Du er her: Forside > POLITIKK > P O L I T I E T
P O L I T I E T
Beins
18.09.2017 15:31
#11160

Jensen er dømt for medvirkning til innførsel av flere tonn hasj, og rammes ekstra fordi han er politimann. Cappelen har innført hasj for nærmere 1 mrd kroner, og Jensen har bidratt aktivt iflg dommen. Det gir så streng straff i Norge.
Så kan man si at hasj bør legaliseres, og da er spørsmålet hvem som får tillatelser til import etc. Men foreløpig er hasj en meget forbudt vare.

Men klart at Breivik bør få mer enn 21 års forvaring, og det får han vel i praksise også etter nye rettsrunder når han har sittet tida.
Stockamateur
18.09.2017 15:33
#12155

Jeg er enig Rune.

En ting som klart er feil, er summene Jensen skal ha fått. Etter mengden Cappelen har importert, og pengene Jensen skal ha mottatt, regner jeg meg frem til at Jensen skal ha fått 15 øre grammet for noe som blir solgt for det 1000-dobbelte. Jeg hadde, som korrupt snut, ikke løftet en finger for den "belønninga"!
Stockamateur
18.09.2017 15:33
#12156

Breivik skulle vært hengt opp på torget.
Stockamateur
19.09.2017 10:58
#12158

Beins

Hasj er en forbudt vare ja, men ikke "meget" forbudt. Hasj er legalisert i mange land, i motsetning til f.eks. heroin, amfetamin og de fleste andre tyngre droger. Det er politiske (ungdoms)partier som er for legalisering også her til lands. Og aktoratet har, som vanlig i slike saker, ingen som er offer for forbrytelsen. Hvis hasj hadde vært legalisert her, som i Colorado, hadde saken forduftet som dugg for solen. På slutten av 20-tallet var alkohol forbudt. Hva hadde forsamlingen sagt hvis alkohol smuglere hadde fått 21 år???

Det jeg vil frem til er at det er ingen proporsjoner i det hele tatt når hasjsmuglere, og deres "hjelpere", får 21 års fengsel, når voldtektsmenn får noen få år, dreper de dama etterpå kanskje 10-12 år, mord samme størrelseorden, mens 21 år spares til massedrapsmenn som Breivik.

Når det gjelder Jensens rolle er det klart at hvis retten finner det bevist at han har hjulpet Cappelen direkte, må han få for det! Men her er vi i grenseland, det er forskjellige fraksjoner innen politiet. Noen mener det er nødvendig å la mindre alvorlige forbrytelser passere, for å få opplysninger fra kriminelle om mer alvorlige forhold. På den motsatte fløyen har man de som absolutt ikke vil ha noen dialog med forbrytere, og som har vært kritisk til X-ray, Jensen og hele modellen. Uavhengig av korrupsjon. Jeg aner at påtalemyndighetene og dommer Kim Heger tilhører den siste fløyen. Disse er negative til Jensen i utgangspunktet.

Som politi ville jeg tilhørt "dialog" fløyen. F.eks. ville jeg glatt oversett innførsel av hasj for å kunne oppklare grovere forbrytelser, inklusive bl.a. smugling av heroin og tyngre droger. Men jeg hadde ikke tatt imot penger for det, der går grensen mot "korrupsjon", mener jeg. Jeg hadde nok klart å skaffe meg nesten like mange fiender som Jensen blant kollegaene, selv uten korrupsjonspoenget.

Jeg er altså ikke uenig i at Jensen må straffes hvis han har fått spenn av Cappelen, men straffen er helt på jordet!
Stockamateur
19.09.2017 11:04
#12159

Er det noen her som med hånda på hjertet kan si at Jensen fortjener samme straff som Breivik???
OldNick
19.09.2017 11:28
#19499

Enig med Stockamateur.
tas1
19.09.2017 11:37
#13885

Enig, og han er dessuten ikke ferdig/endelig dømt enda - lagmannsretten neste, og så høyesterett.

Endret 19.09.2017 11:37 av tas1
Beins
19.09.2017 12:24
#11164

Stockamateur.

Vi skiller mellom jussen og moral/politikk i denne saken.
Juridisk er dommen helt OK ut fra norsk lov og rettspraksis når de først ble kjent skyldige - begge de tiltalte kvalifiserte til 21 år fordi mengdene var så enorme og for Jensens del at han var politimann. Smugling av 13,9 tonn hasj til en verdi av 820 mill kr gir veldig streng straff i Norge. Cappelen fikk 30% rabatt fordi han tilsto og dessuten bidro til å felle Jensen.

Du er uenig i selve det juridiske grunnlaget - lovverk og anvendelse, og det er greit. Det kreves politiske beslutninger i Stortinget for å endre slike ting. Med legal hasj kan grunnlaget for et slikt krim-imperium muligens falle bort. Og kanskje får vi det en gang - men det vil gå i flere steg.
Avkriminalisering av bruk, mindre doser. Dernest lovlige salgskanaler og lisenser for import etc. et rammeverk for virksomheten.

Valium og metadon er lovlige å bruke i Norge med restriksjoner, men det er streng straff for smugling og distribusjon. Så det er flere muligheter for oppmykning av lovverket.

Personlig mener jeg at folk som bygger opp et forbrytersyndikat i hundre millioners klassen må få streng straff. Cappelen er en mafiaboss. Det gjelder og politifolk som bistår forbryterne - selv om avkriminalsering av bruk/små mengder hasj kanskje er fornuftig.

Jeg har påpekt tidligere at massedrapsmenn fortjener strengere straff enn hasjsmuglere, selv i mafiaklassen. Det kunne ordnes med høyere maksimumsstraff, eks 30 år, foreløpig er flertallet imot det. Derfor må man ty til forvaring og trikse lang straff via nye forføyninger mot den innsatte.

Dersom hasj blir lovlig i små mengder, mens smugling er forbudt. Da bør storsmuglere/syndikater fremdeles straffes trengt, slik det også er med alkohol. Noe lavere enn idag, men max opp mot 10-15 år.

Dommen mot Jensen var godt underbygget etter mitt syn. Hans forklaringer om penger eller at han ikke visste at Cappelen var storsmugler, var syltynne. Men det er ikke gitt at han blir funnet skyldig av en jury fordi der spiller følelser en større rolle, og det er så mange detaljer i bevisførselen.
Ingenting er avgjort. Høyesterett vil ha marginal betydning i denne saken, lagmannsretten blir helt avgjørende.

Jeg kan legge til at selve skatteunndragelsen av de 820 mill, merverdiavgift og inntektsskatt på fortjenesten, utgjør flere 100 mill og ville gitt 10-15 års fengsel selv om varen var lovlig.

Endret 19.09.2017 12:43 av Beins
renud
19.09.2017 12:41
#16474

Stokkis.
Jeg deler din "følelsesmessige" reaksjon på dommens lengde, spesielt sett opp mot at masse- og barnemorderen Breivik tilsynelatende fikk samme straff, i antall år.

Men jeg deler også Beins' rasjonelle-/følelsesløse tilnærming, ettersom en slik faktisk er helt nødvendig dersom et rettssamfunn skal fungere.

Vi hverken skal eller kan ha et rettssamfunn hvor dommeren lar seg påvirke av en folkeopinion eller av politikere av ymse slag, og med ymse agendaer, som Jensen-"klemmeren" Tybring-Gjedde.

Og en liten notis til slutt.
Breivik har i realiteten fått reell livsvarig straff. Han vil aldri, noensinne slippe ut. Den er et resultat av politisk påvirkning av systemet, og går over hodet på rettsvesenet, og er unntaket jeg er villig til å akseptere for at vårt tilgivende rettssystem faktisk skal fungere.

Endret 19.09.2017 12:43 av renud
dr. Stockman
19.09.2017 14:11
#17254

Resultatet blir selvfølgelig det samme i Lagmannsretten. Ingen som er ved sine fulle fem kan være i tvil om Jensens skyld. Om det var mulig så er det over 100% sikkerhet for at han er skyldig. Det spiller ingen rolle for ham at hasj er en relativt uskyldig vare. Han er funnet skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til storstilt kriminell virksomhet i egenskap av å være politimann. Det er langt mer samfunnsskadelig enn et enkelt drap. Det er ikke bare enkeltpersoner som skal beskyttes av vårt lovverk, men også samfunnet og samfunnssystemet. Dette blir en form for terrorisme rettet mot de mekanismer og strukturer et sivilisert samfunn er avhengige av. Og fordi en slik undergravende virksomhet er så alvorlig så mener jeg Cappelen burde fått større rabatt enn han fikk. 10 år burde vært tilstrekkelig.

Når det gjelder Jensen så burde dommen vært på 20 år. Slik det er nå har han lite å tape på å anke dommen (utover bryderiet med å sitte i retten),og det burde absolutt ligget en gulrot der på 1 år for å spare samfunnet for store utgifter. Slike saker skulle uansett gått direkte til Lagmannsrett, og det er ganske uforståelig hvorfor man først skal bruke måneder i Tingretten. Det er et ressurssløseri uten sidestykke.

Et poeng i sammenligningen med Breivik er at selv om Breiviks forbrytelse var usedvanlig brutal og omfattende så ble den utført av ideologiske grunner og ikke til selvberikelse, og følgelig forelå det heller ingen fluktplan for å unngå samfunnets straff. Jensen derimot gjorde alt for å skjule forbrytelsen, og hadde ingen andre motiver enn grådighet.

Endret 19.09.2017 14:14 av dr. Stockman
tas1
19.09.2017 14:21
#13886

Hvis man ser denne saken isolert sett, så vil 10 år (minus en tredjedel for normal oppførsel = 3,3 år) minus 2,5 år i varetekt bety at Cappelen er ute om ca. 4 år. Er du ved dine fulle fem Stockman?
tas1
19.09.2017 14:38
#13887

I ti år var Øyvind Nordgaren Eirik Jensens nærmeste sjef i politiet. Nordgaren har aldri hørt rykter om at Jensen skal ha hjulpet Gjermund Cappelen.

Fra 2001 til 2011 var han Eirik Jensens nærmeste leder på seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. I 2008 og 2009 var Nordgaren fungerende sjef for hele avdelingen som besto av mer enn 250 politifolk.

Øyvind Nordgaren sier til TV 2 at verken han, eller noen av de andre lederskikkelsene i avdelingen, var kjent med ryktene.

- Slike signaler kom verken til meg eller til Iver Stensrud som i lange perioder var leder for hele orgkrim-avdelingen.
dr. Stockman
19.09.2017 15:51
#17255

I USA (i mange stater ihvertfall) ville Cappelen blitt tilbydd immunitet om det var avgjørende for å felle et råttent egg i politiet. Cappelens forbrytelse er dessuten bagatellmessig sammenlignet med Jensen (bortsett fra omfanget da).
tas1
19.09.2017 16:18
#13888

På Filippinene ville Cappelen blitt skutt uten dom, så jeg skjønner ikke hvor du vil hen med å vise til andre land i denne saken.
dr. Stockman
19.09.2017 16:31
#17256

Nå er vel USA langt mer sammenlignbart enn Filippinene (men det vet du kanskje ingenting om), og der ville jo også Jensen blitt skutt. Så vidt jeg vet har Cappelen aldri ranet eller bestjålet noen, og forbrytelsen er vel mer på linje med salg av hjemmebrent. Jensens forbrytelse stiller i en helt annen klasse, og det er jo ikke for ingenting at eksperter har uttalt at hvis straffeskalaen hadde gått høyere opp så hadde det blitt langt mer enn 21 år for Jensen. Hvis du mener at Cappelens og Jensens forbrytelser er likeverdige så er du sannelig på ville veier.
tas1
19.09.2017 17:07
#13889

I USA (i mange stater ihvertfall) blir svarte skutt av råtne egg i politiet hvorpå de så blir frifunnet (av andre råtne egg). Sammenlignbart med Norge?

Poenget mitt (hvis du i det hele tatt gidder å skjønne det) er at du kan finne akkurat det landet som passer deg til å sammenligne med, sålenge det passer sammen med din argumentasjon.


"Så vidt jeg vet har Cappelen aldri ranet eller bestjålet noen, og forbrytelsen er vel mer på linje med salg av hjemmebrent."

Er du fullstendig lam mellom ørene?

renud
19.09.2017 17:49
#16475

Stockman
Bestikkelse av offentlig tjenestemann, regnes også i Norge som en særdeles alvorlig forbrytelse.

Det samme gjør smugling i det omfanget Cappelen ble arrestert og dømt for, uavhengig av hva man måtte mene om eventuell legalisering av hasj, ettersom det var forbudt da han organiserte smuglingen i et kriminelt nettverk. Da griper også mafia-paragrafen inn.

Du er forøvrig ikke å anse som naiv, så hvordan du kan tro at Cappelen kun har vært ute på søndagstur, i et kriminelt nettverk som har smuglet for nær 1 milliard NOK, uten å ha tråkket andre på tærne på måter kun kriminelle behandler hverandre og andre uskyldige, det er meg en gåte.
renud
19.09.2017 17:55
#16476

Fra litt tilfeldige kilder i miljøet rundt og i berøring med Cappelen, vet jeg faktisk at ikke en eneste av disse noensinne vil kunne si noe som helst belastende om denne mafiabossen (det er det han var, og sikkert også er innenfor murene og derfra også fremdeles utenfor murene), uten å måtte frykte for både egne og familiens/nærstående liv og helse i all fremtid. Mannen er farlig. Punktum.
dr. Stockman
19.09.2017 18:30
#17257

Nå er jo ikke Cappelen dømt for å "være farlig", og ingen av oss vet nok noe særlig om i hvilken grad han kan være farlig. At han har kunnet drive på uten å bli tatt skyldes jo den som hadde plikt til å arrestere ham, så det må jo være åpenbart at Jensen er den virkelige lovbryteren her. Han kunne plassert Cappelen bak lås og slå når som helst han måtte ønske det. Og nå er det jo faktisk Cappelen selv som har grunn til å være bekymret for egen sikkerhet, og det er jo også derfor han ikke har gitt informasjon om medsammensvorne.

For øvrig er jo det mest klanderverdige akkurat nå at Cappelen må sitte bak lås og slå frem til Lagmannsretten sier sitt, mens Jensen går fri uten restriksjoner. Tross en enstemmig dom kan han enkelt og greit unndra seg denne dommen ved å dra til et land uten utleveringsavtale med Norge. Det ville jo vært ekstra fristende hvis han har saltet ned noen millioner et sted utenfor landet.
renud
19.09.2017 18:48
#16477

Korrupsjon, det å bestikke eller ta imot bestikkelser
"Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel i inntil tre år. Medvirkning straffes på samme måte. Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år, jf. § 388."

Det er vel her liten tvil om at både Cappelen, og Jensen, her kvalifiserer for maksimumsstraffen 10 år.

Nok om det.

Som vanlig, Stockman, slutter du ikke å forundre med dine påstander og konklusjoner. Din oppfatning om grovheten i Jensens forbrytelse(r), bruker du på en, for meg, fullstendig uforståelig måte til å skjønnmale/nedgradere Cappelens forbrytelser, noe som er mildt sagt håpløst.

Cappelen oppstod ikke pga Jensen, Jensen oppstod pga Cappelen. Det at Cappelen nektet å uttale seg om noen av sine medsammensvorne, bortsett fra om Jensen, burde vel få det til å ringe noen bjeller selv hos deg.

Det viser nemlig at Jensen ikke var en uerstattelig brikke i denne mafiastrukturen, og også at Cappelen er/var fullstendig klar over at han heller ikke var det. Han var kun akseptert som leder, og han, hans familie og nærmeste lever kun i relativ trygghet så lenge han ikke bryter den såkalte Omert-kodeksen.

Endret 19.09.2017 18:59 av renud
tas1
19.09.2017 18:50
#13890

Det du tydeligvis ikke ønsker å ta innover deg Stockman er at Cappelen også er tiltalt og venter på dom i en annen sak.
Der har de med-sammensvorne allerede fått henholdsvis 16 år, 15 år, 13 år, fem og et halvt år, ni år og fem år i fengsel (+ en som er etterlyst) for grove narkotikaforbrytelser.
Cappelen fremstår som lederen av dette nettverket, og 4 av de tiltalte, inkludert Cappelen, er funnet skyldig etter mafia-paragrafen.

Men du kan likevel ikke forstå at Cappelen ikke også kan få gå fri (siden Jensen gjør det), for dette er jo kun på linje med hjemmebrenning og salg av sprit.
renud
19.09.2017 21:06
#16478

TV2 nå:
Alle saker hvor Jensen har vært involvert, skal nå granskes. Spesielt skal det sjekkes om han kan ha tatt ut gjenger/kriminelle, for med det å beskytte egne, kriminelle kontakter.
yemaya 2
19.09.2017 23:09
#8683

Jensens største bommert var da han sa at Cappelen var ren. Han skulle sagt at han trodde Cappelen var en småfisk.
Da hadde Jensen, som selv var en småfisk i forbryternes akvarium, fått det han fortjener, 3-5 år, inkludert strafferabatt for sine gode gjerninger.

Endret 19.09.2017 23:10 av yemaya 2
tas1
20.09.2017 09:29
#13891

Hvis Jensen serverer en blåkopi i lagmannsretten uten å gå (mye) dypere i sin forklaring og innsikt, så vil nok resultatet bli det samme som i tingretten - men hvis Jensen skjønner og innser at det nå faktisk står om hans liv, så er det ikke gitt hva som blir utfallet (eller hva som vil komme frem).

Jeg tror at tingretten bare var et forspill der Jensen håpet at tvilen som ble presentert var nok. Slik ble det ikke, så derfor tror jeg at alle filtre vil være borte når lagmannsretten står for tur. Jensen har ikke lenger noe å tape!
Beins
20.09.2017 12:13
#11169

Dommen var et presistjenederlag for forsvarer John K. Elden som har gått veldig høyt på banen med at det ikke var grunnlag for tiltale overhodet i denne saken.

Dersom Elden bestemmer, blir det et offensivt løp også i lagmannsretten ifølge Dagbladets:
- Dommen er veldig god fordi den beskriver hva retten har lagt vekt på. Den er derfor også enkel å plukke fra hverandre i argumentasjonen, samtidig som den peker på hva vi må ha mer bevisførsel på i lagmannsretten, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

Eirik Jensen kan endre kursen og innrømme noe skyld for på en måte å kompromisse med påtalen og dermed redusere straffen. Ulempen er at slike kursendringer kan svekke troverdigheten - at man driver en form for spill.

I NOKAS-saken var det stor endring fra tingrett til lagmannsrett da de tiltalte blånektet i første runde og så la seg på en samarbeidslinje i ankesaken. Det fikk noe straffereduksjon fra tingrettens dom, men ikke mye.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter