Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
Beins
02.04.2017 12:58
#10105

tas1

Det utsagnet sier ikke at metanhydrater er uproblematisk, men at han ikke vet sikkert. At det er ingen fare på kort sikt, betyr ikke at de er ufarlige ved videre oppvarming.

Supplert med et sitat fra CAGE's hjemmeside (samme fagperson Mienert):

Estimater på hvor mye av klimagassen metan er lagret under havbunnen i Arktis i form av metanis, spriker i alle retninger. Den mest siterte globale anslag er 10000 gigatonn. Et gigatonn er en milliard tonn.

Men en nyere beregning antyder at det heller er snakk om 74 000 gigatonn.

- Kvantifiseringen av disse forekomstene er viktig for klima- og miljøforskning globalt. Når de er stabile holder disse hydratene store mengder av metangass i sjakk. Men metodene til å forutse stabiliteten av disse hydratene i Arktis er også ganske usikre. Og hvis de smelter kan de slippe ut store mengder av den kraftige klimagassen og forandre havmiljøet, sier CAGE direktør Jürgen Mienert.


Poenget slik jeg ser det, er at dette er en viktig utfordring ved global oppvarming som innebærer en klar risiko. Det er viktige nyanser i synet på metanhydrater der noen mener det kan ha katastrofal virkning mens andre er mer forsiktige, men et føre var prinsipp tilsier absolutt årvåkenhet og at man ikke bør ta sjanser på at dette skal slippe ut.

Nok et argument for å begrense klimautslippene.

Endret 02.04.2017 12:59 av Beins
tas1
02.04.2017 13:20
#13248

Er ikke metan noe som også dannes gjennom dyrehold (husdyr), og produksjon av ris (i tillegg til kull og avfall)? Isåfall bør fokus rettes dit fremfor havbunnen i Arktis, men det sier seg selv at husdyr og ris ikke gir samme gjennomslagskraft - så derfor rettes heller skytset mot den "apokalyptiske" faren under Arktis.

Beklager Beins, men argumentet (i dette tilfellet) faller sammen for min del, og det hele står derfor tilbake som propaganda.
Beins
02.04.2017 13:50
#10108

tas1

sier risiko ved metanhydrater er propaganda - og en avledning fra husdyr og ris.

En større internasjonal forskergruppe ledet av professorene Blamey og Brand ved Brock-universitet mener at metanhydrater kan før til masseutryddelse dersom de lekker ut i hav og atmosfære.

https://brocku.ca/brock-news/2017/01/brock-led-team-says-methane-spike-responsible-for-near-extinction-252-million-years-ago/


En professor ved Cambridge sier i en kommentar at metanhydrater ikke er apokalyptiske, men at de kan føre til katastrofe.

Professor Peter Wadhams, head of the Polar Ocean Physics Group at Cambridge University, suggested a major methane pulse was possible.

However he said this would be "maybe not apocalyptic, but catastrophic".

"If there were a large methane release, which is now possible because of the instability of the methane hydrates underneath the Arctic continental shelves, the off-shore waters, that could quite easily give rise to a very large pulse," Professor Wadhams said.


CAGE i Tromsø sier at det ikke er fare på kort sikt, men at dette er absolutt noe å holde øye med. Og hvis de smelter kan de slippe ut store mengder av den kraftige klimagassen og forandre havmiljøet, sier CAGE direktør Jürgen Mienert.

Endret 02.04.2017 13:58 av Beins
tas1
02.04.2017 14:07
#13249

Beins, Dagbladet lager en heading der de skriver at utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk (og du følger opp) - og det sier jeg er propaganda all den tid det hele koker ned til hvis om, dersom og kan. Herregud Beins, hvis alt som hvis og kan skal fremstilles som sannhet, så kan like godt legge inn årene først som sist. Da er det jaggu meg en mye større apokalyptisk fare med f.eks. Kim Jong-un i Nord Korea enn metan under Arktis!
Beins
02.04.2017 14:18
#10109

tas1

Det koker primært ned til om den globale oppvarmingen fortsetter. Da vil metanhydrater etter hvert smelte, uansett hva du sier. Det er enkel fysikk.

Men alltid greiest å lukke øynene for advarsler basert på seriøs forskning - i motsetning til spåmenn og ønskekvister.

Endret 02.04.2017 14:19 av Beins
blåball
02.04.2017 14:28
#3278

Til Dem som er opptatt av Verdens klima er ikke produksjon av batterier noen landsiktig løsning for å hindre global oppvarming . ( Tvert imot , det øker forbruket av energi . )

Statoil og Yara konsern mener bruk av gass er klimavennelig i forhold til brun kull f.eks .

Fokus på rensing av bensin og diesel avgasser kommer stadig lengre , en revulusjon her kan gi noen av klima og miljøfanatikere noe å tenke på .

Verdens befolkning er økende og 10 prosent økning i oljeforbruk frem til år 2022 sier noe om hvlike utfordringer fornybar har inn i fremtiden for å dekke økt energibehov .
Beins
02.04.2017 14:28
#10110

Norske Quantafuel har utviklet en teknikk for omdanning av plast til drivstoff. I dag blir 12% av produsert olje omdannet til plast. (Finansavisen)

Quantafuel kan bidra til å redusere forsøplingen av havene dersom man får til gode innsamlingsordninger.

Et lite anlegg omdanner 10 tonn plast til 8000 liter diesel per dag. I denne sammenhengen er gevinsten ved å fjerne en god del plast større enn utslippene av CO2 fordi man kan redusere ordinær produksjon av diesel tilsvarende. Et slikt anlegg vil koste 20-25 mill NOK.

Carnegie er tilrettelegger av en større emisjon. Det er svært seriøse folk fra Statkraft og Scatech med i styret. Opplegget støttes av Enova.

Om det blir lønnsomt - er en annen ting - på papiret meget lønnsomt. Men absolutt et bra miljøprosjekt.

Endret 02.04.2017 14:30 av Beins
tas1
02.04.2017 14:48
#13250

Hva forventer vi i framtida?
Ifølge den siste referansebanen fra Nasjonalbudsjettet 2015, forventes det at utslippene av metan vil avta fram mot 2020 og ytterligere noe framover mot 2030. Det er spesielt innen olje- og gassutvinning og fra avfallsdeponier at utslippene forventes å avta.

Framskrivingen er ikke et uttrykk for en villet utvikling, men mer en forventet utvikling uten at nye virkemidler vedtas.

http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/metan-utslipp/

Ellers er jeg tydeligvis mer beroliget av Mienert enn Beins er (når det kommer til Arktis).
blåball
02.04.2017 14:56
#3279

Og isen øker i og ved Sydpolen . ( Vedfyring blir nok forbudt etter hvert som Venstres yngre representanter vokser til , men er vel under sperregrense før den tid.............. ) .
blåball
02.04.2017 15:12
#3280

Statoil øker gradvis sine investeringer innen fornybar og annen energi , det betyr likevel store investeringer innen olje og gass fremover årene . ( Energimix i fremtiden består også av Hydrogen til industrielt bruk og transport , OL i Japan blir utstillingsvindu . ( og for NEL og Spetalen som på ny hopper på....... ? ) .
blåball
02.04.2017 15:28
#3281

Det kan også tenkes att Hegnar går inn i Marine Harvest på nytt når " kursen " til Erna Solberg setter Kina på " proteinkartet " : 7 til 10 april dette året .

Havet i Arktis blir fruktbart dei neste hundre år , mer fisk og olje . ( grunnet forventet iskant lengre Nord og litt høgere tempratur i Havet ) .
Beins
02.04.2017 16:19
#10112

CAGE og Mienert har et interessant prosjekt kalt MOCA som kan gi avklaring i viktige spørsmål ang metan. Men det ligger og en underforstått advarsel i dette prosjektet om vi ser en del år framover til 2050 og senere:

Metanhydrater i havbunnen er en potensiell kilde til utslipp av metan til atmosfæren, hvor metan (CH4) vil kunne være en klimagass med stor innvirkning. Forskning viser imidlertid per i dag at det varierer hvor mye av metanen som slippes ut i havet som faktisk når atmosfæren.

Metanhydrater er potensielt følsomme ovenfor økninger i havtemperaturen, noe som kan komme til å utløse en positiv tilbakekobling som igjen resulterer i en hurtig oppvarming av klimaet.

Gjennom MOCA vil vi gjennomføre avanserte målinger og modellering for å fastslå mengden CH4 i atmosfæren som har sitt opphav i metanhydrater, og påvirkningen disse utslippene har. Videre vil prosjektet studere potensielle fremtidige miljøeffekter fra destabilisering av metanhydratforekomster i et stadig varmere klima, med fokus på mulige scenarioer i år 2050 og 2100.
Beins
03.04.2017 12:53
#10118


Intern strid i USA om veien videre i klimaarbeidet. Hvor mye fornuft kan man forvente fra Trump-leiren?


https://www.ft.com/content/acf309b0-13b3-11e7-80f4-13e067d5072c

In a letter to President Donald Trump's special assistant for international energy and the environment, Exxon argues that the Paris accord is "an effective framework for addressing the risks of climate change".

The letter was sent last week, but has emerged as Mr Trump is preparing to announce executive orders beginning a rollback several of Barack Obama's climate policies, while leaving the question of Paris open.

Trump administration officials have said a decision on participation in Paris is still "under discussion", and have been soliciting views from US energy companies.

Exxon argues in its letter that there are several reasons for the US to stay in the Paris accord, including the opportunity to support greater use of natural gas, which creates lower carbon dioxide emissions than coal when burnt for power generation.

Several other large international oil companies, particularly in Europe, have also backed action to address climate change that could benefit them by boosting demand for gas.


Peter Trelenberg, Exxon's manager for environmental policy and planning, writes in the letter: "It is prudent that the United States remain a party to the Paris agreement to ensure a level playing field, so that global energy markets remain as free and competitive as possible."

He also argues the US is well-placed to be internationally competitive within the framework of Paris, thanks to its abundant natural gas reserves and its "innovative private industries, including the oil, gas and petrochemical sectors".

Related article
Trump's blow to Paris climate deal is not a knockout
President did not go as far as pulling US out of accord as he had threatened to do

Mr Trump on the campaign trail promised to "cancel" the Paris agreement within 100 days of taking office and has described the science indicating a threat of global warming as "created by and for the Chinese in order to make US manufacturing non-competitive".

Scott Pruitt, the new administrator of the Environmental Protection Agency, on ABC News over the weekend criticised Paris as "just a bad deal".

However other members of the administration, including James Mattis, the defence secretary, and Rex Tillerson, the former Exxon chief executive who is now secretary of state, have been reported to favour remaining in the accord.

Kevin Cramer, a Republican member of the House of Representatives from North Dakota who has advised Mr Trump on energy, has written to the president urging him to keep the US in Paris while scaling back its commitments to cut greenhouse gas emissions.

Exxon has been widely criticised by environmental groups for its position on climate change, and faces inquiries for the attorneys-general of New York state and Massachusetts over its past statements on the issue, but it has repeatedly stated its support for the Paris agreement.
Beins
12.04.2017 00:21
#10199

Siste CO2-måling på Mauna Loa viser et nivå på hele 406,92 ppm. Økningen skyter stadig mer fart.

Under istidene var nivået nede på 180 ppm, og mellom istidene 260-280 ppm. Det skyldes den store variasjonen i havtemperatur der oppvarming økte CO2-nivået som forsterket oppvarmingen i sin tur.

Nå ser vi noe helt nytt - menneskeskapt CO2-økning av veldig sterkt omfang, som vil påvirke klimaet i hundrevis av år framover.

Beins
14.04.2017 13:34
#10216

Nye havvindprosjekter uten subsidier planlegges utbygd på tysk sokkel fram mot 2024. Fra tidligere er landmøller den rimeligst formen for ny kraft i de fleste vest-europeiske land. Men havvind har mye større potensiale.

(E24) Publisert: 08:41 - 14.04.2017, Oppdatert: 09:15 - 14.04.2017
Det danske energiselskapet Dong Energy og det tyske energiselskapet EnBW skal begge bygge ut havvind uten subsidier.

Det har de lovet å gjøre i midten av neste tiår, noe som er en betydelig fremgang for en energikilde som tidligere ble sett på som et subsidiesluk.

Det er de to selskapene selv som melder om at de ikke krever subsidier for flere av sine havvindprosjekter, etter at tyske Bundesnetzagentur offentliggjorde resultatet av den første av to tyske havvind-auksjoner.

Dongsier at selskapet har vunnet tre tillatelser til havvindprosjekter i den tyske delen av Nordsjøen i auksjonen, mens EnBW har vunnet en.

Dong hadde levert bud på seks prosjekter. De tre prosjektene som har vunnet skal bygges ut innen 2024, sier selskapet.

 OWP West (240 MW)
 Borkum Riffgrund West 2 (240 MW)
 Gode Wind 3 (110 MW)

For to av de tre vindprosjektene vant Dong Energy auksjonen med bud som tilsvarer null i subsidier.

For prosjektet Gode Wind 3 var Dongs bud derimot på 60 euro per megawattime, som tilsvarer 54,7 øre per kilowattime. Dette er mer på linje med tidligere auksjoner i blant annet Danmark og Nederland.

Leverte også nullbud
Også det tyske selskapet Energie Baden-Württemberg AG fikk godtatt et bud i auksjonen, på He Dreiht-prosjektet på 900 megawatt som skal bygges ut innen 2025.

Også det budet var på null i subsidier, ifølge selskapet selv.

- Havvind har gjort et kvantesprang i effektivitet og er nå en klar driver av den tyske energiomstillingen, sier EnBWs konsernsjef Frank Mastiaux.

Det har lenge vært et mål for havvindbransjen å bli konkurransedyktig med andre energiformer, men inntil nylig hadde de fleste ekspertene regnet med at det ville være behov for betydelige subsidier i mange år ennå.


Les mer på denne siden.
Beins
14.04.2017 14:23
#10217

Norge har noen av Europas største havvindressurser, men vi ligger i bakevja når det kommer til utnyttelse. Spørsmålet er om våre teoretiske 14400 TWH noen ganger vil komme til anvendelse i stor målestokk. Det vil forutsette en form for gigantisk eksport av strøm eller av strømprodukter som hydrogen eller annet.

Nå bør vi ikke gjøre som MDG vil, å bygge 8000 møller for syns skyld.
Det må være noe vi kan leve av og som gir inntekter for landet og for staten - dvs lønnsomt.

Men det er og viktig å regne på mulighetene for markeder, eksport, kostnader, avkastning - dvs økonomiske nøkkeltall for en slik industri i framtida.

Problemet er at regjeringen er så uengasjert - i havvind som et forskningsprosjekt. De ser nesten bare olje og gass, samt noe avlatsmidler til landmøller. Men dersom Paris-avtalene gjennomføres - blir det trangere kår for olje og gass i framtida.

Heldigvis er privat sektor ikke like trege - der skjer det ting også i Norge. Vi har blitt en viktig medleverandør til europeisk havvind.
Og det er vyer i næringslivet.


Norwegian Energy Partners:

https://youtu.be/O0xStQftsic
Beins
19.04.2017 14:53
#10245

Skoda Vision E ble presentert på bilmessen i Beijing nå i april. Bilen har god plass med lengde 4,64 - den får 300 HK og toppfart 180 km/t.
Rekkevidden på batteriene blir inntil 500 km.
Bilen kommer i i serieproduksjon først i 2020.Endret 19.04.2017 14:55 av Beins
Beins
19.04.2017 16:31
#10246Audi tron SUV kommer i 2018, god plass og 615 liter bagasje.
500 HK og toppfart 210 km/t. Rekkevidde: Audi sier over 500 km.
Kan lade 150 kwh på 50 min - via high tech utstyr.
Wireless lading - høres noe spesielt ut.

Folk i bransjen tror at denne blir en stor modell for Audi.
Beins
19.04.2017 17:52
#10247

Mercedes Elektrisk SUV kommer i 2019.
Den får 500 HK. Man vektlegger mindre toppfarten nå, og tar heller ut mye i akselreaksjon: 0-100 på under 5 sekunder.
Rekkevidde: omtrent som Audien over.
Mange produsenter ser på SUV-markedet som en grei introduksjon av elektriske familiebiler.


Endret 19.04.2017 17:52 av Beins
Beins
20.04.2017 00:01
#10251

En trendundersøkelse i 2017 om framtidenes biler og bilmarked, konkluderer med at hydrogen og brenselsceller (FCV) vil bli dominerende fra 2025 av. Fram til 2025 vil Batteri (BEV) dominere på fornybar-siden og som fremste konkurrent til tradisjonelle biler og hybrider.

From now through 2025, automotive executives see battery electric vehicles as the top global trend, but more than three-quarters of them predict BEVs being overshadowed by hydrogen fuel cell electric vehicles in the long run.

This is according to KPMG's Global Automotive Executive Survey 2017, which found that of almost 1,000 senior executives interviewed, 78-percent believe fuel cell electric vehicles "will be the golden bullet of electric mobility." The problem of setting up a user-friendly charging infrastructure lead 62-percent of the surveyed executives to believe that BEVs will fail, KMPG said.

KPMG analyzed the survey and found that automotive executives see that FCVs can solve the recharging and infrastructure that BEVs face today. Refueling a FCV can be quickly at a traditional gas station, which makes the typical BEV charging time of 25 to 35 minutes seem unreasonable.

The study does acknowledge that FCV technology is "far from maturity," and faces unsolved challenges like the "cooling of hydrogen or the safe storage in a car."

http://www.hybridcars.com/78-percent-of-auto-execs-see-brighter-future-for-hydrogen-vehicles-over-battery-electrics/

Endret 20.04.2017 00:02 av Beins
Beins
21.04.2017 10:36
#10276

Havvind blir trolig mer og mer sentralt i europeisk kraftmix fram mot 2045. Men Norge blir frakoblet av fordi det er ingen vilje på politisk hold til forskning og utviklingsarbeid for om mulig å etablere en subsidiefri norsk havvindnæring. Norge har blant de beste forutsetningene, men politikerne graver seg ned i det fossile.

Havvind blir helt sentralt i strømforsyningen i Europa om 30 år, mener nederlandske Ecofys.

av Camilla Aadland


Konsulentbyrået har regnet ut hva som skal til av strømforsyning i Europa i 2045 for å nå klimamålene. Vind får en helt sentral rolle.

- Det er mulig, men det avhenger av fleksibilitet og sammenkobling i nettet. Vi har ikke noe alternativ, jeg mener at vi er i stand til å håndtere det hvis vi er villig til å designe systemet som en helhet, sier seniorkonsulent Michiel Müller i Ecofys.

Samarbeid må til

Utfordringen med vindkraft er blant annet den store variasjonen i produksjonen. Müller mener dette kan løses om de europeiske landene samarbeider om utviklingen av nettet.

- Vi må finne en måte å effektivt bruke og flytte elektrisitet. Man må definere en ny rolle for vindkraft som en av primærkildene i energimiksen, sier han.

Mesteparten av vindkraften vil være til havs, ifølge Ecofys. For å møte strømbehovet i 2045, må 230 GW komme fra havvind. I dag utgjør havvind 12,6 GW i Nordsjøbassenget, det baltiske hav og irskesjøen.


Energikilder i 2045. Kilde: Ecofys

Müller innser at det er et krevende mål, men mener det er mulig å få til.

- Dette er nødvendig, det er noe vi må gjøre for å møte klimautfordringene. Hvis ulike land og myndigheter sammen anerkjenner at det må til, er vi i stand til det. Samtidig faller prisen på offshore vind fort, vi høster erfaring underveis og industrien modnes. Det skjer en oppskalering av havvindindustrien nå, og gitt de rette strukturene kan jeg ikke se hvorfor vi ikke kan møte denne utfordringen, sier han.

Peker i riktig retning

I dag installeres det cirka 2 GW havvind i året. Installasjonstakten må dobles, om målet på 230 GW i 2045 skal nås.

Müller mener vi er på rett spor for å kunne nå målet.

- Det er mye bevegelse i industrien. Reduksjonen i pris hjelper, og vi ser en økende politisk vilje til å gjennomføre Parisavtalen. Nordsjølandene har forpliktet seg til å jobbe sammen og nettselskapene tar ansvar. Mange endringer peker i riktig retning, samtidig er det mye arbeid som må gjøres for å møte utfordringene. Noen fundamentale endringer er også nødvendig for å nå målet.

http://sysla.no/gronn/mesteparten-av-strommen-ma-komme-fra-vindkraft-2045/?utm_source=e24&utm_medium=webwidget&utm_campaign=promo
Beins
21.04.2017 21:39
#10283

Britene gjør fornuftige ting på el-fronten - istedenfor å subsidiere de gamle og stygge kullgruvene.

Geir Molnes(E24) 21.04

«Storbritannia har aldri hatt en kontinuerlig periode på 24 timer uten kull. Det ser ut som at i dag kan bli den første.»

Det skriver det britiske elektrisitets- og gasselskapet National Grid PLC på sin Twitterkonto fredag.

Dermed kan fredag 21. april bli den første dagen siden 1882, da Storbritannia åpnet sitt første kullkraftverk, at landet ikke bruker strøm fra kullenergi.

Storbritannia har vært tidlig ute med å ta i bruk fornybar energi, og har flere offshorevindturbiner enn noe annet land.


Fersk rapport: Kullkraften bremser
I tillegg produserer landet solkraft tilsvarende energien fra syv atomreaktorer. Myndighetene i landet har som mål å stenge alle kullkraftverkene i Storbritannia innen 2025, skriver Bloomberg.
tas1
21.04.2017 22:02
#13321

Bra for miljøet.
renud
21.04.2017 23:32
#15380

tassen
Å tro at kullkraftverk kun forurenser i nærmiljøet, og ikke direkte og inndirekte globalt, er som å tro at fisen du slipper i sofakroken ikke lukter i hele stuen og på kjøkkenet og.
tas1
21.04.2017 23:35
#13325

Kjenner ikke til kullkraften her jeg sitter. Eneste er han jævla nabo'n som brenner alskens drit oppi oljefatet sitt.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter