Du er her: Forside > Skatt, Trading og Utbytte > Trading gjennom eget AS
Trading gjennom eget AS
nestbest
17:08 05.10.2010
#2

Blink

Hei

Ja men mener jeg har lest noe om at ett AS kansje må skatte 28% av gevinst på fond? Altså da snakker vi jo dobbel beskatning. Er dette riktig og gjelder obx fond notert på børsen eller gjelder samme regler for de som resten av aksjene notert på børsen innenfor Eøs? Et AS skatter jo ikke av kapital inntekt, bare evt da pengenetas ut av AS, gjennom utbytte ja.

blink
20:30 05.10.2010
#19461

nestbest

Jeg tror det må være feil.

Jeg forstår det slik at Investeringsselskapet ALDRI betaler skatt.

Det er du som eier av selskapet, som må betale skatt (28 %) av det du tar ut i utbytte
tea
21:55 05.10.2010
#6045

blink
05.10.2010 20:30
#19461
Det betales alltid skatt på utbytte som tas ut av selskapet, men for aksjer utenfor EØS-området må i tillegg selskapet betale 28% skatt på gevinster i selskapet (og det gis fradrag for tilsvarende tap). Altså dobbel-beskatning i disse tilfellene.

Endret 05.10.2010 21:56 av tea
nestbest
11:04 11.10.2010
#3

Jepp

Men valutagevinster og investeringer fra firma gir altså aldri skatt i fimaet, så lenge det ikke er utenfor EØS altså?
juma
08:49 17.12.2010
#27387

Regjeringen tok til vettet og fjerner revisjonsplikt for små AS.

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2044753.ece?WT.mc_id=dn_rss
tea
11:37 17.12.2010
#6110

Er det så viktig å fjerne revisor for små selskaper? Han representerer en uavhengig tredjepart som kan kvalitetssikre regnskapet. Blant de som fører regnskapet selv, tror jeg revisor kan rydde opp i mye slurv.
Hvis man bruker regnskapsfører, kan selvsagt denne ta over kontrolloppgavene som revisor tidligere har utført, men blir det da noe billigere for bedriften?
LinPiao
19:25 21.12.2010
#45

Tea - dette kan vi nå heldigvis bestemme selv. Hvis du gjerne vil betale en revisor, så kan du fortsette med det. Vi andre kan heldigvis slippe, hvis vi ønsker det.
pearljam
08:39 22.12.2010
#110

For oss som bruker både regnskapsfører og revisor er dette fantastiske nyheter! Veldig overrasket over at sosialistene av og til får gjennomført fornuftige ting.
tea
09:10 22.12.2010
#6114

Hvis jeg har forstått det riktig, så skal man fortsatt ha enten regnskapsfører eller revisor. Da vil jeg i såfall tro at nødvendig kontroll fortsatt kan opprettholdes.
Det viktige er etter min mening at en tredjeperson skal ha "medansvar" for regnskapet når det går til skatteetaten.
blink
19:55 22.12.2010
#19963

Gjelder ikke dett bare for selskap som er mindre enn 5 mill
juma
22:25 22.12.2010
#27393

Så vidt jeg har forstått dette så trenger man verken regnskapsfører eller revisor. Med andre ord blir ordningen lik den som praktiseres de fleste andre steder i Europa og også konkurransedyktig med tanke på innføringen av den nye EU selskapstypen.

Jeg vi se på muligheten for å omdanne/innfusjonere mitt utenlandske selskap til norsk AS. Tror mange andre vil gjøre det samme.
MKane
21:06 28.12.2010
#6651

Bør man si opp avtaler med revisor i småselskap før nyttår?
Harry
19:10 30.12.2010
#6037

MK Kane, tror ikke det har noen betydning. Men husk å holde generalforsamling og send melding med generalforsamlingsprotokoll til Brønnøysund, gjerne cnannet via Altinn.
Personlig beholder jeg revisor. Han gjør en god og effektiv jobb, fyller ut selvangivelse, svarer på spørsmål gjennom året mm. Det koster meg kr. 15 000. Det er det verdt.
God aften!
MKane
00:16 03.01.2011
#6674

Takk for svar Harry, fikk omtrent det samme fra regnskapsfører. Men av de 6 selskapene det her er snakk om, er det bare ett som jeg vil beholde revisor i, det selskapet leverer tjenester til staten, jeg tror regnskapsfører klarer seg i de andre.
juma
11:45 03.01.2011
#27399

Du må revidere regnskapet for 2010. Ingen grunn til å si opp revisor enda med mindre du har et antall måneders oppsigelsestid.
enlace
15:10 04.01.2011
#4066

Ringte til Brønnøysund da jeg skal etablere et AS med under 5 millioner i årsomsetning. Ikke for å trade aksjer, men for forretningsdrift.

Han sa at det er politikerne som har bestemt at revisorplikten skal opphøre for småselskap, men det skal vedtas av Stortinget og det må en lovendring til. Han jeg snakket med mente at det vil eventuelt først vil gjelde fra senere i år.

Jeg må derfor ha oppnevnt revisor for å få godkjent AS.Rett og slett for at han skal stå inne for at aksjekapitalen er overført.

Revisor kostnadene for et lite AS er mellom 15 - 30 000 pr. år.
MKane
01:13 05.01.2011
#6675

Seff vet jeg at 2010 skal revideres av revisor, men når man gjør en avtale om revisjon med revisor begynner taksametret å gå fra dag 1, derfor spørs det om gjellende avtaler løper til de er sakt opp. Min regnskapsfører er av samme oppfatning som Harry, avtalen fornyes etter ordinær GF er gjennomført.

Det jeg kan lese ut av avtaler med rivisorer er at det er gitt en pris pr år, og at denne avtalen videreføres automatisk om ikke GF bestemmer noe annet.
*godkjenne revisor honorare
Gamle Erik
09:23 05.01.2011
#4855

Jeg leverte i dag inn en bestilling på et NUF. Dette tar vel ca et par uker å få etablert. Jeg ønsker imidlertid å få overført noen aksjer fra mitt private eie til det nye selskapet asap. Noen måte å gjøre det på (..til selskap under etablering...osv)?
Harry
23:37 05.01.2011
#6044

enlace, det er fulllt mulig å få det ned i 15 000 kr. Jeg betaler det. Ca 100 sluttsedler. Div andre bilag, feks bløker fra Amazon, aviser, småkjøring (for å levere regnskapspapirer) mm. Inkluderer selvangivelse. Men revisor får da et ferdig postert regskap.

God aften!
Babylon
20:19 09.01.2011
#2187

Noen revisorer her inn som vet hvordan man ordner dette? (unngå formueskatt) (http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2038087.ece)

Sett at man har et AS i dag med aksjer. Vil det da være en ide å opprette et nytt AS (som eies av dagens AS) og deretter flytte aksjene over i det nye ASet. Ettersom ligningsveriden på det nye AS'et kun beregnes ut fra innskutt aksjekapital det første året så får man vel i praksis følgende:

Det gamle AS'et eier 100% av aksjene i det nye selskapet som kun lignes til innksutt aksjekapital?


blink
10:04 16.01.2011
#20099

baby...

Hva har linken du viser til, med formueskatt å gjøre
Babylon
09:45 17.01.2011
#2194

riktig link: http://www.dagensit.no/article2045613.ece
stehaa
18:28 08.06.2011
#1013

Så hvordan er så fasit for de som har handlet bear-og bullfondene gjennom AS?

Har skattemyndighetene godtatt disse innenfor fritaksmetoden eller ikke?

Håper noen kan vise til egne erfaringer i så måte.

MKane
00:19 14.06.2011
#7277

Babylon, du kan starte et nytt AS vært år for å utsette skatten, men det blir litt som å pisse i buksa for å holde seg varm.
Det greieste er å ha et AS og kjøre mest mulig private utgifter igennom det, det betinger seff at du går i pluss.
Utrolig hva dem godtar om du bare har en rimelig forklaring.

Lag et utleieselskap ANS, der har du en enorm mulighet for mva refusjon og avskriving. Biler/båter/ja egentlig det du ønsker. Også dette betinger + i regnskapet hvis det skal bli god butikk.
Dein
10:33 14.06.2011
#9

Når det gjelder spørsmålene angående revisor, har dere med eget AS (med omsetning under 5 mill) gode forhandlingskort. Spesielt hvis man driver investeringsselskap, med mye skattemessig problematikk. Dette er det mange regnskapsførere som mangler kunnskap på.
Min erfaring er at revisorne nå går med på å kun revidere enkelte av regnskapspostene, for et mye lavere honorar. I investeringsselskaper vil da være nyttig å få en gjennomgang av føringene forbundet med aksjer. Her vil det være snakk om et honorar på 5000-7000 kroner.

Fritaksmetoden slik den fremstår i dag, er på ingen måte en enkel modell for de som driver investeringsselskaper med høyt volum av transaksjoner. Ofte får man heller ikke gode årsrapporter fra megler. For regnskapsåret 2010 er det fortsatt 3 % beskatning på all utbytte og gevinst fra aksjer innenfor fritaksmetoden, samt utfordrende å få inn skattemessige resultater.

Uansett, for å slippe revisor må dette fastsettes i generalforsamling. Hvis dere allerede har hatt generalforsamling, uten å ta inn dette som et punkt - må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Protokollen sendes til brreg, som registerer at selskapet har valgt bort revisjonsplikten for regnskapsåret 2011.
Varsling på tema     Varsling på stikkord




StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter