Du er her: Forside > Skatt, Trading og Utbytte > Selvangivelsen og skatt
Selvangivelsen og skatt
Apophis
20.03.2014 23:22
#199

Livsal, var usikker på hvordan jeg skulle skrive den av. Så jeg tror jeg tok kostpris og delte på de månedene med aktiv handel. Hvis jeg da legger sammen disse summene til jeg når kostpris og da regner den som nedskrevet, så skulle det går for det samme.
yemaya 2
25.03.2014 22:07
#6130

Om man ikke har A/S og skriver av utgifter til inntekts ervervelse så står man ytterst svakt om likningmyndighetene skjærer igjennom og kaller fjorårets solide inntekt for inntekt erhvervet ved virksomhet. Da blir skatteprosenten nærmere 50 enn 27.
gasupa
27.04.2014 20:21
#103

Hvordan og hvor fører jeg skjermingsfradraget i selvangivelsen?
gasupa
28.04.2014 15:48
#104

Er det ingen som kan svare meg på hvordan jeg fører og hvor i selvangivelsen ang skjermingsfradraget?
delta
28.04.2014 16:06
#21171

Ligningsetaten har vel laget forslag til tap eller gevinst ved aksjesalg? Der inngår skjermingsfradraget allerede sammen med kostpris for aksjene slik at skattepliktig gevinst skal bli korrekt. Det er jo kun skattepliktig gevint eller tap som skal føres på egen post i selvangivelsen. Normalt er forslaget korrekt for aksjer handlet på OSE.

Endret 28.04.2014 16:08 av delta
gasupa
29.04.2014 09:43
#105

Delta
Tusen takk da forstod jeg det hele...trodde dette var noe jeg måtte føre inn selv.
gorwell
03.05.2014 18:02
#21626

Overføring av fradrag til ektefelle er en bastardløsning (joda, den skal skje automatisk enten du vil eller ei).

For om Skatteetaten finner ut at fradraget var feil, skal du ikke gjøre regning med at Skatteetaten hanker tilbake feil utbetalte penger til ektefellen, den skal du pent selv måtte tilbakebetale.

Det er mulig å kreve "særskilt likning".

gorwell
javelda
03.12.2014 18:44
#5353

Hva blir skatten på aksjegevinst og utbytte(i forhold til i dag) dersom Scheel-utvalget sitt forslag slår gjennom?
javelda
18.04.2015 10:37
#5687

Jeg har handlet(Solgt og Kjøpt) aksjer for millioner av kroner fra min hjenme-pc) i flere år her i stavanger. Jeg abonnenerer ikke på de forskjellige økonomosiske tids-skriftene jeg leser for å holde med oppdatert fordi jeg ikke leser de hver dag, bare 2-3 ganger i uken (tar derfor ikke vare på alle hundre kvitteringene,). Dette gjelder kapital, finansavisen, Dagens Næringsliv, PC , printer og faks. De siste kan jo også brukes privat sel vom min pc bare brukes til aksjehandel mens jeg har en annen pc som barnebarna osv kan bruke så mye de vil. Er det noen som kan sette opp en rimelig oversikt som ligningskontoret kan godta. Har holdt på med aksjehandel i årevis, men ligningskontoret her i Stavanger mener visst det ikke følger utgifter til denne kjøp/salg av aktiviteten og jeg har aldri brydd meg om å protestere mot overmakten. Tenker ikke på provisjon, men på utgifter til "inntekts erverv" tror jeg det heter.

Antar det er noen glupe hoder som har et forslag til hvordan dette kan gjøres uten å måtte sende inn flere konvolutter med kvitteringer.
gorwell
18.04.2015 21:16
#21853

Burde være nært nok for deg, nært nok for ligningskontoret å anslå 15000 for "heile driden" uten å spesifisere enkeltposter (tele, data, lektyre, realtime etc).

gorwell
gorwell
18.04.2015 21:27
#21854

Re Scheel, "Utvalget anbefaler at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent. Videre foreslås det en ny progressiv skatt som skal erstatte dagens toppskatt."

Det er sterke krefter som vil ha oss tilbake til progresjonsskatt med 90% skatt på siste 1000-lappen for lønnstakere med skattefrihet for selskapene.

Farlig.

"Utvalget forslår også at det innføres en egen skatt på eierinntekter fra aksjeselskaper (utbytte og aksjegevinster). Utvalget har ikke vurdert endringer i skattemodellen for enkeltpersonforetak."

Med skatte-beskyttelse av kun de multi-corporative selskapene, dvs alle de store "systemkritiske" børsnoterte selskapene som har et øre både her og der.

Noen som får tanker om Franco og Mussolini? Vel, Stalin og Hitler kan tas med i samme åndedrag.

gorwell

Endret 18.04.2015 21:32 av gorwell
Dividenten
18.04.2015 23:19
#15726

Javelda.

Før opp det du har dekning for.

Så blir det opp til makta å bevise at det er feil.

Har du ren sti ellers skulle det ikke være noe problem.
Synteg
19.04.2015 20:23
#27

Jeg skriver opp det jeg har kvittering på. Deretter ansår jeg et beløp på noen hundre kroner i måneden til diverse kostnader og begrunner godt hvorfor og hva slags kostnader det er snakk om. Tilsammen utgjør det ca. 15 k faktisk. Men da har jeg også en ganske stor portefølje til å handle privat.

Norwegian wolf
20.04.2015 20:13
#912

Hei..
jeg er usikker på føring av noen poster i selvangivelsen.
Jeg var våren gjennom et samlivsbrudd.
Vi hadde felles eie av flere eiendommer.
Jeg overtok og har blitt boende i vår felles bolig, og min eks. har overtatt og bor nå i en felles utleieleilighet som vi hadde.
Overflytting og tinglysning av nytt eierskap av eiendommene ble gjort i 2014, og dette er også korrekt ført i våre mottatte selvangivelsene.
Min eks. har ikke mottatt krav om dokumentavgift for den halvdel av leiligheten som jeg har overdratt til henne.

Er det noen som har erfaring med hvordan dette nå skal føres i selvangivelsen?

Jeg er klar over at jeg først må fylle ut utleieskjema for de første 6 mnd, og rapportere dette. Dette vil bl gjort.

Når det gjelder leiligheten så har jeg en liten gevinst på den 1/2-delen av leiligheten jeg overdrar til min eks. i vårt skillsmisseoppjør.
Er dette å anse som skattefritt på samme måte som felles bolig, eller skal gevinsten på denne leiligheten beskattes? Min eks bor nå i boligen.
Hvis dette skal beskattes, er det et eget skjema for dette?

Setter pris på tips for hvordan dette best kan håndteres.

På forhånd takk. :)


NW

Synteg
21.04.2015 15:15
#28Dokumentavgiftsfritaket gjeld ikkje for sambuarar som ønskjer å overføre eigedom i løpet av samlivet. Det er berre ved samlivsbrot fritaket er aktuelt. Med "samlivsbrot" er meint eit endeleg opphøyr av sambuarskapet, medrekna når samlivet er avslutta på grunn av dødsfall.

http://kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Dokumentavgift/Dokumentavgift-ved-samlivsbrudd/
gorwell
21.04.2015 21:35
#21855

Dokumentavgift skal ikke ilegges ved hjemmelsoverføring mellom ektefeller (eller til barn).

Du har ingen gevinst på utleieleiligheten. Denne er ifm samlivsbruddet, begynt bebodd av din nåværende ektefelle som fortsatt felles formue (til skilmissen er et faktum, som Synteg skriver "samlivsbrot" er konstatert. I mellomtiden tjener hun samstundes opp botid der).

At du slipper å kjøpe ut din tidligere ektefelle fra "felles bustad" når samlivsbruddet er konstatert og tidligere ektefelle ifm samlivsbruddet overtar enerett til en formuespost (leiligheten), er ikke inntekt.

Skattefritak betinger at hun bor der i minst 12 måneder! Fuck'er hun opp dette, vil både hun og du kunne havne i kverna!

Eh, retting: Hun vil havne i kverne, no doubt. Ettersom du har avgitt formue ifm konstatert samlivsbrudd er jeg i tvil om du vil havne i kverna.

Jeg ville ikke gjort noe med det annet enn kanskje å varsle at eiendomsrett er blitt overført til ektefellens særeie (og fått det registrert). Det er ingen grunn til å gå i dybden og forklare allverden (Staten) hvorfor dette er blitt gjort (og derved for Staten erklære at det eksisterer ekteskaplige problemer før disse er konstatert ved "konstatert samlivsbrudd").

gorwell

Endret 21.04.2015 21:43 av gorwell
Norwegian wolf
23.04.2015 12:22
#913

Re: gorwell. Takk for svar. Vi var ikke gifte, men samboere med felles barn. Dvs. Samlivsbruddet ble endelig når dette ble registrert vis familevernkontor. Min eks. vil dermed ikke kunne opparbeide noe botid mens vi venter på endelig opphør av samlivet, tilsvarende som ektepar gjør. Dette vil vel utgjøre en viss forskjell ut i fra det scenario som du nevner med hensyn til skattefritak? Mvh NW
gorwell
25.04.2015 15:42
#21858

Tror du kan legge til grunn at registrerte partnere vil være å anse som gifte, dvs hun begynner likevel å opptjene botid på egen hånd fra innflyttingsdato. Så 12-måneders regelen står.

Det gjør utdeling av formue også, dette er ikke skattbar inntekt for deg og i alle fall ikke om hun etterlever 12-måneders'en. Ettersom du ikke skal lide skattebyrde av hennes privatrettslige handlinger (som du ikke har innvirkning på) etter at samlivsbruddet er registrert, jeg ville nok hevdet at du ikke skal bli skadelidende (gevinst-beskattet) selv om hun tabber seg ut og selger før 12-måneders'en.

Ville kanskje sett på om jeg skulle formalisert den "før samlivsbruddet ble et faktum eksisterende muntlige avtale" at ex'en overtok formuesgodet som ene-eie.

Dvs antedatert en kontrakt herom. Du bør kanskje se på timingen for samlivsbruddet og inneværende selvangivelsesfrist og sette dato til 1. januar 2014?

If you get my drift.

gorwell

Endret 25.04.2015 15:43 av gorwell
andy30
25.04.2015 16:55
#641

Topp skatt er noe ufyselige greier!
andy30
25.04.2015 16:58
#642

Men det må betales og skatte skyldige penger blir mange kr. du helst vil få vekk så fort som mulig !
andy30
25.04.2015 17:04
#643

Har egen revisor som er vant med min fusterasjon hvert år.

Ekstra inntekter som han ikke kjenner til før nå gjør han like forbanna hvert år.
gorwell
02.05.2015 19:40
#21880

Noen med kunnskap om skattestrategier ved utenlands-arbeid?

gorwell
Stockamateur
26.04.2017 10:29
#11847

Hei.

Helt sikkert et banalt spørsmål, men...: Skal gevinst/tap på utenlandsregistrerte selskaper rapporteres i selvangivelsen/RF1088? De er handlet på Oslo Børs.

Alltin har mottatt oversikt over alle mine handler fra min (nett)megler. De har konsekvent unnlatt å føre opp aksjer/ETNer registrert i US (f.eks. GIG = US4593781051) eller Tyskland (f.eks. ETN Bear SDRL X3 VON2 = DE000VS0GQB3 utstedt av Vontobel). Jeg kunne skjønt dette hvis jeg hadde hatt inntekt og måtte levere selvangivelse i disse landene, men det gjør jeg ikke.

Jeg har også funnet flere direkte feil i selvangivelsen, så det anbefales å sjekke nøye! Selv om det betyr mange timers jobb og minimum ei halvflaske å styrke seg på. Så langt har vår nye vidunderlige elektroniske verden kommet...
Stockamateur
26.04.2017 10:33
#11848

gorwell #21880

To år senere...

Jeg passet på å betale trygdeavgift til Norge når jeg jobbet utenlands.
Stockamateur
26.04.2017 16:34
#11858

Skatteetaten får ikke opplysninger om handel i utenlandsregistrerte aksjer/papirer fra VPS.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter