Du er her: Forside > Meglerhus - tips og erfaringer > ACTA-svindleren
ACTA-svindleren
Fanatic
15:18
10.06.2012
#24470

Strengere straffepåstand enn de fleste voldtektsmenn og mange drapsmenn blir jo litt idiotisk.
blink
20:53
10.06.2012
#22435

Nei
Bør straffes strengere enn f.eks bankran
blink
21:11
10.06.2012
#22436

Dette er en simpel forbrytelse mot oss andre investorer.
Det er viktig for vår vilje til å investere at vi mener at markedsplassen er trygg, og at våre motparter er lovlydige.

Det er ille nok at våre motparter kan vise seg å være manipulerende roboter om det ikke også skal være forbrytere med innsiderinfo som opererer gjennom 5-6 forskjellige aktører.

Vi bør spytte på denne slags simple svindlere

Endret 10.06.2012 21:11 av blink
blink
20:51
11.06.2012
#22438

Krever saken avvist
blink
19:57
14.06.2012
#22445

Alle er uskyldige
sier forsvarerne.

Ingen overraskelse.

Men forsvarets begrunnelse synes å være meget svak.
Det innser også forsvarererne.
Derfor bruker de bl.a. sykdom som forklaring på dårlig dømmekraft.
De bruker også tid på å påpeke urimelig høyt nivå på aktors straffekrav. (slikt vil jo være bortkastet tid hvis de mener det er opplagt at hele tiltalen er feil).

Denne type forbrytelse er simpel.
Vi bør spytte etter denne slags forbrytere.

I tillegg til fengsel bør de straffes med mange 10-talls millioner i bøter.

Jeg synes det er ekstra ille at hovedtiltalte har tjent sin formue på finasiell rådgiving til hvermannsen.

Synd "gapastokken" er avviklet i Norge.
Skulle helst sett at Fred måtte stått i den hver helg (noen år), på torget i Stavanger.
blink
19:42
15.06.2012
#22446

Kan få 25 års fengsel
blink
19:50
18.06.2012
#22469

Dom forventes ca 15 sept.
blink
19:31
30.06.2012
#22537

Omsatte ulovlig for ca 3,5 mill daglig
blink
20:24
04.07.2012
#22570

Hvem er verst ???

Johs. Lunde eller Fred A. Ingebrigtsen ????

Gapastokken burde vært gjenninnført, så kunne vi sett hva stavangerfolket mener.
skipper*
12:18
12.07.2012
#10138

Svindel hele veien....dagens mail

Attention

I AM MR.STEVE MORGAN, I AM A US CITIZEN, 48 YEARS OLD. I RESIDE HERE IN NEW BRAUNFELS TEXAS. MY RESIDENTIAL ADDRESS IS AS FOLLOWS. 108 CROCKETT COURT. NEW BRAUNFELS TEXAS, UNITED STATES, I AM ONE OF THOSE THAT TOOK PART IN THE COMPENSATION IN NIGERIA MANY YEARS AGO AND THEY REFUSED TO PAY ME, I HAD PAID OVER $50,000 WHILE IN THE US, TRYING TO GET MY PAYMENT ALL TO NO AVAIL.SO I DECIDED TO TRAVEL TO WASHINGTON D.C WITH ALL MY COMPENSATION DOCUMENTS, AND I WAS DIRECTED BY THE ( F B I) DIRECTOR TO CONTACT MR.KELVIN WILLIAMS, WHO HIS A REPRESENTATIVE OF THE ( F B I ) AND A MEMBER OF THE COMPENSATION AWARD COMMITTEE, CURRENTLY IN NIGERIA.AND I CONTACTED HIM AND HE EXPLAINED EVERYTHING TO ME. HE SAID WHOEVER IS CONTACTING US THROUGH EMAILS ARE FAKE

Click THe Link Blow For Complete Information http://traleebeautycollege.com/Morgan/Mr.Steve.txt

THANK YOU AND BE BLESSED.
STEVE MORGAN
108 CROCKETT COURT.
APT 303, NEW BRAUNFELS TEXAS,
UNITED STATES OF AMERICA

Endret 12.07.2012 12:17 av skipper*
blink
19:43
30.07.2012
#22721

Harde straffer for hvitsnipp-forbrytelse i utlandet
blink
10:22
12.08.2012
#22817

Jeg håper på høy straff.

Fred bør få mer enn 10 år
Ingen bør ha mindre enn 5 år

blink
20:19
12.09.2012
#23006

Kommer dommen til helga ?
odeco.
04:40
05.10.2012
#308

Dommen kommer 31. oktober...i år!
blink
20:44
15.11.2012
#23339

La oss håpe på skikkelig straff
Profitt
10:32
16.11.2012
#13769


Acta-gründer Fred A. Ingebrigtsen fikk ni års fengsel


Fred A. Ingebrigtsen er dømt til ni års fengsel for innsidehandel, markedsmanipulasjon og ulovlig aksjehandel i Acta. Straffene er harde også for andre tiltalte (oppdatert).


Artikkel av: Odd Steinar Parr (HegnarOnline - 16.11.12 10:07)

0Relaterte artikler
■Dom i Acta-saken fredag formiddag


En enstemmig Stavanger tingrett har funnet Fred A. Ingebrigtsen skyldig etter tiltalen, og dømmer Acta-gründeren til ni års fengsel for tre tilfeller av innsidehandel, markedsmanipulasjon og flere forsettlige overtredelser av verdipapirhandelloven.

Det er NTB som melder dette fredag.

Ingebrigtsen er ifølge nyhetsbyrået også idømt inndragning av aksjer i et spansk aksjeselskap, ettersom utbyttet fra de handlinger han er domfelt for har blitt kanalisert dit.

Ifølge Stavanger Aftenblads nettutgave fikk partene i saken dommen halv ti fredag formiddag.

Også de øvrige seks tiltalte i saken ble dømt.

Av disse fikk ifølge avisen Kåre Nilsen og Lars Audun Lunde de strengeste straffene. Begge ble dømt til fengsel i seks år, blant annet for medvirkning til markedsmanipulasjon og medvirkning til hhv. to og tre tilfeller av innsidehandel.

Dommen, som foreligger fire og et halvt år etter at Ingebrigtsen ble pågrepet og siktet, vil bli offentliggjort klokken 14.00 i ettermiddag.

Ingebrigtsen nektet all skyld da rettssaken startet i januar i år. Heller ingen av de øvrige tiltalte erkjente straffskyld.
LFM
10:39
16.11.2012
#368

oi...det var mer enn jeg ventet!

Dette blir vel anket?
OldNick
13:15
16.11.2012
#14021

Det er jo bra at de får straff, men dette er altfor strengt.

Artikkel i DN.no


Ingen bønn: Hovedtiltalt i Acta-saken Acta-saken, Fred Anton Ingebrigtsen, er dømt tiil ni års fengsel. Til venstre advokat Toril Dale. Advokat Bjørn Stordrange i bakgrunnen. Bildet er tatt i Stavanger tingrett 25.04.2012. Foto: Tomas Alf Larsen

Ni års fengsel for Fred Anton Ingebrigtsen

Hovedtiltalte i den såkalte Acta-saken dømt til den strengeste innside-straffen i norsk historie. Seks medtiltalte stråmenn også dømt til fengsel


Martin Riber Sparre, DN.no
16.11.2012

Stavanger tingrett har i en enstemmig dom funnet Fred Anton Ingebrigtsen skyldig etter tiltalen og dømt han til fengsel i ni år fengsel for en rekke forsettlige overtredelser av verdipapirhandellovgivningen, blant annet markedsmanipulasjon og tre tilfeller av innsidehandel i det børsnoterte selskapet Acta.

Han er også idømt inndragning av hans aksjer i et spansk aksjeselskap, idet utbytte fra de handlinger han er domfelt for har blitt kanalisert dit.

Strengeste straff

Saken regnes som Norges-historiens mest omfattende innsidesak. Før saken kom opp for Stavanger tingrett hadde politiet etterforsket den i tre og et halvt år. Behandlingen retten tok fem måneder.

Aktoratet la i juni 2012 ned påstand om ni års fengsel for Ingebrigtsen og fra ett til seks års fengsel for de andre tiltalte.

Dommen er den strengeste som er utmålt i noen innsidesak i Norge noen gang.

Utnyttet innsideinformasjon

Fred Anton Ingebrigtsen (48) var utpekt som hovedmann i saken. Som betydelig aksjonær i finanskonsernet Acta, med ledende stillinger og tillitsverv, ble han regnet som innsider. Dermed var det for ham ulovlig å handle i aksjer eller verdipapirer knyttet til selskapet, fordi han satt på kunnskap ukjent for markedet.

Retten har festet lit til aktoratets hovedpåstand om at Ingebrigtsen har forsynt sine medtiltalte med slik informasjon og beskjed om å handle aksjer.

Ingebrigtsen skal også i stor grad ha finansiert handlene i perioden fra slutten av 2004 til forsommeren 2008 da Ingebrigtsen ble pågrepet av politiet.

Seks stråmenn

Retten har funnet det bevist at Fred Anton Ingebrigtsen, ved siden av de Acta-aksjer han offisielt eide, også regelmessig kjøpte og solgte Acta-aksjer og -derivater gjennom seks stråmenn, uten å gi melding om disse handlene til Oslo Børs slik han pliktet.

Hans handel gjennom stråmennene beløp seg til over tre milliarder kroner over fire år, tilsvarende omtrent 10 prosent av Acta-aksjens samlede omsetning over Oslo Børs i perioden.

Gjennom omfattende handel gjennom stråmennene, utnyttet Ingebrigtsen markedets manglende kunnskap om at det var han som handlet, ifølge dommen.

På denne måten har han med bistand fra stråmennene manipulert kursutviklingen på Acta-aksjen, i strid med straffsanksjonerte adferdsregler i verdipapirhandelloven. Ved tre anledninger er det dessuten bevist at han utnyttet innsideinformasjon om Acta i strid med loven, idet han instruerte enkelte av stråmennene i å handle i Acta-aksjen før informasjonen var kjent i markedet.

Endret 16.11.2012 13:17 av OldNick
OldNick
13:16
16.11.2012
#14022

Alle dømt til fengsel

De seks stråmennene er også dømt til fengsel fra to til seks år. Alle ble funnet skyldige i forsettlig straffbar medvirkning til flere av forholdene Ingebrigtsen er tiltalt og domfelt for.

Kåre Nilsen er dømt til fengsel i seks år, blant annet for medvirkning til markedsmanipulasjon og for medvirkning til to tilfeller av innsidehandel.

Lars Audun Lunde er dømt til fengsel i 6 år, blant annet for medvirkning til markedsmanipulasjon og for medvirkning til tre tilfeller av innsidehandel.

Oskar Andersen er dømt til fengsel i 4 år, blant annet for medvirkning til markedsmanipulasjon og for medvirkning til to tilfeller av innsidehandel. Han er også idømt inndragning av 5 millioner kroner i utbytte.

Knut Helge Nordbotn er dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder, blant annet for medvirkning til markedsmanipulasjon og for medvirkning til ett tilfelle av innsidehandel.

Odd Inge Bø er dømt til fengsel i 1 år, blant annet for medvirkning til markedsmanipulasjon. Han er også idømt inndragning av 5 millioner kroner i utbytte.

Johnny Bondestad er dømt til fengsel i 2 år, blant annet for medvirkning til markedsmanipulasjon og for medvirkning til ett tilfelle av innsidehandel.

Det er foreløpig ikke klart om de syv dømte anker eller ikke.

Acta-saken

- Omtalt som Norges-historiens største innsidesak

- Fred Anton Ingebrigtsen (48) og seks personer i kretsen rundt ham er tiltalt for innsidehandel, markedsmanipulasjon, brudd på meldeplikt og/eller ulovlig aksjonærlån i perioden 2004 fram til pågripelse i juni 2008.

- I denne perioden skal de ha handlet Acta-aksjer til en verdi av 3,2 milliarder kroner.

- Etterforskningen etter at Ingebrigtsen ble pågrepet tok tre og et halvt år, og behandlingen i Stavanger tingrett tok fem måneder.

- Aktoratet la i juni 2012 ned påstand om ni års fengsel for Ingebrigtsen og fra ett til seks års fengsel for de andre tiltalte.

- De sju forsvarerne ba alle om full frifinnelse for sine klienter.

- Dommen falt fredag 16. november.
LFM
13:46
16.11.2012
#370

Advokat Bjørn Stordrange sier Fred A. Ingebrigtsen og fire av de andre dømte i Acta-saken vil anke dommene.
blink
14:43
16.11.2012
#23340

9 års fengsel

Håper Lagmannsretten dømmer strengere.
blink
21:23
16.11.2012
#23345

Meglerene bør også straffes
blink
17:48
18.11.2012
#23349

Vi må bestrebe å holde forbrytere borte fra børsen.
Hvis det ikke lykkes vil handelsplassen "råtne på rot".

Jeg er derfor glad for at Fred Ingebrigtsen og kameratene straffes hardt.
Jeg mener den økonomiske delen av straffen skulle vært større.

Jeg mener også at meglerne og meglerhusa skulle blitt straffeforfulgt.
Passende straff for disse burde vært å betale f.eks. 5 prosent av omsetning i bot.
At meglerhus hadde fått en samlet bot i størrelse 150 millioner ville vært helt greit, i denne saken.
Man bør huske at disse "svindlerne" lever av å kople kjøpere og selgere.
Vi er ikke tjent med at det sitter forbrytere i den slags funksjon.
Meglere som lukker øynene for denne slags virksomhet bør få yrkesforbud innen finans og meglerhus bør miste sin konsesjon.

Jeg tror også at våre holdninger til forbrytelsene har betydning for hvordan forbrytervirksomheta blomstrer eller "dør ut" i framtida.

Dette er nesten som doping og kampfiksing innen sport og idrett.
Hvis menigman markerer tydelig motstand mot faenskapen så vil problemet fordunste.
(det bør være selvsagt at involverte i dop og kampfiksing utestenges på livstid).

Det er TULL å hevde at ingen taper på manipuleringa fra Ingebrigtsen & Co. Alle som kjøpte Acta-aksjer for dyrt i denne perioden og senere solgte med tap bør kreve erstatning fra Ingebrigtsen eller meglerhusa som betjente Fred & guttene.

Endret 18.11.2012 17:54 av blink
Bois
20:55
23.11.2012
#7130

Disse gutta bør straffes hardt, svindel og bedrag hele greia.

Bare så synd at det er mangen av samme slag.

Endret 23.11.2012 20:55 av Bois
blink
17:09
29.11.2013
#24575

Tapte igjen
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter