Du er her: Forside > POLITIKK > Forurensningsparadokser
Forurensningsparadokser
falitt
28.10.2011 16:50
#20095

Jeg har lenge forundret meg over forurensningsparadoksene som finnes i Norge.

Oljeindustrien pålegges ekstreme krav mot utslipp til havs, mens fiskeriene unnslipper omtrent totalt.
Hvem husker ikke Skandalen med stor S når et par hundre liter hydrolikkolje forsvant i havet under boring på Goliat. Samtidig opplyste et service firma for fiskeflåten at de etterfylte 10-20000 liter hydrolikkolje i uka bare i Finnmark til fiskerne p.g.a. utslipp til havs.

ser man at gruveindustrien tillates å dumpe forurenset restmasse rett til havs.

Det virker rett og slett som om kravene settes etter hvor god råd de forskjellige næringene har. Oljeindustrien har god råd, derfor settes lista i himmelen.

Gruveindustri, steinindustri og fiskeri, ja der er det nærmest fritt frem, de stakkars, har ikke råd til strenge krav. Hvor ulogiske skal vi være ?

Endret 28.10.2011 16:52 av falitt
Allvis
28.10.2011 17:07
#26

Tja si det, folk tror jo på Nissen enda....
gehe
28.10.2011 18:09
#2884

Falitt
Du må føye til bøndene i ditt siste avsnitt. Der er det også fritt vilt.
MKane
28.10.2011 19:18
#7585

Hva fan kommer ikke nissen til jul?
Fanatic
28.10.2011 20:13
#22108

Ja, husker da Hydro skulle bore med Polar Pioneer i Barentshavet. De hadde krav om null utslipp. En desiliter kjemikalier i havet og det ville vært kroken på døra. Samtidig så måtte de leie inn en haug med fiskebåter for å ha oljevernberedskap. De kjørte rundt riggen og slapp ut hydraulikkolje uten problemer, for de hadde ikke samme kravene.

Endret 28.10.2011 20:13 av Fanatic
gkjel
28.10.2011 21:54
#4571

re falitt

Dette har nok mer med betalingsevne ( fiskalskatt) enn forurensingsfare å gjøre. Olje er heller ikke så sterkt forurensende over tid. Problemene her er når sjøfugl får nærkontakt med oljen. Dette fatet( 159 liter) med olje som falt fra boreplattformen ble såvidt jeg husker også tatt opp i regjeringen.

Da hadde man naturligvis ikke Murmanskkonvoiene under krigen i minne. Hvor mye som gikk til havs den gangen er det vel få som vet. Men det var ihvertfall mer enn ett fat olje. Ingen har heller ikke forsket på konsekvensene av dette, naturlig nok. Man ville nok funnet ut at naturen har en svært stor evne til å bryte ned en del slike stoffer.

Da er det verre med de organiske miljøgiftene. Her er regjeringen (og tidligere regjeringer ) både naive og tafatte. Organiske miljøgifter ( PCB, PAH ftalater, etc.) er den virkelige forurensingen i vår moderne verden. For vår del er dette i store trekk styrt av EU gjennom Reach-direktivet. Multinasjonale selskaper har hatt altfor sterk styring på direktivet. Norge har gitt opp her av politiske årsaker. De vil heller pålegge restriktive, kostbare tiltak på nordmenn, heller enn å stramme inn på innførselen av nye farlige stoffer. Dette fordi , som de skriver selv, -det ville være en politisk belastning å gå imot EU-systemet gjennom strengere krav til innførsel.

Dette er det virkelige forurensingsparadokset her i landet.
safman
29.10.2011 08:00
#1522

Forurensning er primært et politisk tema, ikke alltid et reelt problem.

Da jeg jobbet med naturgass i Tyskland for noen år siden, så klaget tyskerne fordi nordmennene svinet til strendene rundt seg. Mange steder i Norge så det ut som rene søppeldynger. Rydd opp, var tyskernes råd. Men i Norge vil politikerne være verdensmestere og da gjelder det å fjerne CO2, mens annet svineri får være. Dette forstår folk ikke utenfor Norge.

Jeg var med å bygge et gasskraftverk i Gøteborg for få år siden. Det ligger midt i et boligområde og er på samme størrelse som det man snakker om på Mongstad. Verket er lydløst. Man fjernet røyk og damp og nitrogenoksyder, ellers ville gresset gro villt i nabolaget til kraftverket. Med nitrogenoksydene forsvant også 80% av CO2-et, -- helt gratis. Men på Mongstad har man et politisk prosjekt for å fjerne CO2, -- til milliarder av kroner. ---- Det må være mange analfabeter der oppe.
OldNick
29.10.2011 09:53
#12656

re. safman,


Det har med befolkningens ukunnskap å gjøre, sosialistene har gjort hva de har kunnet for å fjerne det faktum at vi er forskjellige, at noen er smarte, andre mindre smarte og gjør det derfor ikke like bra på skolen.

Derfor skal alt gjøres så enkelt at selv de mindre smarte kan komme seg igjennom.

Komme seg igjennom samme kverna til og med videregående.

Men, til og med det har jo ikke vært nok, fortsatt faller mange av selv dette lave hinderet.

Og for at ingen skal føle undermåls, skal ingen peke seg ut, alle skal bli like. Og like gode.

Resultatet er at alt blir likt, men like dårlige, ikke like gode.

Ukunnskap, man dyrker det å ikke kunne noe inngående. Bli en "ekspert".

Slik kan politikerne manipulere velgermassen med ikke å lyve, men unnlate å fortelle hele historien slik at folk kan vurdere selv.

Og siden velgerne ikke har fått den nødvendige kunnskapen fra skolen, hvordan skal de kunne se igjennom disse historiene? Med media som velvillige samarbeidspartnere.
gehe
29.10.2011 10:26
#2887

OldNick
Du er inne på noe her....!
safman
29.10.2011 13:29
#1523

OldNick:
Som for regjeringsn: "Samlingen i bånn".

Teknologien de skal "forbedre" på Mongstad er aminoteknologien. Den stammer fra 1955, og er forbedret allerede 100 ganger. På Sleipner brukes denne teknologien allerede for å fjerne CO2 fra gassen. Der har de ikke fått dette til å virke ordentlig, - fordi man skulle være like "smart" som ved LNG-anlegget i Hammerfest. Bruker man for tynne rør i en prosess, så blir de billigere, men det er fare for at de sprekker -- av ulike årsaker. Dette heter "å spare seg til fant". På Mongstad har jeg inntrykk av at de skal "finne opp hjulet igjen", - et hjul som passer i trapper. --- God Jul!

Endret 29.10.2011 13:31 av safman
Big Balls
29.10.2011 20:31
#2764

> Ukunnskap, man dyrker det å ikke kunne noe inngående.

Så rett, så rett.

Men så slår det meg: Det er nettopp de beste representanter for ukunnskap, dvs. bygdetullingpartiet, som roper høyest om denne ukunnskapen i skolen. Ikke at de ikke har rett, men det er et paradoks. Kanskje det er sånn at man kjenner best det problem som ligger en nærmest.

Big Balls
29.10.2011 20:39
#2765

For øvrig er jeg helt enig med dere i undringen over at kravene er så ulike avhengig av bransje.

Et prinsipp jeg synes er sunt og riktig, er at den som tar inntektene også tar utgiftene. Ikke sende regningen for opprydding i miljøet til skattebetalerne, eller til fremtidige generasjoner.

Men da er det mye som blir ulønnsomt. Ja, sånn er det, sier jeg da. Finn en annen måte å gjøre det på som lønner seg.
LooseDeuce
29.10.2011 20:46
#6016

Big Balls
At du rakker ned på FRP og de som stemmer på det partiet blir din sak, men det har veldig lite med forurensingsparadokser å gjøre. Det er også en enkel og billig utvei for å slippe å ta ansvar for egen politikk, en taktikk som er godt utviklet i en del partier.

Når det gjelder saken så vil det forundre meg om ikke månelandingen på Mongstad blir et mye større krasj enn det allerede er. Tiden går og prisen stiger uten kontroll mens de forsøker å finne opp noe som det i stor grad finns metoder for allerede. Om de noen gang finner en løsning vil den trolig være så svindyr at ingen vil kjøpe den fordi eventuelle fordeler i forhold til eksisterende løsninger vil være minimal i forhold til merprisen.
Men Jens kommer til å skryte hemningsløst uansett.
OldNick
30.10.2011 09:14
#12657

De harde fakta om industriutslipp fra fastlandet kan studeres på KLIF's

Norske utslipp

En bedrift som måtte løse et umulig utslippsproblem, var Norzink, Odda.

De slapp avløp og slammer direkte ut i Sørfjorden i Hardanger, en smal sidefjord til Hardangerfjorden. I begynnelsen ble det pumpet ut rett utenfor anlegget, men senere ble det ledet ut på dypere vann lenger ut. Men, denne praksisen måtte til slutt opphøre skulle de kunne fortsette driften. Slammene inneholdt gitige elementer som kvikksølv, bly og cadmium.

Og de valgte landdeponi.

Men siden det ikke fantes noen "naturlig dal" å fylle opp, ei heller fantes det noe unyttet flatt område de kunne grave ut og demme opp (alle som kjenner Odda vet at landområder der har sterk hellning), så ble valget fjelldeponi.

Her pumper de alle slammer og avfall de ikke kan kvitte seg med på regulær måte etter reglene. Avløpet fra slamlagrene samles opp og pumpes tilbake til fabrikken, gjennom renseanlegg før det slippes ut. Praksisen stammer fra 1986, dvs. det har 25 års erfaring.

Andre avløp går fortsatt ut i fjorden, men nå er de godt renset gjennom det samme renseanlegget.

Her er en litt datert TU-artikkel som beskriver løsningen veldig kort. Det finnes nok bedre kilder, men denne dukket opp på Google-søket.

Uten at jeg kjenner tallene, vil jeg tipp at bedriften må bruke kanskje 50 mill. årlig på denne løsningen.

Postkort-Norge forgiftes på ny

Utdrag>
Fra 1986 er alt avfall blitt lagret i enorme fjellhaller, to nye haller ble sprengt ut i 2008 og har kapasitet til 2011.


Inne i fjellet er det sprengt ut enorme fjellhaller hvor avfall fra sinkverket nå lagres. Hallene har kapasitet fram til 2011.
OldNick
21.11.2011 11:41
#12718

En grei artikkel fra NIVA som forklarer litt om land- kontra sjø-deponering.

Gruvedriftens dilemma

Industrien higer etter ulike mineraler og metaller som ligger i norske fjell, og som er verdt en formue. - Et ja til gruvedrift er samtidig et ja til deponering av restprodukter på land eller i sjø, mener forsker.

Ann-Elisabeth Hammer, kommunikasjonssjef NIVA
Fredag 11. november 2011Ingenting er mer effektivt for å drepe en diskusjon enn fakta
franks76
02.03.2012 12:56
#878


Tvangsmodning
En ny type giftbruk sprer seg i landbruket.
Maten kommer i innbydende emballasje med smilende kyr og grønt gress og romantiserende navn som Engfrisk, Solhaugen og Gamle mølle.
...
Glyfosaten er her nemlig ikke brukt til å fjerne ugress, men som en taktikk for å styre innhøstingstidspunktet. For gårdbrukeren kan det være lurt å planlegge når han skal høste inn - da kan han ta hensyn til værmeldingen, datterens planlagte konfirmasjon, og så videre. Ved å gi marken med linsene en kraftig dose glyfosat rett før innhøsting, oppnår bonden å presse den døende planten til å investere alle rester av livskraft i å ferdigmodne sine frø. Dessuten medvirker dødsprosessen til å tørke ut plantene, noe som også letter innhøstingen.
...
Det er kjent fra før at sprøyting rett før innhøsting må unngås fordi det kan medføre høye restverdier. Men dette er altså likevel årsaken til at kanadiske linser inneholder så mye glyfosatrester. Når Monsanto så søker EFSA om å høyne grenseverdien, er det kanskje ikke fordi de kanadiske gårdbrukerne må bruke glyfosat til tvangsmodning, men muligens fordi praksisen fører til økt omsetting av kjemikaliene som Monsanto produserer og som gjør virksomheten til et av verdens mest innflytelsesrike konserner


Endret 02.03.2012 13:09 av franks76
franks76
01.04.2012 12:33
#980Pinchita the Seal was nursed back to health at a nearby hotel after she was found caught in a fishing net. She now returns from the sea daily to visit the hotel and rest. - at One World One Ocean.
Phoebus
01.04.2012 13:41
#10049

Det merkeligste er at fylkenes miljøidioter hindrer oljeindustrien i å brenne eller grave ned brennbart avfall, slik at de må kjøre det til Sverige og brenne det der.

Ekstra forurensning skapt av fylkenes miljøavdelinger.
franks76
16.06.2012 19:36
#1129

Monsanto May Have To Repay 10 Years of GM Soya Royalties In Brazil

"Biotech giant Monsanto is one step closer to losing billions of dollars in revenues from its genetically-modified Roundup Ready soya beans, after the Brazilian Supreme Court ruled the company must repay royalties collected over the past decade. Since GM crops were legalized in 2005, Monsanto has charged Brazilian farmers royalties of 2% on their sales of Roundup Ready soya beans. The company also tests Brazilian soya beans that are sold as non-GM - if they turn out to be Roundup Ready, the company charges the farmers 3%. Farmers challenged this as an unjust tax on their business. In April a regional court ruled against Monsanto, though that ruling has been put on hold pending an appeal. The Supreme Court, meanwhile has said that whatever the final ruling is, it will apply throughout the whole country."


Jeg kan felle en tåre for de bøndene som tok livene sine da Monsanto ødela levebrødet deres, men for Monsanto og psykopatene som jobber for de er det bare å ønske dem der ingenting gror.
franks76
17.08.2012 20:29
#1186
Indianernes kamp mot Ford

Am. dokumentar. I 1955 bygget Ford Amerkas største bilfabrikk i New Jersey. De dumpet flere hundre tonn giftig avfall i gruvesjakter. Resultatet var katastrofalt: Medlemmer av Ramapough-indianerne ble forgiftet. Mange ble syke og døde av kreft. Kvinner aborterte. Wayne Mann, en av stammens menn, gikk i bresjen for søksmålet mot Ford-giganten. En dokumentar fra HBO.

Tilgjengelig til 31.08.2012, kun i Norge.

Beins
09.07.2017 23:12
#10845

Dyrenes ebola?

Prioner må være noe av det farligste som naturen har klart å utvikle. Sykdomsfremkallende proteiner som overlever ute i naturen i mange år og kan bli tatt opp i planter, og som kan levere massedød. Vi husker Kreutzfeld Jacobs og Kugalskap.

Nå skal 2000 villrein skytes for å prøve å utrydde prionsykdommen skrantesyke i Norge.

Samtidig har man funne en syk elg i Norge, den hadde en type prion som ikke er sett noe sted før i verden. Skummelt.
I Nord-Amerika står hele hjortestammer i fare for utryddelse. Spørsmålet en lekmann stiller er om noen dyr kan utvikle immunitet mot prionsykdommer selv om de fleste stryker med?

En ny sykdomstype?

Selbu, mai 2016: Ei avmagra elgku observeres av tilfeldig forbipasserende, som reagerer på dyrets merkelige adferd.− Det var tydelig at dette var et veldig sjukt dyr. Hun var helt fjern, hadde ingen fluktreaksjon, forklarer viltansvarlig Unni Killi i Selbu kommune.Elgen blir avliva og sendt til veterinærinstituttet. Analyserapporten kommunen får tilbake forteller at elgkua har Chronic wasting disease. Noen uker seinere blir en død elg funnet i elva Nea som renner gjennom Selbu.− Resultatet fra den forrige obduksjonen gjorde at vi ville få undersøkt dette dyret også, sier Killi.

Svaret er som fryktet - også denne elgen tester positivt for Chronic wasting disease. Prionforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet ser imidlertid at noe er annerledes hos disse to dyra. Prionene fordeler seg ikke i hjernen slik de normalt sett gjør det hos dyr med denne sykdommen - slik de gjorde det hos villreinsimla. Dette er nytt.− Jeg så tydelige forskjeller allerede etter de første prøvene. Dette er en type prioner som ikke er registrert før, heller ikke i Nord-Amerika, sier Benestad.


https://www.nrk.no/viten/xl/marerittsykdommen-1.13122187

Endret 09.07.2017 23:14 av Beins
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter