Du er her: Forside > POLITIKK > Konflikten i Ukraina (del 3)
Konflikten i Ukraina (del 3)
skipper*
17.02.2017 09:27
#12502

Flere titalls er drept etter at krigen i Øst-Ukraina ble trappet opp tidlig i februar. Men den viktigste kampen foregår ikke i skyttergraven. Den kjempes over nettet, med falske nyheter som våpen.

«I landsbyen min kom de ukrainske soldatene og voldtok alle kvinnene. Jeg vil forsvare kvinnene våre, så jeg meldte meg til krigen.» sa han.

«Så du selv at noen ble voldtatt?» spurte jeg.

«Nei, jeg hørte om det...» svarte han.

«Fra hvem da?»

«Jeg har lest om det på Internett.»

«Så du kjenner ingen som er voldtatt?»

Han ristet på hodet, mens en bjeffende kommandant ba ham om å huske litt bedre.
skipper*
17.02.2017 09:28
#12503

Link til Konflikten i Ukraina 2
Beins
21.02.2017 15:33
#9888

Russerne og deres separatistvenner bombarderer jevnlig den delvis omringede ukrainske byen Avdiivka der det ligger et stort koksverk som sysselsetter 4000 mennesker. Planen er å ramme koksverket og sette det ut av drift. Det har de oppnådd til en viss grad siden el-produksjonen på verket er rammet av granater og de er nede på 1/3 av full drift.

Avdiivka har og lange bortfall av elektrisitetforsyningen til innbyggerne grunnet den russiske granatbeskytningen. Ren destruksjon.

Et annet problem for Porosjenko er at aktivister blokkerer jernbanen til Donetsk og dermed hindrer kjøpe av antrasitt fra de besatte områdene. Ukrainske kraftverk er designet for denne kulltypen.
Aktivistene hevder at kjøpene finansierer terrorisme, og det har de jo rett i, men Ukraina opplever nå mangel på antrasitt og søker alternative leveranser. Det er mulig i Russland, Sør-Afrika og Australia.
Erfaringene med sør-afrikansk er dårlige. De kan og sette hardt mot hardt overfor aktivistene, men kvier seg veldig for det.

Det kan bli kraftrasjonering i Ukraina dersom man ikke finner en løsning innen få uker.

Endret 21.02.2017 15:33 av Beins
skipper*
07.03.2017 16:10
#12530

Først stoppet togene. Så forsvant mobilnettet. Nå kan disse karene splitte Europas nest største land i to.

Vi er lei av at oligarkene tjener penger på krigen mens våre venner dør, sier en uniformert demonstrant til noen tilfeldige turister som lurer på hva som skjer.

Nå trapper både ukrainske nasjonalister og russiskstøttede opprørere opp på hver sin side.

Resultatet kan bli en varig splittelse av Ukraina.

Krigen er inne i en ny, farlig og ukontrollert spiral som kan få dramatiske følger.
skipper*
10.03.2017 14:32
#12535

Willoch ber NATO gi opp Krim

GARDERMOEN (VG) Det er ikke realistisk at Krim skal komme tilbake til Ukraina, sier tidligere statsminister Kåre Willoch (H).

- Antydningene fra NATO om at Ukraina kunne bli medlem, var innledningen til en helt overflødig skjerping av motsetningene mellom Russland og vesten, sier Willoch til VG.

Fredag fikk 88-årige Willoch, Høyres superveteran, taletid på Høyres landsmøte.

Willoch har forstått det...

Endret 10.03.2017 14:33 av skipper*
Beins
10.03.2017 18:32
#9952

Willoch mener det er urealistisk at Ukraina får tilbake Krim, men at det er realistisk at 4,2 mill palestinere kan flytte til Israel.

I sin tid var det urealistisk med et selvstendig Polen - etter at Hitler og Stalin delte byttet seg imellom. Den sterkeste rett over små nasjoner.
olejoerg
10.03.2017 21:01
#4995

Det er urealistisk å tro at Ukraina noen gang vil få tilbake Krim. Man må huske at Russland erobret Krim for nesten 250 år siden under Katarina den store. Siden den gang har Krim vært russisk selv om Khrustsjov ga Krim til Ukraina den gang hele konglomeratet het Sovjetunionen. Flertallet av innbyggerne er også russere, ikke ukrainere.

Ville vært meget overrasket hvis ikke Russland hadde tatt tilbake områder de har hatt råderett over i flere hundre år. Det er sterke krefter i Russland som skuer tilbake mot det Russiske imperiet.
skipper*
10.03.2017 22:04
#12536

Beins
Tror det er en viss forskjell mellom de områder du sammenlikner og Krim...
Krim er befolket med russere og har gjennomført et valg om å bli russisk...tror ikke det er mer å lage konflikt over...
Beins
10.03.2017 22:53
#9953

At Ukraina tilbakeføres til sin folkerettsmessig rette eier, er lite realistisk i dag, men trenger ikke være det for all framtid.

Det er fremdeles områder med etnisk russiske flertall i deler av Ukraina - det betyr naturligvis ikke at Russland har rett til å innlemme disse områdene med militær makt, heller ikke at de etniske russerne vil bli en del av Russland.

En langt bedre løsning er at de ukrainske borgere som vil bo i Russland reiser dit, istedenfor å skape krig og internasjonale konflikter.

Russland ga i 1994 høytidelige garantier om at de respekterte Ukrainas grenser for all framtid og at alle konflikter skulle løses med fredelige midler. til gjengjeld ga Ukraina avkall på sine atomvåpen. Hvilket gjorde at landet ikke kunne avskrekke Russland.
Russland har brutt sin høytidelige lovnad! En meget alvorlig forbrytelse.

Krustsjov var etnisk russer - han kommer fra Kursk i Russland. Presidiet i det øverste Sovjet overførte Krim til Ukraina - den naturlige grunnen til dette er at området henger sammen geografisk med Ukraina, ikke med Russland, og var mye enklere å administrere fra Kiev.

I 1954 var Krustsjov langt fra enehersker, han var en del av den såkalte troikaen etter Stalin; sammen med Malenkov og Bulganin. Dessuten var en del koryfeer fra Stalin-tida ikke satt ut av bildet - som Molotov og Kaganov.

I 1956/57 konsoliderte krutsjov makten sin.

Valget på Krim i 2014 var en vits -ingen åpen valgkamp, ingen opposisjon, ingen åpne debatter med begge parter - kun ett enkelt budskap tillatt.

Russland skylder Ukraina veldige summer dersom de skal beholde Krim. Ukraina har tatt ut rettslig søksmål overfor int. rettsorganer.

Endret 10.03.2017 23:00 av Beins
olejoerg
11.03.2017 15:18
#4996

Dagens russiske myndigheter har veldig lite til overs for de beslutninger som ble tatt under Jeltsin. De har derimot valgt å skue tilbake mot det russiske imperiet (ikke Sovjetunionen).

Videre er russiske myndigheter av den formening at det var Ukraina som brøt avtalen ved å tilnærme seg EU og NATO i alt for stor grad. Dette blir av russerne sett på som en trussel mot deres sikkerhet.

Jeg tror alle nasjoner som hørte til stor-Russland skal være meget forsiktige. Det er stemning for å reetablere stor-Russland og russerne vet at vesten ikke våger å blande seg militært.

Ukraina kommer aldri til å få igjen Krim.
Beins
11.03.2017 17:03
#9954

Putins Russland er meget fornøyd med at Ukraina ga bort sine atomvåpen, men de liker ikke den folkerettslige forpliktelsen til å garantere for Ukrainas grenser inkludert Krim.

Folkerettslig var Ukraina allerede beskyttet mot angrep på territoriet av FN-pakten og vanlig folkerett - det morsomme er at Kreml-mafien er garantister for Ukrainas ukrenkelighet - for øvrig en avtale uten klausuler om ukrainsk nøytralitet eller lignende.
Putin har for øvrig oppnådd å få flertall for EU og NATO i Ukraina.

Ellers er det slik at man ikke kan vrake internasjonalt bindende avtaler etter egne innfall - uten å få motstand og sanksjoner. Da ryker det møysommelige forsvaret som folkeretten gir svakere stater. Lite ønskelig.

Ang Stor-Russland er nok ambisjonene til stede - men kostnaden er såpass stor at Moskva ikke tør gå lenger enn til småkriger. Russland hadde vunnet en storkrig mot Ukraina, men ville bli møtt med endeløs folkekrig ute på landsbygda. Internasjonalt ville reaksjonene bli voldsomme, inklusiv fra Kina.

I 2014 måtte Russland sette inn sine mest moderne våpen for å få overtak på den primitive ukrainske hæren i Donbass. Ukrainerne feide separatistene over ende, så Kreml måtte gripe til tyngre skyts. Følgelig kan Ukraina ikke bruke fly over Donbass, fordi russerne er til stede med sitt mest avanserte rakettskyts.

Men Ukraina har bygd opp et stort arsenal siste par årene - Ukroboronprom lå med brukket rygg, men har rykket opp til ei våpensmie av dimensjoner. De selger T-80 varianter til Thailand og får midler til å produsere enklere T-64 stridsvogner i store mengder til bruk i eget forsvar. Små droner og armerte robot-vogner er og på programmet og mye annet. Nød lærer naken kvinne å spinne, heter det.

Med et så farlig regime i kreml er nok nabostatene klar over faren, men Russland har satset mest på den eurasiske tollunionen framfor militære eventyr. De baltiske har NATO. Ukraina, Georgia og Polen er nære venner med god relasjon til NATO. De asiatiske republikkene har store muslimske befolkninger - spørs om Putin tør å utfordre der. Da er Hvite-Russland ,mest utsatt, samtidig som de også er Kremls beste venn blant de gamle sovjet-republikkene

Endret 11.03.2017 17:05 av Beins
olejoerg
11.03.2017 18:05
#4997

Beins
Mye fin idealisme og snakk om folkerettslige prinsipper, og jeg er jo enig som innbygger i et lite land.

På den andre siden så har jeg levd så lenge at jeg vet at de store nasjonene her i verden gjør som de vil så lenge det ikke finnes en enda større nasjon som er villig til å gjøre noe med det. Ukraina er ikke en del av hverken USA's eller Kinas territorieinteresser, de ligger innenfor Russlands influensesfære.

Det finnes ikke noen som er villige til å kjempe Ukrainas kamp på alvor. Restriksjoner og boikott har vi hatt, dette forsvinner etter hvert. Bare vent og se til investeringssvikten innen olje har gjort sitt og man blir mer avhengig av Russland. Regner med at restriksjonene mot Russland forsvinner i løpet av et år og så går verden videre.
Beins
12.03.2017 14:29
#9955

olejoerg

Jeg synes nok stoda internasjonalt er noe bedre enn du angir - verdens eneste supermakt,USA, har sterke begrensinger i sin evne til å håndtere andre land, det handler om egen økonomi og opinion - i tillegg til internasjonale relasjoner. Ingen vil ha et nytt Irak.

Russland er i grunnen ikke noe spesielt sterk nasjon, bortsett fra militær kvantitet. De har lite interessant å tilby bortsett fra råvarer og relativt billige våpen. Russland ønsker ikke storkrig med naboene sine så langt, de har nok å stri med økonomisk og innfri krav fra befolkningen som har lidd under den langvarige krisen.

Restriksjonene for Donbass kan falle bort om russerne innfrir Minsk-avtalen. Nå har de testet Trump ved å bryte våpenhvilen ofte i de siste ukene - og USA har ikke endret kurs fra Obama. Russerne får bestemme seg.

Krim-sanksjonene vil nok vedvare lenger - de er mindre omfattende og mest rettet mot enkeltpersoner og enkeltfirma.

Ukraina er en interessant partner på sikt - Kina har oppdaget det og balanserer fint mellom hensynet til de to statene.

Endret 12.03.2017 14:32 av Beins
olejoerg
12.03.2017 20:04
#4998

Putin har en meget klar strategi når det gjelder utenrikspolitikken. Den består i å fortelle både sitt eget folk og omverdenen om at Russland er en stormakt. En ganske velprøvd strategi, hvis du ikke riktig får til økonomisk vekst innenlands og sliter litt med å få en positiv utvikling der så gir du folket noe å være stolt av. Eventuelle restriksjoner får du på kjøpet, men disse kan du bruke til å legge skylden på andre for den økonomiske situasjonen.

Rett ut av Macchiavelli, en ytre fiende er den beste medisinen mot indre uro.

Putin og hans håndplukkede etterfølgere kommer aldri til å reversere dette da det vil bli tolket som et tegn på Russisk svakhet. Og det er det ikke stemning for blant befolkningen heller.

Når det gjelder USA så gjør også de som de vil i verden. Begrensningen de sliter med nå er at det amerikanske folk er lei av krig. Folket orker ikke lenger dag etter dag med bilder av soldater som kommer hjem i kister. Dette reduserer USA's handlingsrom og andre stormakter forsøker å fylle vakuumet.

Endret 12.03.2017 20:07 av olejoerg
Beins
12.03.2017 21:41
#9957

Strategien du angir er velegnet til å "backfire" fordi den blir for kostbar både grunnet sanksjoner og militær satsing. Dernest er Putin populær, hvor mye er vanskelig å si grunnet totalitære trekk, mens det er langt dårligere tall for regjering og partier/Duma. 31% våger faktisk å si at Russland går i feil retning, i et land der opposisjon er farlig.

Det er for sent nå å gå løs på Ukraina i stor målestokk, fordi Ukraina er mye sterkere enn før. Men en frozen conflikt er mulig. Da vil Ukraina bli sementert i den vestlige blokken. Et stort tap for Russland.

Putin har klart det kunststykket å få Tyskland m.fl til å ruste opp, tyskerne øker forsvarsbudsjett gradvis til 350 mrd kr. Ny tank, Leopard 3, vil slå ut den russiske Armata. Vestlig flysatsing er og omfattende. Nye ubåter.
Europa er våknet av søvnen, grunnet Putin.

Selv de beste russervennene, Hvite-Russland og Kazakstahn, backer i forhold til Donbas-angrepet fordi de begge oppfatter Putins linje som en mulig trussel. Så russerne kan langt fra kjøre på - noe de vet godt selv. Følgelig tror jeg ikke på nye runder med omfattende russisk aggresjon, heller satsing på status quo.

Om Ukraina lykkes med sin modernisering, vil det være en smertelig erfaring for Russland.
For øvrig er det ingen vestlig boikott av russisk olje eller gass - kun forbud mot levering av avansert oljeutstyr.

USA gjorde som de ville på den vestlige halvkule fram til ca 1960. Senere har det blitt mindre innflytelse, jfr venstrebølgen på kontinentet på 2000-tallet.

Endret 12.03.2017 21:44 av Beins
Beins
20.03.2017 14:50
#9998

Ukraina har omtrent balanse i handelen med utlandet i januar - exp/imp ligger begge rundt 3 mrd USD.
Det mest positive er at Ukraina har balanse overfor EU som er det viktigste markedet for landet.
Høyere tall tilsier økende økonomisk aktivitet.

Goods exports from Ukraine in January 2017 grew by 48.1% y-o-y, to $3.026 billion, while goods imports were 32.4% up y-o-y, to $3.112 billion, the service said in a statement. The ratio of coverage of imports by exports was 0.97 in January 2017 against 0.87 y-o-y.

Ukraine traded with partners from 184 countries and regions over the period under review.

Goods exports to the EU in January 2017 grew by 25.6% y-o-y, to $1.194 billion, and accounted for 39.5% of total exports, according to the statistical data released. Imports of goods from the EU countries in January 2017 rose by 5.2% from January 2016, to $1.210 billion, accounting for 38.9% of total imports.

Read more on UNIAN: https://www.unian.info/economics/1832216-ukraine-sees-722-decline-in-deficit-of-foreign-trade-in-goods.html
Beins
11.06.2017 12:57
#10671

17.mai 2017.

Fra i dag kan en ukrainsk statsborger med et biometrisk pass krysse Schengen-grensen uten visum. Europa har endelig bevist at Ukraina ikke står alene.

ALEXANDER TYMCZUK, sosialantropolog

Mens bunadskledde nordmenn feiret grunnlovsdagen med barnetog og is, proklamerte den ukrainske presidenten Petro Porosjenko i Strasbourg at Ukraina nå er tilbake i den europeiske familien, og samtidig tar et endelig farvel med den sovjetiske fortiden.

Bakgrunnen for denne euforiske betraktningen var avtalen om visumfrihet for ukrainere til Schengen-sonen som han nettopp hadde undertegnet. Porosjenkos ord var ingen overdrivelse. Avtalen er av enorm betydning, både symbolsk og praktisk. Symbolsk er det en etterlengtet anerkjennelse av at Ukraina er en del av Europa. Praktisk sett blir det enklere for ukrainere å ta del i det europeiske fellesskapet.
Beins
13.06.2017 00:56
#10693

Interessant artikkel bak betalingsmur i Aftenposten om russiske veteraner fra krigen i Øst-Ukraina som er forbannet og opprørt over deres situasjon og føler seg dolket i ryggen av Kreml. Unionen av krigsfanger i Donbass jobber for fanger som sitter i ukrainske fengsler.

Tidligere medie-helter som Igor Stelkov er nå bannlyst, i stedet snakker de om omveltninger og revolusjon i Russland. Eller full krig med Ukraina og verdenskrig med USA. Tydelig en desillusjonert gjeng dette her.

Disse veteranene har tatt store tap, og intervjuobjekt Stedlov er varig skadet etter slaget ved Debatseve og kan ikke opereres. Ikke bare Ukraina led store tap der iflg Stedlov.
Beins
16.06.2017 12:10
#10725

USA med nye sanksjoner mot Russland. Faktisk så strenge at Tyskland og Østerrike protesterer.
skipper*
10.07.2017 19:52
#12761

Verdensledernes fest i Hamburg gir et ørlite håp i Ukraina

Skal bare se at USA's førstedame Mrs Melania Trump blir den store fredsmekleren med russerne....snakker ikke hun også russisk ?? Utrolig hva slike damer kan få til...

Da har Trump gjort et kupp !
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter