Du er her: Forside > POLITIKK > Klimabedraget og vikarierende motiv IV
Klimabedraget og vikarierende motiv IV
blåball
26.02.2017 18:56
#3210

Videre er GolfStrømmen av vestenlig betydning for ett varmere klima dei siste 7 år , men også meget langt tilbake i tid / og over meget mange perioder . ( for eksempel på ca midten av år 1935 tallet før og etter .

Salt og ferskvanns balanse i Nordlige deler av Golfstrømmen er blitt forrykket flere ganger gjennom Verdenshistorien . ( Sørlandet i Norge har en gang i tiden hatt 2000 meter tykk is , hadde da ørkenen ( Sahara ) i Afrika ett frodig og grønt klima . ?
blåball
26.02.2017 18:57
#3211

dagens spørsmål .
Beins
26.02.2017 23:37
#9899

blåball

Endringer i jordbanen og helningsvinkelen skjer over meget lang tid, i vår levetid er endringene meget små og uten betydning for global temperatur.

Isen i Antarktis kan øke i utstrekning i perioder, men volumet vokser ikke mye siden sjøisen er tynnere enn før.

Golfstrømmen er viktig for N-Europa og deler av Atlanterhavet, og mindre viktig for global temperatur siden Europa er en liten verdensdel.
blåball
27.02.2017 08:56
#3212

Global tempratur øker fordi Golfstrømmen er sterkere og varmere , og går lengre nord , lavtrykk med nedbør og varmere vinder går lengre mot nord . ( Og gradvis høgere sol over Nordpolen / helningsvinkel bidrar også . )

Selve Europa er en liten Verdensdel , men områder med hav og land og med områder rundt Nordpolen er dette meget store områder totalt sett .

Beins
27.02.2017 14:47
#9903

blåball

Enten golfstrømmen går her eller der, forsvinner ikke den stigende varmemengden som er lagret i disse vannmassene. Endringer vil ha mest betydning for hvor vi ser oppvarmingen finne sted.

Slik det er nå transporterer golfstrømmen varme bort fra Mexico-gulfen opp til Nord-Atlanteren og deler av Europa. Endrer strømmen seg, vil varmen bli transportert andre steder, helt eller delvis.
skipper*
01.03.2017 17:53
#12524

The Elders ....

"It is only by understanding and respecting each other's positions that we can hope to reach common ground and work towards a more peaceful world."

Endret 01.03.2017 17:54 av skipper*
Akilles
02.03.2017 23:31
#6169

Tyskland nær grønn blackout

Overskyet vær og lite vind gjør at vindkraftverk og solceller nesten ikke gir strøm. I stedet blir det kull, slik at utslippene stiger. Merkel ikke bare bløffer, hun bruker også et astronomisk beløp på noe som ikke virker. Røk stiger fra kullkraftverket Uniper i Hanau.

I følge dailycaller.com holdt Tysklands energiforsyning nylig på å bryte sammen på grunn av katastrofal svikt i energileveransen fra fornybare kilder.

Selv etter å ha pøst inn over 1.000 milliarder euro i det store, grønne hølet, klarer ikke «fornybart» å møte Tysklands energibehov. Planen om å bruke vind og solenergi for å bekjempe global oppvarming, (uten å sjekke om det overhodet er mulig) fungerer ikke. Hvorfor? På grunn av den iboende upåliteligheten til sol- og vindkraftverk, samt politisk motstand mot atomkraftverk. Realitetene og været har tvunget Tyskland til å øke bruken av kull for å generere nok elektrisitet.

Gamle, forurensende kullkraftverk subsidieres for å stå parat, fordi man plutselig oppdaget at Tyskland har vær. (Surprise!) Disse blir heller ikke modernisert, nettopp fordi alle subsidier går til «fornybar» energi - som igjen er den eneste måten å få disse prosjektene til å «lønne» seg. Kull dekker nå 44 prosent av Tysklands kraftbehov, og dette sørger igjen for at Tysklands CO2-utslipp øker med 28 millioner tonn hvert år som følge av det foreløpig imaginære «grønne skiftet»,

Tyskland ønsker nå å kvitte seg med en vindkraftkapasitet på 6.000 megawatt innen 2019. Akkja. Sånn går det når man vedtar fremtiden i stedet for å skape den.
mats2005
02.03.2017 23:41
#12865

I Danmark går den grønne kraftproduksjonen så det griner. Hele landets kraftbehov ble produsert av vindkraft denne uken. Det er jo imponerende ikke sant.
renud
03.03.2017 00:05
#14936

Akilles.
Jeg blir helt matt av ordbruk, formuleringer og fakta-synsing i artikler du linker til. Ikke helt uventet, var også denne fra Dokument.no.

Please excuse my French, men hvem faen er denne Kent Andersen, som har klippet og limt dette mølet, og hva slags bakgrunn har han for at all synsingen hans skal kunne tas imot med et snev av velvilje?

Hender det at du sjekke kildene dine, før du linker til så til de grader åpenbar Fake News?
mats2005
03.03.2017 08:33
#12866

Ikke for å stigmatisere, og uten relevans eller noen som helst videre sammenheng med tåpikkinnhold så var vel Dokument.no favorittblekka til ABB en stund.
Akilles
03.03.2017 08:52
#6170

Renud
Så er du i gang igjen med person angrep i stedet for og kommenter saken.

Jeg har sagt det før og kan gjerne si det igjen uten at jeg tror det hjelper:
Dersom du ikke har noe du skulle ha sakt om saken, hvorfor sier du da det her, gang på gang?

I innlegg #14886 skriver du. "Jeg er så langt fra en "sosialist" som det er mulig å komme."
Men, hvis noe ser ut som en and, svømmer som en and og kvekker som en and, så er det ...Skap sosialist på vei ut av Skapet? Det starter alltid med kraftig fornektelse, før man tar skrittet fult ut. (av skapet)

Dersom du ikke ved hvem Kent Andersen er og ikke greier å finne det ut selv, så har du et stort problem som ikke jeg kan hjelpe deg med. Prøv og spør en av pleierne.
Akilles
03.03.2017 09:19
#6171

mats2005
Det er mulig, det er det MSM forteller oss, men han hadde atskillig fler innlegg (kommentarer) i Aftenposten og andre medier en han hadde i do.no. (hvor han ble avist) Forskjellen var at do.no valkte å trykke alle kommentarene etter attentatet, mens de andre media slettet alt han hadde skrevet for å skjule at han hadde hatt "kontakt" med dem. Document.no kan anbefales for de som vil fordype seg og delta i diskusjoner om forskillige evner.. For og kommentere så er det viktig og lese det man kommenterer.

Endret 03.03.2017 09:32 av Akilles
Beins
03.03.2017 14:24
#9909

Kent Andersen er en Fr.per og ekspert på overfladiske kommentarer.

Om vindkraft og solkraft er det helt innlysende for en 5.klassing at den varierer og derfor krever back up kapasitet. Vinter, overskyet og vindstille begrenser produksjonen. Så lenge man ikke har gode lagringsteknologi, er gasskraft den beste erstatningsløsningen


Det som skaper problemer i tyskland, er nedbygging av kjernekraften. Det skaper behov for forurensende kullkraft.

Hva enn Andersen mener, er Energiwende meget populært i Tyskland, selv om strømprisen går opp.
renud
03.03.2017 14:59
#14939

Akilles #6170
Ville vel vært litt forsiktig med å uttale meg, når brunfargen, som hos deg, synes så tydelig.
Beins
03.03.2017 19:02
#9910

NOAA: De 9 varmeste årene siden 1880 målt som avvik fra gjennomsnittet 1900 -1999 på 13,9 grader. Trenden er meget tydelig.

1 2016 0.94
2 2015 0.90
3 2014 0.74
4 2010 0.70
5 2013 0.67
6 2005 0.66
7 2009 0.64
8 1998 0.63
9 2012 0.62

NOAA måler temperatur ved jordoverflaten - de har flere tusen målestasjoner ut over kloden. Målingene til NOAA har noe forskjellig resultat fra UAH og RSS som måler temperaturen høyere oppe i atmosfæren ved hjelp av noen få satelitter ute i rommet. Egentlig måler de lys-stråling fra atmosfæren som blir regnet om til temperatur ved hjelp av en hemmelig algoritme. Den største forskejllen er at satelittene har langt større utsalg på EL Niño år.
Akilles
03.03.2017 19:05
#6172

Over 1.000 milliarder euro i det store grønne hølet og øktene strømpriser og en utslipp økning på 28 millioner tonn CO2- hvert år.

Og energiwende er meget populært i Tyskland?
Man skal høre mye rart før ørene faller av. Er dette sant, så viser bare det at tyskerene er svært motagelig for klima propaganda..

Endret 03.03.2017 19:06 av Akilles
Beins
03.03.2017 19:23
#9911

Akilles

Fake News! Tyskland er de beste på CO2-reduksjoner i Europa - status per 2015 var 27,9 % og 349 mill tonn reduksjon fra 1990. 2016 hadde en mindre økning på 0,9 prosentpoeng. Det er fremdeles 27 % ned.

Spørsmål til Akilles: hvorfor synker utslippene i Tyskland?
Hvor stor del av el-produksjonen i Tyskland er fornybar?

En meningsmåling i 2015 ga 60% for og 18% mot Energiwende.

En måling i 2016 ga 88% støtte forutsatt mindre kostnad for husholdningene.
mats2005
04.03.2017 09:45
#12873

Trump og hans venner tar i et tak for miljøet
Akilles
04.03.2017 10:17
#6179

Beins
Her er artikkelen som Kent Andersens innlegg bygger på. (Og mitt.)
Så kan de som leser her selv prøve og avgjøre hvem som kommer med "Fake News".
Det er også en del linker i denne artikkelen som bør leses av de som vil fordype seg i problemet..

Germany Facing Mass Blackouts Because The Wind And Sun Won't Cooperate Read more: http://dailycaller.com/2017/02/28/germany-facing-mass-blackouts-because-the-wind-and-sun-wont-cooperate/#ixzz4aLZ3drte

As a result of green energy's rampant unreliability, Germany plans to cap the total amount of wind energy at 40 to 45 percent of national capacity, according to a report published by the German newspaper Berliner Zeitung. Germany will get rid of 6,000 megawatts of wind power capacity by 2019.

All of Germany's subsidies and support for green energy have sharply increased power prices, with the average German paying 39 cents per kilowatt-hour for electricity. The average American only spends 10.4 cents per kilowatt-hour by comparison.

Endret 04.03.2017 10:22 av Akilles
Beins
04.03.2017 13:00
#9912

Akilles
Du kommenterte ikke tallene mine.

Når det gjelder artikkelen, baserer den seg på et departements-notat om fornybar strøm - og en konsulentrapport fra en kritisk tenketank, Green group, som er imot dette utkastet.

Fornybar strøm utgjør 33% iflg artikkelen.
Grunnlaget for suksessen (oversatt): Technical progress has led to the fact that wind power on land is by far the most favorable type of renewable energy - at a cost of six to a maximum of nine cents per kilowatt hour. New coal-fired power plants can not produce electricity either.

Regjeringsnotatet anbefaler 40-45% fornybar strøm i 2025.
Ifølge den kritiske tenketanken vil dette (40%) nås allerede i 2019 og dermed ingen nye installasjoner etter 2019.Resonnementet er da at ved stopp i 2019 vil det forsvinne kapasitet på 6000 MW fram til 2025 fordi gamle vindmøller ikke blir erstattet. Men da havner man godt under målet på minst 40%.
En selvmotsigelse.

Andersen og hans kilde gjør følgende feil:

De sier et notat er en plan. Feil. Planer skal vedtas - ikke et forberedende notat.

Artikkelen i BZ sier ingenting om hvorfor man vil ha 40-45% fornybar og ikke mer. Andersen og den amerikanske avisen skriver så inn at dette skyldes stillstand - ikke til å stole på.

Andersen & Co roter sammen to uavhengige dokumenter til en felles presentasjon. Notatet har ingen mål om å skrape 6000 MW vindkraft.
Mens kritikken av notat sier at det kan bli en konsekvens, og at notatet derfor må skrinlegges.

Andersen og avisa blander sammen det som passer dem, og lager en pannekakerøre mot fornybar energi.

Hva TyskLand kommer til å vedta en gang, er en helt annen skål.

Endret 04.03.2017 13:02 av Beins
renud
04.03.2017 13:20
#14953

Akilles
Pussig at du ikke har fått med deg at selv IEA nå tatt til seg at kostnaden for elektrisitet produsert med sol- og vindkraft faller med 20-30% årlig, at elektrisitet produsert med sol allerede er billigere enn kull, at elektrisitet produsert med vind allerede ar billigere enn kull og snart billigere enn elkraft produsert med "olje" (hovedsakelig gass), og at både elektrisitet produsert med sol og vind i løpet av noen få år vil være billigere enn all annen el-produksjon med alle andre innsatsfaktorer.

Helt uten subsidier, annet enn incentivene som ble innført i oppstartsfasen og som nå fases ut i de fleste land.

De første storskala-anleggene for produksjon i hydrogen ved elektrolyse, hvor det brukes overskuddsstrøm fra sol- og vindkraft (som i perioder ikke kan kjøres inn i nettet) er allerede på vei, noe som indirekte reduserer kostnaden for sol- og vindkraft enda mer.

Denne så godt som 100% clean energy-hydrogenen kan enten forbrennes sammen med gass, altså erstatte en del av naturgassen som brukes til å produsere strøm, eller i dag forbrennes i industrien og i millioner av privathusholdninger i spesielt Europa, eller brukes av både personbiler og transportbransjen etter hvert som et nett av landsdekkende fyllestasjoner kommer i hele Europa, Kina, Japan, Korea, USA, Canada og etter hvert i resten av verden.

Når vi er der, sannsynligvis senest innen 2030, muligens før, vil verdensøkonomien allerede lenge før ha fått en boost av en både billigere og utømmelig energi enn vi noen gang har hatt tilgang til i historien.

Man skal være temmelig fossil i tankegangen for ennå ikke å ha forstått dette, men sånn har det alltid vært ved kvantesprang i utviklingen.

Endret 04.03.2017 13:28 av renud
renud
04.03.2017 13:38
#14954

Her er et av mange eksempler på forsøk som allerede er igangsatt, og vinklingen er meget interessant dersom den også blir lønnsom:

Hydrogen may hold key to storing wind power
A system that could make renewable sources of power more reliable has begun operating in Germany, marking a milestone for a new energy storage system, the companies involved say. The plant converts surplus power from wind turbines into energy-dense hydrogen gas and is one of several efforts in the area of energy storage that are attempting to boost renewable power sources.

A major barrier to wider adoption of renewables has been the inconsistency of obtaining energy from wind that doesn't always blow and sun that is hidden at night. Germany's new power-to-gas system, built by Canada-based Hydrogenics for E.ON, a German utility, takes advantage of the wind's tendency to blow hardest at times when there isn't a lot of power demand, according to E.ON. The 2-megawatt facility uses the excess power from wind turbines to fuel a chemical reaction that produces hydrogen from water [electrolysis], Daryl Wilson, CEO of Hydrogenics, said in an interview.

The plant then feeds the hydrogen into natural gas pipelines, where it mixes with natural gas. The mixture then can be burned in natural gas turbines to generate electricity when needed, Wilson said. The "green gas" displaces natural gas, resulting in less fossil fuel combustion and ultimately more power generated from renewable sources, he said.

The approach has great potential, he said, because existing pipelines can hold enormous quantities of hydrogen. Other systems being developed to store renewable power have limitations. Battery systems, for example, can store large amounts of power, but can be drained in a matter of minutes. Stored hydrogen, by contrast, can fuel existing gas generation plants to provide power when demand rises, Wilson said.

E.ON said the plant operated properly earlier this month during tests. The plant is the largest of its kind and cost about $2 million, Wilson said. While the technology holds promise, it takes a lot of wind power to produce the hydrogen gas, said Haresh Kamath, program manager for energy storage at the Electric Power Research Institute. The process converts about 50 percent of the excess wind power into hydrogen, with the remainder required to fuel the chemical reaction, Kamath said. In addition, the hydrogen, when burned, produces power at about the same rate as natural gas, with a maximum efficiency of around 60 percent, Kamath said. The system also depends on natural gas turbines, meaning that it does not do away with the need to burn fossil fuels, though the hydrogen does provide a renewable replacement, he said.

Disclaimer fra IEA: "
Information or material of the Technology Collaboration Programme (TCP) on Clean Coal Centre (CCC TCP) (formally organised under the auspices of the Implementing Agreement for the IEA Clean Coal Centre), does not necessarily represent the views or policies of the IEA Secretariat or of the IEA's individual Member countries. The IEA does not make any representation or warranty (express or implied) in respect of such information (including as to its completeness, accuracy or non-infringement) and shall not be held liable for any use of, or reliance on, such information.
"
Beins
04.03.2017 13:42
#9913

Mest effektive til nå:

Vattenfall har estimert lønnsomhet ved pris 40 øre per KWH fra Krigers flak i Danmark (havmøller). Det er meget bra.

Solarpack har estimert lønnsomhet ved 25 øre per KWH fra solkraft i Chile.

Begge er uten subsidier.
renud
04.03.2017 13:53
#14955

Synd at all diskusjon om renewables foregår på en topic med denne konspirasjonsteori-tittelen:
"Klimabedraget og vikarierende motiv IV
Beins
04.03.2017 14:05
#9914

Med 1053 innlegg er det vel på tide å stenge denne tråden, og å opprette en ny
med tittelen: Klimautfordringen og fornybar energi V.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter