Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Lappland Gold -
Lappland Gold -
ytsira
17:42 02.11.2009
#3398

Ganske oppløftende ressursestimater - mineralisering åpen mot dypet på Blaiken bra malm og at de tilrettelegger for langvarig drift - av hensyn til lønnsomhet må vi vente litt lengre men risikoen i GOLD.ST er litt mindre
Lappland Goldminers har genomfört sin första bedömning
av mineralresursen för guld inom Ersmarksbergets
brytningstillstånd. Hittills känd och indikerad mineralresurs är
448.000 ton med 2,85 gram guld per ton. Mineraliseringen är
öppen mot djupet. Det möjliggör kontinuerlig gruvdrift vid
Blaikenanläggningen under en längre tid med start tidigast
halvårsskiftet 2010.
Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Bedömningen baserar sig på tidigare utförda borrningar men
även nya borrningar gjorda av Lappland Goldminers i fyndighetens
södra del. Storleken och läget av mineraliseringen gör att
gruvproduktion kan ske såväl i dagbrott som under jord.
Företagets bedömning är att guldproduktion från den bedömda
mineralresursen bör genomföras under en sammanhängande
tidsperiod för att nå bästa möjliga effektivitet och lönsamhet.
Den gruvproduktion som planeras innebär att man ekonomiskt
optimerar den höga kapaciteten för anrikningsverket i Blaiken.
Produktionsplaneringen har inletts för att produktionen ska
kunna komma igång tidigast vid halvårsskiftet 2010. Den
reviderade planen i Blaiken innebär att gruvproduktion under
resten av 2009 enbart kommer att ske i Pahtavaaragruvan då
produktionen från Ersmarksberget nu planeras för 2010.
Fram till och med tredje kvartalet har 479 kg guld
producerats. Helårsproduktionen uppskattas bli cirka 700 kg och
därför kommer inte den tidigare meddelade planen på en
produktion av 900 kg guld för innevarande år att nås.


Gullprisen målt i samme valutakurv som dollarindekset
ytsira
22:54 21.11.2009
#3407

redeye skriver om dette:
Lappland Goldminers: Presenterar mineraltillgång för Ersmarksberget
Lappland Goldminers (Analysgaranti) presenterade igår en beräkning över mineraltillgången i Ersmarksberget som kommer att börja brytas och anrikas i Blaikenverket under nästa år. Känd och indikerar mineraltillgång uppgår till 0,48 miljoner ton med ett guldinnehåll på i snitt 2,85 gram per ton. Utöver detta finns även en antagen mineraltillgång på 0,046 miljoner ton med ett guldinnehåll på 3,38 gram per ton. Detta ger totalt guldinnehåll på 1435 kg vilket är i linje med den guldproduktion som vi räknar med att Blaiken kommer att uppnå under 2010 och 2011. Lappland Goldminers uppger även att fyndigheten är öppen mot djupet varför det är troligt att ytterligare produktion är möjlig. I samband med att bolaget presenterade mineraltillgången sänkte de samtidigt sin produktionsprognos för innevarande år från 900 kg guld till 700 kg guld. Detta för att kunna hålla en högre och mer kontinuerlig produktionstakt i Blaiken för att på bästa sätt utnyttja kapaciteten i anrikningsverket.
klawrenc
08:59 10.12.2009
#135

Dec 10, 2009 (Hugin via COMTEX) -- ERICY | Quote | Chart | News | PowerRating -- The Board of Directors of Lappland Goldminers AB has decided to commence the process of applying for a listing of its shares on NASDAQ OMX Nordiska Bors during 2010. At present, Lappland Goldminers AB is traded on First North Premier.

Ulf Ericsson, Chairman of the Board: "The future listing of the company's shares on NASDAQ OMX Nordiska Bors is a step for Lappland Goldminers' development towards its goal to become a leading gold producing mining company in Scandinavia. We estimate that a stock exchange listing will improve the chances to broaden the institutional ownership of the Company and give us a better access to the capital market. This will be valuable and give the Company a better flexibility in the continued development of the main mining project Faboliden",

As a step in the listing process, and in order to further strengthen the competence of the Company concerning financing, reporting and market communication, Lappland Goldminers AB has appointed Anders Haker as new Chief Financial Officer (CFO). Anders Haker will be responsible for the the financial department of the Group and be part of the Group Management Team. He will assume his position as CFO at Lappland Goldminers AB on January 4, 2010.

hele artikkel

Endret 10.12.2009 08:59 av klawrenc
klawrenc
14:22 19.01.2010
#143

Gode GOLD resultater for 2009!
Lappland Goldminers releases operating statistics for the fourth quarter 2009 and full year 2009.
Lappland Goldminers achieved its highest quarterly production from Pahtavaara during the fourth quarter and 211 kgs were produced. For the full year 688 kgs of gold were produced by the group.
klawrenc
14:23 19.01.2010
#144

rapporten finnes her

Endret 19.01.2010 14:23 av klawrenc
alan
23:15 04.03.2010
#4989

Lappland Goldminers er mitt hjertebarn. Selskapet har allerede en fasinerende historie, og jeg har fulgt selskapet tett igjennom flere år. Mye spennede skal skje i det nærmeste halve året.

Den erfarne gruvemannen og VD i selskapet, Kjell Larsson holdt forleden en presentasjon. Her er den.

http://financialhearings.eframe.se/100224/lapplandgoldminers/#

Endret 04.03.2010 23:15 av alan
klawrenc
01:27 05.03.2010
#147

Så fint å høre fra deg igjen! takk for linken, veldig interessant overblikksforelesning. Venter spent nå på revidert feasibility study (for Fäboliden) som skal komme i Q3--da vi også skal få høre om de skal starte opp Ermarksberget/Blaiken. Angående Blaiken: i ppt presentasjonen står det at de skal bestemme seg om startup etter å ha analysert resultater av Q2 drilling (8 hull). Er dette fordi de resursene de nå kan regne med er for lite for at det skal lønne seg å starte opp, eller er det noe som jeg har misfortått?

Endret 05.03.2010 01:27 av klawrenc
alan
23:16 06.03.2010
#4990

klawrenc

LG vil sikre at de har en god tilgang av gullmalm før de starter opp med bryting i Ersmarkberget. De må ha en brukbar størrelse på en økonomisk brytbar gullmalm før de starter opp. Det de skal teste med de 8 borehullene, er potenisalet videre nedover. Det vet de for lite om i dag.
Kort sagt, er de kjente reservene for små i dag, til at de vil starte opp drift.

De må vite hva som befinner seg videre nedover, det har også med å gjøre hvordan de skal planlegge en eventuell oppstart, og den videre driften i gruven.

De hadde først tenkt å gå igang relativt raskt med bryting men valgte senere å utsette selve brytingen for å skaffe seg en bedre oversikt og kunnskap om gullforekomstene her. Dataene som tidligere eier Scan mining satt på, ble for mangelfulle. Når de ble gått etter i sømmene, skulle det vise seg.

Selve verket har de kjørt en prøvedrift på, så de vet at det vil fungere som det skal.
Cash kost på bryting i Ersmarkberget er beregnet til rundt 460 dollar unsen, så er det nok malm skulle dette ha gode muligheter for å bli god butikk.

Skulle det ikke bli oppstart i Ersmarkberget, vil de se på andre løsninger for anlegget. Det kan eventuellt demonteres og flyttes.
Jeg har mine tanker om hvor, men det blir uansett bare spekulasjoner fra min side.

Endret 06.03.2010 23:17 av alan
klawrenc
00:04 07.03.2010
#149

Takk for svaret. Det er betryggende at en med din kunnskap og bakgrunn fortsatt har tro på aksjen. Det har bekymret meg litt at aksjekursen har erodert såpass mye som den har gjørt - kursen er tross alt tilbake til hvor den var for et år siden...
alan
12:56 07.03.2010
#4991

LG var for optimistiske i guidingen på Blaiken, (Ersmarsberget). Det skulle vise seg at dataene som Scan Mining hadde på området var for dårlige og rett og slett feile. Dette har LG måtte rydde opp i og det har ført til utsettelser.
Personlig tror jeg at slik det ser ut i dag, vil det bli oppstart til høsten. Men alt avhenger selvfølgelig av resultatene på de dype boringene.

Når det gjelder Faboliden, tror jeg den oppdaterte studien, vil bli en stor trigger.
Ha også bak øret at "nugget" effekten i Faboliden, er kraftig undervurdert av markedet i dag.

Tipper at VD i LG Kjell Larsson, idag er ganske oppgitt over hvordan Scan mining drev sine 2 gruver. Dette må uten tvil ha vært de "glade gruveamatører" Det måtte bare gå galt til slutt. Noe det også gjorde.

Endret 07.03.2010 13:02 av alan
LooseDeuce
16:34 10.04.2010
#3906

alan
Jeg følger ikke så godt med på denne som du gjør. Dagens tillbud om tegning av konvertible obligasjoner kom ganske uventet på meg.
Etter å ha lest gjennom "inbjudan" mener jeg at det er god mulighet for at kursen er over 11 SEK i sep13. Med lav inngang på de aksjene jeg har mener jeg det kan være et godt bet.
Hva mener du som følger selskapet nøye?

Endret 10.04.2010 16:35 av LooseDeuce
alan
22:41 11.04.2010
#4994

LooseDeuce

Jeg følger godt med på selskapet. Jeg synes nå flere biter faller på plass, og har stor tro på at selskapet vil utvikle verdier for aksjonærene i årene som kommer.
Selskapet er nå en av mine største investeringer, i godt selskap med ITX og NEC.

Jeg har i det siste året ikke vært så aktiv på ST. Det har mye med å gjøre at jeg byttet jobb, og med de omveltninger slikt medfører. Nå begyner det meste å komme i vante former og jeg regner med å få bedre tid til å bla. skrive om selskaper, jeg har langsiktig tro på.

Når det gjelder tilbudET fra selskapet om tegning av konvertible obligasjoner, så kommer jeg til å benytte meg av det. Dette er som kjent allerede garantert fulltegnet. Synes dette er et aksjonærvennlig trekk av selskapet.


Legger ved link til en fersk analyse på GOLD.


http://www.redeye.se/site/analyser/download_file.php?reportID=33569


Lappland Goldminers har under den senaste tiden ökat fokus på Fäboliden där en ny feasibilitystudie väntas presenteras under tredje kvartalet. Det är i Fäboliden som det största värdet i bolaget finns. Den kommande feasibilitystudien utgör därmed en viktig trigger för bolaget och aktien. Visar studien på stark lönsamhet finns sannolikt goda chanser att erhålla finansiering för uppbyggnad av gruva.

Av bolagets producerande tillgångar visade Pahtavaara positivt EBITDA-resultat under fjärde kvartalet medan Blaikenverket satts i underhåll, med förväntad produktionsstart under Q3 2010. Vi räknar med Pahtavaara kommer fortsätta att visa positivt rörelseresultat under 2010.

Endret 11.04.2010 22:47 av alan
LooseDeuce
00:12 12.04.2010
#3912

Takk for det, alan. Jeg kommer også til å tegne meg.
alan
12:50 12.11.2010
#5025

Raw Material Group hadde sitt årlige seminar, denne uka.

Lappland Goldminers hadde inn legg ved VD. Legger ut link.

Presentasjon GOLD

Endret 12.11.2010 12:50 av alan
alan
14:53 12.11.2010
#5026

Lappland Goldminers skal selge Haveri gruven.
Denne betalte de totalt 60 mill. Svenske kroner for.
Siden da har gullprisen steget markant så de bør få en
brukbar pris.
LooseDeuce
09:41 24.11.2010
#5009

Fra Q3:

Juli - september 2010

Intäkterna uppgick till 50,2 MSEK (28,1 MSEK)
Resultat före avskrivningar uppgick till 13,0 MSEK (-23,1 MSEK)
Periodens resultat uppgick till -1,8 MSEK (-28,4 MSEK)
Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,02 (-0,38)
Guldproduktionen uppgick till 7 198 ounces (3 104 ounces)


Januari - september 2010

Intäkterna uppgick till 147,8 MSEK (73,6 MSEK)
Resultat före avskrivningar uppgick till 15,8 MSEK (-51,2 MSEK)
Periodens resultat uppgick till -19,6 MSEK (-66,4 MSEK)
Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,24 (-0,97)
Guldproduktionen uppgick till 17 983 ounces (12 327 ounces)
alan
22:30 09.02.2011
#5042

GOLD mot bedre tider?

Lappland Goldminers fikk virkelig finanskrisen midt i trynet!

Da de trengte penger til oppkjøp og videre utvikling, ble de rammet av kapitaltørken som en rambukk.
På tross av at de har vært et produserende gullselskap en tid, har kursen falt med stigende gullpriser.

Men det ser nå ut til å gå imot bedre tider. Flaggprosjektet Faboliden, tror jeg blir satt i produksjon men ambisjonsnivået her er mere edruelig nå.

Blaiken eller Ersmarksberge blir nok satt i drift men først må man ha dokumentert en malm mengde for 2-3 års drift.
Verket står der, klar til bruk.

Blir spennende å følge på hva som skjer fremover nå.

Kanskje får selskapet 3 gull gruver i produksjon?


Mvh

alan
Antagelig Norges mest trofaste og tålmodigeste GOLD aksjonær

Pahtavaara gruven i Finland

Endret 09.02.2011 22:35 av alan
LooseDeuce
10:11 10.02.2011
#5307

alan
Du er ikke helt alene her.
De fleste mener at TTT er beskrivende for all gruvedrift i betydningen Ting Tar Tid.
Jeg sverger mer til en Martin Kolberg variant i denne sammenheng.
TTT = Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet.
bulrik
17:28 16.02.2011
#1111

Lappland Goldminers avlämnar delårsrapport för fjärde kvartalet 2010 den 17 februari kl. 08:30. Ett efterföljande informationsmöte kommer att hållas 17 februari kl. 14:00.

Noen som vet noe?

I så fall hvem:

De som har løftet GOLD fra 3,50 til 4,40 i løpet av noen februardager?

Eller de som sendte den ned igjen til 3,80 tidligere i dag (nå 4,06)?

Endret 16.02.2011 17:41 av bulrik
alan
19:01 16.04.2011
#5060

Selskapet meldte i går at de i siste kvartal produserte litt over 6000 unser gull ved gruven i Pahtavaara. Noe som er litt foran skjema.
Gullproduksjonen vil da bli rundt 24000 unser gull i året, noe som har en bruttoverdi på over dagens børskurs på selskapet.

Selskapet er blitt hardt straffet tross stadig stigende gullpriser.
Det er nok gode grunner til det.

Faboliden er lagt på is og det kan bli lenge til at det blir igangsatt drift der. Om noen gang?

Ersmarkberger (Blaikenverket) har tatt lenger tid enn forutsatt å få igang igjen. Man ser for seg en mulig oppstart tidlig i 2012. Skulle det skje vil produksjonen bli omtrent den samme som i Pahtavaara.

Den gamle gruven i Haveri ble lagt ut for salg for en tid tilbake men det er ikke meldt om noen intressenter. Om de får dette solgt i år, får vi ta det som en stor overraskelse.

For meg har selskapet i de siste årene vært en skuffelse. Rent kursmessig.
Det positive er at de har klart å bli et produserende selskap.

Hva jeg håper på i årene som kommer:

At selskapet i de i de nærmeste årene klarer å øke produksjonen i Pahtavaara litt, samtidig som reservene blir litt større.

At de får boret opp nok reserver i Ertsmarkberget slik at de får tatt i bruk anlegget de har stående der. Kanskje de kan få satt det igang om 1 - 2 år?

At stadig høyere gullpriser gjør at de får finansiert en oppstart av gruvedrift på Faboliden. Innen 2015?

Haveri blir solgt innen et par år.

Blaikenverket har svært stor kapasitet og rykter går om at noen naboselskaper skal være intressert i å prossere malm der.
Det ville vært en god nyhet.

Uansett så har faktisk mine Gold aksjer størst verdi som et fremtidig skattefradrag, slik det ser ut nå. Så de får ligge noen år til i skuffen. Da jeg ikke trenger det nå.
Men det er håp i hengende snøre så kanskje...

LooseDeuce
12:22 17.04.2011
#5623

Aksjeposten i Gold er ikke noe jeg sjekker så ofte, men det er faktisk gode muligheter for en verdistigning i løpet av 2-3 år så den får bare ligge og godgjøre seg så lenge.
alan
20:38 24.05.2011
#5065

GOLD er ute i markedet etter penger. Emisjon rettet imot eksisterende akjsonærer til lav kurs.
Pengene skal bla brukes til å få igang gruven i Ersmarkberget og siste fase i økonomisk studie på Faboliden.

Ser ut til at Ertsmarkberget kommer igang ved inngangen til 2012. Da vil selskapet ha 2 gruver i drift. Gullproduksjonen vil da bli rundt 45-50000 unser gull i året.

For Faboliden ser det lysere ut nå. Og det som skal til er å sikre finansiering.
Det er flere alternativer. Man kan bla gjøre som Dannemora. (Obligasjonslån)
En gruve i Faboliden vil kunne produsere 70-80000 unser i året.

Man jobber fortsatt med salg av Haveri gruven i Finland. Selskapet gir ingen opplysninger om fremdrift. Men jeg vil tro at det er intresenter. Alt er spørsmål om rett pris, og hvordan betalingen skal foregå.

Med 2 gruver i drift og en 3 på lur og høye gullpriser, skal vi etterhvert ha en reprising av selskapet.

Endret 24.05.2011 20:39 av alan
ytsira
09:27 27.05.2011
#3497

Har et skjevt øye til denne - men synes ledelsen sviktet og har brukt for mye ressurser på Faboliden og tilsynelatende ikke helt hatt styr på Blaikenikengruven som de hausset litt vel mye. Så jeg har byttet til Nordic Mines som også har høye ambisjoner som mangler å realiseres men som har fått finansiert prosjektet sit
alan
23:23 07.06.2011
#5067

Tjaaa, Du får åpne det skjeve øyet litt... GOLD har faktisk byttet ut det meste av styre og ledelse i løpet av relativt kort tid. VD Kjell Larsson gjør et solid inntykk og vet nøyaktig hva han driver med. To gruver igang tidlig i 2012 gjør selskapet mere robust på flere måter.
Faboliden blir igangsatt såsnart en brukbar finanseieringsløsning er på plass. Produksjonen vil da bli
ca. 120 til 130.000 unser gull fra 3 gruver. + et ikke ubetydelig antall unser i sølv.

Nordic Mines har vel mye å bevise og dagens kurs bærer vel preg av at oppstart av den nye gruven skal foreløpe relativt smertefritt. Hva om ikke alt går etter planen?

Ser at Børsverdien til Nordic Mines er nær 10 ganger så høy som GOLD sin. Nå pågår det en emisjon i GOLD som er fullgarantert. Det blir etter denne ca. 136 mill aksjer i selskapet. Ved dagens kurs på 1.66 prises selskapet til 225 mill. skr.
Nordic Mines prises til vel 2.243 milliarder skr... (Lykke til)

Eller nesten det samme som forrige eier av Blaiken (Ertmarksberget) og Pahtavaara, Scandic Mines i sin tid var priset til.

Guidingen fremover er også svært god men markedet tror tydeligvis ikke på dette enda.
Jeg kommer til å benytte meg av tegningsrettene så får vi se om det ikke blir en hyggelig avkastning etterhvert.

Link til siste presentasjon.

Presentasjon GOLD
javelda
20:00 25.04.2014
#5016

Kanskje man skulle satse på gull- Denne mannen er i alle fall optimist som har spådd gull i kr 5000 usd siden 2011, he-he.

http://www.hegnar.no/bors/finans/artikkel499670.ece
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter