Du er her: Forside > Meglerhus - tips og erfaringer > Stoler du på norske meglerhus?
Stoler du på norske meglerhus?
ytsira
22:02 20.11.2007
#2970

I dag ringte de fra Orion og skulle selge mig en andel på min. 1 mill. i et aksjeinvesteringsselskab hvor Orion hadde 20 %, så klart det skulle gå bra - gik det riktig ille kunne de gå i cash. Nei sa jeg - kjøper ikke tjenester hos folk jeg ikke stoler på.
Andre har kjøpt for penger de ikke har og gearet *X og heretter investert tåbelig i amerikanske hus - andres penger til og med. Vet Terra hvad det er de selger?
Kan tape mer enn de har investert
Kommunene har investert i høyrisikofond, såkalte hedgefond, som kjennetegnes ved at de tar opp enorme lån.

- Disse fondene låner opptil ti ganger så mye som kommunene har spyttet inn, og investerer dette videre, sier finansprofessor ved Norges Handelshøyskole, Thore Johnsen.

Dersom fondet taper, er det kommunene som står igjen med regningen. Dette var helt nytt for Hemnesordfører Kjell-Idar Juvik (AP), da han ble kontaktet av NRK.

- Jeg har tidligere sagt at vi føler oss lurt i denne saken. Nå grenser det mot at vi føler oss rundlurt, sier Juvik.

«Kommunene risikerer å tape vesentlig mer enn de har investert.»

Thore Johnsen er finansprofessor ved Norges Handelshøyskole.
NRK
Kan tape alt
Finansprofessor Johnsen sier at dersom fondet taper ti prosent av verdien sin kan hele kommunens investering være tapt.

Presentasjonen fra Citigroup advarer allerede på første side mot at investorene kan tape alt, men Hemnesordføreren leste ikke presentasjonen fra Citigroup.

Rune Hansen
22:09 20.11.2007
#3961

Jeg stoler med på norske meglerhus enn jeg gjør på rød-grønne politikere for å si det slik. (ikke dermed sagt at jeg stoler mye på norske meglerhus)
ytsira
08:58 21.11.2007
#2971

Stoler ikke på noen altså! Kona? Barna?
ytsira
11:53 28.11.2007
#2980

Kreedittilsynet stoler ikke på Terra. Dette var ille men ikke uventet. Kommunethrilleren fortsetter med økt styrke - synes synd på indbyggerne i berørte kommuner
ytsira
12:03 28.11.2007
#2982

Det positive er at tilsynet fungerer ( i etterkant) og at dette har en preventiv effekt på mange andre "hus" med Terratendenser. Så får vi prøve å huske navn når disse meglerne fra Terra dukker opp med ny visitkort. Burde jo ha konsekvenser for yrkesutøvelsen til enkelte.

Kredittilsynet har konkludert med at Terra Securities har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk i forbindelse med utførelse av investeringstjenester" samt "har unnlatt å informere om vesentlige risikoforhold i forkant av kommunenes investeringer, og har tilbudt produktene til en målgruppe som produktene ikke passer for". Kredittilsynet mener i tillegg at en fortsettelse av virksomheten kan skade allmenne interesser.

I en kommentar understreker kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo at lover og regler på verdipapiromr det tar sikte på å gi kundene trygghet for at de kjøper produkter og tjenester på et riktig grunnlag. Når Kredittilsynet etter en grundig gjennomgang konstaterer flere og alvorlige brudd på kravene til god og riktig informasjon, er vi nødt til å reagere strengt p dette
Rune Hansen
12:04 28.11.2007
#3969

ytsira

Du må ikke synes synd på dem. Man får som man fortjener når man stemmer Ap.
Primary Insider
12:24 28.11.2007
#471

Litt i overkant av 50% av oss stoler for mye på kona/mannen.

Om vi kan stole på statistikken, da.
ytsira
13:22 28.11.2007
#2983

Tenkte mig det ja. God belønning for å ta ansvaret for en dårlig job. tar det aldrig slut med den ukultur. Jo dårligere job desto større belønning

Ravnestad får 5,5 millioner
Trekker seg - får lønn fra Terra i 1,5 år til.
falitt
20:32 28.11.2007
#13190

Terra Securities konkurs
--------
Gjeld 600 millioner kroner. Aktiva 217 millioner.

Det som undrer meg er at Terra Securities kan gå konk fra en dag til den neste ? Greit nok at situasjonen ville blitt uholdbar når de mister konsesjonen, men konkurs idag ?
Nei, her foreligger en "manipulering" fra Terra Group. Terra Securities har levert veldig bra resultater hele tiden og er selvfølgelig ikke "konkurs" idag. Med disse tallene har man drevet for kreditors regning i lang tid,...
ytsira
08:15 29.11.2007
#2984

Det har du nok ret i !

Her er en MEGET avslørende kommentar fra en Terramegler som er forbannet fordi " 2 stykker har ødelagt alt"

Jeg tror det er mange som svetter i andre selskaper. Spesielt de som selger spareprodukter til vanlige folk. Det er her man kan snakke om cowboykultur, sier Fournaros.

Det er nok hele bransjen som har fått et knekk i tilliten. Der kommer til å gå flere måneder før de kan selge slike produkter igjen :-)

ytsira
08:15 29.11.2007
#2985

Det har du nok ret i !

Her er en MEGET avslørende kommentar fra en Terramegler som er forbannet fordi " 2 stykker har ødelagt alt"

Jeg tror det er mange som svetter i andre selskaper. Spesielt de som selger spareprodukter til vanlige folk. Det er her man kan snakke om cowboykultur, sier Fournaros.

Det er nok hele bransjen som har fått et knekk i tilliten. Der kommer til å gå flere måneder før de kan selge slike produkter igjen :-)

ytsira
08:18 29.11.2007
#2986

Og en til kommentar som er en ekstra spiker i Terrakisten Ho ho ho ho Må han bre.... i H ......!

Vi anså det som et interessant produkt, og

mener fortsatt det kan være et godt produkt.

Problemet er når det kobles sammen med andre strukturerte produkter, for da øker risikoen kraftig, sier administrerende direktør Svein Erik i Terra Securities, ifølge Dagens Næringsliv, om den såkalte kommuneobligasjonen Citibank presenterte for to av meglerne i fjor høst, som senere skulle føre til Terras fall. Nordang ble også orientert om produktet.
ytsira
08:20 29.11.2007
#2987

og nok en spiker

Hvis ikke kunden spør om risikoen, så ikke fortell. De er profesjonelle aktører. Til dette svarer Nordang følgende:

- Det kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i. Det må i så fall være mange år siden, sier han, ifølge DN.

Sig mig - er de helt samvittighetsløse?

Svar: I forholdet til penger - Ja
Maestro
08:39 29.11.2007
#4904

falitt [13211]

Etter askjeloven er styret nødt til å begjære oppbud i selskapet når grunnlaget for forretningsdrift bortfaller. Noe annet vil være straffbart.

For en rekke selskaper er jeg redd du får samme bildet om du ser på balansen. M.a.o. driver veldig mange for "kreditors regning".


Maestro


[Endret 29.11.07 08:40 av Maestro]
falitt
10:37 29.11.2007
#13192

Jo, men maestro,
saken er jo at Terra Securities har tjent godt med penger hele tiden. At man i fremtiden skulle miste bevillingen endrer jo ikke det fra en dag til den neste. Her er det klart Terra gruppen har tatt sine "grep"....
ytsira
10:48 29.11.2007
#2989

Terra-saken er mye større enn de fleste aner, sier den gamle ringreven i meglerbransjen, Dagfinn Sundal

Terra er et rottereir
Maestro
13:12 29.11.2007
#4906

Det er nok sikkert korrekt at Terra har benyttet de muligheter man har, men det endrer ikke på hva aksjeloven sier om saken. Man kan ikke drive videre uansett om selskapet hadde hatt en dullion i aktiva og null gjeld.


Maestro
Camelon
13:38 29.11.2007
#9453

Man kan vel endre vedtektene?

Men igjen - det ville vært uaktuelt for Terra sec.
falitt
15:26 29.11.2007
#13193

Bostyret kritiserer Terra
---
"Bostyrer Jon Erling Skjørshammer i boet etter Terra Securities går langt i å kritisere styret selskapet for måten de tok boet til skifteretten på.

Han peker på at endel av konsesjonskravene for verdipapirforetak er å sørge for at eventuelle tap blir begrenset så mye som mulig.

Boet sitter med en følelse av at konkursen i Terra Sec og regnskapet som lå til grunn for konkursbegjæringen var satt sammen i all hast for å vise at selskapet var insolvet. "

StLink
10:04 12.04.2008
#43

Tilbakekall av Glitnir Privatøkonomi AS tillatelser til å yte investeringstjenester

Kredittilsynet har i dag tilbakekalt Glitnir Privatøkonomi AS tillatelser til å yte investeringstjenester etter at foretaket selv har valgt å levere tilbake tillatelsene. Dette er som følge av at Kredittilsynet har avdekket omfattende overtredelser av den nye verdipapirhandelloven.

Kredittilsynet mener derfor Glitnir Privatøkonomi AS alvorlig og systematisk har brutt verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk. Foretaket har latt hensynet til egen inntjening gå foran hensynet til kundene og har ikke anbefalt de finansielle instrumentene som egnet seg best for kundene.

PM hos KT

Saken på StockLink
StLink
10:01 04.02.2009
#497

Kredittilsynet har 28. januar 2009 med heimel i forretningsbanklova og etter fullmakt frå Finansdepartementet gitt desse løyva:

Løyve til å opprette forretningsbank - KLP Bank AS
Kommunal Landspensjonskasse har fått løyve til å opprette KLP Bank AS. Banken vil vere heileigd av Kommunal Landspensjonskasse.

Terra Kort AS - omdanning til forretningsbank - Terra Nettbank AS
Terra Kort AS har fått løyve til å drive bankverksemd. Terra Nettbank er eit førebels arbeidsnamn, og det endelege namnet vil bli fastsett før oppstart.
Phoebus
15:54 24.08.2009
#8330

Jeg er ikke så rik.

Det er hovedgrunnen til at jeg aldri stoler på hva en mekler sier.
highlander
03:24 14.04.2015
#4193

Trym Riksens peker i sin finansblogg på følgende "sensasjon": "Meglere snakket sant"

"Av og til går folk bananas. I forrige uke skjedde det da en megler innrømmet at «meglerselskaper er markedsførere mer enn noe annet».

Jeg har messet om de skjeve incentivene i den transaksjondrevne delen av finansbransjen sikkert hundre ganger tidligere, til kjedsommelighet for noen og forlystelse for andre. De skjeve incentivene er årsaken til fenomenet Stockbroker Economics, som ble belyst i forrige bloggartikkel, og opphavet til det jeg kalte Wall Street Smoke and Mirrors i en artikkelserie på tampen av 2014. Det er imidlertid alltids morsomt når de samme poengene kommer fra meglerne selv.

«At mange selskaper på Wall Street finner på tullemål legger jo et latterlighetens skjær over hele finansbransjen. De som husker boblen i 1999-2000 innser at meglerselskaper er markedsførere mer enn noe annet. Det interessante er argumentasjonen de kommer med, ikke kursmålene eller anbefalingene, sa Per Lindberg i meglerhuset ABG Sundal Collier til svenske va.se. Den samme uttalelsen ble snappet opp av vårt hjemlige DN.no, i denne lenken.

Uttalelsen kom i forbindelse med en kommentar av Apple-aksjen. Om den kan mye sies, noe jeg kommer tilbake til ganske snart, men det mest interessante - som gikk hus forbi både Veckans Affärer og Dagens Næringsliv - var at man endelig kom over en megler som snakket sant; slik jeg ser det, var det jo dette som var et oppslag verdig, og ikke selvfølgelighetene om at Apple-aksjen er høyt priset.

Per Lindberg i ABG Sundal Collier slapp uttalelsen om at meglerne primært er markedsførere da han kommenterte meglerhusenes analyser av Apple-aksjen. Ifølge Bloomberg er det i dag 37 kjøpsanbefalinger på Apple, mens det er bare to salgsanbefalinger. I samme åndedrag bør nevnes at Apple har overrasket de samme analytikerne positivt på 41 av de 44 siste kvartalspresentasjonene; dette burde åpenbart vært statistisk umulig hvis analytikerne forsøkte å lage realistiske estimater på kvartalsresultatet, og ikke legge listen lavt med vilje slik at selskapet tar seg best ut i mediene (du kan selv forsøke å slå mynt i 41 av 44 tilfeller i kron-og-mynt-kast).

Det er lett å se at Apple er høyt priset og at analytikerne fungerer som en heiagjeng; en aksje som prises til seks ganger bokført egenkapital har erfaringsvis hatt oddsene mot seg på sikt for å leve opp til optimismen og populariteten. Apple-aksjen er imidlertid et særtilfelle som det naturligvis skal en del mot til for å kritisere. Spørsmålet er sånn sett hvordan det står til med den generelle fordelingen av kjøps- og salgsanbefalinger. La oss se på Per Lindbergs eget selskap, ABG Sundal Collier først. Ifølge Bloomberg har ABG 89 kjøpsanbefalinger og 40 salgsanbefalinger. Med andre ord er det 2,2 ganger så mange kjøps- som salgsanbefalinger. Det tilsier at ABG-terningen har «BUY» på fire sider, mens det står «SELL» på to av ABG-terningens seks sider.

[fortsetter]
highlander
03:25 14.04.2015
#4194

[fortsatt]

I forrige bloggartikkel tok jeg for meg påstanden fra meglerhuset Pareto om at Shillers metode for prising av aksjemarkedet måtte justeres slik at amerikanske aksjer ikke fremstår som så dyre likevel. Etter justeringen fremstår amerikanske aksjer akkurat like dyre som når Shillers metode ikke justeres, men dette fremgikk ikke i Paretos artikkel om prisingen av amerikanske aksjer. Hvis vi går Paretos aksjeanbefalinger i sømmene, finner vi at meglerhuset for tiden har 121 kjøpsanbefalinger og 24 salgsanbefalinger. Det betyr at Pareto-terningen har «BUY» på fem av seks sider, og «SELL» på bare den ene siden. Med andre ord er ABG-terningen skjev, mens Pareto-terningen er skjevest.

I forrige uke ga Finansavisen oss et sjeldent godt innblikk i hva som egentlig er poenget med de skjeve terningene i meglerbransjen. Finansavisens opptelling viste at 150 av 200 Pareto-emisjoner har gitt investorene tap, i en periode med generelt sterk børsoppgang. Dette gir ikke meglerhuset søvnløse netter.

«Fremskaffelse av risikokapital til både små og store bedrifter i norsk næringsliv er den viktigste oppgaven Pareto Securities har», innrømmet meglerhuset. Her har vi altså med megler nummer to som snakket sant i forrige uke, og som dermed ga oss et ærlig innblikk i meglerhusenes prioriteringer.

Når to meglere snakker sant i løpet av én uke, er det vanskelig å sitte stille uten å slå noen billige poenger på uttalelser som egentlig burde sjokkere, men som likevel ikke gjør det fordi alle har blitt så vant til tilstanden. Det jeg synes er pussig, er at det fortsatt er lov å kalle tekstene fra meglerhusene for «analyser». «Analyse» er åpenbart misvisende, og det har jo ABGs Per Lindberg fortalt oss. Videre synes jeg det er rart at bransjen selv ikke har gjort noe med denne etiske utfordringen; lederen i Norske finansanalytikeres forening NFF kommer fra nevnte ABG, og også Pareto er representert i NFF-styret. Når analytikerne ender opp med to til tre ganger så mange kjøps- som salgsanbefalinger, er det åpenbart at analysene preges av systematiske skjevheter.

Bent Flyvbjerg, professor ved Oxford, tok opp dette temaet på sin egen måte i omtalen av American Planning Association (APA). Flyvbjergs beretning er fascinerende lesning, og den kan lastes ned her. Han pekte på at APA forsøker å dysse ned «ukomfortabel kunnskap» og redegjør for fenomenet «strategic misrepresentation», som på godt norsk er løgn. All den tid meglerhusene strategisk unngår salgsanbefalinger for å aldri lukke døren til fremtidige corporate-oppdrag, vil analysene preges av «strategic misrepresentation». Forretningsmessig finnes det mange gode grunner til å skyve slikt under teppet, men etisk sett er det problematisk. Ifølge Flyvbjerg vil «[p]rofessions, organizations and societies that stifle critique tend to degenerate and become socially and politically irrelevant "zombie institutions"». Det er neppe en bekymring hvis målet er å skape verdier bare for seg selv, uten interesse for verdiskaping i et bredere samfunnsperspektiv.

To meglere ga oss i forrige uke et sjeldent ærlig innblikk i meglerhusenes prioriteringer. Den første megleren innrømmet at «meglerselskaper er markedsførere mer enn noe annet», mens den andre megleren innrømmet at det ikke var noe problem at 150 av 200 emisjoner ga tap for investorene all den tid det er viktigst å hente risikokapital. Mens ærligheten er forfriskende, er det ikke så lett å se den overordnede samfunnsmessige nytten av slike aktiviteter."
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter