Du er her: Forside > POLITIKK > OLJEFONDET
OLJEFONDET
OldNick
06.04.2013 14:58
#14419

re. safman og falitt,

I lange perioder kan aksjemarkedet lagge inflasjonen, når den er "ute av kontroll"

Eksempler er Tyskland etter 1 verdenskrig (litt spesiellt), me også på 70-tallet lagget aksjemarkedet.

Inflasjonen fikset P.Volcker da han kom inn som Fed-sjef, men han har selv uttalt at i dagens situasjon kan ikke Fed-sjefen gjøre som han gjorde - øke rentene dramatisk, da rente utgiftene vil knekke de føderale budsjettene med en gjeld som er ca. 4 ganger budsjettet, og bare fortsetter å øke.
safman
06.04.2013 18:03
#1640

På mange områder i samfunnet burde man avsky politikere og holde dem langt vekk. Ett av områdene er aksjer og oljefondet. Markedet gir pr definisjon den beste verdien. All politisk innvirkning vil gi dårligere resultat.

Det blir for dyrt med alle disse billige politikerne.

Om inflasjonen kan man si at realverdien av aksjene beholdes. Men i inflasjonsperioder vil aksjeverdiene være meget følsomme for den informasjonen som offentliggjøres. Noen aksjer tjener på inflasjon andre taper på slike systemer. --- Som i aksjemarkedet for øvrig, -- bare mere følsomt -- som også betyr at den dyktige kan hurtig tjene store penger.
OldNick
30.04.2013 19:21
#14520

Slyngstad er en smarting når han advarer norske toppolitikere om at den avkastningen de har vedtatt bare er en illusjon - et politisk ønske.

Som dessverre forsetter å fortelle til opinionen om at vi oppnår, og derfor kan fortsette å bruke 4%/år.

Nei, vi kan ikke bruke 4% av kapitalen, da bruker vi også en del av kapitalen, ikke bare avkastningen.

Og vi kan heller ikke vente å oppnå dette på tross av relativt spreke tider i aksjemarkedet. Når 40% av portefølgen skal bestå av obligasjoner, hovedsaklig statsobligasjoner som nå stort sett gir negativ avkastning.

Dvs. vi låner ut pengene og får igjen en sum som er mindre verdt enn det vi lånte ut.

- Når du har lånt ut 1 mill, og låntaker får betalingsproblemer, har han et problem.

- Har du lånt ut 1000 mill (1 mrd), og låntaker får betalingsproblemer, har du som utlåner et problem.

Slyngstad advarer politikerne: - Vi står overfor noen store utfordringer

Oljefondet taper i realiteten penger på sine aller sikreste investeringer


Einar Takla, DN.no
30.04.2013

Oljefondsjef Yngve Slyngstad legger ikke skjul på at fondet han styrer kan ha noen vanskelige år foran seg.

I en høring om fondet i Stortinget tirsdag advarer Slyngstad politikerne om at det kan bli vanskelig å oppnå den forventede avkastningen i fondet på grunn av spesielle forhold i verdensøkonomien.

Det er politikerne selv som har fastsatt at den forventede realavkastningen i fondet over tid skal være på fire prosent årlig. Dette er en forutsetning i handlingsregelen.

Men det er også de samme politikerne som har bestemt rammene for hvordan fondet skal oppnå denne avkastningen.

Slyngstad minner politikerne nok en gang om at utviklingen i det som er antatt å være verdens sikreste investeringer nå gir en negativ realavkastning.

- Som jeg pekte på i høringen om Perspektivmeldingen i Finanskomiteen for noen uker siden, står vi overfor noen store utfordringer. Avkastningen i obligasjonsmarkedene er lav og ser ut til å bli det i en god tid fremover, sier Slyngstad.

Taper penger

Han illustrerer utviklingen ved å vise til avkastningen på realrenteobligasjoner, som er obligasjonslån som er justert for inflasjon, for statsgjeld i USA og Storbritannia.

Mens begge lands gjeld ga en årlig inflasjonsjustert avkastning på rundt fire prosent i 1995 har de i dag en avkastning på mellom minus én og minus to prosent.

- Realrentene på de sikreste investeringer (...) er nå negative i alle hovedmarkeder, sier Slyngstad.

Han understreker poenget nok en gang:

- Det sikre investeringsalternativet vil gi en avkastning etter inflasjon under null. Mange land har betydelige gjeldsbyrder, og pengepolitikken i dag tilsier lavt og til dels negativt realrentenivå fremover. Dagens gode aksjemarkeder kan dessuten være basert på forventinger som ikke materialiseres, sier oljefondsjefen.

Kan tape mye

Og han advarer samtidig politikerne om at et fond på oljefondets størrelse må regne med at mye av kapitalen kan forsvinne i løpet av svært kort tid.

- Selv om fondets avkastning de siste årene har vært høy, må vi være forberedt på at det kan komme perioder med store verditap. Med dagens verdi på fondet og vår aktivafordeling ville et år på linje med det dårligste året de siste hundre årene, gitt et tap på i underkant av 30 prosent eller vel 1.200 milliarder kroner, sier Slyngstad i høringen.

Advarte ifjor

I sin årstale ifjor advarte også sentralbanksjef Øystein Olsen mot den lave avkastningen. Han foreslo derfor at handlingsregelen ble endret til en årlig realavkastning på tre prosent. Bare noen timer senere ble forslaget kontant avvist av statsminister Jens Stoltenberg i hans takk for maten-tale under årsmiddagen.

Så langt viser imidlertid fasiten at fondet de ti siste årene bare har klart en årlig realavkastning på 3,25 prosent siden Norges Bank startet forvalt

Endret 30.04.2013 19:26 av OldNick
OldNick
17.05.2013 08:54
#14582

Pål Ringholm advarer om høy risiko for tap i japanske statsobligasjoner.

Han har jo et åpenbart poeng når vi vet at japanske yen har svekket seg ca. 30% mot USD, og kanskje 25% mot NOK de siste månedene.

Jeg vet ikke hva kursstigningen har vært, men neppe i samme størrelsesorden.

OldNick
17.05.2013 09:33
#14583

Og artikkelen ble avglemt i forrige innlegg.

Hver nordmann har lånt ut 20.000 kroner til Japan

Skyhøy risiko og nesten null betaling. Det er hva vi sitter igjen med etter å ha lånt ut nesten 100 milliarder kroner fra oljefondet til den japanske staten, mener kredittanalytiker Pål Ringholm


Einar Takla, DN.no
16.05.2013

- Det er greit med lav rente og lav risiko. Men null rente og høy risiko, det er veldig ugreit, sier Pål Ringholm, analysesjef for kredittobligasjoner i Swedbank First Securities, til DN.no.

Han er svært kritisk til oljefondets gigantiske investering i japanske statsobligasjoner. Japansk statsgjeld er rett og slett oljefondets nest største enkeltinvestering.

Høy risiko - lav rente

Ringholm mener det eneste denne investeringen gir oss er skyhøy risiko. For særlig mye avkastning kan vi ikke regne med. Japansk statsgjeld med både fem og ti års løpetid har i dag en rente på mindre en én prosent. For kortere løpetider er rentene enda lavere.

I årets første kvartal ga de japanske obligasjonslånene som fondet er investert i en negativ avkastning på 4,1 prosent.

- Du skal ha betalt for risiko, men det får du ikke her. Og det gir finansielt sett ingen mening å ha en så stor eksponering. I tillegg til at vi ikke får noen avkastning har vi valgt å gjøre dette til vår nest største investering, fnyser analysesjefen.

Veier tungt i porteføljen

Ved utgangen av årets første kvartal eide fondet japanske statsobligasjoner for 99 milliarder kroner. Det betyr at 2,4 prosent av fondets totale verdi er investert i disse papirene. Denne ene posten med japansk gjeld er til sammenligning større enn alle fondets investeringer i Australia og New Zealand tilsammen. Den er like stor som alle fondets investeringer i hele Sør-Amerika. Og den utgjør en femtedel av fondets totale investeringer i Asia.

- Jeg synes det er greit å ha med sunn fornuft. Det er ikke behagelig at hver nordmann har lånt ut 20.000 kroner til Japan til nesten null prosent rente og til høy risiko. Det er et ubehagelig veddemål for oss alle, sier Ringholm.

Politikerne bestemmer

Oljefondsjef Yngve Slyngstad har tidligere fortalt til DN.no at fondets renteportefølje, som utgjør en drøy tredjedel av fondets verdi, vil ha en realavkastning på nær null de neste fem årene, forutsatt at fondet sitter på obligasjonene til forfall. Rundt 70 prosent av renteporteføljen består av statsgjeld - og det er nettopp denne delen av porteføljen som har bidratt til svak avkastning i renteporteføljen de siste kvartalene.

Grunnen til at oljefondet har lånt ut nesten hundre milliarder kroner til Japan er at det står i fondets retningslinjer at det skal gjøre det. Fondet investeres etter ulike referanseindekser, som representerer et investeringsunivers som er fastsatt av norske politikere. Fondet har riktignok en viss anledning til å avvike noe fra disse indeksene, men til syvende og sist er det politikerne som bestemmer hvor pengene skal investeres.

- Hvis man virkelig ikke tør å la oljefondet få mer frihet, altså at at fondet må styres veldig hardt gjennom en passiv indeksforvaltning, så får man gjøre noe med indeks. Man får si at man kjøper mindre statsgjeld og heller kjøper andre obligasjoner med moderat risikoprofil der du får betalt for risikoen. Og der du risikojustert får veldig mye bedre betalt enn for Japan, sier Ringholm.

Trygge havner

Ringholm mener det i utgangspunktet ikke er noe galt i å plassere deler av fondets verdier i det som antas å være trygge havner i verden, som for eksempel Tyskland. Landet regnes som en av verdens sikreste betalere. Og landet betaler faktisk enda mindre enn Japan for å låne penger.

- Når livet oppleves å være enten eller - eller når du føler det er en potensiell avgrunn et sted - så kan det være rasjonelt nok å plassere pengene i Tyskland og få pluss-minus null rente. Men det er veldig u
Fanatic
19.05.2013 22:47
#26119

- Hvorfor forteller ikke mediene hva en ikke-vestlig innvandrer koster?
gehe
19.05.2013 23:43
#3863

Jeg har i mange år på ST prøvde å fortelle at Hege Storhaug er en særdeles klok og oppegående dame, men jeg har stort sett blitt latterliggjort at den politisk korrekte bermen her på ST.

Nok en usedvanlig god Kronikk av Hege Storhaug.

Hun bør leses daglig på rights.no.
gehe
07.06.2013 09:27
#3885


- Det er lite sannsynlig at økonomer med tomme lommebøker skal tjene penger for andre, sier Spetalen til Finansavisen, og sikter til alle som forvalter andres penger uten å ha noe å vise til.
OldNick
07.07.2013 14:53
#14727

Noe positivt fra oljefondet og deres samfunnsinnsats


Imponert. Dette er den mest opplyste studentgruppen jeg har møtt, sier Yale-professor William Goetzmann. Han er leid inn av oljefondet for å undervise Emilie Grønsund (23) og 15 andre norske økonomistudenter, og overtale dem til å ta en doktorgrad innen finans. Foto: Mikaela Berg.


Slik skal de få flere til å «glemme» konsulentbransjen

Noen studenter står på vannski i sommerferien, andre sitter i toppetasjen i Norges Banks lokaler og lærer om effisiente markeder, aktiv fondsforvaltning og anomalier innenfor prising av aktiva


Anne Gjerde, DN.no
07.07.2013

- Vi er interessert i dette, og i tillegg er det sosialt. Så det er jo nesten som ferie, sier Emilie Grønsund (23), masterstudent ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Hun har nettopp presentert «januareffekten» for resten av gruppen, kommet med mulige forklaringer på hvorfor aksjer stiger i verdi rundt nyttår og diskutert andre anomalier - avvik - i finansverden.

- Dette er faktisk den første tingen som fikk meg interessert i finans, sier professor William Goetzmann.

Han er hentet inn fra det amerikanske toppuniversitetet Yale for å undervise de 16 studentene som har søkt seg inn på oljefondets gratis sommerskole en av de første ferieukene. Tiltaket, som er nytt i år, er ett av flere fondet har iverksatt for å få flere unge økonomer til å se til akademia heller enn konsulentbransjen når mastergraden er i boks.


Oljefondet har satt av rundt 10 millioner kroner årlig for å knytte tettere bånd til akademia, blant annet gjennom sommerskolen. Foto: Mikaela Berg


Nesten alle går til næringslivet. Vi prøver å åpne nye dører. Målet vårt er å forvalte oljefondet på en best mulig måte. Da er vi avhengige av et sterkt fagmiljø, og finansforskning og undervisning må særlig styrkes, sier Vegard Vik, som er leder for fondets globale investeringsstrategi.

Norges Bank har innsett det samme. Om kort tid reiser det første «kullet» i sentralbankens stipendprogram til USA og sponsede doktorgrads­programmer i verdenstoppen. Institusjonene ser nå konturene av et nytt, norsk og ungt forskermiljø innen økonomi og finans.

Én norsk søker

Norges Bank har gått gjennom søknadene den har mottatt siste seks årene på stillinger som krever doktorgrad. Det siste året har banken utlyst fire slike stillinger.

- Vi får rundt 110 og 120 søkere på stillingene vi utlyser internasjonalt. Av disse pleier det høyst å være én vært norsk med relevant bakgrunn. Det sier litt, sier fungerende kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Norges Bank.

Mer på link

Det norske finansinitiativet

- Opprettet høsten 2011 av Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland (oljefondet).
- Siktemålet er å styrke båndene mellom akademia og fondet.
- Gir stipend på inntil 200.000 kroner i året til nordmenn som tar doktorgrad ved toppuniversiteter.
- Deler også ut 50.000 kroner for årets beste masteroppgave innen finans samt , og bonuser til forskere som får publisert arbeidet i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.
- Nytt av året er oljefondets sommerskole, for 16 norske studenter i én uke.
- NBIM har satt av rundt 10 millioner kroner årlig til NFI.
OldNick
21.01.2014 16:44
#15344

Lengre kommentar/analyse på Reuters.
Er vel norske journalister.
Yngve Slyngstad, managing director of the Norwegian Government Pension Fund Global, presents the fund's third quarter results in Oslo in this October 25, 2013.


Insight: Norway's $833 billion oil fund eyes riskier bets

By Gwladys Fouche and Joachim Dagenborg, Reuters
Jan 21, 2014

Endret 21.01.2014 16:45 av OldNick
OldNick
03.03.2014 11:43
#15507

Varsler oljepengeendring

Stig Tore Laugen, DN.no
26.02.2014

Statens pensjonsfond utland (oljefondet) investerer i dag bare i aksjer, eiendom og renteinstrumenter utenfor Norges grenser, blant annet for å hindre at norsk fastlandsøkonomi skal bli for het.

Finansminister Siv Jensen er klar på at det vil bli gjort endringer i måten oljefondet investeres på.

Mye kan tyde på at regjeringen vil åpne for investeringer i unoterte selskaper.

Fremskrittspartiet (Frp) har i partiprogrammet slått fast at endel av oljeformuen skal investeres i norske selskaper som ikke er børsnotert, og finansminister Siv Jensen gikk under et besøk hos Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) tirsdag langt i å antyde at dette også vil bli regjeringens politikk.

I og med at fondet stadig blir større, må vi se etter nye markeder, og det pågår et arbeid for å se på muligheten for å gjøre endringer. Vi ser på muligheten for å investere i unoterte aksjer og infrastruktur, samt at vi gjennomgår investeringsstrategien for eiendom, sa Jensen.

Fornøyd med signalene

Tilstede under møtet med Jensen var også Geir Mikalsen fra Bergens Næringsråd. Sammen med Næringsforeningen i Stavanger-regionen jobber de tre regionale næringsorganisasjonene for at mer av de norske oljepengene skal investeres i Norge, med regional forvaltning.

Unoterte selskaper utgjør 80 prosent av investeringsuniverset, men vi investerer kun i 20 av dem, poengterte sjefen for oppkjøpsfondet Viking Venture, Erik Hagen, overfor finansministeren.

Han poengterte samtidig at Norges mest anerkjente miljøer innenfor unoterte aksjer i hovedsak ikke sitter i Oslo. Etter møtet med Jensen hadde Hagen svært god tro på at en endring står for døren.

I mitt hode gir det ingen mening at oljefondet ikke investerer i 80 prosent av bedriftene. De signalene Jensen nå kom med, var veldig positive, sier han.
______

Riktig svar på et stupid krav.

Finansministeren skyter ned forvalterhåp

Mener det er uaktuelt å bruke Oljefondets penger på unoterte aksjer i Norge


Marianne L. Skarsgård, HegnarOnline
03.03.2014

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier det er uaktuelt å bruke Oljefondets penger på unoterte aksjer i Norge. Hun vil heller ikke utrede om Folketrygdfondet bør gå inn i dette markedet, slik flere forvaltere ønsker, skriver DN.

- Fondet investeres utelukkende utenfor Norge. Det er en del av det rammeverket som er etablert for fondet, og som ligger fast, sier Jensen til avisen.

Endret 03.03.2014 11:43 av OldNick
OldNick
05.03.2014 08:32
#15516

Det kan bli et spørsmål for politikerne nå om dobbeltmoralen deres blir for tung å svelge.

Og risikerer Slyngstad og Olsen så skarp kritikk at noen må ta affære?

Oljefondets Formel 1-investering gir skatteflukt

Oljefondets omstridte investering i Formel 1-selskapet Delta Topco i 2012, sørger for at Formel 1 unngår flere hundre millioner kroner i skatt til Storbritannia


NTB, E24.no
05.03.2014

Statens Pensjonsfond utland (SPU), det såkalte oljefondet, kjøpte i mai 2012 aksjer for 1,8 milliarder kroner i selskapet, Men racerbilsirkuset er omstridt på grunn av en kompleks organisering gjennom en rekke skatteparadisselskaper.

Oljefondets investering i Delta Topco som eier rettighetene til Formel 1, er ikke minst kontroversiell fordi det som en del av investeringen fikk et lån på 1,1 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen blir gjelden til oljefondet brukt til å redusere Formel 1s skattesats til 0,3 prosent i Storbritannia, der virksomheten skjer. Årsaken er at innskudd fra aksjonærene blir distribuert gjennom datterselskaper i skatteparadisene Jersey og Luxembourg til de operative selskapene i Storbritannia som lån. Dermed kan overskuddet i Formel 1, som var over 3 milliarder kroner i 2012, utbetales oppover i den samme kjeden - ikke som utbytte, men som rentekostnader som kan trekkes av på skatten. Resultatet ble at Formel 1 betalte cirka 1 million pund i skatt i 2012 av et overskudd på 300 millioner.

Både søkemotorgiganten Google og kaffebarkjeden Starbucks har fått kraftig kritikk for å ha innrettet seg på lignende måter i Storbritannia.

Lederen av finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen (KrF), uttalte til Dagens Næringsliv mandag at han ønsker svar på strategien bak oljefondets investering i Formel 1-selskapet Delta Topco. Investeringen er oljefondets hittil eneste i det unoterte aksjemarkedet.
OldNick
11.03.2014 09:25
#15543

Innrømmer at oljefondets Formel 1-investering var bom

Toppsjef Yngve Slyngstad i Oljefondet vedgår at investeringen på 1,8 milliarder i Formel 1 ble vanskeligere enn han trodde


NTB, E24.no
11.03.2014

Statens Pensjonsfond utland (SPU), det såkalte oljefondet, kjøpte i mai 2012 aksjer for 1,8 milliarder kroner i Delta Topco som eier rettighetene til Formel 1. Ni dager etter oljefondets aksjekjøp i Delta Topco ble den planlagte børsnoteringen av selskapet skrinlagt. Dermed falt en viktig forutsetning for kjøpet bort.

En hodepine

Nå innrømmer Slyngstad overfor Dagens Næringsliv at investeringen er blitt en hodepine.

Vi er selvsagt ikke glad for situasjonen som er oppstått. Det som i ettertid ser veldig uheldig ut, er det som til slutt ble en korrupsjonstiltale. Det er ikke noen tvil om det, sier han.

Delta Topco ledes av 83-åringen Bernie Ecclestone, som er tiltalt for grov korrupsjon i Tyskland i forbindelse med transaksjoner i selskapets aksjer. En tysk bankdirektør har erkjent at han fikk en halv milliard kroner i bestikkelser fra Ecclestone.

Slyngstad sier at børsnoteringen av selskapet ikke vil skje før det har falt en dom mot Eccelstone.

Nulltoleranse for korrupsjon

Den omstridte investeringen er oljefondets eneste investering i det unoterte aksjemarkedet.

Vi har nulltoleranse for korrupsjon. Vi har full tillit til at styret tar tak i det. Hvis ikke saken blir håndtert korrekt vil vi ikke sitte på disse aksjene, sier Slyngstad til Dagens Næringsliv.

Oljefondet har fått mye kritikk for investeringen, og for tausheten etter at korrupsjonssaken ble kjent. Slyngstad sier han angrer på at han ikke uttalte seg om saken tidligere.

Vi skulle sannsynligvis gått ut tidligere og omtalt våre holdninger til selskapet. Vi kunne tidligere ha spurt om unntak fra konfidensialitetsavtaler, og vi burde lære til neste gang at slike avtaler kan ha en høy kostnad, sier han.

[Kommentar:

Og kostnaden bør bli jobben hans.

Han forvalter en abnorm formue, og har ikke utført tilstrekkelig bakgrunnsjekk, og slikt kan bare ikke toloreres, uansett hvor "dyktig" han ellers skulle være...]
OldNick
12.03.2014 08:39
#15546

Her jeg fullstendig enig med Knut A. Mork.

Sentralbankstyret er preget av personer med partiboken i orden, mer enn kompetanse.


Frykter for svak kontroll med Oljefondet

Åshild Langved, Stig Tore Laugen, Jostein Løvås, Gøran Skaalmo, DN.no
12.03.2014

Ikke overbevist: Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken er bekymret for kontrollen med Oljefondet. Går ut over kontrollen: - Jeg er redd styret har for mange oppgaver, sier han.

Norges Bank Watch er en uavhengig rapport om Norges Banks pengepolitikk. Den utgis hvert år i regi av Handelshøyskolen BI. Rapporten dreier seg om pengepolitikken, men i år finner forfatterne grunn til å rope et varsko som også angår kontrollen med Oljefondet.

Det er en stor arbeidsbelastning som nå ligger på Norges Banks styre, som skal styre både pengepolitikken, Oljefondet og Sentralbankens øvrige drift, sier sjeføkonom i Handelsbanken Knut Anton Mork, hovedforfatteren av rapporten.

Jeg frykter at resultatet er en for svak kontrollfunksjon, sier han.

Mork har forfattet rapporten sammen med sjeføkonom Kyrre Aamdal i DNB og professor Xavier Freixas ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona.

«Overarbeidet»

I rapporten peker de på at fem av syv medlemmer har fulltidsjobber ved siden av styrevervet. Det åpner for spørsmål om hvor effektivt styret kan være. Både i pengepolitikken og i kontrollen med Oljefondet.

Situasjonen med investeringen i Formel 1 gjør meg bekymret på landets vegne. Jeg er ikke så opptatt av det rent økonomiske som hva slike saker kan bety for vårt renommé ute i verden. Og det får meg til å lure på hvor godt de ledende ansatte i Oljefondet egentlig blir kontrollert, sier Mork.

DN har den siste uken skrevet flere saker om Oljefondets investering i Formel 1, der toppsjefen er tiltalt for korrupsjon og en planlagt børsnotering er utsatt på ubestemt tid. Oljefondet har lånt 1,1 milliarder kroner til selskapet som har Formel 1-rettighetene gjennom en eksotisk blanding av lån og aksjer som kalles «stapled securities».

Fondet blir stadig større, og tar del i mer og mer komplekse investeringer, blant annet innen eiendom og i aksjemarkedet. Når jeg ser at det i Formel 1-saken brukes noe som kalles «stapled securities», rygger jeg litt, sier Mork.

Det minner litt for mye om de komplekse produktene som viste seg så problematiske under finanskrisen, legger han til.

Frykter krise

Norges Bank Watch skal først og fremst evaluere bankens pengepolitikk, men styrets arbeidsbelastning påvirker kvaliteten på arbeidet med både pengepolitikk og tilsynet med Oljefondet. Rapporten bygger på intervjuer med en rekke personer i og utenfor Norges Bank.

Vi sitter igjen med en styrket frykt om at hovedstyrets kapasitet er anstrengt i dag og risikerer å bli overbelastet i en eventuell krisesituasjon. Oljefondet tar mye tid, og risikoen er at pengepolitikken kan bli preget av venstrehåndsarbeid. Resultatet kan isåfall bli at alle deler av styrets arbeid lider. Det er et problem, sier Mork.

Han reagerer på at styret mangler spesialkompetanse på kapitalforvaltning.

Hverken sentralbanksjefen, visesentralbanksjefen eller noen av hovedstyrets faste medlemmer har noen spesiell kompetanse i å føre kontroll med et av verdens største fond. Det er bekymringsverdig. Risikoen er stor for at Oljefondet blir administrasjonsstyrt. Da er det bare ledelsens moralske kompass som bestemmer hvordan dette går, sier Mork.

Rapporten tar til orde for opprettelsen av en pengepolitisk komité, etter mønster av Bank of England og USAs Federal Reserve. Mork mener man bør tenke likt når det gjelder Oljefondet, slik at det får et sterkt og kompetent styre.

Endret 12.03.2014 08:39 av OldNick
OldNick
12.03.2014 08:39
#15547

Vi kan ikke regne med at Formel 1 forblir et enkeltstående tilfelle. Nå presser ledelsen i Oljefondet på for å investere mer i infrastruktur og unoterte aksjer. Det er et steg mot å gjøre mer av fondet komplekst og uoversiktlig. Da blir det vanskelig å kontrollere, særlig for mennesker uten samme spesialkompetanse som fondets ledelse, sier han.

Avviser påstander

Nestleder Jan Fredrik Qvigstad i Norges Banks hovedstyre mener dagens medlemmer er kompetente nok.

Min erfaring er at dagens styre er kompetent og sammensatt av en gruppe representanter med en bred faglig bakgrunn og kompetanse. Arbeidet i hovedstyret fungerte godt gjennom finanskrisen, sier Qvigstad.

Jeg ønsker ikke å kommentere det. Jeg synes det er ugreit å si noe om egen rolle, så jeg synes styrets leder må være den som uttaler seg, sier Karen Helene Ulltveit-Moe, som til daglig er professor i økonomisk historie på Universitetet i Oslo.

Det passer seg ikke at en som sitter i styret, uttaler seg om det. Men det jeg kan si, er at jeg gleder meg til hvert eneste styremøte, sier professor ved Universitetet i Oslo Kjetil Storesletten, som tidligere har vært forsker ved Federal Reserve Bank of Minneapolis.


Hovedstyret i Norges Bank

Endret 12.03.2014 08:39 av OldNick
OldNick
17.09.2014 11:34
#16034

Oljefondet passerer 6.000 milliarder kroner innen nyttår

Ferske anslag fra Finansdepartementet viser at den norske oljeformuen vil være flere hundre milliarder kroner større enn det regjeringen trodde i mai.

E24.no
25.08.2014

______

Oljefondet møter veggen

Nettavisen
04.09.2014

De lave rentene verden rundt er ikke bra for sparelandet Norge. Oljefondet og statsbudsjettet vil bli hardt rammet.

I årene fremover kommer det til å gå dårligere med Oljefondet, varsler sjefen for fondet. Meget lave renter vil gi sparegrisen pustevansker i lang tid. Det skriver Aftenposten torsdag.

Vi kan ikke vente at de gode tallene vil fortsette. Oljefondets sjef Yngve Slyngstad la 20. august frem meget gode tall for 2. kvartal. Slik var det også for årene 2012 og 2013.

Likevel advarer Slyngstad: Fondet kommer til å gi dårligere avkastning i årene fremover. Han gjentar at det trolig ikke blir mulig å nå Finansdepartementets mål om fire prosent årlig avkastning etter fratrekk for prisvekst.

Årsaken er at rentene i utlandet er historisk lave. Det er ikke bra for den som har spart mye. Analysesjef Pål Ringholm i Swedbank har det samme budskapet som Slyngstad.

Rentene i Europa har ikke vært lavere på 500 år. Dette er ikke bra for den som skal ha 2000 milliarder kroner plassert i rentepapirer, sier han til Aftenposten.
______

Oljefondet investerer 10 milliarder i amerikansk eiendom

Oljefondet fortsetter jakten på kremeiendommer i Europa og USA. Denne gangen har de slått til i New York og Boston


Marius Lorentzen, E24.no
17.09.2014

Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) har nå kjøpt 45 prosent i tre bygg fra eiendomsselskapet Boston Properties Inc.

Bygningene det er snakk om er 601 Lexington Avenue i York, samt Atlantic Wharf Office Building og 100 Federal Street i Boston. Total skal investeringen være på rundt 1,5 milliarder dollar, snaue 10 milliarder kroner, i kontanter.

Oppkjøpet er omtalt av flere utenlandske medier, blant annet Bloomberg.

Ved utgangen av andre kvartal utgjorde eiendomsinvesteringene 1,2 prosent av Oljefondet, og hadde gitt nettoinntekter på 3,09 milliarder kroner.

mer på link
______

Professorer: Handlingsregelen er for raus

Handlingsregelen for bruk av oljepenger er for raus og må endres, mener tre professorer


NTB, Hegnar.no
17.09.2014

Handlingsregelen fastslår at regjeringen kan bruke inntil 4 prosent av oljefondets verdi, som er den anslåtte avkastningen på fondet. Regelen åpner for at politikerne kan bruke altfor mye penger, sier professor Ragnar Torvik til Dagens Næringsliv.

Vi kan ikke holde på med den regelen vi har nå. Da blir det helt crazy, sier han.

Torvik mener handlingsregelens grense bør senkes til 2,5 prosent fordi det er et mer realistisk anslag på fondets avkastning.

Han mener dessuten at politikerne bør bruke mindre enn ventet avkastning etter hvert som fondet blir større, fordi risikoen øker når stadig mer av oljeformuen er pumpet opp og ligger som finanskapital i fondet.

Professor Steinar Holden er enig, og peker på at etter hvert som det blir mindre og mindre olje og gass i Nordsjøen og mer og mer penger på fondet, så gjør risikoen at vi må bruke mindre. Også han mener en avkastning på 4 prosent er urealistisk.

Professor Hilde Bjørnland mener regelen om å bruke en viss andel av oljefondet må vrakes til fordel for en fast andel av verdiskapningen.

- Oljepengebruken bør holde seg på dagens nivå, målt som andel av BNP for Fastlands-Norge
blåball
28.03.2015 22:06
#1436

Siden det er Påske høytid , er det på høy tid å investere i moderne veier og jernbaner i Norge.

Nye og oppgraderte sykehus , tjener og fortjener A/S Norge og dets innbyggere..........

Oljefondet eies og forvaltes godt i dag , men det må vere visse grenser hvor langt man skal gå...........

Vi skal tross alt ha en tileggs nering , utenom oljen til lavest mulige kostnader nå og i fremtiden.

Handlings regelen er grei nok , men vi har vel handlingsrom nok til å gjøre to ting samtidig.

Lavere selskaps skatt i Norge neste år , og lavere oljeskatt er også nødvendig i en omstillingsfase. (Vi skal tross alt leve med oljen i 50 år til , minst.....)

Gode prosjekter i Nordsjøen enten det gjelder olje eller havbruk må premieres. (break even nivåer er like viktig for fastlands industri som det er for olje og havbruks neringen...........)

Handling kreves........(ref.Blåball m/flere).

Ha en bedre Påske.

Endret 28.03.2015 22:09 av blåball
blåball
28.03.2015 22:48
#1437

Norske Sykehus er "nedsyltet" i gjeld , og sparer på "drift" av pasienter og behandling.

Private innsamlings aksjoner til kjøp av utstyr og opplering tar tid....(5 år til PET maskin i Stavanger f.eks.)

Skulle gjerne "vridd" noen politikere rundt noen ganger.......
skipper*
29.03.2015 09:19
#11357

blåball
Ja, du har helt rett..
Oljefondet kan investere i norske sykehus og kjøpe rubbel og bitt av norske sykehus. Det vil være en god investering for det norske folk og fremtiden.

Men det ser ut til at norske politikere har mistet helt kontrollen med Oljefondet , det virker som om de så vidt får lov til å styre avkastningen på 4 %..OldNick
11.10.2016 10:13
#18409

Låner ut aksjer for 400 milliarder

Utlån av aksjer er "big business" for Oljefondet


Marianne L. Skarsgård, Hegnar.no
11.10.2016

Ved å låne ut aksjer får Oljefondet inntekter, noe som bidrar positivt til avkastningen, skriver DN.

26 mrd. i inntekt

Oljefondet har siden starten i 1998 hatt cirka 26 milliarder kroner i inntekt på utlån per andre kvartal 2016, ifølge tall avisen har hentet ut fra års- og kvartalsrapporter. Aksjeutlån står for mesteparten. Ifølge Øyvind Schanke, direktør for «asset strategies» i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet, varierer inntektene fondet får på utlån.

- S&P 100-aksjene betaler kanskje ikke mer enn én til to basispunkter i året. Men går man nedover på listen, kan det bli mer. Det kan bli én prosent, det kan bli to prosent, tre prosent og så videre. Man kan låne ut alt man klarer, men da øker operasjonell risiko, og man kan være mer selektiv på det man låner ut. Vi er ikke så store i de veldig likvide aksjene, for det er bare et høyt volum og lave marginer, sier Schanke til DN.

Høyere margin

Fondet har også begynt å låne ut porteføljer av aksjer. Det kan være aksjer i bestemte land eller sektorer.

- Hvis man låner ut en portefølje av aksjer, kan man få høyere margin enn enkeltaksjer i porteføljen, sier Schanke til avisen.

Av Oljefondets aksjeportefølje på i overkant av 4000 milliarder kroner er det cirka 400 milliarder som lånes ut, skriver DN.
skipper*
11.10.2016 10:31
#12306

.
Så hvor er logikken ....her lånes ut aksjer ute i verden over en lav sko og i Norge har vi ikke engang et short register....

Men offentligheten vil vel ikke kikkes i kortene....
blåball
11.10.2016 10:58
#2830

Riktig , i Norge har man kun venteliste garantier , men blir der " Feiring " av den grunn , det må man betale for , og gå først i køen . ( Man kan bli " short " av mindre enn det........)
blåball
11.10.2016 10:58
#2831

Dagens dobbel for oljefondet , og mindre bompenger og venteliste for shortregister .

Endret 11.10.2016 10:59 av blåball
OldNick
12.04.2017 09:44
#18997

Fornuftig tilnærming fra oljefondet, men vil de få noe gjennomslag?

De blir nok hørt pga. størrelsen pengebingen har, men de er minoritet i alle selskapene de har investert i.

Sjefslønnen må bli enklere

Systemet for å fastsette sjefslønninger bør forenkles, mener Oljefondet. Det ønsker ordninger som belønner langsiktige ledere.

Kjetil M. Hovland, E24.no
07.04.2017
Ypsilon
30.04.2017 21:32
#3958

Saudi-Arabia

http://www.aftenposten.no/verden/Oljefondet-har-investert-3_9-milliarder-i-Saudi-Arabia---ambassadoren-tror-det-bare-er-starten-pa-et-tettere-forhold-620048b.html#xtor=RSS-3
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter