Du er her: Forside > Meglerhus - tips og erfaringer > Kjøpe/selge selskapsobligasjoner
Kjøpe/selge selskapsobligasjoner
Myklis
19:41 21.07.2011
#10

Hei,

Noen som har erfaring med å kjøpe selskapsobligasjoner? Hvilke meglerhus er best på dette?
safman
19:00 24.07.2011
#1405

Mange banker selger slike obligasjoner. Jeg har brukt Danske Bank i København med hell.

Men husk at nå ligger det an til at markedsrenten stiger. Da synker obligasjonene som hovedregel i verdi. Men det er mange av obligasjonene så virkningen varierer. Det er ikke sikkert dette er tiden for å kjøpe obligasjoner.
safman
08:20 29.07.2011
#1410

Et to-tre tusen selskapsobligasjoner er registrert på Oslo Børs. Antallet gjør at disse ikke er tilgjengelige på børsen. De viktigste papirene på Børsen er OBX-aksjene. OBX utgjør 25 firmaer og igjen er det bare halvdelen av disse som er likvide. Skulle børsen ta inn et tusentall obligasjoner for handel over børsen for vanlige folk, så ville dette bli meget vanskelig. Obligasjonene handles elektronisk, men det er bare banker og finansinstitusjoner som har tilgang. Det store antallet og manglende likviditet er årsaken. Når vi vanlige skal kjøpe obligasjoner så må vi henvende oss til banker og finansinstitusjoner og handle gjennom dem.
engam64
19:35 30.07.2011
#3902

Selskapsobligasjoner. Oppsøk de meglerfirmaene som er store på dette. DnB,Nordea, Pareto, SEB etc.

Safman er bekymret for at markedsrenten stiger. Vel de fleste selskap utsteder også floatere. Vanligvis linket opp mot 3 måneder Nibor/Libor. Dvs da eliminerer man renterisiko men sitter igjen med selskapsrisiko.
Verbier
11:06 31.07.2011
#1860

Obligasjoner skal innløses av utsteder med 100% av pari selv om markedet prissetter obligasjonskursen i takt med renteendringer underveis. For dem som er innhavere av enkeltobligasjoner er det dermed viktig å sitte med obligasjonen til innløsning for å få den forespeilede rente fullt ut (fast eller flyt).

At oligasjoner synker i verdi når renten faller, kan man da utnytte: Kjøp selskapsobligasjoner i annenhåndsmarkedet til lavere enn pari og sitt til innløsning. Da får man renten (fast eller justerbar) og i tillegg kursdiff. Forutsetter selvsagt at selskapet er av slik seriøsitet at selskapet er i stand til å innfri sin obl.gjeld ved innløsning. Obl.gjeld skal jo tilbakebetales med 100% til obl.innehaver, selv om kursen endres før innløsning.

En annen sak er man er fornøyd med den avkastning som obl. gir ifht en økende alternativ avkastning (til tross for en kursdiff gevinst), men det er en annen diskusjon.

Endret 31.07.2011 11:24 av Verbier
Verbier
11:31 31.07.2011
#1861

Hvor mye en markedsverdien påvirkes av endret rentenivå, avhenger av hvor lang tid det er igjen til innløsning. Jo lenger tid igjen til innløsning, jo større kursutslag for obl.kurs. Jo mindre tid igjen til innløsning, desto mindre kursutslag for obl.kurs.

safman/ engam64
Korriger meg gjerne og kommenter om det er noe jeg har misforstått.
safman
08:43 01.08.2011
#1411

Finansmatematikken viser hvor mye en obligasjon med fast rente synker når renten stiger. Men man kan ikke si noe om hvor mye obligasjonene synker når renten er variabel. Som hovedregel får man igjen 100% når obligasjonen forfaller.

Obligasjoner med variabal rente er nok mere utbredt i Norge enn i andre land. Dermed blir det mere penger å tjene på utenlandsk baserte fast-rente obligasjoner.

Såvidt jeg husker var mest av de navneløse obligasjonene som Norges Bank selger i fex Belgia er korte lån til fast rente, og dermed lette å selge og mye å tjene ved å beholde dem til forfall.

En av mine venner kjøpte Eitsen obligasjoner. De var lavt i kurs - 60% av pålydende og skulle innfries til 100%. Da Eitzen fikk finansproblemer stoppet tilbakebetalingen for ett års tid, men renten gikk opp med 5%, og renter ble det betalt hele tiden. Så ble Eitzen kastet ut av Nordea som tok over ansvaret. Kameraten fikk tilbake 100% på en obligasjon med forfall i 2011, og han frå tilsvarende for 2012 - obligasjonene som er utsatt i forfallet til 2013. God butikk i disse dager når man ikke tjener saælig på aksjer.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter