Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Playsafe Holding
Playsafe Holding
uturen
19:51 23.05.2007
#4756

MarketMan

Okoto fikk tilsagn om kjøp av ca 99 % av aksjene i PLAY.
Den siste prosenten, ca 160 000 aksjer har ikke vært på sperret konto hos DnBNOR, og det er noen av disse aksjene som har vært omsatt i dag til 22,50

Dagens lille omsetning gir en liten bekreftelse på min påstand fra tidligere i dag om at det neppe blir noe stort kursfall når alle aksjene igjen kan omsettes.

PS
Det holder med en PLAY-streng !


[Endret 23.05.07 19:52 av uturen]
undervurdert
12:06 01.06.2007
#12709

Enorm kjøpsmulighet idag spør du meg!


01/06-2007 11:44:18: (PLAY.OTC) Playsafe søker opptak på Oslo Axess
Sandefjord, Norway 1. juni 2007: Samtlige aksjer i Playsafe Holding AS er nå tilbakeført til sine respektive eiere etter det mislykkede oppkjøpsforsøket fra Okoto Ltd. og eneeier Peter L. Knowland. Aksjene gjenopptas til normal handel i OTC markedet idag.

Ledelsens har nå startet arbeidet med å forberede selskapet for notering på Oslo Axess. Når selskapet er omgjort til allmenaksjeselskap tilfredstiller man samtlige av de krav Oslo Børs stiller for slik notering. Det arbeides utfra en plan om notering i Q3. Det vurderes også konkret nye oppkjøp i forkant av en notering på Oslo Axess.

Når det gjelder tiltak som skal iverksettes mot Peter L. Knowland som garantist for transaksjonen med Okoto Ltd., er dette til vurdering hos Advokatfirmaet Wiersholm. Selskapets ledelse mener de ble ført bak lyset i forhold til Knowlands evne til å finansiere transaksjonen og at nødvendige forholdsregler ble tatt i forkant av budet fra Peter Knowland. Dersom ledelsen på noe tidspunkt både i forkant av og under den pågående prosessen hadde ment at kjøper ikke hadde evne eller vilje til å gjennomføre transaksjonen, ville man heller ikke anbefalt aksjonærene å akseptere tilbudet. Selskapet vil komme med en mer omfattende redegjørelse rundt Okoto-prosessen når den juridiske vurderingen foreligger.

Til orientering kan nevnes at Peter Knowland fortsatt arbeider med å skaffe finansiering og erkjenner seg således bundet av tilbudet, men ledelsens vurdering er at det ikke lenger kan forsvares å holde aksjene på depotkonto i påvente av at kjøper ordner finansieringen.

Publisiteten rundt denne transaksjonen innenfor den internasjonale spillebransjen har satt Playsafe Holding AS på kartet og markedet har sett at aksjen "er i spill". Selskapet er i konkrete samtaler med minst to selskaper som er aktuelle for en mulig transaksjon.

Om Playsafe Holding AS: Playsafe Holding AS er det første selskapet i online gaming bransjen som listes i det Norske OTC markedet.
Selskapets operasjon er basert på 7 online casino nettsteder og 3 poker nettsteder lisensiert av myndighetene på de Nederlandske Antiller.
Selskapet ble etablert basert på oppkjøp av internasjonale virksomheter innenfor online gaming bransjen, og selskapet vekststrategi innebærer bedre utnyttelse av ressursene i de oppkjøpte virksomheter, kryssmarkedsføring og videre oppkjøp.

For ytterligere informasjon: Kontakt Terje Engstrøm Lien (Styreleder), Tel: (+47) 92 61 51 67 eller Atle Bie-Johansen (CFO), Tel. (+47) 90 56 84 20.

Denne meldingen er publisert elektronisk på Norges Fndsmeglerforbund sine hjemmesider, www.nfmf.no/NOTC/Default.htm
comlite
15:17 01.06.2007
#733

Uff, tragisk dette. Har ikke lyst å skylde på ledelsen, men gjør det alikevel:-)
Nå MÅ de saksøke Okoto, først 2 mill USD som avtalt på forhånd så ytterligere 5 mill USD for avtalebrudd.
uturen
22:33 28.06.2007
#4795

Akajeloven bestemmer at siste frist for ordinær generalforsamling og behandling av årsregnskapet for foregående år (2006) er 30. juni, altså lørdag i denne uka.

Jeg har ikke sett noen innkalling til g.f. og heller ikke noe om årsregnskapet som må foreligge revisorgodkjent i god tid før g.f.

Er det noen som ha vært i kontakt med selskapet og vet hva forsinkelsen skyldes?
aron
15:41 02.12.2007
#831

Orion Sec har hatt denne i sin modellportefølje en stund nå (siden februar). Og nå er det kommet et nytt/fornyet bud på 22,50.

Bra oppside for den som kommer seg inn nå. Aksjen steg fra 11,8 til 13 på fredag. Ved børsslutt fredag lå kjøper/selger på 14,50/15,00.

I følge Finansavsien sist lørdag forsikrer Atle Bie-Johansen at budet vil gå gjennom denne gangen.

---
30/11-2007 15:25:39: (PLAY.OTC) Fornyet tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Playsafe Holding AS

Sandefjord, 7. November 2007: Mr. Peter Knowland har fremsatt fornyet tilbud om kjøp av aksjene i Playsafe Holding AS

Styret i Playsafe Holding AS har i dag mottatt skriftlig bekreftelse fra eierne av Okoto Ltd. om fornyelse av tilbudet om kjøp av samtlige aksjer i selskapet, basert på tidligere inngått "Term Sheet". Den tidligere inngåtte avtale av 18. Februar i år ble ikke gjennomført da kjøperne ikke klarte å finansiere transaksjonen. Eierne av Okoto Ltd. ønsker fortsatt å gjennomføre transaksjonen og har sagt seg villig til å stille personlige garantier for oppgjøret. Det arbeides nå for å fremlegge et endelig finansieringsforslag som styret i selskapet er lovet å motta om kort tid.

For ytterligere informasjon:
Kontakt Atle Johansen (CFO), Tel. (+47) 90 56 84 20.

Denne pressemeldingen er publisert elektronisk på hjemmesidene til Norges Fondsmeglerforbund, www.nfmf.no/NOTC/Default.htm

uturen
00:02 04.12.2007
#4973

Det synes som om enkelte har liten tro på at Peter Knowland har pengene klar denne gangen.

Det er en stor rabatt mellom dagens kurs på 16 kroner og 22,50 som vi ble tilbudt sist.

Nå stor det ikke spesifikt nevnt i meldinga fra PLAY at P.K. vil tilby samme kurs som sist, men jeg antar at det er akkurat det som menes i meldinga.
aron
11:31 04.12.2007
#832

Angående kursen:
Jeg mener at den ble "bekreftet" i forannevnte artikkel i FA på lørdag, altså samme som sist.
Premium Equity
13:15 04.12.2007
#463

ORS:

Playsafe results for Q3 2007 were well in line with our expectations. Renewed offer from Okoto Ltd. is positive, though still risky to believe in, and well supports our Strong Buy recommendation. Our current target price of NOK 23,00 per share is likely to be reiterated.
aron
16:19 04.12.2007
#833

Satser på at de personlige garantiene er OK, og at prisen på 23 går inn.


[Endret 04.12.07 16:20 av aron]
[Endret 04.12.07 16:21 av aron]
karlingen
23:49 04.12.2007
#1079

hvorfor plukkes ikke de som er på billigsalg, dersom dette er sikkert?
aron
16:13 25.01.2008
#842

Det ser ikke ut som om det mange, om enn noen, som har tro på at dette oppkjøpstilbudet blir finansiert.

Jeg har i alle fall plukket mer de siste dagene. Selv om oppkjøpet ikke blir, vil jeg tro at kursen stiger frem mot, og etter, en planlagt notering på Oslo Axess.
aron
14:26 27.03.2008
#853

Utdrag fra melding av 180108:
18/01-2008 11:16:54: (PLAY.OTC) Informasjon om prosessen rundt fornyet oppkjøpstilbud

Styret ser behovet for å informere om status på det fornyede tilbudet fra eieren av Okoto Ltd ,da det verserer en del rykter omkring denne prosessen.

Kjøper har nå stilt til disposisjon konkrete eiendeler med en samlet markedsverdi på EUR 54 millioner (USD 78,8 millioner) som sikkerhet for finansiering av budet på Playsafe Holding AS. Den fremlagte sikkerheten består av eiendomsmasse og aksjer i et børsnotert Belgisk eiendomsselskap. Vedien av Playsafe Holding AS inngår ikke i beregningen av sikkerhetstillelsen.

Den fremlagte sikkerheten er nå til vurdering hos to banker for å få frem et konkret tilbud om finansiering.

Styret har løpende kontakt med kjøper og kjøpers representant ift finansieringen.

Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe konkret om tidsperspektivet, men styret har vært meget tydelige på at det forventes at det skal foreligge en løsning innen rimelig tid.

--

Hva pokker er rimelig tid? Ingen info og kursen raser/manipuleres.
Selv uten positiv løsning burde ikke kursen gruses så til de grader som man er virne til i dag.

Sender en e-post til selskapet, hvis de har slik, og etterspør info om definisjoenen på "rimelig tid".
aron
16:40 02.04.2008
#854

Jeg sendte e-post til atle@playsafe.net
Jeg har ikke fått svar. Kanskje flere skulle ta kontakt slik at de føler et noe større press til å svare/informere markedet om prosessen?

Min e-post var slik:
Hei!

I melding av 18.01.08 står følgende:

Styret har løpende kontakt med kjøper og kjøpers representant ift finansieringen.

Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe konkret om tidsperspektivet, men styret har vært meget tydelige på at det forventes at det skal foreligge en løsning innen rimelig tid.

Styret presiserer at det fortsatt er usikkerhet omkring kjøpers finansiering og at et konkret tilbud til aksjonærene først vil bli sendt ut når finansieringen er endelig bekreftet gjennom en bankgaranti eller tilsvarende instrument.

------

Undertegnede har forstått at det er usikkerhet omkring kjøpers finansiering, men jeg lurer på hva dere (jf. melding) regner som "innen rimelig tid"?

mvh

.......
aron
11:45 16.04.2008
#856

Intet svar fra selskapet på min e-post.

Orion har tatt denne ut av modellporteføljen, og da ser ut til at noe småposter blir "dumpet" i markedet.

Jeg avventer utviklingen i oppkjøpsforsøket og sitter, evt kjøper mer hvis akjsen faller enda mer.

aron
raymond77
22:51 20.05.2008
#1

Helt enig!
Styret i Playsafe virker veldig uprofesjonelle når de ikke går ut med NOE informasjon til markedet. Hva er "rimelig tid"? Det er det mange som lurer på..... Vurderer sterkt å selge meg helt ut av dette selskapet.
aron
07:55 21.05.2008
#870

Jegh sendte tips om mangelen på info, og det at det er andre gang at samme mann/selskap kommer mer et oppkjøpstilbud uten at det så langt har resultert i noe som helst.

Men jeg har ikke sett noen oppslag om PLAY siste uke.

Jeg sender snart ny e-post til selskapet og "maser", og oppfordrer alle andre aksjonærer om å gjøre det samme.
raymond77
17:41 24.05.2008
#2

Fikk post fra Playsafe i dag, datert 21.5.08. Der står det blant annet at Playsafe skal børsnoteres til høsten. Dersom dette stemmer vil vi vel se at aksjekursen snart skyter i været igjen. 30 kr bør være innen rekkevidde i løpet av 12 mnd? Eller hva?
aron
12:32 25.05.2008
#874

30 hadde ikke vært meg imot, men det foreligger et "bud" på 22,5/23,0.

Men går det som sist blir det ikke noe av oppkjøpet denne gangen heller.
raymond77
23:24 25.05.2008
#3

Hei!
Hvilket bud er det du snakker om nå? Det som vi har hørt om leeeenge, eller et nytt?
aron
07:51 26.05.2008
#875

Nytt og nytt. Alt er relativt, men det siste er fra november 2007.

Hvis du leser hele tråden får du en bra oversikt ovre siste års "nyheter".
amason
14:49 25.06.2008
#14

De siste dagers/ukers fall har gitt en gylden mulighet i playsafe, orion opererer fortsatt med kursmål 16 kr og en notering på axess er en prioritert oppgave. Ledelsen er tilbakeholdne med opplysninger noe som gjør at de utålmodige faller fra. Jeg tror bunnen er nådd, og vil etterhvert øke min beholdning på disse nivåene:
aron
16:38 25.06.2008
#878

Ja, kursfallet har jo forgått på forholdsvis små volum.
Kursen bør få et løft enten ved notering, eller ved bekreftet oppkjøp.

Prisen ved oppkjøp er i utgangspunktet fastsatt til 22,5/23.
Da er dagens kurs røverkjøp.

Men jeg synes ledelsen er altfor tilbakeholden med opplysninger til markedet om fremgangen i tilbudet. Har sendt e-post 2 ganger, men null respons.
amason
19:24 11.09.2008
#43

Det vurderes å få til et aksjonæropprop med krav om ekstraord.gf på ho i disse dager, har dere aksjer, ta en titt på hegnar online for nærmere info..
amo
17:32 23.11.2008
#46

Omsatt siste 1.91.

16 mill aksjer i selskapet, og markedsverdien blir da overkant av 30 mill.
Det er forholdsvis lite. Selskapet bør snart gi lyd fra seg for å fjerne den enorme usikkerheten rundt det meste vedr. drift og regnskaper.
1.91 burde være bunnen, men det ser helt håpløst ut hvis ikke ledelsen kan gi status rundt den finansielle situasjonen. Trenden kan se å ha flatet litt ut, selv om det kom en dipp under 2 kroner.

aron
09:22 23.03.2017
#942

Er det noen her som følger selskapet, eller vet hvem (om noen)som har dekning av PLAY?Aron
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter