Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
Beins
26.09.2017 17:29
#11188

MBV

Rapporten sier akkurat det motsatte - nemlig at det er påkrevd med store endringer i teknologi samtsyrenge restriksjoner på CO2-utslipp, jfr mitt innlegg #11187.

Det nye er at 1,5 graders målet er blitt mer realistisk - tidligere ble det sett på som utopisk av de fleste.
tas1
26.09.2017 17:34
#13894

Det som er oppsiktsvekkende her Beins (og det kan en ikke komme ifra) er at TIDLIGERE FORSKNING HAR BOMMET VOLDSOMT + at "temperaturøkningen har vært unormalt høy etter år 2000 på grunn av naturlige svingninger" (som for undertegnede ikke er noen bombe akkurat).
Beins
26.09.2017 20:59
#11189

tas1

Jeg håper at denne rapporten blir bekreftet i lignende undersøkelser og at vi reelt har noe mer å gå på i forhold til 1,5 grader og 2 grader.

Når det gjelder presentasjonen av rapporten, kjører klimaskeptikere på selve differansen i forhold til IPCC- anslag, ikke på forfatternes konklusjoner. Rapporten står meget fast på menneskeskapt global oppvarming, utslippbegrensinger, ny teknologi.

Faktisk måtte Millar et al sende ut et skriv om at rapporten deres blir feil presentert av denial-journalistene i Breitbart, The Sun etc.

Slik jeg oppfatter rapporten, mener de at temperaturen i 2015, sett bort fra naturlige svingninger (Les:El Niño) var 0,93 grader over 1850. Dermed er det snaue 0,6 grader opp til 1,5. Dette gapet representerer 880 mrd tonn CO2.

Dersom temperaturen i 2015 var 1,1 grader over 1850, blir gapet 0,4 grader og dermed 30% mindre CO2 å slippe ut. Nå er det slik at Berkeley universitet regner 2015 å være på +1,1 grad mens rapporten benytter tall fra Hadley - University of East Anglia.

Her er det en viss uenighet. Ut fra regnemåten, kan vi anslå at IPCC-estimatet de sammenligner med, må ligge over 1,1 grad og er hentet fra en modellbasert prognose som har hatt for høye estimater.


Som artikkelen her sier, avhenger styrken i denne rapporten mye av hva som er korrekt angitt global temperatur for 2015 når vi ser bort fra naturlige svingninger

Endret 26.09.2017 21:00 av Beins
motbedreviten
26.09.2017 21:04
#2557

Beins,
Jeg leser fra rapporten i E24 at forskerene tror at hvis vi holder CO2 utslippene konstant på dagens nivå i 20 år, da vil den globale temperaturen ikke stige mer enn 1,5 gr C.

Vi vet at den globale CO2 utslipp har ligget på et stabilt konstant nivå i de senere ar.

Da er dette jo en hel gardering fra forsker-miljøet.

Apocalypsen blir avblåst.
paris-målene blir nådd
politikkere er fornøyd
For næringslivet blir det bussines as usual.
forskere har endelig sagt noe fornuftig.
Folk ser igjen lyst på fremtiden.
Alle er fornøyd.

.
Beins
26.09.2017 21:26
#11190

MBV

Dersom CO2-nivået øker med 40 mill tonn per år og ca 2,5 ppm vil vi få et nivå på ca 460 ppm om 20 år.

IPCC har vel aldri snakket om noe apokalypse ved det nivået, så jeg lurer på hva du baserer deg på.

For 560 ppm CO2 har IPCC angitt +3 grader som langsiktig effekt og 1,8 grader som "umiddelbar" effekt

Og hva når de 20 årene er gått?

Endret 26.09.2017 21:27 av Beins
motbedreviten
26.09.2017 21:36
#2558

beins,
fra 2016
http://forskning.no/klima/2016/11/ingen-vekst-i-verdens-co2-utslipp
Beins
26.09.2017 21:51
#11192

MBV

Utslippene øker ikke, men nivået i atmosfæren stiger likevel fordi det ikke er balanse mellom samlede CO2-utslipp fra menneske+natur og CO2-opptak i naturen.
motbedreviten
26.09.2017 22:04
#2559

Beins,
Hvis forskere beregner global temperatur utifra modeller med antatte CO2-endringer i atmosfæren, da bør de nok ta med hele carbon-cyclussen .
.
Beins
27.09.2017 12:16
#11194

MBV
Det viktige er endringene i atmosfæren, men klart de har gode beregninger på hele CO2-kretsløpet.
tas1
28.09.2017 10:16
#13896

Ny CO2-rapport kan vise at vi ikke har forstått klimasystemet

Ledet an av en av de mest anerkjente i bransjen, slår den fast at panelet Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har bommet grovt i sine anslag på hvor mye ekstra CO2 verden tåler om man skal holde seg under en temperaturøkning på 1,5 grader.

Rapporten ser ut til å bli omfavnet av både klimaskeptikere og miljøaktivister. Skeptikerne mener at man igjen har vist at IPCC overdriver i sine påstander.
Stockamateur
28.09.2017 10:55
#12171

tassen

Det var da en gledelig melding! For en gangs skyld...
motbedreviten
28.09.2017 12:17
#2560

Og dette har kommet i Nettavisen.
Er Gunnar Stavrum på ferie?
.
blåball
28.09.2017 12:20
#3685

Ja , tassen , er minst like god som Kinesere , som innfører ny teknologi , og bruker mer gass og olje , samt en del NEL Hydrogen ?

En gradvis utfasning av kull har sittet langt inne i Kina , men gass og olje er tross alt ett billigere produkt , og bidrar til bedre klima og miljø .

Elektriske biler får nå 10 % produksjon mål fra år 2019 : for bilprodusenter i Kina . ( Storbyer må bli renere , og kullkraft erstattes med gass i økende grad . )

Renere Diesel Euro 6 kan bli enda renere . ( Ultra lav sulfat diesel / ULSD viser også sterk økning i etterspørsel på Verdensmarkedet nå . )

Ca 28 % økning av energiforbruk i Verden dei neste tiår , krever krav til avgassrens . ( Bellona er nok fornøyd ) .
Beins
28.09.2017 12:27
#11196

Denne klimaundersøkelsen har et hovedbudskap - at man må ned med CO2-utslippene, og de angir ned til 0 i løpet av 40 år for å nå 1,5 graders målet. Hvorvidt det er revolusjonerende nytt, kan diskuteres, men slik er deres oppfatning.

A number of media reports have asserted that our recent study in Nature Geoscience indicates that global temperatures are not rising as fast as predicted by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), and hence that action to reduce greenhouse gas emissions is no longer urgent.

Both assertions are false.

Our results are entirely in line with the IPCC's 2013 prediction that temperatures in the 2020s would be 0.9-1.3 degrees above pre-industrial (See figures 2c and 3a of our article which show the IPCC prediction, our projections, and temperatures of recent years).

What we have done is to update the implications for the amount of carbon dioxide we can still emit while expecting global temperatures to remain below the Paris Climate Agreement goal of 1.5 degrees. We find that, to likely meet the Paris goal, emission reductions would need to begin immediately and reach zero in less than 40 years' time.

While that is not geophysically impossible, to suggest that this means that measures to reduce greenhouse gas emissions are now unnecessary is clearly false.

Authors:

Richard J. Millar
Jan S. Fuglestvedt
Pierre Friedlingstein
Joeri Rogelj,
Michael J. Grubb,
H. Damon Matthews
Ragnhild B. Skeie
Piers M. Forster
David J. Frame
Myles R. Allen

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/opinion/view/379
blåball
28.09.2017 12:38
#3686

Mer produksjon polysilisium krever mer energi , fordi dette går til produksjon av batterier , mobiler m.v . ( Mer energiforbruk og økt karbon forbruk ved gruvedrift etter metaller og mineraler , vil også gi økte kostnader ved batteriproduksjon , noe som motvirket av serie produksjon . )

Yara , Norsk Hydro og NEL Hydrogen er selskaper i vekst og utvikling .
Beins
02.10.2017 17:11
#11211

Statoil går for karbonfangst. Spennende og interessant. Fint at oljeselskapene ikke bare er passive tilskuere.

- Prosjektet vi nå skal utrede vil innebære en helt ny samarbeidsmodell med fangst av CO2 fra flere industrielle kilder, transport av CO2 med skip og lagring av CO2 1000 til 2000 meter under havbunnen. I tillegg kan det være starten på verdens første nettverk for karbonfangst- og lagring på tvers av landegrenser. Mye arbeid gjenstår, men om vi lykkes kan det åpne nye forretningsmuligheter for både Statoil, samarbeidspartnere og norsk industri, sa konserndirektør Irene Rummelhoff i Nye Energiløsninger i Statoil.

LES OGSÅ:

Statoil søker om fullskala CO2-anlegg
Statoil vil kutte 4 millioner tonn CO2 per år
Nå blir Shell og Total med på prosjektet Statoil fikk tildelt av Gassnova. De blir likeverdige partnere, men Statoil skal fortsatt lede prosjektet. I første faste er det snakk om å lagre opp til 1,5 millioner tonn CO2 i året. Så skal det utvikles videre for å kunne motta mer CO₂, også fra industrier i andre land.

- Statoils syn er at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.
motbedreviten
02.10.2017 18:27
#2563

Statoil gjør dette ikke uten statlig støtte.
Skattebetalere må altså igjen bidra i et CO2 fangst prosjekt.
.
Beins
02.10.2017 19:25
#11212

Skattebetalerne har aldri stått overfor et like lukrativt prosjekt om de lykkes. Dersom man får til CCS. vil det generere svært mye skatteinntekter i mange lange år. Oljen vil vare mye lenger. Statoil blir gla.
motbedreviten
02.10.2017 23:32
#2564

CO2 fangst lukrativt?
Nei, nei, det er en stor risiko!
Og skattebetalere må bære denne risikoen.
Beins
03.10.2017 00:34
#11214Det handler om oljesektorens overlevelse og klodens helsetilstand.

- Dette kan bli stort
Statoil, Shell og Total håper at CO₂-rensing kan bli storindustri. De skal lagre 1,5 millioner tonn CO₂ i året på sokkelen, men har plass til mye, mye mer.

Kjetil Malkenes Hovland(E24) Publisert: 18:42 - 02.10.2017
Om bare fem år skal Statoil ta imot CO₂ som kommer med skip fra industrianlegg på Østlandet, og lagre det på norsk sokkel.

Nå har oljeselskapet fått med seg to industrielle partnere på prosjektet, og det er ikke hvem som helst: oljegigantene Shell og Total mener begge at CO₂-rensing er helt nødvendig for å begrense global oppvarming, og at det kan bli en storindustri.

- Hvis du analyserer togradersscenarioet som IEA lager, så ser du at rundt 2050 må eller kan denne industrien ha en størrelse på linje med dagens olje- og gassindustri, sier Totals leder for bærekraftig utvikling og miljø, Jêrome Schmitt, til E24.

- Dette er begynnelsen, sier han.


Usikre kostnader
Fortsatt er det ikke klart hvor mange milliarder den norske statens prosjekt for CO₂-rensing vil koste, og hvor mye av regningen staten kommer til å ta. Et tidlig anslag var på mellom 7,2 milliarder og 12,6 milliarder kroner.

- Stram tidsplan

- Den første delen av prosjektet er pre-engineering og konsept, og det virkelig å gå ned i detaljene og definere «scope of work» og hva dette dreier seg om, sier Statoils prosjektdirektør Torger Rød til E24.

Som del av prosjektet med å lagre CO₂ vil Statoil sette opp lagringstanker på et landanlegg på Vestlandet. Selskapet har tre mulige steder, og skal velge i løpet av året.

CO₂ skal fraktes med rør fra landanlegget til sokkelen, og så gjennom brønner ned i reservoaret.

- Det er veldig tidlig å være veldig konkret på hva kostnadene vil bli. Vi ser jo for oss at det blir mellom syv og tolv milliarder pluss, sier Rød.

De videre studiene i 2017 og 2018 vil bidra til å finne ut hvor mye fangsten, transporten og lagringen koster, og hva staten må bidra med for at aktørene skal gå videre med planene.

- Vi har erfaring fra tilsvarende delprosjekter. Vi har lagt rør før, vi har boret brønner før, vi har god kompetanse på å bygge lagring på land. Det er det ene, lage en god plan og et godt og riktig estimat, sier Rød.

- Men vi ser jo at vi har en relativt stram tidsplan her, legger han til.

Målet med å bygge infrastrukturen for lagring av CO₂ er ikke bare å lagre norske industriutslipp, men også å legge til rette for at selskaper og land som ønsker å bli kvitt store mengder CO₂, enkelt kan gjøre det - hvis de er villige til å betale.

- Dette må vi gjøre riktig. Kostnadene må være under kontroll, sier Statoils direktør for havvind og lavkarbonteknologier, Stephen Bull, til E24.

- Så må det være mulig å gjenta, slik at vi kan ta inn prosjekter eller CO₂ fra Rotterdam eller Teesside i Storbritannia, andre store CO₂-clustere, sier han.

I første omgang av statens prosjekt for CO₂-rensing skal det lagres 1,5 millioner tonn fra norske industrikilder på sokkelen, men Bull sier at det kan lagres 10 til 20 millioner tonn CO₂ allerede i første fase hvis det melder seg kunder.

- Dette kan bli stort. Ingen tvil om det, sier Bull.

- Både på norsk og britisk sokkel har det vært undersøkt. Vi snakker om muligheter på gigatonn i hele Nordsjøen. Så hele nordsjøbassenget har fantastisk kapasitet, legger han til.

Et gigatonn er det samme som en milliard tonn. Norge slapp til sammenligning ut rundt 54 millioner tonn CO₂ i fjor, mens hele verdens energisektor slapp ut 32,1 milliarder tonn, ifølge IEA.


Vil lage hydrogen av norsk naturgass i Nederland - og sende CO₂ tilbake til Troll-feltet
- Fantastisk mulighet
- Dette er en fantastisk mulighet for Shell, sier Shells direktør for sikkerhet og miljø Monika Hausenblas til E24.

Bellona er fornøyd:

- Shell har lang erfaring fra
Beins
03.10.2017 00:36
#11215

- Shell har lang erfaring fra arbeid med CO₂-lagring. I tillegg har de sterk tilknytning til Nederland, som kan bli knutepunkt i et nordeuropeisk nettverk der CO₂ fraktes fra kontinentet til Norge, sier Bellona-rådgiver Olav Øye.

- Statoil, Shell og Total må tenke stort. Da vil dette skape både arbeidsplasser og klimakutt, sier han.

- Uten CCS i stor skala finnes det ikke noe troverdig scenario der man begrenser oppvarmingen til to grader. Det trengs noen omdreininger i regulering, teknologiforbedringer og kostnadskutt for å komme dit, men vi må komme oss av gårde, sier hun.

- Noen mener at CO₂-rensing blir for dyrt, og at dette aldri komme til å lønne seg?

- Hvis vi venter til vi har alle svarene, vil vi aldri komme dit. For meg er det ikke noe alternativ, sier hun.

Koster milliarder
Inntil videre har CO₂-rensing vært rådyrt. Den norske regjeringen brukte rundt syv milliarder kroner på det nedlagte prosjektet for å fjerne CO₂ på raffineriet og gasskraftverket på Mongstad, mens et testsenter fortsatt er i drift.


Aker Solutions skal fange CO₂
Nå vil staten senke et ukjent antall milliarder i et nytt renseprosjekt - riktignok med langt flere potensielle CO₂-kilder enn Mongstad-prosjektet. Går det som staten vil, er det mulig for industriselskaper over hele Europa å sende CO₂ til Norge.

- Det at vi har med Shell og Total har stor betydning for interessen i andre land i Europa, tror jeg, sier Gassnova-direktør Trude Sundset til E24.

- Stor betydning

Statlige Gassnova har ansvaret for å gjennomføre statens plan om fangst og lagring av CO₂ fra anlegg som sementfabrikken Norcem Brevik, et Yara-anlegg i Porsgrunn og forbrenningsanlegget på Klemetsrud.

- Vi har ikke noe nytt kostnadsanslag ennå, vi vil få det på fangstsiden mot slutten av året, og på lagringssiden neste år, sier Sundset.


Studerer CO₂-fangst tre steder
Dersom prosjektet lykkes, ser Sundset forretningsmuligheter for Norge. Det er nemlig god plass på sokkelen.

- Hvis du bygger ut alle de tre industriprosjektene så blir det lagret cirka 1,5 millioner tonn CO₂ hvert år. Da fyller du bare opp 1 prosent av lageret, sier Sundset.

- Hva skal til for at franske, tyske og britiske selskaper skal sende CO₂ hit?

- Det har jeg ikke svaret på ennå. Du kommer til å trenge økonomiske incentiver, altså hvem skal betale for det? Og så trenger du noe på lovgivning for å frakte CO₂ på tvers av landegrenser, sier hun.

- Det har en kostnad, men jeg tror ikke den kostnaden er så høy hvis du sammenligner med alternativene. Så lenge du har satt opp den infrastrukturen så blir det desto billigere for hver ny aktør som henger seg på den verdikjeden, sier Sundset.
yemaya 2
03.10.2017 00:57
#8693

Jeg leste et eller annet i går om at CO2 ikke lenger var hot. Er det sant?
blåball
03.10.2017 10:59
#3700

CO2 er en ressurs , om den brukes riktig .
Statoil og Bellona bidrar til bedre klima og miljø , samt att Statoil felt får opp mer olje i Nordsjøen . ( Det å utnytte en " energibrønn " i seg selv ; er mijøvennelig og finansielt riktig ) .

På lang sikt er Verdens oljebrønner tørre .

Det kommer også nye istider , og da er lager av olje " kjekt å ha " ...........

Det er nå opp til Europa og ta ned kullforbruk , spesielt brunkull , som forurenser lokalt i byer / tettsteder og helt til Oslo by....... ( Det er ikke bare biler som forurenser....... ) .

Endret 03.10.2017 11:13 av blåball
motbedreviten
03.10.2017 11:37
#2565

Takk Beins, virkelig gjort hjemmelekse.
Prislappen:
!2mrd for prosjektet.
Så kommer de årlige kostnader fra CO2 leverandøren og de årlige kostnader fra CO2fangsten.
Mye vil avhenge av CO2 prisen, men her er det en tap tap situasjon for oss energi forbrukere og skattebetalere.
Vi taper ved høye CO2 pris pga høy energi pris.
Vi taper ved lav CO2 pris pga mislykket prosjekt.


blåball
03.10.2017 12:08
#3701

motbedreviten ,

Både Statoil og Aker Solutions er med i dette prosjektet , det skaper arbeidsplasser og verdiskaping og teknologisk utvikling .

Naturgass blir enda renere , og klima og mijøkrav blir innfridd , det gir inntekter , som overgår kortsiktige kostnader .
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter