Du er her: Forside > POLITIKK > Klimabedraget og vikarierende motiv V
Klimabedraget og vikarierende motiv V
blåball
20.09.2017 12:37
#3651

Ja , Beins .
Men det må bygges hovedveger forbi og gode nok : utenfor Oslo , Bergen mv. ( Det er da en snakker om mijø og klima og økonomi . )

Alle skal ikke til sentrum i Oslo eller Bergen , skyttelbusser / tog / taxier / , og eventuelle parkeringsplasser godt utenfor tettbebygde strøk .

VM i sykkel og kappgang til Bergen i årene fremover , samt Supply skip ut av Byen .

Endret 20.09.2017 12:40 av blåball
blåball
20.09.2017 13:11
#3652

Diesel teknologi er kommet meget langt , rensing avgasser og Nox m.v .
blåball
20.09.2017 13:11
#3653

dobbel.

Endret 20.09.2017 13:12 av blåball
Beins
20.09.2017 13:46
#11172

blåball

Gode veier er absolutt et godt tiltak - det er mer lønnsomt enn jernbaneinvesteringer fordi veiene blir brukt veldig mye nesten hele døgnet.

MSG/SV/R har en irrasjonell aversjon mot gode veier - i framtida med elektrisk og hydrogen og de nye dekkene som er laget av gunstige materialer, det blir miljøvennlig nesten over hele linja.

Jeg kjørte over Hardanger-brua nylig, det var litt av et syn. Bompenger kr 150 trekker litt ned på helhetsinntrykket, men et flott anlegg. Dog var veien ned til Odda av 1950-talls standard, så det er absolutt ting å forbedre både ut fra byene og i distriktene.
blåball
20.09.2017 14:07
#3654

Øystein Sunde og Ivar Medaas trivdes meget godt der......( Med en V8 og en Frydelund eller to.......) .

Endret 20.09.2017 14:11 av blåball
blåball
20.09.2017 14:52
#3655

Fremtidens energimix krever mer olje og gass , kull fases gradvis ut .
For å erstatte kull kreves enorme mengder ny energi .

28 % økning i energiforbruk frem til år 2O40 .

NEL Hydrogen er en del av svaret , til bruk industrielt , rensing av Naturgass .

Helt ren Diesel i transport er fremdeles mulig ved dagens teknologi utvikling .

Nye bergegninger viser att havet tar opp mye mer CO2 . ( Mer på DN.no / bakoversveis for en del skråsikre....... ) .
blåball
20.09.2017 15:11
#3656

Det påpekes att det må være økonomi og riktige valg av energi for fremtiden . ( ingen enkel sak , men Statoil jobber med flere prosjekter . )
blåball
22.09.2017 08:12
#3660

Petter Stordalen : jeg er i mot biler i sentrum . ( Og att vi må tenke stort ) . Fra NA 24 Nettavisen i dag ) .

Eiendomsutvikling i byer og tettsteder er også agenda i Kina , samt att forurensende industri ikke får bygge nytt , og gamle industrier flytte ut til definerte områder . ( Mer på DN.no i dag ) .

Det handler om infrastruktur og logistikk , smog i store byer er fra industri i hovedsak , dernest biler og transport løsninger med skip og for eksempel Supply båter i Bergen By ....... ( Nå kommer nok en del ut av opplag etter hvert . )

Statoil har allerede senket utslipp tilsvarende 600.000 tusen personbiler , og jobber videre med ulike løsninger for forbedringer . ( Her er det mange triggere for Norsk Industri og utvikling ) .

3000 tusen derivater i AkerBP , tyder fortsatt på en del usikkerhet om oljeindustri generelt , men Saudi Arabia og Russland er på vei å starte ett felles energiinvesterings fond , og en avtale om Syria m.v .

Moderate oljepriser og teknologiutviklig innen renere oljeindustri og avgassrens i produksjon , samt innen diesel teknologi og bensinteknologi .

Endret 22.09.2017 08:27 av blåball
motbedreviten
02.10.2017 11:14
#2562

Om korrekt bruken av data:

So if you've ever, in the course of a heated argument, thrown graphs in someone's face believing that the visuals speak for themselves and that the data is on your side, know this: You're wrong. The data isn't on your side. The data is never on your side. At best, the data might simply be not against your side. But data by itself isn't on anyone's side. At best, you maybe aren't the data's enemy. But never believe that the data is your friend. Data has no friends.

Hele artikkelen her:
https://wattsupwiththat.com/2017/10/01/analysis-says-noaa-global-temperature-data-doesnt-constitute-a-smoking-gun-for-global-warming/

Endret 02.10.2017 11:16 av motbedreviten
blåball
02.10.2017 12:03
#3694

Værvarslingen for solstormer og dermed Nordlyset , skal bli bedre , 4 raketter skytes opp samtidig m.v , dermed får man bedre svar på hvorfor oksygen stiger opp og ut i Verdensrommet .
Fordelen med dette er mange , den turbulens og energi som skapes er fremdeles ikke kartlagt og definert godt nok .
Satelitter kan dermed styres bedre på forhånd , og mindre havari .

Statoil , Shell og Total bidrar til CO2 fangst for Staten Norge . ( Mer på E24 i dag . )
Beins
02.10.2017 16:25
#11210

MBV

Man lurer jo selvsagt på hvilken temperaturstigning som må til for å være mer enn en "random walk" i denne kommentatorens øyne.
Nå har vi +1,1 grad og man ønsker å holde 2 grader for å unngå tiltakende issmelting og ekstremvær. Forsuring av hav er et annet aspekt ved CO2.

Økningen i nedbørsmengder på vestlandet de siste 40 årene er et varsel om hva som holder på å skje.

Endret 02.10.2017 16:25 av Beins
tjuagutt
03.10.2017 07:46
#4545

Alle isbreene i Norge har vært smeltet vekk før

Den nåværende istidsperioden begynte for 30 millioner år siden, da Antarktis ble isdekket. Den økte i omfang gjennom kvartæristiden (pleistocen) som begynte for omkring tre millioner år siden, med spredning av isdekket til den nordlige halvkule. Siden da har jorden hatt ca. 30 mer eller mindre utstrakte nedisinger i 40 000 års-, og senere 100 000 års sykler.
De siste istidene har vart ca. 100 000 år hver, avbrutt av varmere klima (mellomistider eller interglasialer) som har vart ca. 10 000 år hver. I selve istiden er det store temperatursvingninger, slik at f.eks. isen over Norge i perioder (for 100 000, 80 000 og 35 000 år siden) var smeltet nesten helt bort, for raskt å komme tilbake igjen. Den siste nedisingen sluttet for omtrent 11 000 år siden.
Innenfor istidene har de interglasiale periodene variert med hensyn på klimaet. Den forrige, eem, var markert varmere enn den nåværende, som muligens er den kaldeste av de siste 5 interglasialene. Den varmeste perioden etter siste glasiale periode var 8- 000 år f.kr., da Jostedalsbreen (og alle andre breer i Norge) var smeltet helt bort. Temperaturen har avtatt noe de siste 6 000 år, og nådde minimum ved den lille «istiden» for 300 år siden. Siden da har temperaturen steget. Variasjonen i jordas bane om sola kan tolkes slik at neste nedising burde begynne om 30 000 år.
tjuagutt
03.10.2017 07:48
#4546

Norge har altså vært uten isbreer før uten at man skyldte på menneskene av den grunn... Temperaturen har avtatt siste 6000 år og er nå på vei opp igjen. Men, det er selvsagt menneskene som er skyld i dette og ikke de naturlige syklusene må så vite. Fantastisk hvor dyktige vi mennesker er, som gang på gang har klart å påvirke jordens bane rundt sola ..

Endret 03.10.2017 07:50 av tjuagutt
Beins
03.10.2017 12:48
#11216

Det er ingen diskusjon om at de globale klimaendringene fra før 150 år siden er menneskeskapte. Man kjenner godt til årsakene - både om jordbane og jordaksens hellning, jordas stilling i perihelion etc.
blåball
03.10.2017 13:31
#3704

Beins .
Det er mer klima realisme nå , man vet att flere gasser påvirker og øker oppvarming , men den naturlige oppvarming dei siste 150 år er stor .

Spørsmålet er hvor mye og hvilke tiltak som er hensiktsmessige og nødvendige .

Batteriproduksjon øker karbon nivået , og fortsatt mye kullforbruk i Kina og India og Europa .
blåball
03.10.2017 13:52
#3705

Man har fått vesentlig renere : Clean Diesel Euro 6 og Adblue tilsetning .
Og bedre generatorer basert på diesel , samt LNG gass .
NEL Hydrogen med industrielle løsninger som krever mindre kullforbruk , og vesentlig mindre batterier .
Naturgass blir nesten helt ren med Statoils og Aker Solutions sine industrielle løsninger . ( Det blir opp til Europa å ta klima og miljø på alvor , og ikke bare henvise til konsensus i FN Klimapanel , som igjen har bevislige feil i tallgrunnlag og konsensus ) .

Endret 03.10.2017 14:01 av blåball
tas1
03.10.2017 15:21
#13902

IPCC sier at minst 50% av oppvarmingen etter WW2 skyldes menneskeskapte forhold.
Det vil igjen si at ca. 50 % er naturlige klimaendringer (hvis man skal/vil følge IPCC sin teori).
tjuagutt
04.10.2017 13:21
#4547

Beins
03.10.2017 12:48
#11216

Å si at det er det er ingen diskusjon om at de globale klimaendringene fra før 150 år siden er menneskeskapte, er vel å ta litt hardt i. Diskusjonen er der fremdeles. At noen mener de har krav på den fulle og hele sannhet og dermed ikke ønsker å diskutere dette, er noe helt annet.

Den varmeste perioden etter siste glasiale periode var 8000 år f.kr., da Jostedalsbreen (og alle andre breer i Norge) var smeltet helt bort.

Det har altså vært varmere på jorden før. At vi kun har målt temperaturen de siste ca. 100 årene og finner at det aldri har vært så varmt som nå, erstatter ikke historiske fakta. Har menneskene en påvirkning, ja det tror jeg, men ikke så mye som det hevdes. Jeg er 100% overbevist om at temperatur svingningene kommer i sykluser og at det vil bli varmere selv om menneskene var vekke.

Beins
04.10.2017 14:03
#11223

tjuagutt

Jeg kunne kanskej presisert - at de globale klimaendringene fra før 150 år siden er alle naturlige. Det er kun de siste 150 år at mennesket har påvirket global temperatur i nevneverdig grad.

Men naturlige svingninger er der alltid. Forskjellen er at trenger mye lenger tid på å sette seg igjennom enn det vi har sett med temperaturen siden 1880.

Ellers har jeg skrevet at om 8-10000 år blir det spesielt varmt i norge og på den nordlige havlkulen fordi jorda da er nærmest sola når vi har sommer.
Da blir det finvær på vestlandet.
tjuagutt
04.10.2017 19:15
#4548

Beins, takk for presiseringen :)
Beins
11.10.2017 13:29
#11233

Artikkel av: Odd Steinar Parr
11. oktober 2017 - 10:59

BNP Paribas vil kutte all forretning med selskaper som har utvinning av olje og gass fra skifer eller tjæresand som sin primære virksomhet, skriver Financial Times.

Dette er ifølge avisen ett av de mest aggressive grep en internasjonal bank har tatt for å redusere sin fossile eksponering.

Den franske storbanken vil ikke lenger finansiere nye skifer- og tjæresandprosjekter eller jobbe med selskaper som hovedsaklig fokuserer på slike ressurser. Den utelukker også å engasjere seg i oljeutvinning og -produksjon i Arktis.

- Tiltaket er ment som støtte i overgangen til en mer bærekraftig verden og avkarbonisering av økonomien. Vi vil fortsette å jobbe mot energiselskaper som har bestemt seg for klimaproblematikk til en sentral del av sin forretningspolitikk, sier toppsjef Jean-Laurent Bonnafé ifølge Financial Times.

BNP Paribas har tidligere stanset finansiering av kullprosjekter.

Avisen viser videre til at Royal Dutch Shell i mars solgte det meste av sin tjæresandvirksomhet i Canada, og at ExxonMobil har avskrevet 3,5 milliarder fat av lignende ressurser fordi de ikke lenger var «økonomisk produserbare».
Akilles
03.11.2017 10:27
#6256

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
tas1
03.11.2017 10:36
#13425

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
tas1
03.11.2017 18:58
#13428

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Akilles
19.11.2017 19:27
#6259

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter