Du er her: Forside > Meglerhus - tips og erfaringer > Nordic Securities AS
Nordic Securities AS
MERLOT
10.01.2017 08:07
#68

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

I medhold av verdipapirhandelloven (vphl.) § 9-4 (1) nr. 4 kaller Finanstilsynet herved tilbake Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenestene 1, 2, 5 og 6 som nevnt i vphl. § 2-1 (1), samt tilknyttede tjenester 3 og 5 som nevnt i vphl. § 2-1 (2).

Følgende vilkår gjelder:
1. Frem til 7. april 2017 (avviklingsperioden) kan Nordic Securities AS likevel yte investeringstjenestene 1, 2
og 5 i den utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforhold, og investeringstjeneste 6 i den utstrekning det er nødvendig for å fullføre eksisterende
tilretteleggingsoppdrag.

2. Nordic Securities AS kan i avviklingsperioden ikke etablere nye kundeforhold eller påta seg nye tilretteleggingsoppdrag.

3. Nordic Securities AS kan i avviklingsperioden ikke yte tjenester til eksisterende kunder utover hva som er
nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforhold eller en forsvarlig fullføring av tilretteleggingsoppdrag.

Dette vedtaket kan påklages til Finansdepartementet innen tre uker etter at vedtaket er mottatt, jf.forvaltningsloven (fvl.) kap. VI. Klage sendes Finanstilsynet. Reglene i fvl. §§ 18 til 19 om partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, gjelder. Det kan søkes om utsatt iverksettelse av vedtaket, jf. fvl. § 42.
Beins
19.02.2018 15:20
#11687

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
22.02.2018 23:03
#19924

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter