

Renere Diesel Euro 6 kan bli enda renere . ( Ultra lav sulfat diesel / ULSD viser også sterk økning i etterspørsel på Verdensmarkedet nå . )

Ca 28 % økning av energiforbruk i Verden dei neste tiår , krever krav til avgassrens . ( Bellona er nok fornøyd ) .
Beins
28.09.2017 12:27
#11196

Denne klimaundersøkelsen har et hovedbudskap - at man må ned med CO2-utslippene, og de angir ned til 0 i løpet av 40 år for å nå 1,5 graders målet. Hvorvidt det er revolusjonerende nytt, kan diskuteres, men slik er deres oppfatning.

A number of media reports have asserted that our recent study in Nature Geoscience indicates that global temperatures are not rising as fast as predicted by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), and hence that action to reduce greenhouse gas emissions is no longer urgent.

Both assertions are false.

Our results are entirely in line with the IPCC's 2013 prediction that temperatures in the 2020s would be 0.9-1.3 degrees above pre-industrial (See figures 2c and 3a of our article which show the IPCC prediction, our projections, and temperatures of recent years).

What we have done is to update the implications for the amount of carbon dioxide we can still emit while expecting global temperatures to remain below the Paris Climate Agreement goal of 1.5 degrees. We find that, to likely meet the Paris goal, emission reductions would need to begin immediately and reach zero in less than 40 years' time.

While that is not geophysically impossible, to suggest that this means that measures to reduce greenhouse gas emissions are now unnecessary is clearly false.

Authors:

Richard J. Millar
Jan S. Fuglestvedt
Pierre Friedlingstein
Joeri Rogelj,
Michael J. Grubb,
H. Damon Matthews
Ragnhild B. Skeie
Piers M. Forster
David J. Frame
Myles R. Allen

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/opinion/view/379
blåball
28.09.2017 12:38
#3686

Mer produksjon polysilisium krever mer energi , fordi dette går til produksjon av batterier , mobiler m.v . ( Mer energiforbruk og økt karbon forbruk ved gruvedrift etter metaller og mineraler , vil også gi økte kostnader ved batteriproduksjon , noe som motvirket av serie produksjon . )

Yara , Norsk Hydro og NEL Hydrogen er selskaper i vekst og utvikling .
Beins
02.10.2017 17:11
#11211

Statoil går for karbonfangst. Spennende og interessant. Fint at oljeselskapene ikke bare er passive tilskuere.

- Prosjektet vi nå skal utrede vil innebære en helt ny samarbeidsmodell med fangst av CO2 fra flere industrielle kilder, transport av CO2 med skip og lagring av CO2 1000 til 2000 meter under havbunnen. I tillegg kan det være starten på verdens første nettverk for karbonfangst- og lagring på tvers av landegrenser. Mye arbeid gjenstår, men om vi lykkes kan det åpne nye forretningsmuligheter for både Statoil, samarbeidspartnere og norsk industri, sa konserndirektør Irene Rummelhoff i Nye Energiløsninger i Statoil.

LES OGSÅ:

Statoil søker om fullskala CO2-anlegg
Statoil vil kutte 4 millioner tonn CO2 per år
Nå blir Shell og Total med på prosjektet Statoil fikk tildelt av Gassnova. De blir likeverdige partnere, men Statoil skal fortsatt lede prosjektet. I første faste er det snakk om å lagre opp til 1,5 millioner tonn CO2 i året. Så skal det utvikles videre for å kunne motta mer CO₂, også fra industrier i andre land.

- Statoils syn er at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter