Du er her: Forside > Skatt, Trading og Utbytte > Skattemessig behandling av utbytte fra IGE
Skattemessig behandling av utbytte fra IGE
Ledaal
18:39 01.12.2005
#1604

Etter utbytte i IGE, har jeg prøvd å finne ut om den skatte vi betalte til Sverige, Kildeskatten, kan tekkes fra på skatten i Norge, eller om det kreves mye papirarbeid for å få refusjon. Det fornemmer meg nemmlig at man kan få refusert kildeskatt, men mulig at det er når det overstiger en viss prosent sats. Noen som har erfaringer med dette?
PutiPlot
23:12 05.12.2005
#1063

Kjekt om noen visste....
Jeg må jo mene at det som er min inngangskostnad på aksjene er kjøpspris + kildeskatten.

Ellers ville man jo få en ganske håpløs dobbeltbeskatning, men ingenting forundrer meg når det gjelder det norske skattesystemet...

Fint om noen også har noen tips på hvilke beløper som skal føres hvor i selvangivelsen.
(Aldri for tidlig å starte på den...:) )

Gull vinner
PutiPlot
22:28 06.12.2005
#1064

Fant noe her:

"Aksjeutbytte fra utenlandske aksjeselskaper vil som regel bli beskattet i utlandet ved at en viss prosent av utbyttet blir holdt tilbake i forbindelse med utbetalingen (kildeskatt). Skatteavtalene inneholder bestemmelser om hvor stor kildeskatten kan være (vanligvis 15 prosent). En person som skattemessig er bosatt i Norge, vil ha krav på fradrag (kredit) for den utenlandske kildeskatten i utliknet norsk skatt. Se nærmere om kreditfradrag nedenfor. Dersom det er trukket kildeskatt etter en høyere prosent enn den som fremgår av skatteavtalen, kan det overskytende beløp søkes refundert fra det andre landet. Skjemaer for slike refusjonssøknader kan fås ved henvendelse til Skattedirektoratet."

Siden kildeskatten til Sverige kun var på 15%, høres det ut som det skal være ganske trivielt å få trukket fra denne i vår utliknete norske skatt

Hentet fra:
Utland inntektsåret 2005
PutiPlot
22:30 06.12.2005
#1065

Her er det det henvises til "nedenfor":

"Kreditfradrag kan kreves av skattytere som er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett og eventuell skatteavtale. Dersom en inntekts- eller formuespost som har kilde i utlandet skattlegges både i Norge og i utlandet, kan skattyteren kreve fradrag i norsk utliknet skatt for den skatt som er betalt i utlandet. Er beskatningen gjennomført i et land som Norge har skatteavtale med, kan det bare gis kreditfradrag når det følger av skatteavtalen.
Ved krav om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet skal det krysses av i selvangivelsens post 1.5.6.
Kreditfradraget er begrenset til det laveste av:
- den beregnede norske skatten på den samlede utenlandsinntekt og/eller utenlandsformue (beregnet maksimalt kreditfradrag), og
- det beløp som faktisk er betalt i skatt i utlandet samme inntektsår som inntekten/formuen er skattepliktig i Norge.
Kreditfradrag for utenlandsk inntektsskatt avregnes mot norsk inntektsskatt, dvs. skatt på alminnelig inntekt og toppskatt. Kreditfradrag for utenlandsk formuesskatt avregnes mot norsk formuesskatt. Det gis ikke kreditfradrag i trygdeavgift. Det gis heller ikke kreditfradrag i tilleggsskatt og forsinkelsesavgift."

Se mer om føring og dokumentasjon i:
Utland inntektsåret 2005


[Endret 06.12.05 22:31 av PutiPlot]
[Endret 06.12.05 22:33 av PutiPlot]
tea
14:20 07.12.2005
#3453

Ledaal [1604]
Bare opplys om de 15 prosentene i trukket kildeskatt til ligningsmyndighetene og du vil slippe med kun 13 prosent skatt i Norge.
Dette var helt kurant da jeg gjorde dette i forbindelse med utbytte fra det svenske selskapet Atlantic Container Line for noen år siden.
Jeg skrev et lite brev som forklarte situasjonen.
Ledaal
19:58 15.12.2005
#1607

Flott takk for info!
Ypsilon
15:11 09.05.2013
#2273

Joda. Aktuell tråd dette nå også, men kanskje med motsatt fortegn;-)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter