Du er her: Forside > POLITIKK > Grønn energi - elbiler/sykler - en revolusjon ?
Grønn energi - elbiler/sykler - en revolusjon ?
OldNick
19.09.2014 10:21
#16051

Det er trist å se at Oslo har fått inn så stokk dumme politikere som rett og slett ønsker å bedrive samfunnskadelige politisk virksomhet i sin maktposisjon.

Guri Melby er en fare for Oslo som godt fungerende hovedstad for næringsliv, innbyggerne i byen og samfunnet rundt.

I sin streben etter å være fremst i linjen for "å være med å redde verden" skys ingen midler.

Ei heller å hjernevaske opinionen, og særlig den/de neste generasjonene gjennom å spre feilinformasjon og propaganda og kle det inn som kunnskap gjennom skolen.

NRK er overfylt med propagandaprogrammer om at verden går til helvete om vi ikke gjør noe med CO2-utslippene. Av stupide programledere som ikke tør å stille de kritiske spørsmålene til NGO'en som Zero og Bellona og politikere som ikke har noen forutsetninger til å forstå sammenhengene i naturen, og omgir seg med ja-forskere som dytter på med de samme illusjonene.

jeg synes det var befriende å høre F.Hauge's hjertesukk om at det var utrolig tungt å drive klimakampen (ifm. begeistringen om at "ozonhullet tetter seg"). La oss gi han nye, harde år å slite seg ut på denne hallusinasjonen han er besatt av.

Vil ha eget elbil-felt i Oslo

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) i Oslo utreder et forslag om å gjøre om det midtre av de tre feltene på E18 til et eget miljøfelt for elbiler og næringstrafikk


NTB/Hegnar.no
18.09.2014

Det er klart at kollektivtrafikken skal ha første prioritet. Men som et mulig fremtidig alternativ har jeg nå gitt sekretariatet for den såkalte Oslo-pakke 3 i oppdrag å utrede et nytt miljøfelt, sier Melby til Dagens Næringsliv.

Foreløpig freder Venstre-politikeren det omdiskuterte elbil-privilegiet om tillatelse til å kjøre i kollektivfeltet ut 2015.

Hennes idé er å la busser og kanskje drosjer få dagens kollektivfeltet alene. På dagens E18 er tanken at felt to av tre blir et såkalt miljøfelt - reservert for el- og nullutslippsbiler, næringstrafikk og også for biler med såkalt kamerat- eller samkjøring. Det siste feltet må bensin- og dieselbiler med én eller to personer slåss om.

Utredningen skal fullføres i god tid før sommeren. Men trolig kreves det mye fysisk tilrettelegging. Så det er helt urealistisk at iverksetting kan skje før tidligst i 2016, sier Melby.

Høyres Nikolai Astrup mener forslaget ikke er realistisk, i hvert fall ikke på kort sikt.
______

97,5 prosent av bilene må dele på ett av tre felt

Et eget miljøfelt på E18 vestfra inn mot Oslo vil gi mye lengre køer for vanlige bilister


Øystein Byberg, Hegnar.no
19.09.2014

Samferdselsbyråd Guri Melby har foreslått en utredning om muligheten for ett kollektivfelt, ett miljøfelt og ett for resten av trafikken mot Oslo vestfra på E18

«Vanlige» bilister må regne med mye mer tid på turen til Oslo sentrum dersom forslaget blir en realitet, skriver DN.

Klart det blir mer. Men trafikken er «plastisk» Det er umulig å spå hvor mange som vil gå over til kollektivtrafikk. Kanskje flere vil registrere seg som næringsdrivende for å få kjøre i miljøfeltet, sier sjef­ingeniør Kristian Wærsted i Vegdirektoratet.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i Norges Automobil-Forbund (Naf) er skeptisk til forslaget.

Det betyr teknisk sett at 97,5 prosent av bilene på strekningen E18 vestfra mot Oslo sentrum må dele ett felt dersom forslaget blir vedtatt. Dersom vi stenger kollektivfeltet for elbiler, så vil køene på de andre veiene bli 20 prosent lengre. Det vil gi en merkostnad for trafikanter og næringslivsliv på to millioner kroner i døgnet i form av tapt tid, sier Sagedal til DN.
Provence
20.09.2014 13:59
#8418

Fra 7. april-14:

Her er solkraft nå billigere enn både kull- og gasskraft

- Imponerende
Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult, mener prisen på fem cent per kWh er imponerende lav. Han understreker også at prisen er bundet over 25 år, i motsetning til konvensjonelle kraftverk hvor kraftprisen ofte varierer med brenselprisen. Han mener imidlertid dette bare er et skritt på veien.

- Dette er en prisrekord som kommer til å bli slått igjen, det er det viktigste budskapet, sier Thorud.

Det skal sies at prisen er hjulpet av subsidier, i form av en skattekreditt på solkraft. Uten dette ville prisen vært på om lag 8 dollarcent.

Men selv uten subsidier slår denne avtalen 30-årsestimater for kull- og kjernekraft på henholdsvis 10 og 13 cent, mens gasskraft er noe billigere, på 7 cent


Det ville være fantastisk om man klarer å få frem alternativ, gønn energi som står på egne bein uten subsidier i nevneverdig grad. Da kan man la selve klimadebatten ligge rundt brun energi og ødeleggende effekter på miljø fordi alternativene ligger der.

Forøvrig:

Dette elskipet har ingen mennesker om bord

Slik blir verdens første bil- og passasjerferge på batteri
OldNick
27.07.2017 09:17
#19371

UK har, som Frankrike og Tyskland vil forby salg av diesel- og bensinbiler fra 2040.

Dette ser ut som det sprer seg som en "farsott", ihvertfall i Europa.

Men, kan politikerne levere på løftene?

Min påstand er at med dagens batteriteknologi vil det aldri gå, det er ikke nok metall til å få hele verdens bilpark el-drevet med ladbare Li-ion batterier - slik vi kjenner dem idag.

U.K. to Ban Fossil-Fuel Cars by 2040 as Automakers Race to Adapt

- Britain's initiative in electric vehicles follows France
- Local authorities will be able to impose levies on diesel cars

Charlotte Ryan, Jess Shankleman, Bloomberg
26.07.2017

______

For et par måneder siden, kom gruvegiganten Glencore Int. AG ut med anslag over behovet for de kritiske metallene (som de leverer, det må sies, derfor ex. lithium - som de ikke leverer - pr. idag).

Det er oppsummert på følgende grafikk:Der kan vi se at i ekstrem-caset har de regnet ut at BEV-industrien vil etterspørre;

Cu: 20 mill tonn/år,
Ni: 1.8 mill tonn/år, og
Co: 0.68 mill tonn/år

Dette er om ca. 18 år (~2035).

Fra tallene deres kan man indirekte regne ut at dette behovet vil være nok til en BEV-produksjon på ca. 120-130 mill enheter/år.


Idag er verdensproduksjonen av disse metallene:

Cu: ca. 20 mill tonn/år,
Ni: ca. 2 mill tonn/år, og
Co: ca. 0.11 mill tonn/år


Noen som ser problemene?

Kun en markedsnisje skal altså etterspørre en tonnage som tilsvarer hele dagens produksjon av viktige metaller som kobber og nikkel, og ca. 6 ganger dagens etterspørsel av kobolt.

Hva med de andre markedene for disse metallene? de blir ikke borte...


Men markedene vil (selvsagt) fikse denne motsetningen - gjennom prismekanismen.

Dagens markedspriser (for klasse A-produkt/"rene metaller"):

Cu: ca. US$6 000 per tonn
Ni: ca. US$9 000 per tonn
Co: ca. US$60 000 per tonn


Skal vi erstatte dagens bensin- og dieseldrevne bilpark med BEV's, så vil vi måtte se betydelig høyere priser på disse (og andre, som f.eks. Li) metaller som inngår i denne teknologien.

Jeg tror vi i løpet av denne perioden, om ekstrapoleringen av situasjonen som gjøres i dag har noe i nærheten av realiteten å gjøre, vil se priser på disse metallene opp på nivåer som:

Cu: > US$10 000 per tonn
Ni: > US$50 000 per tonn (class A-nickel)
Co: > US$100 000 per tonn

Spesielt for nikkel har prisene de siste par årene vært depressive, og i bunnen av denne syklusen. Ni-gruver har veldig lang utvikling utviklingstid, mye lengre enn kundesiden, noe som fører til ekstra volatile pris-sykluser.

Batteri-markedet kan bli redningen for denne industrien som har vanskelig med å tjene penger over syklusene, særlig for de nye, lavgehaltige lateritt-gruvene, med store prosjekter som de siste 10 årene har vært så kostbare at de trenger $20-25 000 / tonn Ni-priser over syklusen for å ha en rimelig avkastning på investeringene. Historisk har prisene vært ca. $16 000 / tonn over syklusen.

Endret 27.07.2017 09:18 av OldNick
OldNick
27.07.2017 09:19
#19372

Jeg tror også at vi vi se en betydelig differensiering i de ulike Ni-markedene. Idag er etterspørselen etter klasse A-nikkel ca. 700 000 tonn/år, mens 1.3 mill tonn / år anvendes i stålindustrien (til "rustfritt/stainless"), og de etterspør helst klasse B nikkel (typisk ferronikkel-alloy / FeNi med ca. 25% nikkel, 75% jern). Nikkel til batterimarkedet må komme fra klasse A-produksjon. Produksjonen av klasse A nikkel er ca. 8-900 000 tonn / år, og en ny etterspørsel på 1.8 mill tonn / år i tillegg betyr en enorm vekst, langt høyere enn det industrien (klasse A nikkel) har sett historisk (kanskje 2% / år, det meste av veksten i Ni-markedet har kommet fra stålindustrien, dvs. de som helst kjøper klasse B nikkel).

Problemet med pris-anslagene over, er at bilindustrien kan glemme superbillige batterier på $100 per kWh lagringskapasitet, som er målsetningen nå. Til det blir materialkostnadene for høye. I tillegg har vi Li-prisen, som idag er på ca. US$80 000 per tonn. Den må også opp.

En interessant effekt vedr. Li-ion batterier og EV's, er at de i høy grad er resirkulerbare. Men, 18 år tidshorisont er for kort tid til at en slik mekanisme slår inn og reduserer behovet for primær-metaller (fra gruver). Vi ser nå at levetiden for Li-ione batterier kan være 10 år eller mer, men det er for kort historikk til å vise dette med stor sannsynlighet. Men etterhvert vil denne effekte bli betydelig, og resirkuleringsindustrien viktig.


Kilden til grafikken over:

GLEN: Presentation at BofA/ML-conference in Barecelona (PDF)


Frem til 2040 er det lang tid, flere "politiker livstider", og regjeringer skal skiftes mange ganger.

Det er klart, blir det material-mangel vil prisene gå til himmels og BEV-produksjonen vil flate ut. Da vil nok enhver regjering bli tvunget til å tillate alternativer, og det betyr de som går på fossile drivstoff.

Endret 27.07.2017 09:28 av OldNick
Beins
27.07.2017 14:11
#10900

Spørsmålet er tilgjengelige ressurser - hvor godt de er kartlagt, f.eks av råmateriale til lithium. Det kan hende at analysen er helt riktig, det blir stor mangel på sentrale metaller for EV.
Men det er teoretisk mulig at analysen ikke tar høyde nok for nye funn. For mangelbetraktninger har fulgt oss i mange år - f.eks om fosfat, en gammel m-l'er Gert Nygaardshaug, har skrevet mange ganger om den kommende sultkatastrofen grunnet mangel på fosfat til gjødsel. Men vi har fremdeles ingen problemer, og det hevdes at det er massive ressurser tilgjengelig i Nord-Afrika.
Olje var en annen mangelfaktor tidligere, jeg husker da avisen skrev ressursene var bare for 7-8 års forbruk for mange år siden.
Den såkalte Roma-klubben hevdet det ville bli mangel på alt, og at verden ville gå tom for det meste. Det var i 1970 - en av faktorene bak miljø-bølgen.

Kanskje finner de mer til akseptable kostnader?

Hva med havbunnen, kan det være noe å hente der? Enkelte snakket mye om masse nikkel og kobolt for noen år tilbake- nede på havbunnen. Deep sea mining.

Endret 27.07.2017 14:11 av Beins
renud
27.07.2017 21:29
#16244

Dersom dette blir en realitet, vil det i det minste bidra til å løse problematikken beskrevet ovenfor.

2022 Toyota electric car to use solid-state batteries: updated report. Jul 27, 2017

Utdrag:
As the name suggests, solid-state battery cells use a solid electrolyte rather than the liquid used in most lithium-ion cells today.

The claimed benefit of solid-state batteries is that they're less prone to overheating or fire, and their energy density is much higher, meaning longer-range electric cars with smaller, lighter battery packs.

Today, however, solid-state cells remain extremely expensive to fabricate on a mass scale. That's the arena in which dozens of companies are collectively pouring billions of dollars of research and development funding.
yemaya 2
27.07.2017 21:57
#8596

Det kan være snakk om ''graphene based lithium batteries''
yemaya 2
27.07.2017 22:01
#8597

Eller ''graphene-based supercapacitors'' som vil eliminere batterier fullstendig.
Kull er da grunnstoffet man trenger, så det gjelder å ikke brenne opp alt før teknologien er klar.
Beins
27.07.2017 22:36
#10903

AUSTIN, Texas - A team of engineers led by 94-year-old John Goodenough, professor in the Cockrell School of Engineering at The University of Texas at Austin and co-inventor of the lithium-ion battery, has developed the first all-solid-state battery cells that could lead to safer, faster-charging, longer-lasting rechargeable batteries for handheld mobile devices, electric cars and stationary energy storage.


Goodenough's latest breakthrough, completed with Cockrell School senior research fellow Maria Helena Braga, is a low-cost all-solid-state battery that is noncombustible and has a long cycle life (battery life) with a high volumetric energy density and fast rates of charge and discharge. The engineers describe their new technology in a recent paper published in the journal Energy & Environmental Science.

https://news.utexas.edu/2017/02/28/goodenough-introduces-new-battery-technology
yemaya 2
27.07.2017 22:50
#8598

Ulempen med brenselcellebilen er vel den svake akselerasjonen. Med en liten grafenbasert superkapasitator i tillegg er det problemet løst.
yemaya 2
27.07.2017 22:51
#8599

Men jeg er vant til bensinmotoren. Jeg tror neppe jeg skaffer meg e-sykkel før Beins har kommet til Mars.
OldNick
30.07.2017 17:52
#19383

re. renud #16244,

Jeg tror også faststoff-elektrolytt vil bidra til bedre Li-ione batterier, men fortsatt er de (hvis jeg har forstått det riktig) basert på de samme metallene.

Hvis Toyota bidrar til et nytt nivå for lagringskapasiteten og andre vitale egenskaper for EV-batterier, vil det bare forsterke denne teknologien og etterspørselen vi kan forvente.
______

re. yemaya 2 #8596/97

Det som idag utvikles på et universitet kan vi med stor grad av sannsynlighet si ikke blir å se i massemarkedet de første 10 årene. Om 15-20 derimot kan det være mer sannsynlig.

Det tar lang tid å kvalifisere ny batteriteknologi, de skal testes i rigg kanskje 1000-vis opp- og utladninger før man kan si hvor lenge de vil vare.

Tap av kapasitet i batterier er ikke lineært med antall sykluser eller tid, ved et eller annet tidspkt. faller det "over the cliff" og er ubrukelig.
______

re. beins #10900,

Jeg legger videre diskusjon om metall-etterspørsel, tilgjengelighet om mulig mangel/underbalanse over til metall-topic'en under Utenlandsforumet her:

Metall-rally, er Nikkel og Kobolt et alternativ?

Endret 30.07.2017 17:53 av OldNick
renud
30.07.2017 18:25
#16267

Man kan ikke diskutere el-biler uten samtidig å diskutere hydrogen-biler (altså fuel cell), som teknisk sett også er en el-bil, men hvor det lille batteriet lades under kjøring.

Årsaken er at el-bilenes åpenbare ulemper, som økt vekt (stor batteripakke), rekkevidde(angst), ladetid og selv forbruk av edelmetaller er så godt som ikke eksisterende/vesentlig redusert i en fuel cell. Årsakene er at batteripakken er vesentlig mindre, samtidig som behovet for "det eneste" edelmetallet som brukes i en fule cell, titan, er redusert med 90% (nylig annonsert av Daimler-Benz).

Nedenfor et ganske kort blogg-innlegg som sammenligner de to alternativene (for privatbil-markedet), skrevet av en som burde ha greie på det: Volker Blandow, Head of e-Mobility at TÜV SÜD AG:

Hitchhikers Guide to E-Mobility, part 1: Will electric vehicles of the future be battery or hydrogen fuelled? Published on July 5, 2017

Endret 30.07.2017 18:26 av renud
Provence
01.08.2017 20:32
#9774

OldNick #19371

Min påstand er at med dagens batteriteknologi vil det aldri gå, det er ikke nok metall til å få hele verdens bilpark el-drevet med ladbare Li-ion batterier - slik vi kjenner dem idag.

I den grad Lithium vil være en begrensende faktor i denne utviklingen så tror jeg du tar noe feil. For det er snarere et spørsmål om pris på råvaren og et drivverdig fundament for gruveindustrien.

Bolivia sitter på enorme forekomster av Lithium.

"We could mine it for a thousand years and not run out"

Demand for lithium - which is used in pharmaceuticals, fertilisers, and smartphone and electric car batteries - has surged in the past year, ahead of an anticipated boom in electric cars, and is projected to outstrip supply by 2023.

The Bolivian government claims that it has 70% of the world's lithium reserves, piquing the interest of many international companies.

Supplying a raw material needed to develop the electric car industry will help to reduce reliance on fossil fuels, and could provide a much-needed economic boon for one of South America's poorest countries. But there are concerns about the impact of the extraction process on the desert's fragile ecosystem.


Men, der er et annet element i denne grønne energirevolusjonen .. sjeldne jordartsmetaller (REE "rare earth elements") og hvor akilleshelen virkelig kommer frem. Neodymium er et av disse grunnstoffene i serien RE elementer. Grunnstoffet inngår i hva som kalles for "power magnets" - byggesteinen i elektriske motorer/generatorer. Hva som er så spesielt med REE grunnstoffene er at elektroner spinner rundt atomkjernen på en slik måte at alle elektroner "spinner" i samme retning. For det er ladning i bevegelse som danner magnetiske dipoler. Ingen andre grunnstoffer i det periodiske system har slike egenskaper derfor så kritiske.

Fen feltet i Ulefoss sitter etter all sannsynlighet på enorme REE forekomster.

I sommer har jeg for første gang prøvd en el-sykkel. En artig opplevelse. Å trø opp en bratt bakke går som smurt uten å måtte tørke svetten fra pannen. Og så må man trø litt også, bare positivt mtp. helsen :)

Endret 01.08.2017 20:34 av Provence
Provence
03.08.2017 00:30
#9775

Skal man tro på hva som fremføres her og meldingen fra dn.no så her det vært et oppvaskmøte i tysk bilindustri i dag
Fem millioner tyske dieselbiler skal oppgraderes

VW har vært i førersetet i å bedra en hel verden med programvare for å gi et annet bilde enn hva som reelt har vært rundt disse bilene.

Hva har denne industrien holdt på med ? Er det et kynisk spill om inntjening vurdert opp mot rettsaker og kostnader som følger i kjølvannet mht. avsløringene ? Eller en naiv innstilling om at dette 'fake' initiativet ikke skulle avsløres ?

For å spille ballen over på den andre siden av bordet. VW har robuste planer om el-biler og leder an her ut fra hva vi leser. Fra hodet 3,5 mill el-biler i 2025 (?) Fikk et innspill fra en kollega som mente dette var et initiativ for å berge ryktet som en produsent innenfor miljøvennlig bilindustri.

Over til Oldnick og korthet mht. metaller i den nye industri revolusjon vi nå ser. Jeg for min del tror ikke dette er et utfordrende scenario. Det er bare snakk om priser på råvarene og et drivverdig perspektiv sett fra gruveindustrien sin side. Ressursene finnes der i fleng (trekker parallel med shale gas, bare prisen kommer over et visst nivå og ressursene er der - ref. Beins #10900)

Endret 03.08.2017 00:36 av Provence
OldNick
04.08.2017 18:53
#19400

re. Provence #9774,


Ang. ressurstilgangen på Lithium, jeg er enig, det er ikke mangel på ressurser i bakken med det første. Det er pris- og produksjonskapasiteter som blir spørsmålet.

Et viktig poeng med lithium, det i stor grad gjennvinnbart - og dermed resirkulerbare.

Pr. idag skjer det i ytterst liten grad, hovedsakelig fordi de resikulerte mengdene er for små, og Li-prisene har vært for lave. Det er problematisk å gjenvinne Li slik man idag resirkulerer og reprosesserer Li-ione batterier (som hovedsakelig kommer fra forbruker-elektronikk, les: mobil-telefoner etc.)

Ny (og dyrere) teknologi må etableres, og det vil bli gjort når det er lønnsomhet i det.
______

"We could mine it for a thousand years and not run out", forteller turist-guide Angel Canali til avisreporter Max Opray fra the Guardian, UK.


Var han det beste vitnet Guardian kunne finne om Bolivia's store Li-forekomster?

Men, hvermandsen er vel blitt "Litio"-ekspert i Bolivia nå?

Nei, det er nok ikke sikkert at de varer så lenge dersom man skal tro på alle de luftigste forecast'ene fra BEV-analytikere og andre som flyr tett som haggel i media disse dager.

Bolivia ser kanskje til OPEC-kartellet og S.Arabia som de-facto leder, og funderer nok på om de Latin-amerikanske landene kan danne noe tilsvarende for Li-markedet?

Med det mål for øyet å kontrollere markedsbalansen og sørge for å prisen forblir behagelig høy for produsentene, slik at de kan ta ut en heftig "grunnrente" på salget, og få løftet den Bolivianske økonomien ut av fattigdom. Det ville isåfall være dem vel unt.

Ikke umulig at det kan bli virkelighet. Men det er en stund frem dit. Først må de få etablert en stor produksjonskapasitet, og samtidig må markedsveksten fortsette å aksellerere på etterspørsel til Li-ione batterier, primært til en gryende "BEV-revolusjon", som mange entusiaster og mange "klima- og miljø-fanatikere" også heier på.

Men, høy Li-pris og lave batteri-priser går kanskje ikke helt sammen?

Ei heller om det blir tilsvarende press på de andre materialene som anvendes i både batteriene og andre deler av el.bilene?Men, det finnes mange skjær i sjøen for utbredelsen av BEV's.

Her er et par artikler som beskriver noen av disse.


Electric vehicle realities

Izabella Kaminska, FT Alphaville
Aug. 03, 2017FT Alphaville er en gratistjeneste (selve avisen FT.com er betalingstjenste nå), men krever registrering og innlogging.
______


Denne fokuserer primært på førerløse biler, men diskuterer også BEV's.

Why driverless cars might not hit the road so fast

Scott Nyquist, Senior Partner at McKinsey & Company
Aug. 01, 2017

Endret 04.08.2017 18:54 av OldNick
Beins
04.08.2017 19:41
#10950

Mot EV-argumentene.

Artikkelen til Kaminska legger vekt på at EV er dyrere for bruker enn Fossilbiler, selv om de har en subsisidefordel.
Dernest er de kostbare for staten grunnet subsidier og fravær av avgifter.

Batteriene er meget dyre og prisnedgang kan ikke påvises i senere tid.

Kina kan tenkes å begynne batteriproduksjon med økonomisk tap for å vinne markedsandeler, og dette vil gi store tap for batteriproduksjon i vesten, jfr solcellerpaneler.

Fossilbilene vil bli langt mer effektive og miljøvennlige enn EV grunnet konkurransen. Og billigere.


Bilfabrikantene sitter nok på mye info om disse sakene her.
Siden EV er noe nytt som stporsatsing, kan det dog komme overraskelser på teknologifronten.
renud
04.08.2017 20:28
#16319

Vedr. lithium-mining, opplever eiere av tradisjonelle lithium-forekomster, som ennå ikke er satt i drift, et kinkig problem.

Prisene har gått sky high, noe som gjør at tidligere ulønnsomme/marginale forekomster nå kan mines lønnsomt. Som det relativt marginale Keliber-prosjektet i Finnland (NOM 25%), som, selv med tilleggsarealer, maksimum kan drive i 10 år.

Problemet er at de høye lithium-prisene nå har gjort det økonomisk forsvarlig å starte drift på lithiumforekomstene tilsvarende den i Bolivia, og disse vil, etter å ha satt igang stordrift, etterhvert oppnå stordriftsfordeler som gjør at de kan leve med vesentlig lavere priser enn de marginale prosjektene som nå settes i gang. Disse må derfor startes opp raskest mulig og produsere mest mulig i et vindu på 3-5 år framover, før de ikke lenger er lønnsomme. Dette er i hvert fall scenarioet de jobber ut i fra nå.
renud
05.08.2017 13:35
#16326

Som med all annen disruptive teknologi, det forskes mye og lenge, før man plutselig får et gjennombrudd som gjør at den nye teknologien fortrenger den eksisterende.

Nedenfor beskrives er et skritt videre på veien mot å gjøre fuel cell uavhengig av behovet for platinum:

ScienceDaily: How low-cost fuel cell catalysts work. August 3, 2017
- Source: DOE/Los Alamos National Laboratory
- Summary: New work is resolving difficult fuel-cell performance questions, both in determining efficient new materials and understanding how they work at an atomic level.

Innledning:
In order to reduce the cost of next-generation polymer electrolyte fuel cells for vehicles, researchers have been developing alternatives to the prohibitively expensive platinum and platinum-group metal (PGM) catalysts currently used in fuel cell electrodes. New work at Los Alamos and Oak Ridge national laboratories is resolving difficult fuel-cell performance questions, both in determining efficient new materials and understanding how they work at an atomic level. The research is described this week in the journal Science.

(mer i artikkelen)
Provence
08.09.2017 20:06
#9794

UTFASING AV FOSSILBILER Norge i front med å fjerne fossilbiler

En farsott som Oldnick kaller det eller noe mer grunnleggende ?

Norge og Nederland er foreløpig de eneste landene som vil stoppe nysalg av fossile biler innen 2025. Frankrike og England satser på en stans av salget innen 2040, og Tyskland i 2030.

Fra Youtube og What if... we all drove electric vehicles?

En seriøs omtale og rundt dette tema.

Fra mitt standpunkt, dette initiativ som Norge er en forløper for og som vi skal være stolte av, stimulere en hel industri i å satse på nye løsninger. Dette er ikke et spørsmål om å redde planeten og oss (joda, det er en greie der!) men å bringe frem løsninger som er et alternativ til 'fossile' biler ut fra lommeboken :)
dr. Stockman
09.09.2017 11:22
#17245

En viktig side ved elektriske biler er at de har en langt høyere effektutnyttelse enn bensinmotorer. Og i den grad man kan skaffe fornybar energi fra vindkraft, solcellepaner osv. så er det jo et fremskritt også for deler av verden hvor man f.eks. ikke har vannkraft men plenty tilgang til sol eller vind. Og så vil jo elektriske biler stort sett være mindre, og det er jo energibesparende i seg selv. Betyr også mindre bruk av andre ikke fornybare ressurser.
blåball
09.09.2017 12:22
#3622

Hvor langt er teknologien kommet på avgass rens av fossile motorer ? ( Big Oil relatert har kapital og inovasjon til rådighet ) .
Provence
11.09.2017 12:09
#9795

Kina varsler full brems i bilsalget Kina har verdens største bilmarked. Nå kan produksjon og salg av bensin- og dieselbiler snart bli forbudt.

Xin Huobin, Kinas visestatsråd for industri og informasjonsteknologi, fortalte nylig om landets planer for bilindustrien til en formsamling i byen Tianjin. Planene om å forby bensin- og dieselbiler skal implementeres i «nær fremtid», ifølge uttalelser gjengitt av det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

- Disse tiltakene vil ha miljømessig innflytelse og gi et løft til utviklingen av Kinas bilindustri, sier visestatsråden, ifølge AFP.

Grønn bilbølge

I fjor ble det solgt 28 millioner biler i Kina. Samtidig er den grønne utviklingen på fremmarsj i bilindustrien. I fjor ble det solgt 500.000 elektriske biler, noe som er en økning på 50 prosent fra året i forveien, skriver The Guardian. Frankrike og Storbritannia har lansert planer om å stanse salg av bensin- og dieselbiler innen 2040.

Samme år som elbilsalget tok seg opp i Kina, ble det målt bedringer i luftkvaliteten. I hovedstaden Beijing økte antall dager der luftkvaliteten ble kategorisert som «god» fra 19 under første halvår i 2015 til 107 første halvår i fjor, ifølge AP.

Utenlandske produsenter har allerede lansert planer om å bidra til utbygging av elbilindustrien i Kina. Volvo vil blant annet introdusere sin første helelektriske bil til det kinesiske markedet i 2019, skriver avisen.


Endret 11.09.2017 12:10 av Provence
tas1
12.09.2017 17:00
#13877

Elbiler vil snart få en ny type batteri som er mye, mye bedre - og billigere

Dagens batterier har beskrivelsen 622, noe som betyr at det er 60 prosent nikkel, 20 prosent kobalt og 20 prosent mangan.

Med 811 halverer man bruken av kobalt, noe som er ekstremt viktig. Det er forholdsvis lite av grunnstoffet på kloden, og utvinnes i stor grad i Kongo - hvor det er dokumentert en god del barnearbeid og lite heldige arbeidsforhold.

Utover arbeidsforholdene, er stoffet også rundt fem ganger så dyrt som nikkel med en pris rundt 50.000 euro per tonn - om lag 4,7 millioner norske kroner.
motbedreviten
12.09.2017 17:48
#2552

komma feil i siste setning!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter