Du er her: Forside > Skatt, Trading og Utbytte > Formueskatt
Formueskatt
gehe
13:27
13.12.2012
#3703

Fjern formueskatten, og innfør gevinstskatt på bolig.

Skatt på gevinst er ok, da har man tjent penger. Skatt på en formue man har skattet av under oppbyggingen av den samme formuen, er helt håpløst!

blink
Det er vel ikke tilfeldigvis slik at om man setter bunnfradraget til nvente 5 mill, så slipper blink fomueskatt...?
blink
16:24
13.12.2012
#23517

GeHe

Neida.
Det er ikke slik.

Det oppjusterte bunnfradrag vil "fordunste" i oppjustert eiendomsverdi.
Hensikten er å likestille formue i eiendom med annen formue.
Verbier
17:07
13.12.2012
#2281

Det er IMF og OECD som i rapporter peker på at Norge bør fjerne formueskatt og og øke skattene på å eie eiendom.

IMF og OECD viser til at den norske kombinasjonen av formueskatt og fordelaktig lav beskatning av eiendom, er en medvirkende drivkraft til å dreie investeringer og kapital mot skattegunstige investeringer i eiendom (boligeiendom og næringseiendom) fremfor andre investeringer (det være seg bankinskudd, aksjer, obligasjoner osv), og dermed en medvirkende faktor til økende boligprisene (selvsagt er det flere faktor som driver boligprisene).
Verbier
17:14
13.12.2012
#2282

Minner også om hva Aftenposten skrev om hvilken forskjell det utgjør å gjøre norske boligskatter opp på OECD snitt:

"Norges Bank anslo i 2010 at å bringe norske boligskatter opp på nivå med OECD-snittet ville gitt nok penger i statskassen til å fjerne toppskatten, hele formuesskatten samt å kutte minstefradraget med 6000 kroner. "
blink
17:15
13.12.2012
#23521

Verbier

Da har IMF og OECD forstått hva jeg mener.
Verbier
17:19
13.12.2012
#2283

OECD - Fjern formueskatten, øk skatten på boliger!

Anbefaler forøvrig å lese arktikkel på linken. OECD har tydeligvis fått med seg noen andre særnorske skjevheter også...

Endret 13.12.2012 17:24 av Verbier
Kjell T. Ringen
18:08
13.12.2012
#10795

blink

nå henger jeg virkelig ikke med!

IMF og OECD peker i rapporter på at Norge bør fjerne formueskatt og og øke skattene på å eie eiendom.

Du vil IKKE fjerne formueskatten - men likevel så mener du at IMF og OECD er enig med deg?
blink
18:37
13.12.2012
#23522

Kjell T.

Jeg anser "min" revidering av formueskatten for å beskatte eiendom, til å bli likeverdig med IMF/OECD sitt forslag.
Kjell T. Ringen
18:41
13.12.2012
#10796

blink

ja det er jo en egen kunst å være helt uenige og likevel konkludere med at man er enig....

Må jo si at IMF og OECD er nærmere mitt forslag da... men men.
blink
19:14
13.12.2012
#23523

Kjell T.

Javisst.

Det viktigste er å få et skattesystem som motvirker uheldig pengeplassering.

Vi bør ha et skattesystem som kan være et vektøy for politikerne til styring.

Finanskrisa ble forårsaket av hinsides eiendoms-boom i US sammen med evneveik bankhåndtverk.
De fleste økonomiske krakk starter med galopperende prisvekst i eiendom.
Finans-næringen dokumenterer hver gang at de ikke evner å bremse når galskapen tar overhånd. Heller tverrt i mot. Desto mer eiendomsprisene stiger jo mer penger kaster de etter oss.

Derfor er det påkrevd at myndighetene skaffer seg verktøy til å kunne styre

skipper*
12:36
14.12.2012
#10441

.
Ved å avskaffe formueskatten og innføre skatt på eiendom, vil denne nullskatte problematikken forsvinne..

Jeg har skrevet om det tidligere også og en skal ikke være ekspert for å finne løsningen

Ved å innføre skatt på bolig og eiendom i hele norge og la denne boligskatten bli et fradrag på skatteseddelen, så forsvinner nullskatteyterne og vanlige folk kommer ut med samme skatt som før....

Her er selvfølgelig også anledning til å sette taksten slik at boligskatten ikke slår inn før taksten er f.eks over NOK 2 3 mill...
og her er store muligheter for justeringer fremover i tiden...

Det gode med boligskatten er at pengene forblir i kommunen hvor boligen er så dette vil være en meget god distriktspolitikk også...

Oslo f.eks, vil bli en rik kommune og slipper å "snyltre " på vestlandsgrynderne som må betale formueskatt i milliardklassen...

Kommuner med store "hyttebyer " vil også få penger i kasssen ved boligskatten...og selvfølgelig blli mer attraktive for kommuner å få flere hytter

Ta f.eks Røkkes bedrifter i Nordnorge , ved å innføre eiendomsskatt på eiendommene og anleggene vil han betale skatt til kommunen og ikke til staten som han må gjøre i dag med formueskatten...

Kan ikke se at dette skal være noen stor sak for politikerne å få til..... men jeg er jo klar over at gutta som Thon ... ikke ønsker slik beskatning...

Men formueskatten er en uting for nye og grynderbedrifter er helt klart...
og er ikke i tråd med andre lands skattesystemer..

Endret 14.12.2012 12:55 av skipper*
blink
09:23
15.12.2012
#23531

Eiendomsskatt er også en formueskatt.

Ett av problemene med dagens formueskatt er at eiendoms-formuen er likningsmessig verdsatt urimelig lavt, slik at den i stor grad ikke blir formuebeskattet.

Det ugunstige med dette er at staten gjør det atraktivt å investere i eiendom, og på den måten styrer risiko-villig kapital inn i boligmarkedet. Dette er ikke ønskelig og kan være direkte skadelig.

Det er selvsagt ugunstig at bedriftseiere betaler formueskatt basert på egenkapitalen i selskapet sitt, på samme måte som vi aksjonærer betaler formueskatt basert på våre aksjeverdier.
Men dette er en politisk (sosialistisk) ønsket skatt som overfører verdier fra de rike til samfunnet som gir til "de fattige".
Selv om jeg "rammes" av denne fordelingspolitikken, så innser jeg at formueskatten er hensiktsmessig.
Jeg ser det ekstra tydelig hvis man sitter i Monaco og samtidig stiller TV'n inn på et nyhetsklipp fra Somalia, Cuba eller annet "lav-kost-land".
Kontrasten er så ekstrem at man nesten mister matlysta.

Jeg har aldri stemt AP eller sosialistisk.
Det er de som må ta hovedansvaret for norsk skatte- og fordelingspolitikk.
Men jeg er faktisk litt stolt av å tilhøre et samfunn tilnærmet uten klasse-forskjeller mellom fattig og rik.

Verbier
09:45
15.12.2012
#2290

blink
Forsåvidt riktig at eiendomsskatt en form for formueskatt, men husk å ikke blande begrepene. Da blir det fort dobbel beskatning... Vi snakker om 2 ulike skatter her:

Vi har
1. Formueskatt på ligningsverdien av fast eiendom (bolig og næring)
og vi har
2. Eiendomsskatt på fast eiendom (mange kommuner ihvertfall).

Ønsker du dobbel beskatning av eiendom? Både formueseskatt på fast eiendom og eiendomskatt?

Endret 15.12.2012 09:46 av Verbier
blink
14:28
15.12.2012
#23533

Verbier

Jeg er enig med IMF og OECD som fokuserer på "galskapen" i norsk skattepolitikk, der man favoriserer investering i eiendom.

Bakgrunnen for min reaksjon på dette er det faktum at alle (tror jeg) finanskriser og økonomiske krakk, starter med krakk i boligmarkedet.
Det er tragisk at "kunstig" verdistigning på boligen gir tilgang på mer lån, og dermed høyere forbruk enn man "har godt av"

Politikerne må skaffe seg "verktøy" som kan bidra til å motvirke prisgaloppene i eiendom, for dermed å motvirke nye finanskrakk.

Om man kaller skatten for eiendomsskatt eller formueskatt er underordnet.

Endret 15.12.2012 14:29 av blink
tea
20:58
15.12.2012
#6316

Ved å fjerne formueskatten fjerner man skattemotiverte boliginvesteringer. Økt eiendomsskatt vil ytterligere kunne dempe etterspørselen i boligmarkedet.
skipper*
13:39
16.12.2012
#10451

Hegnar og Jesus... litt artig den der

Endret 16.12.2012 13:40 av skipper*
oge
00:09
19.12.2014
#14553

Formuesskatten dreper de som virkleig kan bidra!En skam! Formuesskatten Norges største dreper av det å få til noe og ikke ta fortjenesten med en gang. Formuesskatten kan drepe mange som bygger opp selskaper.
FysteamuniensisSigurdSløvåg
10:55
19.12.2014
#1155

Jeg hart ikke bygd opp en dritt, men jeg vil heller ikke betale formueskatt.
68791
21:22
11.01.2015
#134

Formueskatt er en styggedom. Tenk deg at du har bygget opp et bilverksted eller for den del en liten butikk og lånt ale pengene. Du eier ingenting. Det er banken som eier alt. Formuen er 0 og du tjener nesten ikke til livets opphold. Men verdien er 20 mill kr.

Du slipper inntektsskatt fordi du ikke har tjent noe, men må likevel betale 200000 i formueskatt. Det er mange som har prøvd dette. Deler av verkstedet eller butikken må selges. Formueskatten er udiskutabel.

Slike skatter har vi ikke bruk for.
tea
18:49
06.02.2015
#6354

Så er vi i 2015 og formueskatten består. Riktignok er den redusert til 0,85% for året 2015 og skadevirkningene er litt mindre.
Selv ikke Høyre og Frp i regjering klarer å fjerne den, i hvert fall ikke så lenge flertallet må sikres med Venstre og KrF.
Jeg tror neppe de klarer å redusere den under 0,5% i denne regjeringsperioden. På 0,5% tror jeg riktignok skadevirkningene er til å leve med for de fleste næringsdrivende. Belastningen i opinionen ved å fjerne den helt er kanskje umulig å leve med?
Synteg
22:41
29.03.2015
#9

Formueskatten er bare 0.85%. Men når innskuddsrenten er på 1-2% spiser den en historisk høy andel av kapitalinntektene.

Da denne formueskatten ble innført var vel rente på minst 7-8%. 1% formueskatt da var vel mer overkommelig.

Bunnfradraget bør opp vesentlig, til minst 20 mill. Og ingen rabatt på boliginvesteringer.
gorwell
09:28
22.04.2015
#21856

Bunnfradraget opp til 20 mill på formue men ikke på boliger? Er ikke bolig å regne som formue da?

Vil du tvangsselge alle enker i landet ut av sitt uskifte-bo? Skal de bo på gata eller tvangs-innlegges på omsorgsbolig slik at offentlig sektor kan vokse og få inndratt salgssummen ifm betaling for tvangs-innleggelsen også da?

Den blir feil.

gorwell
Provence
10:14
22.04.2015
#8661

gorwell, du sier: "Den blir feil". Hva slags problemstilling prøver du å konstruere ?

Hva Synteg sier er: Ingen rabatt på boliginvesteringer, mao. boliger lignes iht. markedspris (eller etter en modell som reflekterer markedsverdien for ikke å komplisere dette). Med et generelt bunnfradrag for alle skatteytere på 20 mill og formuesbeskatningsmodellen intakt, rammer dette ikke den jevne borger som trenger tak over hodet. Da fjerner man "kunstige" boliginvesteringer ut fra et motiv om å redusere formue og beskatning.
Provence
12:43
22.04.2015
#8662

Boligmarkedet kan være "the place to be", stimulert ut fra skattemessige forhold og lave renter i uoverskuelig fremtid. Bærekrafig utvikling ?

Finanstilsynet frykter langvarig lav rente

Scenarioet frem til 2020 er oppgang i sektoren på 40%. Lave renter som igjen stimulerer til høyere boligpriser som igjen bygger egenkapitalandel som igjen stimulerer til enda høyere vekst.

Tilbake til selve formuesbeskatningsmodellen, en svøpe som hindrer nyskaping

Norske gründere om deres største utfordring:

- Ingen grunn til å bo i Norge, hvis man vil skape noe

I artikkelen er der mange annexer men til selve svøpen, sitat:

Kinkig formuesskatt

Flere av gründerne peker på et problem som ligger på finansminister Siv Jensens bord, nemlig formuesskatten.

- Formuesskatt gjør det veldig vanskelig å være gründer i Norge, sier Systad.
Fakta: Formuesskatten

Sammen med inntektsskatten er skatt på formue en av de aller eldste og mest innbringende skatteformene i Norge.

Skatten baseres på verdien av det du eier, som penger, aksjer og fast eiendom, men hvor det gis fradrag for gjeld.

I 2013 ga formuesskatten statens inntekter på rundt 15,4 milliarder kroner.

Samme syn har Döderlein ved Mcash.

- Dette er en skattemodell som i beste fall er skrekkelig urettferdig for entreprenører og i verste fall er direkte hemmende for folks vilje til å bygge verdifulle bedrifter, sier Döderlein, og legger til:

- Jeg hever en normal lønn, men blir skattet for markedsverdien på aksjene jeg eier. Jeg blir altså straffet med skatt for en verdi jeg har bygget på papiret, lenge før jeg har realisert verdien. Og for alle praktiske formål kan hele verdien gå tapt.

Han mener dette er svært uheldig.

- En slik modell stimulerer til rask exit fra vekstselskap med stort markedspotensial. Er det rart at man flytter ut eller selger, kanskje for tidlig, til utenlandske investorer, spør han.


Norge på billigsalg overfor utlendinger med gunstigere skatteforhold. Biotekselskapet Algeta ble solgt til utlandet og Bayer. Et fundament borte vekk som ellers kunne skape grobunn for et miljø her i landet med nye tanker og ideer. Chain of events
Synteg
22:17
22.04.2015
#29

Takk Provence. De færreste enker blir tvanggsolgt med bunnfradrag på 20 mill (selv uten rabatt på primærbolig).
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter