Du er her: Forside > POLITIKK > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
Beins
04.03.2017 14:14
#9915

Den forrige tråden er full, og vi fortsetter diskusjonen om klima og fornybar energi her. Vi justerer tittelen noe for å gjøre retningen noe mer seriøs og mindre konspiratorisk.

Lenke til forrige tråd.

Endret 04.03.2017 14:15 av Beins
Beins
04.03.2017 17:10
#9916

Mercedes GLC F-Cell kommer for salg i år - en 5 seter SUV.
Bilen er en ladbar hybrid med batteridrift for korte turer og hydrogen for de lengre. Den kan gå over 300 miles på en H-fylling. Pris i USA blir anslått til ca 50 000 USD.

mats2005
04.03.2017 18:29
#12879

Sånn må vi få oss. Skaffer du rabatt til ST medlemmer?
Beins
04.03.2017 18:53
#9917

Vi kan jo satse på kvantumsrabatt for ST. Gjelder bare å få noen gode aksjegevinster først.

Ellers er jo avgiftene på disse ganske lave inntil videre - også med de rødgrønne.
motbedreviten
04.03.2017 18:57
#2506

Beins snakker om lønnsomt.
Jo, politikkere har fikset det slik at
el-biler er lønnsomt for brukere ikke for staten
Diesel biler derimot er lønnsomt for staten ikke for brukere
olejoerg
04.03.2017 20:57
#4980

Du trenger ikke å bekymre deg motbedreviten. Jeg skal garantere deg at uansett hvilken type biler vi har i Norge på sikt så vil staten sørge for at disse blir særdeles lønnsomme for staten.
Selv om noen hadde funnet opp en bil som ikke brukte noen ressurser og både forskjønnet og ryddet automatisk mens de ble kjørt så ville våre politikere funnet en grunn til å avgiftsbelegge dem..

Strategien de kjører med elbiler er omtrent den samme som dopselgere bruker for å skaffe nye kunder. Når ofrene først er på kroken kan man tjene tilbake det man har brukt på å få dem på kroken mange ganger om.
Beins
04.03.2017 21:08
#9918

I forhold til 80- og 90-tallet er biler blitt relativt mye billigere i Norges land. Vanlige folk kjører rundt i SUV'er og luksuskjerrer.
Avgiftene er merkbare ja, men vi har også stor kjøpekraft. Bilhold kan bli ganske rimelig om man bruker vett og forstand mht merker - og ikke kjøper nytt.

Jeg er langt mer bekymret for boligprisene og tilhørende forgjelding, spesielt blant den yngre generasjonen. Nordmenn har aldri hatt mer gjeld målt mot disponibel inntekt, men rentene er lave inntil videre.

Mht bilhold kan lokale bompakker bli vel plagsomme. Men her gjelder lokaldemokratiet. Med dagens kjøring må jeg nok ut med 10 000 årlig etter hvert.
Beins
07.03.2017 00:38
#9928

Her er den siste temperaturmålingen fra satelittbaserte UAH. Den viser en klar trend.
Satelittmålinger er dog mer problematiske enn bakke- og sjøbasert. De måler temperaturen oppe i atmosfæren indirekte via en algoritme som omsetter lys til temperatur.
Det viser seg at utslagene av El Nino er en god del sterkere oppe i atmosfæren enn ved jordas overflate.
Det mest interessante er trenden i målingene.Endret 07.03.2017 00:38 av Beins
blåball
07.03.2017 10:04
#3224

EI Nino og varmere og sterkere Golfstrøm betyr mye for klimaet i dag , som dei siste tusner av år . ( Ett varmere klima i " Vikingtid " enn i dag , er ikke lett å forklare ? )

Det å innføre en karbonskatt må gjelde hele verden , Statoil er for det , er Donald Trump og Putin for det ?
blåball
07.03.2017 10:17
#3225

Slik som det fungerer i dag er produksjon av batterier : med på å øke klimautslipp , og ikke motsatt .
Fabrikker som f.eks er kullfyrte , og eller får energien derifra er ett større problem enn biler , vedrørende utslipp til atmosfære og lokale utslipp i f.eks Nord Kina og store byer der .

Gass og LNG er ett bedre alternativ .
Beins
07.03.2017 13:37
#9930

blåball

Kina satser på alternativ energi for å redusere lokal forurensing og klimautslipp. Men fordi strømnettet ikke er utbygd nok i områdene som passer best for sol-og vindkraft, har de redusert målet om 15% fornybar strøm i 2020 til ca 12%.

Men det er bare begynnelsen. Kina har store ambisjoner.

Beins
07.03.2017 15:01
#9931

Forsker Sigbjørn Grønås ved Universitetet i Bergen ga i 2012 ut en bok om status i klimaforskningen. Han gjennomgår på en grunnleggende måte alle viktige aspekter ved klimaproblematikken sett fra en naturvitenskapelig posisjon.

Mest relevant for den nysgjerrige er kap 6: Hvordan klimaet kan endres, som er på 102 sider.
Det finner du her.

Interessant, men til dels krevende lesning for den som ikke er bevandret i fagterminologien.

Endret 07.03.2017 15:05 av Beins
Beins
07.03.2017 16:20
#9934

Det finnes god klimapolitikk og dårlig klimapolitikk.
Det handler blant annet om kostnader og perspektiver i arbeidet. Elbiler og hydrogen er gode satsingsområder, mens biodrivstoff i biler er en dårlig idé fordi fossilbilene vil fases ut på naturlig måte dersom vi forbyr nye fra 2025 slik AP ønsker. Biodrivstoff kan brukes på fly - langt mer fornuftig.

Aftenposten: Venstre-leder Trine Skei Grande smilte bredt og omfavnet direktøren i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein. Det var lørdag 3. desember i fjor.

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF hadde akkurat offentliggjort at de var enige om neste års budsjett, etter uker med intense forhandlinger.


Direktøren i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, dukket opp da Venstres leder Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg offentliggjorde at det ikke ble regjeringskrise og at det var enighet om å satse massivt på biodrivstoff.

Grande kalte det «tidenes klimabudsjett». Men var det grunn til å juble?


En revolusjon for bilistene

Nøkkelen til budsjettenigheten het biodrivstoff. Budsjettforliket slår nemlig fast at det i 2020 skal blandes inn 512 millioner liter biodrivstoff årlig i all bensin og diesel. Det betyr at 20 prosent av alt drivstoff som brukes på norske veier skal være biodrivstoff, i hovedsak laget av matplanter som soya og raps.

Lahnstein og skogeierne var ivrige lobbyister de siste ukene før forliket. De kan tjene store penger dersom norsk skog i fremtiden blir brukt i produksjon av biodrivstoff.

I realiteten var det en drivstoffrevolusjon som ble vedtatt av Stortinget to dager etter budsjettenigheten. Det skjedde nesten uten noen debatt og helt uten konsekvensutredning.

Lastebileierne: Minner om plastposeavgiften

En som ikke jublet over drivstoffrevolusjonen er direktøren i Norges Lastebileier-forbund. Geir A. Mo er ikke imponert over budsjettforliket.

- Vedtaket fremstår som en variant av poseavgiften og flyseteavgiften. Et tilsynelatende velment tiltak utformet en sen lørdagskveld, med en mulig regjeringskrise hengende over hodene på forhandlerne, sier Mo.

.
Beins
07.03.2017 22:03
#9935

Er IPCC en politisk organisasjon som fatter politiske vedtak - eller formidler IPCC den mest oppdaterte kunnskapen om klima som vitenskapen kan frembringe per dato?

Avdelingsdirektør Audun Rosland kommenterer problemstillingen:

Klimapanelet er en FN-organisasjon som jobber på vegne av alle verdens land for å gi myndighetene et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.

Klimapanelet driver ikke med egen forskning, men gjennomgår faglitteraturen innen klimaforskning og systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen. Informasjonen skal være relevant for beslutningstagere, men politisk nøytral.

Alle kan sjekke konklusjonene
Den femte hovedrapporten som ble publisert i 2013 og 2014 er basert på kunnskap fra over 30 000 vitenskapelige publikasjoner. Rapporten ble skrevet av over 830 hovedforfattere som er ledende forskere og eksperter på klimaområdet, over 1000 bidragsytende kolleger og over 2000 ekspertredaktører. Alle delene av rapporten har vært på omfattende kommentarrunder og generert nesten 150 000 kommentarer fra fageksperter og myndigheter over hele verden.


Alle kommentarer og utkast er offentlig tilgjengelige, og enhver kan gå inn og sjekke at konklusjoner om for eksempel forholdet mellom naturlige svingninger og menneskeskapte endringer er basert på vitenskapelige resultater. Det er denne grundigheten og åpenheten som har gjort at FNs klimapanel har fått anerkjennelse som den beste tilgjengelige vitenskapelige og tekniske kunnskapen om klimaendringer.

Godkjennes linje for linje

Hver delrapport og den såkalte synteserapporten har et sammendrag for beslutningstagere. Dette sammendraget skal oppsummere de viktigste funnene fra underlagsrapportene, som ofte kan være på 1500-2000 sider. Teksten her blir godkjent linje for linje i et møte hvor alle medlemsland er invitert. Representantene vil ofte komme fra miljø- eller energiforvaltning, men det er også en del forskere blant landrepresentantene. I tillegg deltar de sentrale forskerne som har vært forfatterne av den aktuelle rapporten. En rekke andre FN-organisasjoner og interesseorganisasjoner er også invitert som observatører.

Diskusjonen på møtet dreier seg blant annet om fremstillingsform og prioritering av stoff. I dette arbeidet er dialogen mellom landenes representanter og forskerne sentral. Sammendraget skal i sin helhet bygge på den underliggende rapporten. Forskerne skal godkjenne alle endringer, og de vil ikke godkjenne tekst som ikke gjenspeiler de faglige funnene på en korrekt og nøytral måte.


Sammendrag for beslutningstakere som gjerne er på under 30 sider, er det eneste med en viss politisk innvirkning - på presentasjonsformen og hvilket stoff som skal prioriteres når man skal kutte så mye innhold. Men ingen forandringer i forhold til det vitenskapelig underlagsmateriale er tillatt. Forskerne er og til stede med sine kommentarer i hele denne prosessen.
olejoerg
07.03.2017 22:58
#4983

Med andre ord er IPCC en organisasjon som fremmer politiske interesser..

Disse ville også være overflødige hvis man konkluderte med at man ikke har menneskeskapte klimaendringer. Money talks and shit walks (til slutt).
renud
08.03.2017 00:29
#14994

Synes nå det ville være vesentlig verre å konkludere med at klimaendringene faktisk var menneskeskapt, når/hvis det er for sent, enn motsatt å anta det, for derved forhåpentligvis å redusere konsentrasjonen av såkalte klimagasser såpas mye at vi aldri vil klare å bevise at det kunne gått til helvete.

En liten pris å betale, spesielt ettersom utviklingen på renewables, inkludert energibæreren hydrogen, nå går så raskt, og prisene faller og vil fortsette å falle så mye og raskt, at vi høyst sannsynlig vil få en mye større tilgang på energi enn noen gang før, og ikke minst vesentlig billigere enn noen gang før. Helt uten subsidier.
blåball
08.03.2017 08:56
#3226

Billigere energi for hvem ? I Norge øker strømpriser med smarte strøm målere , økt nettleige , samt strømkabler til utlandet som øker nettleige i Norge .
Avgifter på toppen til å subsidere biodiesel vindkraft og solenergi med videre .

Produksjon av batterier og biodiesel øker globale tempraturer og klimagass utslipp .

Selv ren vannkraft må betale for " ny " fornybar..............i Norge .
olejoerg
08.03.2017 10:25
#4984

Faktisk så er det blitt så ille nå at vannkraft er den som sliter mest her i landet for tiden, ikke olje og gass.

Vannkraft, som virkelig er en fornybar ressurs skattlegges mye hardere enn alt av "ny" alternativ energi. I praksis betyr dette at alle de vannkraftverkene som begynner å dra på årene og som skulle vært oppgradert ikke blir prioritert. Tallenes tale tilsier at det ikke vil være lønnsomt p.t for kraftselskapene. Subsidiert alternativ energi presser prisene slik at virkelig lønnsom fornybar energi skvises ut. Det er galskap, for hva skjer når man slutter å subsidiere? Forsvinner da betydelige deler av den nye alternative energien som har blitt subsidiert når subsidiene bortfaller? Når dette eventuelt skjer har en del vannkraft allerede forsvunnet? I så tilfelle er dette galskap.
Beins
08.03.2017 11:24
#9936

Dersom vi ikke hadde menneskeskapte klimaendringer - ville klimaforskningen tatt en annen retning fordi vi har global oppvarming, og man hadde naturligvis forsket på årsaker og konsekvenser.

Men når konklusjonene er så entydige for AGW, har man selvsagt fokus på hvilke menneskeskapte påvirkninger som skaper en varmere klode.

Dette er heller ikke noe nytt påfunn- CO2 og andre gassers strålingpådriv ble oppdaget allerede på 1800-tallet, men fikk ingen stor oppmerksomhet før klimaforskningen begynte på 1960-tallet. Faktisk var Exxon tidlig klar over sammenhengen fordi deres seniorforsker James Black så koplingen mellom CO2 og mulig oppvarming, men Exxon valgte å følge sine økonomiske interesser og sponset etter hvert all mulig motstand mot reguleringer og teorier om AGW.
Det samme gjorde oljeselskapet Koch Industries med flere.

Akkurat som big tobacco på 1950-taller hadde man tilgang på viten om skadelige følger av egen virksomhet, men valgte å motarbeide dem som påpekte skadene. Noen få 'forskere' som lot seg friste av tobakk-industrien har senere jobbet for climate denials. For big tobacco ble følgen enorme innstramminger og erstatninger på flere 100 mrd NOK fordi de visste hva de gjorde med folks helse.

Det er derimot banalt og grunnløst å påstå at alle de selvstendige og tunge vitenskapelige miljøene som National Academy of Sciences, Den amerikanske fysiker-unionen osv lager teorier om menneskeskapt oppvarming for å få bevilgninger. Det vil si at man konspirerer for å få penger fra myndighetene og produserer falske resultater.

Vel, det er slikt som man kan skrive på bakgårdsfora, men som faller helt til jorda i en åpen debatt fordi man har ingen bevis eller gode argumenter for at forskningen er *enginera' og styrt for å skape falske resultater, noe olejoergs påstander innebærer.

Hva gjelder IPCC er deres faglige konklusjoner oppnådd fullstendig uten politisk påvirkning. Som sagt er det kun for sammendragene for politikere at byråkrater fra medlemslandene er med og utformer dokumentet sammen med forskerne. Men her har man ingen anledning til å endre på det faglige grunnlaget.

Innen klimaforskningen har man en omfattende kritisk gjennomgang der det det sentrale stoffet er kollegavurdert for å sikre kvaliteten. Også Norge gjør viktige bidrag gjennom våre dyktige vitenskapsmenn på Bjerknes-senteret, Niva og på arktisk forskning.

Endret 08.03.2017 11:35 av Beins
blåball
08.03.2017 11:33
#3227

Som alle vet er Spetalen en kortsiktig investor , og det fleste er klar over att fornybar satsning tar tid , lang tid .
I mellomtiden tar big oil ned sine kostnader og investeringer stort sett , noen år fremover . ( i påvente av litt høgere olje priser over tid ).

Norge kan med fordel fortsette med moderate oljeinvesteringer og reinvestere i gammel vannkraft men ikke øke produksjon . ( Det selges og kjøpes CO2 kvoter til fordel for Norge . ) Dette kunne vert god " Venstre poletikk "..............

blåball
08.03.2017 11:33
#3228

dagens dobbel.

Endret 08.03.2017 11:34 av blåball
olejoerg
08.03.2017 12:06
#4985

Beins
Det finnes ingen "selvstendige" aktører i denne balletten, som alt annet i verden er også dette business. På samme måte som oljebransjen, tobakksbransjen, farmasiindustrien og et utall andre aktører har tjent egne interesser så gjelder nok dette klimaforskningen også.

Dette skyldes ikke at personer som jobber med disse ulike tingene er spesielt utspekulerte og ondsinnede, men det er ikke så rart at man tror på det man selv jobber med. Hvor uavhengig noe sånt kan bli vet man ikke, men svarene får man over tid. Om 100-200 år vet vi om dagens konsensus var riktig eller ei, hvis ikke var det i realiteten et postulat som ble til en konsensus som siden ble motbevist.
Det har vært mange typer konsensus i verden opp gjennom historien, en stund var faktisk konsensus at jorden var flat. De fleste har nå gått vekk fra akkurat den konsensus.

IPCC er heller ikke uten politisk påvirkning, tross alt har de en betydelig grad av innflytelse på hva som tas med. Det er også tilfelle at klimaskeptikere har store problemer med å få stipend/grants til å utføre sin forskning. Hvorvidt dette skyldes at de som deler ut pengene er forutinntatt eller ei skal jeg ikke spekulere i. Men jeg vet at de beste resultatene oppnås ved å forsøke å se på alle aspekter av en utfordring, og det blir ikke gjort når en type syn blir foretrukket mens andre blir utelatt.
Dette betyr at det kommer langt mer forskningsmateriale fra aktører som har som innfallsvinkel at man har menneskeskapte klimaendringer enn det kommer fra klimaskeptikere. Dette vil selvfølgelig reflekteres blant annet i sammendragene fra IPCC og farge resultatene.
skipper*
08.03.2017 12:13
#12531

.
Ja,en av de største var nok da Christofer Columbus skulle til India og havnet i Amerika..

Det spørs om verden får en slik overraskelse når det gjelder klima også....

Men da blir vel spørsmålet, slik som med Columbus, de tror de var de første, men så sto det en norsk nordlending på stranda og spurte om Columbus hadde jobb til han....

Verden vil bedras og den blir vanskelig å bli ferdig med...

Endret 08.03.2017 12:14 av skipper*
blåball
08.03.2017 12:15
#3229

Det er ikke mange som bestrider klimaforskningen , men det er hvordan utslippene globalt kan reduseres .
Bedre infrastruktur er godt utgangspunkt .
Bedre motorer og renere utslipp fra fossile motorer / bensin og diesel . ( Biodrivstoff er en " avsporing " , jernbane er bedre løsning og riktig " hest " i mange tilfeller. )
Hydrogen og Batterier og Hybridløsninger er tiltak for miljøet i byer / tettsteder . ( Viss alle skal ha batteriløsninger øker CO2 globalt , da produksjon av batterier meget energikrevende . )
skipper*
08.03.2017 12:17
#12532

.
Å rydde opp i griseriet av utslipp i alle fasonger i verden, det er det vel ingen som er i mot eller bestrider er nødvendig.....

Vi ser det når hvalen, kuen og andre arter har spist vårt søppel og daua...
Beins
08.03.2017 12:43
#9937

Olejoerg

Det er stor forskjell på vitenskapelig konsensus og folketro konsensus - ofte basert på religiøse oppfatninger f.eks om jorda er flat, og demoners eksistens.Vitenskapelig konsensus i klimasammenheng er basert på grundig forskning og debatt over ti-år. I denne debatten har teoriene om menneskeskapt oppvarming stått seg bedre og bedre.

Dersom forskning kunne reduseres til hvilke konklusjoner man får for penger - hadde forskningen vært noe helt annet - nemlig ideologi og tilsløring. Det kan skje i noen sammenhenger, jfr big tobacco, men blir raskt avslørt fordi det overveldende flertallet av vitenskapmenn ikke produserer falske resultater for penger. Det er etisk uholdbart, bedrageri og et angrep på allmennheten. Også straffbart.

De 500 nobelsprisvinnerne i National Academy og Sciences hadde gjort opprør dersom deres organisasjon fremmet et stort bedrag for å lure folk med falske rapporter bare for å få bevilgninger fra staten.

Det er også "motforskning" innen klima slike som Richard Lindzen MIT, men det vanligste er at man tester ut hypoteser på selvstendig grunnlag uten å binde seg til en gitt konklusjon. F.eks har undersøkelser utenfor Nord-Norge påvist at havet blir surere og at mengden karbonat er på retur. I tråd med teoriene de hadde på forhånd.

Man ser ganske enkelt at det blir mer CO2 i atmosfæren. Man ser at temperaturen stiger over tid. Man har god forståelse av CO2s strålingspådriv i atmosfæren. De grunnleggende sammenhengene er ikke noe hokus pokus i pro et contra sammenheng.

Så har man utviklet forståelsen til flere klimagasser, og motkrefter som aerosoler/vulkanutbrudd, samt solens rolle og slike ting.

Jeg viste tidligere til boka av Sigbjørn Grønås - der er det meste tatt med, og boka er intet bestillingsverk, men skrevet av en selvstendig forsker på UIB. Grønås tar og opp de alternative forklaringene omkring kosmisk stråling og skydannelse.
olejoerg
09.03.2017 17:03
#4991

Beins

Jeg skal ikke bruke mye energi på dette da jeg er veldig pragmatisk når man er i den situasjon at "hensikten helliger middelet". Det er tilfelle i klimasaken, jeg er veldig fornøyd med at de sekundære effektene av klimahysteriet er fokus på en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene. Det er meget bra, og etter min mening en absolutt nødvendighet for å kunne fortsette veksten og holde liv i folket. Klimahysteriet har med andre ord totalt sett en positiv effekt på verden.

Men denne forskningen er etter min mening ikke nødvendigvis så mye bedre enn folketro. Den er etter min mening basert på et altfor snevert empirisk grunnlag til å rettferdiggjøre de konklusjoner man strør om seg med. Erfaringstallene som brukes stammer fra et meget kort øyeblikksbilde i verdens historie og kan like godt være en villedende som retningsgivende. Det holder ikke mål vitenskapelig sett, derfor sper man på med antakelser eller postulater om du foretrekker det.
Nå har man selvfølgelig boret i is på Grønland andre steder for å forsøke å få et lengre tidsperspektiv. Men vi vet ikke i dag hvor pålitelig de målingene man får ut her er da vi ikke vet hva som skjer med CO2 som er fanget i is i flere tusen år.

Jeg liker ikke å bli lurt selv om hensikten med bedraget er beundringsverdig. Hadde foretrukket at man hadde vært ærlig og sagt det som det er. Men kanskje menneskeheten trenger en trussel for å skjerpe seg, i så måte brukes klimaskremselet på samme måte i dag som religion ble brukt i gode gamle dager. For å få folk til å gjøre som makthaverne ønsker ved å true med noe skummelt litt udefinert uten at makthaverne trenger å ta belastningen ved å beslutte noe som er upopulært.

Beins
09.03.2017 17:27
#9946

Statoil i den nødvendige kombinasjonen av oljeselskap og fornybar selskap som vil bli mer framtredende etter hvert som klimamålene skjerpes.

Dette er noen av målene Statoil har satt seg i sin ferske klimaplan:

Redusere årlige CO₂-utslipp med 3 millioner tonn i 2030 målt mot 2017-nivået

Redusere CO₂-utslippene per fat fra 10 kilo til 8 kilo per fat innen 2030

Innen 2030 skal 15-20 prosent av selskapets investeringer skje i nye energiløsninger som havvind, konvertering av gass til hydrogen og karbonfangst

Innen 2020 skal opp mot en fjerdedel av Statoils forskningsmidler være knyttet til nye energiløsninger og energieffektivisering

- Krevende mål
Statoil vil forsøke kutte CO₂-utslippene fra norsk sokkel med 1,2 millioner tonn i året innen 2020 og ytterligere to millioner tonn per år innen 2030, ifølge selskapets sjef for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund. Han vet ennå ikke hvordan alle kuttene skal oppnås.

- Vi er litt modige på å sette ganske krevende mål, sier han.

Hvis Statoil lykkes med å kutte CO 2-utslippene per produserte fat med en femtedel til 8 kilo innen 2030, ligger selskapets utslipp godt under gjennomsnittet i bransjen.

- Vi mener at ved å produsere olje og gass med lavere utslipp, samtidig som vi vokser innen lønnsomme fornybare energikilder, vil vi skape konkurransefortrinn og attraktive forretningsmuligheter i omstillingen til en lavkarbonøkonomi, sier Eldar Sætre.

http://e24.no/energi/statoil/statoil-vil-lage-hydrogen/23945088

Endret 09.03.2017 17:30 av Beins
Beins
09.03.2017 20:19
#9947

olejoerg

Jeg ser at du har et par mer konkrete innvendinger mot klimaforskningen denne gangen, men jeg mener nok du ikke har gått inn på klimaforskningens evne til selvrefleksjon og til å ta opp kritiske innspill.
Sigbjørn Grønås grundige innføringsbok viser hvordan forskerne nettopp tar for seg alternative forklaringer og 'motforskning'. IPCC-rapportene drøfter slike ting i det vide og breie.

Ang den nåtidige oppvarmingen - kan man greit forklare den uten å ha et perspektiv som går hundretusener eller millioner av år tilbake. Vitenskapen tar opp alle mulige og umulige hypoteser om hvorfor klimaet har endret seg i forhold til før-industriell tid (år 1750) og undersøker disse nøye.
Forskning på tidligere tiders klima har ikke avdekket alternative forklaringer på hva som skaper klimaendringene i vår tid.
Man ser klart at CO2 er en viktig faktor - men at årsaken til CO2 utslipp kan variere. Nå er det de atropogene som gjelder.

Om iskjerner er det og en etablert vitenskapelig praksis som tar opp innvendinger og kritiske merknader. Dert man har slått fast er at den største trusselen mot nøyaktigheten i CO2-målinger fra bobler er tilstedeværelse av støv, fordi støv kan reagere med CO2. Følgelig måler man også støvgehalten i prøvene. Konklusjonen er at Antarktis gir bedre grunnlag enn Grønland fordi prøvene nær Sydpolen er veldig rene. Man får og et godt bilde av hvor stort avvik støv kan forårsake via sammenligninger fra de to breområdene.
Dessuten kan man sammenligne med indirekte metoder som treringer og kalkavsetninger i skalldyr etc. Det er mest bloggere og hobby-entusiater som bruker innvendingen om kjerneprøver.
De mer seriøse innvendingene går oftest på CO2s klimasensitivitet og de såkalte tilbakekoplingseffektene - at de er komplisert å måle etc.

Endret 09.03.2017 20:20 av Beins
Beins
10.03.2017 10:33
#9948

Kamp innad i Trump-administrasjonen og familien om USA skal fortsette sin lojalitet overfor Paris-avtalen om klimautslipp. I går vakte miljøminister (!) Scott Pruitt oppsikt ved å benekte at CO2 er en viktig driver i klimaendringene. Hvorvidt juristen Scott Pruitt vil påtvinge de vitenskapelig ansatte dette synet, gjenstår å se. For tiden er EPAs websider og dets leder i grunnleggende konflikt i klimaspørsmålet.

De unge og vellykkede, Ivanka og ektemannen, ivrer for å fortsette Paris-tilknytningen. Det har og utenriksminister Tillerson uttalt tidligere. En løsning er å redusere utslippsforpliktelsene noe, men fortsette innenfor paris-avtalens rammeverk. Vi får se hva Donald ender opp med.

Trump administration officials are considering a plan to remain part of the nearly 200-nation Paris climate change agreement, while weakening former President Barack Obama's pledge to reduce U.S. greenhouse gas emissions, multiple sources told POLITICO.

The plan has not yet won the buy-in of key Trump aides and the president has not signed off. Sources familiar with the plan cautioned that it remains in flux, and could be scuttled by Trump advisers who are critical of the agreement.

But keeping the U.S. in the 2015 Paris pact would be a victory for some in the Trump administration, including the president's daughter Ivanka and his son-in-law Jared Kushner, who have sought to boost the president's green credentials and fear that pulling out would damage relations with key U.S. allies. Many conservatives have been pushing President Donald Trump to withdraw from the deal altogether, as the president himself pledged to do during the campaign.

One way to square those conflicting imperatives would be to reject the pledge Obama offered as part of the 2015 Paris pact - a nonbinding target for reducing the United States' emissions of planet-warming greenhouse gas emissions. That's increasingly seen within the White House as a possible way forward.

Obama had pledged that by 2025 the U.S. would reduce its greenhouse gas emissions by 26 percent to 28 percent below where it was in 2005.

http://www.politico.com/story/2017/03/donald-trump-paris-climate-change-agreement-235892

Endret 10.03.2017 10:36 av Beins
blåball
10.03.2017 11:40
#3234

Den nye miljøvern minister i USA mener vel att hovedårsaken i klima endringer er naturlige . Men att industriell aktivitet bidrar til økt oppvarming av jordkloden , spørsmålet er hvor mye .

Det som er mer sikkert er att skiferolje og oljesand utvinning ikke er forenlig med en klimanøytral poletikk . ( Etangasser m.v. og forurensning grunnvann , jordskjelv aktivitet er registert også........ ).

Statoil selger seg gradvis ut av skiferolje og oljesand , mens tiden er moden.....?

20 % prosent innblanding av biomasse i drivstoff i Norge : er ikke noe bedre . ( Og ikke på verdensbasis heller , og der har man ikke så små partier med feil innflytelse heller........ ) .

Høyre tar vekk flysete avgift på sitt landsmøte nå . ( Ref . nyheter for dagen . )
olejoerg
10.03.2017 11:45
#4993

Beins
Historien er full av feilaktige postulater og hypoteser. Det som blir feil er når postulater og hypoteser blir lagt frem som gudegitte sannheter og fakta. Det er betydelig usikkerhet relatert til denne forskningen, hvis så ikke hadde vært tilfelle hadde man ikke behøvd å fortsette forskningen. Da ville man hatt de svarene man trengte.

Det er heller ikke riktig at klimaforskningen har evne til selvrefleksjon og å ta opp kritiske innspill. Det brukes mye tid, energi og kapital til å sensurere annerledestenkende og forsøke å latterliggjøre disse. Det er ikke spesielt konstruktivt.

Det er også et uomtvistelig faktum at klimaforskernes postulater fra 20 år tilbake i tid ikke har slått til, noe vi kan slå fast i dag. Det kommer stadig bortforklaringer rundt dette, man kan ikke innrømme at man tok feil.

Var litt det samme med Ozon-laget som også var et kjempeproblem i sin tid. Men så var det plutselig ikke noe problem lenger, etter sigende fordi vi hadde fikset problemet. Andre igjen mener å ha dokumentasjon for at dette aldri var noe problem, problemet var at måleinstrumentene ikke var riktig kalibret. Heller ikke dette kunne selvfølgelig innrømmes da man hadde brukt vanvittige summer på å fikse et ikke-eksiterende problem.

Det er en uhellig allianse av politisk "correctness" og business som er veldig lite mottakelige for andre syn. Men nå har da verdens mektigste land valgt en President som har en annen innstilling, jeg tipper at klimaforskningen vil få tøffere kår fremover og krav til å presentere uomtvistelige bevis på sine antakelser. Vi får se hvordan det går med det fremover.

blåball
10.03.2017 12:04
#3235

ett dobbel for mye .

Endret 10.03.2017 12:08 av blåball
tas1
10.03.2017 12:44
#13181

Her er det bare å bifalle olejoerg!
Beins
10.03.2017 13:54
#9949

Ad Ozonlaget og kalibrering - det var en utrolig konspirasjon at målingene spredd utover kloden, tidligere var feil, mens de nå er riktige! Igjen er det slikt man finner hos bloggerne.

Det forskerne sier, er at ozon laget ble tynnere fra 1979 av og fram mot slutten av 1990-tallet. Derfra har det vært bedring, og man regner med at balansen er gjenopprettet i 2050 grunnet de restriksjonene man har blitt enige om.

Også for Norges del: Ozonlaget over Norge har stabilisert seg, men er fortsatt tynnere enn i 1979
Norsk institutt for luftforskning (NILU) måler kontinuerlig ozonlagets tykkelse over Oslo og Andøya på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Resultatene viser at det var en reduksjon i ozonlaget fram til slutten av 1990-årene, og at ozonlaget begynte å stabilisere seg etter dette. Denne stabiliseringen er trolig første fase i restitueringen av ozonlaget over våre områder. Både over Oslo og på Andøya er det imidlertid store variasjoner, både fra år til år og i løpet av året.


Miljøverndirektoratet

En av de store poengene til bloggerne er at freon-molekyler er tyngre enn luft og at de derfor ikke kan sveve opp til ozonlaget høyt oppe i atmosfæren. Ozonforskningen debunked!

Forskerne har imidlertid svar, bl.a. fra en nobelprisvinner i atmosfærisk kjemi: https://www.scientificamerican.com/article/chlorofluorocarbons-cfcs/
Beins
10.03.2017 15:58
#9950

olejoerg har rett i at artikler sensureres før publisering i vitenskapelige tidsskrifter - det kan være krevende å komme igjennom fordi kravene til faglig kompetanse settes veldig høyt, uansett konklusjoner.

Men alternativ forklaringene på den globale oppvarming kommer uansett godt fram på mange ulike måter, selv om de ikke akkurat gjør det så godt i strengt vitenskapelige fora. Man har og en aktiv debatt der de to "leirene" deltar i mediene. Og Richard Linden er respektert som fagmann av den etablerte klimavitenskapen - som en forsker sa til Aftenposten etter Lindzens forelesninger i Norge: Han stiller alle de riktige spørsmålene - men jeg er helt uenig med svarene hans.

De amerikanske fysikerne lot også skeptikerne slippe til i det forberedende arbeidet til deres siste klimavedtak - både Lindzen og Curry. Problemet deres var at de ikke nådde fram på faglig grunnlag. USA-fysikerne slutet seg til hovedkonklusjonene til IPCC som så mange andre.

Skeptikerne har jo bare klart å finne en nobelprisvinner som deler deres syn - den svært gamle Ivar Giever som aldri har forsket på klima. Den vitenskapelige eliten i verden er helt entydige i sine konklusjoner om menneskeskapt oppvarming. Eks National Academy of Sciences og Royal Society, begge med flust av nobelprisvinnere.

Klimaforskere har feil hypoteser noen ganger - selvsagt. Den største feilen er nok spådommen om nedsmelting av Himalaya-breene, et arbeid som ikke var kollegavurdert.
Videre overvurderer man oppvarmingen noe i nyere klimamodellene, men trolig mindre enn mange tror:https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/jul/31/climate-models-are-even-more-accurate-than-you-thought

Uansett rokker ikke disse tingene rokker ved hovedsaken - den menneskeskapte oppvarmingen.

Tar klimaforskningen opp kritiske innspill? Det er helt sikkert at de gjør -uansett hva olejoerg måtte påstå.
Solforskning har fått stor oppmerksomhet og man har grundige arbeider om solradiansen og solflekker i IPCC arbeidene.

Det gjelder og skydannelser - der alternativ-forsker Henrik Svensmark har fått mye respons på sine hypoteser om kosmisk stråling, solens magnetfelt og skydannelsen på jorda. Dette ledet og til forskning på UIO som ikke ga Svensmark medhold. Men skyer blir likefullt tatt inn som et viktig felt:
https://isccp.giss.nasa.gov/role.html

En interessant skeptikerpåstand handler om at CO2-nivået i atmosfæren har nådd et metningspunkt der mer CO2 ikke vil påvirke mengden stråling som blir reflektert tilbake mot jordoverflaten. Mer CO2 blir derfor harmløst.
En NASA-forsker kommenterer denne myten:


Endret 10.03.2017 15:59 av Beins
blåball
11.03.2017 19:31
#3239

Avskogning er tema i Stavanger Aftenblad i helgen ; Ingen klima avtale...... ( Indonesia en økonomi i sterk vekst for øvrig , se grafer på utvikling der på DN.no i dag . ( Men avskogning til fordel for palmeolje er tilsynelatende viktigere der...... ).

Vestlige deler av Sibir ( Russland ) har vesentlig mildere klima i perioder , selv sørlige deler av Spitsbergen er det tegn til vår ...... ( Bergen Brygge må nok jekkes opp en gang til dei neste 80 år . )

X faktor blir Grønlands isen , mer nedbør som snø , eller tiner den ned ?

Det blir nok mer forskning på Golfstrømmen ; salt og ferskvanns balanse kan bli i ulage .

Ha en ellers God Helg .
Beins
13.03.2017 15:25
#9959

Richard Lindzen står i spissen for en petisjon til pres. Trump om at USA skal trekke seg fra FNs klimakonvensjon. Petisjonen er undertegnet av ca 300 personer, mange naturvitere. Men ikke en eneste nobelprisvinner på lista. Det er svakt, når de nærmest har saumfart kloden. Litt rart å se 20 kjente skeptiker-navn fra norsk klimadebatt på en slik liste.
Man har og fått et tilsvar fra klimaforskerne ved MIT:

http://climate-science.mit.edu/news/featured-stories/mit-faculty-working-on-climate-write-to-president-trump


Nedenfor en graf fra den norske klimaforsker, R. Benestad, som empirisk tar opp sammenhengen mellom oppvarmingen etter 2. verdenskrig - og følgende faktorer: CO2-nivået, mengden solenergi per m2 som treffer øvre atmosfære (solirradiansen), mengden kosmisk stråling som treffer atmosfæren, og solflekkaktiviteten.

Som kjent er det konkurrerende forklaringer på oppvarmingen. Vi ser at CO2 er den eneste faktoren som har en gjennomført god korrelasjon med temperaturstigningen.Figur 5 viser en sammenstilling av global middeltemperatur (GISTEMP). CO2 (log), galaktisk kosmisk stråling (GCR - i grått), solflekknummeret (rødt) og solens utstråling. Kilde: Benestad (2015) Chapter 1.6 'The debate about solar activity and climate change' in Jean Lilensten, Thierry Dudok de Wit, Katja Matthes, 'Earth's climate response to a changing Sun', EDP Science, doi: 10.1051/978-2-7598-1733-7

Endret 13.03.2017 15:45 av Beins
motbedreviten
13.03.2017 23:44
#2507

Fig 5
Det mangler noe.
Feil flagg
Vertikal skala?
Skyen i bakgrunnen er useriøs.

Benestad?
http://www.geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/1123-benestad-er-usaklig-og-uhoflig
Beins
14.03.2017 13:54
#9963

MBV

Om Benestad er høflig eller ei - en avsporing i forhold til argumentene om klimaendringer. Benestad er en meget dyktig fagmann, som har gitt ut flere fagfellevurderte rapporter.

Om grafen - den angir retning og sammenhenger - ikke verdier - fordi den har for mange komponenter til å sette vertikale verdier.
Når verdier er viktige, kan man bruke flere, men enklere grafer som her:De øvrige innvendingene var av det mer luftige slaget.
Beins
16.03.2017 11:25
#9976

Varmere hav fører til katastrofe for korallrev. Ødeleggelsene skjer i stort tempo.

Som Dagbladet rapporterte tidligere denne uka dør korallrevene utenfor nordøst-kysten av Australia i et tempo som overgår forskernes mest pessimistiske spådommer.

The Great Barrier Reef er et av verdens aller største - bokstavelig talt - naturfenomener, og kanskje også det viktigste: Det enorme revet er grobunn for en stor del av livet i havet.
Han har kartlagt koralldøden ved å fly lavt over revene i småfly og helikopter.

Hughes forteller at flere studentene gråt da de så omfanget av ødeleggelsene.

- Vi forventet ikke å se denne graden av ødeleggelse på minst 30 år, sier professoren til tidsskriftet Nature.

Han er ikke i tvil om årsaken: Global oppvarming.

Korallene er avhengig av varmt vann for å leve, men er samtidig svært følsomme for for varmt vann.

Studiene til professor Hughes konkluderer med at 67 prosent av korallene nord for byen Port Douglas er døde. I enkelte partier er dødeligheten 83 prosent.

En studie utført av australske myndigheter som ble offentliggjort forrige uke, viser i følge The New York Times har det aldri vært høyere overflatetemperatur i havet rundt The Great Barrier Reef enn i 2016.

- Korallrevene utgjør kun 0,1 prosent av havbunnen, men er tilholdssted for 25 prosent av alt liv i havet, sier generalsekretær i WWF sier til Dagbladet.

Det er overopphetet sjøvann som er årsaken til at store deler av den nordlige delen av revet er dødt, og at større deler lenger sør er sterkt bleket, et forvarsel på at også denne delen av revet har store problemer.

Naturkatastrofe
De nye oppdagelsene skaper stor diskusjon i Australia. Professor Terry P. Hughes direktør ved den statlige senteret for studier av korallrev, er ikke i tvil om at det som er i ferd med å skje er en naturkatastrofe.

http://www.dagbladet.no/tema/grat-da-de-sa-hvilken-forfatning-verdens-storste-korallrev-er-i/67402620

Endret 16.03.2017 11:26 av Beins
Beins
16.03.2017 14:18
#9978

Trump svinger øksa over Miljøvernbudsjettet. EPA får kuttet bevilgningene fra 8,2 til 5,7 mrd USD. Det vil ramme både konkrete prosjekter - og forskning, inklusiv klimaforskning. 1/5 av staben blir sagt opp.

Mer konkret virker satelittforskningen å være utsatt - budsjettet skrinlegger planer om nye overvåkningssatelitter for hav og polare områder.

NOAA som er sentral i arbeidet med analyser av innsamlet datamengde -vil bli kuttet med 18%. Selve forskningavdelingen trekkes 40%.

Det vil og bli kutt i NASA som samler inn klimadata, og Utenriksdepartementet bidrag til FNs klimaprogram.

Alt dette er nok nødvendig for å få fart på de gamle kullguvene i West-Virginia og Kentucky.

The administration is seeking a nearly 20 percent cut to the National Oceanic and Atmospheric Administration's budget, including to its satellite division, The Washington Post reported. That includes significant cuts to the National Environmental Satellite, Data and Information Service, which has produced research that disproved the notion of a global warming pause. NOAA's satellites provide invaluable data on climate change that are used by researchers throughout the world. The NOAA cuts target the Office of Ocean and Atmospheric Research, which conducts the bulk of the agency's climate research.
That's on top of proposed reductions to climate research at U.S. EPA, including a 40 percent cut to the Office of Research and Development, which runs much of EPA's major research. The cuts specify work on climate change, air and water quality, and chemical safety. The Trump administration also has proposed 20 percent staffing reduction at EPA.

https://www.scientificamerican.com/article/trump-administration-seeks-big-budget-cuts-for-climate-research/

Endret 16.03.2017 14:27 av Beins
motbedreviten
16.03.2017 22:13
#2509

Fra en mann som kjenner climate science fra insiden om kuttet på EPA budsjettet:

Here's a short summary of Dr Lindzen's words on reducing climate research funding:

"They should probably cut the funding by 80 to 90 percent until the field cleans up," he said.

"Climate science has been set back two generations, and they have destroyed its intellectual foundations."

"The field is cluttered with entrenched figures who must toe the established line, he said, pointing to a recent congressional report that found the Obama administration got a top Department of Energy scientist fired and generally intimidated the staff to conform with its politicized position on climate change."

"Remember this was a tiny field, a backwater, and then suddenly you increased the funding to billions and everyone got into it," Lindzen said. "Even in 1990 no one at MIT called themselves a 'climate scientist,' and then all of a sudden everyone was. They only entered it because of the bucks; they realized it was a gravy train. You have to get it back to the people who only care about the science."

motbedreviten
16.03.2017 23:39
#2510

Bloomberg er veldig offensiv om a belyse pengebruken av obama-administrasjonen til "climate change"

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-15/cutting-climate-spending-made-harder-by-obama-s-budget-tactics

Ballen er begynt å rulle, tror ikke den er lett å stoppe.
.

Endret 16.03.2017 23:43 av motbedreviten
Beins
17.03.2017 00:02
#9981

Richard Lindzen er nok langsint etter at arbeidet han leverte om CO2s klimafølsomhet i 2009 sammen med forskerkollega Choi, ble kraftig underkjent i fagfellevurderinger.

Etter å ha korrigert "dumme feil" som han selv sa i 2011, ville Lindzen ha arbeidet utgitt i skriftserien til National Academy of Sciences - som på sin side ville ha en ny fagfellevurdering av det reviderte arbeidet til Lindzen og Choi.

NAS krevde at 4 vitenskapsmenn skulle kvalitetssikre arbeidet - og Lindzen og Choi fikk utpeke 2 av dem. Alle 4 vendte tommelen ned - arbeidet holdt ikke vitenskapelig mål. NAS nektet derfor publisering.

Lindzen og Choi måtte derfor be om publisering i et lite anerkjent sør-koreansk tidsskrift.

Slike feider og nederlag kan gi bitre følelser hos en ex professor på MIT som rakker ned på klimaforskningen ved enhver anledning.
Men han får svar på tiltale - fra dagens professorer på MIT.


http://climate-science.mit.edu/news/featured-stories/mit-faculty-working-on-climate-write-to-president-trump

Innholdet i feiden, kan jeg komme mer tilbake til.

Endret 17.03.2017 00:03 av Beins
olejoerg
17.03.2017 11:43
#5002

Klimaforskningen vil få seg et ordentlig skudd for baugen under President Trump. Akkurat det trenger man ikke en komplisert modell for å forstå.

Konsekvensen av dette for den globale klimaforskningen vil også bli enorm når nå "bjellesauen" er i ferd med både å ta av bjella og smelte denne om til våpen.

Kina har lenge hatt et pragmatisk syn på klimaforskning, kort fortalt er Kinas innstilling slik:
"Dere i vesten startet den industrielle revolusjon for lenge siden og har herjet på som dere vil med et enormt forbruk. Når da noen konkluderer med at dette er et problem så må dere stå i spissen for å løse problemet. Underforstått betyr dette at vi vil bidra i en mindre grad enn dere hvis dere tar de tunge løftene. Det vil også implisitt bety at vår konkurranseevne styrkes kontra deres da dere løfter tyngre. Med bakgrunn i disse forutsetningene så er vi villige til å hjelpe til.

Dette gjelder ikke lenger hvis USA slutter å løfte, da vil også Kina slutte å bidra for å opprettholde sin konkurranseevne. Resten av verden vil følge etter.

Det er alt for mange som har spist godt av bordet (alteret?) til klimaforskningen de siste 25 årene. Når nå pengestrømmen tørker inn må nok mange av disse finne seg noe annet å drive med.
Beins
17.03.2017 12:09
#9982

Olejoergs synspunkter på kinesisk klimapolitikk er ønsketenkning og ikke i tråd med signalene fra Beijing.

En annen sak er at Trumps budsjettforslag er et forslag - og disse sakene skal behandles i Kongressen - som også arbeider med et republikansk forslag om carbon tax - i stedet for Obamas reguleringer.
Dessuten har delstatene en viktig rolle innenfor miljøpolitikken - California vil forsette sin politikk uavhengig av Trump.

Men forskningen vil bli redusert - nye skip og satelitter for overvåkning av hav og polare områder kan bli skrinlagt. Det er best å ikke vite så mye om klodens status, mener Trump. Men de gamle satelittene ramler ikke ned sånn umiddelbart, og måling av globale temperaturer vil fortsette. Om EU, Kina, Japan etc vil overta USAs ledende rolle innen klimaforskning, gjenstår å se.
Uansett - Trump utfordrer det vitenskapelige miljøet med sin politikk.
Trump snakket varmt om kullgruvene - vi får se hva han gjør med det.
Kull har blitt danket ut av naturgass i stor skala over hele USA. Og CO2-utslippene har gått kraftig ned av samme grunn.

USA har lite klimaavgifter av betydning - og vil ikke bli noe mer konkurransedyktig overfor Kina grunnet Trumps endrete miljøpolitikk. Det er ikke der problemet ligger. Han burde heller få ned dollarkursen med 20%. Det hadde virkelig monnet.

Kina fortsetter sin politikk etter Trumps seier og legger mindre vekt på presidentens personlige syn:

But speaking to the government-run China Daily newspaper, China's special representative for climate change, Xie Zhenhua, played down such concerns.

Xie reaffirmed Beijing's "firm attitude" towards fighting global warming and noted that the incoming US president had "softened his tone on whether climate change is real" following his election in November.

In an interview with the New York Times after his shock victory Trump said he had an "open mind" about how he would approach the issue and conceded there was "some connectivity" between global warming and human activity.

Xie, a Communist party veteran who spent more than a decade at the helm of China's environmental agency, told the China Daily the global momentum behind the push towards a low carbon future was now such that no one person was capable of halting progress.

"Industrial upgrades aiming for more sustainable growth is a global trend . It is not something that can be reversed by a single political leader," he was quoted as saying.


Kina står fast på Paris-avtalen. Blir interessant å se hva USA velger.

Endret 17.03.2017 12:27 av Beins
olejoerg
17.03.2017 13:40
#5003

Beins

Trump får ikke gjort så veldig mye i år da han "arver" budsjettet. Men neste år kan det fort bli store bølger.

Det er også snakk om at Trumps administrasjon vil gå til rettslige skritt mot f.eks California og de spesielle reglene som er innført der blant annet med krav om rekkevidde pr gallon på biler.

Kina vil selvfølgelig ikke uttale seg i retning av at de forlater de forpliktelser de har tatt på seg nå. Men Kina vil agere på den måte som passer dem best hvis USA endrer retning.
Trump har nemlig rett i en ting, fokuset på klimaendringer har vært gunstig for Kina da det har kostet dem mindre enn vesten. Det har økt Kinas konkurransekraft, de måtte vært dumme hvis de ikke hadde spilt med. Men hvis de mister konkurransefortrinnet så skjer det noe.

For øvrig regner jeg med at alle vil opprettholde fokuset på lokal forurensning som plager befolkningen. Det vil f.eks bli mye elbiler i store byer verden over. Men det er en betydelig sjanse for at fokus på det globale klimaperspektivet får seg et kraftig skudd for baugen.

Det er etter mitt syn en god ting, det er alt for mye konsensus og roting i grøten på vedtatte sannheter innen dette feltet. Man gir stipendier for å forske på ting man i utgangspunktet mener vil støtte en allerede vedtatt sannhet. Videre er det min erfaring at resultatet aldri blir bra når alle er rørende enige, man trenger kritiske spørsmål for å gjøre en god jobb. Veldig bra hvis det settes et kritisk søkelys på dette feltet.
Beins
17.03.2017 14:32
#9983

olejoerg

Budsjettforslaget til Trump gjelder fiscal year 2018 - som begynner 1. oktober.
Det er ikke snakk om årets budsjett.

Sverige og Tyskland viser at konkurransekraft og effektiv klimapolitikk er i god overenstemmelse. Tyskland har senket utslippene og gjort store framskritt på alle felt - noe tyskerne merker i elver og skoger der fisk og dyr kommer tilbake i fullt monn, og man vil ikke gå baklengs for å bedre konkurransekraften, som Trump. Tysk industri gjør det sterkt på alle fronter. Handelsoverskuddet er enormt. Og Rhinen er en levende elv.

Kina kan i prinsippet velge - om de følger USAs politikk eller Tyskland - de sier selv klart fra om at de satser på fornybart og vil bekjempe forurensing som truer kinesisk miljø sammen med klimautslippene. President Xi var meget klar på Davos-toppmøtet. Derfor er det ønsketenkning at Kina skulle endre kursen og dilte etter Trump. USA er heller ingen viktig konkurrent for kinesisk industri - som konkurrerer mer med lavkostland og store industriland som japan, Tyskland og Sverige. USA er dessverre i stor grad avindustrialisert.

Om forskning:Før man trekker sikre konklusjoner - er det mye debatt i miljøspørsmål. Det gjaldt f.eks big tobacco og DDT som begge hadde ivrige forsvarere i førstningen. Seinere så vi det samme på SO2 og sur nedbør -jfr debatten mellom Norge og UK om ødelagte fiskevann, spredning av tungmetaller osv. Men etter hvert utkrystalliserer det seg et vitenskapelig konsensus. Slik og i klimadebatten.
Vi har og sett det samme i mindre saker, om ftalater og hormonhermere.

Endret 17.03.2017 14:33 av Beins
tas1
17.03.2017 15:00
#13191

Det er vel ingen som er uenige når det gjelder miljø.
motbedreviten
18.03.2017 11:00
#2511A G20 official taking part in the meeting said on Friday that efforts by the German G20 presidency to keep the wording on climate change financing had run into resistance.
"Climate change is out for the time being," said the official, who asked not to be named.

At their last meeting in July 2016 in the Chinese city of Chengdu, the G20 financial leaders said they encouraged all signatories of the Paris Agreement on climate change to bring the deal into force as soon as possible.

But U.S. President Donald Trump, who took office in November, has called global warming a "hoax" concocted by China to hurt U.S. industry and vowed to unpick the Paris climate accord that is supposed to curb rising temperatures.

Under the Chinese G20 presidency, finance ministers last year called on all governments to implement financial commitments made under the Paris deal in a "timely" way and promised to continue working on climate finance in 2017.

Trump's administration on Thursday proposed a 31 percent cut to the Environmental Protection Agency's budget, as the White House seeks to eliminate climate change programs and trim initiatives to protect air and water quality.

Asked about climate change programs, Mick Mulvaney, Trump's budget director, told reporters on Thursday "we consider that to be a waste of (Americans') money."
"I think the president is fairly straightforward. We're not spending money on that," he said.

Source: Reuters, 17 March 2017

På G-20 møtet skal de altså ikke snakke mer om climate change.

Ballen ruller videre.
.

Beins
18.03.2017 13:01
#9986

Et G-20 med finansministre kan ikke komme med uttalelser om klima-forpliktelser så lenge Donald Trump ikke har bestemt seg endelig med hensyn til Paris-avtalen.

Dersom det er Vulgær-Donald som vinner - han som sa at klimaendringer er en svindel oppfunnet av kineserne for å knekke amerikansk industri - så blir G20 feil format for slike drøftinger som må finne sted uten USA.

Mens den litt mer seriøse Donald sa etter valgseieren at han ville lytte og lære.
Spørsmålet er hvem han hører på - eks sin svake miljøvernminister Scott Pruitt.

Uansett, klimaet tar ikke hensyn til presidentvalg og climate denials.
USA kan gjerne gå tilbake til mer kullkraft og bensinslukere -alt ved det gamle- mens verden seiler i fra.

Dog viser målinger en klar støtte fra amerikanske velgere til parisavtalen .
Eks:

The report found that up to 71 percent of Americans - 57 percent of Republicans and 87 percent of Democrats - say the US should continue participating in the global agreement that calls for reducing greenhouse gas emissions.
motbedreviten
19.03.2017 12:12
#2512

.

Endret 19.03.2017 12:13 av motbedreviten
Beins
19.03.2017 15:08
#9991

Klimagassutslipp er ned 12% fra toppen i USA. Tyskland er ned 27%. Kina vokser ennå, men har som mål å nå peak senest i 2030.
De to viktigste grunnene i USA er å erstatte kullfyring med shale gas i kraftverk, og bedre motorer i biler og transport.
Spørsmålet er om Trump får til en reversering til kull, slik han snakket mye om før valget. Det andre er hvor mye Trump vil reversere av bilmotor-kravene - der California har gått i spissen.

Kanskje får climate denials mer smog, NOX og CO2-utslipp å juble for?Endret 19.03.2017 15:10 av Beins
Beins
19.03.2017 20:32
#9992

Noen tror visst det er mye penger å spare på å skjære ned på klimaforskningen.
Der tar de feil. Trump sparer mye mer på å ta penger fra medisinsk forskning som han kutter med 5,8 mrd USD !

Foreslåtte kutt:

Environmental Protection Agency
-$2.6 mrd

State and other development programs (bistand)
-10.9 mrd

Agriculture
-4.7 mrd

Justice
-4.0 mrd

Health and Human Services
-12.6 mrd

Education
-9.2 mrd

Transportation
-2.4 mrd

Housing and Urban Development
-4.3 mrd

Klimaforskning i NOAA er en liten post på 179,6 mill USD. 40% kutt gir 70 mill USD som han kan bruke på militæret. Et halvt jagerfly.

Trump øker forsvaret med 54 mrd USD. Og tar de store pengene fra utdanning, boligprosjekter, helse, landbruk, bistand, justis og politi.

US gir ca 20 mill USD til FNs klimaprogram. Småpenger på USA-budsjettet som kuttes bort.

Endret 19.03.2017 20:32 av Beins
blåball
19.03.2017 20:47
#3260

Og gir skatteamnesti i en eller flere dager for Multinasjonale i og for USA ? ( Det kan gi store grunninvesteringer i USA .)

Flere meget lønnsomme infrastruktur prosjekter kan delfinansieres av multinasjonale selskaper ?

Trump kan bidra til bedre løsninger innen klima og miljø på lengre sikt . ( G20 landene har forandret ordlyd i sine ambisjoner . )

Gass erstatter kull i mest mulig grad , er en god start .

Endret 19.03.2017 21:02 av blåball
yemaya 2
19.03.2017 21:52
#8089


Uventet el Nino i Peru
Beins
21.03.2017 14:10
#10006

Danks vindkraft leverte 42,1% av landets strøm i 2015 som er rekord. I 2016 blåste det mindre enn normalt og andelen falt til 37,2%.
Fremover vil andelen vokse til 50% i 2020 og enda høyere deretter. Det er noen utfordringer nå vind blir dominerende, spesielt i forhold til vindsvake dager.
Koblingen til naboland er en viktig faktor. Man diskuterer ulike tilnærminger.Endret 21.03.2017 14:13 av Beins
Beins
21.03.2017 14:46
#10007

IEA med ny rapport om hvordan vi kan oppnå 66% sjanse for å innfri 2-graders målet. Forenklet kan målet oppnås ved satsing på alternativ energi, langt bedre energiutnyttelse, og CO2-avgift på 190 USD/tonn. Siden G20 må gå i spissen, vil en viktig del avhenge av hvordan den store klovnen agerer, han dere vet.

Noen hovedpunkter:

Limiting the global mean temperature rise to below 2°C with a probability of 66% would require an energy transition of exceptional scope, depth and speed. Energy-related CO2 emissions would need to peak before 2020 and fall by more than 70% from today's levels by 2050. The share of fossil fuels in primary energy demand would halve between 2014 and 2050 while the share of low-carbon sources, including renewables, nuclear and fossil fuel with carbon capture and storage (CCS), would more than triple worldwide to comprise 70% of energy demand in 2050.

The 66% 2°C Scenario would require an unparalleled ramp up of all low-carbon technologies inall countries. An ambitious set of policy measures, including the rapid phase out of fossil fuel subsidies, CO2 prices rising to unprecedented levels, extensive energy market reforms, and
stringent low-carbon and energy efficiency mandates would be needed to achieve this transition.
Such policies would need to be introduced immediately and comprehensively across all countries in order to achieve the 66% 2°C Scenario, with CO2 prices reaching up to US dollars (USD) 190 per tonne of CO2. The scenario also requires broader and deeper global efforts on technology
collaboration to facilitate low-carbon technology development and deployment.

Improvements to energy and material efficiency, and higher deployment of renewable energy are essential components of any global low-carbon transition. In the 66% 2°C Scenario,aggressive efficiency measures would be needed to lower the energy intensity of the global
economy by 2.5% per year on average between 2014 and 2050 (three-and-a-half times greater than the rate of improvement seen over the past 15 years); wind and solar combined would become the largest source of electricity by 2030. This would need to be accompanied by a major
effort to redesign electricity markets to integrate large shares of variable renewables, alongside rules and technologies to ensure flexibility.


A deep transformation of the way we produce and use energy would need to occur to achieve the 66% 2°C Scenario. By 2050, nearly 95% of electricity would be low-carbon, 70% of new cars would be electric, the entire existing building stock would have been retrofitted, and the CO2
intensity of the industrial sector would be 80% lower than today.
A fundamental reorientation of energy supply investments and a rapid escalation in lowcarbon demand-side investments would be necessary to achieve the 66% 2°C Scenario. Around USD 3.5 trillion in energy sector investments would be required on average each year between
2016 and 2050, compared to USD 1.8 trillion in 2015.

Fossil fuel investment would decline, but would be largely offset by a 150% increase in renewable energy supply investment between 2015 and 2050. Total demand-side investment into low-carbon technologies would need to surge by a
factor of ten over the same period. The additional net total investment, relative to the trends that emerge from current climate pledges, would be equivalent to 0.3% of global gross domestic product (GDP) in 2050.

https://www.energiewende2017.com/wp-content/uploads/2017/03/Perspectives-for-the-Energy-Transition_WEB.pdf
Beins
22.03.2017 13:19
#10012

Kullkraft på retur:

Færre kraftverk planlegges
I januar i år var rundt 570 gigawatt kullkraft under planlegging globalt. Ett år tidligere var nesten dobbelt så mye kullkraft under planlegging, 1.090 gigawatt, ifølge rapporten.

Et kullkraftverk er normalt på rundt 1 gigawatt.

Også nedleggelsen av eksisterende kullkraftverk har økt gjennom det siste tiåret. I 2015 ble 36,7 gigawatt nedlagt, og i fjor ble 27 gigawatt kullkraft nedlagt.

Totalt er det 1.964 gigawatt kullkraft i drift globalt, ifølge rapporten.

Trenger ikke mer kull
Kina sliter med tung luftforurensning, og der har antallet nye tillatelser falt med 85 prosent. Totalt ble kullkraft for over 300 gigawatt i ulike stadier satt på vent som del av landets trettende femårsplan, inkludert prosjekter på totalt 55 gigawatt som allerede er under bygging.


Også i India har mange investorer trukket seg unna kull. Det indiske energidepartementet sa i fjor at landet hadde nok kullkraft til å møte etterspørselen frem til 2019, og bad utbyggerne av kullkraft om å tilpasse sine planer.

Ifølge Indias energiplan fra desember trenger ikke landet mer kullkraft enn det som er under bygging før i 2027. Noe av årsaken er at regjeringen har planer om å bygge ut 215 gigawatt med fornybar energi som sol og vind i samme periode.

- Et skikkelig vendepunkt
- 2016 var et skikkelig vendepunkt, sier Lauri Myllyvirta, ansvarlig for Greenpeace' globale kampanje mot kull og luftforurensning.

Kina har bortimot stanset nye kullprosjekter etter at imponerende vekst i ren energi har gjort kullkraftverk overflødige. Siden 2013 er alt ekstra kraftbehov blitt dekket av ikke-fossile kilder, sier han.


Slik reagerer norske strømpriser på kinesiske kullgrep
I USA er bruken av kullkraft på vei ned, særlig på grunn av økt konkurranse fra billig gass og økt utbygging av fornybar energi som vind- og solkraft.

Denne uken la kraftselskapet Dayton Power & Light ned to kullkraftverk, som nummer 250 og 251 siden 2010, ifølge Sierra Club, som driver kampanjen «Beyond Coal». Dermed er kullbruken i USA rekordlav, med bare 273 kullkraftverk igjen i drift.

- Nyheten understreker at markedet har erklært at skittent kull er økonomisk ulønnsomt, og at dens nedgang er uunngåelig, sier Bruce Nilles i Sierra Clubs Beyond Coal-kampanje.

http://e24.no/energi/kina/fersk-rapport-kullkraften-bremser/23955164
tas1
22.03.2017 13:30
#13203

Bra for miljøet!
Beins
22.03.2017 15:31
#10014

Kanskje sikten bedres i Beijing?NYTimes: China intends to spend more than $360 billion through 2020 on renewable power sources like solar and wind, the government's energy agency said on Thursday.

The country's National Energy Administration laid out a plan to dominate one of the world's fastest-growing industries, just at a time when the United States is set to take the opposite tack as Donald J. Trump, a climate-change doubter, prepares to assume the presidency.

The agency said in a statement that China would create more than 13 million jobs in the renewable energy sector by 2020, curb the growth of greenhouse gasses that contribute to global warming and reduce the amount of soot that in recent days has blanketed Beijing and other Chinese cities in a noxious cloud of smog.

Endret 22.03.2017 15:34 av Beins
Beins
23.03.2017 15:36
#10020

17 republikanere i Representantenes hus lanserer en resolusjon for bekjempelse av klimautslipp og skadelig virkninger av klimautslipp. De vil og ha mer forskning på klima.
Resolusjonen finner du her.

Endret 23.03.2017 15:36 av Beins
motbedreviten
25.03.2017 13:46
#2513

Best å bygge sin mening om klimaet på det som faktisk er observert i 2016:

https://wattsupwiththat.com/2017/03/23/state-of-the-climate-2016-based-exclusively-on-observations/
Akilles
25.03.2017 15:42
#6210

.

Endret 25.03.2017 15:42 av Akilles
Akilles
25.03.2017 15:46
#6212

Ole Humlums Klimarapport 2016
Beins
25.03.2017 15:50
#10036

Nå bygger klimaskeptikerne sine antakelser i stor grad på data som er samlet inn via offentlig støttet forskning, men de tolker resultatene annerledes.

På temperatursiden gjelder det satelittmålinger vs målinger fra land- og havoverflaten. Skeptikerne bruker satelittmålingene som sin fremste kilde. Mens IPCC og andre bruker data fra jordas overflate. De siste viser sterkere oppvarming enn satelitt, og de har heller ikke den ekstreme toppen i 1998 som satelitt operer med.

En ting er klart - El Nino gir større utslag ute i atmosfæren (satelitt) enn ved jordoverflaten (NOAA). Det er en viktig forskjell. Dernest kan det være at oppvarmingen skjer rasker nede på jorda, enn oppe i lufta fra 0-10 km over havet som satelittmålingene bruker. For min del ville jeg lagt mest vekt på målingene der folk, planter, skog, dyr holder til.

Dernest må det slås fast at satelitt ikke måler temperatur, men en form for foton-stråling fra oksygenatomer som de omdefinerer til temperatur via en algoritme.
En algoritme er en matematisk MODELL - dette utskjelte ordet som skeptikerne bruker mot IPCC. Mens deres egne favorittmålinger er modellert fra bunnen av. Så har de og vært gjenstand for en stor oppvask om feilkilder tidligere da satelittmålinger feilaktig påsto avkjøling.

Et kritisk syn på satelitt:

Beins
29.03.2017 13:46
#10050

Klimaforliket ble inngått mellom den daværende regjeringen og Høyre, KrF og Venstre i 2008. Forliket hadde en krevende ambisjon om å redusere de innenlandske utslippene av klimagasser innen 2020. Det er senere blitt tallfestet at utslippene skal ned til 48,6 millioner tonn.
Gapet er blitt mindre
Nå viser nye anslag fra Finansdepartementet at avstanden har krympet fra åtte millioner til drøyt tre millioner tonn de tre siste årene.
- Da vi kom i regjering, var avstanden til klimamålet på åtte millioner tonn. Mange mente dette var umulig å nå. Tre år senere er vi nærmere enn noen gang, og avstanden anslås nå til tre millioner tonn. Dersom den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff regnes med, anslår vi at avstanden til klimaforlikets ambisjon for 2020 er nede i om lag to millioner tonn. Det er svært gode nyheter og det viser at regjeringens politikk virker, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen.no
Stockamateur
29.03.2017 15:44
#11749

Beins

Siste der kan meget godt være fake news. Alle miljøorganisasjonene, utenom Zero seff, er enige om at klimaforliket når det gjelder omsetningskrav (av 2016) vil føre til større utslipp. Bl.a. p.g.a. bruken av palmeolje. Det påstås at diesel laget av skogsavfall gir miljøgevinst, da "dette blir til CO2 uansett". Det er ikke riktig, kompost forsvinner ikke totalt og blir til CO2. Jeg har hatt problemer med å finne et fornuftig regnestykke for dette. Hvor mye bioavfall petrifiseres og hvor mye blir til CO2? (En annen sak er at teknologien for utvinning av diesel fra skog ikke eksisterer p.t.! Vent på en ny "månelanding"...) Klimaforliket er altså dårlig fundert.

Enda verre er måten det kom i stand på. Fra Aftenposten 11/3:

Trine Skeiv Grande: "Med ultimatumet på bordet (FrP og Høyres), mente vi at de var ansvarlige for å finne løsninger. Ofte når vi har forhandlet, så har budsjettet kommet i havn fordi vi har en reserveliste med andre ting som kan gjøres."

Aftenposten: "Var omsetningskrav på biodrivstoff med på denne listen?"

TSG: "Nei. Egentlig har dette aldri vært på vår liste (!) Vi hadde mange ting. Men det oppstod en situasjon der vi hadde få ting igjen på listen. Vi hadde jo fått til ganske mye i årene før."

A: "Var det V som presset på eller var regjeringen på tilbudssiden når det gjaldt å heve omsetningskravet?"

TSG: "De var ikke vi som presset gjennom dette. Men da de låste seg i bilpakken, ble det jo færre og færre brikker man kunne flytte på (!)"

Hun sa videre at også V ser at biodrivstoff "har en del problematikk ved seg".

Gratulerer TSG! Du har fått presset gjennom en sak som ikke en gang stod på reservelista til V. I tillegg prøver du å dytte ansvaret over på FrP/H. Som ganske riktig gikk med på det, men som absolutt ikke initierte det. Denne hestehandlinga er ganske grisete saker. Og TSG så ganske riktig ikke ut som hun likte seg noe særlig på bildet som fulgte artikkelen.

Dette vedtaket må reverseres, uansett hva paragrafrytteren Helgesen måtte mene om det!

Endret 29.03.2017 15:44 av Stockamateur
Beins
01.04.2017 17:20
#10084

Norge og Japan innleder samarbeid om karbonnøytral hydrogenproduksjon, Flere norske selsskaper er involvert, og Japans står foran en større deregulering av energimarkedet.
Beins
01.04.2017 21:47
#10094

Interessante nyheter fra Japan:

Et japansk forskerteam har for første gang klart å lage solceller med mer enn 26 prosent effektivitet. Det betyr at 26 prosent - litt over en fjerdedel - av energien i sollyset gjøres om til elektrisk energi.

Bare 26 prosent? Det høres kanskje ikke så mye ut. Og - ja, det finnes solceller som har nesten 50 prosent effektivitet.

Problemet er at de er veldig dyre, og at sollyset må konsentreres gjennom en linse eller et hulspeil. Derfor finner de neppe veien til hyttetaket med det første.

Kan solceller gi mye energi her i nord? Ja, sier norsk forskning.
Revolusjonerende med kjent teknologi
Japanerne har derimot brukt kjent teknologi, slik den brukes i solcelleindustrien i dag. Så har de klart å presse ytterligere en prosent effektivitet ut av den.

- Det er revolusjonerende at de bryter 26 prosent-grensen, skriver Trygve Mongstad i en e-post til forskning.no. Mongstad forsker på solceller ved Institutt for energiteknikk (IFE).

forskning.no
Beins
02.04.2017 00:16
#10099

Klima-skeptikerne kan forklare hvorfor utslipp av metanhydrater fra Arktis er helt uproblematisk og bare gir litt ekstra hygge foran peisen.

- Vi har all grunn til å ha stort fokus på dette, selv om ikke verden går under med det første, sier norsk forsker.

1. APRIL 2017 KL. 22.13
Heidi Elisabeth Larsen
(Dagbladet): - Global oppvarming forårsaket av CO2-utslipp kan bli katastrofalt, men utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk.

Det mener forskerne som står bak studien «Methane Hydrate: Killer cause of Earth's greatest mass extinction» , som ble publisert i tidsskriftet «Palaeoworld» i desember.

Klimatrussel
Studien legger vekt på at metanutslipp fra havbunnen til atmosfæren var den viktigste årsaken til Perm-trias-utryddelsen som fant sted for rundt 252 millioner år siden, hvor nærmere 90 prosent av alt liv på jorda døde ut.

Metanhydrater er en type is som inneholder metan, og som formes langt under havoverflaten eller finnes begravd i permafrost. Ifølge studien finnes det store mengder metanhydrater lagret i havbunnen i Arktis, og forskernes store frykt er at disse smelter og at store mengder metangass slippes ut i havet og videre ut i atmosfæren.

Siden metanis er følsomme ovenfor økninger i havtemperaturen, mener forskerne som står bak studien at den globale oppvarmingen øker trusselen for at metanhydrater i Arktis smelter og at gassen slippes ut i atmosfæren.

- Vi står overfor store utfordringer når det gjelder utslipp av klimagasser, global oppvarming og klimaendringer, og Perm-trias-utryddelsen er en viktig lærdom for menneskeheten, skriver forskerne i studien.

Endret 02.04.2017 00:16 av Beins
tas1
02.04.2017 05:11
#13245

Dette er akkurat slik ting som dette som gjør at det stort sett blir propaganda fra deg og klimafundamentalistene sin side Beins, for det viktigste fra artikkelen virker å fremheve følgende; "utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk." (dette gir selvsagt også mest klikk for Dagbladet sin del).

Du hopper elegant over resten av innholdet i artikkelen, som er; "Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved Universitetet i Tromsø, forsker på hvor mye metan som kan komme til lekke ut fra havbunnen i Arktis og til atmosfæren gjennom naturlige og menneskepåvirkede prosesser.

- Vi vet at forekomster av denne frosne metanen i havbunnen i Arktis er store, selv om vi ikke vet akkurat hvor store. Vi vet også at de smelter i grunne farvann og slippes ut, men ser at bakterier og havstrømmer tar metanen unna før den rekker atmosfæren, sier direktør Jürgen Mienert hos CAGE til Dagbladet.

Han er kjent med studien som ble publisert i desember, men sier det stor uenighet i fagmiljøet om årsaken til masseutryddelsen for 252 millioner år siden.

- Men husk at dette er fryktelig lenge siden, da vi ikke engang hadde kontinenter. Og situasjonen er ikke sammenlignbar med dagens. Vi ser ingen solide koblinger i denne studien som viser at metanhydrater i dag kommer til å ha en apokalyptisk effekt på klima i morgen, beroliger Mienert.

- Vi har all grunn til å ha stort fokus på dette, selv om ikke verden går under med det første, avslutter Mienert.

http://www.dagbladet.no/nyheter/studie-metangass-fra-arktis-kan-bli-apokalyptisk/67430445
Beins
02.04.2017 11:38
#10100

tas1

Poenget mitt var at du eller andre må forklare hvorfor metanhydrater er ufarlige.

Allerede første linje i artikkelen signaliserer at det er ulike syn - det var heller ikke poenget mitt.

Poenget mitt er: Hvorfor er dette ufarlig. Forklar.
tas1
02.04.2017 12:39
#13247

Dette må vel være forklaring grei nok for en vanlig lekmann (selv om den er langt unna overskriften om at utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk.).

"Vi vet at forekomster av denne frosne metanen i havbunnen i Arktis er store, selv om vi ikke vet akkurat hvor store. Vi vet også at de smelter i grunne farvann og slippes ut, men ser at bakterier og havstrømmer tar metanen unna før den rekker atmosfæren, sier direktør Jürgen Mienert hos CAGE"

"...situasjonen er ikke sammenlignbar med dagens. Vi ser ingen solide koblinger i denne studien som viser at metanhydrater i dag kommer til å ha en apokalyptisk effekt på klima i morgen, beroliger Mienert."
Beins
02.04.2017 12:58
#10105

tas1

Det utsagnet sier ikke at metanhydrater er uproblematisk, men at han ikke vet sikkert. At det er ingen fare på kort sikt, betyr ikke at de er ufarlige ved videre oppvarming.

Supplert med et sitat fra CAGE's hjemmeside (samme fagperson Mienert):

Estimater på hvor mye av klimagassen metan er lagret under havbunnen i Arktis i form av metanis, spriker i alle retninger. Den mest siterte globale anslag er 10000 gigatonn. Et gigatonn er en milliard tonn.

Men en nyere beregning antyder at det heller er snakk om 74 000 gigatonn.

- Kvantifiseringen av disse forekomstene er viktig for klima- og miljøforskning globalt. Når de er stabile holder disse hydratene store mengder av metangass i sjakk. Men metodene til å forutse stabiliteten av disse hydratene i Arktis er også ganske usikre. Og hvis de smelter kan de slippe ut store mengder av den kraftige klimagassen og forandre havmiljøet, sier CAGE direktør Jürgen Mienert.


Poenget slik jeg ser det, er at dette er en viktig utfordring ved global oppvarming som innebærer en klar risiko. Det er viktige nyanser i synet på metanhydrater der noen mener det kan ha katastrofal virkning mens andre er mer forsiktige, men et føre var prinsipp tilsier absolutt årvåkenhet og at man ikke bør ta sjanser på at dette skal slippe ut.

Nok et argument for å begrense klimautslippene.

Endret 02.04.2017 12:59 av Beins
tas1
02.04.2017 13:20
#13248

Er ikke metan noe som også dannes gjennom dyrehold (husdyr), og produksjon av ris (i tillegg til kull og avfall)? Isåfall bør fokus rettes dit fremfor havbunnen i Arktis, men det sier seg selv at husdyr og ris ikke gir samme gjennomslagskraft - så derfor rettes heller skytset mot den "apokalyptiske" faren under Arktis.

Beklager Beins, men argumentet (i dette tilfellet) faller sammen for min del, og det hele står derfor tilbake som propaganda.
Beins
02.04.2017 13:50
#10108

tas1

sier risiko ved metanhydrater er propaganda - og en avledning fra husdyr og ris.

En større internasjonal forskergruppe ledet av professorene Blamey og Brand ved Brock-universitet mener at metanhydrater kan før til masseutryddelse dersom de lekker ut i hav og atmosfære.

https://brocku.ca/brock-news/2017/01/brock-led-team-says-methane-spike-responsible-for-near-extinction-252-million-years-ago/


En professor ved Cambridge sier i en kommentar at metanhydrater ikke er apokalyptiske, men at de kan føre til katastrofe.

Professor Peter Wadhams, head of the Polar Ocean Physics Group at Cambridge University, suggested a major methane pulse was possible.

However he said this would be "maybe not apocalyptic, but catastrophic".

"If there were a large methane release, which is now possible because of the instability of the methane hydrates underneath the Arctic continental shelves, the off-shore waters, that could quite easily give rise to a very large pulse," Professor Wadhams said.


CAGE i Tromsø sier at det ikke er fare på kort sikt, men at dette er absolutt noe å holde øye med. Og hvis de smelter kan de slippe ut store mengder av den kraftige klimagassen og forandre havmiljøet, sier CAGE direktør Jürgen Mienert.

Endret 02.04.2017 13:58 av Beins
tas1
02.04.2017 14:07
#13249

Beins, Dagbladet lager en heading der de skriver at utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk (og du følger opp) - og det sier jeg er propaganda all den tid det hele koker ned til hvis om, dersom og kan. Herregud Beins, hvis alt som hvis og kan skal fremstilles som sannhet, så kan like godt legge inn årene først som sist. Da er det jaggu meg en mye større apokalyptisk fare med f.eks. Kim Jong-un i Nord Korea enn metan under Arktis!
Beins
02.04.2017 14:18
#10109

tas1

Det koker primært ned til om den globale oppvarmingen fortsetter. Da vil metanhydrater etter hvert smelte, uansett hva du sier. Det er enkel fysikk.

Men alltid greiest å lukke øynene for advarsler basert på seriøs forskning - i motsetning til spåmenn og ønskekvister.

Endret 02.04.2017 14:19 av Beins
blåball
02.04.2017 14:28
#3278

Til Dem som er opptatt av Verdens klima er ikke produksjon av batterier noen landsiktig løsning for å hindre global oppvarming . ( Tvert imot , det øker forbruket av energi . )

Statoil og Yara konsern mener bruk av gass er klimavennelig i forhold til brun kull f.eks .

Fokus på rensing av bensin og diesel avgasser kommer stadig lengre , en revulusjon her kan gi noen av klima og miljøfanatikere noe å tenke på .

Verdens befolkning er økende og 10 prosent økning i oljeforbruk frem til år 2022 sier noe om hvlike utfordringer fornybar har inn i fremtiden for å dekke økt energibehov .
Beins
02.04.2017 14:28
#10110

Norske Quantafuel har utviklet en teknikk for omdanning av plast til drivstoff. I dag blir 12% av produsert olje omdannet til plast. (Finansavisen)

Quantafuel kan bidra til å redusere forsøplingen av havene dersom man får til gode innsamlingsordninger.

Et lite anlegg omdanner 10 tonn plast til 8000 liter diesel per dag. I denne sammenhengen er gevinsten ved å fjerne en god del plast større enn utslippene av CO2 fordi man kan redusere ordinær produksjon av diesel tilsvarende. Et slikt anlegg vil koste 20-25 mill NOK.

Carnegie er tilrettelegger av en større emisjon. Det er svært seriøse folk fra Statkraft og Scatech med i styret. Opplegget støttes av Enova.

Om det blir lønnsomt - er en annen ting - på papiret meget lønnsomt. Men absolutt et bra miljøprosjekt.

Endret 02.04.2017 14:30 av Beins
tas1
02.04.2017 14:48
#13250

Hva forventer vi i framtida?
Ifølge den siste referansebanen fra Nasjonalbudsjettet 2015, forventes det at utslippene av metan vil avta fram mot 2020 og ytterligere noe framover mot 2030. Det er spesielt innen olje- og gassutvinning og fra avfallsdeponier at utslippene forventes å avta.

Framskrivingen er ikke et uttrykk for en villet utvikling, men mer en forventet utvikling uten at nye virkemidler vedtas.

http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/metan-utslipp/

Ellers er jeg tydeligvis mer beroliget av Mienert enn Beins er (når det kommer til Arktis).
blåball
02.04.2017 14:56
#3279

Og isen øker i og ved Sydpolen . ( Vedfyring blir nok forbudt etter hvert som Venstres yngre representanter vokser til , men er vel under sperregrense før den tid.............. ) .
blåball
02.04.2017 15:12
#3280

Statoil øker gradvis sine investeringer innen fornybar og annen energi , det betyr likevel store investeringer innen olje og gass fremover årene . ( Energimix i fremtiden består også av Hydrogen til industrielt bruk og transport , OL i Japan blir utstillingsvindu . ( og for NEL og Spetalen som på ny hopper på....... ? ) .
blåball
02.04.2017 15:28
#3281

Det kan også tenkes att Hegnar går inn i Marine Harvest på nytt når " kursen " til Erna Solberg setter Kina på " proteinkartet " : 7 til 10 april dette året .

Havet i Arktis blir fruktbart dei neste hundre år , mer fisk og olje . ( grunnet forventet iskant lengre Nord og litt høgere tempratur i Havet ) .
Beins
02.04.2017 16:19
#10112

CAGE og Mienert har et interessant prosjekt kalt MOCA som kan gi avklaring i viktige spørsmål ang metan. Men det ligger og en underforstått advarsel i dette prosjektet om vi ser en del år framover til 2050 og senere:

Metanhydrater i havbunnen er en potensiell kilde til utslipp av metan til atmosfæren, hvor metan (CH4) vil kunne være en klimagass med stor innvirkning. Forskning viser imidlertid per i dag at det varierer hvor mye av metanen som slippes ut i havet som faktisk når atmosfæren.

Metanhydrater er potensielt følsomme ovenfor økninger i havtemperaturen, noe som kan komme til å utløse en positiv tilbakekobling som igjen resulterer i en hurtig oppvarming av klimaet.

Gjennom MOCA vil vi gjennomføre avanserte målinger og modellering for å fastslå mengden CH4 i atmosfæren som har sitt opphav i metanhydrater, og påvirkningen disse utslippene har. Videre vil prosjektet studere potensielle fremtidige miljøeffekter fra destabilisering av metanhydratforekomster i et stadig varmere klima, med fokus på mulige scenarioer i år 2050 og 2100.
Beins
03.04.2017 12:53
#10118


Intern strid i USA om veien videre i klimaarbeidet. Hvor mye fornuft kan man forvente fra Trump-leiren?


https://www.ft.com/content/acf309b0-13b3-11e7-80f4-13e067d5072c

In a letter to President Donald Trump's special assistant for international energy and the environment, Exxon argues that the Paris accord is "an effective framework for addressing the risks of climate change".

The letter was sent last week, but has emerged as Mr Trump is preparing to announce executive orders beginning a rollback several of Barack Obama's climate policies, while leaving the question of Paris open.

Trump administration officials have said a decision on participation in Paris is still "under discussion", and have been soliciting views from US energy companies.

Exxon argues in its letter that there are several reasons for the US to stay in the Paris accord, including the opportunity to support greater use of natural gas, which creates lower carbon dioxide emissions than coal when burnt for power generation.

Several other large international oil companies, particularly in Europe, have also backed action to address climate change that could benefit them by boosting demand for gas.


Peter Trelenberg, Exxon's manager for environmental policy and planning, writes in the letter: "It is prudent that the United States remain a party to the Paris agreement to ensure a level playing field, so that global energy markets remain as free and competitive as possible."

He also argues the US is well-placed to be internationally competitive within the framework of Paris, thanks to its abundant natural gas reserves and its "innovative private industries, including the oil, gas and petrochemical sectors".

Related article
Trump's blow to Paris climate deal is not a knockout
President did not go as far as pulling US out of accord as he had threatened to do

Mr Trump on the campaign trail promised to "cancel" the Paris agreement within 100 days of taking office and has described the science indicating a threat of global warming as "created by and for the Chinese in order to make US manufacturing non-competitive".

Scott Pruitt, the new administrator of the Environmental Protection Agency, on ABC News over the weekend criticised Paris as "just a bad deal".

However other members of the administration, including James Mattis, the defence secretary, and Rex Tillerson, the former Exxon chief executive who is now secretary of state, have been reported to favour remaining in the accord.

Kevin Cramer, a Republican member of the House of Representatives from North Dakota who has advised Mr Trump on energy, has written to the president urging him to keep the US in Paris while scaling back its commitments to cut greenhouse gas emissions.

Exxon has been widely criticised by environmental groups for its position on climate change, and faces inquiries for the attorneys-general of New York state and Massachusetts over its past statements on the issue, but it has repeatedly stated its support for the Paris agreement.
Beins
12.04.2017 00:21
#10199

Siste CO2-måling på Mauna Loa viser et nivå på hele 406,92 ppm. Økningen skyter stadig mer fart.

Under istidene var nivået nede på 180 ppm, og mellom istidene 260-280 ppm. Det skyldes den store variasjonen i havtemperatur der oppvarming økte CO2-nivået som forsterket oppvarmingen i sin tur.

Nå ser vi noe helt nytt - menneskeskapt CO2-økning av veldig sterkt omfang, som vil påvirke klimaet i hundrevis av år framover.

Beins
14.04.2017 13:34
#10216

Nye havvindprosjekter uten subsidier planlegges utbygd på tysk sokkel fram mot 2024. Fra tidligere er landmøller den rimeligst formen for ny kraft i de fleste vest-europeiske land. Men havvind har mye større potensiale.

(E24) Publisert: 08:41 - 14.04.2017, Oppdatert: 09:15 - 14.04.2017
Det danske energiselskapet Dong Energy og det tyske energiselskapet EnBW skal begge bygge ut havvind uten subsidier.

Det har de lovet å gjøre i midten av neste tiår, noe som er en betydelig fremgang for en energikilde som tidligere ble sett på som et subsidiesluk.

Det er de to selskapene selv som melder om at de ikke krever subsidier for flere av sine havvindprosjekter, etter at tyske Bundesnetzagentur offentliggjorde resultatet av den første av to tyske havvind-auksjoner.

Dongsier at selskapet har vunnet tre tillatelser til havvindprosjekter i den tyske delen av Nordsjøen i auksjonen, mens EnBW har vunnet en.

Dong hadde levert bud på seks prosjekter. De tre prosjektene som har vunnet skal bygges ut innen 2024, sier selskapet.

 OWP West (240 MW)
 Borkum Riffgrund West 2 (240 MW)
 Gode Wind 3 (110 MW)

For to av de tre vindprosjektene vant Dong Energy auksjonen med bud som tilsvarer null i subsidier.

For prosjektet Gode Wind 3 var Dongs bud derimot på 60 euro per megawattime, som tilsvarer 54,7 øre per kilowattime. Dette er mer på linje med tidligere auksjoner i blant annet Danmark og Nederland.

Leverte også nullbud
Også det tyske selskapet Energie Baden-Württemberg AG fikk godtatt et bud i auksjonen, på He Dreiht-prosjektet på 900 megawatt som skal bygges ut innen 2025.

Også det budet var på null i subsidier, ifølge selskapet selv.

- Havvind har gjort et kvantesprang i effektivitet og er nå en klar driver av den tyske energiomstillingen, sier EnBWs konsernsjef Frank Mastiaux.

Det har lenge vært et mål for havvindbransjen å bli konkurransedyktig med andre energiformer, men inntil nylig hadde de fleste ekspertene regnet med at det ville være behov for betydelige subsidier i mange år ennå.


Les mer på denne siden.
Beins
14.04.2017 14:23
#10217

Norge har noen av Europas største havvindressurser, men vi ligger i bakevja når det kommer til utnyttelse. Spørsmålet er om våre teoretiske 14400 TWH noen ganger vil komme til anvendelse i stor målestokk. Det vil forutsette en form for gigantisk eksport av strøm eller av strømprodukter som hydrogen eller annet.

Nå bør vi ikke gjøre som MDG vil, å bygge 8000 møller for syns skyld.
Det må være noe vi kan leve av og som gir inntekter for landet og for staten - dvs lønnsomt.

Men det er og viktig å regne på mulighetene for markeder, eksport, kostnader, avkastning - dvs økonomiske nøkkeltall for en slik industri i framtida.

Problemet er at regjeringen er så uengasjert - i havvind som et forskningsprosjekt. De ser nesten bare olje og gass, samt noe avlatsmidler til landmøller. Men dersom Paris-avtalene gjennomføres - blir det trangere kår for olje og gass i framtida.

Heldigvis er privat sektor ikke like trege - der skjer det ting også i Norge. Vi har blitt en viktig medleverandør til europeisk havvind.
Og det er vyer i næringslivet.


Norwegian Energy Partners:

https://youtu.be/O0xStQftsic
Beins
19.04.2017 14:53
#10245

Skoda Vision E ble presentert på bilmessen i Beijing nå i april. Bilen har god plass med lengde 4,64 - den får 300 HK og toppfart 180 km/t.
Rekkevidden på batteriene blir inntil 500 km.
Bilen kommer i i serieproduksjon først i 2020.Endret 19.04.2017 14:55 av Beins
Beins
19.04.2017 16:31
#10246Audi tron SUV kommer i 2018, god plass og 615 liter bagasje.
500 HK og toppfart 210 km/t. Rekkevidde: Audi sier over 500 km.
Kan lade 150 kwh på 50 min - via high tech utstyr.
Wireless lading - høres noe spesielt ut.

Folk i bransjen tror at denne blir en stor modell for Audi.
Beins
19.04.2017 17:52
#10247

Mercedes Elektrisk SUV kommer i 2019.
Den får 500 HK. Man vektlegger mindre toppfarten nå, og tar heller ut mye i akselreaksjon: 0-100 på under 5 sekunder.
Rekkevidde: omtrent som Audien over.
Mange produsenter ser på SUV-markedet som en grei introduksjon av elektriske familiebiler.


Endret 19.04.2017 17:52 av Beins
Beins
20.04.2017 00:01
#10251

En trendundersøkelse i 2017 om framtidenes biler og bilmarked, konkluderer med at hydrogen og brenselsceller (FCV) vil bli dominerende fra 2025 av. Fram til 2025 vil Batteri (BEV) dominere på fornybar-siden og som fremste konkurrent til tradisjonelle biler og hybrider.

From now through 2025, automotive executives see battery electric vehicles as the top global trend, but more than three-quarters of them predict BEVs being overshadowed by hydrogen fuel cell electric vehicles in the long run.

This is according to KPMG's Global Automotive Executive Survey 2017, which found that of almost 1,000 senior executives interviewed, 78-percent believe fuel cell electric vehicles "will be the golden bullet of electric mobility." The problem of setting up a user-friendly charging infrastructure lead 62-percent of the surveyed executives to believe that BEVs will fail, KMPG said.

KPMG analyzed the survey and found that automotive executives see that FCVs can solve the recharging and infrastructure that BEVs face today. Refueling a FCV can be quickly at a traditional gas station, which makes the typical BEV charging time of 25 to 35 minutes seem unreasonable.

The study does acknowledge that FCV technology is "far from maturity," and faces unsolved challenges like the "cooling of hydrogen or the safe storage in a car."

http://www.hybridcars.com/78-percent-of-auto-execs-see-brighter-future-for-hydrogen-vehicles-over-battery-electrics/

Endret 20.04.2017 00:02 av Beins
Beins
21.04.2017 10:36
#10276

Havvind blir trolig mer og mer sentralt i europeisk kraftmix fram mot 2045. Men Norge blir frakoblet av fordi det er ingen vilje på politisk hold til forskning og utviklingsarbeid for om mulig å etablere en subsidiefri norsk havvindnæring. Norge har blant de beste forutsetningene, men politikerne graver seg ned i det fossile.

Havvind blir helt sentralt i strømforsyningen i Europa om 30 år, mener nederlandske Ecofys.

av Camilla Aadland


Konsulentbyrået har regnet ut hva som skal til av strømforsyning i Europa i 2045 for å nå klimamålene. Vind får en helt sentral rolle.

- Det er mulig, men det avhenger av fleksibilitet og sammenkobling i nettet. Vi har ikke noe alternativ, jeg mener at vi er i stand til å håndtere det hvis vi er villig til å designe systemet som en helhet, sier seniorkonsulent Michiel Müller i Ecofys.

Samarbeid må til

Utfordringen med vindkraft er blant annet den store variasjonen i produksjonen. Müller mener dette kan løses om de europeiske landene samarbeider om utviklingen av nettet.

- Vi må finne en måte å effektivt bruke og flytte elektrisitet. Man må definere en ny rolle for vindkraft som en av primærkildene i energimiksen, sier han.

Mesteparten av vindkraften vil være til havs, ifølge Ecofys. For å møte strømbehovet i 2045, må 230 GW komme fra havvind. I dag utgjør havvind 12,6 GW i Nordsjøbassenget, det baltiske hav og irskesjøen.


Energikilder i 2045. Kilde: Ecofys

Müller innser at det er et krevende mål, men mener det er mulig å få til.

- Dette er nødvendig, det er noe vi må gjøre for å møte klimautfordringene. Hvis ulike land og myndigheter sammen anerkjenner at det må til, er vi i stand til det. Samtidig faller prisen på offshore vind fort, vi høster erfaring underveis og industrien modnes. Det skjer en oppskalering av havvindindustrien nå, og gitt de rette strukturene kan jeg ikke se hvorfor vi ikke kan møte denne utfordringen, sier han.

Peker i riktig retning

I dag installeres det cirka 2 GW havvind i året. Installasjonstakten må dobles, om målet på 230 GW i 2045 skal nås.

Müller mener vi er på rett spor for å kunne nå målet.

- Det er mye bevegelse i industrien. Reduksjonen i pris hjelper, og vi ser en økende politisk vilje til å gjennomføre Parisavtalen. Nordsjølandene har forpliktet seg til å jobbe sammen og nettselskapene tar ansvar. Mange endringer peker i riktig retning, samtidig er det mye arbeid som må gjøres for å møte utfordringene. Noen fundamentale endringer er også nødvendig for å nå målet.

http://sysla.no/gronn/mesteparten-av-strommen-ma-komme-fra-vindkraft-2045/?utm_source=e24&utm_medium=webwidget&utm_campaign=promo
Beins
21.04.2017 21:39
#10283

Britene gjør fornuftige ting på el-fronten - istedenfor å subsidiere de gamle og stygge kullgruvene.

Geir Molnes(E24) 21.04

«Storbritannia har aldri hatt en kontinuerlig periode på 24 timer uten kull. Det ser ut som at i dag kan bli den første.»

Det skriver det britiske elektrisitets- og gasselskapet National Grid PLC på sin Twitterkonto fredag.

Dermed kan fredag 21. april bli den første dagen siden 1882, da Storbritannia åpnet sitt første kullkraftverk, at landet ikke bruker strøm fra kullenergi.

Storbritannia har vært tidlig ute med å ta i bruk fornybar energi, og har flere offshorevindturbiner enn noe annet land.


Fersk rapport: Kullkraften bremser
I tillegg produserer landet solkraft tilsvarende energien fra syv atomreaktorer. Myndighetene i landet har som mål å stenge alle kullkraftverkene i Storbritannia innen 2025, skriver Bloomberg.
tas1
21.04.2017 22:02
#13321

Bra for miljøet.
renud
21.04.2017 23:32
#15380

tassen
Å tro at kullkraftverk kun forurenser i nærmiljøet, og ikke direkte og inndirekte globalt, er som å tro at fisen du slipper i sofakroken ikke lukter i hele stuen og på kjøkkenet og.
tas1
21.04.2017 23:35
#13325

Kjenner ikke til kullkraften her jeg sitter. Eneste er han jævla nabo'n som brenner alskens drit oppi oljefatet sitt.
yemaya 2
22.04.2017 00:10
#8211

Fisen min er nærmest luktfri om dagen. Det betyr vel mer metan og mindre hydrogendisulfid. Så, på tross av luktfriheten, så prøve jeg å holde igjen for planetens skyld.
Beins
22.04.2017 00:14
#10285

Mye bra med at kullkraften forsvinner. Det er vi enige om.

Så er det subsidier - som ofte knyttes til alternativ energi.
Men så viser det seg og at bensin og oljeprodukter har utrolige subsidier ifølge denne artikkelen av Bjørn Lomborg fra mars 2016 i anledning Venezuelas bensinsubsidier :

Aftenposten:

Verstingene

Venezuela er ikke alene om å subsidiere fossile drivstoff - land over hele verden bruker nesten 500 milliarder dollar på slike subsidier hvert år, ifølge Det internasjonale energibyrået. Og i motsetning til det mange tror, er ingen av verstingene fra Vesten. Oljerike Iran og Saudi-Arabia bruker rundt 70 milliarder dollar på støtte hvert år, og dekker omtrent 80 prosent av innbyggernes energiutgifter.

Russland og India bruker omtrent 40 milliarder i året på drivstoffsubsidier, mens Indonesia, Egypt, Algerie og Kina har brukt rundt 20 til 30 milliarder dollar i senere år.

Tragedien ved drivstoffsubsidiene er at 500 milliarder dollar som nasjoner verden rundt bruker på dette, kunne ha vært brukt så mye bedre, slik forskning utført av min organisasjon, Copenhagen Consensus, viser.

Mest å vinne på subsidiekutt av fossilt drivstoff
FN har fastsatt en rekke utviklingsmål som skal forbedre situasjonen til verdens fattigste innen 2030.

Vi ba 60 team av toppøkonomer over hele verden, blant dem flere nobelprisvinnere, analysere de sosiale, økonomiske og miljømessige kostnadene og fordelene ved alle disse målene.

I forsøket på å finne ut hvor hver dollar i støtte kunne gjøre mest nytte, fant vi ut at avskaffelse av subsidier til fossile drivstoff er et av de gunstigste tiltakene et utviklingsland kan treffe.


Bortfall av disse subsidiene gjør konkurransen mer reell for alternativ energi og for elektriske kjøretøyer, eventuelt hydrogendrevne. Og jeg tror ting er i ferd med å endres noe.

Endret 22.04.2017 00:15 av Beins
olejoerg
22.04.2017 01:49
#5032

Beins
Det der er bogus og det vet du. Subsidieringen i disse landene av oljeprodukter har ingen ting å gjøre med at fossile energikilder er dyrere enn alternativet. Det har derimot alt å gjøre med at man politisk bruker dette for å beholde makten og gi folk muligheten til å ha en litt høyere livsstil, populisme.
Hvis disse nasjonene skulle gått for alternativ energi i dag måtte de subsidiert på samme måte, men kostnaden ville blitt mye høyere for å få samme resultat.

Man kan bare komme til en slik skrudd logikk som ovenfor hvis utgangspunktet er som følger: "Hvordan kan vi få folk over på alternativ energi for enhver pris og ignorere alle potensielle negative konsekvenser for å konkludere slik vi ønsker".

Resultatet av å gjøre dette ville være kraftig redusert levestandard for mange og politisk uro som konsekvens. Men det er vel greit for klimalobbyen da færre mennesker på jorda også er til fordel for miljøet!
renud
22.04.2017 10:25
#15386

olejoerg
Uten å beskylde deg for det, bogus går alltid begge veier. Vi påvirkes alle av både hvor vi preferert henter vår info fra og leser også slik info med allerede påsatte briller, uansett hvor mye vi tror vi ikke gjør det.

Påstanden du videreformidler, som vel kan kortes ned til; "kostnaden for alternativ energi ville blitt mye høyere for å få samme resultat", er selvfølgelig et tungt argument, hvis det ikke er bogus. Så la oss diskutere det med et åpent sinn:

Finnes det noen data som viser at de tre (såvidt meg bekjent) landene, som allerede har hatt minst én dag hvor landene har hatt 100% dekning med kun alternativ energi, nemlig Tyskland, Danmark og nå også UK, har påført sine innbyggere (eller fremtidige generasjoner via lånefinansiering) vesentlig større kostnader enn hvis de hadde opprettholdt energimiksen av kun kull, gass/olje, vannkraft og atomkraftverk, hvorav sistnevnte i alle land er ekstremt tungt subsidiert?

Alternativt, finnes det noen data på at disse landene, muligens fordi de er såkalt early birds, allerede har, eller på sikt, vil gjøre energi billigere tilgjengelig for sine respektive innbyggere?

Jeg mener å ha lest at i hvert fall Tyskland allerede kan vise til en renewable-relatert teknologiutvikling og export-boom, som også drar med seg mange tradisjonelle industrier, som i sum bidrar til vesentlig større inntekter for Tyskland enn hvis landet hadde opprettholdt status quo, men er åpen for at jeg kan ta feil.

Synes denne diskusjonen kan tas på rent økonomisk grunnlag og at vi holder klimadebatten utenfor, så blir det også enklere å holde en saklig og ikke følelsesladet diskusjon.
Beins
22.04.2017 14:43
#10286

olejoerg

Jeg har ikke skrevet noe om motivene for disse subsidiene som for øvrig er satt på dagsorden av IEA. Men reelt sett er de et hinder for alternativ energi, selv om disse landene nok ikke er de fremste i slik satsing. Likevel skjer det noen positive ting slik som Scatec Solar i Egypt, og Saudi har nå funnet ut at de har mye sol som kan anvendes. Mindre fossilsubsidier vil forsterke dette.

Fossil-subsidiene er mest til nytte for dem som bruker mye energi - dvs de velstående. Men de har minst bruk for subsidiene. Derfor er anvendelsen av store midler her forsterkende på ulikhet.

Den viktigste subsidien er interne prising av olje og oljeprodukter som ligger markert under verdensmarkedsprisen. IMF er veldig klare på dette her når de skal yte støtte til land i trøbbel - bort med fossilsubsidier og slutt med sløsing av denne ressursen. Når ressurser anvendes til reell pris, blir bruken mer rasjonell, og merinntekten skattlegges og gir økte inntekter i statskassen. Men direkte pengesubsidiering er og utbredt.

Ukraina har økt gassprisen til konsument veldig mye etter pålegg fra IMF og EU. Det har vært en viktig faktor bak balansering av statsbudsjettet. Så har man kompensert overfor pensjonister og fattige med økt trygd. Og gassprisen inngår i konsumprisene som ligger til grunn for lønnsoppgjørene i landet.
Landet sløser langt mindre med gassen nå enn tidligere.

For IEA er kutt i fossilsubsidiene en viktig sak, naturlig nok. Det handler også om CO2 og miljøet - siste CO2 måling fra Hawaii viste 406,92, økningen er dramatisk.

Det er feil at alternativ energi må subsidieres kraftig, tvert imot ser vi en utvikling i motsatt retning. Vindmøller på land er den billigste strømkilden for ny kraft i Vest-Europa med f.eks 25 øre per kwh i UK.
I fattige land er solkraft veldig anvendelig, jeg har tidligere nevnt solarpack i Chile med ny prisrekord.

Skottland får 58% av elektrisiteten fra vind, Danmark rundt 40%, Tyskland ligger og høyt. Dette er en voksende bransje, men fossil-lobbyen hindrer norske bidrag av betydning. Vi står på perrongen når toget går, selv om vi har Europas største havvindressurser.
Vi burde absolutt vært frampå som en potensiell havvind-leverandør av strøm til kontinentet.

Som renud skriver - Tyskland er en stor-eksportør av større komponenter til vindkraft. ikke minst Siemens gjør det godt her.

Endret 22.04.2017 14:53 av Beins
olejoerg
22.04.2017 17:25
#5033

Beins
Alle de landene du nevner har alltid slitt med energitilgangen. Hvis f.eks Saudi-Arabia eller Russland som er verdens største oljeprodusenter skulle velge å subsidiere alternativ energi fremfor å subsidiere det produktet de produserer ville det være helt idiotisk og mot deres interesser.

Tyskland er det beste eksempelet på en nasjon som alltid har slitt med energitilgangen, de har faktisk tapt 2 verdenskriger som følge av mangel på ressurser. Det er derfor ikke overraskende at Tyskland er veldig interessert i å bli kvitt oljehegemoniet da det vil gjøre Tyskland mer uavhengig av omverdenen og vil styrke deres konkurranseevne. Derfor har de vært villige til å ta den kostnaden det er å subsidiere alternativ energi. Det samme gjelder for øvrig Danmark, Sverige og i stor grad Storbritannia der oljeæraen går mot slutten. Det er ren egeninteresse og godt er det for da kan det muligens fungere.

Men å få store oljeprodusenter til å slutte å subsidiere egne borgere er absurd med mindre myndighetene klarer å gi dem det de trenger på andre måter. Og det evner ikke disse landene p.t, å kutte subsidiene kan få store politiske konsekvenser.
Beins
22.04.2017 18:18
#10289

Olejoerg

Subsidier av fossil energi er en uting - det fører til mer forurensing og sløsing med ressursen. Det er tull når bensin koster mindre enn vann.

Russland har under kommunismen og seinere benyttet lave, interne priser på energi, og er følgelig en svært dårlig bruker av egen energi med lite vekstkraftig anvendelse. Mens europeiske land og Japan har gått i bresjen for generell økt produktivitet og effektiv utnyttelse. USA klarer seg og bra på effektivitet fordi de ikke har en administrativ skjerming av energimarkedet.

Energisubsidier i fattige land er en overføring til de velstående og pengene kan anvendes langt bedre på utdanning og infrastruktur et.

Din argumentasjon er dessuten basert på at klimaproblemet er ikke-eksisterende , og Paris-avtalen kun en papirlapp. Klima kjenner ingen grenser, og det kommer andre tider, også for oljeprodusentene. det er farlig å lukke øynene igjen.

Subsidier bør generelt kun anvendes midlertidig - subsidieavhengighet er negativt på mange måter. Det meste av strukturen i norsk landbruk er tilpasset statlige penger - ikke forbrukernes ønsker. Men nå er det "umulig" å endre dette.

For alternativ energi er subsidier/tilskudd greit i utviklingsfasen. Men nå er vi i en ny fase der alternativ energi begynner å bli rimelig/konkurransedyktig.

Norge kan trolig levere 'uendelige' mengder strøm til forbrukerne med en pris av roughly 2 kr kwh med 0,50 i råpris, 1 kr i overføringskostnader, og 0,5 kr i avgifter/fortjeneste.
Det er slike ting staten absolutt må regne på når vi har en slik enorm ressurs.

Endret 22.04.2017 18:19 av Beins
blåball
22.04.2017 20:08
#3314

Om noen år er oljen like ren som noe annet , og heving av hus og sjøboder har vesentlig større prioritet i debatten .

Ha en god helg , med kald og god vind fra nordlig kant .
blåball
22.04.2017 20:24
#3315

Det fleste prognoser viser att havnivået vil stige det neste tiårene , og dei neste 50 til hundre år . ( en varmere golfstrøm noen tiår fremover , dernest er X faktor Grønlands isen , : smelter den ned eller øker isen det neste hundre år ? )
blåball
22.04.2017 20:35
#3316

Videre gir ett varmere hav og golfstrøm mer CO 2 utslipp til luft , og det vesentlig . ( ca 98 % er da naturlig syklus ).
blåball
22.04.2017 20:35
#3317

Mindre brunkull og kull , og mer gass / Lng i energimix .

Endret 22.04.2017 20:39 av blåball
Beins
22.04.2017 21:05
#10290

Vel blåball, mye forskjellig er på tegnegrettet. I framtida kan du kanskje fly hybrid-maskiner med elektrisk framdrift og langt lavere utslipp, slik som Airbus planlegger - den første varianten er en to-seter for å teste selve konseptet, på sikt har de 90 seter i tankene.

Airbus is now considering general aviation designs with up to 19 seats with hybrid-electric power after meeting with potential development partners among a small group of traditional US small aircraft manufacturers, a senior executive tells Flightglobal.

The new studies replace plans to develop a smaller, four-seat, hybrid-electric general aviation aircraft after demonstrating the propulsion technology in a future two-seat trainer and current two-seat prototype.

But the larger aircraft concept, if launched, would still serve its primary purpose as a stepping-stone towards Airbus' long-term ambition, which is to develop a 90-seat airliner with a distributed, hybrid-electric propulsion system.


Amerikanske Zumum har og planer om hybrid-fly med 10-50 seter i 2020.

Zunum Aero, a company backed by funding from Boeing HorizonX and JetBlue's tech venture arm, has revealed its plans to create a hybrid electric aircraft designed for regional flights with plans to fly by 2020. The aircraft would have a range of around 700 miles at launch, and the plan is to get that up to over 1,000 miles by 2030, which means it could service many popular commuter routes in the U.S., potentially.

Endret 22.04.2017 21:08 av Beins
renud
23.04.2017 16:22
#15427

Exxon med brev til The White House, hvor de, ikke minst i økonomisk egeninteresse, instendig ber om at USA fremdeles forplikter seg til Paris-avtalen:

Side 1:Side 2:Endret 23.04.2017 16:26 av renud
renud
23.04.2017 16:29
#15428

Ettersom man også vet at Ivanke Trump ønsker seg ett ettermæle som USAs Miljø-First Daughter, har nok Donald ikke lenger så stort spillerom.
Beins
23.04.2017 16:57
#10302

Ja, vi satser på Ivanka og Tillerson, og at Scott Pruitt blir overkjørt av resten.
Litt rart at han skal styre over mange av verdens fremste klimaforskere.
Slik er politikk, men han kan i hvert fall ikke styre forskningsresultatene. Det er viktig. Bare redusere forskningen og si opp ekspertene.

Spørsmålet er om klimaspørsmålet likevel har nådd en kritisk masse, og at denne teknologien m.m. bare vil fortsette utviklingen framover.
Beins
24.04.2017 10:25
#10311

Havvind-engasjementer for supplyrederne:

En gjennomgang Sysla har gjort blant norske redere viser at de til sammen vant kontrakter for minst fire milliarder kroner i fjor.

Den samlede kontraktsverdien er basert på rederienes egne opplysninger. For ett selskap gjelder tallet de faktiske inntektene fra vindkraft i fjor.

Havvindmarkedet har blitt en nødhavn for mange offshorerederier som fikk problemer da oljekrisen rammet hardt.

Første kontrakt

Eidesvik Offshore er et slikt rederi. Selskapet vant sin første kontrakt i vindsegmentet i februar i fjor, og kunne dermed ta skipet Acergy Viking ut av opplag.

I sommer kunne også Viking Poseidon tas ut av opplag.

- Vi er veldig fornøyd med at Siemens, for andre gang, har vist oss tillit ved kontraktstildeling innenfor dette spennende markedet, uttalte administrerende direktør Jan Fredrik Meling i en børsmelding da den andre kontrakten ble klar.

Ut av opplag

Et annet selskap som har funnet mye arbeid innen havvind, er Siem Offshore gjennom datterselskapet Siem Offshore Contractors.

- Siem Offshore Contractors' omsetning og margin er en betydelig positiv bærebjelke i Siem Offshore, sier Idar Hillersøy, administrerende direktør i Siem Offshore.

- I markedet for prosjektgjennomføring innenfor offshore vind konkurrerer vi heldigvis ikke bare på fartøysrater, sier Hillersøy.

http://sysla.no/maritim/mandag-norske-redere-dro-inn-fire-milliarder-fra-havvind-fjor/

Endret 24.04.2017 10:26 av Beins
Beins
25.04.2017 00:30
#10321

Mer om elektriske fly. Avinor har store forhåpninger om el-fly i Norge med batterier.
Mens Sintef er skeptisk til batterikapasiet/vekt og har mer tro på hydrogen/brenseslceller eller biodrivstoff for fly av noe størrelse.

Nå er Falk-Petersen overbevist om at el-fly blir en realitet.

På besøk hos den europeiske flyprodusenten Airbus ble han overrasket over hvor langt flygiganten var kommet med å utvikle passasjerfly som går på strøm. Fabrikken presenterte en status og vyer for dette arbeidet som har overbevist Avinor-sjefen at el-fly er langt nærmere enn de fleste hadde trodd.

Han tror vi vil kunne se de første batteridrevne flyene på norske flyplasser innen 10 år. Fly med under 20 passasjerer tror han kan komme relativt raskt. Deretter tror han også vil vil se fly som tar 20-100 passasjerer, og som kan operere på ruter med flytid på rundt en time. Etter hvert vil kraftigere batterier kunne by på flyturer på det dobbelte og med enda flere reisende.

EasyJet med i amerikansk prosjekt
- Da snakker vi om fly som dagens kort- og mellomdistansefly fra Boeing og Airbus som kan ta rundt 150 passasjerer. Når det gjelder enda større fly, må vi nok vente en stund til, og trolig da som hybrider som går både på biodrivstoff og strøm, sier Falk-Petersen.

Det skjer imidlertid ting også utenfor de store flyprodusentene. Det britiske lavprisselskapet EasyJet gikk for få dager inn i kompaniskap med den amerikanske produsenten Wright Electric for å delta i utviklingen av et fly med en batterikapasitet stor nok til å fly typiske kortdistanseruter. Produsenten sier til den britiske avisen Independent at de ikke er i nærheten av å kunne produsere et ferdig fly, men at de har startet en prosess som vil innebære hybrid-fly hvis batterikapasiteten ikke viser seg å bli stor nok.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Avinor--Forste-el-fly-i-norsk-rutetrafikk-innen-10-ar-619664b.htmlBeins
25.04.2017 01:04
#10322

Er det noen som har peiling på litium air batterier, deres status i dag og mulige kommersielle lansering?

Disse batteriene med en potensiell energitetthet opptil 1,7 kwh/kg vil være et enormt gjennombrudd, dersom de er mulig å realisere.

Det vil veldige muligheter for lagring av strøm, mye lavere batterivekt i el-biler, og ikke minst kan el-fly bli vanlig. Ganske store el-fly også.

Men da må noen fikse litium air utfordringen og gjøre dem klare for masseproduksjon. Billig skal de og være.
Beins
25.04.2017 14:19
#10323

Vindkraftorganisasjone GWEC tror vindkraft vil øke med 60% de neste 4 år. Men det er fremdeles mye å ta av.

GWEC oppgir vindkraftens andel av kraftproduksjonen i flere utvalgte land (kun produksjon av elektrisitet), som viser at denne energikilden har vokst til å bli en faktor å regne med:
Danmark: vind utgjør 40 prosent av kraftproduksjonen
Uruguay, Portugal og Irland: over 20 prosent
Kina: 4 prosent
USA: 5,5 prosent
Canada: 6 prosent
motbedreviten
25.04.2017 15:27
#2519

Jeg vil tro at i de landene hvor bruk av renewable el-kraft har øked mest også el-prisene til brukerne har øked mest.
Beins
25.04.2017 17:09
#10325

Det kan du jo undersøke, så slipper du å tro så mye.
renud
25.04.2017 18:50
#15453

Beins
Nå synes jeg du var streng.

motbedreviten er jo programforpliktet til å snakke mot bedre viten.
motbedreviten
25.04.2017 19:10
#2520

regner med at beins og renud er interessert i denne tabellen som støtter min #2519:

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00117&plugin=1
blåball
25.04.2017 19:32
#3331

Fornybar energi skaper arbeidsplasser og krever veldig mye langsiktig kapital , som igjen skal ha sin fortjeneste og utbytte , med tiden .

Batteriproduksjon krever mye energi og mineraler , på lengre sikt vil råvarer stige og kostnader øke .

Og strømkabler vedlikeholdes , og tilegg for moms og avgifter .
renud
25.04.2017 19:40
#15455

motbedreviten

"Regnestykket" på kostnad for renewable el-kraft kontra den gode gamle energimiksen, som du sikter til, er langt fra så enkelt som å se på kostnaden for strøm til husholdninger i EU over en periode på f.eks 10 år, som du linket til.

Produksjon av renewable el-kraft er i tillegg til store vind- og solcelleanlegg, nemlig også lokal produksjon helt ned på husholdningsnivå, hvor den produserte kraften ved hjelp av såkalte smart-strømmålere også på visse tider av døgnet og/eller ved kapasitet i nettet, kan kjøres tilbake i strømnettet mot betaling.

Et stadig økende antall husholdninger i Europa betaler dermed lite eller tilnærmet ingenting for strøm, på tross av at kilowattprisen har steget tildels mye i enkelte land.

Forøvrig må du også se på fra hvilket nivå strømprisen kom fra for 10 år siden, når du sammenligner land mot land, og også hensynta subsidiert strøm i en del av de øst-europeiske landene.

Det finnes også flere undersøkelser som konkluderer med at strøm vil bli billigere for sluttbrukeren, når omstillingskostnadene er tatt, ikke dyrere. legger man til kostnader påført samfunnet i form av sur nedbør, sykdommer i luftveiene og også kreft påført av lokal forurensning, samt en rekke andre negative konsekvenser av kull-, gass- og oljeforbrenning, går kostnadsnivået enda klarere i favør av renewable el-kraft allerede nå.
blåball
25.04.2017 19:57
#3332

renud

disse smarte strøm målere gir nok høgest strømpris , : når forbruket er høgest . ( gjennomsnittlig strømpris blir da høg nok sett over 24 timer . )

Energimix er i forandring , sluttbruker betaler .
renud
25.04.2017 20:52
#15458

blåball
Hele poenget med høyest strømpris når forbruket er størst, er jo å bevisstgjøre folk til å bruke strøm på tider av døgnet hvor forbruket tradisjonelt har vært lavest. Dette for å redusere toppe i forbruket, som ellers ville medført behov for kostbare oppgraderinger av nettet, som forbrukerne ender opp med å betale til slutt.

Avhengig av politisk vilje, vil dermed strøm, på litt sikt, bli billigere for forbrukerne. Dessverre vil nok resultatet heller bli høyere el-skatt og en melkeku for staten.

De aller fleste av oss kan bruke både oppvask- og vaskemaskin på de tidene av døgnet hvor prisene er lavt, det samme gjelder mye annet av de vi bruker strøm til. Med f.eks en Tesla 13.5 kWh PowerWall på veggen, kan man i tillegg lagre strøm når det er billig, og forbruke akkurat når det passer. Verden endrer seg.

Tesla PowerWall 2 - Dimensions L x W x D: 1150mm x 755mm x 155mm
Power With or Without Solar
Powerwall easily integrates with solar or operates independently to provide your home with continuous power day and night.
Total estimate $6,200 (Vil kunne leases for småpenger over 10 års garantitid)
Beins
25.04.2017 21:33
#10328

Tabellen viser at noen land uten fornybar satsing har hatt stor økning i strømprisen - Hellas mest av alle, Latvia og Estland ligger høyt.
UK har mest økning av fornybar-landene.

Men tabellen viser ikke "sannheten" da den skjuler ulike subsidier som ved at fornybar får støtte, mens ferdig nedskrevne kullkraftverk ikke blir avkrevd betaling for miljødeleggelser og helseproblemer av ulikt kaliber.

Det mest interessante i dag er grensekostnaden ved ny utbygging. Da kommer vindkraft på land best ut i sammenligninger. UK opererer med en kostnad på 0,25 NOK per kwh. Nå er havvind mest interessant - det kan gi virkelige store kraftmengder. Foreløpig ligger kostnaden ned mot 0,50 NOK per kwh. Ikke spesielt billig, men absolutt til å leve med
Forutsatt klimaproblem må fossilkraften betale for karbonfangst og lagring. Ikke billig det heller.

Dersom climate denials kan legge noen gode beviser på bordet - om at CO2 ikke påvirker klima i særlig grad, kan man nøye seg med partikkelrensing. Men vi ser ingen gode bevis - jeg synes at klimaskeptiske sider ofte er mangelfullee. Klimarealistene er propagandabasert og preget av fikse idéer, mens wattsupwiththat er bedre - uten å overbevise de heller.
Sceptical science og realclimate som fronter etablert klimavitenskap er mye sterkere i argumentasjonen, etter min ringe oppfatning.

blåball
25.04.2017 21:51
#3335

I Norge er ren fornybar som vannkraft til forbruker priset høgt , ca 70 prosent av strømrekningen er avgifter og nettleige . ( Fremtidig subsidiering av Havvind og Landvind , som øker gradvis , gir høgere strømpriser i tiår fremover . )

Endret 25.04.2017 21:52 av blåball
motbedreviten
25.04.2017 21:59
#2521

En kan gjøre mange forskjellige regnestykker på el-kraft prosjekter. For eksempel:

Oldnick gjorde i SSO topicen en fin beregning av det som fysisk trengs for et PV-solpanel prosjekt i sør egypt.
Det er ikke lite for fe 870GWh/år.
Vil det være lønnsomt uten subsidier og offentlig støtte, uten gullkantete kontrakter med salg til garantert pris, uten avtale om billig backup fra Asuan dammen?
Eller:
En kan gjøre EROI/EMROI beregninger for å se på avkastning på investert kapital.
Da kommer SOL/VIND prosjekter dårlig ut i en tysk gjennomgang av D.Weissbach 2013.
(se Oldnick i Renewable topicen )
Eller:
En kan se på det vi får av energi fra en kilde og den energien vi må putte i det ( teknologi med backup, material vinning , produksjon, transport, alt skal med i energi enheter) for å få det ut av kilden til å dekke behovet av samfunnet.
Er differansen positiv, da får vi noe gratis! Og samfunnet kan blomstre på det.
Er den negativ da vil prosjektet alltid være en belastning for samfunnet uavhengig av el-prisen.
Teknologi har litt å si men må ikke overvurderes,
Miljø, helse er latt utenfor.

Det at vindparker og solpanel-annlegg er bygget med billig kraft fra fe kullkraftverk blir fort veldig skjevt i pris sammenligningen.
Beins
25.04.2017 22:37
#10331

Solpaneler er billige å bygge opp i solrike land. De er fullt ut konkurransedyktige med hva som helst dersom arbeidet blir gjort skikkelig uten korrupsjon. Jeg har nevnt Solarpack mange ganger.

Vindkraft - mye har skjedd siden 2013, og Weissback opererer med vanvittig høye back up kostnader for vind.

Nå gir vindkraftauksjonene i Danmark og Tyskland langt mer nøyaktig info enn beregninger fra skrivebordet.

Vannkraft er helt greit som back up fordi den kan skrus av og på. Gass er og en mulighet, og i framtida hydrogen og batterier. Når litium-luftbatterier kommer på markedet blir det nye tider. Eventuelt en av de andre løsningene med nano-teknologi, aluminium-luft eller hva det blir som vinner kappløpet.

Guardian: The chief executive pointed to the tumbling cost of green energy as evidence that wind and solar could supplant fossil fuels quicker than expected.

"When you look back in 10 years from now, we'll see this period around 2016-17 as an inflection point," Henrik Poulsen said. "The cost of offshore wind, also solar and onshore wind, is coming down at such speed that nobody could have predicted."

Dong Energy is the UK's largest windfarm operator with stakes in planned or existing projects able to produce five gigawatts (5GW), more than the planned Hinkley Point C nuclear reactors.

Poulsen said technological advances in the energy industry meant wind power could end up supplying more than half of the UK's electricity demand.

"When you combine different things, you could see offshore wind's total of the energy mix going a lot higher," he said. "You could definitely go above 50%." He cited the falling cost of wind power, coupled with rapid progress in battery storage technology.

Wind power is often criticised for its intermittency, in that it cannot be relied upon to meet the UK's energy needs because the wind does not always blow. But improvements in battery storage will mean surplus wind energy can be stored for release on windless days.

"There is plenty of room for additional offshore wind capacity in the UK and we would love to play a role," said Poulsen.

Dong Energy confirmed it was seeking buyers for its North Sea oil and gas business, and Poulsen said the decision was more than simply financial. "The company has an ambition of leading the energy transformation of leading the transition to renewables," he said. "That's been driving us for the past few years and we see this as the natural step to transforming to be fully focused on green energy."

He said the sale had nothing to do with the fact that oil prices have been stubbornly low for two years. "It's a matter of vision and strategy and not the oil price," he said.
The company is "engaging with potential interested buyers", said Poulsen, insisting that a glut of oil assets for sale would not hamper the process. He said the division had already sold less profitable, high-cost assets that would have made it less attractive to a buyer.

Poulsen was speaking as Dong Energy released third quarter figures that showed a jump in profit to 400m, compared with just 55m last year. Much of the improvement came from proceeds of the sale of Dong's gas distribution grid in Denmark.

During the quarter renewables overtook oil and gas as the company's biggest source of earnings, accounting for 42% of operating profit.

Despite the sale of its oil business, the firm has no plans to change its name, which is short for Dansk Olie og Naturgas (Danish Oil and Natural Gas).

Endret 25.04.2017 22:40 av Beins
Beins
25.04.2017 23:07
#10332

Fornybar vil etter hvert overta stordriftsfordelene som fossil energi hadde tidligere. Samtidig som forskningen og vris i den retningen og gir teknologiske sprang. Alt dette ifølge Bloomberg.

Electricity produced by wind power is now the cheapest in the UK, according to analysis from energy experts.

According to a new study by Bloomberg New Energy Finance (BNEF), wind power is now the cheapest electricity in both the UK and Germany, a first for any G7 economy.

According to Bloomberg, this is because the rise of renewables, as well as technolgical advances in efficiency and power storage, is making fossil fuel-generated energy more expensive.

This creates a cycle that pushes up the cost of coal and gas power, leading to more renewable energy being generated....

However, as more and more renewable energy generators are produced, the less coal and gas needs to be used, with some of their share of electricity generation being taken away.

The less fossil fuels are used, the more money it takes to generate electricity with them in power plants, owing to the increased costs generated when these plants are sitting idle.

And as these costs rise, the more renewables will be used - it's a cycle that results in fossil fuels becoming more expensive and less used, and renewable power becoming cheaper and more prevalent.

Endret 25.04.2017 23:07 av Beins
Beins
26.04.2017 17:04
#10337

Vitenskapskomiteen i Representanthuset (USA) hadde en høring i mars om klimavitenskap og forskningsprinsipper. Komiteen er ledet av den svært fossil-vennlige Lamar Smith.

Det spesielle med høringen var at man innkalte 4 vitner, derav 3 skeptikere og 1 som står på teorien om menneskeskapt oppvarming (AGW). Det helt motsatte av man finner i USAs forskningsmiljøer som er svært entydige på AGW.
Men Michael Mann gjorde en meget bra figur - han er ikke bare faglig sterk, men har og svært gode talegaver.

På motstander siden hadde man de to kjente skeptikerne John Christy og Judith Curry som er gjengangere i den mindre gruppen av skeptikerfjes sammen med Richard Lindzen.

Er du gira på AGW-debatt, har du her to timer med utspørring og kommentarer der skeptikerne er i flertall.
Spol litt fram for å komme i gang.

motbedreviten
09.05.2017 16:13
#2523

Beins og tas1,
Om apocalyptiske scenarioer fra metanhydrat vest for Svalbard lenger oppe i topicen.

http://www.sciencemag.org/news/2017/05/methane-slowing-global-warming-arctic

Det norske CAGE prosjektet fra Mienert et al går på det samme.
Det blir interessant å se hva de har funnet.
.
Beins
09.05.2017 18:00
#10413

Det er en klart positiv bi-effekt av metanlekkasjer fra havbunnen at de stimulerer co2-opptak på dagtid via fotosyntesen.

Men jeg tror nok dette er en prosess som er vanskelig å styre i sånn passe omfang, og at for sterk oppvarming av havbunnen vil kunne smelte for store mengder metanhydrater med farlige konsekvenser for avanserte livsformer.
yemaya 2
09.05.2017 22:28
#8267

Mener du oss på AH? Det med avanserte kan diskuteres for manges vedkommende.

Endret 09.05.2017 22:29 av yemaya 2
Beins
09.05.2017 22:35
#10415

Ja, da tenker jeg spesielt på AH og apekatter. Dessuten lemurer fra Madagaskar.
yemaya 2
09.05.2017 22:41
#8272

Men hvorfor er avanserte livsformer mer utsatt enn primitive?
Beins
09.05.2017 22:50
#10416

Dei tåler mindre forstyrringar.

Sjølv i eit inferno kan ulike mikroorganismar klara seg, men ikkje pattedyr.

Mikroorganismer tilpassar seg veldig fort, ein ny generasjon kan ta nokre timar på å bli etablert. Ikkje slik med dyr og menneske.

Endret 09.05.2017 22:50 av Beins
yemaya 2
09.05.2017 22:54
#8273

Så da vil dei meist primitive på AH ta leinga.
yemaya 2
09.05.2017 22:55
#8274

India skal forresten gå all in elbil innen 2025 leste jeg, så da er det håp for alle
skipper*
09.05.2017 22:56
#12651

Også her var forskerne overrasket: Deres målinger tyder på at rundt 1900 ganger mer CO2 blir absorbert, enn metan som slippes ut.
Om en kompenserer for hvor potent metan er, er det likevel snakk om en 230 ganger mer "kjølende" effekt fra CO2-opptak enn varmende effekt fra metan.

- Disse funnene utfordrer den bredt holdte oppfattelsen om at områder som har mye metanutslipp øker den globale drivhuseffekten, skriver forskerne i sitt sammendrag av forskningsartikkelen.

De er derimot krystallklare på at de ikke vet om den samme effekten finner sted andre steder i verden, og spesielt i ikke-arktiske strøk.

Endret 09.05.2017 22:57 av skipper*
Beins
09.05.2017 23:12
#10418

Ja, eg las om India og el-bilane. Lufta vil bli mykje betre.

Dei vil nok laga nokre el-bilar sjølv der, av det billige slaget, slik som med vanlege bilar og motorsyklar i dag.
renud
09.05.2017 23:28
#15553

Det var hyggelig å høre,
at metanutslipp fra havbunnen gir håp for bunnslammet på AH.

Endret 09.05.2017 23:40 av renud
yemaya 2
09.05.2017 23:35
#8277

Eg vonar at elbilane ikkje tek over innan Tawke vert tømd.
renud
09.05.2017 23:38
#15556

Tawke, er det det svarte oljehullet i Kurdistan,
som absorberer alle KRG-betalingene før de kommer DNO, og dermed aksjonærene tilgode?
yemaya 2
09.05.2017 23:45
#8280

Du ser for svart på det
renud
09.05.2017 23:49
#15560

Det har jeg hørt før.
Jeg oppfattes visstnok som en pessimistisk optimist.

Og/eller motsatt.
Beins
10.05.2017 00:12
#10423

Indianerane har sagt - fyrst Tawke og so el-bil.

Kom til Dehli når dykk hev tømd Tawke. Då kan dykk køyre el-bil ned hovudgata i byen vår.
motbedreviten
01.06.2017 21:56
#2526

Da var det avgjort.
USA vil trekke seg fra Paris-avtalen.
En avtale som handled om...... lite klima og mye penger som du og jeg skulle betale.
Trump har regnet på det.
Han overlater regningen til EU og også Norge.
yemaya 2
01.06.2017 22:09
#8355

Verden går nok videre med Trump ( and America?) last.
Beins
01.06.2017 22:19
#10540

Amerikanerne er for Paris-avtalen viser meningsmålinger.
Big oil er for.
De nye store bedriftseierne som Elon Musk og Microsoft-eier Bill Gates er for avtalen.
Alle store amerikanske fagmiljøer innen naturvitenskapelig forskning er for avtalen.
USAs nasjonale vitenskapsakademi har laget mange uttalelser om menneskeskapt klimaendringer.
Trump tror han vet bedre enn USAs fremste vitenskapmenn og nobelprisvinnere i fleng.
Det er latterlig. Det er fjøsnissene og de mest reaksjonære som har vunnet her.
motbedreviten
01.06.2017 22:28
#2527

Ja, mange snakker for sin syke mor.
blåball
01.06.2017 22:32
#3418

Trump vil reforhandle Paris avtalen . ( En ny klima avtale med andre ord , og den skal bli bedre . )
yemaya 2
01.06.2017 22:33
#8356

Hehe! Det blir vel like lett som Obamacare.
blåball
01.06.2017 22:42
#3419

Det kan man si , men Europa bruker forurensende kull og spesielt brunkull , i stedenfor avtaler om natrgass m.v i en lang overgangsperiode.

blåball
01.06.2017 22:44
#3420

USA har allerede avtaler med Kina på levering av gass .
Beins
01.06.2017 22:45
#10541

MBV

Flott at du og Trump vet så meget bedre enn National Academy of Sciences.

George Bush jr hadde nå vett nok til å spørre sine fremste vitenskapsmenn om råd i saken, men fjøsnissen vet alltid best selv, etter noen runder i lenestolen.

Typisk fjøsnisse begrunnelse er denne:

Ahead of Donald Trump's announcement on Thursday afternoon that the U.S. is backing out of the Paris climate agreement, one GOP congressman offered up his optimistic outlook on global warming to his constituents.

"I believe there's been climate change since the beginning of time," Michigan Rep. Tim Walberg told the town hall gathering in Coldwater, Mich., last week. "Do I think man has some impact? Yeah, of course. Can man change the entire universe? No."

He seemed to mostly have the crowd on board at that point, but it's what he said next that triggered some murmurs.

'Well, as a Christian, I believe that there is a creator in God who is much bigger than us. And I'm confident that, if there's a real problem, he can take care of it.'
Tim Walberg

Endret 01.06.2017 22:46 av Beins
LinPiao
01.06.2017 22:54
#2862

Trump gjennomfører her det han sa hundre ganger under valgkampen og de stemte​ jo på ham. Samtidig blir jeg ikke forundret hvis det er amerikansk teknologi som sørger for det grønne skiftet.
OldNick
01.06.2017 22:56
#19154

Vi applauderer President Trump for det motet han har oppvist i denne saken.


Denne administrasjonen vil ikke at USA skal svare for ukjente organer utenfor eget land som vil legge beslag på ressurser og arbeidsplasser, dersom det ikke tjener USA.

Om han har gjort mye dumt så langt i sin opptreden som POTUS, så vil han ikke på lang tid bli glemt for den avgjørelsen han og hans administrasjon tok i kveld.

La oss håpe dette vil få resten av Paris-kameratene på andre tanker og se på risikoen som klimagasser (CO2 primært) egentlig representerer.

Dataene viser ikke at videre økt CO2-utslipp vil føre til klimakatastrofe. CO2 er en klimagass, og videre økning skal gi økt temperatur i atmosfæren (alt annet like), men effekten er marginal siden CO2 er en så svak klimagass.

I alle økonomiske modeller som myndigheter og forskere som tror på IPCC's klima-modeller benytter, er den økonomiske effekten utslipp av CO2 fra økonomisk aktivitet gir, satt til negativ verdi.

Mange "skeptiske vitenskapsmenn" (skeptiske til klimalarmismen og IPCC's konklusjoner - meg selv inkludert, ikke fornektere) mener at effekten av økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren på det nivå vi har vært, er for tiden og vil komme senere i dette århundret er positiv på verdens-økonomien.

Hvis det er den korrekte oppfatningen av sum av alle de reelle effektene som CO2 (og noen andre såkalte klimagasser som verdens økonomiske aktivitet slipper ut) har, så skulle derfor fortegnet i disse økonomiske modellene være snudd til positiv. Slik som stort sett alle forskere er enige om var i de første ca. 100-150 årene av vår moderne verdens anvendelse av fossile energikilder.

Snu fortegnet = Problem solved!

...og alle ressurs-ødeleggende aktiviteter ville stoppe ganske snart.
Opptak av pressekonferansen fra Pence, Trump og Pruitt fra ABC News. Sendingen begynner med intervjuer og diskusjoner fra ca. 4 1/2 min, Pence kommer etter ca. 44 min for å introdusere Trump, som kommer etter ca. 46 1/2 min. og Scott Pruitt kommer etter ca. 1t 14 1/2 min.

Trump holdt seg til manus denne gangen, prøvde heldigvis ikke å kalle klima-problematikken en "hoax", og gjorde et solid inntrykk.

Endret 01.06.2017 22:59 av OldNick
blåball
01.06.2017 23:00
#3421

Ja , nye membraner kan rense avgasser fra olje . ( for eksempel grafen og nanoteknologi...... ) .
Beins
01.06.2017 23:18
#10542

Poenget er at den beste, foreliggende kunnskap om temaet klima er entydig i konklusjonen om menneskeskapte klimaendringer med alvorlige globale konsekvenser på sikt. Også at effektene av utslippene vil vedvare i hundrevis av år.
Det man må forske mer på er hvor sterk temperaturstigningen blir ved ulike CO2-nivåer. Men mange forskere regner at en dobling av nivået fra førindustriell tid på 280 ppm vil gi en oppvarming på 3 grader. Nå ligger vi på 400 ppm og er på god vei til dobling. Temperaturen er opp noe over én grad så langt.

Man kan gjerne si at Trump var "modig" uansett hva han landet ned på. Han utfordrer viktige miljøer uansett. Modigere er de som i hans krets hadde sagt opp i protest, slik som Tillerson og Mattis. Eller dattera og svigersønnen. Men det skjer vel ikke. Taburetter frister.

Men Elon Musk har sagt opp posisjonen i vitenskapsrådet - forståelig nok. Mange i California vil melde seg ut av unionen, men det sitter vel langt inne. California føler seg motarbeidet da de går i spissen for ny teknologi og miljø. Mens Trump frir til de gamle kull-statene.

Endret 01.06.2017 23:21 av Beins
yemaya 2
01.06.2017 23:30
#8357

Gammelt tema dette:

renud
01.06.2017 23:35
#15726

Beins
"Mange i California vil melde seg ut av unionen, men det sitter vel langt inne."

Enig i det. Men la oss ta det tankeeksperimentet.
California er verdens 6. største økonomi. Hvor stor vil USAs restøkonomi være, i verdensmålestokk, dersom California faktisk melder seg ut av Unionen?

Trump kan jo umulig ha noe i mot det, han applauderte jo Brexit, tok faktisk æren for den.
Beins
01.06.2017 23:47
#10543

Renud - Brexit er en god parallell!
Rest-USA (49 stater) vil fremdeles være meget store, kanskje på linje med EU etter UKs uttreden, trolig mindre enn Kina, spesielt om vi ser på BNP korrigert for prisforskjeller (Kalt PPP-beregning).

Aftenposten: Frankrikes president Emmanuel Macron har snakket med Donald Trump og sagt at Parisavtalen ikke under noen omstendighet kan reforhandles.

Macron snakket med Trump på telefon torsdag, kort tid etter at Trump kunngjorde at han trekker USA fra Parisavtalen.
tas1
02.06.2017 02:12
#13468

Hørte med et halvt øre at India i henhold til Paris-avtalen skal få øke sin kullbrenning kraftig på "bekostning" av bl.a. USA (korriger hvis dette er feil).
Det betyr altså at forurensningen skal utjevnes mellom de vestlige og oppadkommende stater/land - hvor i h....... ligger meningen i det da?
Blir kloden bedre av at landene flytter forurensningen mellom seg?
Hvis vi står med dritt opp til ørene, så hjelper det vel faen så lite hvis f.eks. India skal få "overta" for USA når det kommer til klimagasser o.l.
Finnes det virkelig "landegrenser" i atmosfæren? Skjønner godt at Trump som ikke-politiker reagerer på dette.

Fokuser heller på miljøet, for der kan det virkelig gjøres noe. Klodens naturlige svingninger kan man aldri få endret uansett.
blåball
02.06.2017 08:26
#3422

tas 1 .

Dansk Klimaforsker er enig med Donald Trump : Dagens Parisavtale er ikke god nok . ( Mer på DN.no i dag ) .

Det foregår teknologi utvikling både innen olje og gass og fornybar : det betyr mindre utslipp av klimagasser på lengre sikt .

Big Oil er for Parisavtalen , dette er energiselskaper som vil profitere på en gradvis utvikling , f.eks . Statoil .

Japan vil f.eks . fase ut Kjernekraft til fordel for Havvind og Naturgass og på sikt også Hydrogen .

Dagens Kullforbruk forurenser desidert mest . ( Her kommer Trump inn , og stiller dei rette spørsmålene . )

oya4
02.06.2017 08:33
#349

President Trump stod frem som en stor leder, som setter en stopper for den største religionen i verden, CO2-sekten.

CO2 gjør verden grønnere og mer fruktbar, en bedre verden.

Forskere som bruker hodet vet at CO2 holder verden i live.
Forskere som sier at CO2 varmer opp verden er hjernevasket, og vet at jorden er flat.
blåball
02.06.2017 08:52
#3423

Statoil tilbyr CO2 lagring i Nordsjøen , og utnytter dette til å ta opp mer olje fra oljebrønner i nærheten . ( Der er rasjonelt i ett kvotesystem / Paris avtale . )

Avtaler om utfasning av Kull i Europa , til fordel for Naturgass er en god ide dei neste 30 til 50 år . ( Mindre lokal forurensning og mindre CO2 totalt sett . )

Dagens batteri produksjon krever mye mer energi på Verdensbasis , og det vesentlig . ( Det betyr att olje og gass forbrukes mer dei nærmeste tiår , og olje brukes til mere enn bare biler . )
tas1
02.06.2017 09:45
#13469

Som den ledende industrielle nasjon, så skal USA på mange måter straffes for sin vekst ved at dagens fremvoksende økonomier/nasjoner nærmest får fritt spillerom i årene som kommer - dette fordi USA har tatt ut mest fra den fossile "karbonbanken" de siste +100 år. Kina (som slipper ut mest) kan f.eks. øke sine utslipp de kommende 13 år fordi de fremdeles har mye innestående i "karbonbanken".

Stockamateur
02.06.2017 10:00
#12036

tassen

Enig med deg. Det blir for dumt hvis noen har "karbon i banken" og kan øke sine utslipp fremover, mens andre må knipe igjen. Konklusjonen jeg er fristet til å trekke er at dette ikke er en veldig viktig sak. Er CO2 en viktig sak?
Beins
02.06.2017 10:35
#10544

Dersom CO2 er et problem, er Paris-avtalen svært viktig fordi den er vårt viktigste virkemiddel for å redusere utslippene.Å fortsette med uhemmete utslipp som før, er den absolutt dårligste løsningen av alle.

Å skrote Paris-avtalen fordi den ikke er 'rettferdig' nok, løser overhodet ingen klimaproblemer. For utviklingslandene er det rettferdig nok at de får bygge opp sin industri med gammeldags teknologi 15 år lenger enn de rike landene.
Forutsetningen er at vi har et klimaproblem. Det mener vitenskapen. CO2 nivået har økt fra 280 ppm til 400 ppm, og global temperatur har steget noe over 1 grad. Fortsatt økt oppvarming vil føre til mer langvarige tørkeperioder og hetebølger, mer ekstremvær, økende havnivå, økt migrasjon fra utsatte områder.
Dette er prosesser som er langt vanskeligere å stanse enn et tankskip på full fart.

oya4 kan naturligvis skrive at USA fremste forskermiljøer er hjernevasket - de fremste hjernene i verden er lurt til å tro på fantasier. Slik som NASA - som utfører teknologiske mirakler - de er lurt til å tro på menneskeskapte klimaendringer av noen... aliens eller Al Gore ?+

NASA er seriøse folk - de forsker på mye. De sier og f.eks at verden har blitt grønnere de siste 35 år. Økt CO2 fører til økt fotosyntese. Men det er én side av saken. En annen side er megatørke og hetebølger. Det skriver NASA også om.
Eller at jordas grunnvannreserver skrumper inn (11% på noen år).
NASA vet og at dersom vi begynner på reduksjoner nå, vil CO2-nivået likevel fortsette å øke i mange år framover. 2-graders målet ryker nok, og kanskje nærmer vi oss 3 grader som er veldig dramatisk.

Verden er avhengig av både fossil og fornybar energi side om side i mange år ennå. Men teknologivridning og økonomisk satsing mot mer fornybart, er enormt viktig.

tas1
02.06.2017 11:18
#13470

Beins,

Det er vel ingen som er imot en satsing (side om side med fossilt) på fornybar energi?
Tror du m.fl. at f.eks. California kommer til å skrote alt de har gjort på dette området fordi Trump sier nei til Paris-avtalen slik den fremstår nå for USA sin del?

Paris-avtalen virker mer som en gammel røykelov/regel i fly der man kunne røyke som man ville bak i flyet, mens det var forbudt fremme - med det resultat at alle som ville røyke trakk bakover slik at en knapt kunne finne dass. På samme måte vil disse landene som har mye innestående i "karbonbanken" få "røykere" fra vesten bakover slik at de fremme liksom skal få bedre luft.

Endret 02.06.2017 11:19 av tas1
Beins
02.06.2017 11:40
#10545

tas1

Nå skjer det en del positive ting fordi klimaproblemet blir tatt på alvor, og det er synergieffekter overfor andre miljøutfordringer som byluft og astma.

CO2-utslippene i verden var konstante i 2014, 2015 og 2016 iflg IEA. Kina sank med 0,7% i 2015 og var svakt negative også påfølgende år iflg deres tall. Det er ganske få røykere som trekker bakover i flyet fordi antallet røykere framme er på vei ned. Men samlet er det altfor mye røyk fremdeles, og det trengs restriksjoner, stadig mer etter hvert som vi får bedre teknologi.

Biler og fly på strøm, store fly på biodrivstoff fra alger. Arizona har avtaler på bygging av svært rimelig solar-el til 3 cent per kwh i råpris.

Trump liker jo ikke dette her. Han vil ha coal-mines. Selv big oil med sin olje og naturgass istedenfor kull er for radikalt for han.

California vil fortsette uavhengig av Trump, men har blitt truet med omgjøring av sine lover om bl.a kjøretøyutslipp. Også NY City vil fortsette sitt miljøarbeid uavhengig av Trump. Men effekten blir dårligere når man ikke trekker i lag
tas1
02.06.2017 12:17
#13471

Vet ikke om min sammenligning med røyking i fly kom godt frem, men i overført betydning så betyr det som følger; Fra rad 1 til 20 så sitter de som ikke røyker (I-landene), mens fra rad 21 til 32 sitter røykerne (U-landene).
Paris-avtalen sier altså at røykerne kan få fortsette å røyke (de kan sågar få røyke mer enn de gjør i dag), mens de som har fått restriksjoner ikke lenger skal få lov - MEN de kan selvsagt komme bak til røykerne og forurense med de, for de har fremdeles mye røyk til gode før de også må trappe ned.

Det er sikkert rettferdig fra et sosialistisk synspunkt (der alle skal ha det likt), men er det rettferdig ovenfor miljøet? Trekker egentlig alle i lag når den ene halvparten skal få ta igjen de som etter flere sin mening er årsaken til dagens oppvarming? Er en coal-mine en coal-mine (med påfølgende kullfyring) det samme enten den står i USA eller i India, eller er det tross alt en teknologisk forskjell på foredling og bruk?

Eller la oss si at det kom en katalysator-lignende dings som gjorde at absolutt all NOX forduftet fra en dieselmotor, men siden India hadde så mye tilgode i karbonbanken, så behøvde ikke de å innføre dette før om 15 år siden de har mye forurensning til gode. Er det fornuftig og rettferdig ovenfor miljøet?

Og hva med supertankerne som er de verste miljøbombene der ute, men som ingen virker å bry seg med (ei heller når det nevnes her for n'te gang)?
blåball
02.06.2017 12:26
#3425

Mye rett i det tas 1 .

Det kan godt være att katalysator for NOX kommer , Supertankere er internasjonale i internasjonalt farvann , men det finnes måter å redusere utslipp allerde i dag , men i mindre grad i bruk . ( Teknologiutvikling kommer nok her også , men ting tar tid . )

Trump setter ny fart i handel og miljø relatert.......
blåball
02.06.2017 12:34
#3426

Beins har nok oversikten her , det er allerede diesel lastebiler som renser luften i Oslo . ( Når den parkeres på Aker Brygge på tomgang , renser den luften fra røykere der...... ).
tas1
02.06.2017 12:43
#13472

Joda, teknologien er virkelig på gang når det gjelder NOx (men det vil nok uansett ikke endret stempelet som er satt på dieselbiler her til lands), og dessuten ville bilindustrien i India og Kina fått "lov" til å avvente med teknologien siden de har mye utestående i karbonbanken (hvem sitter i styret der forresten?)
blåball
02.06.2017 12:46
#3427

Erik Solheim er kandidat .......
blåball
02.06.2017 12:53
#3428

Karbonbanken gir penger til bevarelse av regnskog , samt klimakvoter til Big Oil , og muligens Kullindustri..... ( Fordel Kina ) .

Trump kommer nok med flere gode forslag innen miljø , men Senat og Kongress i USA må overhøres først og fremst.....
Beins
02.06.2017 14:42
#10547

tas1

Det er jo en bra begynnelse at CO2-utslippene i verden flatet ut 2014-16 med 0-vekst, det viser at også utviklingsland begynner å ta i bruk ny teknologi som er initiert i Vesten når de ser fordeler med det. Det er unødvendig å tolke avtalen i teoretisk verste konsekvens, slik som Donald.

Utviklingslandene har en teoretisk frihet fram til 2030 - så blir Trump sur på det og hiver hele prosjektet ut vinduet. Det løser jo ingenting som helst. Saken er at ny teknologi i vest fører til lavere utslipp i u-landene via teknologieksport. Hvorfor skal India ødelegge byluften sin med NOX dersom de kan montere en dings på hver bil?

Alle land skal dessuten legge fram planer for sin håndtering av CO2, også de med fritt løyve. Kina har der vist at de vil dekople økonomisk vekst fra CO2-utslipp. Målet er at hver BNP-enhet skal produseres med 40-45% lavere CO2-utslipp i 2020 målt mot 2005. For 2030 er målet 60-65% reduksjon per BNP-enhet.
Altså - ikke noe absolutt CO2-mål fra Kina, men viktige tiltak som bremser veksten i utslippene i landet - før de skal ned fra 2030 og utover.

Man får håpe at de positive kreftene i USA fortsetter å arbeide konstruktivt slik at kull-lobbyen ikke blir vinneren likevel. De store teknologi-gigantene vet hvor hen det bærer - Boeing og General Electic er klart på vei i rett retning. Batterifly høres merkelig ut, men kan bli realitet om få år.

Endret 02.06.2017 14:45 av Beins
tas1
02.06.2017 14:55
#13474

"Det er unødvendig å tolke avtalen i teoretisk verste konsekvens, slik som Donald."

Nei, og det er heller ikke nødvendig å tolke Trump sitt steg tilbake i verste konsekvens - for det er fremdeles flere stater i USA som vil fokusere videre på fornybar energi (bl.a. fordi det gagner miljøet).

Det er ikke slike som Trump (eller undertegnede for den saks skyld) som kun ser svart/hvitt eller himmel og helvete vedr. dette, men klimafundamentalistene som tilsynelatende kun ser armageddon og katastrofe rundt neste sving. Det er jo f... meg ikke en eneste nyanse å spore.
Beins
02.06.2017 15:06
#10548

Det er kun fundamentalister som vil hive vår eneste mulige avtale på fyllinga.
Trump sammen med Syria og Nicaragua. Hva har de å tilby? Bare tomprat og utflukter.

Jeg har ellers skrevet at de positive kreftene i USA vil fortsette sitt arbeide for ny teknologi og bedre miljø, faktisk også big oil. California og andre.
Men de er forbannet på Trump, naturlig nok.

Men det positive vil skje på tross av Trump, og ikke grunnet Trump.
Han vil for alltid framstå som en historisk taper. Og USAs beste venner er rasende. japan, Australia, tyskland. Lyn forbannet.
olejoerg
02.06.2017 15:37
#5054

Likevel må det konkluderes med at dette er et hardt slag for klimafundamentalistene. Å gå rundt og tro at det faktum at USA nå snur i denne saken ikke vil få stor betydning er selvbedrag.

Administrasjonen i USA vil i tillegg til dette også endre føringene for hvilken type forskning man bevilger penger til. Gitt at USA er verdens ubestridte leder innenfor dette området vil dette medføre et annet fokus enn det som har vært.

USA`s rolle i verden er redusert de siste par tiårene, men fremdeles er USA "bjellesauen".

tas1
02.06.2017 15:37
#13475

Helt alvorlig Beins! Det er akkurat en slik fremføring som du viser her i ditt siste innlegg som gjør at jeg ikke orker å ta deg alvorlig. Det hele blir bare så enormt svart/hvitt at det er ikke interessant å føre en dialog - for enten er man med på det du proklamerer, eller så er man taper og tilnærmet idiot.

Du får det å virke som om resten av verden er blitt medlem av et globalt miljøvernforbund med Al Gore i spissen, og at Trump sitt nei er inngangen og en direkte årsak til en kommende katastrofe - og skulle Trump i det minste hatt ett poeng eller annet sted, så skal det så visst ikke komme frem (for han er jo allerede stemplet som taper sammen med Spetalen).
Fanatic
02.06.2017 15:50
#28022

"Det er kun fundamentalister som vil hive vår eneste mulige avtale på fyllinga.
Trump sammen med Syria og Nicaragua. Hva har de å tilby? Bare tomprat og utflukter."

Du har ikke satt deg godt inn i saken når du som klimaalarmist snakker dritt om Nicaragua som ikke signerte Parisavtalen fordi den ikke var streng nok...
Beins
02.06.2017 16:13
#10549

tas1

Dine karakteristikker av undertegnede er ikke av ny dato, de er jeg innforstått med.
Min "fundamentalisme" i klimasaken er på linje med en gjennomsnittlig H+FrP-regjering. Eller en gjennomsnittlig vestlig regjering. Dvs det motsatte av ekstrem-holdninger.

Poenget for meg er hva vitenskapen sier - desto mer jeg leser om klima desto klarere står det for meg at teorier om naturlige variasjoner for inneværende oppvarming ikke holder mål. Heller ikke at CO2-økningen skyldes avgassing fra hav og andre bortforklaringer.

I USA har en klima-ekstremist vunnet makten i det hvite hus. Ja selv i hans nærmeste krets er det folk som forstår saken langt bedre enn sjefen, men Trump hører tydeligvis på særlingene som Brannon og Pruitt. De er ekstremister i denne saken, slik som en del andre på ytre religiøse-høyre fløy. De har nesten ingen backing i tunge vitenskapelige miljø. Kun 1 nobelprisvinner har de klart å stable på beina.

Klima dreier seg ikke om armageddon men om forverra levekår for mennesker og dyr. Ekstremvær, tørke, hetebølger, hav. 3 grader varmere er ganske ekstremt, men vi vil overleve, selvsagt vil vi det. Men det blir enorme migrantstrømmer.

USAs lederskap - hvem vil følge USA i denne saken. i hvert fall ikke EU-landene, japan , Australia, Canada osv. Ikke Kina og india. Hvem er kandidatene??

Trump blir en taper i historiebøkene fordi han sa nei til en av de viktigste avtalene som er inngått.

Californias guvernør la ut følgende uttalelse:

Donald Trump has absolutely chosen the wrong course. He's wrong on the facts. America's economy is boosted by following the Paris Agreement. He's wrong on the science. Totally wrong. California will resist this misguided and insane course of action. Trump is AWOL but California is on the field, ready for battle.

Guvernør Jerry Brown er på vei Kina for å diskutere oppfølging av paris-avtalen - interessant at USA får flere stemmer utenriks. Som renud skrev - California er verdens 6. største økonomi.

Beins
02.06.2017 16:26
#10550

Fanatic

Poenget er at de tre landene USA, Syria, Nicaragua står utenfor Paris-avtalen.
USA og Nicaragua er fundamentalister i hver sin retning. Syria er en paria-stat.
De har ingen som helst ting å bidra med til en felles avtale-løsning bortsett fra tomprat og utflukter.

Har du noen mer interessante argumenter?


Fanatic
02.06.2017 16:37
#28023Endret 02.06.2017 16:37 av Fanatic
Beins
02.06.2017 16:52
#10551

Jeg tipper vel at blant disse tre moro-gubbene er den skalla fyren Michael Mann.Endret 02.06.2017 16:54 av Beins
tas1
02.06.2017 16:59
#13476

Øystein Stray Spetalen skriver i en epost til E24 hvorfor han mener Kina får fordeler med Parisavtalen: - Fakta er at Kina bare i år antas å øke sine CO2-utslipp med anslagsvis 1.000 millioner tonn CO2. Kina snakker om kutt, men slipper ut mer. Til sammenligning er Norges totale utslipp på 50 millioner tonn co₂. Det vil si at hele Norges samlede CO2-utslipp er det samme som Kinas økning i CO2-utslipp på bare 18 dager, skriver han. - Jeg ønsker bare å få frem tallenes tale, så kan hver enkelt bedømme om de synes Parisavtalen er fair-trade.
Beins
02.06.2017 19:04
#10552

Press release - 28 February, 2017

Beijing, 28 February 2017 - China is forecasting a significant drop in CO2 emissions of approximately 1%, according to Greenpeace East Asia's analysis of China's National Energy Administration forecasts for 2017. [1] This would be the fourth year in a row of either zero growth or a decline in CO2 emissions.
The encouraging news reinforces China's growing status as a global climate leader, and sends a strong signal to US President Trump that his dirty energy agenda will send the American economy in the wrong direction as the rest of the world moves forward.


Statistics released today from the Statistical Communique on Economic and Social Development show that coal consumption in 2016 fell for the third year in a row, by approximately 1.3%. [2]

Data released in January shows that China is also smashing records for solar panel installations, installing enough panels to cover three football pitches every single hour of the year. [3]


http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2017/China-forecasts-fourth-year-of-stable-or-declining-CO2-emissions-as-world-awaits-Trump-climate-action---Greenpeace/
blåball
02.06.2017 19:37
#3430

KINA er en økonomi i sterk vekst , Brutto Nasjonal Produkt stiger med over 6.5 prosent årlig .
Derfor får KINA " rabatt " i en omstilligsfase til mindre Klimautslipp , i henhold til Paris Avtalen .

Rett nok bygger Kina og India nye kullkraftverk , men legger ned gamle .
Det er ett marked for Naturgass fra USA til KINA .
Og ....ett marked for Naturgass fra Norge til Tyskland og Europa , om EU mener dei skal holde sine Klimamotiver og utslipp , både globale og interne ......

Rex Tillerson mener man må se det som ett Politisk utspill ; att USA trekker seg fra Parisavtalen . ( Og att USA vil fortsette med å få ned Klimautslipp . )

Mer på nyheter i dag følger..........

USA børser er for øvrig opp , og oljepris er igjen på stigende .

Ha en god helg .
OldNick
02.06.2017 19:58
#19158

Det er fornøyelig å høre sosialisten Erik Solheim på Dagsnytt 18 hylle China som den nye ledestjernen.

Diktaturet og ettparti-staten Kina med en stadig sterkere president Xi, som har rensket ut mer motstand enn den forrige administrasjonen gjorde på de årene den satt, skal nå bli den frie verdens ledestjerne. Det kan bli morsomt å bivåne.
______

Den velkjente skeptiske vitenskapsmannen og professor emeritus Richard Lindzen ved MIT bør få en sentral plass når historien om hvordan skeptiske vitenskapsmenn faktisk har hatt såpass innflytelse på USA's administrasjon at Kyoto-avtalen ikke ble undertegnet (Bill Clinton), og nå trekker altså Trump USA fra Paris-avtalen.

Lindzen var sentral i vitenskapskomiteen som anbefalte Clinton ikke å basere sin avgjørelse på Review-rapport 2 (AR2) fra IPCC (1995) fordi den ikke var troverdig.

I vinter da Trump hadde blitt valgt president, kunne vi lese at Lindzen hadde stilt seg i spissen for en underskriftskampanje med en gruppe av vitenskapsmenn og andre personer som anbefalte Trump å gjøre noe mer drastisk enn den avgjørelsen han tok i går: å trekke USA fra FN's "Framework Convention on Climate Change" (UNFCCC).

Petition to withdraw from United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

CO2Coalition.org
Mar. 10, 2017Dette var den media-publiserte anbefalingen fra Lindzen.

Jeg regner med at Lindzen hadde tett kontakt med de vitenskapsrådgiverne som administrasjonen har rundt vitenskapelige spørsmål, som global oppvarming fra Trump startet sin kampanje, og senere dannet sin administrasjon. Men WTFDIK?


Her kan man gjennom en 5 min. video få se hva Lindzen rådgir verden om ang. spørsmålet om global warming (eler climate change).

Han erkjenner at politikerne og media har greid å drepe debatten, men minner om at hverken politikere, media eller vitenskapsmenn kan styre naturen, den får alltid siste ord.
Link til video
______

Utenriks minster Tillerson skal visstnok ha kommet med sin første uttalelse etter Trump's opptreden i går kveld.

Klippet fra et annet forum:

The Latest on President Donald Trump's announcement that he's pulling the U.S. out of the Paris climate accord. (all times EDT):

10:55 a.m.

Secretary of State Rex Tillerson says he believes the United States will keep reducing greenhouse gas emissions despite pulling out of the Paris climate change pact.

It's the first public comment on the decision from Tillerson, who had urged President Donald Trump not to abandon the deal.

Tillerson is downplaying the significance of Trump's decision to withdraw from the global agreement. He says it was a "policy decision" and that he hopes "people can keep it in perspective."

Tillerson says the U.S. has "a terrific record" in curbing greenhouse gas emissions. He says it's something the U.S. can be proud of. Tillerson points out those reductions took place even before the Paris agreement went into effect.

Tillerson spoke as he met Friday with Brazil's foreign minister.
______

Vil bare minne om hva Tillerson uttalte da han var i Kongressen før godkjenning som "Secr. of State", hvor han ble utspurt om sitt syn på global oppvarming (eller climate change):

"The increase in the greenhouse gas concentrations in the atmosphere are having an effect. Our ability to predict that effect is very limited."
oya4
02.06.2017 20:25
#350


Trump blir en helt i historiebøkene, fordi han sa nei til å la fanatisk, blinde, hjernevaskede, korrupte, kjøpte CO2 RELIGØSE politikere prøve å ødelegge vitenskapen, og den kjære jordkloden vår.Hvorfor ikke bruke milliardene på ekte problemer, som overbefolkning og miljøgifter, som for eksempel bly og kvikksølv?

tas1
02.06.2017 20:28
#13480

...eller ISIL
blåball
02.06.2017 20:35
#3431

Trump er flink til å sette agenda , EU og Kina har i dag meldt om tettere samarbeid innen Klima relatert, men noen endelig protokoll ble ikke underskrevet .
Beins
02.06.2017 21:04
#10554

Jeg vet hvor de mest religiøse politikerne i USA står i klimasaken - og slik har det vært lenge. Corwall Alliance og dess like overlater hele greia til de høyere makter.

Om verden bruker mye penger på klimaarbeid - sannsynligvis ikke, fordi klima gir mer lønnsomme arbeidsplasser etter hvert. Det ene utelater heller ikke det andre. Bly og kvikksølv har vi faset ut i den rike del av verden. De fattige begynner å komme etter fordi teknologien er der - bensin, tannfyllinger, termometre osv.

Richard Lindzen taper den vitenskapelige debatten - han får ikke gjennomslag i Fysiker-sammenslutningen eller i Geofysiker-sammenslutningen selv om hans synspunkter er meget kjente. Heller ikke USA-meterologene, kjemikerne, biologene sine sammenslutninger vil vedkjenne seg Lindzens teorier som er grundig tilbakevist i publiserte kollega-vurderinger. Eks hans estimater om CO2s klimafølsomhet.
Lindzen er lite aktet i nyere forskning, men blir brukt politisk av ytre høyre i USA. Klimaforskerne ved MIT sendte et skriv til Trump der de tar sterk avstand fra Lindzens utlegninger. Men som ventet til ingen nytte. Vitenskap er ikke Trumps sterke side.

Men de kommer sikkert til å reise en statue av ham nederst i en nedlagt kullgruve.
tas1
02.06.2017 21:13
#13482

Er det mangel på Nobel-pris som er Lindzen sitt aber?
Beins
02.06.2017 21:19
#10556

Fravær av nobelprisvinnere blant klima-denials er kun ett av mange tegn på på at de ikke har gjennomslag i de tunge vitenskapelige miljøene.

De fikk jo stille tungt med både Lindzen og Curry overfor den amerikanske Fysiker-sammenslutningen da sistnevnte laget sin siste analyse. Men argumentene deres falt til jorden og ble liggende der.
yemaya 2
02.06.2017 21:28
#8359

Uansett vær eller klima, fremtidens energikilde bør være bærekraftig, det er den kun om den er fornybar. Så utvikling av fornybar energi er fremtidsrettet.
Og den finnes.
Fanatic
02.06.2017 21:34
#28025

Thorium, f.eks.
yemaya 2
02.06.2017 21:52
#8360

Thorium er ikke fornybar, men en meget interessant ressurs.
yemaya 2
02.06.2017 21:54
#8361

Men man får vel neppe noen nordmenn, ei heller asylsøkere til å grave thorium
med dagens kunnskapsnivå. Til det trengs roboter.
yemaya 2
02.06.2017 21:57
#8362

Og Hardangervidda, med stabil fjellgrunn og langt fra terrorister, kunne være den ideelle plassering for Europas kjernekraftverk og avfallsdeponier.
yemaya 2
02.06.2017 21:59
#8363

Med den fremherskende sørvestlige vind ville et eventuelt utslipp kun ramme norske fjell og grisgrendte strøk i Nord-Sverige.
Provence
02.06.2017 22:14
#9741

Ett kvanta thorium gir 200 ganger mer energi enn ett kvanta uran. Også avfallstoffene som har en halveringstid på 100 år vs. uranprosessen og 100.000 år. Ut fra en modell om hvor mye energi man trenger så er thorium ressursene uvurderlige. Avfallsproblemet blir veldig ubetydelig i denne sammenheng.

Fornybar ? Man kan da ri på disse begrepene for alt hva det er verdt. Thorium er overflødig vs. uran. Fremtiden ligger ikke i vår generasjon, snakker bare for meg selv men unnlatelsen for å nevne denne ressurs er ut fra forståeelsen om at kjernekraft er et fy ord.

En thorium process er ikke utenfor kontroll hva tilfellet er med uran (ikke regenerativ). Simpelthen et pådrag som må til for å dra prosessen i sving motsatt uran et beist som man må hele tiden temme. Et helvete som går adundas når kontrollerende enheter svikter (Fukushima)

Det politiske korrekte Norge som har en betydelig ressurs thorium men ikke snakker om det.
renud
02.06.2017 22:40
#15731

tassen
Nå må du ta deg en krabbe og rense hodet ditt.

Det er en kjensgjerning at CO2-nivået har steget til nå over 400 ppm (0,04% av atmosfæren), likeså at økningen har foregått siden industrialiseringen startet, ergo at den er menneskeskapt. Så langt er alle enige.

Glem så alt annet enn det følgende, inkludert diskusjonen om det medfører oppvarming eller ikke (eller faktisk motsatt som noen hevder), og fokuser heller på hva alle er ellers er enige om:

Alle organismer på jorden er tilpasset et visst nivå av de ulike bestanddeler i atmosfæren, hvorav Nitrogen utgjør ca 78% og Oxygen ca 21%. Av den ca 1%'en som gjenstår, utgjør CO2 nå ca 0,04%, noe som er drøye 30% mer enn førindustriell andel.

Problemet er så at de finstemte mikro- og små organismene ikke klarer å tilpasse seg denne endringen raskt nok, og høyerestående organismer, lever som kjent av alt under seg i næringskjeden. Det blir som å ta bort det nederste kortet i et korthus.

Eller for å bruke et språk du kan, som å tukle med blandingsforholdet i drivstoffet til en moderne forbrenningsmotor. Da fusker maskineriet, worst case stopper motoren.
oge
02.06.2017 22:43
#17710

Noen mener at man ved å bruke Whar's app eller Skype lager et mindre CO2 fotrykk, Ka du tru, renud??
Beins
02.06.2017 22:45
#10558

Alle innspill om nye energikilder bør drøftes grundig med våre eksperter på de ulike aspektene. Og åpne utredninger kan være en del av dette arbeidet.
Jeg ser at det er noen motargumenter overfor thorium, men jag kan ikke si noe om kvaliteten på disse nå.
Men mye stein blir det i hvert fall når tettheten er 0,047 % thorium i det viktigste feltet. Men dersom 1 tonn thorium gir mye energi, bør det ikke være noe stort problem å deponere 2000 tonn stein. Men kanskje blir det dyrt å utvinne?
renud
02.06.2017 22:46
#15732

Ikke hvis man går tur i stedet, f.eks på søndag?
Nå er det 12 Monkeys på Nrk2.
tas1
02.06.2017 22:56
#13486

Lek med tall.
Det at CO2-nivået har økt siden 1750 behøver ikke å bety at dette ene og alene er menneskeskapt. Ved å si at dette utelukkende er menneskeskapt, så utelukker du universets sykluser og tidligere forandringer/endringer (som en potensiell og medvirkende årsak). Fokuser heller på miljøet, så skal du se at det ene fører til det andre (med bl.a. bedre levevilkår og luft til astmatikere m.fl.)
Provence
02.06.2017 22:59
#9742

Proceeding further .. snakker eg nynorsk ?

Denne råtassen av en Trump som sørger for at USA sakter akterut teknologisk i en fremtid med nye løsninger

Kina har investert betydelig midler og 3.000 mrd i utviklingen av fornybar energi.

Men parallellt så skjer det noe der og thorium:
CHINA'S INCIPIENT LFTR

Hva var det fredsforskeren sa Galtung og USA som et fallerende imperium. Noen må sette en sprøyte på denne galningen før det hele går under fritt oversatt !
Beins
02.06.2017 23:22
#10559

Scott Pruitt sa på TV'n nettopp at verden jublet da USA ble med i Paris-avtalen fordi det ville svekke amerikansk økonomi.

Så listige er altså USAs fiender. Dvs alle landene i verden er mot USA. Norge og alle sammen.
Sånn er det med paranoia.
Provence
02.06.2017 23:42
#9743

https og den greia der ..
CHINA'S INCIPIENT LFTR (https)

Endret 02.06.2017 23:45 av Provence
skipper*
03.06.2017 00:09
#12683

Hva sier Paris avtalen...??

At rike land kan kjøpe seg fri fra forurensing ved å kjøpe klimakvoter fra fattige land..

Verdens mest idiotiske påfunn.... men smart for politikerne...

Klima kan bare bli bedre ved at vi mennesker lager miljøvennlige produkter og oppfører oss miljøvennlig ... som å fly til fra Norge Tyskland for å motta en miljø-pris , er totalt meningsløst....hvorfor ikke ta toget?????????

USAs folk og industri kommer etter en stund å takke Donal Trump for å kutte denne Paris avtalen for klima... den dreier seg mest om kjøp av klimakvoter fra andre land... slikt blir det ingen renere klode av... men dog et påskudd til å få industrien å utvikle " subsidierte miljøvennlige produkter og produksjoner" .. slik kan vi ikke holde på...

Endret 03.06.2017 00:20 av skipper*
skipper*
03.06.2017 00:26
#12685

.
Milliardæren Øystein Stray Spetalen berømmer Donald Trump og slakter Parisavtalen.
tas1
03.06.2017 00:27
#13490

Dei kunne ha rodd. I min ungdom når eg satte teine ved Shetland , Rokkehål og Orknøyene, så måtte eg ro.
renud
03.06.2017 01:08
#15733

tassen, da.
Det er temperaturøkningen fra førindustriell tid de lærde og ulærde strides om. Om den i det hele tatt eksisterer, og om den er menneskeskapt, hvis den eksisterer.

Ikke CO2-økningen.
Vi har jo ubestridelig forbrent x-antall kg/liter/kubikkmeter kull/olje og gass per år siden førindustriell tid, og x-antall forbrente fossile enheter avgir y-antall kg co2. Det kommer i tillegg til det du kaller "universets sykluser og tidligere forandringer/endringer (som en potensiell og medvirkende årsak)", som ingen bestrider.

Endret 03.06.2017 01:21 av renud
renud
03.06.2017 01:21
#15734

Diskusjonen dreier seg altså ikke om det er korrekt at CO2-innholdet i atmosfæren nå vipper over 400ppm, fra førindustriell <300ppm, men om økningen har noen som helt påvirkning på klima (temperatur i atmosfæren og havet) og miljø (spesielt havets surhet, organismers toleranse på land og i havet, og eventuell forplantning oppover i næringskjeden).

Endret 03.06.2017 01:25 av renud
Provence
03.06.2017 01:23
#9744

Skipper

Spetalen har aldri vært en industribygger. Han fremsto som en lakei og i tiden med NEL og han yppet seg opp mot Musk og Tesla som en overlegen fyrste i å forkynne det gode budskapet om bærekraftig miljøvennlig teknologi for så å selge selge seg helt ut av NEL.. var det 170 mill i gevinst.

Som langsiktig eier i Medistim.. han hadde ikke tid til å være med på reisen der og tok simplthen utgang på 15kr. fordi han ikke fikk svar på spørsmål om reimbursement som informasjon som gikk utover hva som ble øvrige aksjonærer til del. Aksjen gikk for tregt og han dumpet hele beholdningen.

Nå er aksjen opp 750%

Den bærende kraft for Spetalen har vært tilgang til konfidensiell informasjon som ikke tilkommer aksjonærer utover dette.

Dette forteller meg veldig mye om Spetalen. Vanntette skott i finans ?

Jeg hater simpelthen alle disse såkalte finansfyrstene som skal uttale seg når sjansen byr seg !"

Endret 03.06.2017 01:32 av Provence
renud
03.06.2017 01:33
#15735

Provence
Ikke bare "tilgang til konfidensiell informasjon som ikke tilkommer aksjonærer utover dette", men også målrettet manipulering av informasjon og hendelser, for å skape en illusjon som han så utnytter til egen fordel.

Husker du hans innsidekjøp på noen få aksjer i NEL, umiddelbart før han dumpet resten av aksjene tidligere i år? Den mannen er hverken industriell eller visjonær, han er en kynisk spekulant fullstendig uten skrupler, som FT/Økokrim burde, og lett kunne, ha gått nærmere etter i sømmene. Hvis de hadde villet.
Provence
03.06.2017 01:43
#9745

Amen !
tas1
03.06.2017 07:53
#13491

"Det er temperaturøkningen fra førindustriell tid de lærde og ulærde strides om. Om den i det hele tatt eksisterer, og om den er menneskeskapt, hvis den eksisterer."

Er det noen som bestrider at det har vært en temperaturøkning? Jeg er ihvertfall ikke blant dem - men jeg kjøper ikke teorien om at den er utelukkende menneskeskapt, og at "vi" kan påvirke dens retning. Vi kan gjøre noe for miljø og luftkvalitet, og derfor er jeg tilhenger av grønn teknologi (men ikke på bakgrunn av dommedagsprofetier). Temperaturen på kloden har gått i bølger siden tidenes morgen.

Vulkanen Bárðarbunga som hadde utbrudd (mellom 2014 og 2015) slapp hver dag ut tre ganger så mye svoveldioksid som all europeisk industri. Via tall fra satellittsensorer kunne forskere regne seg fram til et gjennomsnittlig utslipp av 35 000 tonn svoveldioksid daglig fra vulkanen. Til sammenligning slapp europeisk industri ut 12 000 tonn svoveldioksid hver dag i 2010.

Endret 03.06.2017 07:53 av tas1
skipper*
03.06.2017 09:22
#12686

tas1

Ja,dessverre så er den tiden forbi, men å ro var både bærekraftig, helsefremmende og sunt for kropp og skjer og så fikk naturen ordne seg selv både på godt og ondt...

Beins
03.06.2017 11:39
#10561

Climate denials har aldri lagt fram en god forklaring på hvilke naturlige variasjoner som har sendt temperaturen markert opp siden 1950.
Man kommer mest med dulgte hentydninger - om naturlige svingninger. Solen som var en favoritt lenge, kan ikke brukes, da solinnstrålingen til jorda ikke har økt. Da må det være noe annet. Jordbanen er det heller ikke fordi endringene her er knapt merkbare i perioden.

Svoveldioksid fra utbrudd virker svakt avkjølende men andre partikler er langt viktigere, det handler om store mengder minipartikler som stenger for sollys en periode. Men når trenden er opp, forklarer de bare hva som bremser oppvarmingen.

skipper* din versjon av paris-avtalen er ganske spesiell for å si det forsiktig. Hvor fra har du at kvotehandel med fattige land er det grunnleggende prinsippet?
blåball
03.06.2017 12:23
#3432

FN sin miljø strategi fungerer godt , samarbeid med blant annet Kina , gir arbeidsplasser , teknologi overføring / kunnskap .

Det å " ro i båt " er ikke forbi , fargerike sykler har inntatt hovedstaden i Kina med apper for betaling og GPS m.v . ( Sykkelstier er også noe for Norge , både på landsbygden og tettsteder / byer . )

California som har en av Verdens største økonomier er ikke enig med Donald Trump , noe av grunnen er att solen skinner stort sett........( I motsetning til Bergen By......... )

En supply båt forurenser mer enn hele bilparken , på en stille solrik dag.......ikke langt unna sannheten..........
renud
03.06.2017 12:38
#15737

For flere av de her inne som synes vi burde applaudere Trump, burde det være at tankekors at lederne av USAs største selskap og finansinstitusjoner unisont kaller det (mildt sagt) "a mistake".

Paris climate deal: Why is business angry at US withdrawal? BBC News 2 June 2017 From the section Business
- Spoiler alert, the coal industry is pretty happy. But apart from that, there has been almost universal criticism from big business.

- Tesla chief executive Elon Musk and Walt Disney boss Robert Iger have quit their advisory positions in the White House as a result.

And chief executives have been queuing up - or at least tweeting - to share their views too.
- Facebook's Mark Zuckerberg said the withdrawal was "bad for the environment, bad for the economy, and it puts our children's future at risk", while fellow dotcom billionaire Jack Dorsey, the co-founder of Twitter, called it "an incredibly short-sighted move backwards".
- Goldman Sachs boss Lloyd Blankfein used his first ever tweet to condemn the move.

So, given President Trump's argument that the decision is good for the US economy, why is business - in the US and beyond - so opposed?

Here are a few reasons:
1) The change has already happened
Long before the Paris deal was signed, many of the world's biggest companies were addressing their impact on the environment and their role in tackling climate change.

And in the hours after the announcement, major firms were quick to emphasise that whatever the US's official position on the Paris deal, their own environmental focus would remain.

Facebook's Mr Zuckerberg said it would continue with plans to power every new data centre it builds through 100% renewable energy, while Amazon insisted it remained "committed to putting our scale and inventive culture to work in ways that are good for the environment".

Meanwhile Google's chief executive Sundar Pichai said he was "disappointed" and that his firm would "keep working hard for a cleaner, more prosperous future for all".

Even energy firms, whose businesses have depended heavily on oil and fossil fuels, have long been looking to the future, pouring hundreds of billions of dollars into researching and developing more sustainable, clean sources of energy.

US giants ExxonMobil and Chevron had urged President Trump to stay in the Paris deal. And a tweet from Anglo-Dutch giant Shell said: "Our support for the #ParisAgreement is well known. We will continue to do our part providing more & cleaner energy."

2) The numbers add up
Business decisions for the most part come down to dollars and cents, costs and benefits. And while fossil fuels such as oil, gas and coal have traditionally been the cheapest form of energy, the cost of harnessing renewable energy sources such as solar, hydro and wind has dropped dramatically over the last decade.
Granted, they often still receive large government subsidies. But some research shows it can be cheaper than grid electricity and it can even generate savings - so businesses find it increasingly appealing.

Walmart, for example, claims it saves $1bn a year by getting a quarter of its power from renewable sources.

(mer i artikkelen)
blåball
03.06.2017 12:43
#3433

Statoil har mer ledige parkeringsplasser på Forus , og omstilling fortsetter , som ett energiselskap er fornybar viktig dei nærmeste 50 til 100 år , og utvikling av olje og gassfelt , gamle som nye . ( Fra år 2035 er det en utflatning av olje etterspørsel globalt , men renseteknologier for avgasser kan ha kommet meget langt innen den tid .

Oljealder er ikke forbi , men krever videre omstilling og kostnadskontroll i Norge . ( Statsminister Erna fra Bergen er " Skipper " ) .
blåball
03.06.2017 13:02
#3434

General Electric selskapet i USA er ikke enig med Trunp om Parisavtalen , det fleste Big Oil selskaper er for Parisavtalen . ( Det tyder på att Trump kommer med flere forslag , alterntive forslag som blir ? )

Hvor setter vi inn kapitalen i aksjemarkedet i Norge , renud ?, på generelt grunnlag fremover ?
renud
03.06.2017 13:29
#15738

Det skulle jeg gjerne hatt fasitsvaret på, blåball.
Det både er og vil bli mange muligheter for rekyler opp i oljeservice/subsea/seismikk, men jeg tror Rystad har rett i påstanden om at det vil ta ti år før tilbud/etterspørsel har stabilisert seg.

Renewables er i vinden, bokstavelig talt, men det er kun et fåtall av dagens selskap, samt alle som popper opp fortere enn skipper* rekker å ufarliggjøre Russland, som kommer til å overleve kappløpet. NEL er et alternativ, men dersom markedet begynner å vurdere selskapet på tall og ikke forventninger, skal kursen ned og ikke opp.

Security/identification/IoT (Internet of things) er vanskelig, ettersom man i dag ikke vet hvilken teknologi som vinner kappløpet. Det er som kjent ikke alltid de beste som vinner (ref VHS, Beta, Video2000), så her må man følge med på hvilke standarder som vinner fram. Der har jo både Idex og Thin vært flinke til å posisjonere seg i sammenslutninger som definerer fremtidige standarder. Begge selskapene er i dag håpløst overpriset på forventninger (har jo tilnærmet null inntekt), uten at det betyr at de ikke kan bli enda mer overpriset.

Selv tror jeg disse ATH-markedene world wide begynner å bli overmodne for en korreksjon, muligens utløst av den "noe" uberegnelige Trumpen, og har derfor nå kun litt Reach og enda mindre North i portisen. Et spill på at Onarheim & Co i det siste har lagt til rette for M&A i bransjen, og ikke på at noen av dem kommer til å levere spesielt bra tall de neste kvartalene.
blåball
03.06.2017 14:33
#3435

Takker for god vurdering , renud . ( tenker litt i samme baner . )

Men Sissner påpeker att energiforbruk øker , øker mye fremover årene globalt . ( På nyheter / Radio i dag ) .

Han vinkler også til fordel for Trump , og setter spørsmål ved Parisavtale .

Att oljepris vil svinge opp og ned er ikke uvanlig , OPEC er inne i Fase 2 av tre faser i sin agenda . ( Det betyr att høykostprodusenter må jekke ned forventninger til utbygginger . )

NEL kan bli stort fremover , tidlig fase , ja .

Kina øker energiforbruket med 30 % innen år 2020 ? ( Det betyr mye i energimarkedene fremover . )

Det er med andre ord grunn til att Parisavtalen er opprettet globalt . ( Sterkt økende energiforbruk globalt , krever avtaler om begrensninger av CO2 og anndre klimagasser og miljø generelt .
Samt bærekraftige løsninger på veldig lang sikt . Olje blir mangelvare ved dagens forbruk . )
tas1
03.06.2017 16:23
#13494

Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden.
skipper*
03.06.2017 17:05
#12687

.
Det viktigste med Paris avtalen var å får til kjøp og salg av klimakvoter..

Det er den største feilen, kjøp og salg av klimakvoter gjør ikke denne kloden til en bedre plass å leve... kun en tapping av industrilandenes resurser..

Subsidiert fornybar energi var er selvfølgelig drivkraften til boomen i fornybar energi... subsidier.... nå er industrien kommet mye lenger i sin utvikling og subsidiering er ikke lenger påkrevet.... men fortsatt fortsetter festen med batterier ...

Trump har forstått poenget, det er intet i veien for at alle internasjonale bedrifter og selskaper kan og vil arbeide for en grønn hverdag...uten det taper de i konkurransen...
El-biler er et godt eksempel.. når billige EL biler kommer på markede kommer dette å eksplodere..

Endret 03.06.2017 17:06 av skipper*
Beins
03.06.2017 18:20
#10565

skipper*

Ja, du påstå det men uten noen kildehenvisning eller grunnlag.

Det viktigste i Parisavtalen er at alle land skal lage egne utslippsmål og forplikte seg til å holde temperaturstigningen innen 2 grader. Helst 1,5 men det er for optimistisk. Dermed har de lagt et løp der 2030 er sentralt.
Alle land inkl kina og India har opplegg fram til 2030 med hver sine forpliktelser.

USA (Obama) lovet å senke utslippene med 26-28% fra 2005 til 2025, altså før 2030.

Kvotehandel er et prinsipp i Kyotoavtalen, og i EUS klimaarbeid. Norge er med i EUS kvotemekanisme, men den gjelder ikke for alt utslipp.
Paris åpner for kvoter på sikt, men prinsippene er ikke fastlagt.
Kvoter hører med siden det gir billigere utslippsreduksjoner totalt sett. Men det krever effektive kontrollmekanismer.

Trump har ikke noe forhold til CO2-reduksjoner - han tror at det hele er et trick for å lure USA opp i trøbbel - iflg egne twitter-utsagn.
Parisavtalen er en kinesisk konspirasjon - tenk å si noe så utrolig dumt!

Endret 03.06.2017 18:21 av Beins
blåball
03.06.2017 18:45
#3436

Vel , det var Obama / USA som lovet å senke utslippene , uten å gå veien gjennom Kongressen , der rebublikanere hadde ett knapt flertall ?

USA har stor arbeidsledighet som ikke er registrert , mye deltidsjobber .

Rustbeltet har mye mindre aktivitet enn før . ( Trump har gått til valg på nye jobber der . )

Ingen enkel sak å være politiker på hjemmebane .

G20 landene er for fair trade , men det er lov å sette spørsmål med både kvotehandel og Parisavtale , som helt sikkert kan forbedres .
tas1
03.06.2017 18:58
#13497

-Blir det mindre utslipp ved at I-land kjøper klimakvoter fra utviklingsland?

-Blir det bedre for klima når Norge snart øker innhold av bio-drivstoff til 20 %?

-Hva skjer med de landene som ikke klarer eller går inn for å innfri vilkårene i Paris-avtalen (blir det sanksjoner e.l. eller en moralsk smekk på fingrene)?

-Hvorfor skal presidenten i USA gå videre med en avtale han ikke tror på, og som han gikk til valg på at han skulle fjerne?
renud
03.06.2017 19:13
#15740

tassen.
Poenget med klimakvoter, er at $1 investert i kllimagass-reduserende tiltak i et lavkostland medfører vesentlig større reduksjoner enn $1 investert i høykostland. Ikke ulikt påstanden om at $1 investert i midlertidige flyktningeleire i nærområdet til krigssoner, medfører vesentlig mer hjelp til mange flere enn $1 investert i vestlige mottakerland.

Nei, bio-drivstoff er galskap.

For å snu litt på ditt siste spørsmål.
Hvordan i alle dager kunne USA velge en President som velger å ikke tro på et samstemt forskningsmiljø?

På tide å innføre IQ-test før man innvilger stemmerett.
Beins
03.06.2017 19:26
#10566

Trump snur og vender på en del ting, slik som forholdet til Kina og araberne.
Men der han er dårligst, på klima, står han på krava. Dessverre.

Men å si at klimaendringer er en kinesisk svindel, viser hva klimapolitikken hans hviler på. Barnslig tøys.

Det finnes dårlig biodrivstoff og bra biodrivstoff. Palmeolje fra nedhogd regnskog er absolutt dårlig. Jet-fuel fra alger kan bli bra biodrivstoff.
For biler er biodrivstoff unødvendig her i landet.
skipper*
03.06.2017 19:27
#12688

renud

Så du vil : "På tide å innføre IQ-test før man innvilger stemmerett."

Ja ,det er slike meninger enkelte forståsegpåere vil ha i denne verden , de vil ha monopol på sine egen meninger.... den tid er over og gudskjelov for det..

Tror som sagt Donal Trump kommer til å få Amerika på rett kjøl igjen...

Så får forståsegpåerne hyle så meget de vil.... Per i dag har han allerede fått til ganske mye som president...

Tror Kineserne er de eneste i denne verden som har forstått at luftforurensende tiltak er høyst påkrevet ellers går det galt i eget land... de jobber for sin egen overlevelse i de store byene... og de er handlekraftige og effektive...

Endret 03.06.2017 19:30 av skipper*
renud
03.06.2017 19:52
#15742

skipper*
Neida, jeg mener selvfølgelig ikke det.

Forøvrig har du helt rett vedr. Kina, de har følt forurensningen på egen kropp og dermed indirekte på egen økonomi, og kommer til å bli verdensmestere i co2-reduksjon og renewables, inkludert verdensledende i antall produsenter av og antall el- og hydrogenbiler.

Sannsynligvis kommer Trumps vedtak til å få få, om ingen konsekvenser, ettersom det allerede nå begynner å tegnes et bilde av et næringsliv og delstater i USA som i alenegang, uten Trump-administrasjonens back up, kommer til å sørge for at USAs forpliktelser opprettholdes eller sågar overgås. Næringslivet rydder dermed opp, fordi Paris-avtalens rammeverk vil være positivt, og ikke negativt for USAs næringsliv.

Våre meninger divergerer derfor på et vesentlig punkt. Amerika kommer nok til fremdeles å være på rett kjøl, på tross av, og ikke på grunn av Trump.
renud
03.06.2017 19:52
#15743

dobbel-postet.

Endret 03.06.2017 19:52 av renud
Beins
03.06.2017 20:09
#10567

skipper*

Forurensing har vi opplevd på nært hold i Europa, og gjort mye med.
Har du hørt om London-smog'en. Den er helt borte. Sur nedbør og døde fjellvann.
Tungmetaller og løsemidler. Veldig mye er utfaset. Kommunen her har sluttet med glysofat. De bruker varmt vann i stedet. Veikantene er blitt frie for plantegift.

Vi lever faktisk mye lenger enn før fordi miljøet vårt er renset for mye giftstoffer. Slike som knekket folk i 60-års alderen i massevis.
Vi lever mye lenger selv om vi blir tykkere og mer passive. Maten er mye bedre, bylufta er renset, fjordene mye renere, vi resirkulerer alle slags ting istedenfor å slenge alt fra oss i naturen. Røykeslutt er kun en del av dette.

Men det gjenstår ting også - ikke minst i havene og med plasten.
tas1
03.06.2017 20:16
#13498

George W. Bush trakk i sin tid USA ut av Kyoto-avtalen, men under sin valgkamp lovet han å redusere utslippet av CO2 (noe han gikk tilbake på etter at han ble valgt i 2001). Bush mente at avtalen ville skade amerikansk næringsliv + at det var urettferdig at land med så stor utslippsvekst som India og Kina ikke skulle omfattes av regelverket vedr. utslipp. Det ble selvsagt mange mishagsytringer fra EU m.fl. USA har til tross for dette blitt "grønnere" (eks; California).

Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forkynne fremtiden;)

Endret 03.06.2017 20:16 av tas1
renud
03.06.2017 20:35
#15745

tassen
Bush sin handling la klimadebatten fullstendig død et ett tiår, noe som medførte at vi i dag er nærmere et teoretisk tipping point (the point of no return) enn vi ville ha vært dersom debatten ikke hadde blitt lagt død.

Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forkynne fremtiden
yemaya 2
03.06.2017 20:56
#8378

Jeg tror vi kan ta det lugnt.
Dersom vi har passert the point of no return så har vi vel bare kommet et skritt nærmere Dommedag.
Og evig frelse for oss som tror.
renud
03.06.2017 21:04
#15754

yemaya
Det gleder vel bare for katolikker, at de kommer rett til himmelen (hvis de har skriftet/betalt avlat)?

Skal ikke alle protestanter gjennom skjærsilden uansett, for å renses for synder de måtte ha pådratt seg gjennom et langt liv?
yemaya 2
03.06.2017 21:11
#8381

Skjærsilden er kun for dem som har syndet moderat. For de som har syndet mer foreskriver bibelen evig pine i helvetet.
renud
03.06.2017 21:13
#15755

Kanskje derfor Trumpen gir faen,
hjælper jo ikke allikevel?
yemaya 2
03.06.2017 21:15
#8382

Jeg tror ikke Trump tror. Men for Pence stemmer det nok.
renud
03.06.2017 21:25
#15756

Nei, alle vet jo at Trumpen ikke tror. Han kunne jo ikke engang sitere sitt favorittvers på forespørsel under valgkampen.

Jeg mente at Trump nå kunne ha ønsket å ville tro, nå som til og med komikere kapper hodet av ham med et smil,
for dermed i det minste å hatt en sjanse til å forsere perleporten. Men som sagt, til det har han nok allerede stelt i stand for mye ugang.
renud
03.06.2017 21:45
#15759

France taunts US by editing White House video on climate deal, CNN June 3, 2017
(CNN)France is taunting the US on the Paris Agreement -- again.

This time, French officials remade a White House video by editing captions that explain why the Paris climate accord was a "bad deal" for the US.

The video, posted on Twitter by the French Ministry for Europe and Foreign Affairs, is France's latest challenge of President Donald Trump's decision to pull the United States out of the United Nations-brokered deal, which seeks to limit global temperature rises by 2100 to 2 degrees Celsius above levels recorded before industrialization.

In the original 40-second US video, the first slide reads, "The Paris Accord is a bad deal for America." The new French version tweaks that line to read, "Leaving the Paris Accord is a bad deal for America and the world."

The French video goes on to refute the main arguments in the US video using new slides with text edits. For example, the US version asserts that the climate deal "undermines US competitiveness and jobs."

The French video adds: "Major US companies from all sectors such as Exxon Mobil, Schneider Electric or Microsoft, disagree."

Where the White House video claims the United States set up a $3 billion UN "slush fund," the French video points out that the US financial commitment to the "green climate" fund is less, per capita, than that of many other countries, including Germany and France.

Other edits include swapping "badly negotiated" for "comprehensively negotiated."

In their latest video, the French also point out a White House line that some US researchers say Trump twisted to support his own priorities.

The White House video states that the Massachusetts Institute of Technology believes the impact of the Paris accord "would be negligible." The French video says the deal was "a step in the right direction."

MIT agrees with France.
In fact, the President misinterpreted MIT's data, showing "a complete misunderstanding of the climate problem," said John Reilly, the co-director of the MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change and one of the study's authors.


Trump in announcing his decision Thursday to pull out of the deal said, "Even if the Paris Agreement were implemented in full with total compliance from all nations, it is estimated it would only produce a two-tenths-of-one-degree-Celsius reduction in global temperature by the year 2100."

"The whole statement seemed to suggest a complete misunderstanding of the climate problem," Reilly said. "I think Paris was a very good deal for the United States, contrary to what they are claiming," Reilly told CNN.

"This one small step with Paris is a necessary step," he added. "It is an incredibly important step. If we don't take the step, then we aren't prepared to take the next step."
tas1
03.06.2017 22:14
#13501

renud
#15745

Såpass? Beins sitt #10567 må jo dermed fremstå som nærmest verdiløst pjatt iom. Bush mer eller mindre tippet menneskeheten utfor stupet i 2001. Til tross for dette skal likevel India og Kina få fortsette å øke sine utslipp i 10-15 år til i henhold til Paris-avtalen. Give me a break!
renud
03.06.2017 22:40
#15761

tassen
Nei, Beins skriver i det innlegget om miljøet, ikke om klimaet.

Det er ingenting som tilsier at man ikke kan gjøre store forbedringer i nærmiljøet, som han beskriver og som du er en uttalt tilhenger av, uten at det betyr at menneskeskapte endringer i atmosfærens sammensetning ikke kan føre verden mot et tipping point.
renud
03.06.2017 22:43
#15762

Paris-avtalen var et minste felles multiplum, på det stadiet det maksimale som lot seg fremforhandle, og å anse som et første skritt på veien, etter at (den vesentlig svakere) Kyoto-avtalen, pga Bush, aldri ble en realitet.
Beins
03.06.2017 22:50
#10569

tas1

George Bush jr var en president med liten grad av besluttsomhet overfor egen krets.

Rådgiverne fikk Bush til å fremstå som miljøvennlig i valgkampen mot Al Gore.
Der Gore snakket om frivillige kutt, krevde Bush forpliktelser for alle industribedrifter.
CO2 er et problem sa Bush da.
(Men ikke noen dommedag, jfr tas1s fremstilling.)

Men i mars 2001 da han var innsatt, snudde han helt om etter press fra de konservative i eget parti. Nå var energi viktigere enn Co2, ingen Co2 kutt.
Bush gjorde ingenting med klimaspørsmålet

Sånn er politikk- noen ganger.

Kina og India har definerte CO2-forpliktelser, men India har f.eks et ønske om å få øke sitt BNP/innbygger fra 1400 USD til 4200 USD i 2030. Det er det ikke sikkert de klarer uten å øke utslippene noe. De håper bl.a at alle kan få innlagt strøm i perioden
Kanskje ikke helt urimelig ønsker, selv for en bortskjemt nordmann?

USA med sine 52000 USD/innbygger (35 ganger India) har nå ingen føderale CO2-målsetninger.
skipper*
03.06.2017 23:20
#12689

Beins
Jeg kjenner til alt dem med smog fra Engeland, søre husvegg min var svart og fiskevannene mine måtte vi kalke.. så takk for alt som er gjort.

Men det er fortsatt noen "griser" som ikke bryr seg ... det er de som er problemet... ikke Donal Trump..

Jeg kjenner noen som sitter og selger klimakvoter i Norge ... det er reinspikka svindel mot vår planet... det er slikt jeg er forbanna på...
Pengene skulle gått til forskning og utvikling av ny teknologi...

Endret 03.06.2017 23:21 av skipper*
tas1
03.06.2017 23:38
#13502

"(Men ikke noen dommedag, jfr tas1s fremstilling.)"

Hvor i innlegget (#13498) nevner jeg dommedag?
Jeg sier jo tvert imot at USA til tross for brudd av Kyoto har blitt grønnere.

Det er jo du og renud som nærmest proklamerer dommedag fordi Trump er mer eller mindre evneveik. Jeg har en 8 åring som kommer hjem fra skolen og sier at Trump er dum og at det var dumt at "Klintn" ikke vant. Hallo?! Det er jo omtrent som når palestinske barn ser på barne-tv fra Hamaz der jøder fremstilles som idioter og at Israel er den store stygge satan. Så på neste foreldremøte kommer jeg til å spørre læreren om hva faen det er som feiler han som driver propaganda ovenfor unger på den måten (men det blir sikkert bare vist til den generelle oppfattelsen blant politisk korrekte politikere).

Trump (og amerikanske politikere) gjør garantert mye dumt i likhet med norske fremtredende politikere, men å skape en sannhet gjennom gruppetenkning og massesuggesjon uten å i det hele tatt se på nyanser og detaljer utover overskrifter blir bare tragisk - og mitt avkom skal ihvertfall ikke bli en del av det uten evne til å tenke lenger enn der nesen slutter. Jeg sier ikke og påstår ikke å ha rett (som enkelte andre), men jeg lufter og stiller kritiske spørsmål/tanker før jeg sluker alt rått.
renud
03.06.2017 23:48
#15764

tassen
det er da i det minste oppløftende at avkommet ditt har fått litt vett i skolten,
godt du valgte en klok kvinne 😎
Beins
03.06.2017 23:50
#10572

ts1

Du skrev i #13501: "Bush mer eller mindre tippet menneskeheten utfor stupet i 2001."

Det var dette jeg omtalte som dommedag, noe jeg ser på som en klar overdrivelse av Bush sine advarsler om CO2. Og egentlig var alt bare en bløff for å få velgere.
Slik som Trumpen sin kjefting på Saudi Arabia.
tas1
04.06.2017 00:05
#13503

Beins,

Det var en henvisning til renud #15745 der han skrev "Bush sin handling la klimadebatten fullstendig død et ett tiår, noe som medførte at vi i dag er nærmere et teoretisk tipping point (the point of no return)"

Så hvis du skal arrestere noen der, så er det renud (så sant ikke the point of no return = det motsatte av å mer eller mindre tippe menneskeheten utfor stupet).
renud
04.06.2017 00:17
#15765

tassen
Jeg skrev "nærmere", jeg skrev ikke utfor. Dessuten skrev jeg "teoretisk", noe som betyr at jeg holder muligheten åpen for at det ikke er korrekt.

Du skriver: "Jeg sier ikke og påstår ikke å ha rett (som enkelte andre), men jeg lufter og stiller kritiske spørsmål/tanker før jeg sluker alt rått."

Det er ikke helt korrekt, ettersom du har konkludert med at det ikke spiller noen rolle at Trump trekker USA ut av Paris-avtalen. Dermed har du vel indirekte konkludert med at din påstand er den rette?

Mitt hovedpoeng er, som jeg har presisert før, at vår generasjon ikke har rett til å tukle med atmosfærens sammensetning, noe vi ubestridelig gjør ved å forbrenne fossile energibærere. Det har vært nødvendig for å komme dit vi er nå, men nå finnes allerede andre teknologier som kan reduserer veksten og etterhvert redusere økt menneskeskapt CO2-tilførsel til atmosfæren, sågar allerede med en økonomisk fordel for forbrukerne.

Hvorfor i alle dager skal vi da ta sjansen på at så godt som alle forskere ikke har rett?
tas1
04.06.2017 00:18
#13504

Nei renud, det blir som å be avkommet om å satse på enten rødt eller svart på ruletten - vinner du er du klok, men taper du er du dum. I overført betydning kan det for en 8-åring bety at de 63 millionene som stemte på Trump er dumme.
Poenget mitt er - hvor dypt kan du gå ovenfor en 8-åring for at de skal skjønne hva du snakker om? Eller hvorfor driver Hamaz propaganda via Barne-TV der jøder fremstilles som dumme og Israel er satan (på et nivå der småunger visuelt ser poenget)?
tas1
04.06.2017 00:24
#13505

renud,

Og jeg skrev mer eller mindre ("Bush mer eller mindre tippet menneskeheten utfor stupet i 2001."), og ikke at; Bush tippet menneskeheten utfor stupet i 2001. Noe som betyr at jeg holdt den teoretiske muligheten din åpen for at det ikke er korrekt.

renud
04.06.2017 00:29
#15766

Selvfølgelig er jeg enig i at barn ikke skal påvirkes den ene eller andre veien i politisk oppfatning og annet som ikke har noe som helst med skolefag å gjøre.

Kjør den læreren i senk, det ville jeg gjort.
tas1
04.06.2017 00:33
#13506

renud,

Nei, jeg har ikke konkludert på en slik måte at jeg anser mine synspunkt som rett - men jeg stiller spørsmål om CO2 er det som er vårt største problem, og om temperaturstigningen vi har hatt er utelukkende menneskeskapt + at jeg stiller meg kritisk til "Karbonbanken".
Beins
04.06.2017 01:05
#10573

tas1

Dette er ikke så interessant, men ordvalget ditt forsto jeg slik at - Bush mer eller mindre tippet at verden gikk utfor stupet grunnet grunnet CO2.

Det er verbet "tippe" som jeg oppfattet som en spådom, mens du egentlig mente det gjaldt verbet som å "tippe over" kanten.

Og du mener opphavet er at renud oppfattet Bush's sine handlinger på den måten.
skipper*
04.06.2017 09:28
#12690

tas1
Ref 13502
Ja, det er slik sosialistene driver på å indoktrinere ungene på samme måte som Palestinerne gjør mot Israelerne. Og slik var det også i Tyskland lenge, når barn lekte med tinnsoldater så var det alltid kill the red, white and blue...(franskmennene)

I går kjørte NRK samme taktikken med barn i dagsrevyen, tror noen må snakke til NRK snart, for der i huset er det en voldsom anti Trump kampanje ...og det brukes barn på samme måte i deres meningsytringer som de andre terrorgrupper bruker barn ... en skam for norsk media og skoleverket.

Bra tas 1, at du tar problemet opp med rektor og spør hva som er på gang...faktisk så burde undervisningsministeren komme på banen og rydde opp..

Endret 04.06.2017 09:30 av skipper*
dr. Stockman
04.06.2017 10:42
#17208

Mange problemer forblir uløste fordi verden er så ensidig opptatt av klimatrusselen. Ikke minst i Norge råder det klimahysteri, og på mange områder fører det også til misbruk av ressurser. Men jeg er ingen tilhenger av å kjøre på med fossile ressurser, og Trumps planer om en renessanse for kullindustrien har jeg liten sans for. Den er lite bærekraftig for å si det slik. Verden bør bevege seg mer og mer mot fornybare ressurser, men det må være en gradvis og økonomisk forsvarlig prosess som bygger på teknologiske nyvinninger og ikke desperate tiltak som koster mye og har liten betydning. Har ingen fasit på betydningen av fossile utslipp, men jeg ser ingen grunn til at verden i løpet av noen århundrer skal forbruke energi som er blitt dannet gjennom milliarder av år. "Føre var"-prinsippet tilsier også at man gradvis nedbygger avhengigheten av fossile ressurser, en avhengighet som bl.a. har hatt den svært uheldige bieffekt av SaudiArabia og andre tlsvarende land har vokst seg store og mektige.
tas1
04.06.2017 11:27
#13507

Fra 300 ppm CO2 til 400 ppm får det hele til å se alvorlig mye ut, men hva hvis man istedenfor skriver fra 0,03 % til 0,04 % - blir inntrykket da det samme? Hvis man sier at 10 % av dette er menneskeskapt (de fleste er vel ned mot 4 %) så utgjør det fra 0,003 % til 0,004 % (eller fra 0,0012 til 0,0016 ved 4 %).

EKS: Trine Skei Grande og hennes like har stått på for å oppnå 20 % bio-drivstoff på tankene innen 2020, som igjen stort sett må hentes fra palmeolje siden det er den som er mest tilgjengelig og billigst. Alt for å fremstå som grønn og miljøvennlig der de skal redde verden fra fortapelsen og "den store satan" CO2. At palmeoljen kommer fra utvinning av regnskogene, og med det er en direkte trussel ovenfor både klima, dyr og menneskeheten driter Grande langt i (selv om hun sikkert er en stor støttespiller av regnskogfondet).

Hvorfor ser så mange flisene i andre sine øyne, men bjelken i sitt eget legger de knapt merke til?
dr. Stockman
04.06.2017 11:33
#17210

Trine Skei Grande er et godt eksempel på det norske klimahysteriet og de feilvurderinger det fører til.
blåball
04.06.2017 11:45
#3437

Rensing av avgasser fra både bensin og diesel er under sterk utvikling , teknolologiske gjennombrudd kommer ikke bare innen såkalt fornybar .

Den dagen gjennbruk av fossil energi foregår utslippsfritt , kan være nærmere enn vi tror ...? ( svar fra Beins og renud ønskes ) .
renud
04.06.2017 11:56
#15768

tas1
Den samme argumentasjonen, om kun "små" endringer i forhold til f.eks vulkanutbrudd, ble brukt om utslipp som medførte sur nedbør, men som allikevel forårsaket skogsdød og sure vann med fiskedød som konsekvens.

Da Sovjetunionen brøt sammen forsvant også østeuropeisk tungindustri, som ikke lenger var konkurransedyktig i et åpent marked, noe som (ubestridt) i løpet av få år medførte at skogsdød ikke lenger var et problem og at fiskevann igjen ble friskmeldt.

Med andre ord takler naturen relativt store og reversible endringer, som blant annet forårsaket av vulkanutbrudd, men naturen takler ikke for raske økninger over tid.
blåball
04.06.2017 12:04
#3438

Enegiforbruk totalt sett øker markert dei neste 30 år . ( Det kan være ett godt utgangspunkt for om det er nok energi til å dekke etterspørsel av global og sterk økning av energiforbruk , og påfølgene energimix . )

Økt batteriproduksjon krever vestenlig mer energiforbruk globalt , det betyr økt kullforbruk , mer olje og gass , og mer fornybar .
renud
04.06.2017 12:19
#15769

blåball
Selv Rystad og IEA er i sine siste rapporter tydelige på at dagens kjente reserver, samt det man i dag antar man vil finne av nye reserver world wide, ikke vil holde til stort mer enn 50 års forbruk dersom antatt økt forbruk av energi skal dekkes hovedsakelig av olje/gass.

Hvordan skal man da produsere alt et moderne samfunn trenger, når vi har vært så smarte å forbrenne råstoffene til blant annet disse produktene?

Her fra ConocoPhillips sin hjemmeside:
- However, petroleum is not just used for fuel. Petroleum products are also used to make various plastics, synthetic materials and chemical products; in fact, petroleum can be found in many common household items. Below are some examples.

Clothing Ink Heart Valves Crayons
Parachutes Telephones Antiseptics Deodorant
Pantyhose Rubbing Alcohol Carpets Hearing Aids
Motorcycle helmets Pillows Shoes Electrical tape
Safety glass Nylon rope Fertilizers Hair coloring
Toilet seats Candles Credit cards Aspirin
Golf balls Detergents Sunglasses Glue
Fishing rods Linoleum Soft contact lenses Trash bags
Hand lotion Shampoo Shaving cream Footballs
Paint brushes Balloons Fan belts Umbrellas
Luggage Antifreeze Tires Dishwashing liquids
Toothbrushes Toothpaste Combs Tents
Lipstick Tennis rackets House paint Guitar strings
Ammonia Eyeglasses Ice chests Life jackets
Cameras Artificial turf Artificial Limbs Bandages
Dentures Ballpoint pens Nail polish Caulking
Skis Fishing lures Perfumes Shoe polish
Antihistamines Cortisone Dyes Roofing
tas1
04.06.2017 12:25
#13509

Ja, men nå snakker du om miljø renud.

Bárðarbunga hadde et gjennomsnittlig utslipp på 35 000 tonn svoveldioksid daglig - dette er ca. det dobbelt av hva Norge slipper ut årlig (svovel = sur nedbør).
renud
04.06.2017 12:35
#15771

tassen
Nei, jeg snakket ikke om miljø, jeg snakket om galskapen i å forbrenne en av våre aller viktigste og særdeles begrensete resurser.

Hvis du fryser og har lite ved, brenner du da opp klærne dine for å få varmen?
blåball
04.06.2017 12:45
#3439

Takker for godt svar renud .
Det er nok derfor flesteparten av land i Verden er for en Parisavtale , bortsett fra Russland og USA foreløpig .

OCDE støtter for øvrig noen av argumentene til Donald Trump om frihandelens minus sider , i ny rapport . ( Rustbeltet i USA trenger ny arbeidsplasser og økt turisme.....fra Kinesere fortinnsvis...... ) .
Beins
04.06.2017 12:58
#10575

tas1

med et klimafaglig argument. Det er lite CO2 i atmosfæren, og menneskene bidrar lite til samlet utslipp.

Nå er drivhuseffekten velkjent - uten den ville det vært 33 grader kaldere og bikkjekaldt. Viktigst er vanndamp - men vanndamp er her en avhengig variabel, den forsterker eller svekker temperaturendringer fra andre kilder.
Forskning viser at de tre viktigste drivhusgassene som vi påvirker direkte er CO2, metan og oson.Sollys slipper gjennom atmosfæren, mens infrarød stråling tilbake fra jordoverflaten/hav hindres av drivhusgassene. Man har gode estimater på CO2 og andre gassers direkte påvirkning - vansken går mer på tilbakekoplingseffekter i form av mer vanndamp, mindre snødekke og slike ting.

Istider blir igangsatt av ganske små endringer i solinnstrålingen som fører til kaldere somre. Isbreer og islag ved polene vokser, dermed får man tilbakekoplingseffekter ved økt refleksjon av sollys. Prosessen er selvforsterkende. Kaldere hav tar opp mer CO2 fra atmosfæren. Det gir svakere drivhuseffekt. Mindre vanndamp etc. Temperaturen faller til man får ny likevekt mellom inn- og utstråling.

Nå har vi en omvendt prosess. Den relative endringen av CO2 er meget stor, selv om CO2 som sådan ikke er mer enn enn 0,04%. Av økningen fra 280 ppm står menneskeskapte utslipp for 90 % sier forskerne ved NIVA, mens 10% skyldes at havet slipper ut mer CO2 grunnet oppvarming.

Ang palmeolje og biodrivstoff har Norge ingen ønsker om å bruke den kilden, men vi kan ikke forby det grunnet internasjonale avtaler. Liksom andre land kan ikke forby norsk laks under henvisning til lakselus eller negativ effekt på villaksen. Slike saker reguleres via avtaleverk for å hindre uhemmet proteksjonisme. Vi kan oppfordre importørene til ikke å bruke palmeolje - og arbeide for endringer i regelverket på området innen WTO etc.
Det finnes nødklausuler, men da er det helseeffekter og veldig alvorlige miljøvirkninger som må bevises. Norge mener vel de ikke har en sterk nok sak alene.

Endret 04.06.2017 13:04 av Beins
blåball
04.06.2017 12:59
#3440

Norge er ett forgangsland på flere måter , så olje og gassresurser bør taes opp mest mulig kostnads effektivt , og fornye produksjon med effektive oljefelt i Barentshavet fremover .
Med økt turisme og kapital fra Kina .

Endret 04.06.2017 13:05 av blåball
renud
04.06.2017 13:02
#15772

Ja, frihandel er noe dritt.
Sist jeg handlet oppdaget jeg en fra østkanten, sannsynligvis Grorud, foran meg i fiskedisken på Meny på Røa. Jeg husker jag advarte mot det da de vedtok å koblet T-banenettet på østkanten sammen med trikkene på vestkanten, og ba dem i stedet drenere Akerselven og bygge en høy mur, men ingen hørte på meg.

Nå som de skal bygge hele tre (-3-) nye hovedveier fra Vestlandet til Oslo, får vi garantert enda flere Bergensere og Vossinger å stri med også. De fiser som kjent så jævlig, pga potetballer og Vossakorver, at det alene vil medføre så stor økning i svovelutslipp i Oslo-området at Oslofjorden sikkert stiger med et par meter, og da sitter jeg i vann til knes på Alex Sushi på Tjuvholmen.
tas1
04.06.2017 13:07
#13510

Sur nedbør (svovel og nitrogen)) med skogsdød, sure vann og fiskedød - handler ikke det om miljø (kontra klima)? Sur nedbør kom forøvrig og hovedsaklig fra Storbritannia for Norge sin del.
blåball
04.06.2017 13:11
#3441

He , he , da for en tru vegskuldere holder når , når snoren klippes .........( Erna , Grande og en forhåpentlig lettere Siv........ ) .

Endret 04.06.2017 13:13 av blåball
renud
04.06.2017 13:23
#15773

tas1
Jeg siktet med det til din argumentasjon om at en drøye 40% økning (fra 280 til +400 ppm) ikke virker å være så mye, hvis man heller bruker "fra 0,03 til 0,04%".

Den samme måten å snu på tallene ble brukt av industrien som forårsaket sur nedbør, samt av de som nektet å tro på dem som de kalte dommedagsprofeter, før den forurensende industrien ble utkonkurrert av markedet og problemene forsvant av seg selv.

Når noe skal diskuteres deler mennesker seg alltid i to leire, hvorav det alltid vil være fanatikere på begge sider. Da sikter jeg ikke til noen av de som skriver her, ettersom det her er tydelig at begge sider ser at den andre siden kommer med gode spørsmål og stort sett vettuge innsigelser.

Endret 04.06.2017 13:24 av renud
Beins
04.06.2017 13:23
#10576

renud

Alt er greit i moderate mengder - både CO2, potetball, Stovner-folk, haugesundere.
Da en slektning skulle opereres på det store hospitalet i Kristiania, leide vi oss rom nær Holmlien. Vi hadde hørt meget om farene ved å ferdes der, men vi handlet varer i den hyggelige stasjons-butikk uten at oppleve beskytninger. Vi badet også i den socialistiske Verven-bukten uten å bli motabeidet av de lokale røde garder.
Men frihandel holdt vi tætt om, og vi kamuflerede vår vestlige dialekt da noen tok os for å være svensker.

Endret 04.06.2017 13:24 av Beins
renud
04.06.2017 13:29
#15774

Beins
Der kan du se, man overlever selv de farligste situasjoner dersom man tar noen enkle forholdsregler. Selv låser jeg bildørene når jeg en sjelden gang må kjøre gjennom østkanten, og stopper aldri på rødt lys.

Når jeg er i Bergen, snakker jeg tysk. Det liker Hanseatene.
renud
04.06.2017 13:53
#15775

tas1
La meg oppsummere litt, ettersom jeg synes en ren CO2-diskusjon blir for snever.

1. Det er et ubestridt fakta at CO2-innholdet i atmosfæren i dag er drøye 40% høyere enn før menneskene begynte å forbrenne fossile energibærere. Jeg mener det er galskap å ikke gjøre alt som er mulig, og som nå også er økonomisk forsvarlig, for å stoppe denne økningen, om mulig å reversere den, ettersom så godt som all forskning viser at det høyst sannsynlig vil medføre en temperaturstigning som plantens beboere ikke vil takle. Allerede nå ser man tydelige tegn til dette, ved en massedød av både lavere- og høyerestående organismer i et omfang og antall man ikke har sett mer enn fem ganger før i planetens historie.

2. En slik poltikk vil automatisk redusere forbrenningen av petroleumsprodukter, som ved forventet økning i energiforbruk er en raskt tømt, ikke fornybar resurs som et moderne samfunn er fullstendig avhengig av.
tas1
04.06.2017 15:37
#13511

Ca. 90 % karbondioksid tilføres atmosfæren ved naturlige prosesser.
Ca. 10 % karbondioksid tilføres atmosfæren via menneskelig påvirkning.

Når ppm øker fra eksempelvis 300 ppm (0,03 %) til 400 ppm (0,04 %), så tilegnes dette utelukkende mennesket som i utgangspunktet står for 10 % av totalen.
Er det fordi den naturlige prosessen til enhver tid er fullstendig stabil?
Beins
04.06.2017 15:55
#10578

Ja, fordi det i utgangspunktet var likevekt mellom utslipp og opptak av CO2 i atmosfære og natur.

Menneskeheten forstyrrer denne balansen via sine utslipp som kommer på toppen av de mye større naturlige utslippene.

Dersom utslippene fremover ble konstante på dagens nivå, vil naturen gå inn i ny likevekt etter x antall år, men på et høyere atmosfærisk CO2-nivå enn i dag
tas1
04.06.2017 16:35
#13514

I utgangspunktet... mener du med det at det også kan være naturlige variasjoner og påvirkninger av tilført karbondioksid m.m. (som f.eks. astronomiske og geologiske)?
motbedreviten
04.06.2017 16:50
#2528

Beins,
Naturen går aldri i likevekt.
Det bølger og svinger styrt av skumle krefter.
Dette på alle nivåer.

...og det å tolke dynamikken som vesentlig mennesket skapt er litt frekk, synes jeg.

Endret 04.06.2017 17:00 av motbedreviten
Beins
04.06.2017 17:06
#10579

tas1

Ja, det viktigste er co2-utslipp fra havet grunnet varmere hav som skyldes økt solinnstråling. Det skjer når istidene slipper taket.

Vulkanutbrudd slipper ut co2, men de mengdene er ganske små sammenlignet med fossile kilder.
Men det kan tenkes at superutbrudd kan føre til større økninger i CO2-nivå.

Teoretisk kan vi tenke oss enorme skogbranner og ørkendannelser som årsaker til mer CO2.

Jeg har kranglet med gorwell om økningen til dagens CO2-nivå skyldes avgassing fra havet. Jeg har støtte i all viktig forskning på at årsaken er menneskeskapt avbrenning av fossil energi. Dette er grundig behandlet.

Det er helst på bakgårdsblogger at det påstås det motsatte.

Endret 04.06.2017 17:20 av Beins
Beins
04.06.2017 17:20
#10580

Mbv

Naturen går mot likevekt i mange prosesser. Det hindrer ikke at det er forstyrrelser av likevekten som kan føre til balansen forrykkes.

CO2-nivået var 280 ppm lenge. Nå stiger det. Dersom vi fryser utslippene, vil det stabiliseres på nytt.

Når kloden nå blir varmere - er det heldigvis ikke en prosess som bare går og går av seg selv. Til sist blir det balanse mellom energitilførsel og energitap fra jorda. Vi blir ikke kokt alle i sammen.

Jordens bane kan forutses mange tusen år i forveien, fordi systemet er i likevekt.
tas1
04.06.2017 17:22
#13515

Beins,

Utbruddene fra Pinatubo (1991-93) senket den globale temperaturen midlertidig med ca. 0,5 grader - kan det ikke mer enn tenkes at slike utbrudd (i dette tilfellet ca. 20 millioner tonn svoveldioksid ) kan føre til større økninger av klimagasser i atmosfæren, og at likevekten dermed ikke alltid er konstant og fullstendig stabil?

Eller er "utgangspunktet" at noe slikt (som ovenstående eksempel) ikke skjer?

Endret 04.06.2017 17:28 av tas1
Beins
04.06.2017 17:30
#10581

Pinatubo ga en naturlig temperatur-variasjon.

Ikke via CO2, men partikler av ulike slag, mest svovelforbindelser som reduserte solinnstrålingen. Disse har motsatt virkning av økt co2.
tas1
04.06.2017 17:46
#13516

Så du sier at svovelutslipp (som også kommer fra kullfyring/kullkraftverk) er medvirkende til å senke den globale temperaturen?
motbedreviten
04.06.2017 18:16
#2529

beins,

Du har referert det et par ganger at den globale menneske skapte co2 utslipp har vært nærmest det samme i de senere år. Likevel har den atmosferiske co2 steget jamt og trøtt.

Da er ikke umulig at den fortsetter å stige selvom vi kutter vår co2 utslipp med 50%?

Det er mye i den såkalte carbonsyklussen som vi ikke vet.
renud
04.06.2017 19:41
#15776

motbedreviten
Selvfølgelig stiger nivået videre, dersom økosystemene, som nå, ikke klarer å absorbere det som tilføres, på tross av at "menneskeskapte co2 utslipp har vært nærmest det samme i de senere år".
Beins
04.06.2017 19:48
#10582

tas1

Forskerne sier at aerosoler, som de kaller det, har en bremsende effekt ja. Det er og logisk grunnet at det reduserer solinnstrålingen til jordoverflaten. Store vulkanutbrudd er langt viktigere enn fyring i kraftverk, men alt bidrar noe.

mbv

Geofysikere lager beregninger av de sammenhengene, de hevdet tidligere på 2000-tallet at 60% reduksjon av utslipp var nødvendig for stabilisering av CO2-nivået og temperaturen. Men for å nå 2-graders målet er det for lite i dag. Jeg mener de forstår karbonsyklusen meget bra. Jeg har ingen grunn til å si noe annet. Ipcc-rapportene har lange utredninger om temaet
tas1
04.06.2017 20:20
#13517

Ok, men da begynner vi å nærme oss noe tross alt (selv om en selvsagt ikke kan konkludere) - aerosoler har en bremsende effekt på oppvarmingen, mens CO2 har en økende effekt. Tar man bort de menneskeskapte aerosoler vil samtidig den menneskeskapte CO2 avta. Betyr ikke det at frem og tilbake (og omvendt) er like langt?
renud
04.06.2017 20:26
#15778

Fox News' Chris Wallace Confronts Al Gore With His Failed Global Warming Predictions [VIDEO]"Fox News Sunday" host Chris Wallace confronted former Vice President Al Gore on his 2006 claim that unless drastic action was taken humanity would face a "true planetary emergency" in the next decade.

"Unless we take drastic measures the world would reach a point of no return within 10 years," which Gore said would precipitate a "true planetary crisis" due to man-made global warming.

Wallace pointed out it's been 11 years since Gore made the claim in his 2006 film "An Inconvenient Truth," and there doesn't seem to be a planetary emergency.

So did Gore admit he was wrong? Of course not!

Here's how he answered:
Well we have seen a decline in emissions on a global basis. For the first time they've stabilized and started to decline. So some of the responses for the last 10 years have helped, but unfortunately and regrettably a lot of serious damage has been done.

Greenland, for example, has been losing one cubic kilometer of ice every single day. I went down to Miami and saw fish from the ocean swimming in the streets on a sunny day. The same thing was true in Honolulu just two days ago, just from high tides because of the sea level rise now.

We are going to suffer some of these consequences, but we can limit and avoid the most catastrophic if we accelerate the pace of change that's now beginning.

Endret 04.06.2017 20:28 av renud
yemaya 2
04.06.2017 20:33
#8383

Er regndråper aerosoler?
Eller mer korrekt, skyer?

Endret 04.06.2017 20:34 av yemaya 2
Beins
04.06.2017 21:16
#10584

Skyer er ikke aerosoler, skyer er små regndråper og iskrystaller.
Det kan være aerosoler i skyer. Regn kan bringe aerosoler ned til bakken.
Regn kan lukte.
yemaya 2
04.06.2017 21:26
#8384

Men tåke er en aerosol, hva er forskjellen?

An aerosol is a colloid of fine solid particles or liquid droplets, in air or another gas.[1] Aerosols can be natural or anthropogenic. Examples of natural aerosols are fog, forest exudates and geyser steam.

Endret 04.06.2017 21:26 av yemaya 2
tas1
04.06.2017 21:31
#13518

Aerosoler gjør at det lettere danner seg skyer.
yemaya 2
04.06.2017 21:33
#8385

Skyer er etter hva jeg forstår til dels aerosoler, naturlige sådanne. Og skyer reflekterer sollyset før det når bakken og demper således temperaturen.
Vanndamp er den dominerende drivhusgassen .
Om temperaturen øker så øker også vanndampkonsentrasjonen. Det gir en selvforsterkende effekt på temperaturøkningen ved drivhuseffekten.
Men all denne vanndampen må jo ned igjen, dermed dannes det mer skyer, Dette gir en negativ effekt på temperaturøkningen.
Hvilken effekt er sterkest? Eller vil de gi et balansepunkt, slik at vi aldri når the point of no return?
renud
04.06.2017 21:37
#15782

På Venus, som også ligger innenfor den såkalt beboelige sone, ble det point of no return nådd.
Årsak ukjent.
renud
04.06.2017 21:40
#15783

Runaway climate change or runaway global warming is hypothesized to follow a tipping point in the climate system, after accumulated climate change initiates a reinforcing positive feedback. This is thought to cause the climate to rapidly change until it reaches a new stable condition.[1] These phrases may be used with reference to concerns about rapid global warming.[1][2] Some astronomers use the expression runaway greenhouse effect to describe a situation where the climate deviates catastrophically and permanently from the original state-as happened on Venus.[3][4]

Endret 04.06.2017 21:51 av renud
yemaya 2
04.06.2017 21:44
#8386

På Venus er den dominerende drivhusgass ikke vanndamp, men karbondioksyd. Bortimot 90 % av atmosfæren er karbondioksyd.
Historien til Venus ligger vel for det meste i tåke.

Endret 04.06.2017 21:47 av yemaya 2
yemaya 2
04.06.2017 21:49
#8387

Du må slette s i https renud.
renud
04.06.2017 21:52
#15784

Done, takker.
renud
04.06.2017 21:54
#15785

yemaya.
"Historien til Venus ligger vel for det meste i tåke. "

Det forklarer nok dette uttrykket:
Men Are from Mars, Women Are from Venus
Beins
04.06.2017 21:56
#10585

Når MIT news skriver om at regndråper kan frigi aerosoler, oppfatter jeg det slik at de regner regndråper som noe annet enn aerosoler.

Rainfall can release aerosols, study finds
High-speed imaging captures raindrops releasing clouds of aerosols on impact.


Men aerosoler bidrar til skydannelser, det er velkjent jfr og tas1.
Skyer og regn har aerosoler, liksom drikkevann kan ha det.

Skyer demper temperaturen om dagen og øker den om natten. Og vintrene blir milde med mye skyer. Områder med mye dårlig vær har høyest gjennomsnittstemp. i Norge.
yemaya 2
04.06.2017 22:07
#8388

Det er skremmende scenarier linken din beskriver renud, jeg håper inderlig at jeg ikke får oppleve dette.
Men den ga meg ikke mye mer informasjon om Venus natur, ei heller om hennes historie.
Kan det ha vært et matriarki på Venus som forbrant samtlige av Venus fossile ressurser og således brakte skjønnheten til the point of no return?

Endret 04.06.2017 22:07 av yemaya 2
yemaya 2
04.06.2017 22:12
#8389

Beins.
Et kort kveldsstudium har bragt meg visshet om at regndråper ikke er aerosoler. Dertil er de for store.
Men før de små vanndråpene samler seg til regndråper må de kunne kalles naturlige aerosoler.
Dog, hva man kaller det er uvesentlig. Virkningen er viktigst.
renud
04.06.2017 22:44
#15786

Det er ulike teorier om hvorfor Venus' atmosfære løp løpsk, og om hvorfor alt overflatevann på Mars fordampet ut i verdensrommet.

Husker ikke detaljene, men et svakt, eller fraværende, magnetfelt mener jeg er en av de plausible teoriene. Og visstnok også mangelen på tektoniske plater:

Man tror ikke det finner sted platetektonikk på andre planeter i vårt solsystem. Denne antakelsen er basert på observasjoner via teleskop. Grunnen Jorden har blitt værende varm nok til å opprettholde tektonisk aktivitet, men andre planeter har ikke tegn til aktive vulkaner eller kontinentaldrift. Likevel finnes det rester av vulkaner på både Mars og Venus.

Men at begge våre naboplaneter, som begge ligger innenfor den beboelige sonen, på hver sin måte i utviklingen kom til "the point of no return", synes jeg er god nok grunn til ikke unødvendig å utfordre skjebnen på vår egen planet. Det er tross alt den eneste vi har.
yemaya 2
04.06.2017 22:50
#8390

Så, da var det altså naturlige prosesser og ikke intelligent aktivitet som skapte katastrofene?
renud
04.06.2017 23:34
#15787

Sjekker du internettet,
finner du mange påstander på at det var "intelligent aktivitet som skapte katastrofene".

For min egen del, synes jeg det er selvmotsigende å påstå at intelligent liv skaper katastrofer.
yemaya 2
04.06.2017 23:44
#8391

Sant nok!
For mine tippoldebarns fremtid så frykter jeg mest neste istid.

Endret 04.06.2017 23:46 av yemaya 2
oge
04.06.2017 23:45
#17718

Slutt å kverulere.

Vi er en del av utslippene, zxVuknutbrudd og annet kan vi kke styre, men noe må vi gjøre.

Vanselig tror mange, men det er ikke det. Vi er feite nok som vi er. Jeg er 0pjåmann, men jeg ser at vi må bruke den pøå en bedre måte. Kull må slik energi produseres i dag ut.

Vind og sol, er jo soleklaere, så er det alle de andre mulighetene som tidevann og bbølger.

Dette sammenb medc mindre forruk vil Norge kunnne ta sin del med gode marginer. Og jer er ikke MDG, men trofast Erna!
oge
04.06.2017 23:45
#17719

Slutt å kverulere.

Vi er en del av utslippene, Vuknutbrudd og annet kan vi kke styre, men noe må vi gjøre.

Vanselig tror mange, men det er ikke det. Vi er feite nok som vi er. Jeg er Ojåmann, men jeg ser at vi må bruke den på en bedre måte. Kull må slik energi produseres og brukes i dag, ut.

Vind og sol, er jo soleklaere, så er det alle de andre mulighetene som tidevann og bbølger.

Dette sammen med mindre forruk vil Norge kunnne ta sin del med gode marginer. Og jegher ikke MDG, men trofast Erna!
E: Australsk rødvin skjemmer ortografien der i opphisselsen over politisk debatt jeg er engasjert i.

Endret 04.06.2017 23:57 av oge
yemaya 2
04.06.2017 23:51
#8392

Helt enig med deg oge. Kun det fornybare er bærekraftig i lengden. Om vi da ikke temmer fusjonsenergien.
Men i mellomtiden, til det bærekraftige er klargjort, så må vi ikke skjemmes over å bruke det vi har tilgjengelig.
renud
04.06.2017 23:58
#15789

Jeg er nå ganske så enig med Musk (Tesla), som så snart han får sjansen gjentar og gjentar at fossile energibærere er de virkelig store subsidiemottakerne.

Dette fordi forurensningen, som forbrenningen av fossile energibærere medfører, ikke avgiftsbelegges, men indirekte dekkes over skatteseddelen.
renud
05.06.2017 00:02
#15790

Poenget med det innlegget, var å vise at utviklingen mot vind- og sol ville kunne gått mye fortere, hvis kostnadene for forbrenning av fossile energibærere ville vært avgiftsbelagt på samme måte som det meste annet som forurenser.

Ettersom havvind allerede kan levere billigere strøm enn all annen teknologi i Europa, og de siste solkraft-anbudene i India var basert på lavere kw-pris enn både kull- og gasskraftverk, er det dermed kun mangel på politisk vilje (les: baller), som forhindrer at veksten av sol- og vind kan mangedobles fra dagens produksjonstakt.

Vel og merke til forbrukernes økonomiske fordel, og dermed også til samfunnets fordel.
yemaya 2
05.06.2017 00:06
#8393

Musk, med sitt marsprosjekt, taler i det minste med to tunger. Jeg mistenker ham for å tro han behersker tungetale.

Endret 05.06.2017 00:06 av yemaya 2
Beins
05.06.2017 00:11
#10587

Hva er feil med Musks Mars-prosjekt?
yemaya 2
05.06.2017 00:13
#8394

Energisløsingen.
renud
05.06.2017 00:17
#15793

Mars-prosjektet, er for å ha to ben å stå på for menneskeheten som art.
yemaya 2
05.06.2017 00:19
#8395

Ja, du kan spøke! Star Wars er neste flopp.

Endret 05.06.2017 00:20 av yemaya 2
motbedreviten
05.06.2017 00:21
#2530

renud #15776,

Du svarer bedre på spørsmølet enn beins.
Har du en mening om hvor det svikter i ecosystemene slik at det blir mer co2 i atmosfæren til tros for at den
globale co2 emisjoen ikke øker?

Ecosystemer som endres bør en sikkert se nærmere på. Disse endringer er vel delvis menneske skapt?
renud
05.06.2017 00:22
#15794

Elon Musk: We Must Leave Earth For One Critical Reason

Utdrag:
"WHY WE NEED TO LEAVE EARTH

This is a bit of a problem because, assuming that humanity plans on sticking around for awhile, it is almost inevitable that we will have to face a large asteroid at some point. Of course, asteroids aren't the only threat. There are a host of deadly diseases, volcanic eruptions, or other catastrophes that could bring about the end of civilization as we know it (and maybe even all life).

This is why it makes sense to transition into a multi-planet species as soon as possible. Blogger Tim Urban recently had a rather apt metaphor to illustrate why we need to leave our planet and venture out into the cosmos: Picture the Earth as a kind of hard drive. And on this hard drive we have saved everything. Every song. Every book. Every thought that has been thought and every word that has been uttered. Every memory.

And that's not all: It also houses every single species. All of it is stored in a word document saved on that hard drive.

Oh, and the hard drive has broken before, and when it happened, we lost nearly everything. It got a virus and.that's it, two-thirds of the population gone. It smashed into something and, alas, there goes another batch of data.

Blank pages. File corrupted.

So it makes sense to make a backup. As Urban puts it, "Now-if you owned a hard drive with an extraordinarily important Excel doc on it, and you knew that the hard drive pretty reliably tended to crash every month or two, with the last crash happening five weeks ago-what's the very obvious thing you'd do? You'd copy the document onto a second hard drive."

That is why we need to leave Earth. We need to have another plan. A safeguard."
yemaya 2
05.06.2017 00:23
#8396

Du har jo selv skrevet at katastrofen har inntrådt på Mars. Mars er, og vil alltid bli, ubeboelig.
Vårt lodd er å bo på Tellus.
yemaya 2
05.06.2017 00:25
#8397

Musk forsøk på tungetale gir meg intet, selv ikke i pinsen.
renud
05.06.2017 00:37
#15795

motbedreviten
Du bommer litt på en enkel logikk, muligens fordi den er for åpenbar?

Før menneskene begynte å forbrenne fossile energibærere (kull, olje og gass), var atmosfæren i en viss likevekt i forhold til naturlige utslipp av CO2, som vulkaner, i noen tilfeller havet, sikkert en mengde kjemiske prosesser og utpust fra dyreliv inkludert mennesker.

Men ved stadig økt forbrenning av fossile energibærere, klarte ikke planter, i noen tilfeller havet og annet, å lagre den menneskeskapte økningen av CO2-utslipp i atmosfæren. Dermed begynte innholdet av CO2 å øke fra 280 til +400 ppm (godt dokumentert).

Selvom mengden menneskeskapt CO2 er noe redusert de siste årene, betyr jo ikke det nødvendigvis at ikke nivået fremdeles er langt høyere enn det naturen selv klarer å "konsumere". Derfor ser vi fortsatt økning av mengden CO2 i atmosfæren, på tross av at mengden er noe redusert de siste årene.

Det som kanskje er mer bekymringsfullt, er påstanden om at jordens temperatur allerede har steget med ca 1 grad, mens havets overflatetemperatur har steget vesentlig mer. Ved en viss temperatur begynner havet å avgi CO2, i stedet for å oppta CO2. Dermed forsterkes effekten, oppvarmingen øker enda mer, havets overflatetemperatur likeså og vi kan en "spiral-effekt" som på et eller annet tidspunkt ikke lenger lar seg stoppe.

Det er det man kaller et tipping point, eller "The Point of No Return".

Endret 05.06.2017 00:41 av renud
renud
05.06.2017 00:39
#15796

yemaya.
Du kan umulig ha sett, eller lest, mye science fiction.

Hørt om Terraforming?
yemaya 2
05.06.2017 00:41
#8398

Nope, jeg er nokså jordnær.
renud
05.06.2017 00:47
#15797

Ok.
Short cut.

Du sprayer polene på Mars med mørkest mulig pigmenter, som får polisen(e) til å smelte, og dermed fordampe opp i den eksisterende atmosfæren på Mars. Da innledes en liten drivhuseffekt, som får isen under bakken på Mars til også å smelte, fordampe til atmosfæren, øke drivhuseffekten og etterhvert har du hav på mars. Hav produserer skyer, skyer produserer før eller siden nedbør, som produserer pytter, små vann, elver og innsjøer, som igjen remmer ut i de nye havene.

Dermed har man et vann-kretsløp, som er forutsetningen for det livet vi ønsker å leve.

Parallellt har vi selvfølgelig beplantet mer og mer av landjorden, og vi kan etterhvert bo der, muligens helt uten romdrakter.

Du vil nå kanskje innvende at den nye atmosfæren vil fordampe ut i verdensrommet fortere enn vi klarer å lage den, men det er, iht teorien, feil. Det vil nemlig ta hundrevis av millioner år.

Endret 05.06.2017 00:52 av renud
yemaya 2
05.06.2017 00:56
#8400

Du glemmer mangelen på tektoniske plater som kunne resirkulere CO2 gitt at det allerede var liv.
Men det aller viktigste du glemmer er mangelen på magnetisk felt.
Den kosmiske strålingen vil drepe ethvert forsøk på menneskelig eksistens.
Så vi må ta vare på vår jord, alt annet er drømmer uten substans.
renud
05.06.2017 01:06
#15799

Jeg må ingenting,
ettersom jeg har den ubestridte fordelen av kun å vise til andres mer eller mindre gjennomførbare teorier.

Noe NASA vel teknisk sett også gjør (fra Wikipedia-artikkelen):
"Sagan also visualized making Mars habitable for human life in "Planetary Engineering on Mars" (1973), an article published in the journal Icarus.[4] Three years later, NASA addressed the issue of planetary engineering officially in a study, but used the term "planetary ecosynthesis" instead.[5] The study concluded that it was possible for Mars to support life and be made into a habitable planet. The first conference session on terraforming, then referred to as "Planetary Modeling", was organized that same year."
Beins
05.06.2017 01:07
#10588

mbv

Når innholdet av CO2 i atmosfæren øker, vil vegetasjon, jordsmonn og hav ta opp mer CO2. Fotosyntesen øker og CO2-trykket på havet likeså.

Mengden CO2 i atmosfæren vil øke inntil nivået er så høyt at vegetasjon, jordsmonn og hav tar opp en ekstra mengde CO2 som tilsvarer de menneskeskapte utslipp.

Selv om utslippene er stabilisert siden 2014, er CO2 nivået i atmosfæren ikke høyt nok til å avgi en slik ekstra mengde som tilsvarer våre utslipp. Nivået vil og må øke ytterligere før likevekt oppnås.

Det kompliserer bildet som renud er inne på at varmere hav holder dårligere på CO2, men det mer enn motveies inntil videre av økt CO2-trykk i atmosfæren.

Videre oppvarming av betydning kan imidlertid forrykke balansen.
renud
05.06.2017 01:08
#15800

Men jo, jeg er enig i at "vi må ta vare på vår jord, alt annet er drømmer".
Men drømmer kan som kjent unntaksvis gå i oppfyllelse.
Beins
05.06.2017 01:16
#10589

Mars er interessant, kan man overleve kosmisk stråling i romskip kan man og overleve denne strålingen på mars. I tillegg kan man øke beskyttelsen ved å bygge under bakken. Forskere er opptatt av hulesystemer under bakken på mars som fjerner mye stråling. Ikke at det blir noen dans på roser å fra dit, men vi mennesker bør absolutt se oss omkring.
Utfordringer står i kø slik som svak gravitasjon, supertynn atmosfære etc. Mye kan imidlertid løses ved ny teknologi.

Endret 05.06.2017 01:19 av Beins
yemaya 2
05.06.2017 01:20
#8401

Så menneskehetens fremtid er huleboerliv på Mars?
Da kan vi vel like gjerne gå tilbake til det på vår egen jord?
renud
05.06.2017 01:23
#15801

Det må man kunne kalle et gullkorn, yemaya. Haha.

Men det finnes andre muligheter, blant mange, denne:
"Establishment of a Mars settlement can be eased with terraformation of a city-region. The proposed Mars Terraformer Transfer (MATT) accomplishes such a terraformation by creating a structured impact in 2036. The proposed impact crater's pitted topography, heat, very low elevation and ice-rich bedrock enable construction of bodies of fresh water that can persist for thousands of years. This water makes possible mass-efficient, water-roofed facilities that can grow to city-scale. Facility oxygen production can create a protective ozone layer within the crater, enabling photosynthetic life on the open crater floor. [26]"
yemaya 2
05.06.2017 01:24
#8402

Svak gravitasjon? Et problem som kan løses ved ny teknologi?
Du er på hin side av fornuften nå Beins.
Beins
05.06.2017 01:27
#10590

Du er flink til å vri på ting herr Y.
Vi snakker ikke om menneskehetens framtid, men om mulige kolonier av mennesker på mars. I førstningen er huler en god mulighet før man har mer erfaringsmateriale om å bo i komplekser på overflaten - stråling, kreftfare etc.
Folk bodde i huler uten el, toaletter, aircon i tusenvis av år. På Mars snakker vi om luksushuler med gode senger, alle bekvemmeligheter, masse lys,tv, kino, barer og svømmebasseng.

Endret 05.06.2017 01:27 av Beins
renud
05.06.2017 01:29
#15802

yemaya
Du kan på sett og vis sammenligne diskusjonen om å forsøke å få til en mulighet nr. 2 for menneskeheten på Mars, eller en annen planet, med menneskets iboende tro på at gresset er grønnere på den andre siden.

Det er vel nå ca 50% som skilles, i en iboende tro på at alt blir så mye bedre med en ny mann, eller kone. I de aller fleste tilfellene viser dette seg å være feil, uten at det forhindrer de samme, og andre, fra å prøve lykken om og om igjen.
yemaya 2
05.06.2017 01:32
#8403

Takk for en herlig aften, god natt!

Endret 05.06.2017 01:33 av yemaya 2
Beins
05.06.2017 01:32
#10591

Svak gravitasjon er et problem fordi mennesker blir fysisk mye svakere.

Det handler da ikke om å endre gravitasjonen på mars som sådan, men om treningsprogrammer og opplegg som motvirker slike skadevirkninger. Slike ting forskes det på hele tida da det er en viktig faktor.

Mars-ferder er helt topp for kreative mennesker som Musk.

Endret 05.06.2017 01:35 av Beins
Beins
05.06.2017 01:44
#10592

Etter at menneskene har bodd i luksushulene i noen år, og bare brukt treningsprogrammer og svømmebassenget til å holde kroppen i god form, er tida for å bo på overflaten på Mars.

Der vil de bygge en roterende bygning som gir tyngdekraft som på jorda. Der kan du trene deg opp - ikke minst før returer til Mother Earth. Da blir overgangen lett.

https://www.quora.com/Can-we-create-structures-for-providing-artificial-gravity-on-Mars

Hulene er ikke tatt ut av lufta - NASA har et prosjekt om slik tidlig bosetting. Man plasserer ferdige moduler nede i hulene.

Caves and other underground structures, including Martian lava tubes, canyon overhangs, and other Martian cavities would be potentially useful for manned missions, for they would provide considerable shielding from both the elements and intense solar radiation to which a Mars mission would expose astronauts. They might also offer access to minerals, gases, ices, and any subterranean life that the crew of such a mission would probably be searching for.[3]

The program also studied designs for inflatable modules and other such structures that would aid the astronauts to build a livable environment for humans and earth creatures.[3]

Endret 05.06.2017 01:56 av Beins
tas1
05.06.2017 11:30
#13519

yemaya 2
05.06.2017 11:58
#8404

Og hvordan skal man skaffe energi til disse marsutopiene.
Finnes der lett tilgjengelige petroleumsressurser på Mars?
Det hadde jo vært gunstig for å øke drivhuseffekten.
yemaya 2
05.06.2017 12:00
#8405

Eventuelt, kunne man tenke seg en flåte med romtankskip som fraktet olje fra Jorden til Mars?
Beins
05.06.2017 12:37
#10593

Energi på Mars - det kan være sol-kraft eller atomkraft.
Langs ekvator er sol-irradiansen 590 w per m2. Det er lavt sammenlignet med jorda, omtrent som i Nord-Canada om sommeren. De trenger mer overflate med solceller, for å få samme effekt som på jorda. Et teknisk spørsmål å lage sammenleggbare paneler. De må og holdes rene for mars-støv.

USA sendte en reaktor i satelitt for 50 år siden, den var 40 cm høy og 22 cm i diameter.

Energi er et av de mindre problemene tross alt.

Vann til svømmebassenget er tyngre å løse.

Oljetankere fra mars - Fredriksen går ikke på den.
Beins
05.06.2017 12:39
#10594

tas1

Det spørs hvem man spør om disse historiske dataene. NASA er en seriøs organisasjon.

Arktis ligger på den nordlige halvkule som fanger opp mer solenergi enn den sørlige fordi det langt flere landmasser i nord. Dermed kan global oppvarming gi sterkere utslag her enn andre steder.Endret 05.06.2017 12:41 av Beins
tas1
05.06.2017 12:42
#13520

Nå er vel temperaturen på Mars fra ca. minus 90 til ca. minus 5 om "sommeren" - og sola gir ca. 43 % av det den gir til Jorden. God tur, lykke til og husk foret badebukse (solkrem er unødvendig;)
tas1
05.06.2017 12:52
#13521

Beins,

"the blip" rundt 1940 er uansett interessant (siden den ikke kan forklares med CO2).
Beins
05.06.2017 12:53
#10595

Livet på mars blir innendørs med alle bekvemmeligheter - utendørstemperaturen er ikke noe stort problem. Alt menneskeskapt på mars vil bli resirkulert.

Geo-engeneering kan bli en mulighet over meget lang tid. Men modultilværelse er det som i praksis venter kolonistene. Siden det er begrenset plass for de første, trengs det spesielt utvalgt personer.

NatGeo-serien om Mars-kolonisering var en stor nedtur. Den var tydelig preget av drama-folk som skulle lage en spennende story, omtrent som speidere på sommertur i skogen.
Alt det teknologisk interessante ble feid under teppet til fordel for femi- melo-drama. En veldig skuffelse for oss Mars-entusiaster som så fram til akkurat denne serien her.
Beins
05.06.2017 12:59
#10596

tas1

Lokale variasjoner fra global trend, må forklares ut fra annet enn CO2, ja. For Arktis er beliggenheten på nordlige halvkule en viktig faktor. Havstrømmer kan bidra, og ikke minst mindre isdekke som øker varmeopptaket i sonen.
tas1
05.06.2017 13:13
#13522

Astronomiske, geologiske og naturlige variasjoner og påvirkninger forklares dermed ut fra annet enn CO2 - og dermed kan og bør man ikke være 100 % bastant vedr. CO2 og temperatursvingninger på denne kloden. Takk!
tas1
05.06.2017 13:15
#13523

Ellers da? Noe nytt omkring kald fusjon?
renud
05.06.2017 13:29
#15804

Det skal tassen ha, han ikke bare mer eller mindre avfeier menneskeskapt global oppvarming som nonsens,
han ignorerer totalt konsekvensene av den.

Her fra helgens plenklipping:

Beins
05.06.2017 13:51
#10598

tas1

de som forsker seriøst på global oppvarming har fokus på mange faktorer, både CO2, Milankovic-syklusen, solflekker (11-års syklusen etc), isdekke, havstrømmer, aerosoler, andre drivhusgasser.

Vi vet og at solen har blir en del varmere gjennom millioner av år.
tas1
05.06.2017 14:10
#13524

Mens renud tar det meste på største alvor i sin hage...

motbedreviten
05.06.2017 19:38
#2531

renud#15795.
OK
Jeg var litt kryptisk.
Poenget var, det å se co2 mengden i atmosfæren i forhold til omfang av de pågående prosesser og konkludere ut ifra det.
Det som skjer er:
-Co2 stiger fra 280ppm til 400ppm i en takt på circa 1,1 ppm/år dvs circa 2Gigaton/år.
-Co2 utslipp fra fossil energi-bruk og cement er 5,5Gigaton/år, stabilt siden 2014.
-Co2 i eco-systemet: tar opp circa 214gigaton og leverer circa 210gigaton til atmosfæren.
Tallene her er estimater fra fagfolk.

Ecosystemet her omfatter virkningen fra bakteri, plant, dyr, jord- og havoverflate.
Bidraget fra eco-systemet varierer sterkt med årstiden og geografisk.
Havet gir i varme og tar opp i kulde. Så co2 sirkulerer mye i løpet av et år.

Det som er påfallende er størrelsen på Co2 prosessen i eco-systemet. Det er den som styrer. Co2 emisjonen og Co2 økningen i atmosfæren er veldig liten i forhold til det.
Er den stabilt?
Jordbruk, skoghogst og brenning, havbruk, endringer i stad og land gjør sitt.
Over tid (geologisk) har den sterk bidrad i sammensetningen av kontinenter og atmosfæren.
Kan den endre klimaet?
Jo, hvis endringene er store nok. Hittil har dette skjedd i liten grad pga den stabile tilstanden vi har.
Ikke noe aksellerering, ikke noe fare for en tipping point.

Klimaet og klimaendringer blir i langt større grad styrt av energi-budsjettet av jorden.
Men det er neste kapittel.yemaya 2
05.06.2017 21:30
#8406

Dersom vi spiser mer og drikker mer( ikke vann) så øker CO2 verdiene, og spise og drikke mer gjør jo menneskeheten.
Plantene øker heller ikke CO2 opptaket proporsjonalt med konsentrasjonen. Der er C3 planter som bidrar mer enn C4 på grunn av forskjeller i fotosyntesen. Fuktighet og skydekke gir også sine bidrag.
Men ett er sikkert.
Dersom jeg lar være å klippe plenen, så bidrar det i alle fall temporært, til et CO2 fall i atmosfæren.
Beins
05.06.2017 21:53
#10609

Du kan jo plante noen grantrær i hagen.
Ei garn på 500 kg tørrved binder 900 kg co2. Si 40 kg CO2 per år per gran i snitt. Da kan du kjøre 40 kg :0,1 kg/km = 400 km med en bensingjerrig bil med 1 gran i hagen.
Med 20 grantrær kan du kjøre hele 8000 km uten å bli nedfor grunnet klima.

Når granene er utvokst må du bygge nytt hus med gran-bjelker og ikke brenne noe.
Trehus lagrer mye co2.
Men du kan jo la granene vokse i 70 år uten problemer.
yemaya 2
05.06.2017 21:55
#8407

Eller lagre dokumenter, i stedet for å legge dem i papirsøppeldunken.
Beins
05.06.2017 22:05
#10610

Ja, eks når du bruker hjemmelaget gran-papir er det bra å lagre dokumentene, evt resirkulere.
oge
05.06.2017 22:08
#17729

Kreativt, Jeeg har et tre, dog en furu. En ussel liten busk da jeg flyttet inn i denne boligen. JEg elsker trær og kan ratt klemme et. Og dette treet har fått mye kjærlighet, men gitt mye søppel tilibake. Masse jobb me konkler og nåler og ... Samt nå er det så stort at jeg tror naboene kan kreve at jeg kutter. Dere må bare gjøre det sier jeg som mister utsikt over Oslofjorden, men neida det er så fint. Så får vi se om de leser jusen eller tar til fornuften eller jeg må grunnet faren for vinterhagen som kommer til å bli knust om ddet er en skikkelig vestavind.

Bionder den CO2, neppe som en gran.
yemaya 2
05.06.2017 22:10
#8408

Den binder mer oge, om den er mer tettvokst, som furuer pleier å være.
yemaya 2
05.06.2017 22:18
#8409

Beins
05.06.2017 22:18
#10611

Vi har mange trær på hytta ved kysten - bjørk, rogn, syrentrær, noen furuer.

Det irriterer at kristtorn spretter opp i hytt og vær. Det skyldes nok varmere klima som dette treet trives godt med.

Vi måtte dessverre ta ned ei kjempegran for mange år siden da den holdt på å bli uhåndterlig og naboen var ikke happy med denne gamle kjempen fra før ww2.
renud
05.06.2017 22:37
#15807

Når NASA i fullt alvor diskuterer mulighetene for Terraforming (se lenger opp på tråden), så tror jeg nok at man vil kunne klare å finne teknologiske løsninger som løser et eventuelt alvorlig CO2-problem før det eventuelt blir et for alvorlig problem.

Jeg aner ikke om dette ender opp med å kunne bli en del av en slik løsning, men idéen er jo god:

'Artificial plants' could turn carbon dioxide into fuel helping to reduce global warming 'This work is a breakthrough' 26 April 2017
yemaya 2
05.06.2017 22:41
#8410

Så da kan vi stole på at NASA, dersom de fortsatt får penger av Trump, vil sørge for at vi kan returnere fra the point of no return.
yemaya 2
05.06.2017 22:45
#8411

Forøvrig synes strålefaren på Mars å ha funnet sin løsning

Det er bare å krype ned i en polyetylensovepose hver gang det varsles solstorm.
blåball
05.06.2017 23:38
#3442

Stein Bergsmark har da fremdeles rett , CO 2 rekneskapet er i balanse .

Golfstrømmen har sine perioder , samt bronsealder , steinalder , oljealder , og solperioder på tusen år .

renud
06.06.2017 00:32
#15808

yemaya.

Finn én feil i din påstand i #8411, etter å ha fundert litt rundt dette:
"NASA har nå utviklet et nytt materiale basert på polyetylen. Stoffet kalles RXF1. Det er sterkere og lettere enn aluminium, og er derfor det første som både er sterkt og beskytter astronauter mot farlig stråling."
renud
06.06.2017 00:44
#15809

blåball.
Nei, Stein Bergsmark er en av de ganske få sjarlatanene blant verdens fysikere, som misbruker sin fysiker-tittel til å komme med høyst selvkomponerte påstander uten hold i anerkjent vitenskap, som ved en nærmere gjennomgang av hans påstander lett lar seg tilbakevise som nonsens (les: Reinspikka tøv fra ende til annen, pakket inn i kvasivitenskap):

Hvorfor fysiker Benestad mener at fysiker Bergsmark tar feil - Stein Bergsmarks «alternative» klimarapport er trist lesning. Han forsøker å skape en forestilling om at hele forskningsmiljøet er råttent og presenterer et forkledd politisk manifest som har til hensikt å undergrave klimaforskningen. Poengene hans kan tilbakevises, punkt for punkt. 30. januar 2017

Du finner hans likemenn i mange bransjer, som f.eks den tyske kreftlegen som påstår at han kan helbrede kreft som andre leger har gitt pasientene beskjed om at dessverre ikke er helbredelig. Forskjellen er kun at de dør like raskt, men ca 1 mill NOK fattigere.
renud
06.06.2017 00:49
#15810

Utdrag:
"Åpenhet om kvalifikasjoner
Bergsmarks rapport har etter min mening et forbausende lavt faglig nivå. Jeg hadde forventet noe bedre fra en som titulerer seg selv som fysiker.

En fysiker er ikke bare en fysiker. Fysikken er en bred disiplin, og man blir ikke ekspert på alle de ulike feltene bare ved å være fysiker. Tenk på sportsjournalistikken som en profesjon, og at en ekspertkommentator i alpint skal dekke en cricket-match uten å ha satt seg inn i reglene. Det ville nok ikke gått så bra.

Hvem skal man tro på? Fysikeren Stein Bergsmark eller fysikeren Rasmus Benestad? Hva skal man legge vekt på? Utdanning og erfaring?

Når det gjelder erfaring, er «gullstandarden» publikasjoner i anerkjente vitenskapelige journaler med fagfellevurdering. Men også deltagelse i internasjonale vitenskapelige nettverk gir en indikasjon på erfaring og relevante kvalifikasjoner.

Åpenhet er viktig, også når det gjelder vår egen biografi og kompetanse. For min del, jeg har gjennom min karriere studert eller jobbet med generell fysikk, elektronikk, skyfysikk, havfysikk, modeller, måledata, statistisk analyse, og sammenhengen solaktivitet-klima. Jeg har en doktorgrad fra Atmospheric, Oceanic, and Planetary Physics ved universitetet i Oxford, innehar flere internasjonale verv (European Meteorological Society, World Climate Research Programme CORDEX-ESD, og Oxford Research Encyclopedia climate) og har publisert en rekke klimarelaterte artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter, som vist i min bibliografi på Google. Jeg har også vært med på RealClimate.org, som Bergsmark forsøker å fremstille som et nettsted drevet av aktivister, men som det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature bruker som eksempel til etterlevelse.

Jeg vil oppfordre Bergsmark til samme åpenhet rundt sin karriere, biografi og kvalifikasjoner. Det eneste jeg vet om ham, er at han er utdannet fysiker med hovedfag i kybernetikk. Folk bør få mer informasjon om denne bakgrunnen når han selv bruker tittelen fysiker for å gi seg selv større faglig autoritet."

Nærmere et fullstendig karakterdrap kommer man ikke (min kommentar).
yemaya 2
06.06.2017 05:39
#8412

renud.
Ut fra en amatørfysikers betraktninger så ville jeg tro materialets tetthet(egenvekt) var avgjørende for dets evne til å stoppe røntgen og gammastråling.
Men jeg er altså ikke fysiker.

Endret 06.06.2017 05:39 av yemaya 2
tas1
06.06.2017 06:21
#13527

"Stein Bergsmark er en av de ganske få sjarlatanene blant verdens fysikere, som misbruker sin fysiker-tittel til å komme med høyst selvkomponerte påstander uten hold i anerkjent vitenskap, som ved en nærmere gjennomgang av hans påstander lett lar seg tilbakevise som nonsens (les: Reinspikka tøv fra ende til annen, pakket inn i kvasivitenskap):"

Dette er skremmende lesning fra renud - spesielt når det avsluttes med en kreftsammenligning for å understreke hvor stor sjarlatan Bergsmark er (for det er vel ingen som tror at sammenligningen med kreft er noe en tuller med!)

Det minste en kan vise til er artikkelen der Bergsmark svarer Benestad
tas1
06.06.2017 06:23
#13528

Utdrag:
Professor John Christy ved University of Alabama er en høyt merittert klimaforsker. Han avga nylig et vitnemål i en statlig høring, der han påviste at klimamodellenes temperaturprojeksjoner (altså temperaturscenarier) feiler grovt, og beklaget samtidig at disse brukes for å utvikle politikk.

Her kommer det avgjørende argumentet. God naturvitenskap, som Benestad etterlyser, er bygget på hypoteser som kan bekreftes eller avkreftes.

Dersom vi kjenner egenskapene til et system, kan vi forutsi systemets oppførsel.

Bare dersom systemets observerte oppførsel stemmer overens med det vi har forutsagt er hypotesen korrekt. I motsatt fall er hypotesen falsifisert. Dette tror jeg Benestad vi være enig i.

Professor Christy viser uten rom for tvil at klimamodellene feiler, og

Modellene har ikke kunnet forutsi klimasystemets oppførsel, systemets egenskaper er derfor ikke tilstrekkelig godt kjent til at vi kan stole på modellenes scenarier.

Hypotesen er med andre ord falsifisert. Modellscenarier som ikke stemmer overens med observasjoner har ingen utsagnskraft. Vi kan ikke stole på klimamodellene. Strengt tatt er nå den viktigste delen av diskusjonen over.


Et tredje slående faktum er at fra 1950 til i dag har de menneskeskapte utslipp økt med mer enn 600 prosent mens CO2-innholdet i atmosfæren bare har økt med 30 prosent! Dette tyder i meget sterk grad på at menneskeskapte utslipp er svært lite merkbare i atmosfæren. Benestad hevder jeg tuller med tall, men saken er ekstremt enkel. I 1950 var utslippene ca 5 Gt. I år 2015 var utslippene vokst til ca 35 Gt. Utslippsdata er tilgjengelig på nettet. Dette blir en vekst på mer enn 600 prosent, mens CO2-innholdet altså har vokst med 30 prosent. Alle med barneskolens pensum i matte kan regne ut dette.
tas1
06.06.2017 06:31
#13529

Dette er ikke første gangen Benestad angriper en forskerkollega - noe som kan leses her - Benestad er usaklig og uhøflig

"Han omtaler forskerkollega professor Humlum på en måte som fratar Humlum elementær innsikt i forskningsmetodikk og en som ikke har peiling på det han uttaler seg om.

Det er ikke uvanlig å høre slikt i politiske debatter, der demagogi og polemikk er blitt en legitim del av spillet, men den type oppførsel har absolutt ingen plass i en debatt mellom forskere.

Benestad begår også en annen grov feil.

Han henviser til at flertallet av forskerne er enig med ham selv. Det har heller ingen legitim plass i en faglig debatt, selv om det er et viktig argument for politikerne.

Dette må man formode at Benestad vet, og derfor bygger det opp under bildet av ham som en demagog."
Beins
06.06.2017 07:10
#10612

John Christy er en veldig snever klimaforsker, da hans primære datainnsaamling handler om satelittmålinger av nedre troposfære. Der blir han regnet som meget flink. Spørsmålet er likevel hvor interessante disse målingene høyt oppe i atmosfæren (0-12 km) er i forhold til bakkemålinger og havoverflaten.

Christys målinger av høyere luftlag viser systematisk noe svakere oppvarming enn bakkemålinger. Men utslagene i El Nino år er sterkere i satelittmålingene.
Climate denials holder seg til Christys målinger, men main stream bruker bakkemålinger supplert med noe satelittdata.
Begge viser uansett stigende trend.

Det finnes mange klimamodeller - for global temperatur, pol-is, havnivå, havtemperatur.

Bergsmark mener at klimamodellene for global temperatur feiler og at klimaforskning ikke holder vitenskapelige mål. Beviset er at satelitt og ballong viser mye svakere utvikling enn gjennomsnittet av en rekke modellkjøringer.

Her støter vi imidlertid på måleproblemet med hvilke data man bruker. Modellene samsvarer bedre med bakkedata enn øvre luftlag.

Dessuten er det stor forskjell på modellkjøringene. Noen samsvarer bra med satelittdata, mens langt flere ligger altfor høyt.
Da kan man bygge videre på de kjøringene som viser godt samsvar - se på input og slike ting, og forkaste de som ligger langt over.

Uansett tilbakeviser ikke Christy & co teorien om menneskeskapt global oppvarming. De bare illustrerer at dette er komplekst å forutse nøyaktig på kort sikt. Temperaturen stiger den, og det skjer omtrent hele tida etter 1975.
Men mange varibler er inne i blidet - ikke minst tilbakekoplingseffekter som mer vanndamp og mindre isdannelse, begge påvirker temperaturen.

Den slutningen som står sterkest er at en dobling fra 280ppm til 560 ppm CO2 vil øke temperaturen med 3 grader.

Bergsmark og prosentregningen er ikke så interessant.
Når noe øker fra et relativt lavt nivå (menneskeskapte utslipp), blir prosentene store. Når noe øker fra et høyere utgangpunkt (280 ppm) blir prosenten lavere.

Dersom det hadde vært nesten tomt for CO2 i atmosfæren før våre utslipp ville prosentøkningen blitt enorm. Det er en lek med tall.

Dersom økningen hadde gått fra lave 1 gt co2 til 35 gt - som er 3400% prosent, vill CO2 i atmosfæren økt enda mindre enn 40%.

Det viktige er at vitenskapen vet hvor mye av våre utslipp som blir tatt opp i hav og vegetasjon, og hvor mye som blir værende i atmosfæren.
Beins
06.06.2017 07:21
#10613

Benestad er tålmodig som bruker tid på folk som Bergsmark og Humlum.

Benestad er en høyt ansett forsker som har levert solide undersøkelser. Disse blir kollegavurdert liksom Benestad også deltar i kollegavurderinger av folk han i utgangspunktet er både enige og uenige med.

Bergsmark og Humlum er ikke klimaforskere men de mener mye.

Ang hypoteser:

Mens klimaforskere flest advarer om global oppvarming, hevder professor Ole Humlum at temperaturen på jorda trolig vil synke.

18. SEPTEMBER 2013


Det ligger meget dårlig an for Humlum foreløpig. Men knapt noen climate denials gidder å registrere sånt

Endret 06.06.2017 07:22 av Beins
tas1
06.06.2017 08:16
#13530

"John Christy er en veldig snever klimaforsker"
Du tar jo ikke poenget litt en gang (er du klimaforsker forresten?), men bare fortsetter i samme sporet. Det Per Arne Bjørkum prøver å si er at "Benestad må også være åpen for at det kan være noe i det som kritikerne, også de som ikke tilhører det fellesskapet en selv er en del av, kommer med."

Dette er tydeligvis svada i dine ører, og det er tydeligvis ikke interessant hva andre mener, selv om du selvsagt mer enn gjerne tar en "pennekrig" hvis den byr seg. Som et motsvar til dette kunne jo jeg ha sagt at du er offer for gruppetenkning (men det blir for snevert).

Dette handler ikke om at IPCC har feil, men at det kan være større eller mindre nyanser som gjør til at fasiten ikke allerede er vedtatt - for som Bjørkum skriver; "Jordas helse, det vil si klimaet, er nesten like komplisert som vår helse - Ikke slik å forstå at man nødvendigvis jukser, men man kan ha oversett noe." Ved å påpeke dette er man hverken sjarlatan eller snever, men åpen for at siste ord ikke allerede er skrevet og hugget i stein.
Beins
06.06.2017 12:00
#10614

tas1

Du argumenterer langs de vanlige linjer - om andres ensporenhet og uhøflighet. Og gjerne med at det mangler en del av en sitert artikkel eller lenke-henvisning til svar. Jeg tror alle tar det poenget.

Jeg mener at klimavitenskapen har nok av slingringsmonn og evne til selvkorrigering - og at de ikke trenger å høre på Klimarealistene som sier at CO2 er livets gass og at sola styrer klimaet - uten å bringe noen ny forskning på bordet. KR har så gammeldagse og ideologiske synspunkter at de setter seg selv utenfor faglig dialog.
KR sier og at CO2-økningen skyldes avgassing fra havet. Hvorfor skal klimavitenskapen høre på det?

John Christy tar de derimot på alvor. Temperaturmålingene hans blir mye diskutert. Christy har bygd opp en slags lære omkring sine målinger - f. eks at temperaturen øker så sakte at vi ikke trenger noen klimatiltak. Projisering gir 1 grad på 100 år fra år 2000 iflg Christy. Derfor trenger vi ikke gjøre noe med klimautslipp. Han har og mange vitser om gode, varme dager.

Nå sier IPCC at økningfra 280 ppm til 560 ppm CO2 vil gi fra 1,5 til 4.5 grader global temperaturøkning. Ganske stor spredning = usikkerhet. Men de ser 3 grader som mest sannsynlig. Vi har nå 405 ppm og +1,1 grad.
Vi når sikkert 560 ppm og får svaret i framtida.

IPCC sier og at ikke hele varmeøkningen fra 1950 er vitenskapelig bevist kommer fra CO2 og klimagasser, men at det er minst 50%.

Siden det grunnleggende arbeidet er kollegavurdert og forsket på av mange uavhengige forskergrupper, er IPCC sikker i mange ting. Men de gikk tilbake på issmelting i Himalaya, og tok kritikken til følge. Der brukte de et arbeid som ikke var kollegavurdert.

Oljeforsker Bjørkum tar feil når han påstår at forekomsten av faglig kritikk betyr at klimateoriene står svakere. Det er helt avhengig av kvaliteten på kritikken. Men IPCC er alltid åpne for begrunnede innspill. Sol har de jobbet mye med, og der er sammenhengene godt kartlagt.
olejoerg
06.06.2017 13:49
#5055

Modellering er skumle greier, shit in betyr i realiteten shit out. Hvis noen av de antakelsene man legger inn i en modell skulle vise seg å være feilaktige så kan dette gi så store utslag at modellen blir helt feil.

Det har vi også sett, modell og virkelighet har ikke stemt overens de siste tiårene, det er til dels store uoverenstemmelser mellom teori og virkeligheten.

Dette skyldes selvfølgelig at klimaet er så komplekst at de som forsker på dette ikke forstår totaliteten, det er for komplekst.

Derfor har vi også pågående denne propagandaen om at hele verden smelter, når ting ikke ble som de skulle etter prognosene får man heller skape illusjonen om at det er sånn.

Litt fornøyelig at Trump og klimaforskerne er i tottene på hverandre, begge parter driver jo med "alternative fakta" og propaganda. Et annet sted og i en annen tid ville disse sannsynligvis vært gode venner.
tas1
06.06.2017 14:18
#13531

Beins,

-Nå var det riktignok Per Arne Bjørkum som omtalte Benestad som usaklig og uhøflig, men jeg er dog enig isolert sett - og dermed synes jeg også lite om stempelet som sjarlatan (ref; renud sin karakteristisk om Bergsmark) bare fordi han ikke har samme syn som IPCC m.fl.

-Artikkel og/eller lenke-henvisning: Ja, det synes jeg er på sin plass hvis en først skal vise til noe en mener er et karakterdrap (min kommentar).

-Nei, jeg følger ikke massene ukritisk - tvert imot finner jeg det interessant og også lese/studere hvordan underdogs argumenterer osv. (som f.eks. i Jensen-saken der jeg ikke kjøper aktor/statens argumenter med hud og hår).
Jeg finner det befriende forståelig når Per Arne Bjørkum skriver at demagogi og polemikk er blitt en legitim del av spillet, men den type oppførsel har absolutt ingen plass i en debatt mellom forskere.

Han viser i sitt eksempel på dette med forskerne som trodde mettet fett var så dødelig (noe det i ettertid viste seg at det ikke var).
Fett vs Sukker på 70-tallet - Forskerne mente at man ikke ble overvektig eller kunne få fettstoffer i blodet av å spise karbohydrater (inkl. sukker), og at menneskekroppen ikke kunne omdanne karbohydrater til fett. Det var fettet som gjorde oss overvektig og ga hjerte- og karsykdommer. I dag vet man at dette ikke var riktig (slik som det da ble fremstilt).

Så kan man selvsagt spørre seg om det var "sukker-lobbyen" som la føringer for en del av denne forskningen på 70-tallet (jeg vet ikke, men det skulle likevel ikke forundre meg).
Beins
06.06.2017 14:26
#10615

olejoerg vil legger hele den globale oppvarmingen på hylla fordi det komplisert å forutse temperaturutviklingen de neste 10-20 årene. Ergo glemmer vi hele saken!

Det handler om vi får +0,1 grad per 10-år eller +0,25 grad per ti-år.

Det dreier seg ikke minst om hvilken temperatur man er interessert i - landjorda og havoverflaten, eller lufta oppe i atmosfæren. Modellene samsvarer best med landjorda/havoverflate. Som sagt sier de mest sannsynlig + 3 grader økning på jordoverflaten ved 560 ppm.

Uansett modellers treffsikkerhet på kort sikt, er det klart at jorda blir varmere. Det har mange forskjellig uttrykk i tillegg til temperatur. Her i landet har jeg sett konsekvensene på vintrenes lengde og kulda som er vekke, og på hytta oppe i fjellet der skoggrensen hopper oppover i enestående fart. Plutselig spretter det masse furuer opp av jorda, der det før bare var forkrøpla fjellbjørk.

Klimamodellene sier det blir varmere framover.
Sol-tilhengere sier at det vil bli kaldere grunnet færre solflekker.
Vi får et greit svar på dette.

For øvrig er havet viktigst - det tar opp 93,4% av den økte energitilførselen. Atmosfæren tar opp ca 2,5%
Beins
06.06.2017 14:35
#10616

tas1

Greit å bruke halmstrå fra dårlig ernæringsforskning på klima - som er forsket på og debattert i alle viktige naturvitenskapelige miljøer i årevis. Dette er verdens største vitenskapelige debatt, og konklusjonene blir stadig sikrere.
Alle tunge vitenskaplige fagmiljøer i USA står fullstendig bak teoriene om menneskeskapt oppvarming. Dette handler ikke om marginale karbodietter.

Det var 'fagfolk' som benektet farene ved røyking lenge, noen av dem har levd lenge nok til å bli klimaskeptikere.

Uansett er denne debatten vunnet for lengst i forskningsmiljøene. Det er noen politikere som roter det til for seg. Men klimaarbeidet stanser naturligvis ikke opp av den grunn- Til det er det altfor viktig og rotfestet.

Endret 06.06.2017 14:36 av Beins
tas1
06.06.2017 15:22
#13532

Beins,

Nok en gang hopper du bevisst bukk over poenget, som var å vise til at ting kan endre seg etterhvert som det forskes. Sukkerindustrien anså nok også kampen som vunnet på 70-tallet - eller tobakklobbyen for den saks skyld i sin tid.

Debatten vunnet i forskningsmiljøene? Er det det som er det avgjørende (at man har vunnet en debatt - og blir det mer riktig da)?

- Hvorfor sier da IPCC at ikke hele varmeøkningen fra 1950 er vitenskapelig bevist og kommer fra CO2 og klimagasser?

- Hvorfor tok da IPCC kritikken til følge vedr. issmelting i Himalaya?

- Hvorfor er da IPCC fremdeles (alltid) åpne for begrunnede innspill?

Hvis debatten allerede er vunnet i forskningsmiljøene?
Beins
06.06.2017 16:31
#10617

Årlig talt - det fundamentale innen klimavitenskap er så grundig drøftet og vinklet på alle mulige måter at grunnsteinene i dag er meget solide. På 90-tallet var det mer uvisshet og konkurrerende hypoteser.

Ved mer perifere fenomener f.eks årsakene til tarmkreft i Vesten, er sjansen naturligvis større for endringer. Når forskning er startfasen, blir korreksjonene størst. Hypotesen om rødt kjøtt og nitritt står sterkest, men den må undersøkes bedre, det tar tid og ressurser.

Klima er ikke initiert av noen økonomisk lobby.

Det er omvendt - big oil og big coal motarbeidet klimaforskningen i årevis grunnet penger. De mest seriøse innen big oil har dog innsett at de kan bli erstatningsansvarlige hvis de bestrider egen kunnskap. Slik var det med big tobacoo som visste om kreftfaren men holdt tett. De måtte ut med hundrevis av mrd.

Men big sugar, big tobacco, big coal de har alle drevet "motforskning" i forhold til den seriøse og uavhengige forskningen om skader av virksomheten.

Debatten om klimaendringenes pådriv er vunnet - CO2 er den viktigste faktoren.
Det er vitenskapelig bevist. Når de sier >50% og ikke 99% skyldes det naturvitenskapelig metode der ting aldri er 100% sikkert. Men IPCCs beste estimat er at oppvarmingen er 100% menneskeskapt siden 1950:

https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/sep/27/global-warming-ipcc-report-humans

Men de åpner for at andre faktorer enn Co2/klimagasser teoretisk kan ha en viss, men mindre effekt enn CO2.

Himalaya er en perifer faktor innen klima - sånn er det ikke medCO2. Innlysende.

IPCC oppsummerer all ny klimaforskning og tar nye arbeider kontinuerlig med i vurderingen. Dersom en forsker beviste at CO2 ikke var farlig for klima, ville han og blitt tatt med i rapportene.

Det er som Ebola. Dersom folk blir eksponert for virus, er det sannsynlig at de kan bli dårlige eller veldig dårlige. Men hvor mye dødelighet osv er vanskelig å si sikkert.

Forskerne legger fram sine analyser om dette, med en viss grad av usikkerhet.
Men om en forsker viser til at Ebola er sunt vil det nok vekke oppsikt. Har han dog beviser som setter alt til side, ja vel.
Men sjansen er minimal.

Omtrent som at vaksiner inneholder små roboter til overvåkning av enkeltindividet. Eller at PH 7,0 hindrer kreft i menneskekroppen.

Endret 06.06.2017 16:48 av Beins
tas1
06.06.2017 17:46
#13533

Fundamentet er godt, temperaturen stiger, og det er beviselig mer CO2 - men det er fremdeles forskning og debatter om endringer i temperaturen kommer før endringer i CO2, eller hvor mye som kan tilegnes naturlige fenomener, osv. Slik var det på 90-tallet, og slik er det i 2017.

blåball
06.06.2017 18:28
#3443

Når ble det kjent att kjerneprøver av is på Grønland viser naturlige svingninger i tempratur , og att CO 2 nivå balanserer seg naturlig ?

Havtempratur gjennom tidene finnes det ingen data på . ( Eller ? )
tas1
06.06.2017 18:44
#13534

Figuren viser rekonstruksjoner av temperatur fra isborekjerner på Grønland og CO2-innhold i atmosfæren fra Antarktis. Tidsperioden strekker seg fra slutten av den siste istiden fram til omtrent 1950. Vi ser at temperaturen har variert voldsomt, at vi har fire varmeperioder markert med grønt, hvorav den lengst til høyre er den middelalderske varmeperioden. Vi ser også at vi faktisk de siste 3500 år er i en periode med en fallende trend.

Samtidig ser vi at det ikke er noen som helst samvariasjon mellom temperatur og CO2. Det er således intet som tyder på at CO2 påvirker temperaturen.(fra linken lenger oppe)
blåball
06.06.2017 18:45
#3444

Golfstrømmen er vesentlig sterkere og går lengre Nord , Lavtrykk i form av snø og regn følger på . ( Vindretninger forandres oftere , og skaper mer ekstremvær . )

Jeg har ikke fasit , men Klimaforskere mener en begrensning i CO 2 og andre Klimagasser bør begrenses .
blåball
06.06.2017 18:45
#3445

en for mye........

Endret 06.06.2017 18:46 av blåball
blåball
06.06.2017 19:02
#3446

tas 1
Ja isen på Sørpolen blir også tykkere jevnt over , i mindre områder minker den noe . ( Havstrømmer rundt Sørpol området er nok også i forandring i perioder . )

Kontinentene har skilt lag over tid...... Trump og EU er geografisk litt fra hverandre..... ( Ikke mye om gangen , men over årtusner noe..... ) .
Beins
06.06.2017 19:48
#10618

tas1

Det blir spennende å høre hvem som forsker på at CO2-økningen vi ser siden 1880 ikke er menneskeskapt. Hva vil de da gjøre med de menneskeskapte utslippene i perioden Hvordan plasseres de i bildet?
Og hva var det som skapte oppvarmingen som friga CO2 fra havet? Dette vil sette hele IPCC i skammekroken - dersom det ikke er "sukker er sunt-påstander" fra en eller annen konspirativ bakgårdsblogg.

Den grafen har jeg kommentert tidligere. Jeg må gjenta gamle saker.
Den grafen viser ikke global temperatur - den viser utviklingen på Grønland i et bestemt tidsrom. Slike lokale variasjoner utledes ikke fra CO2 - det er ingen som påstår noe sikt. Så her argumenterer du mot ingenting.

Holocene-oppvarmingen på nordlig halvkule blir forklart i hovedsak med at under nordlige somre var jorda i perhelion som ga spesiell oppvarming her. Grunnet issmelting kollapset golfstrømmen et par ganger og man fikk et par midlertidige kuldesjokk på grønland, jfr graf.

Menneskeskapte CO2-utslipp har kun betydning de siste 150 årene. Alle andre globale klimaendringer har naturlige årsaker sier klimavitenskapen.

Så får big coal & co stå på sitt.
tas1
06.06.2017 20:03
#13535

Hva er det du vil frem til nå Beins?

tas1 #13511
"Ca. 90 % karbondioksid tilføres atmosfæren ved naturlige prosesser.
Ca. 10 % karbondioksid tilføres atmosfæren via menneskelig påvirkning."

Jeg tar tom. godt i, for det er flere som sier at ca. 4 % er menneskeskapt.
Har jeg skrevet at CO2-økningen vi ser siden 1880 ikke er menneskeskapt, så er det en stor glipp/feil (men siden du skriver det så vil jeg også at du viser til hvor jeg har skrevet det).

Den grafen jeg viste til var et svar til blåball #3443 (og ikke noe du behøvde å kommentere).
Beins
06.06.2017 20:14
#10620

men det er fremdeles forskning og debatter om endringer i temperaturen kommer før endringer i CO2, eller hvor mye som kan tilegnes naturlige fenomener, osv. Slik var det på 90-tallet, og slik er det i 2017.

Du skriver som om vi fremdeles ikke vet hvor CO2-økningen kommer fra, eller hva som er CO2s rolle.

Du får bestemme deg - kommer økning i temperatur i vår epoke før CO2-økning, eller omvendt.

De prosentene er lite interessante - de sier ingenting om årsakene til CO2-nivåets økning .

tas1
06.06.2017 20:31
#13536

Er du blitt helt ko-ko?

Hvordan du velger å tolke det jeg skriver kan ikke jeg styre, men du bør da vite (og jeg viser da også til) at det Bergsmark som sier at "Det er således intet som tyder på at CO2 påvirker temperaturen." Dette var noe av det første jeg linket til i dag (noe jeg da også henviser til i svaret til blåball #3443).

Når jeg skriver; "Ca. 10 % karbondioksid tilføres atmosfæren via menneskelig påvirkning" Hva er det i den setningen du ikke forstår?

Jeg er ikke forsker, men skeptisk på en slik måte at jeg ikke sluker alt rått.
Er du forsker Beins?
yemaya 2
06.06.2017 20:34
#8414

Om man går til tas1 sitt innlegg 13534 og ser på temperaturkartet og så anvender teknisk analyse ( a la nerden) på temperaturen fra 3500 år tilbake frem til i dag, hva kommer frem?
Jo en kraftig nedadgående trend som peker rett mot neste istid.
Jeg tror Beins og renud har noe rett, og at vi har bygget opp en CO2 barriere mot neste istid.

Endret 06.06.2017 20:34 av yemaya 2
blåball
06.06.2017 21:25
#3447

Det er ikke lett med så mange forskere på Klima og Miljø , erfaringsgrunnlag fra før industriell tid viser store variasjoner i tempratur ; av mange forskellige årsaker , som er helt naturlige .

I dag er det vestentlig mindre vulkanutbrudd , så dagens produksjon av CO2 balanserer noe av dette , for å ta ett eksempel .

Kullkraftverk i og nær storbyer i Kina er ingen fordel for miljøet , Naturgass er ett vesentlig bedre alternativ .

Teknologiutvikling innen olje og gass gir mindre utslipp med tiden , Big Oil er for en Paris avtale . ( Og vil gradvis også investere innen andre energiformer ) .

Verden øker sitt energiforbruk vestentlig fremover årene , så reguleringer og kvotesystem kan fortsette og forbedres .
Beins
06.06.2017 21:29
#10622

Hva du egentlig mener tas1, trengs det tydelig dekodinger for å få tak i.

Morsomt at du resirkulerer dårlige argumenter mot Co2-innvirkning overfor blåball, en graf som har ingen relevans overfor klimagasser.

Tydelig at du sluker rått klimafornekterne og kull-lobbyens synspunkter, mens vitenskapen, nei den har du et anstrengt forhold til

Jeg er ikke klimaforsker, nei. Men jeg kjenner til Karl Popper, Thomas Kuhn, hypotesetesting og konfidensintervaller. Om nå det har noe med saken å gjøre??

Men greit - du gjør Bergsmarks synspunkter til dine, dvs at du ikke har noen reell forklaring på global oppvarming. Bergsmark er en Christy-kopi pluss en del annet sammenrasket stoff av klimarealist-kaliber. I motsetning til Benestad har Bergsmark aldri levert noe viktig arbeid innen klima, og dermed blir essensen i forsvaret av sistnevnte Benestads manglende høflighet.

Naturlig variasjon er et altomfattende utsagn - de kunne like godt sagt oppvarmingen skyldes naturlovene.

Ca. 10 % karbondioksid tilføres atmosfæren via menneskelig påvirkning"

Jeg forstår tallet 10%, men det har lite mening i denne sammenhengen Trolig mener du 10% av summen som slippes fra vegetasjon, jordsmonn, havet og fra fossile kilder og ut i atmosfæren - der alternativet 4% er langt bedre. Men det forklarer ikke co2-økningen. Iflg IPCC er 120 ppm/ 400ppm = 30% av nivået i atmosfæren menneskeskapt.

Benestad skriver forresten at avgassing fra hav er viktigste årsak til co2-økningen, noe du ikke ville svare på da jeg tok det opp. Istedet kom en rekke bortforklaringer. Men avgassing, hva skyldes nå det osv?

Nei, dette er ikke lett å bli klok på.

Endret 06.06.2017 21:31 av Beins
tas1
06.06.2017 22:40
#13537

Mennesket er feilbarlig, all kunnskap er usikker!
tas1
07.06.2017 10:42
#13538

"Morsomt at du resirkulerer dårlige argumenter mot Co2-innvirkning overfor blåball, en graf som har ingen relevans overfor klimagasser."

- blåball spurte om kjerneprøver av is på Grønland, naturlige svingninger i temperatur (og CO2). Dette viste jeg så til etter beste evne. Han nevnte ellers ikke klimagasser spesifikt. Hadde han spurt etter resultatene fra Eliteserien, så hadde jeg vist til det - ikke hvordan det gikk i OBOS-ligaen.

Jeg har ingen reell eller 100 % bastant forklaring på årsaken til global oppvarming (det er jo derfor jeg stiller spørsmål). Det er heller ingen tvil om at mennesket har tilført atmosfæren mer CO2 etter industrialiseringsperioden.

Hvis naturlig tilførsel av karbondioksid til atmosfæren fra hydrosfæren er ca. 100 milliarder tonn i året, og den menneskeskapte tilførsel er ca. 8, så blir det ca. 1/10.

"Benestad skriver forresten at avgassing fra hav er viktigste årsak til co2-økningen, noe du ikke ville svare på da jeg tok det opp."

- Jeg er ikke kjent med denne uttalelsen fra Benestad (og hadde jeg vært kjent med det, så hadde jeg ikke hatt grunnlag for å ta det opp).
Beins
07.06.2017 12:48
#10624

tas1

Hva du egentlig mener, er ikke så greit å vite. Du gjengir Bergsmark ukritisk, men er ikke helt enig likevel, eller av og til enig.

Jeg har lest gjennom argumentasjonen til Bergsmark som er lenket på Klimarealistene, og der lukter det mye cherrypicking. Argumentet hans for at CO2 skyldes avgassing er og veldig sært. Det får vente.

Ang fakta - så viser karbonssyklusen (wikipedia)at samlet utslipp er fra: vegetasjon 60 gt + jordsmonn 60 gt + hav 90 gt + menneskeskapt 9 gt = 219 gt Carbon.

Menneskeskapt = 9/219 = 4,1%

Naturen klarer å ta opp drøye halvparten av de menneskeskapte utslippene. Resten forblir i atmosfæren.Endret 07.06.2017 12:49 av Beins
tas1
07.06.2017 14:15
#13539

Jeg har ingen 100 % bastant forklaring på årsaken til global oppvarming (det er jo derfor jeg stiller spørsmål). Som skeptiker, så er det vel også naturlig at jeg stiller spørsmål all den tid du Beins vil fremstå som den som vet (eller stiller seg bak de som påstår at de vet). Det er ikke min oppgave å bevise, men å stille kritiske spørsmål og bl.a. vise til hva andre mener (for på den måten komme nærmere et svar).

HER er en diskusjon som også stiller spørsmål om hva og hvorfor, etc.
PS! Se bort fra selve artikkelen for den har jeg ingen formening om, men les kommentarene under (for det er den diskusjonen jeg sikter til).

Ok, så var svaret 4,1 % og ikke nærmere ca. 10 % (som jeg rundhåndet la til grunn). Men du må gjerne kritisere meg for å gi for mange prosent til det menneskeskapte.

Har du en link til der Benestad skriver at avgassing fra hav er viktigste årsak til co2-økningen? Synes det var interessant informasjon.

Til slutt vil jeg nok en gang vise til Poppers filosofi; Mennesket er feilbarlig, all kunnskap er usikker (Blir denne enkle innsikten ignorert, fører dette til stagnasjon i vitenskapen og til totalitarisme i samfunnet).
blåball
07.06.2017 15:09
#3452

Ole Henrik Ellestad har en forklaring på mine teorier .
tas1
07.06.2017 15:38
#13540

Intervju med professor Ole Henrik Ellestad om klimarealisme
Beins
07.06.2017 15:48
#10627

tas1

Klimaskeptikere stiller "kritiske" spørsmål til klimavitenskapen, men mister enhver kritisk sans når det gjelder såkalt alternativ-forklaringer. Det er lett å iakkta på sider som KR eller wattsupwithat

Det har en god parallell i medisin som vitenskap og de alternative skolene med sine hokus pokus opplegg. Feil på sykehus blir brukt som argumentasjon på at alternativbehandlingen er riktig. En merkelig logikk.

Og på klimautvikling hjelper ikke placebo - dessverre.

Nå skal det bli kaldere, ja det var i 2013 Humlum sa dette. På 1990-tallet sa John Christy at de kunne bevise at det ble kaldere via satelittmålinger. Selv om ingen kunne registrere noen ytre tegn på fallende temperatur. Men Christy måtte korrigere disse målingene grunnet påviselige feil. Slike ting bryr skeptikerbevegelsen seg ikke om.

Poppers filosofi vektlegger begrensinger i vår kunnskap. F.eks er Newtons lover greie å anvende på mange fenomener på jorda, men er utilstrekkelige i verdensrommet.
Men Popper kan ikke brukes til å påstå at velbegrunnet vitenskap skal erstattes med mer spekulative forklaringer på de samme fenomener. Poppers filosofi stiller samme strenge krav til falsifiserings-tester samme enten det er etablert vitenskap eller alternativ forklaringer.

Helt motsatt av Poppers tenkning er konspirasjonteoriene som florerer i mot-kretsene, om skumle planer om hvordan klima skal brukes til å øke statens makt eller gjøre folk fattigere. En slags ond masterplan. Bare tull alt sammen.

Som filosof kan Popper bli noe "filosofisk" i den forstand at viss du slipper en tung stein, så kan du ikke være 100% sikker på at den faller til jorda. 100% sikkert vet du bare etterpå, når steinen er sluppet.

Uansett, har vitenskapen landsatt folk på månen, og de syr på hender og føtter folk har fått avskåret i ulykker, sulter ut mikro-organismer med å stoppe næringstilgang via ørsmå blokkeringer og mye annet rart. Så kunnskapen, den er ganske langtrekkende får man si.

Om co2-utslippene i % - fakta er fakta og det får vi holde oss til.

Bergsmarks CO2-forklaring finnes på side 7 i dokumentet under. Den forklaringen var konstruert dårlig synes jeg. Hva sier tas1?

http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2016/02/Klimahistorie-rev-C.pdf

Endret 07.06.2017 15:49 av Beins
tas1
07.06.2017 16:19
#13541

Beins
#10622

"Benestad skriver forresten at avgassing fra hav er viktigste årsak til co2-økningen"

Det var denne uttalelsen fra deg jeg lurte på (om du hadde en link til) - Bergmarks co2 forklaring har jeg ikke kunnskap til å uttale meg om annet at det tydeligvis er en tanke med referanse til Lindzen. Klimarealistene har ingen egen teori, men referer ulike publikasjoners resultater (noen produsert av medlemmene), og de skiller seg fra IPCCs valg og hypoteser (ref; Ellestad).

Endret 07.06.2017 16:21 av tas1
Beins
07.06.2017 16:43
#10628

Der skrev jeg feil navn, det skjønte du vel lett ut fra sammenhengen.
Beins
07.06.2017 16:52
#10629

Ellestad sier at det blir 0,1-0,7 grader varmere ved dobling av CO2-nivå, jfr tas1 link. Vel, vi har nå 1,1 grad varmere global temp - ikke så enkelt å forstå hva de mener. Men kanskje er sola årsaken til forskjellen? Sola som påviselig ikke sender mer energi til jorda.

Ellestad viser til at det har blitt 10% mindre vanndamp i et belte i oppe i stratosfæren.
Mindre vanndamp betyr at IPCCs teori om oppvarming er feil, sier han. Der spiller mer vanndamp enn viktig rolle.

Men han tar ikke med at NASA som gjorde oppdagelsen, sier at nedgangen i vanndamp kan ha redusert oppvarmingen med 25% i tidsrommet 2000-2009. Ti-året ble likefullt det varmeste til da i moderne tid iflg NASA.

Dette tar ikke Ellestad med. Heller ikke at NASA sier mindre metan-utslipp er en årsak til nedgang i vanndamp fordi metan blir omdannet til vanndamp i stratosfæren.

Klimarealistene skriver med veldig påståelighet på sine nettsider, men de har nok ingen gode forklaringer på noe. Enig i det. Det er enklest når budskapet spriker i hytt og vær - bortsett fra å være imot.

Forklaringene koker ned til at CO2 er livets gass og at sola styrer klimaet.

Endret 07.06.2017 17:06 av Beins
oya4
08.06.2017 06:05
#351

Innlegget: tas1 06.06.2017 18:44 #13534,
beviser at CO2 OPPVARMING er rein løgn og religion.

Grafene viser at temperaturen går ned mens CO2 går opp i tusenvis av år.


Hvorfor ikke høre på fakta, og slutte å høre på propaganda?


blåball
08.06.2017 10:40
#3454

Statoil på E24 nyheter i dag .
Der fremgår det att umiddelbare tiltak kreves på global basis , for å begrense tempraturøkning .

Derfor og dernest betyr det økt CO2 håndtering , og bedre bruk av olje og gass ressurser globalt .

Økt oljeforbruk , selv om ny fornybar og elbiler øker gradvis . ( Statoil følger opp investeringer etter det...... ) .

Fakta eller ikke ?
Beins
08.06.2017 12:09
#10638

oya4

Du kan jo sende beviset til Universitet i Bergen og til Universitet i Oslo og fortelle at de driver med religion, løgn og vranglære innen klima. Vi har gode forskningsmiljøer i Norge, Bjerknessenteret, NIVA, Polarforskningen som alle trenger å bli forevist sannheten. De vil sikkert svare deg på henvendelse.
gorwell
08.06.2017 18:56
#22672

blåball, Statoil er eid av Staten. Som er oss alle, ikke at regjeringen bryr seg om slike detaljer. For "på vegne av oss alle" gir de ordre til sine undersåtter som er Statoil-ansatt.

Og de gjør som de får beskjed om ellers får de finne noe annet å gjøre. Det gjelder fra offisersnivå til valgkommisjon og styre.

Får de beskjed om å iverksette virkemidler for å implementere generalforsamlingens vilje (regjeringen gjennom oed), så gjør de det like så mye som en hvilken som helst annen statsansatt.

gorwell
gorwell
08.06.2017 18:57
#22673

oya, det er helt sikkert bankers at ingen av Beins foreslåtte institusjoner er avhengige av overføringer fra statskassen, så du kan trygt legge til grunn at de er uhildede.

gorwell
yemaya 2
08.06.2017 21:13
#8415

CO2 økningen gjennom 7000 år fra ca 260 ppm til 280 ppm er vel neglisjerbar i forhold til dagens økning.
yemaya 2
08.06.2017 21:16
#8416

På den annen side må vi regne med at plantelivet er smart nok til gjennom mutasjoner å profitere på den økte CO2 konsentrasjon slik at karbonlagringen øker.
yemaya 2
08.06.2017 21:18
#8417

Så vi går nok så noenlunde i balanse etter en temperaturøkning på 2-4 grader
yemaya 2
08.06.2017 21:18
#8418

Og det har vel knapt noen vondt av.
yemaya 2
08.06.2017 21:20
#8419

Og skulle vi nå the point of no return så kan renud ringe NASA, de ordner opp.
tas1
08.06.2017 21:28
#13551

Temperaturen de siste 10.000 år

"For 7000-8000 år siden var også mesteparten, eller alle breene på Svalbard smeltet bort, da temperaturen der oppe var ca.4 grader høyere enn i dag. Det betyr også at polhavet må ha vært isfritt i sommer månedene."

"Og for 7000-8000 år siden da temperaturen var opptil 3 grader høyere enn i dag gikk tregrensa i 1300-1400 meters høyde, noe som medførte at store deler av Hardangervidda var dekket av Furu og Bjerkeskog."
yemaya 2
08.06.2017 21:47
#8420

Men tassen, det var jo første fase i en varm mellomistid. Hvorfor drar du inn det. Det har jo ingen relevans til CO2
blåball
08.06.2017 22:00
#3456

Selvfølgelig har det relevans til CO2 , det var vulkansk aktivitet i hele denne perioden . ( Tempratur de siste 10.000 år ) .

Og solhelningsvinkel har variert og golstrømmen har variert i styrke / retning .

Endret 08.06.2017 22:03 av blåball
Beins
08.06.2017 22:02
#10643

Når vi er inne på det konspirative.

Jeg leste faktisk forleden at alt er styrt av The Report from Iron Mountain.

Staten sender beskjeder til forskerne om hva de skal bevise hvert år.

Disse oppdragene sendes til Mattilsynet, Universiteter og andre.

Hele opplegget er rigga og styrt ovenfra.


"The Iron Mountain Report" er instruksen fra CIA som har styrt Vesten og Norge siden 1965.

-Vi trenger en veldig miljøtrussel for å skremme folk til lydighet, som det forklart i kap 3. Når vi ikke kan krige mot Russland,er dette den nest beste løsningen for å holde statens makt over borgerne.

Koste hva det koster - vi må aldri gi slipp på CO2-trusselen. Uten den kan hele samfunnet gli ut i anarki og kaos. CO2 gir lydighet.

Erna leverer den store boka til livakkten og lager en oppsummering:

Nå er listen klar over hva vi må bevise, og CO2 er nr 1 også i år.

Vi bør og spre litt skremsler om vaksiner og ebola via kontaktene blant de alternative.

Endret 08.06.2017 22:04 av Beins
tas1
08.06.2017 22:05
#13552

Nei, dette var vedr. temperatur (ref; y2 #8417) gjennom noen tusen år.
yemaya 2
08.06.2017 22:43
#8421

Du har misforstått helt hvordan forskning drives Beins. Forskningen styres ikke fra toppen.
Forskningen springer ut i fra sann forskningsglede, eller nyfikne om du vil.
Men forskning koster penger.
For å få penger må forskeren publisere noe, og helst noe som den som gir pengene liker.
Slik driver forskningen vitskapen fram.
Beins
08.06.2017 23:02
#10644

Ifølge The Report from Iron Mountain er alt rigga og engineera av CIA, inkludert forskningen.

Alternativt ved hjelp av:

Frimurerne
Bilderbergerne
Illuminati

renud
08.06.2017 23:37
#15839

Mens vi snakker om været...

'Unprecedented' bush fires in South Africa leave 9 dead'Unprecedented' bush fires in South Africa leave 9 dead. June 8, 2017

(CNN)Around 8,000 people have been evacuated from a scenic coastal town in South Africa's famous Garden Route to escape fast-moving wildfires that have already killed nine people, Western Cape local government spokesman James Brent Styan told CNN.

... Firefighters are currently battling 26 active fires, made worse by a "storm front" that has flooded nearby Cape Town but fanned the flames around the well-heeled seaside town of Knysna and the neighboring Plettenberg Bay.

... "We've never seen fires of this nature. This is significant. Unprecedented," Styan said, .."

... Meanwhile along the coast in Cape Town, local authorities are fighting devastating floods caused by the same storm that whipped up the flames along the coast.
According to the South African Weather Service, 37 millimeters of rain fell at Cape Town airport. Other areas recorded as much as 131 millimeters of rain.
The floods follow the region's worst drought in a century, washing away shanty-town dwellers.

Min kommentar: "Worst" og "Unprecedented", har blitt begreper vi hører om årlig, ikke lenger hvert tiår som i gode, gamle dager.
tas1
08.06.2017 23:59
#13553

Dårlig med internett i gode, gamle dager.
Da gikk det i (film)aviser og ukeblad.

Men jeg tror det brant i gamle dager også, men det brant vel mer ut enn i dag siden det ikke var fly/helikopter som kunne brukes i slukningsarbeid. Organisert brannvern var det også dårlig med, og hjelp fra naboland o.l. var det heller dårlig ved større katastrofer. Stygt å si det, men 9 innfødte ble nok heller ikke gjort særlig notis utav.
renud
09.06.2017 00:12
#15845

"Rykter sprer seg som ild i tørt gress",
har man sagt siden tidenes morgen.

I dag spres ild i tørt gress på samme måte.
tas1
09.06.2017 00:41
#13560

Det er lite som tyder på at verden brenner mer nå enn før, ifølge britiske forskere.
renud
09.06.2017 00:47
#15849

Selvfølgelig brenner det ikke mer enn før.
Branner trenger oksygen som føde, men ettersom CO2 har fortrengt all oksygen, mangler brannene næring.

I mitt innlegg over, var det ortografien og topografien langs South Africa's famous Garden Route, som jeg ønsket å reklamere for (er nemlig deleier i en lokal barbecue-fastfood-kjede).
renud
09.06.2017 00:48
#15850

Glemte slagordet:
"We burn while you're waiting"
Beins
09.06.2017 00:59
#10645

Det oppstår flere branner der klimaendringene skaper et mer uttørket landskap.
Slik som Vest-USA. Deler av Afrika.
OldNick
09.06.2017 09:35
#19176

re. beins # 10322,


Ang. spørsmålet om ny batteriteknologi (neste generasjon evt. etter Li-ion teknologien).


Kom over denne artikkelen om Musk og TESLA's batteriteknologi:

Sakser:
Given how much Tesla is investing in the battery technology, it's fair to say the company is pretty confident its bet will pay off. And recently, CEO Elon Musk shared some additional insight regarding why he is so optimistic about Tesla's battery technology.

"At this point we have quite a good understanding of all the battery technologies in the world," Musk said during the Baron investors conference.

"Right now, we track about 60 different efforts around the world to develop improved batteries and some of them hold some long-term promise. We rate all of them from one to five, where five is we should be doing business with them and one is complete BS."

Musk said there were no four or fives, but there were some threes, based on that rating system.

Musk acknowledged that there is a slight chance that there could be some super secret laboratory somewhere where a new battery technology is being developed that Tesla doesn't know about. But he said it's unlikely because Tesla is the biggest consumer of lithium-ion in the consumer world, so it would make the most sense for them to license to tesla.

Currently, Tesla's vehicles do have the longest range of any electric vehicle, but they also have the highest cost.
_____________


Leser en del om batteriteknologi for tiden, og dette er mitt inntrykk også.

Li-luft, Na-luft, Na-svovel og flere andre teknologier kan de nok få til å virke i en eller annen batteriteknologi-form, men de blir ikke oppladbare, og da blir det kostbart.

Det finnes ingen Moore's lov i denne teknologien, de jobber tett mot fysiske barriærer allerede.


Det finnes ikke noe i "pipelinen" som kan erstatte Li-ione batterier på "kort sikt" (si 10 år, kanskje en generasjon - med det er litt for lenge p.d.)

Og, dessverre, Li-ione batterier har for dårlig kapasitet til at det skal erstatte ICE-teknologien i min levetid, det får en viss, men relativ marginal markedsandel.

Før den tid, blir det material-mangel til å produsere nok, og prisene på noen råmaterialer vil gå "til himmels".

Autonome biler kan gjøre en viss forskjell, men det vil i prinsippet dramatisk øke etterspørselen etter transport-tjenester. Politiske endringer kan jo komme, men det krever egentlig dramatiske klimakatastrofer, noe jeg ikke ser ;-)

Esktremvær blir faktisk mer sjelden, om enn mer dokumentert.
OldNick
09.06.2017 11:54
#19177

Her er noe nyere info.

Litt mer optimistisk.


New battery technologies still years away

Li-ion replacements promise improved safety, lower prices -- someday


TETSUO NOZAWA, Nikkei Electronics staff writer
Apr. 02, 2017

TOKYO -- Lithium-ion batteries are in everything -- smartphones, wearables, drones, electric vehicles, power system stabilizers, even jetliners.

But safer, cheaper and higher-capacity power packs are poised to replace them.

While still years away, post-Li-ion batteries are no longer stuck in the distant future.

This past year has seen a number of significant technological breakthroughs. If only one of a number of promising technologies can be commercialized, we can expect dramatic performance improvements from a host of gadgets and machines.One alternative is the solid-state battery, which uses a solid electrolyte instead of the electrolytic solution that does the heavy lifting in transporting the positive lithium ions between the cathode and anode in today's batteries. Researchers have succeeded in developing an efficient electrolytic solid material that significantly improves lithium ion conductance, raising hopes that batteries with much higher power densities are edging closer to reality.

Lithium-air batteries, meanwhile, have the ability to greatly improve energy density, but researchers have hit a discharge wall -- these power packs can't put out much current for very long. Yet this technology could also be on the cusp of a dramatic turn: Researchers have succeeded in raising the density close to theoretically expected levels, if only for a single charge cycle.

mer på link

Endret 09.06.2017 11:54 av OldNick
Beins
09.06.2017 13:03
#10646

OldNick

Kjenner du til israelske Storedot? De hevder å redusere ladetida kraftig med en spesiell type li-on batteri. Det skal gjøre batteriet mer brukervennlig, men ande begrensninger gjenstår. Vi får se hva fasiten blir

StoreDot is developing a new type of electric-car battery consisting of proprietary organic compounds - based on the innovative materials used in its FlashBatteryT for mobile devices. The EV FlashBattery will enable a charging experience which is very similar to fueling a gasoline car.

The EV FlashBatteryT enables full charge in 5 minutes, providing up to 300 miles (480 km) of driving distance, depending on the model of your EV. StoreDot fast charging technology shortens the amount of time drivers have to wait in line to charge their cars, thus also reducing the number of required charging posts in a given charging station.


Link til storedot

Lithium Air utvikling:

Tror du dette kan ha noe for seg? Et Li-air utviklet ved National Insititute for Material Sciences i Japan. Naturlig nok på eksperimentstadiet.

The research team recently achieved very high electric storage capacity of 30 mAh/cm2 using realistic cell forms. This value represents about 15 times greater capacity compared to the capacity of conventional lithium-ion batteries (about 2 mAh/cm2). This achievement was made by using CNTs as an air electrode material and thereby optimizing the electrode's microstructure. We think that the battery's large capacity can be attributed to CNTs' large surface area and flexible structure. It is unlikely that existing knowledge can explain the capacity increase seen in this study, and these findings may stimulate discussion over lithium-air battery reaction mechanisms.

In light of these results, we aim to develop genuinely high-capacity lithium-air batteries at the practical level by exploring techniques to increase energy density in cell layers, called a stack, and remove impurities from the air


Her er link til artikkel.

Nyheten er ganske fersk. Jeg kan ikke si noe sikkert om saken. Jeg leste at et påstått gjennombrudd på LI Air på universitetet i Cambridge (2015) ble nedgradert av en del forskere. Og siden har det vært stille om videre arbeid.

NIMS egen presentasjon-abstract:

http://www.nims.go.jp/eng/news/press/2017/04/201704050.html

Endret 09.06.2017 13:08 av Beins
Beins
09.06.2017 13:50
#10648

Linken må skrives på nytt grunnet det vanlige tullet med dobbel https: som blir lagt inn av programmet.

https://www.store-dot.com/business-units

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170517120733.htm
Beins
09.06.2017 17:15
#10650

Blir det mer ekstremvær?
Det avhenger en del av definisjonen på ekstremvær.

Iflg Verdens Meteorologiske Organisasjon blir det mer ekstremvær i form av varmerekorder, hetebølger, tørkeperioder, nedbørsmengder og oversvømmelser.

Orkaner sto det ikke noe særlig om.

https://public.wmo.int/en/media/press-release/global-climate-2011-2015-hot-and-wild

Endret 09.06.2017 17:16 av Beins
renud
09.06.2017 17:43
#15855

Beins
Når du legger inn linken, så fjern kun s i https, før du klikker på "Lim inn".
Da blir alt bra, ikke verre enn det

Som den siste linken du la inn:

The global climate 2011-2015: heat records and high impact weather
tas1
09.06.2017 17:59
#13566

Synes ofte vi hører; "Det har ikke vært så varmt siden 1936" - "Sist det var like mye snø i fjellet var i 1951" - "Ryker rekorden denne gang?" - "100-års flom" osv. osv.
Beins
09.06.2017 18:26
#10652

Avisene skriver på den måten, og vær er viktig for folk.
Hvem husker vel ikke sommeren 1997 ?

Mens WMO foretar en systematisk kartlegging av værdata og trender.
Et oppdrag de er gitt av FN. Da kan man og trekke godt begrunnete konklusjoner.

renud - ja, jeg skal følge opp på beste måte :-)
Beins
10.06.2017 15:31
#10657

Et interessant innblikk i krav til vitenskapelig dokumentasjon har man i hvordan klimavitenskap og klimaskeptikere ser på og anvender arbeidene til den tyske biologilæreren Ernst-Georg Beck.

Beck fant at historiske målinger av CO2 viste veldige sprang i nivåene, og et helt annet bilde enn de nyere målingene utviklet av Charles Keeling i 1957.Beck konkluderte med at det var påvist raske og enorme endringer i CO2-nivå og at det skyldtes økt havtemperatur og vulkanutbrudd. Menneskelig aktivitet falt utenfor, og likedan CO2 initiert global oppvarming.

Klimaskeptikere synes dette er fantastisk, og bruker Beck som et sentralt "bevis" mot IPCC. Wattsupwithat gjengir Beck krtikkløst. Stein Bergsmark bruker 6 sider på Beck i argumentsamlingen sin. Klimarealistene henviser til Beck osv.

Men selv en ungdomskoleelev kan se at det er noe som skurrer her. Om hvordan CO2 i helt enorme mengder brått slipper ut i atmosfæren for like fort å forsvinne. Og at alt roer seg når Keeling begynner å måle CO2 på Mauna Loha på Hawaii.

Kanskje tenker ungdomsskoleeleven at de gamle målemetodene var helt på jordet. Kanskje leser han om den amerikanske flyverdamen Amelia Earhart som og prøvde å måle CO2 nivå, og fant nivåer på 1000 ppm en dag, 900 ppm neste, og 1100 ppm en tredje.
Slike ting som gjorde at Keeling forkastet alt det gamle og brukte IR-analyse for nøyaktig å måle nivået.

IPCC-forskere ser på Beck-analysene som helt unyttige og bortkastet energi. Kvasi-vitenskap av første klasse.

Endret 10.06.2017 15:40 av Beins
tas1
10.06.2017 17:30
#13572

Beins
10.06.2017 18:22
#10658

I motsetning til Ernst-Georg Beck blir ikke Giævers anekdoter markedsført som noen faglig viktig av klimaskeptikere. Giaever sier jo med god grunn at han er lite interessert i klima. Det er navnet hans de kan bruke.

Nå har folk som sysler med klimavitenskap tatt opp Giaevers innsigelser og imøtegått dem. Men det er kanskje ikke så viktig her.

Endret 10.06.2017 18:24 av Beins
tas1
10.06.2017 19:24
#13575

tas1
10.06.2017 19:34
#13576

Climatologist Breaks the Silence on Global Warming GroupthinkBeins
10.06.2017 19:56
#10659

De tre karene må jo le for seg selv når de påstår at global oppvarming er bra for Great Barrier Reef utenfor Australia.
I mellomtiden har miljømyndighetene slått full alarm over korallenes helsetilstand.
blåball
10.06.2017 20:03
#3461

Det blir mer korallrev , mer fisk og sjødyr . ( Gamle oljeplattformer ribbet for utstyr , kan utmerket bli kunstige korallrev i tillegg . )

Att forskere må pensjonere seg , er greit , men att dei da først , kan si sannheten , er ikke greit .
Beins
10.06.2017 20:06
#10660

Curry "Breaks the silence" er enda en vits. En gammel traver innenfor sceptics.
Hun blir resirkulert i i stadig nye sammenhenger, sist gang i forskningkomiteen i Kongressen der republikanerne innkalte 3 skeptikere og 1 fra main stream klimaforskning for å representere vitenskapen. Men slik er politikk på sitt verste.

Curry brukte mest av taletiden på at Michael Mann hadde kalt henne climate denialist eller noe i den dur. Omtrent som kritikken mot Benestad. Manglende høflighet er fremste argument.

Endret 10.06.2017 20:22 av Beins
tas1
10.06.2017 20:08
#13577

Great Barrier Reef taken off World Heritage in-danger list
blåball
10.06.2017 20:14
#3462

Konsensus er bestilt og betalt , og att det i tilegg legges forutsetninger for ønsket resultat ..... ikke bra ! ( Rene bestillingsverk , ikke ulikt enkelte meglerhus...... )

Ha en bedre helg .
Beins
10.06.2017 20:18
#10661

tas1 kan jo undersøke hvorfor GBR ble fjernet fra denne verdensarvlista i 2016 ? Kanskje har det noe med penger å gjøre (faktisk mitt tips).

Nå er vi inne i et nytt år med slitne koraller:

Miljøsjokk møter forskere på Great Barrier reef.

Endret 10.06.2017 20:26 av Beins
blåball
10.06.2017 20:20
#3463

En forbedret Paris Avtale er høyst nødvendig . ( Trump og rebublikanere har sin fulle rett til å stille spørsmål om dagens konsensus i Paris Avtale ) .
tas1
10.06.2017 20:29
#13578Beins
10.06.2017 20:50
#10663

GBR er utsatt for mye stress grunnet global oppvarming og forurensing fra kullgruver og annet.
Nå er den nordlige sonen på randen av kollaps etter El Nino, mens sør er i ferd med å komme seg etter nesten-kollaps i 2010.
Selvsagt ikke bra!
blåball
10.06.2017 20:53
#3464

Det å bygge bedre infrastruktur , bedre energiløsninger , samt ta høyde for høgere havnivå , storm og uvær , burde være prioritet nummer en i Norge og utlandet .

CO2 utslipp medfølges ofte av andre forurensninger / kilder , og bør av den grunn begrenses av miljø omsyn . ( Kina følger nok den tankegang ) .
Beins
10.06.2017 20:59
#10664

Kina gjør mye bra de, blåball.
De er blant de fremste på fornybar-utvikling.
Og skal bygge ned kullkraften
yemaya 2
10.06.2017 21:44
#8428

Uansett om pilen peker mot en ny istid eller et klima som på Venus så har renud anskueliggjort at NASA kan reverse utviklingen ved planet engineering.
yemaya 2
10.06.2017 21:44
#8429

Så be happy!
Beins
10.06.2017 22:20
#10668

Planet engineering har ingenting med klimaproblemene på jorda å gjøre fordi tidsperspektivene er så forskjellige.

Som vits betraktet - "be happy" er hyggelig sagt.

En annen klimavits:

In his 318th speech in Iraq on Sunday, the President said that the terrorists view the world as a giant battlefield.
As opposed to us, who view the world as a giant oil field.

Jay Leno
Beins
11.06.2017 14:29
#10673

Ulike signaler innen vindkraft. Store kostnadsreduksjoner, men utbyggingen er konsentrert om et fåtall pådrivere som alltid er best i klassen.

E 24: Dette illustreres av at Tyskland alene stod for 44 prosent av vindkraften som ble installert i EU i 2016. Tre fjerdedeler av den nye kapasiteten ble lagt til i bare fem land, ifølge organisasjonen.

- Vi har fremdeles dysfunksjonelle kraftmarkeder som ikke passer til fornybar energi. Og vi mangler langsiktige prissignaler som kan støtte opp under investeringer, sier Dickson.

Bygger Nordens største vindpark

- Subsidiefritt før 2020
Samtidig har kostnadene ved å bygge ut vindkraft falt mer enn noen kunne forestille seg for få år siden.

Svenske Vattenfall, som har solgt sin tyske kullvirksomhet for å satse på fornybar energi, sier nå at vindkraft trolig kan lønne seg selv uten statlige subsidier i løpet av dette tiåret, i alle fall på land.

- Jeg er overbevist om at vi kommer til å kunne finne prosjekter som tåler et subsidiefritt miljø, sier Vattenfalls vindkraftsjef Gunnar Groebler.

- Når det gjelder landbasert vindkraft kan det nok inntreffe allerede i slutten av dette tiåret, til havs vil det trolig ta noe lenger tid, sier han.

Billigere havvind
I fjor halverte kostnadene seg for havvind, ifølge Vattenfall, og peker på utviklingen innen havvind-auksjoner de siste årene:

Horns Rev 3-prosjektet, 2015: 100 euro/MWh (89 øre kilowattimen)
Borssele 1-2-prosjektet, juli 2016: 73 euro/MWh (65 øre kilowattimen)
Kriegers Flak, november 2016: 50 euro/MWh (44 øre kilowattimen)
Les mer om Kriegers Flak: Bygger Nordens største vindpark

Statoils fornybarsjef Irene Rummelhoff mener at kostnadskuttene innen vind er utrolige, og sier at selskapet ikke hadde ventet at havvind kunne bli subisidiefri før 2030, men at enkelte prosjekter allerede er i nærheten av dette målet.

Les mer: Statoil om vindkraft: Kan bruke 12 milliarder per år

Dobbelt av norsk produksjon
Vindkraften i Europa produserer nå 300 terawattimer strøm årlig, eller 10,4 prosent av EUs strømetterspørsel. Dette tilsvarer mer enn det dobbelte av den samlede strømproduksjonen i Norge.
Beins
12.06.2017 12:53
#10682

Solkraft billigere. Ny rekord: 20 øre i råpris til kraftleverandør.

Kjetil Malkenes Hovland(E24) Publisert: 10:54 - 12.06.2017, Oppdatert: 12:02 - 12.06.2017
Det var et oppsiktsvekkende bud Abu Dhabis kraftmyndighet i fjor fikk fra kinesiske JinkoSolar Holding og japanske Marubeni Corporation.

De ville bygge ut solcelleanlegget Sweihan for en garantert strømpris på 0,0244 dollar (drøyt 20 øre) per kilowattime.

Budet for solkraft i Abu Dhabi er det billigste som hittil er gitt, ifølge Bloomberg.

Eksempelet understreker at solceller er blitt ekstremt billige, og i noen markeder billigere enn både vindkraft og fossil energi. Kostnaden for å installere solcelleanlegg har falt nær 70 prosent på få år.

Det gjør at utbyggerne får stadig mer kapasitet for stadig mindre penger.

Globale investeringer i fornybar energi som sol og vind falt med 23 prosent i fjor, men det ble installert 8 prosent mer kapasitet enn året før, skriver FNs miljøprogram UNEP i rapporten «More Bang for the Buck.»

Billigere solkraft har fått enorm fart på utbyggingen av solanlegg verden over.

Selv eksperter har vært overrasket over hvor rask veksten har vært. Bare i 2016 installerte verden 50 prosent mer solkraft enn året før, hele 76.600 megawatt.
blåball
12.06.2017 13:18
#3467

Ja, en av det største solcelleprodusentene gikk konkurs ; da enhetskostnader var høgere en salgs pris i markedet . ( REC har en fordel fremover ? )

Verden trenger betydlig mere energi dei neste tiårene , vesentlig . ( Og mer olje og gass . )
Beins
12.06.2017 13:24
#10685

Olja er bull i noen år framover, kanskje 2025 eller mer sannsynlig 2030

Da er ppm'en kommet opp til 438 ppm, men fremdeles en del å gå på til dobling.

Poenget er om man får nedgang i kull i perioden. Det vil være gunstig. Da kan vi ikke ha mange Trump'er rundt omkring.

Arabs kan få noe annet å produsere - mengder av solkraft og muligens hydrogen.
Beins
12.06.2017 22:23
#10691

På Det amerikanske miljøverndepartementets oversikt over viktige miljø-tema er klimaendringer fjernet fra oversiktskartet.

I stedet har man sengedyr (Bed Bugs) som et nytt hoved-område.

Snakk om å være inne i bobla.
yemaya 2
12.06.2017 22:32
#8445

Veggedyr er vel den norske betegnelsen. Et økende miljøproblem, dog ikke klimarelatert.
Beins
12.06.2017 22:44
#10692

Bed-bugs trives med varmere klima, så det er sikkert grunnen.

Og Trump har erfaringer med dårlig sengetøy på hotellene sine.

Bed bugs skal nå ta oppmerksomheten bort fra CO2 og ozonlaget.

Endret 12.06.2017 22:47 av Beins
blåball
12.06.2017 23:40
#3468

G7 Landene har hatt to dagers langt møte , men USA ville ikke skrive under på Klima . ( Fra Nyheter i kveld ) .

Endret 12.06.2017 23:40 av blåball
blåball
13.06.2017 08:49
#3470

Tidligere Telenor Sjef ; skal forvalte 100 milliarder kroner i nytt investerings fond innen fornybar / energi generelt . ( Mer på DN.no / Hegnar.no i dag ) .

NEL og Hydrogen til industrielt bruk er en god trend , frem i tid også innen transport .

Karbonrensing kan gi Statoil fordeler . ( Big Oil gradvis inn i fornybar neste hundre år ) .

Teknologi selskaper som Telenor og Apple og Tesla skifter beite og inn i nye områder gradvis . ( Kapital er viktig for utvikling . )

Ha en god morgendag.......
Beins
13.06.2017 19:31
#10698

Amerikanerne er for Paris-avtalen, men Trump overkjører folkeviljen. Han vil ikke høre på folkets ønske.

Climate Change

American voters disapprove 62 - 32 percent of Trump's decision to withdraw from the Paris Accord. Republicans are the only listed group to approve, 72 - 20 percent.

A total of 76 percent of voters are "very concerned" or "somewhat concerned" about climate change and 65 percent say the U.S. needs to do more to address climate change.

America can fight climate change and protect jobs at the same time, 73 percent of American voters, including 62 percent of Republicans, say.

Voters disapprove 63 - 30 percent of Trump's handling of the environment.
yemaya 2
13.06.2017 21:58
#8449

Trumps negasjon kan neppe bygge på vitenskap, i motsatt fall må det dreie seg om upublisert vitenskap.
yemaya 2
13.06.2017 22:05
#8450

Kanskje Breibart har noen ennå ikke publiserte artikler på beddingen.

Endret 13.06.2017 22:06 av yemaya 2
Beins
14.06.2017 16:06
#10706

Noen ting er på rett vei, trass i alle slags Trump'er og "Klimarealister"

Ida Bing(E24) Publisert: 13:46 - 14.06.2017

Det globale kullforbruket falt med 53 millioner tonn oljeekvivalent (mtoe) i 2016. Dette er det laveste nivået siden 2004, viser tallene fra BPs årlige energirapport.

BP er et av verdens fire største oljeselskap, og har utgitt rapporten Statistical Review of World Energy i 66 år.

Tallene fra 2016 viser at gigantens produksjon av kull faller med 6,2 prosent - den laveste produksjonen hittil registrert, skriver WSJ.

Verdens energiproduksjon beveger seg mot et renere og lavere karbonforbruk, som igjen er drevet av miljøhensyn og teknologiske fremskritt, peker BPs Bob Dudley på i rapporten.
Beins
15.06.2017 21:38
#10719


Klimaopprøret mot Trump er i full gang. 292 byer og 12 delstater gir blanke i presidentens «nei» til Parisavtalen.

BOISE, IDAHO (Aftenposten): Selv i dypt republikanske Idaho jobber lokalmyndighetene for å få folk til å tenke grønnere. Men de sørger for å ikke si ordet «klimaforandringer» høyt.


Ben Nydegger står foran et fjell av menneskelig avføring og smiler med et stort, stolt glis.

- Kjenner du lukten? Det lukter bare jord, ikke sant? Produktet vi får fra kloakkanleggene er varmebehandlet og tilført mikrober som spiser bakterier. Nå er dette noe av det beste du kan bruke som gjødsel, sier Nydegger fornøyd.

Vi står et sted midt i den 17.000 mål store gården Nydegger jobber ved. Gården er eid og drives av byen Boise, 30 kilometer nordover, og fungerer nå som et eksperiment for bærekraftig gårdsdrift.

Erstatter kunstgjødsel

Den menneskeskapte gjødselen - et produkt Boises 216.000 innbyggere produserer over 3000 tonn av hvert år - erstatter kunstgjødsel og sparer gården for masse penger.

- Men vi får ikke lov til å si at hveten, alfalfaen eller maisen vi produserer er økologisk. Det er rart. Bruker man naturgjødsel fra kuer, er det økologisk. Men fra mennesker? Nei. Forstå det den som kan, sier Nydegger. osv...
yemaya 2
15.06.2017 22:39
#8462

Forstå det den som kan? Ingen ønsker humane patogener i maten.
'' Varmebehandlingen '' er ingen garanti.
Beins
15.06.2017 23:18
#10721

Er det så nøye, Y2 ?

Jeg husker da gårdene hadde utedo og alt gikk i samme bingen. Det farligste var utkjøringen da bonden sto med oljehyre midt opp i "suppa" og skulle skyve møkka opp i tilhengeren. Tilgangen på oksygen var ikke alltid like god.
yemaya 2
16.06.2017 00:15
#8465

Jeg må innrømme at erfaringen teller mer enn teorien.
Beins
16.06.2017 08:22
#10722

Norge skal kutte 30 mill tonn CO2 i perioden 2021-2030, og 2/3 skal tas på hjemmebane. Det øvrige kan kjøpes via kvotesystemet i EØS.
Det som er sikkert er at nye fossil-personbiler forsvinner fra 2025. Da blir det hydrogen eller batteri på oss alle etter hvert. Når blir det vanskelig å fylle bensin?

Aftenposten:

Tiltakene er allerede vedtatt

- Denne strategien viser at vi virkelig har 2030-målene innen rekkevidde. Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.

Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet. Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det kan nås ved at Norge ganske enkelt gjennomfører den politikken som allerede er vedtatt.

De viktigste grepene ligger innenfor transportsektoren:

Alle nye personbiler og lette varebiler må være utslippsfrie fra 2025.
Andelen biodrivstoff må trappes opp til 20 prosent i 2020.
Persontransporten med bil kan ikke øke i byområder.
- Det er ikke så mange nye politiske satsingsområder som trenger å identifiseres. Det handler om å sørge for at vi følger opp målene vi allerede har satt, sier Helgesen.

Endret 16.06.2017 08:22 av Beins
Stockamateur
16.06.2017 10:12
#12058

Det er ikke aktuellt at det blir " vanskelig å fylle bensin"!
Beins
16.06.2017 12:02
#10724

Det blir aktuelt en gang, spørsmålet er hvor lenge tungtransporten vil holde oppe et landsomfattende forsyningsnett for bensin og diesel når vi nærmer oss 2040-tallet. Men det er lenge til.
Stockamateur
16.06.2017 13:49
#12063

Det er noe som heter veteranbiler Beins. Mange, meg selv inkludert, kjører til daglig rundt i biler, motorsykler og båter som er 40, 50 og 60 år gamle. I tillegg har du de som er opptil 100 år gamle, som ofte bare blir brukt på solskinnsdager og til fest. Det er utelukket at alle disse skal parkeres bare for at miljømafiaen skal få presset igjennom sine krav.

Nå kan det sies at det er en liten del av bilparken disse utgjør, men det burde gjøre det mer spiselig for miljøvernerne. Derfor blir bensin å få tak ihvertfall 50 år fremover, om ikke 100. Og da er vi daue hele gjengen som diskuterer det nå.
Beins
16.06.2017 14:21
#10726

Vel, nå ligger disse tingene som sagt langt inn i tid, kanskje 20 år og mer.
Men det kan nok bli slik at bensinbil blir som el-bil i dag. At det greit å ha litt lager i garasjen, og at avstanden til nærmeste pumpe kan bli et bra stykke.

For veteran som kjøres av og til, er ikke dette noe problem. De får sikkert kjøpt ei kanne på jernia i nødsfall.

Men for biler som brukes hver dag, blir det mer krevende, om 25 år eller litt mer. Slik er markedet. Men folk kan gå sammen om løsning der det ikke er kommersielt tilbud. Dersom de ser på det som viktig.

For egen del har jeg ingen problem med å svitsje til elektrisk dersom bilen kan lades relativt raskt. Avgiftene på fossilt drivstoff er et annet tema.
renud
16.06.2017 20:29
#15910

A massive climate change study is canceled ... because of climate change. June 16, 2017

""Considering the severe ice conditions and the increasing demand for search and rescue operations and ice escort, we decided to cancel the BaySys mission," said Dr. David Barber, expedition chief scientist and BaySys scientific lead. "A second week of delay meant our research objectives just could not be safely achieved. The challenge for us all was that the marine ice hazards were exceedingly difficult for the maritime industry, the (Canadian Coast Guard) and science."

Barber and his team confirmed that a large portion of the sea ice they were seeing off Newfoundland's coast was indeed from the Arctic."
motbedreviten
16.06.2017 21:03
#2537

renud,
Slik er forklaringen deres:

"But because of warmer temperatures in the Arctic, hazardous sea ice is traveling farther south than usual. The Amundsen, which is part of the Canadian Coast Guard fleet, has been diverted several times because its ice-breaking capabilities have been needed to help out in rescue efforts along Newfoundland's northeast coast. All of the delays and concerns about safety forced the cancellation of the study's first leg."

Det har faktisk vært skikkelig kalt på Grønland og nord Canada hele vinteren.
Barendshavet har hatt mild vær inntil mars.
.
Beins
16.06.2017 21:08
#10732

Helgesen sier de ikke kan forby fossil-personbiler grunnet EU, men at det skal bli uinteressant med slike biler i 2025 via ulike virkemidler. Jeg mener at et forbud er bedre dersom alternativet er en veldig kostnadsskvis på bensin som rammer de som kjøpte slike før 2025, f.eks i 2021.
Hvor mye må bensin koste for at vi ikke vil ha slike biler til hverdags- kjøring? 30 kr literen eller mer?

Klimaministeren skal gjøre bensinbiler helt uinteressant å kjøpe
Klimaministeren avviser at han vil forby bensin- og dieselbiler fra 2025. Han vil bare stanse deg fra å ville kjøpe en.


Karl Wig(E24) Publisert: 20:26 - 16.06.2017

Og han må lykkes, hvis regjeringen skal nå sitt mål om å utrydde salget av nye bensin- og dieselbiler innen 2025.

Det skal skje med en blanding av pisk og gulrot.

Overfor E24 er klima- og miljøminister Vidar Helgesen mest opptatt av gulroten.

- Målet er at det ikke skal være nye fossilbiler solgt fra 2025. Vi kan ikke forby det, blant annet på grunn av EU-regelverk, sier Helgesen.

- Hva er egentlig forskjellen i praksis?

- At vi skal ha virkemidler som gjør at det blir helt uinteressant å kjøpe fossilbiler i 2025.
motbedreviten
17.06.2017 12:30
#2538

"blanding av pisk og gulrot"

Politikkere vil vel hjelpe med pisk.
Gulrot kan bli mangelvare.
.
renud
17.06.2017 20:22
#15916

Mener å huske at det var på denne topicen planene om, samt begrunnelsene for, å kolonisere Mars, and beyond, og ble diskutert.

Making Humans a Multi-Planetary Species. Elon Musk Chief Executive Officer SpaceX Hawthorne, California

By talking about the SpaceX Mars architecture, I want
to make Mars seem possible-make it seem as though
it is something that we can do in our lifetime. There
really is a way that anyone could go if they wanted to.

WHY GO ANYWHERE?
I think there are really two fundamental paths. History is
going to bifurcate along two directions. One path is we stay on
Earth forever, and then there will be some eventual extinction
event. I do not have an immediate doomsday prophecy, but
eventually, history suggests, there will be some doomsday event.
The alternative is to become a space-bearing civilization
and a multi-planetary species, which I hope you would agree
is the right way to go.
So how do we figure out how to take you to Mars and create
a self-sustaining city-a city that is not merely an outpost but
which can become a planet in its own right, allowing us to
become a truly multi-planetary species (see Fig. 1)?

(Innlegget er på 16 sider, og lånt fra neste utgave av NEW SPACE)
yemaya 2
17.06.2017 23:26
#8470

Fåfengte drømmerier hos generasjonen som vokste opp med StarWars og Ziggy Stardust.
Mars har intet beskyttende magnetisk felt. Det alene er nok til at planene kan kalles drømmerier.
yemaya 2
17.06.2017 23:30
#8471

Men han har noen poeng, som dette:
It would be quite fun to be on Mars because you would have gravity that is about 37% of that of Earth, so you would be able to lift heavy things and bound around.
yemaya 2
17.06.2017 23:31
#8472

Menneskets lodd er å bevare Jorden.

Endret 17.06.2017 23:31 av yemaya 2
motbedreviten
17.06.2017 23:40
#2539

Jeg vil det se det slik:
Vi er en del av jordens evolusjon.
.

Endret 17.06.2017 23:57 av motbedreviten
Beins
17.06.2017 23:58
#10737

Menneskene reiser til Mars, enten det er en opphøyet historisk misjon eller en
teknologisk heisatur for noen spesielt ressurssterke nasjoner.
Når de første drar dit, vil det nok bli forsøkt varig opphold.
Kunstig gravitasjon for fysisk trening er mulig å produsere i roterende bygg.

Spørsmålet om farer og overlevelse lærer man mer om via erfaring. Det er klart at strålingen er livsfarlig, miljøet er uegnet for mennesker. Men med vitenskapen i baklomma kan mye gjøres for å mestre utfordringene. Spørsmålet er om det er mulig å leve på overflaten, eller om man er nødt til å bo i huler og tunneller for all framtid.
renud
18.06.2017 00:06
#15922

Mars er kun ment som en hub for det senere steget videre ut i galaksen.

Altså ingen "Fåfengte drømmerier", som yemaya så malerisk uttrykker seg, men menneskets iboende trang til stadig å måtte vite hva som er bak den neste horisonten.

Med yemayas innstilling, hadde ikke de første homonoidene beveget seg ned fra tretoppene og ut på savannene, heller ikke ut fra Afrika, og deretter befolket hele verden, altså jorden.

Å sette en strek ved "jorden", som menneskets siste utpost, er like tufsete som kirkens først nylige oppgitte forsøk på å sette jorden i verdens sentrum.

Endret 18.06.2017 00:11 av renud
tas1
18.06.2017 00:15
#13619

Hadde nå dere drømmere som har sett for mange filmer sagt Månen (som et 50-års jubileum), men Mars???

hHÆHÆHÆHÆHÆHÆHÆHÆHÆHÆHÆHh

renud
18.06.2017 00:28
#15923

Du må gjerne dra til månen, tassen.
Men bo der, hvor du må vente 4 uker på sol opp- og nedgangen?
Selv du klarer ikke å drikke så mye 😎

"It really only leaves us with one option if we want to become
a multi-planetary civilization, and that is Mars. We could
conceivably go to our moon, and I actually have nothing
against going to the moon, but I think it is challenging to
become multi-planetary on the moon because it is much
smaller than a planet. It does not have any atmosphere. It is
not as resource-rich as Mars. It has got a 28-day day, whereas
the Mars day is 24.5 hours. In general, Mars is far better-suited
ultimately to scale up to be a self-sustaining civilization."
yemaya 2
18.06.2017 00:28
#8473

Her mases det om at en temperaturøkning på 3-4 grader skulle representere en fare for livet på jorden, samtidig drømmes det om et liv på en totalt ubeboelig planet.
Dyrke planter på Mars fables det om, samtidig som man skjønner at menneskene må bo i huler for å beskytte seg mot stråling.
Plantene er også jordisk liv. Like sensible for solstormer som mennesket.
renud
18.06.2017 00:30
#15924

Man kan da vel gjøre begge deler, vel?
Altså bo i huler begge steder?
yemaya 2
18.06.2017 00:34
#8474

Ja, det er helt greit å bo i huler.
Men å dyrke jorden kan vi bare gjøre på Jorden.
renud
18.06.2017 00:46
#15925

yemaya.
Jeg er stygt redd for at du er alvorlig ute og sykler nå:

"Markus 16
14
Men til sist åpenbarte han sig for de elleve selv, mens de satt til bords, og han refset dem for deres vantro og hårde hjerte, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham opstanden. Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle skapninger! Den som ikke tror, skal bli fordømt. .

Endret 18.06.2017 00:47 av renud
yemaya 2
18.06.2017 00:50
#8475

Verden ville ha vært et bedre sted om både Jesus og Muhammed kunne tatt et rev i seilet på det standpunktet.

Endret 18.06.2017 00:50 av yemaya 2
renud
18.06.2017 00:58
#15926

Der kan jeg jo i prinsippet være enig med deg,
men dersom det finnes noen grønne, eller rosa, skapninger der ute i all verden, og vi ikke forkynner evangeliet for dem, så vil jo Dommedag aldri inntreffe.

Det står slik skrevet.
renud
18.06.2017 01:02
#15927

Det er derfor misjonærer på liv og død, bokstavelig talt, reiser inn til de de mest bortgjemte avkroker i Brasils regnskog, for å være sikker på at det ikke finnes en aldri så liten bortgjemt stamme av naturfolk som aldri har fått forkynt denne såkalte Gudens Ord, og således dreper disse stakkarene med et helt vanlig forkjølelsesvirus som de aldri tidligere har blitt utsatt for.

tassen, du tror vel, igjen, at jeg kødder nå?
yemaya 2
18.06.2017 01:04
#8476

De finnes helt sikkert renud, men de er noen lysår unna. Ingen dekning.
renud
18.06.2017 01:10
#15928

Joda, yemaya.
Men tror du den Allmektige bryr seg om det?

Pussig nok, er antallet religiøse "teoretiske fysikere", abnormt stort. Hvis de har rett i sine teorier om "intelligent design", må vi lenger ut for å misjonere før vi blir forløst av Dommedag.
Beins
18.06.2017 01:44
#10738

Dommedag eller ei.
Menneskene tåler mindre påkjenninger enn planter, vi er ganske kompliserte skapninger, så det kan være en mulighet for drivhus på Mars laget av supersterke materialer, selv om folk må holde seg under overflaten i lange perioder.

Men alt går med Energy - da kan du dyrke ting med kunstig lys også nede i huler og tunneller. Solkraft og atomkraft er gode muligheter, og resirkulering vil nå nye høyder.

Det må lages nye selvreparerende stoffer som lukker hull fort, og romskip må ha flere lag slik at folk er beskyttet innerst. Mennesket har kun vært utenfor magnetfeltet på måneferder og de var korte. Med Mars er det andre boller. Men det er nå mest praktiske utfordringer. Disse roverne på mars har ikke blitt rammet av kraftige treff av større fysiske gjenstander utover mikropartikler, så strålingen er nok den daglige utfordringen.

Endret 18.06.2017 01:45 av Beins
Beins
19.06.2017 15:45
#10748De nye miljødekk/hjul som Michelin har under utvikling, ser ikke så fancy ut som dagens høyglans alufelger. Men de skal være mye bedre sier Michelin.

DN: Og visjonært er det uten tvil. For bortsett fra at det er rundt, er det ikke mye som er felles med dagens bildekk.

Det nye dekket er nemlig bortimot «evigvarende», luftløst og uten felg. I tillegg skal man kunne skifte mellom vinter- og sommermønster på samme dekk. Slitebanen på dekket kan skiftes ut ved hjelp av 3D-printing. Nærmest navet er dekket svært fast, mens det blir «luftigere» jo lenger ut man kommer.
- En drøm

Michelin har åpenbart også hatt miljø i tankene under planleggingen. Det nye dekket er nemlig produsert at en plantebasert resirkulerbar plastmasse bestående av treflis, appelsinskall og et biprodukt fra produksjonen av sukkerroer.

De nye dekkene er utviklet for personbiler og små lastebiler, som utgjør 80 prosent av verdensmarkedet for dekk.

- Du tenker kanskje, «dette er bare en drøm», og du har rett - det er en drøm. Men det er uten tvil en realistisk drøm, uttalte Michelins utviklingssjef Terry Gettys på konferansen ifølge autoblog.com.

Endret 19.06.2017 15:45 av Beins
blåball
19.06.2017 17:07
#3487

EU klimafasade kan slå sprekker . ( Mer på DN.no i ettermiddag ) .

40 % kutt kan bli Norges bidrag . ( Mindre begunstige land 30 % eller mindre ) .

Det er nok en gang snakk om kvote systemer..... Noe Donald Trump ikke er særlig begeistret for i USA .

Nanoteknologi gir bedre materialer , og hydrogen i gass gir rent karbonavtrykk med tiden . Oljeprodukter kan bli bedre , teknologi avgjør bærekraftig utvikling .


Beins
20.06.2017 14:45
#10753

Exxon og samarbeidspartner SG melder om store framskritt i arbeidet med alger som kommersiell biodrivstoffkilde.
Dette er Bjørn KJOS gamle visjon om et utslippsfritt flyselskap på noe sikt. Alger var råstoffet han tenkte på.

Synthetic Genomics and ExxonMobil's partnership bore fruit on Monday, said a press release that announced the development of a modified algae strain that could push algae-based energy closer to being a commercially viable alternative energy source.

The only way forward for algae-based energy to become commercial is if a high content strain that grows quickly is discovered. SG's advanced cell engineering technologies has now managed to enhance the algae's oil content from 20 to 40 percent, according to an official report published in the peer-reviewed Nature Biotechnology journal. The latest discovery moves the green fuel source closer to that mass market utilization.

"We remain convinced that synthetic biology holds crucial answers to unlocking the potential of algae as a renewable energy source," said J. Craig Venter, Ph.D., Synthetic Genomics co-founder and chairman. "We look forward to continued work with ExxonMobil so that eventually we will indeed have a viable alternative energy source."http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/ExxonMobil-Announces-Breakthrough-In-Renewable-Energy.htmlenke til artikkel.
Beins
20.06.2017 21:41
#10756

Big Oil støtter carbon tax i USA for å bekjempe global oppvarming.

By Tsvetana Paraskova - Jun 20, 2017, 2:15 PM CDT

Oil supermajors ExxonMobil, Shell, Total, and BP are backing a proposal for taxing carbon emissions created by veteran Republican politicians who have been seeking to raise support for their initiative.

The oil giants, as well as GM, P&G, Johnson&Johnson, and Michael Bloomberg and Stephen Hawking, among others, are the founding members of what is known as the Climate Leadership Council, which ran a full-page ad in The Wall Street Journal on Tuesday, proposing a "consensus climate solution that bridges partisan divides, strengthens our economy and protects our shared environment."

"This plan would achieve significantly greater emissions reductions than all current and prior climate regulations, while helping America's businesses and workers get ahead," the ad reads.

In February this year, senior Republican officials launched the Climate Leadership Council and discussed with White House officials the idea to introduce a national carbon tax, rather than using federal regulations, to address climate change.

According to The Washington Post, back in February many congressional Republicans were fiercely opposing any tax increase, while President Trump has repeatedly said that fossil fuels production is more important than cutting carbon emissions.

According to CNN, the carbon tax plan has found some support after President Trump said that he would pull the U.S. out of the Paris climate accord-a move that would isolate the U.S. from global efforts to cut emissions.

http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Big-Oil-Backing-A-Tax-It-Would-Have-to-Pay-to-US-Citizens.html

Endret 20.06.2017 21:42 av Beins
Beins
21.06.2017 15:40
#10764

Hetebølge i Arizona. Hundene må gå med sokker for ikke å brenne på potene.
Fly blir satt på bakken.

En hetebølge har rammet det sørvestlige USA. I byen Phoenix i Arizona fulgte folk nøye med på gradestokken tirsdag mens den krabbet seg opp til 119 grader Fahrenheit - 48 grader celsius.

De lokale myndighetene har utstedt en rekke advarsler. Folk bes om ikke å bedrive overdreven fysisk aktivitet utendørs. Barn og kjæledyr bør ikke bli etterlatt i biler uansett hvor kort tid man regner med å være borte.

Fly må stå på bakken
Bare fire ganger tidligere har meteorologer målt høyere temperatur i byen. Tirsdag var amerikansk presses dekning av hetebølgen preget av kansellerte flyvninger. Rundt 40 av dem er blitt avlyst de siste dagene. Årsaken er at Bombardier-fly har en grense på 118 grader Fahrenheit for når de settes på bakken. Maskiner fra Airbus og Boeing har litt høyere grense og er ikke rammet.

Mislykket eggerøre
Folk i Phoenix er vant til høye temperaturer, men mange synes dette er drøyt. Lokale meteorologer har tvitret med emneknaggen #makeitstop.

Andre har det litt moro med heten.

Flere innbyggere har forsøkt å tilberede mat utendørs uten hjelp av ovn - riktig nok med blandet resultat. Forfatter Beth Cato prøve å lage speilegg.

Ifølge henne selv var temperaturen i stekepannen nesten 70 grader. Speilegget gikk sånn passe bra, ifølge hennes egen rapport, men eggerøren havnet etter to timer i søppelet.

Endret 21.06.2017 15:40 av Beins
tas1
21.06.2017 16:38
#13630

Brennhet varmerekord i USA

Death Valley har forøvrig verdens varmerekord, satt i 1913 med 57 grader. Det var ikke alltid like enkelt å være cowboy før i tiden..
gorwell
23.06.2017 11:48
#22675

Kjølig i ME, burde være nærmere 50 grader der nå

gorwell

Endret 23.06.2017 11:48 av gorwell
gorwell
23.06.2017 11:52
#22676

Lite tvil om at Big Oil foretrekker en global lovgivning om karbonskatt som skal betales av forurenserene (borgeren, skattyteren, allmuen, husholdningene) fremfor å måtte forholde seg til ett-par hundre jurisdiksjoners forskjellige regelsett med Mammon forby, avgifter for oljeselskapene....

Rent økonomisk standpunkt, det er intet nytt under solen her.

gorwell

Endret 23.06.2017 11:52 av gorwell
olejoerg
23.06.2017 12:07
#5063

Veldig kald sommer i år, isbreene vokser over alle støvleskaft. Ikke lenge før isbjørnene marsjerer gjennom hovedgaten i Trondheim nå..

Vi må nok bare innse at den etterlengtede oppvarmingen med påfølgende vannstandsheving ikke blir noe av. Og så jeg da som hadde ønsket meg strandlinje og palmer i hagen.

Det er nok riktig som de sier, man kan ikke få alt man ønsker seg her i verden.
blåball
23.06.2017 13:17
#3497

Nå er det teknologisk utvikling innen undervanns roboter , med kameralinser og målinger av både metan / Co2 gass under Arktis for tiden , ny kunnskap her kan sammenlignes med kjerneprøver av isbreer .

erfaringsgrunnlaget blir bedre , men tidligere tiders klima og miljø har variert stort , så dagens industrialder med utslipp er bare en brikke i forhold til tidligere tiders vulkan utbrudd , med videre .

værmeldinger for en sommer er det verre med..........
blåball
23.06.2017 13:31
#3498

Bryggen i Bergen kan være jekket opp , for dei neste hundre år . ( Bergen Group satser på service innen vindkraft , infrastruktur m.v. , samt gammel industri som er i omstilling . )

Det å gå i " forsvar " for olje industri , med karbonskatter gir mening for miljøet , men klimaet kan ingen stoppe i det lange løp , eller ?

Endret 23.06.2017 13:35 av blåball
tas1
23.06.2017 15:37
#13634

Hva sier lærebøkene om klima og miljø?

Hvis vi ikke kjenner til fortidens naturlige svingninger - virker det tjuende århundres temperaturøkning desto mer dramatisk.

Spørsmålene som trenger seg på er: Hvis elevene mangler nødvendig bakgrunnsinformasjon - hvilke muligheter har de da for å tenke kritisk? Og: Er vi ute etter å opplyse - eller er vi ute etter å skremme?
olejoerg
23.06.2017 17:09
#5064

Tas1
Et veldig viktig poeng det der, hvordan skal man planlegge for fremtiden uten å kjenne fortiden?

Vi har etter hvert kommet så ut å kjøre i klimasaken at fortiden omskrives for å passe med konsensus. Dette kan ligne på "cherry-picking" for å fremme klimalobbyens sak men ligger også farlig nær sensur.

Det har aldri kommet noe godt ut av at særinteresser i egeninteresse har forsøkt å sensurere fakta slik at det passer inn i deres agenda. Den katolske kirke brente alle bøker om vitenskap de fant for å styrke egen makt, resultatet var den mørke middelalder. Klimalobbyen omskriver eller utelater fakta om tidligere tiders klima for å hjernevaske ungdommen. Hva blir resultatet av dette mon tro, lav økonomisk vekst med de konsekvenser det måtte medføre er en mulig konsekvens.

All idealisme blir med tiden kuppet og omdannet til noe annet. Klimaendringer har nå blitt big business for mange. Sektlederne tjener store penger på det, selskaper selger dårligere produkter dyrere under dekke av å være "miljøvennlig" (superprofitt) og myndigheter verden over kan skattlegge høyere enn før samtidig som politikerne blir populære ved å fremstå som miljøvennlige.

Jeg har tatt feil, klimasaken er ikke noe i nærheten av religion som jeg før har skrevet. Klimasaken er en religion.
Beins
23.06.2017 17:56
#10780

Lærebøker for barn forenkler alle ting, og de behandler kompliserte tema på en klosset måte i sin iver etter å gjøre saker forståelige. Derfor kan Harald Eia lage tv-program og gjøre narr av lærebøkene barne hans har med hjem.

Kritisk tenkning er et sånt moteord i norsk sammenheng - hvordan skal barn som sliter med å forstå historie, naturfag, samfunnslære i tillegg reflektere og vurdere kritisk hva de sliter med å ta inn i hjerne-lageret sitt?
Det viktigste må være å si at det barne lærer er vår beste kunnskap i dag, og at noen nesten alltid vil være uenige. Sånn er det med Darwin, Big Bang, klima, sykdomsforståelse og mye annet.

Men å få barn til å diskutere ulike forklaringer på noe de ikke vet hva er en gang, det virker fånyttes.

I viktige saker innen politikk og vitenskap kan det være steile fronter, det er helt greit. Diskusjonen kan dermed minne om religion bortsett fra at argumentene i prinsippet kan veies og måles langt mer enn hva tilfellet er med de religiøse.

F. eks har jeg 2 ganger fått løpesedler i postkassen om at katolikker er djevelens tjenere. Argumentene er latterlige, men konklusjonene ganske voldsomme.

Mange klimabloggere på begge sider lider av cherrypicking og andre lidelser. Men det er veldig bra at opp i stridens hete, opptrer IPCC meget grundig og sindig i sitt arbeid. Derfor har de meget sterk tillit i de vitenskapelige miljøene.
Dersom skeptikerne hadde rett, ville ethvert fagmiljø av noe størrelse innen klimastudier, egentlig vært en gjeng med tullinger og gangstere. Sånn er det heldigvis ikke. Hverken NASA, NOAA, University of Anglia, Berkeley University, Bjerknes Senteret på UIB, NIVA>> osv drives på den måten.

Endret 23.06.2017 17:59 av Beins
tas1
23.06.2017 18:04
#13635

Det som er ett av de største problemet med de som prøver å overbevise om jordens undergang (satt på spissen, men dog) er den ensidige skremselspropagandaen.

Som når f.eks. Beins legger ut om heten i Arizona (som kommer hvert eneste år), og at "barn og kjæledyr bør ikke bli etterlatt i biler uansett hvor kort tid man regner med å være borte" (noe de ikke skal uansett temperatur om sommeren), så er det ikke for å opplyse, men for å skremme leseren til frykt og overbevisning om hva som holder på å skje pga. co2 og klodens sakte død.

Ett annet problem er blandingen av klima og miljø. I byen der jeg bor økes bom-takster, og nye bommer skal settes opp 25 km fra bygrensen. Dette skjer samtidig som politikere og bystyre fremdeles lar cruisebåter og supply få gå på tomgang i timer/dagevis - men de har sikkert noen avgifter på det også.
Det handler derfor ikke om å redde noe miljø eller klima (eller helsen til astmatikere o.l.), men om å avgiftslegge slik at mer penger kan komme inn i kassen.
tas1
23.06.2017 18:07
#13636

"hvordan skal barn som sliter med å forstå historie, naturfag, samfunnslære i tillegg reflektere og vurdere kritisk hva de sliter med å ta inn i hjerne-lageret sitt?"

Skremmende at du i det hele tatt kan mene og skrive noe slikt!
blåball
23.06.2017 18:25
#3499

Hegnar TV hadde i dag NEL ( Hydrogen / Vann / Energi ) som tema .
Bergen by har nok vann for tiden..... , ikke uvanlig i Bergen , vindretninger avgjør ofte eller alltid .
Noen få år tilbake var det en kald sommer på Vestlandet i Norge , polare vinder fra Nord , helt til slutten av august måned , deretter kom sommeren til langt utpå høsten . ( Varmerekorder i og rundt Spitsbergen den sommeren ) .

Riktig bruk av energi og teknologi , samt fortsatt bruk av olje og gass , gir rett energimix i fremtiden . ( Olje og gass er en begrenset ressurs i den store sammenhengen ) .

Renere Norsk Naturgass ved bruk av Hydrogen ( Se Hegnar TV i dag / NEL ) .

Hydrogen har for øvrig flere industrielle bruksområder .

( Merket meg att såkalt fornybar produksjon av Hydrogen var ett tema fra Løkke og NEL . Er ikke sikker på om Statoil er enig i det . )

Alt for Klima og Miljø , så lenge det er økonomisk bærekraftig , samt att det har en varig effekt på Klima mål og temperaturer .


Beins
23.06.2017 18:29
#10781

tas1

Du er en sånn typisk skrivebordsfantast.

Barn skal forstå hva tall egentlig er, hvorfor tyngdekraften oppsto, drøfte ulike vinklinger på den kalde krigens årsaker.

Latterlig.
tas1
23.06.2017 18:56
#13638

Du er dessverre en forkvaklet mann Beins, så kanskje det er like greit at du begynner med barnehageloven og danning først som sist (så kan du heller dele ut personlige karakteristikker etterpå).

Hva er danning?

Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. De kan ikke manipuleres til å gjøre og tenke som den som oppdrar.

Les hele linken Beins, for du har garantert godt av det!
Beins
23.06.2017 20:38
#10782

Barnehagen er nok der tas1 passer best med sine fantasihistorier og eventyr.

Det er mye abstrakt tøys i norske formålsparagrafer og læremål-planer, pønsket ut av byråkrater som har forlest seg på det siste hippe innen universitetspedagogikk.

Dette er en arv fra den nære fortid da norske barn ikke skulle lære noe grundig og skikkelig, i stedet skulle de bli mestre i å oppsøke kunnskapen og selvsagt reflektere og kritisk behandle problemstillinger om ting de ikke visste noe som helst om.

Dette var et opplegg godt tilpasset et forhåpentligvis ubevisst ønske om å skape funksjonelle analfabeter. Dit var vi også på god vei da regneferdigheter og faktakunnskaper sank som en stein.
Men heldigvis har man snudd i saken, og tatt lærdom fra land der man legger vekt på å lære noe på skolen.

Like fullt har man alle disse tøyse tingene i fag-intro'er om det hele mennesket og norske barn som en slags Einsteins-kopier.

Den enkleste måten å manipulere folk på er å frata dem elementære faktakunnskaper og ferdigheter, og i stedet servere dem verbal svada.

Men vi har en stor jobb å gjøre fordi så altfor mange elever detter av utdanningsløpet og blir kunnskapsløse NAV-brukere i stedet. Dette er et enormt samfunnsproblem

Vi har masse universelle rettigheter sier de og trekker kølappen.

Drøyt 55 prosent av studentene ved UIS strøk eller leverte blankt i faget MAT200 ved eksamen nå i vår. Dette er et fag blant annet alle ingeniørstudenter må ta første året.

Endret 23.06.2017 20:55 av Beins
tas1
23.06.2017 23:29
#13641

renud
24.06.2017 16:33
#15980

Beins og tassen.
Nå må dere ta dere sammen begge to, og begynne å diskutere som voksne folk.

Ellers kommer pappaen min og tar pappaene deres, han er nemlig mye sterkere.
gorwell
24.06.2017 18:39
#22677

"Nå er det teknologisk utvikling innen undervanns roboter , med kameralinser og målinger av både metan / Co2 gass under Arktis for tiden , ny kunnskap her kan sammenlignes med kjerneprøver av isbreer "

Nåja. Under Arktis er vann. Vann er som kjent ikke is. Så å sammenlikne med is blir skivebom.

"F. eks har jeg flere ganger opplevd å bli forsøkt overtalt at hydrokarboner er noe dritt. Argumentene er latterlige, men konklusjonene ganske voldsomme."

Det handler derfor ikke om å redde noe miljø eller klima (eller helsen til astmatikere o.l.), men om å avgiftslegge slik at mer penger kan komme inn i kassen.

Både rett og feil. Det handler om å få "alle" til å legge om sitt energiforbruk i den "ønskede" retning. Når denne retning er oppnådd ligger det i korta at det er det økning av avgifter i kjømda for å holde møndigheta med minst samme nivå på avgifter slik at de kan finansieres for å fortsette sin dritt. Ups, drift.

Enig med Beins at det er mye abstrakt tøys i norske formålsparagrafer og læremål-planer!

gorwell

Endret 24.06.2017 18:38 av gorwell
tas1
24.06.2017 19:16
#13643

"I byen der jeg bor økes bom-takster, og nye bommer skal settes opp 25 km fra bygrensen. Dette skjer samtidig som politikere og bystyre fremdeles lar cruisebåter og supply få gå på tomgang i timer/dagevis - men de har sikkert noen avgifter på det også."
Det handler derfor ikke om å redde noe miljø eller klima (eller helsen til astmatikere o.l.), men om å avgiftslegge slik at mer penger kan komme inn i kassen."

Disse bompengene skal gå til en bybane, og dermed er det hull i hodet å avgiftslegge en stril 25 km nord for Bergen, som ikke gjør annet enn å komme seg lokalt på jobb (selv om det sikkert planlegges bane på småbruket til strilen om 100 år). Parallelt med dette får altså skipstrafikken midt i sentrum spy ut SOX, NOX og PM. Dette blir sikkert bedre med tiden, men det begynnes uansett i feil ende for nærmiljøet sin del.
Mitt poeng er at det dessverre er mye lettere å avgiftslegge menigmann fremfor sjøfarten (i dette tilfellet).


Hvorfor er det tøys å sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne?
Skal det virkelig være slik at hvis man kan slå i bordet med x antall nobelprisvinnere, så er fakta en gang for alle servert (innen forskning)?
Det var nok slik på 50-60 og 70-tallet, men dette er 2017, og heldigvis er det slutt på å bli kneblet av pedagogiske demagoger kun fordi en ikke er enig.
blåball
24.06.2017 20:14
#3500

Det er mange " vulkaner " som slipper ut for eksempel CO2 og Metan under havet i Arktis og andre havområder . ( I dag vet man mer om Mars enn det store havdyp i verden ....... ).
Om det blir ett kvantesprang innen klima og miljø realisme gjenstår å se og høre .
tas 1 , med flere er for mer realisme innen undervisning , og vedtatte sannheter er i forandring , som vanlig er , innen flere områder .

( Nå er det på gang en halvering av utslipp innen skipsfart frem mot år 2050 , rensemetoder for avgasser , med videre . )
Beins
24.06.2017 21:20
#10788

Etter matematikk-eksamen i ungdomskolen 2015 kunne vi lese denne artikkelen:

Over 40 prosent av tiendeklassingene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk før sommerferien, fikk karakteren én eller to. I fjor gikk hele 22,7 prosent av elevene ut av ungdomsskolen med dårligste eller nest dårligste standpunktkarakter i matte. Denne andelen har vært stabil de siste årene. Vi vet også at norske elever sliter mer med matematikkangst enn elever i mange andre land. Det gjelder særlig norske jenter. Hvordan kan politikere, lærere, foreldre - vi som samfunn generelt - akseptere at nesten hver fjerde norske tiendeklassing ikke kan regne skikkelig? Men dette er altså situasjonen.

Vi kan ikke sitte stille og se på at over 14 000 elever hvert år går ut av grunnskolen med så dårlige mattekunnskaper at de får problemer med egen økonomi og sliter med å få seg utdanning og jobb.


Over 4 av 10 fikk 1 og 2 på eksamen i matematikk i den snille norske skolen med lave faglige krav

Dette er et enormt samfunnsproblem. Hvordan skal vi få et fungerende samfunn, når en stor del av ungdommen er helt hjelpeløse overfor enkle regne-oppgaver.

Typisk norsk er disse visjonene om kritiske og reflekterte "voksne barn" som tar selvstendig stilling til avanserte problemstillinger som de ikke forstår eller kan noe særlig om.

Først når barna har utviklet en god tall-forståelse, kan de si noe selvstendig om belastningen med bompenger og andre tallmessige forhold.
Tall-forståelse er en god motgift mot manipulering og gir grunnlag for å styre eget liv. Altfor mange unge har elendig økonomi-styring.

For å drøfte/vinkle/diskutere faglig meningsfullt, må du beherske temaet godt.
tas1
24.06.2017 22:32
#13646

Lov om barnehager (barnehageloven)

§ 1.Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Du må begynne her i barnehagen (der det stort sett går ut på å telle til 10 når det kommer til tallforståelse) - deretter kan du trekke frem tiendeklassingene og ungdomskolen (og ikke utelukkende og ukritisk blande sammen en på fem og en på femten år).
tas1
24.06.2017 22:34
#13647

Her er det 10 grader og haglebyger!
Stikker til varmen. God sommer;)
Beins
24.06.2017 23:30
#10789

Hadde barna i førskolen lært å være hyggelige med hverandre, og respektere de voksne og vice versa, så kunne de sløyfet all GPP'en som du ramser opp. Det er bla bla uten praktisk verdi. Dessuten preget av politisk indoktrinering.

Det er du tas1 som kommer drassende med klima og bompenger sammen med barnas refleksjoner og kritiske evner. Men ut fra alt preiket mener du trolig at 5 åringene også skal hamle opp med x antall nobelprisvinnere osv. Lykke til med det.

Barn i Norge er flinke til å stille krav - men det har lite med med kritisk evne å gjøre.
Mange barn i Norge har dårlig utholdenhet og mange takler motgang dårlig. Vi har et stort A-lag som er veldig flinke og tilpasset, og et stort C-lag med de motsatte. De "yter motstand", og de er opposisjonelle til mangt og meget. Men det går dårlig med dem i det virkelige liv. NAV rekrutterer godt om dagen. Diagnosene florerer.

Disse elevene trenger langt mindre GPP og mer strukturerte opplegg, der de lærer faglige ting grundig og skikkelig, der det er klare strukturer og effektivt lederskap. En del dreier det seg om gutter som bør få mer praktisk innrettet opplæring, slik vi ser i tysk skole.

Men > 40% 1'ere og 2'ere i matte - det er utrolig at det kan bli så dårlig.
Jeg gremmes. Hva er det de holder på med?
10 klasse matte i Norge, det er enkle saker, så og si alle burde få fra 4 og oppover.

Endret 24.06.2017 23:31 av Beins
blåball
25.06.2017 11:46
#3503

Hva med å legge hovedveier utenfor Bergen by ? Er det ikke dagens infrastruktur som ikke er god nok . ( Det er lenge siden hest og kjerre var fremkomstmiddel ) .

dagens prioriteringer innen veg , jernbane , sjøtransport skal skattlegges med bompenger , og derved øke kostnadsnivået i Norge . ( Eller er det slik att oljefondet bare skal brukes til å øke renters renter , og alt for CO2 kvoter og Parisavtale ) .
blåball
25.06.2017 12:00
#3504

( Er ikke imponert av såkalte " tallknusere med toppkarakter i mattematikk " innen samferdsel i Norge . ) Vårt naboland " sverger " til kost og nytte verdi ; for innbyggere og næringsliv og merverdi for totaløkonomien i landet som helhet .

Er det fordi det er godt utdannede politikere på Stortinget , eller er det byråkratene med toppkarakterer ; som rår......... ?
blåball
25.06.2017 12:13
#3505

Det er for øvrig en trend att enkelte oljerelaterte selskaper kan kapre en del infrastruktur prosjekter fremover . ( Teknologi og kunnskap ) .

Bergen Group er små i denne sammenheng , men har en del ledig kapasitet fremover , fra år 2018 . Forvarskontrakt ut på dato , ny service innen vindkraft med stor oppdragsgiver som har både olje og fornybar som mål i dette århundret .

Statoil har for øvrig nullpunkts priser på under 20 Dollar på gamle oljefelt / brønnbaner , det er horisontale brønner det er snakk om .

Ressurs utnytting er klima og miljø arbeid på sitt beste , det bør være pensum .
Beins
25.06.2017 13:28
#10791

Elevene bør lære hvor mye olje og gass betyr for norsk økonomi, og at det derfor er umulig å legge ned denne sektoren i hurtigtogsfart slik MDG, SV vil, uten at det får veldig store negative ringvirkninger for samfunnet.

Elevene bør og lære at restriksjoner på CO2 kan innebære at norsk olje og gass blir mindre verdifull i løpet av de neste 8-13 årene, og at 2025-2030 trolig blir toppårene for fossilt forbruk i verden.

Dette kan de enkelt og greit lære - de trenger ikke erfare det på egen hånd.
gorwell
26.06.2017 18:39
#22682

Når "folk flest" har tatt igjen yankee'en på energiforbruk per capita for å utvikle sine samfunn og økonomi, er daglig forbruk 300+ millioner bopd.

Befolkning:
China 1,379,302,771
India 1,281,935,911
Africa 1,216,000,000
Indonesia 260,580,739
Brazil 207,353,391
Pakistan 204,924,861
Bangladesh 157,826,578
Russia 142,257,519

Snaue 5 milliarder sjeler her som ikke vil finne seg i å bo i 3. verden. Hvilket betyr at forbrukstoppen blir ikke nådd i 2030. Kanskje 2130. Eller 2530. Sannelig ikke godt å si annet enn helt sikkert ikke i 2030.

MDG og tilsvarende politiske tøisekopper, herunder påstått ansvarlige politisk ledelse og hestehandlere som gir politisk innflytelse til tåper, er direkte farlige for landets velstand og utvikling og må call'es ut for å fjernes.

Men da kommer vi inn på diskusjonen Hvem fa*n skal vi stemme på?

Ikke lett, detta.

gorwell

Endret 26.06.2017 18:40 av gorwell
Beins
26.06.2017 20:55
#10800

Kina er et viktig land i CO2-sammenheng.

Kinas mål er å nå CO2-peak senest i 2030. Det vil bety mye. Kineserne er flinke, og jeg tviler ikke på at de klarer dette.

Sentrale kinesiske målsetninger.


Paris Agreement targets

On 3 September 2016, China ratified the Paris Agreement and submitted its NDC to the UNFCCC, which includes a number of elements:

Peak CO2 emissions by 2030, or earlier if possible;

Increase the share of non-fossil energy sources in the total primary energy supply to around 20% by 2030;Lower the carbon intensity of GDP by 60% to 65% below 2005 levels by 2030;

Increase the forest stock volume by around 4.5 billion cubic metres, compared to 2005 levels.

Among measures to implement enhanced actions on climate change, it also lists the following elements:

Increase the share of natural gas in the total primary energy supply to around 10% by 2020;

Proposed reductions in the production of HCFC22 (35% below 2010 levels by 2020 and 67.5% by 2025) and "controlling" HFC23 production.
motbedreviten
26.06.2017 21:56
#2542

To lower the carbon intensity of GDP..... Greier kina 60% i perioden 2005-2030?

No er det slik at den har gått ned med circa 2,5% årlig i europa og usa i de siste 100 år.

Vesentlig pga ny teknologi og GDP vekst.

Helt uavhengig av 20 år med klima politikk.

Kineserne er luringer tror jeg.

Endret 26.06.2017 22:06 av motbedreviten
renud
26.06.2017 22:05
#15991

Du snakker ofte motbedreviten.

Ovenfor er ett eksempel; "Vesentlig pga ny teknologi..", ettersom det er en kjent sak at det nettopp er miljøaktivister i mange kulører som har fremtvunget ny teknologi.

Uten disse pressgruppene, ville privatbiler og transportbransjen fremdeles spydd ut svart eksos, og fabrikkpipene svart røyk som i "gode gamledager".
motbedreviten
26.06.2017 22:10
#2543

Nei renud , ny teknologi var billigere.

F eks.: biler med lav forbruk og lenger levetid, mer energi-økonomi i boliger osv.

Endret 26.06.2017 22:15 av motbedreviten
Beins
26.06.2017 22:21
#10801

MBV

Kina var best i verden i 2014/15 med 6,4% nedgang foran UK med 6,0%.
også USA var flinke med 4,7%. Mye av dette skyldes vridninger i el-forsyningen bort fra kull.

En gang i tida var det mest solidariske, trodde mange, å støtte britiske kullgruvearbeideres kamp for kull og statssubsidier. AP-avisa i fylket samlet inn penger til Miners.
Men fru Thatcher vant mot Arthur Scargill. Nå er kullfyrte kraftverk OUT i UK.

Men dessverre tror mange yorkshires at det er Thatchers skyld - uten henne vil alt vært som før, kull og kraft.

I USA har gassen tatt knekken på mye kull. Bra!
motbedreviten
26.06.2017 23:12
#2544

beins.
Modernisering eller nedlegging av gammel industri vil gi en decarbonisering av GDP.
Vi så dette i tall fra tyskland etter berlinmurens fall og oppløsning av DDR, det tok et par år og så falt den ned igjen til circa 3 % dette til tros for alle vindmøller og solpaneler der i de senere år.

Modernisering av industrien og GDP vekst i Kina vil gi en decarbonisering av GDP uansett, og det ønsker de sterkt, og da trenger de ikke å tenke på klimaet engang.

Jeg er også imot gammel kullkraftverk. De bør rense utslippet for sot og N og S oxyder eller erstattes av gasskraftverk.
.
blåball
26.06.2017 23:35
#3509

Siste statistikk innen kullforbruk dette året viser sterk økning i kullforbruk i USA , INDIA og KINA . ( Det er økonomisk vekst og aktivitet i disse landene ) .

Storbritania har minimert sitt kullforbruk , og det er på grunn av Norsk Naturgass .

EU og Tyskland fortsetter sitt kullforbruk , men avtaler med Norsk Naturgass på lang sikt ; ikke helt i mål . ( Men Ola Elvestuen , Venstre er helt klar for elektrifisering av Castberg feltet nord for Hammerfest , koste hva det koste vil.........; er det ikke bedre å sende strøm til Europa ........for å minimere kullforbruk CO2 og Sotpartikler som kommer med vinden tilbake til Norge , av og til . )

Stem Høyre , Fremskrittspartiet og Senterpartiet , og Erna Solberg sjef for utfordrende tider .

Godt Valg , og en god sommerferie .

Endret 26.06.2017 23:37 av blåball
renud
27.06.2017 00:47
#15992

motbedreviten
"F eks.: biler med lav forbruk og lenger levetid, mer energi-økonomi i boliger osv. "

Enten er du historieløs, på dette punktet, eller så snakker du igjen mot bedre viten.
Bilindustrien har aldri hatt en egeninterresse av lavt forbruk, det har kostet dem milliarder å bidra til det. Langt mindre i lang levetid, ettersom hvert år økt levetid forlenger perioden fram til kunden kjøper sin neste bil. På det verste, det var enten på 70- eller 80-tallet, ble US-cars laget for å vare i tre (-3-) år. Google it.

Jeg gjentar derfor min påstand om at det nettopp var miljøaktivister i mange kulører som har fremtvunget ny teknologi.
motbedreviten
27.06.2017 01:30
#2545

renud,
Bilindustrien har interesser i å selge biler.
Kundene ønsker biler med lav forbruk og lenger levetid, fordi det er billigere for dem Og da er det konkurranse om å produsere slike biler.
Bra det.
Ellers er jeg enig i at miljø aktivister har vært behjelpelig med en del positivt, f eks bly-fritt bensin, og mange gode miljø krav.
.

Endret 27.06.2017 01:39 av motbedreviten
blåball
27.06.2017 08:52
#3510

Ja , renud ,
flere grupper som Bellona er med på en bærekraftig utvikling innen klima og miljø . ( I en del tilfeller samarbeider Bellona med bedrifter om bedre produksjonsmetoder som sammenfaller med økt fortjeneste og vestentlig bedre klima og mijøprofil . )

Bellona er ikke nådig med oljeindustri for tiden , men for eksempel Statoil lytter nok mer enn dei vil ut med , foreløpig . ( Statoil er av dei selskap som er mest åpne , om nettopp klima og miljø og bedre ressurs utnytting av energi globalt . )
blåball
27.06.2017 08:52
#3511

dagens....

Endret 27.06.2017 08:53 av blåball
Beins
27.06.2017 12:41
#10803

Hybridferja slipper ut mindre CO2 og forurenser ikke nær havnebassenget, skal gå på batterier inn fjorden. Det betyr mindre NOX og partikler i bylufta.

- At fergen er en hybrid, betyr at skipet både har konvensjonelle dieselmotorer, pluss batteridrift. At et skip av størrelsen som «Color Hybrid» nå snart kommer i drift markerer en viktig milepæl for norsk skipsfart, sier Terje Arntsen, sivilingeniør med spesialisering innen marin teknikk i DNV GL.

Etter planen skal skipet settes i trafikk på strekningen Sandefjord-Strømstad fra sommersesongen 2020. Skipet vil ha en kapasitet på 2.000 passasjerer og 500 biler, og vil bli 160 meter langt.

- Dette bringer oss nærmere visjonen om utslippsfri skipsfart, fremholder Arntsen.

Endret 27.06.2017 12:41 av Beins
gorwell
27.06.2017 17:49
#22684

Kina er et meget viktig land. Om de skulle klare å nå hydrokarbon-forbrukstoppen innen 2030 står det 4 milliarder sjeler i andre land i kjømda for å utvikle sine økonomier.

Beins, teksten din var fra Climatetracker?

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/China/1/China's%20INDC%20-%20on%2030%20June%202015.pdf#page=17

Halvveis ned i dokumentet finner du den engelske versjonen.

Based on its national circumstances, development stage, sustainable development strategy and international responsibility, China has nationally determined its actions by 2030 as follows:
To achieve the peaking of carbon dioxide emissions around 2030 and making best efforts to peak early;


Around 2030 er ikke senest i 2030. Ikke i Norge, ikke i Kina. Forøvrig er det morsom å se at kineseren skal øke volumet av skogene som en del av klimastrategien. I Europa skal man hogge mer av skogene som en del av klimastrategien...

motbedreviten, kinesera skal senke energiforbruket som andel av GDP med 60-65% med utgangspunkt i 2005-nivået. De er mer enn halvveis til mål allerede, så løftet ser betydelig mer verdt ut enn det egentlig er.

Det er kanskje 30% ytterligere reduksjon per andel GDP tilbake. GDP er som kjent avhengig av hva dette landets produksjon er satt sammen av. Økt satsing på produksjon fra utslippsfri virksomhet vil øke GDP.

Skal man være særlig kynisk kan man doble prisene innenlands og vips er GDP doblet også. Dvs karbonforbruket per andel GDP er halvert over natten.

La oss se hva som skjer.

gorwell

Endret 27.06.2017 17:52 av gorwell
renud
27.06.2017 18:21
#15999

gorwell
Ung skog forbruker co2 ved tilvekst, mens gammel skog visstnok er ganske nøytral ettersom blader, kvist og trær som råtner avgir co2'en som ble tatt opp ved tilvekst.

Antar derfor at når; "Europa skal (man) hogge mer av skogene som en del av klimastrategien", så er det snakk om å ta ut mer av den "voksne" skogen. Andre europeiske lover regulerer hvor mange nye trær som må plantes for hvert tre som felles, noe jeg mener å huske er minst like mange.

I Kina antar jeg store områder er avskoget/sterkt uttynnet, pga. hogging av skog til bruk som varmekilde og til matlaging, som i Europa tidligere. Noe man ser veldig godt resultatet av på Sicilia, som tidligere var dekket av skog.

Både Kina og Europa har dermed som mål å øke andelen skog i vekstfasen.

Disclaimer. 90% av dette innlegget er skrevet basert på en skranten hukommelse og logikk. Tar derfor forbehold om graden av korrekthet. Sistnevnte, altså logikk, kunne gorwell med fordel ha forsøkt seg på oftere.
skipper*
27.06.2017 19:23
#12736

Et spørsmål
Det har sluttet å regne i Bergen, så det må jo ha noe med klimaforandringen å gjører ...Hvorfor sluttet det å regne ???
Beins
27.06.2017 19:38
#10806

gorwell

Det står "around 2030", noen steder og Xi sa det i en tale. Riktig.

Men det blir tolket som at det gjelder året 2030 av mange, som her:

On 3 September 2016, China ratified the Paris Agreement, and it has policies in place to reach its NDC goals. These policies are currently centred around the targets set in its NDC, which include a commitment to peak CO2 emissions by 2030 at the latest

Og forskere tror at Kina vil nå målene før 2030, slik som her i et skriv fra London School of Economics

Press release 7 March, 2016

China's annual carbon dioxide emissions will likely peak before 2025, according to a new paper published today (7 March 2016) by the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and the ESRC Centre for Climate Change Economics and Policy at London School of Economics and Political Science.

The authors of the paper - Fergus Green and Professor Lord Nicholas Stern - suggest that China's international commitment to peak carbon dioxide emissions around 2030 is a highly conservative estimate by a government that takes commitment to climate change seriously and wants to guarantee it meets international agreements.

Recent data show that China's emissions were lower in 2015 than the year before, and suggest that any increase in emissions over the next few years would likely be modest. It is even possible that China's emissions could have peaked in 2014, a year before the target to peak emissions by 2030 was actually announced.


Økte priser øker ikke reelt BNP slik det er nedfelt i internasjonale avtaler om BNP-beregninger. BNP nominell vekst regnes ikke som økonomisk vekst før man korrigerer for inflasjon.

Endret 27.06.2017 19:42 av Beins
renud
27.06.2017 20:00
#16001

Noen som husker når den første elektriske scooeren kom på markedet?
Husker det ikke selv, men det er ikke så mange år siden og Kina har nå 340 millioner av dem, hvis infoen jeg leste i en bisetning i en annen artikkel er korrekt.

Og hva er så poenget med å nevne det?
Jo, at ting skjer forbannet fort, når prisen for ny, praktisk teknologi oppfattes som attraktiv nok.

Endret 27.06.2017 20:07 av renud
renud
27.06.2017 20:06
#16002

Det står i denne artikkelen:

China's CHJ Automotive Plans $7,800 Ultra Compact Electric Car June 17th, 2017

"In China, there are 340 million people (who) daily commute with e-scooters, but there is a strong demand for them to upgrade to something. But we cannot imagine all off them driving cars, so we want to give them something else, which is an ultra-compact car."
Beins
02.07.2017 17:32
#10827

Satelittselskapet RSS som måler global temperatur, har revidert sine gamle målinger på grunnlag av ulike passeringstider for satelittene over ekvator. Når de korrigerer for tidsforskjellen på målingene får de en sterkere oppvarming enn tidligere angitt.
Mens satelitt tidligere har vist konsekvent lavere temperaturer enn landbasert, viser de nå like eller litt høyere temperaturer enn landmålingene. Bemerk at satelitt alltid har vist sterkere utslag i El Nino år.

RSS oppgir en økning på 0,17 gr per ti-år som beste estimat.Endret 02.07.2017 17:34 av Beins
Beins
03.07.2017 18:21
#10828

Hurra!
En positiv faktor som følge av global oppvarming. Kloden blir grønnere. Det går også klart fram av bildet nedenfor.
En tysk forsker jeg leste, mente og å påvise at Sahara ble noe grønnere.
Det er i grunnen logisk at mer Co2 i atmosfæren betyr økt fotosyntese og sterkere vekst. Dessuten får en del områder forlenget vekstsesong grunnet oppvarming.
En tredje faktor er mer ekstremvær i form av økt nedbør - mer regn fører til vekst i tørre områder.

Nå er effekten ikke entydig siden områder opplever mer tørke. Men totalt sett har oppvarmingen på 1 grad vært gunstig for planteveksten. Det betyr imidlertid ikke at det er bare å gunne på. Enda mer varme betyr sterkere hetebølger, flere flommer og stigende vannstand.
Men fasiten er så langt ikke bare negativ.


Endret 03.07.2017 18:22 av Beins
yemaya 2
03.07.2017 18:41
#8537

Litt om effekt av CO2 på plantevekst.

Kunne man ikke med dagens genteknologi implantere C3 fotosyntese i planter som i dag har C4?
Eller skal vi vente på plantene tilpasser seg den nye tid på egenhånd?
yemaya 2
03.07.2017 18:44
#8538

For de som har tro på at man kan bioenginiere marsatmossfæren må jo dette være barnemat.
blåball
03.07.2017 18:55
#3529

Godt nytt det Beins .
CO2 nivå fra industri er av mindre betydning i den store sammenheng , men Nox og andre vederstyggeligheter bør begrenses . ( Jamfør Klimaforlik og konsensus i Parisavtale . )

Bedre bruk av verdens energi kilder , bedre infrastruktur , interNASJONALE AVTALER FOR SKIPSFART , GIR BEDRE OG LETTERE DRIVSTOFF FRA FOSSILE KILDER , SAMT RENSING AV AVGASSER .

( Philly til Hawai med Cargo / Container for eksempel )

Og en God Sommer .

Endret 03.07.2017 18:58 av blåball
Beins
05.07.2017 17:30
#10833

E24:

Alle nye biler fra Volvo skal fra og med 2019 være utrustet med elektriske motorer.

Bilprodusenten blir dermed den første tradisjonelle bilprodusenten i verden som går over til å kun produsere rene elektriske- og hybridbiler.
- Denne kunngjøringen markerer slutten for rene forbrenningsmotorer, sier administrerende direktør, Håkan Samuelsson, ifølge Financial Times.

Volvo vil gjøre elektrifisering til en del av kjernevirksomheten, og fra og med 2019 vil bilprodusenten bare lage elbiler, plugin hybrider, og «enkle» hybrider som kombinerer små forbrenningsmotorer med store batterier.
renud
10.07.2017 19:06
#16098

Beins!
Nå må du komme meg til unnsetning, før jeg joiner tassen i hans skepsis, eller Allah forby, gorwell og Akilles i deres denial:

DELINGPOLE: 'Nearly All' Recent Global Warming Is Fabricated, Study Finds. BreitbartNews. by JAMES DELINGPOLE9 Jul 2017

Much of recent global warming has been fabricated by climate scientists to make it look more frightening, a study has found.

The peer-reviewed study by two scientists and a veteran statistician looked at the global average temperature datasets (GAST) which are used by climate alarmists to argue that recent years have been "the hottest evah" and that the warming of the last 120 years has been dramatic and unprecedented.

What they found is that these readings are "totally inconsistent with published and credible U.S. and other temperature data."

That is, the adjusted data used by alarmist organizations like NASA, NOAA, and the UK Met Office differs so markedly from the original raw data that it cannot be trusted.

This chart gives you a good idea of the direction of the adjustments.The blue bars show where the raw temperature data has been adjusted downwards to make it cooler; the red bars show where the raw temperature data has been adjusted upwards to make it warmer.

Note how most of the downward adjustments take place in the early twentieth century and most of the upward take place in the late twentieth century.

According to meteorologist Joe D'Aleo, who co-authored the study with statistician James Wallace and Cato Institute climate scientist Craig Idso, this has the effect of exaggerating the warming trend:

"Nearly all of the warming they are now showing are in the adjustments."

"Each dataset pushed down the 1940s warming and pushed up the current warming."

"You would think that when you make adjustments you'd sometimes get warming and sometimes get cooling. That's almost never happened."

What this means, the report concludes, is that claims by NASA, NOAA, and the UK Met Office that the world is experiencing unprecedented and dramatic warming should be taken with a huge pinch of salt: they all use the same corrupted global average temperature (GAST) data.

The conclusive findings of this research are that the three GAST data sets are not a valid representation of reality. In fact, the magnitude of their historical data adjustments, that removed their cyclical temperature patterns, are totally inconsistent with published and credible U.S. and other temperature data. Thus, it is impossible to conclude from the three published GAST data sets that recent years have been the warmest ever - despite current claims of record setting warming.
renud
10.07.2017 19:11
#16099

Link til original-studiet:

On the Validity of NOAA, NASA
and Hadley CRU Global Average
Surface Temperature Data
&
The Validity of EPA's CO2
Endangerment Finding
Abridged Research Report


Dr. James P. Wallace III
Dr. Joseph S. D'Aleo
Dr. Craig D. Idso
June 2017

The Undersigned Agree with the Conclusions of this Report:

Dr. Alan Carlin
Retired Senior Analyst and manager, US Environmental Protection Agency,
Washington, DC.
Author, Environmentalism Gone Mad, Stairway Press, 2015.
Ph.D., Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.
BS, Physics, California Institute of Technology, Pasadena, CA.

Dr. Harold H. Doiron
Retired VP-Engineering Analysis and Test Division, InDyne, Inc.
Ex-NASA JSC, Aerospace Consultant
B.S. Physics, University of Louisiana - Lafayette
M.S., Ph.D., Mechanical Engineering, University of Houston

Dr. Theodore R. Eck
Ph.D., Economics, Michigan State University
M.A, Economics, University of Michigan
Fulbright Professor of International Economics
Former Chief Economist of Amoco Corp. and Exxon Venezuela
Advisory Board of the Gas Technology Institute and Energy Intelligence Group

Dr. Richard A. Keen
Instructor Emeritus of Atmospheric and Oceanic Sciences, University of Colorado
Ph.D., Geography/Climatology, University of Colorado
M.S., Astro-Geophysics, University of Colorado
B.A., Astronomy, Northwestern University

Dr. Anthony R. Lupo
IPCC Expert Reviewer
Professor, Atmospheric Science, University of Missouri
Ph.D., Atmospheric Science, Purdue University
M.S., Atmospheric Science, Purdue University

Dr. Thomas P. Sheahen
Ph.D., Physics, M.I.T.
B.S., Physics, M.I.T.

Dr. George T. Wolff
Former Chair EPA's Clean Air Scientific Advisory Committee
Ph.D., Environmental Sciences, Rutgers University
M.S., Meteorology, New York University
B.S., Chemical Engineering, New Jersey Institute of Technology
yemaya 2
10.07.2017 19:40
#8556

Her var det mange former, retired og emerituser. Kort sagt folk med erfaring.
Omtrent som på fora.
Beins
10.07.2017 19:42
#10847

renud

Sånn umiddelbart er reaksjonen at disse justeringene uansett er meget små - når du ser på målestokken dreier seg seg kanskje om en ned-justering på inntil 0,1 grader i snitt for 1880-1910 som var en kjølig periode, og noe lignende for 1910 fram til 1940 som var en periode med oppvarming.

For perioden 1940-1975 som var en ny kjølig periode, er det en meget liten oppjustering totalt sett, men nesten like mye opp som ned.

For den varme perioden 1975-2010 er det en viss oppjustering med 0,08 grader i snitt.

Justerte data er da slik at den varmere perioden etter 1975 framstår 0,18 grader varmere i forhold til kalde 1880-1910 enn rådata.

Nå var 2016: 1,1 grader mer enn 1880, men om vi anslår tida fram til 2010 som 0,9 grader varmere, er forskjellen i rådata i tilfelle 0,72 grader om vi bruker et gjennomsnitt. Men vi ser at at 1880 ble oppjustert like mye som 2010 og da er forskjellen i rådata 0,0 grader for de to årene.

Vi får heller si at rådata viser mindre forskjell (oppvarming) for 2010 sammenlignet med en del år etter 1880 årene med de nevnte 0,18 gradene.

Men at dette skulle fjerne global oppvarming er ikke riktig når vi ser på tallene.

Et annet viktig punkt er argumentene for justeringene.

Endret 10.07.2017 19:44 av Beins
Beins
10.07.2017 20:25
#10848

Ifølge klimaforskere er grafen som renud viser til, heller ikke riktig, den er noe som brukes på denial-sider.

Zeke Hausfather, forsker ved Berkley, sier at de klareste justeringene skjedde av temperaturer før 1940 - og at disse justeringene svekket graden av oppvarming ved å heve nivået før ww2 slik at stigninggraden i grafen ble mindre.Endret 10.07.2017 20:29 av Beins
renud
10.07.2017 21:03
#16101

Da sier jeg tusen takk, Beins,
og kan igjen fortsette å harselere med de ovennevnte tre Herrer.

Edit. Jeg skal jo innrømme at jeg forventet en slik dissekering av den rapporten, etter å ha sett på et par av forfatternes bakgrunn og meritter:

Dr. Alan Carlin:
- Author, Environmentalism Gone Mad, Stairway Press, 2015."

Dr. Theodore R. Eck
- Former Chief Economist of Amoco Corp. and Exxon Venezuela
- Advisory Board of the Gas Technology Institute and Energy Intelligence Group

Dr. Thomas P. Dracula

Endret 10.07.2017 21:13 av renud
Beins
10.07.2017 21:19
#10849

Jeg får legge til at grafen som vist hos renud ikke er falsk, men den viser ikke justeringene i forhold til rådata.

Det er tre sett med temperaturdata fra NOAA, NASA og HAdley (UK).

Alle disse justerer sine rådata - slik som satelittmålingene til denials John Christy & Co blir justert for satelittens høyde, passeringstidspunkter, lokalisering og slike ting.

Grafen hos renud viser justeringer etter 2008 på data hos NOAA, ikke for NASA og HADLEY. NOAA passet best til formålet deres. Justeringsprofilene er nemlig forskjellige.
HADLEY oppjusterer f.eks alle sine temperaturer i perioden 1880-2010 littegrann. Ingen endring der som skulle favorisere oppvarming på noe vis.

Hvorfor justerer man:

Tidspunkt for temperaturmåling varierer (tid på dagen). Må korrigeres for.
Flytting av målestasjoner - eks fra byens sentrum til en flyplass utenfor.
Nytt måleutstyr som gir avvik fra tidligere målinger.
EN stasjon avviker klart fra alle nærliggende stasjoner.
Man får inn flere historiske målinger ved å undersøke gamle logger og metrologiske datasamlinger. osv
oya4
11.07.2017 09:26
#353

Hvorfor De CO2-RELIGIØSE justerer sine data:


Når man ikke får ønsket resultat, så justerer man selvfølgelig virkeligheten.


Alle CO2-RELIGIØSE vet at de hellige grafene er sannheten, den eneste sannheten, og at alle som tror på grafene kommer til himmelen.
renud
11.07.2017 09:51
#16106

oya4
Og det gjør ikke de denial-religiøse? LOL
tas1
11.07.2017 10:44
#13670

Men er det ikke det som er normalen da?
Alle (uten at jeg kjenner til fleste) religioner forfekter sin tro som den rette?
Når det gjelder klima, så er jeg nok mer som en ateist å regne - der fokus på miljø og bærekraftig utvikling også (og automatisk) vil komme menneskeheten og kloden tilgode.
Beins
11.07.2017 12:23
#10850

Vitenskapen justerer rådata av meget gode grunner.

F.eks: Du skal regne ut gjennomsnittlig temperatur for Norges fastland for hvert av de siste 50 årene. De fleste målingene er tatt opp om dagen ved befolkningssentra.
Det finnes følgelig ingen måler for Norge som helhet.
Du må nøye kalkulere ulike målinger som omfatter hele døgnet, fordi bare kl 12 eller 17 blir helt feil.

Oppgaven er faglig krevende - og estimatene vil bli gjennomgått og revidert av forskere på senere tidspunkt.

Men oya4 tror på den store konspirasjonen - at alt er rigga og fiksa.

Men er det noe poeng å hente om man bruker rådata i kurven over min # 10848 ?

For noen er det mest komfortabelt å lukke øynene for vitenskapen - sånn var det med røyking der Big Tobacco hadde egne "forskere" som forklarte at røyking, nei det e'kke no farlig. Etter hvert ble det likevel konsensus om røykingens farer.

DDT - den kvinnelige forskeren som slo alarm ble motarbeidet i flere år, men la likevel grunnlag for konsensus flere år senere. DDT ble forbudt i vestlige land.

Svoveldioksid - UK eksporterte store mengder SO2 fra kullkraftverkene til Norge.
Massivt med fiskevann ble ødelagt. Men også her var det forskere som sto fram på TV og forklarte nøye - nei, SO2 det er ikke farlig for fisken.
I UK er det mange innsjøer med fisk. I Norge er vitenskapen infisert av overtro og enkle slutninger.

Men til slutt fikk vi konsensus også her - og en egen London-konvensjon mot de samme utslippene, en slags Paris-avtale for SO2.

Sånn er det alltid - når miljøet er truet, er det alltid noen som kommer med "alternative fakta" eller sier; vi vet for lite, det er stor usikkerhet, vi kan ikke trekke konklusjoner ennå - og andre bortforklaringer.

Dagens oppgave: Hvorfor kunne kullindustriens forskere vise fram britiske fiskevann der fiskene tilsynelatende trivdes bra og ikke ble drept i hopetall som i Norge?

Endret 11.07.2017 12:30 av Beins
blåball
11.07.2017 12:43
#3544

Svar : vind mot Norge . Og renere fiskevann nå , med aure på kroken mye oftere .
Det er bra med internasjonale avtaler om forurensning , KFK gasser m.v.

Isolert sett er det ikke CO2 som er hovedproblemet , men kilden til svovel for eksempel

Mer bruk av Hydrogen er en trend , kjemisk og etter hvert innen transport . ( Dagens elbiler krever mye energi , og batteri produksjon krever råvarer som på sikt det blir mangelvare på , og pris stigning på batterier på lengre sikt . )

Så rensing av avgasser fra fossile er en del av løsningen på klima og miljø .
Beins
11.07.2017 13:19
#10851

Vestavind og høye piper tok en god del SO2 bort fra Storbritannia, riktig, men nedfallet var likevel stort også der borte. Du får 3 poeng av 10 oppnåelige.

Hva er en mer komplisert grunn til at fisk overlevde i UK - en årsak som ga oss noen spesielle idéer om redning i Norge ?

Endret 11.07.2017 13:19 av Beins
renud
11.07.2017 13:27
#16109

Da sier vi kalkholdig fjell.
Beins
11.07.2017 13:33
#10852

Ja, det ble innertier på renud !

Og Norge tok etter og begynte å kalke vassdrag og innsjøer.
blåball
11.07.2017 13:41
#3546

Og siden Naturgass tilbake ......og med litt innblanding av Hydrogen blir den gullende ren . ( Litt mer " sot i fisert handel og vandel i dag , enn i varmere Vikingtid..... ) .
blåball
11.07.2017 13:43
#3547

Da blir hondra poeng ......
Beins
22.07.2017 22:33
#10888

E24:

Hunter Harrison, sjefen for en av USAs største godstransportører på jernbane, sier CSX ikke kommer til å kjøpe et eneste nytt tog som kan frakte kull, melder Financial Times.

Kullkraft slipper ut mye CO₂ og er regnet som en klimaversting.

Det er bred enighet om at hvis verden skal nå klimamålene som ble satt i Paris, så må utslippene, og spesielt fra kull, reduseres kraftig.

- Fossilt brensel er dødt. Men det er på lang sikt. Det kommer ikke til å skje over natten eller på to til tre år. Men det kommer til å forsvinne, mener jeg, sier CSX-sjefen til avisen.


Økt kullproduksjon i USA, Kina og India
- Kull er dødt
Harrison er ikke den første som erklærer fossilt brensel og kull for dødt.

Leder for investeringer i infrastruktur i det store amerikanske investeringsselskapet Blackrocks kom i mai med en lignende uttalelse:

- Kull er dødt. Det betyr ikke at alle kullkraftverkene vil stenges i morgen. Men enhver som ser ut over et 10-årsperspektiv på kull driver i betydelig grad med gambling, sier investringsleder Jim Barry til Australian Financial Review.

- Fundamentalt endret
Blackrock-toppen mener å se en holdningsendring rundt fornybar energi fra å bare handle om subsidier til at investorene i økende grad ser at fornybar energi er lønnsom også uten subsidier.

- Det som fundamentalt har endret hele bildet er at fornybar energi har blitt så billig, sier han.

Både Europa, Kina, India og en rekke amerikanske stater har ambisiøse planer om å øke fornybarandelen kraftig. Med lavere kostnader blir dette mye lettere.

Gevinsten for store energiimportører kan også være betydelig: EU sparte 16 milliarder euro i energiimport bare i 2015 på grunn av egen fornybarproduksjon, og besparelsene ventes å øke til 58 milliarder i 2030, ifølge EU-kommisjonen.


Enighet i G20 bortsett fra om klima
«Krigen mot kull»
Uttalelsen til CSX-sjefen er i sterk kontrast til president Donald Trumps planer om å revitalisere den amerikanske kullindustrien og sette en stopper for «krigen mot kull», og samtidig trekke USA ut av Parisavtalen.

Til tross for president Trumps planer, bygger USAs energiselskaper stadig ut flere gasskraftverk som skal erstatte gamle kulldrevne kraftverk. I tillegg har fallende kostnader på vind og solenergi gjort at grønn energi har fått seg et innhugg i markedet, skriver Financial Times.

Jernbaneselskaper i Nord-Amerika følger også med på utviklingen og har tilpasset strukturen sin i en erkjennelse av at kull har passert toppen.

Sjef for Union Pacific railroad, USAs største jernbaneselskap, Lance Fritz, uttalte nylig i et intervju at Trumps planer om deregulering av kullindustrien sannsynligvis vil ha liten effekt på veksten i næringen, skriver Financial Times.

Beins
26.07.2017 15:36
#10898

Martin Hall Larsen(E24) Publisert: 20:37 - 24.07.2017, Oppdatert: 21:13 - 24.07.2017

Porsche vil muligens vil fase ut produksjonen av dieselmotorer. Det sa konsernsjef i Porsche Oliver Blume til nyhetsbyrået til Reuters.

Det gjør Porsche til den første tyske bilprodusenten til å si at de ser etter alternativer for forbrenningsmotorer.

Utslippskandalen i moderselskapet Volkswagen har kastet skygger over Porsche, som introduserte sin første diesel i Cayenne-modellen i 2009. Blume sa at Porsche vil tilby forbrenningsmotorer, hybrider og rent batteridrevene biler de neste 10-15 årene, og at de vil bestemme seg innen den tid om diesel har en fremtid hos bilprodusenten.

- Vi forventer at de største byene i Kina og resten av Asia vil bytte til elbiler veldig fort. Jeg tror det vil være få rene forbrenningsmotorer å se i asiatisk metropoler om fem år, sier Blume.

Helelektriske biler kan stå for en fjerdedel av alle Porsche-salg innen 2025, legger han til.

Milliardinvesteringer
Beins
24.08.2017 12:51
#11041

Angela Merkel, Tysklands vel og merke konservative forbundskansler sier at et forbud mot rene bensin- og dieselbiler kan bli aktuelt i Tyskland.
Fra før har UK og Frankrike, heller ikke de regjert av venstre-rabulister, vedtatt å sette sluttstrek for rene fossilkjøretøyer i 2040, men Vår mann Helgesen, vil fase ut alt fossilt innen personbiler i 2025.

DN: Nå åpner forbundskansler Angela Merkel for å forby nye salg av biler med bare diesel- eller bensinmotor, melder CNN. Det var i et intervju med Super Illu at Merkel uttalte seg. Hun ble spurt om det ville være riktig for Tyskland å sette en deadline for siste salg av slike biler.

«Jeg kan ikke si et eksakt år ennå, men tilnærmingen er riktig, fordi hvis vi investerer raskt i mer ladeinfrastruktur og teknologi for elektriske biler, vil en generell endring være strukturelt mulig», svarte forbundskansleren.

- Det er en veldig spennende utvikling. Vi har god erfaring med dette skiftet i Norge, og jeg tror Tyskland har gode måter til å integrere elbiler i både transport- og kraftsystemet, sier professor Magnus Korpås ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU.

Endret 24.08.2017 12:52 av Beins
Beins
13.09.2017 12:38
#11128

Hyundai Kona kommer snart i salg. En elektrisk SUV som kan gjøre det bra i Noregs land. 64Kwh skal gi opp til 500 km rekkevidde.

renud
24.09.2017 12:02
#16496

Vi tar med en liten reminder om at det ikke bare er Grønlands-innlandsisen som smelter raskere enn man forutså kun for få år siden.

Big Antarctic iceberg edges out to sea. BBC Science 22 September 2017

The giant berg A-68 looks finally to be on the move.
A wide stretch of clear water has opened up between the berg's southern end and the remaining Larsen shelf structure, suggesting A-68 is set to swing around and head north.

This would then export what is one of the largest bergs ever recorded out into the South Atlantic.When A-68 moves clear of its birth position it will reveal seafloor that probably has not been free of ice cover for 120,000 years - during the peak of the last warm phase in Earth's history known as the Eemian.
renud
24.09.2017 12:04
#16497

blåball
24.09.2017 12:42
#3665

Det er bra renud , her kan mijøbevegelsen ha " Base Camp " i flere år fremover .
( Den totale isen i Sørpol området øker , og jeg har ikke hørt noe annet fra forskere på området . )

I Viking tid for tusen år siden , var det varmere i Norge , havet stod vestentlig høgere enn i dag , noe landhevning har det vært dog .

Senere forskning viser att havet tar imot vesentlig mer CO 2 , enn klimapanelet har hatt som forutsetning / konsensus .

Mer konkret innen enegimix , kommer nå NEL Hydrogen , med flere , med løsninger for renere gass og en del oljeraffenerier . ( Skal man sette NEL Hydrogen som ett " uendlig bull case " ? )

Teknologi innen olje og gass relatert , medfører også renere utslipp med tiden . ( Teknologi utvikling på området er sterk , og big oil har kapital ).

En gradvis utfasning av kull krever , gode nok batterier og mineraler / metaller nok for flere hundre år .

Olje og gass ressurser er begrenset på lang sikt , neste hundre år .

Norsk Hydro og alluminium produksjon har gruver i Brasil og produkter til det aller fleste formål .
Yara har også nytte av klima og mijømessige forbedringer .

Verden trenger 28 % prosent mer energi dei neste tiårene , dermed er olje og gass en del løsninger også i fremtiden , Statoil investerer gradvis innen såkalt fornybart , med god grunn .

Endret 24.09.2017 12:42 av blåball
motbedreviten
24.09.2017 22:30
#2554

renud,

Akkurat i det område er det mange aktive vulkaner.
Det har vært aktivitet nylig.

Samme område har blitt valgt av klima- forskere (som nok har visst om vulkanene) for å finne følgene av AGW.

Vel ikke helt tilfellig tror jeg.
motbedreviten
24.09.2017 23:06
#2555

The first physical evidence of subglacial volcanism under the West Antarctic Ice Sheet
Nels A. Iverson, Ross Lieb-Lappen, Nelia W. Dunbar, Rachel Obbard, Ellen Kim & Ellyn Golden
Scientific Reports 7, Article number: 11457 (2017)
doi:10.1038/s41598-017-11515-3
Download Citation
Climate sciencesGeochemistryVolcanology
Received:
23 February 2017
Accepted:
14 August 2017
Published online:
13 September 2017
Abstract
The West Antarctic ice sheet (WAIS) is highly vulnerable to collapsing because of increased ocean and surface temperatures. New evidence from ice core tephra shows that subglacial volcanism can breach the surface of the ice sheet and may pose a great threat to WAIS stability. Micro-CT analyses on englacial ice core tephra along with detailed shard morphology characterization and geochemical analysis suggest that two tephra layers were derived from subglacial to emergent volcanism that erupted through the WAIS. These tephra were erupted though the center of the ice sheet, deposited near WAIS Divide and preserved in the WDC06A ice core. The sources of these tephra layers were likely to be nearby subglacial volcanoes, Mt. Resnik, Mt. Thiel, and/or Mt. Casertz. A widespread increase in ice loss from WAIS could trigger positive feedback by decreasing ice mass and increasing decompression melting under the WAIS, increasing volcanism. Both tephra were erupted during the last glacial period and a widespread increase in subglacial volcanism in the future could have a considerable effect on the stability of the WAIS and resulting sea level rise.
Beins
24.09.2017 23:33
#11183

IPCCs siste rapport AR5 har ingen varsler som kollaps i Antarktis' ismasser. En undersøkelse de viser til fra 2003-2009 viste ingen klar tendens i området, mens isbreene i verden totalt mistet 258 gt per år +/-.
blåball
25.09.2017 06:49
#3666

Er det noen god forklaring på hvorfor i Isen i og rundt Sørpolen øker , mens Nordpol området har ett varmere klima og att Isen er på retur .

Golfstrømmen er sterkere og varmere nå . ( Erik Raude snublet på stranden , før avreise til Nord Amerika , det var ett tegn , overtroisk som den Viking han var , sendte han kun mannskapet til Vinland , fra en isfri fjord på Grønland . )
blåball
25.09.2017 07:12
#3667

Så klimautfordringen krever flere svar, og i fornybar energi inngår også forbedringer innen olje og gass relatert , NEL Hydrogen har en del av svaret innen både gamle og nye energikilder , samt i industrielle sammenhenger .

Endret 25.09.2017 07:13 av blåball
Beins
25.09.2017 13:20
#11184

I hvert fall er det slik at nordlige halvkule har mye mer land enn den sørlige, og land fanger opp økt varmerefleksjon bedre enn havet, derfor har temperaturen en tendens til å øke mer mot nord. Det vil og svekke albedoeffekten som reflekter sollys tilbake til atmosfæren når snø og is blir mindre synlig i nord. Det forsterker oppvarmingen der.

I sør har man ikke fått den prosessen i gang ennå, den slår vel sterkere inn ved enda mer oppvarming

Så har sikkert havstrømmer en del å si. Foreløpig beskytter kalde havstrømmer Antarktis-isen.
blåball
25.09.2017 13:42
#3674

Beins , takker for svar .

Men det snakkes om att havet kommer til å stige , grovt sett mot en meter , det neste hundre år .
Men havnivået i Vikingtid ( Erik Raude m.v. ) stod mange meter høgere enn i dag , i følge havner og bustedsplasser i den tid .

Bergen Brygge er jekket opp i seinere tid . Er det nok ?
( Kan det hende Bergen Group ASA får mer oppdrag med det ? ( Rammekontrakt på 3 år i dag , med Nordled .... ( Se børsmelding ) .
dr. Stockman
26.09.2017 08:27
#17258

"Er det noen god forklaring på hvorfor i Isen i og rundt Sørpolen øker , mens Nordpol området har ett varmere klima og att Isen er på retur "

Det er vel ikke så vanskelig å tenke seg at varmere klima rundt Antarktis fører til mer nedbør (som igjen ender opp som is), mens temperaturen fortsatt befinner seg trygt på den blå siden hvor issmelting på landoverflaten ikke kan finne sted.
blåball
26.09.2017 09:10
#3675

Ja , og senere forskning viser att åpent hav : tar opp vesentlig mer CO2 . ( Så fotosyntese rundt Nordpol området , gir oksygen , og balanserer klimaet , mer enn forskere i klimapanelet , har forutsett , så konsensus er att man har bedre tid til : til økonomiske og bærekraftige løsninger innen klima og miljø .

Det blir gode tider Norsk Sjømat , og mer naturlig fangst .

( For å dra diskusjonen litt høgere : renser en moderne dieselmotor luften på tomgang , under bruk slipper den ut mindre skadelige avgasser enn en gjennomsnittlig personbil . )

Teknolgi utvikling innen olje og gass relatert meget stor , som igjen gir avgassrens . ( 100 prosent sikkert ? ) .

Endret 26.09.2017 09:21 av blåball
Beins
26.09.2017 12:43
#11186

dr Stockman

Økt nedbør hadde vært den mest naturlige forklaringen dersom Antarktis bare hadde landis, men siden isen strekker seg ut i sjøen og dette området ikke synes å gå tilbake i særlig grad foreløpig, kan vi og tenke oss at havet rundt Antarktis ikke har blitt oppvarmet slik som havet lenger nord, og at dette har sammenheng med havstrømmer.
Beins
26.09.2017 12:47
#11187

Nyere forskning peker mot at vi har mer å gå på for å nå 1,5 graders målet i Paris-avtalen.

Forskerne mener vi kan slippe ut nye 880 mrd tonn CO2 for å holde 1,5 grader - det vil nås med dagens takt om 20 år. Tidligere anslo man at tallet var 220 mrd tonn.
1,5 grader er med ett blitt noenlunde realistisk, men det krever meget store tiltak på teknologisiden.

Bufferen mot +2 grader er blitt tilsvarende større.

Endret 26.09.2017 12:47 av Beins
blåball
26.09.2017 12:50
#3679

Det er nok en del kondens , som medføerer til att iskrystaller bygger seg opp i Sørpolområdet . ( Store deler er " Artisk ørken " ) .
tas1
26.09.2017 15:18
#13893

Sjokkrapport: Verden kan slippe ut fire ganger så mye CO2 som vi trodde

Men nå viser en ny forskningsartikkel publisert i Nature Geoscience, som blant annet norske Cicero har vært med på, at tidligere forskning har bommet voldsomt i sine antakelse på hva som skal til for å holde oppvarmingen nede under 1,5 grader.

Dette har de gjort ved å kjøre nye modeller med utgangspunkt i år 2015, fremfor 1870. Dette gir store utslag fordi temperaturøkningen har vært unormalt høy etter år 2000 på grunn av naturlige svingninger.
motbedreviten
26.09.2017 17:09
#2556

Den rapporten kommer da ganske nære den konklusjon:

"Det å styre global temperatur gjennom CO2 utslipp er bare tull".
Beins
26.09.2017 17:29
#11188

MBV

Rapporten sier akkurat det motsatte - nemlig at det er påkrevd med store endringer i teknologi samtsyrenge restriksjoner på CO2-utslipp, jfr mitt innlegg #11187.

Det nye er at 1,5 graders målet er blitt mer realistisk - tidligere ble det sett på som utopisk av de fleste.
tas1
26.09.2017 17:34
#13894

Det som er oppsiktsvekkende her Beins (og det kan en ikke komme ifra) er at TIDLIGERE FORSKNING HAR BOMMET VOLDSOMT + at "temperaturøkningen har vært unormalt høy etter år 2000 på grunn av naturlige svingninger" (som for undertegnede ikke er noen bombe akkurat).
Beins
26.09.2017 20:59
#11189

tas1

Jeg håper at denne rapporten blir bekreftet i lignende undersøkelser og at vi reelt har noe mer å gå på i forhold til 1,5 grader og 2 grader.

Når det gjelder presentasjonen av rapporten, kjører klimaskeptikere på selve differansen i forhold til IPCC- anslag, ikke på forfatternes konklusjoner. Rapporten står meget fast på menneskeskapt global oppvarming, utslippbegrensinger, ny teknologi.

Faktisk måtte Millar et al sende ut et skriv om at rapporten deres blir feil presentert av denial-journalistene i Breitbart, The Sun etc.

Slik jeg oppfatter rapporten, mener de at temperaturen i 2015, sett bort fra naturlige svingninger (Les:El Niño) var 0,93 grader over 1850. Dermed er det snaue 0,6 grader opp til 1,5. Dette gapet representerer 880 mrd tonn CO2.

Dersom temperaturen i 2015 var 1,1 grader over 1850, blir gapet 0,4 grader og dermed 30% mindre CO2 å slippe ut. Nå er det slik at Berkeley universitet regner 2015 å være på +1,1 grad mens rapporten benytter tall fra Hadley - University of East Anglia.

Her er det en viss uenighet. Ut fra regnemåten, kan vi anslå at IPCC-estimatet de sammenligner med, må ligge over 1,1 grad og er hentet fra en modellbasert prognose som har hatt for høye estimater.


Som artikkelen her sier, avhenger styrken i denne rapporten mye av hva som er korrekt angitt global temperatur for 2015 når vi ser bort fra naturlige svingninger

Endret 26.09.2017 21:00 av Beins
motbedreviten
26.09.2017 21:04
#2557

Beins,
Jeg leser fra rapporten i E24 at forskerene tror at hvis vi holder CO2 utslippene konstant på dagens nivå i 20 år, da vil den globale temperaturen ikke stige mer enn 1,5 gr C.

Vi vet at den globale CO2 utslipp har ligget på et stabilt konstant nivå i de senere ar.

Da er dette jo en hel gardering fra forsker-miljøet.

Apocalypsen blir avblåst.
paris-målene blir nådd
politikkere er fornøyd
For næringslivet blir det bussines as usual.
forskere har endelig sagt noe fornuftig.
Folk ser igjen lyst på fremtiden.
Alle er fornøyd.

.
Beins
26.09.2017 21:26
#11190

MBV

Dersom CO2-nivået øker med 40 mill tonn per år og ca 2,5 ppm vil vi få et nivå på ca 460 ppm om 20 år.

IPCC har vel aldri snakket om noe apokalypse ved det nivået, så jeg lurer på hva du baserer deg på.

For 560 ppm CO2 har IPCC angitt +3 grader som langsiktig effekt og 1,8 grader som "umiddelbar" effekt

Og hva når de 20 årene er gått?

Endret 26.09.2017 21:27 av Beins
motbedreviten
26.09.2017 21:36
#2558

beins,
fra 2016
http://forskning.no/klima/2016/11/ingen-vekst-i-verdens-co2-utslipp
Beins
26.09.2017 21:51
#11192

MBV

Utslippene øker ikke, men nivået i atmosfæren stiger likevel fordi det ikke er balanse mellom samlede CO2-utslipp fra menneske+natur og CO2-opptak i naturen.
motbedreviten
26.09.2017 22:04
#2559

Beins,
Hvis forskere beregner global temperatur utifra modeller med antatte CO2-endringer i atmosfæren, da bør de nok ta med hele carbon-cyclussen .
.
Beins
27.09.2017 12:16
#11194

MBV
Det viktige er endringene i atmosfæren, men klart de har gode beregninger på hele CO2-kretsløpet.
tas1
28.09.2017 10:16
#13896

Ny CO2-rapport kan vise at vi ikke har forstått klimasystemet

Ledet an av en av de mest anerkjente i bransjen, slår den fast at panelet Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har bommet grovt i sine anslag på hvor mye ekstra CO2 verden tåler om man skal holde seg under en temperaturøkning på 1,5 grader.

Rapporten ser ut til å bli omfavnet av både klimaskeptikere og miljøaktivister. Skeptikerne mener at man igjen har vist at IPCC overdriver i sine påstander.
Stockamateur
28.09.2017 10:55
#12171

tassen

Det var da en gledelig melding! For en gangs skyld...
motbedreviten
28.09.2017 12:17
#2560

Og dette har kommet i Nettavisen.
Er Gunnar Stavrum på ferie?
.
blåball
28.09.2017 12:20
#3685

Ja , tassen , er minst like god som Kinesere , som innfører ny teknologi , og bruker mer gass og olje , samt en del NEL Hydrogen ?

En gradvis utfasning av kull har sittet langt inne i Kina , men gass og olje er tross alt ett billigere produkt , og bidrar til bedre klima og miljø .

Elektriske biler får nå 10 % produksjon mål fra år 2019 : for bilprodusenter i Kina . ( Storbyer må bli renere , og kullkraft erstattes med gass i økende grad . )

Renere Diesel Euro 6 kan bli enda renere . ( Ultra lav sulfat diesel / ULSD viser også sterk økning i etterspørsel på Verdensmarkedet nå . )

Ca 28 % økning av energiforbruk i Verden dei neste tiår , krever krav til avgassrens . ( Bellona er nok fornøyd ) .
Beins
28.09.2017 12:27
#11196

Denne klimaundersøkelsen har et hovedbudskap - at man må ned med CO2-utslippene, og de angir ned til 0 i løpet av 40 år for å nå 1,5 graders målet. Hvorvidt det er revolusjonerende nytt, kan diskuteres, men slik er deres oppfatning.

A number of media reports have asserted that our recent study in Nature Geoscience indicates that global temperatures are not rising as fast as predicted by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), and hence that action to reduce greenhouse gas emissions is no longer urgent.

Both assertions are false.

Our results are entirely in line with the IPCC's 2013 prediction that temperatures in the 2020s would be 0.9-1.3 degrees above pre-industrial (See figures 2c and 3a of our article which show the IPCC prediction, our projections, and temperatures of recent years).

What we have done is to update the implications for the amount of carbon dioxide we can still emit while expecting global temperatures to remain below the Paris Climate Agreement goal of 1.5 degrees. We find that, to likely meet the Paris goal, emission reductions would need to begin immediately and reach zero in less than 40 years' time.

While that is not geophysically impossible, to suggest that this means that measures to reduce greenhouse gas emissions are now unnecessary is clearly false.

Authors:

Richard J. Millar
Jan S. Fuglestvedt
Pierre Friedlingstein
Joeri Rogelj,
Michael J. Grubb,
H. Damon Matthews
Ragnhild B. Skeie
Piers M. Forster
David J. Frame
Myles R. Allen

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/opinion/view/379
blåball
28.09.2017 12:38
#3686

Mer produksjon polysilisium krever mer energi , fordi dette går til produksjon av batterier , mobiler m.v . ( Mer energiforbruk og økt karbon forbruk ved gruvedrift etter metaller og mineraler , vil også gi økte kostnader ved batteriproduksjon , noe som motvirket av serie produksjon . )

Yara , Norsk Hydro og NEL Hydrogen er selskaper i vekst og utvikling .
Beins
02.10.2017 17:11
#11211

Statoil går for karbonfangst. Spennende og interessant. Fint at oljeselskapene ikke bare er passive tilskuere.

- Prosjektet vi nå skal utrede vil innebære en helt ny samarbeidsmodell med fangst av CO2 fra flere industrielle kilder, transport av CO2 med skip og lagring av CO2 1000 til 2000 meter under havbunnen. I tillegg kan det være starten på verdens første nettverk for karbonfangst- og lagring på tvers av landegrenser. Mye arbeid gjenstår, men om vi lykkes kan det åpne nye forretningsmuligheter for både Statoil, samarbeidspartnere og norsk industri, sa konserndirektør Irene Rummelhoff i Nye Energiløsninger i Statoil.

LES OGSÅ:

Statoil søker om fullskala CO2-anlegg
Statoil vil kutte 4 millioner tonn CO2 per år
Nå blir Shell og Total med på prosjektet Statoil fikk tildelt av Gassnova. De blir likeverdige partnere, men Statoil skal fortsatt lede prosjektet. I første faste er det snakk om å lagre opp til 1,5 millioner tonn CO2 i året. Så skal det utvikles videre for å kunne motta mer CO₂, også fra industrier i andre land.

- Statoils syn er at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.
motbedreviten
02.10.2017 18:27
#2563

Statoil gjør dette ikke uten statlig støtte.
Skattebetalere må altså igjen bidra i et CO2 fangst prosjekt.
.
Beins
02.10.2017 19:25
#11212

Skattebetalerne har aldri stått overfor et like lukrativt prosjekt om de lykkes. Dersom man får til CCS. vil det generere svært mye skatteinntekter i mange lange år. Oljen vil vare mye lenger. Statoil blir gla.
motbedreviten
02.10.2017 23:32
#2564

CO2 fangst lukrativt?
Nei, nei, det er en stor risiko!
Og skattebetalere må bære denne risikoen.
Beins
03.10.2017 00:34
#11214Det handler om oljesektorens overlevelse og klodens helsetilstand.

- Dette kan bli stort
Statoil, Shell og Total håper at CO₂-rensing kan bli storindustri. De skal lagre 1,5 millioner tonn CO₂ i året på sokkelen, men har plass til mye, mye mer.

Kjetil Malkenes Hovland(E24) Publisert: 18:42 - 02.10.2017
Om bare fem år skal Statoil ta imot CO₂ som kommer med skip fra industrianlegg på Østlandet, og lagre det på norsk sokkel.

Nå har oljeselskapet fått med seg to industrielle partnere på prosjektet, og det er ikke hvem som helst: oljegigantene Shell og Total mener begge at CO₂-rensing er helt nødvendig for å begrense global oppvarming, og at det kan bli en storindustri.

- Hvis du analyserer togradersscenarioet som IEA lager, så ser du at rundt 2050 må eller kan denne industrien ha en størrelse på linje med dagens olje- og gassindustri, sier Totals leder for bærekraftig utvikling og miljø, Jêrome Schmitt, til E24.

- Dette er begynnelsen, sier han.


Usikre kostnader
Fortsatt er det ikke klart hvor mange milliarder den norske statens prosjekt for CO₂-rensing vil koste, og hvor mye av regningen staten kommer til å ta. Et tidlig anslag var på mellom 7,2 milliarder og 12,6 milliarder kroner.

- Stram tidsplan

- Den første delen av prosjektet er pre-engineering og konsept, og det virkelig å gå ned i detaljene og definere «scope of work» og hva dette dreier seg om, sier Statoils prosjektdirektør Torger Rød til E24.

Som del av prosjektet med å lagre CO₂ vil Statoil sette opp lagringstanker på et landanlegg på Vestlandet. Selskapet har tre mulige steder, og skal velge i løpet av året.

CO₂ skal fraktes med rør fra landanlegget til sokkelen, og så gjennom brønner ned i reservoaret.

- Det er veldig tidlig å være veldig konkret på hva kostnadene vil bli. Vi ser jo for oss at det blir mellom syv og tolv milliarder pluss, sier Rød.

De videre studiene i 2017 og 2018 vil bidra til å finne ut hvor mye fangsten, transporten og lagringen koster, og hva staten må bidra med for at aktørene skal gå videre med planene.

- Vi har erfaring fra tilsvarende delprosjekter. Vi har lagt rør før, vi har boret brønner før, vi har god kompetanse på å bygge lagring på land. Det er det ene, lage en god plan og et godt og riktig estimat, sier Rød.

- Men vi ser jo at vi har en relativt stram tidsplan her, legger han til.

Målet med å bygge infrastrukturen for lagring av CO₂ er ikke bare å lagre norske industriutslipp, men også å legge til rette for at selskaper og land som ønsker å bli kvitt store mengder CO₂, enkelt kan gjøre det - hvis de er villige til å betale.

- Dette må vi gjøre riktig. Kostnadene må være under kontroll, sier Statoils direktør for havvind og lavkarbonteknologier, Stephen Bull, til E24.

- Så må det være mulig å gjenta, slik at vi kan ta inn prosjekter eller CO₂ fra Rotterdam eller Teesside i Storbritannia, andre store CO₂-clustere, sier han.

I første omgang av statens prosjekt for CO₂-rensing skal det lagres 1,5 millioner tonn fra norske industrikilder på sokkelen, men Bull sier at det kan lagres 10 til 20 millioner tonn CO₂ allerede i første fase hvis det melder seg kunder.

- Dette kan bli stort. Ingen tvil om det, sier Bull.

- Både på norsk og britisk sokkel har det vært undersøkt. Vi snakker om muligheter på gigatonn i hele Nordsjøen. Så hele nordsjøbassenget har fantastisk kapasitet, legger han til.

Et gigatonn er det samme som en milliard tonn. Norge slapp til sammenligning ut rundt 54 millioner tonn CO₂ i fjor, mens hele verdens energisektor slapp ut 32,1 milliarder tonn, ifølge IEA.


Vil lage hydrogen av norsk naturgass i Nederland - og sende CO₂ tilbake til Troll-feltet
- Fantastisk mulighet
- Dette er en fantastisk mulighet for Shell, sier Shells direktør for sikkerhet og miljø Monika Hausenblas til E24.

Bellona er fornøyd:

- Shell har lang erfaring fra
Beins
03.10.2017 00:36
#11215

- Shell har lang erfaring fra arbeid med CO₂-lagring. I tillegg har de sterk tilknytning til Nederland, som kan bli knutepunkt i et nordeuropeisk nettverk der CO₂ fraktes fra kontinentet til Norge, sier Bellona-rådgiver Olav Øye.

- Statoil, Shell og Total må tenke stort. Da vil dette skape både arbeidsplasser og klimakutt, sier han.

- Uten CCS i stor skala finnes det ikke noe troverdig scenario der man begrenser oppvarmingen til to grader. Det trengs noen omdreininger i regulering, teknologiforbedringer og kostnadskutt for å komme dit, men vi må komme oss av gårde, sier hun.

- Noen mener at CO₂-rensing blir for dyrt, og at dette aldri komme til å lønne seg?

- Hvis vi venter til vi har alle svarene, vil vi aldri komme dit. For meg er det ikke noe alternativ, sier hun.

Koster milliarder
Inntil videre har CO₂-rensing vært rådyrt. Den norske regjeringen brukte rundt syv milliarder kroner på det nedlagte prosjektet for å fjerne CO₂ på raffineriet og gasskraftverket på Mongstad, mens et testsenter fortsatt er i drift.


Aker Solutions skal fange CO₂
Nå vil staten senke et ukjent antall milliarder i et nytt renseprosjekt - riktignok med langt flere potensielle CO₂-kilder enn Mongstad-prosjektet. Går det som staten vil, er det mulig for industriselskaper over hele Europa å sende CO₂ til Norge.

- Det at vi har med Shell og Total har stor betydning for interessen i andre land i Europa, tror jeg, sier Gassnova-direktør Trude Sundset til E24.

- Stor betydning

Statlige Gassnova har ansvaret for å gjennomføre statens plan om fangst og lagring av CO₂ fra anlegg som sementfabrikken Norcem Brevik, et Yara-anlegg i Porsgrunn og forbrenningsanlegget på Klemetsrud.

- Vi har ikke noe nytt kostnadsanslag ennå, vi vil få det på fangstsiden mot slutten av året, og på lagringssiden neste år, sier Sundset.


Studerer CO₂-fangst tre steder
Dersom prosjektet lykkes, ser Sundset forretningsmuligheter for Norge. Det er nemlig god plass på sokkelen.

- Hvis du bygger ut alle de tre industriprosjektene så blir det lagret cirka 1,5 millioner tonn CO₂ hvert år. Da fyller du bare opp 1 prosent av lageret, sier Sundset.

- Hva skal til for at franske, tyske og britiske selskaper skal sende CO₂ hit?

- Det har jeg ikke svaret på ennå. Du kommer til å trenge økonomiske incentiver, altså hvem skal betale for det? Og så trenger du noe på lovgivning for å frakte CO₂ på tvers av landegrenser, sier hun.

- Det har en kostnad, men jeg tror ikke den kostnaden er så høy hvis du sammenligner med alternativene. Så lenge du har satt opp den infrastrukturen så blir det desto billigere for hver ny aktør som henger seg på den verdikjeden, sier Sundset.
yemaya 2
03.10.2017 00:57
#8693

Jeg leste et eller annet i går om at CO2 ikke lenger var hot. Er det sant?
blåball
03.10.2017 10:59
#3700

CO2 er en ressurs , om den brukes riktig .
Statoil og Bellona bidrar til bedre klima og miljø , samt att Statoil felt får opp mer olje i Nordsjøen . ( Det å utnytte en " energibrønn " i seg selv ; er mijøvennelig og finansielt riktig ) .

På lang sikt er Verdens oljebrønner tørre .

Det kommer også nye istider , og da er lager av olje " kjekt å ha " ...........

Det er nå opp til Europa og ta ned kullforbruk , spesielt brunkull , som forurenser lokalt i byer / tettsteder og helt til Oslo by....... ( Det er ikke bare biler som forurenser....... ) .

Endret 03.10.2017 11:13 av blåball
motbedreviten
03.10.2017 11:37
#2565

Takk Beins, virkelig gjort hjemmelekse.
Prislappen:
!2mrd for prosjektet.
Så kommer de årlige kostnader fra CO2 leverandøren og de årlige kostnader fra CO2fangsten.
Mye vil avhenge av CO2 prisen, men her er det en tap tap situasjon for oss energi forbrukere og skattebetalere.
Vi taper ved høye CO2 pris pga høy energi pris.
Vi taper ved lav CO2 pris pga mislykket prosjekt.


blåball
03.10.2017 12:08
#3701

motbedreviten ,

Både Statoil og Aker Solutions er med i dette prosjektet , det skaper arbeidsplasser og verdiskaping og teknologisk utvikling .

Naturgass blir enda renere , og klima og mijøkrav blir innfridd , det gir inntekter , som overgår kortsiktige kostnader .
blåball
03.10.2017 12:19
#3702

Og har mer sans for viktige teknologiske prosjekter i Norge , enn å handle handlegater i London m.v , med trekk i Norges Oljefond .

( En gang i fremtiden kan Norge ta ned investeringer innen olje og gass , og senke skatten for oljeproduserende , om nødvendig . ) Det gir fortsatt inntekter til Oljefondet . )

Endret 03.10.2017 12:25 av blåball
blåball
03.10.2017 12:38
#3703

Med andre ord bør flere vurdere medlems skap i Bellona . ( Fordi organisasjonen bidrar til teknologisk utvikling og bedre inntjening i flere bedrifter . )

CO2 avgifter blir mindre , men også bedre energi utnytting ; som igjen gir bedre inntjening .

Men Bellona går ofte høyt ut , som Trump i USA...........
Beins
03.10.2017 12:53
#11217

MBV

Hele din argumentasjon er basert på at man bare kan lukke øynene og fortsette som før med utslipp av klimagasser. Den forutsetningen holder bare ikke hverken politisk eller miljømessig. Det vet også oljeselskapene godt. De vet at dette trengs for å fortsette virksomheten som oljeselskap.

Prislapp og statslig tilskudd er ikke beregnet eller vedtatt, men det blir småpenger relatert til oljesektorens økonomiske betydning.
Følgelig vil man lett kunne tjene inn dette her istedenfor stadig nye restriksjoner som faser ut olja mye tidligere.

Endret 03.10.2017 12:52 av Beins
Beins
03.10.2017 17:25
#11220

GM med 20 nye el-modeller innen 2023.

Kjetil Malkenes Hovland(E24) Publisert: 08:51 - 03.10.2017, Oppdatert: 13:01 - 03.10.2017
De amerikanske bilgigantene General Motors (GM) og Ford øker satsingen på elbiler.

Ford har satt ned en egen gruppe som skal øke tempoet i selskapets elbilsatsing, mens GM lover en rekke nye lavutslippsbiler og spår at alle biler blir elektriske.

Så langt har GM satset på elbilen Chevrolet Bolt, som heter Opel Ampera-e i Europa. Selskapet sier nå at det kommer to nye elbiler innen 18 måneder og 20 nye elbilmodeller innen 2023.

- General Motors tror på en helelektrisk fremtid, sier Mark Reuss, som er sjef for bilprodusentens produktutvikling, innkjøp og leverandørkjede.

- Selv om den fremtiden ikke kommer over natten, ønsker GM å øke bruken og aksepten for elektriske biler gjennom kompromissløse løsninger som møter kundenes behov, sier han.

Bilgigantene har blitt stadig mer positive til elbiler de siste årene. Volkswagen selger en rekke elbiler, og har lovet mange nye modeller, mens Toyota har snudd og sagt at selskapet nå vil satse tyngre på elbiler, i tillegg til å fortsette med hydrogen.

Renault-Nissan har produsert elbiler lenge, inkludert Nissan Leaf som er en storselger i Norge med 2,5 prosent av bilsalget så langt i år.
renud
03.10.2017 18:03
#16539

Beins
Du misset et veldig viktig poeng i den GM-artikkelen, som også vil kunne få betydning for vårt hjemlige NEL Hydrogen ("NEL")

"The largest U.S. automaker, which generates most of its profit with large sport utility vehicles and pickup trucks, plans to have a lineup of both battery-powered cars and hydrogen fuel-cell autos, which also run on electricity. - The company also showed a large truck concept that uses a fuel cell to generate electricity on board and power two electric motors. The platform, called Silent Utility Rover Universal Superstructure, or SURUS, could be used to build delivery vehicles or ambulances.


Hentet fra denne Bloomberg-artikkelen om samme tema, hvor Norge forøvrig trekkes frem som et foregangsland og eksempel på hvordan overgangen fra forbrenningsmotor til el-motor er i ferd med å gjennomføres ekstremt fort (i video-intervjuet på 2 minutter).

Og ikke minst, at utviklingen mot el-/fuel cell er teknologi- og prisdrevet, med en kostnadsreduksjon de siste 5 årene på 70%.

GM Plans 20 All-Electric Models by 2023. Bloomberg

Endret 03.10.2017 18:04 av renud
Provence
03.10.2017 18:41
#9813

Hvor kommer skoen til å trykke mtp. resursser og få dette til ? Grunnleggende i denne modellen er sjeldne jordarter som er grunnlaget for power magenets hvor neodymium inngår i dette scenarioet. Ingen snakker om dette som om Kina vil være i stand til å levere dette på et globalt marked (har kontroll på leveranser i denne kategori på 95%). Den rivende utviklingen med elbiler er særs utfordrende. Sannsynligvis kommer alt av hva Kina kan levere på REE vil slukes av industien i Kina. Ref Kina vil stoppe salg av fossile biler

Vestlig bilindustri ?

En forenhværende høytstående kineser forkynte

Vi sitter med REE (rare earth minerals) til forskjell for 'mid east og oljereserver'

Det fossile paradigme på vei ut ?

I en defansiv modus, man trenger ikke ta stilling til klimautfordringer. Bare finne nye løsniger som er drivverdige. Og der leder Norge an med skattincentiver i å motivere en hel industri inn på nye mulgiheter. Noe vi kan være stolte av !


Endret 03.10.2017 18:40 av Provence
Beins
18.10.2017 14:39
#11239

Toshiba med nytt batteri - superrask lading:

Toshiba Develops Next-Generation Lithium-ion Battery with New Anode Material

・New battery realizes driving range of electric vehicles boosted to 320km on 6-minute, ultra-rapid recharge, triple that possible with current lithium-ion battery.
・New anode material, titanium niobium oxide achieves double the capacity of the anode of current lithium-ion batteries.


3 Oct, 2017
TOKYO—Toshiba Corporation (TOKYO: 6502), an industry leader in lithium-ion battery technology, today announced the development of its next-generation SCiBTM, which uses a new material to double the capacity of the battery anode. The new battery offers high- energy density and the ultra-rapid recharging required for automotive applications, and will give a compact electric vehicle (EV) with a drive range of 320km* after only six minutes of ultra-rapid recharging—three times the distance possible with current lithium-ion batteries.

Toshiba launched the SCiBTM as a safe, long-life, fast charging lithium-ion battery in 2008. Since then, the company has constantly refined the technology and improved real-world performance. For its next-generation SCiBTM, Toshiba has developed a titanium niobium oxide anode material that has double the lithium storage capacity by volume of the graphite-based anodes generally used in lithium-ion batteries.

The new battery also offers high energy density and ultra-rapid recharging characteristics, and its titanium niobium oxide anode is much less likely to experience lithium metal deposition during ultra-rapid recharging or recharging in cold conditions—a cause of battery degradation and internal short circuiting.

Toshiba’s current SCiBTM employs a lithium titanium oxide anode, and is known for excellent operating characteristics in respect of safety, long life and rapid charging. It has found wide use in vehicles and industrial and infrastructure applications, including automobiles, buses, railroad cars, elevators and power plants. The high energy density of the battery, and its rapid recharging, have made important contributions to enhancing the convenience and promoting the spread of EV.

Endret 18.10.2017 14:39 av Beins
tas1
18.10.2017 15:09
#13399

"Vi sitter med REE (rare earth minerals) til forskjell for 'mid east og oljereserver"

Hvem er vi?

Top Rare Earths Reserves by Country
Provence
18.10.2017 16:46
#9818

Re: tas1

How long is the game? Premier Deng Xiaoping in 1992 knew back then quoting "Middle East have oil we have rare earth"

https://www.newsecuritybeat.org/2017/03/china-begins-adjusting-true-cost-rare-earths-decarbonization/

Hvordan blir tunge grunnstoffer til ?

Stjernekollisjon lager kjempesmell .. spektakulært i seg selv men det er disse gigantiske dimensjonene, høy temperatur og trykk. Og sjeldne jordartsmetaller bl.a blir til.Hørte på nrk radio at det sannsynligvis ble dannet like mye gull tilsvarende jordens masse i denne eksplosjonen .. for 170 millioner år siden.
Beins
18.10.2017 20:27
#11241

Et interessant spørsmål er hvor mye REE som finnes i noduler på havbunnen.

https://www.popsci.com/scientists-find-unexpected-ore-deposit-middle-atlantic
Provence
18.10.2017 21:36
#9819

Beins, for å tenke tanken om å få til en utvinning på havbunnen så må det være noen vikige parametre tilstede som høy konsentrasjon av REE overlegen til hva man finner på land og lønnsomhet.

Hvilke utfordringer står man ovenfor ? Store havdyp på flere tusen meter. Bare roboter kan fungere på dybder i denne sammenheng. Også en ukontrollert virksomhet mtp. på skadevirkninger på omgivelsene. Nordic Mining har en slåsskamp på gang med deponi i Førdefjorden og aktivister som er mot dette. Gruveselskaper har store utfordringer.

I denne ståheien om utvinning på havbunnen (beskrivende nok mtp. ressursknapphet) så er det akademikere som leder an etter mitt syn.

Renewables' deep-sea mining conundrum

Tror det ligger mineraler for 1000 milliarder på havbunnen

NTNU utvider sin satsing på havbunnsmineraler gjennom NFR- finansiert prosjekt ”MarMine”

Telemark har hatt en viktig rolle i industriutviklingen av Norge. Det kommer kanskje som en overraskelse at Ulefoss og Fen feltet sitter på akkurat hva den grønne industien nå etterspør, sjeldne jordarter løsrevet fra hegempomoniet og Kina. Også et militært aspekt, USA som miltær makt er avhengig av Kina og REE. En militær drone kan ikke fly uten REE. Forhenv. statsminister Gerhardsen fikk til en avtale med USA i starten på den kalde krigen (hemmeligholdt for allmenheten men er nå tilgjengelig) Et grunnstoff 'Niob' ble utvunnet i Ulefoss som en ingrediens i god struktur og stållegeringer, struktur vedlikholdt tross høye temperaturer. Vanvittige prsojekter i USA regi om atomdrevne bombefly 24/7

Ressurser som befinner seg på land. Norge sitter på nok et trumf kort om politikere kommer på banen. En nasjonal ressurs (Jens Ewensen oppfølger ?)
Beins
18.10.2017 22:54
#11244

Dette kan bli en veldig interessant industri om elektrifiseringen innen transport fortsetter i stadig større tempo.

Niob blir f.eks brukt av Toshiba i det nye batteriet, jfr #11239.
Beins
20.10.2017 12:52
#11246

Statoil har forhåpninger om vindkraft ned mot 40 øre kwt i 2030. Det kan bli en stor eksportvare til et Europa der el-forbruket skal oppover, spesielt i transport.

SA: Statoils avdeling for nye energiløsninger styrer etter et veikart for flytende havvind. Målet er at marginalkostnadene skal ned i rundt 40 til 60 euro per megawatttime.

Norge i en særstilling

– Vi er ganske sikre på at når vi kommer utover mot 2030 så vil vi ha det vi kaller «levelized cost of energy» på rundt 40 til 60 euro per megawatt time. Hvis vi kommer dit, er vi konkurransedyktige med alle alternativer uten subsidier, til og med kull, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for nye energiløsninger i Statoil til Aftenbladet.

– Også i Norge?

– Norge er spesielt, på grunn av den billige vannkraften. Strømprisen i Norge er fortsatt under det nivået jeg nevnte, sier hun.


Vindturbinene Statoil bruker er blitt mye større og billigere enn før. I den flytende pilotparken Hywind Skottland brukes det samme turbinene som i Dudgeon lenger sør i Storbritannia. Den bunnfaste vindparken utenfor Cromer in North Norfolk åpner senere i år. 7. september meldte Statoil at den siste av i alt 67 turbiner var installert.

Blir billigere og billigere

Men kostnadsreduksjonene på tradisjonelle, bunnfaste vindparker offshore har hatt en eventyrlig utvikling.

– I sommer ble Europas først subsidiefrie vindpark annonsert i Tyskland, sier Rummelhoff.

Dette vil også påvirke kostnadsnivået på flytende vind, som i dag er dyrere å sette ut i drift. Ikke minst er installasjonen mer kostnadskrevende.

Statoil tror vindmøller som flyter er framtiden, og onsdag markerte selskapet åpningen av verdens første flytende vindpark i havet nord for Aberdeen i Skottland. For Statoil er vindparken god forretning takket være subsidier fra britiske og skotske myndigheter. Men målet er helt klart å klare seg uten disse tilskuddene i framtiden.

Batwind

For å videreutvikle flytende havvind, er det uhyre viktig å finne en løsning som gjør det mulig å lagre energi fra vindfulle dager til bruk på dager med liten produksjon.

I Hywind Scotland-prosjektet heter denne løsningen Batwind. Dette er en batterilagringsløsning for havvindkraft med en kapasitet på 1MWh.

Under åpningen av Hywind-parken onsdag måtte Rummehoff smilende avkrefte at det er snakk om en slags energi-superhelt.

– Dette er en kombinasjon av batterier og havvind, som vi har snakket om det en stund, men vi nå har besluttet å installere. Det ser ut til at vi får det på plass første halvår neste år, sier Rummelhoff til Aftenbladet.

– Skal Statoil være ledende i utviklingen av nye, effektive måter å lagre fornybar energi på?

– Det tror jeg ikke. Men vi ønsker å være ledende i verden når det gjelder å ta i bruk energilagringsteknologi. Dette tester vi ut nå, sier Rummelhoff.
Beins
20.10.2017 20:30
#11247

Nederlandske ING ser en framtid kun med el-biler.Selskapet understreker at elbiler har betydelig billigere drivlinje enn en tradisjonell bil. En elmotor har langt færre deler enn en vanlig motor, og i kombinasjon med fravær av en skikkelig girkasse og eksosanlegg, gjør det ganske enkelt at prisen for drivlinjen er omtrent halvparten på en elbil.

Dermed er det batteriet som nærmest ene og alene utgjør elbilens kostnadsutfordring.

Dette gjør også at de tror krysningspunktet for når en elbil blir billigere enn en «vanlig» bil, avhenger av batteristørrelsen.

For en Golf med 60 kWh-batteri, tror de krysningspunktet skjer i 2028.
skipper*
21.10.2017 00:35
#12858

Klart fremtiden er el-bil .... og solcellepanel på taket og vps vi har en selvforsynende drivstoff supplier til EL-bilen ... Den som nå setter i gang lager en slik pakke vil bli rik ganske snart...
Verdens mest miljøvennlige trenaport...
motbedreviten
31.10.2017 22:58
#2565

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Beins
31.10.2017 23:43
#11284

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
motbedreviten
01.11.2017 11:22
#2567

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Beins
01.11.2017 16:10
#11285

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
motbedreviten
03.11.2017 12:27
#2568

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Beins
03.11.2017 13:40
#11289

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
motbedreviten
09.11.2017 16:03
#2572

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Beins
12.11.2017 16:35
#11313

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
motbedreviten
13.11.2017 12:29
#2574

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Beins
13.11.2017 13:42
#11315

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
motbedreviten
16.11.2017 00:45
#2575

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
motbedreviten
16.11.2017 10:22
#2576

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Beins
16.11.2017 14:03
#11326

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
motbedreviten
16.11.2017 15:59
#2577

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Beins
16.11.2017 16:50
#11327

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Beins
16.11.2017 23:31
#11328

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter