Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining- ting tar tid
Nordic Mining- ting tar tid
Ypsilon
07:25 09.01.2014
#3285

OldNick/Renud

Takker for mange nyttige og velbegrunnede innlegg.
tjuagutt
10:46 09.01.2014
#3766

Slutter meg til de to andre her, OldNick. Meget god og velbegrunnet gjennomgang/oppsummering. Er en sjelden vare med slike sunne skeptiske innlegg :)
tjuagutt
10:47 09.01.2014
#3767

NOM-has been granted two new Exploration Rights

Nordic Mining has been granted two new Exploration Rights on the
Øksfjord peninsula in Loppa municipality in Finnmark county in Norway.
The new exploration areas are located east of the companys current
exploration prospect (i.a. copper, nickel, cobalt, PGE) in Reinfjord.
The total area of the new Exploration Rights is 20 km2.
In 2013, the Geological Survey of Norway (NGU) carried out airborne
geophysical measurements in parts of northern Norway. Newly released
electromagnetic data by NGU shows a new interesting area of low
resistivity located on the Øksfjord peninsula. Nordic Minings new
Exploration Rights include the area of low resistivity as shown in the
enclosed map together with the electromagnetic signature of the location
as illustrated by NGU (Ref: NGU Report 2013.050: Helicopter-borne
magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey in the
Øksfjord area, Finnmark). Low resistivity can be caused by metals
contained in the bed rock and may therefore indicate existence of a
metallic ore body.
The location of the new grants shows interesting characteristics that
can be related to metallic mineralisation as we have seen for our
prospect in Reinfjord. This is promising taken that it is located within
a prospective geological province that we know has been subject to ore
forming processes, says Exploration Manager Mona Schanche. We are
eager to continue investigations and will seek to establish cooperation
with partners for further exploration in the area, Schanche continues.
Nordic Mining has established various ore formation models for the
geology on the Øksfjord peninsula. In 2012, the company carried out
geophysical measurements and drilling of two drill holes in the
Reinfjord area. The metal content of the best assays was comparable with
commercial metal grades.
According to Professor in ore geology Rune B. Larsen at NTNU, the
Øksfjord peninsula features a fertile geological setting that is
promising for the formation of Cu-Ni-PGE deposits. Basically, we are
looking at a giant volcanic plumbing-system that accommodated Cu-Ni-PGE
rich magmas from the deep earth to the surface. At certain sites en
route, we have modelled that Cu-Ni-PGE deposits may form in so called
sulphide traps. The Reinfjord mineralisation essentially confirmed this
model, says Larsen in a comment.
For further information please contact Exploration Manager Mona
Schanche, telephone 47922 81253.
Oslo, 9 January 2014
Nordic Mining ASA
Akilles
14:53 09.01.2014
#5823

Det ser utrolig bra ut her i dag, NOM er den andre mest omsette aksjen på "Oslo Axess" i dag, med stigning på høyt volum. (Og hadde vært den mest omsatt dersom det ikke hadde vært for spesielle forhold som løftet den mest omsatte (AKPS)).

Tiden bør vel være inne for å få denne aksjen over på hoved børsen nå?
Får de utslippstiladels så bør de flytte denne over, og kanskje de bør gjøre i forkant av tillatelsen?

Endret 09.01.2014 15:00 av Akilles
chateau
14:25 13.01.2014
#6858

Forståelig konklusjon....

Nordic Mining kjem ikkje til å prioritera kvartsutvinning ved Løfallstrand med det første.

- Slik som den finansielle situasjonen vår er i dag, er vi nøydde til å prioritera dei andre prosjekta våre. Dei neste ni månadene vil vi vera fullt opptekne med Engebø-prosjektet, som er eit større utvinningsprosjekt i Sogn og Fjordane. Dette kjem til å få full merksemd framover, seier Mona Schanche i Nordic Mining til Kvinnheringen

Kvartsprosjekt lagt på is
Rally
21:24 14.01.2014
#4787

I presentasjonen NOM holdt på sensommeren hos First i forbindelse med kriseemisjonen så ble det uttalt at det var full fokus på Engebø og at en evt. solgte seg ut av andre prosjekter for å sikre Engebø.

Aksjen har steget mye siden den gang, men jeg må si jeg er positivt overrasket over at det er så god likviditet i en så liten aksje. :-)


pompiuses
12:56 23.01.2014
#2

Jeg er ny aksjen. Har jeg skjønt det rett at kun er Engebø alt henger på, og at det pr. nå ikke finnes noen dato for når denne avklaringen kommer?
tjuagutt
17:40 23.01.2014
#3776

Pompiuses, Engebø er det NOM fokuserer på og pga. pengesituasjonen er alt annet satt på sparebluss. Pr. nå er det ikke satt noen dato for godkjenning. Målingene startet opp i august i fjor og første resultat fra målingene var positivt. Neste resultat kommer i februar. Noen av oss mener at om denne også er positiv, så gir det regjeringen nok backup til å gi en betinget godkjenning med føringer om videre kontinuerlig måling. Det som er sikkert er at målingene skal gå over 1 år. Spørsmålet er om betinget godkjenning kommer før det året er omme.
Rally
20:41 23.01.2014
#4820

Hvis en skal regne på verdien av mineralet (rutil -TiO2) i Engebøfjellet til dagens råvarepris, så tilsvarer det en aksjekurs på mellom 20 og 30 kroner. Et slikt kursmål er helt urealistisk siden det både er langt frem til produksjon og at det skal hentes inn kapital og at det skal bygges en stor fabrikk.
Nå-verdien av aksjen er egentlig hva NOM kan selge hele prospektet for til enhver tid. Akkurat nå er det priset inn en del forventninger til at selskapet får tillatelse til sjødeponi. Det er vel sannsynlig at prisen på prosjektet går noe opp når denne usikkerheten er borte. Evt. at kursen raser til under 30 øre dersom en mot alle odds skulle få avslag på deponitillatelse.
Rally
00:23 27.01.2014
#4831

Tvilsomt om departementet tør å dra igang enda en omkamp.

Gruveselskap vil dumpe gruveslam rett i nasjonal laksefjord Naturvernforbundet har funnet forskning som de mener tvinger regjeringen til å sette ned foten for planene. - Funnene skremmer oss.
Akilles
10:21 27.01.2014
#5827

Dersom denne forskningen har samme sannhetsgehalt som overskriften på artikkelen, så er det neppe noe å frykte her.
Det som avgjør er om vi har fått en miljøvernminister som våger å gå mot miljøvernmafiaen. Og det er jeg ikke sikker på..

Endret 27.01.2014 10:22 av Akilles
tjuagutt
12:21 27.01.2014
#3779

Dette er bare nok et forsøk fra naturvern forbundet på å stoppe Engebø. Forbundet består av en gjeng fanatikere som tyr til alle midler for å få sin vilje. Sannhet er et ukjent begrep for slike personer.
Det som er viktig er at NOM kommer på banen ovenfor Sanner og gir ham fakta. Det er der muligheten for seier ligger. Sanner må få så mye kunnskap om Engebø at han kan føle seg trygg på sin avgjørelse ovenfor miljøfanatikerne.
Akilles
13:01 27.01.2014
#5828

tjuagutt
Enig!!
chateau
15:21 27.01.2014
#6909

Ser det henvises til Miljøvernminister i enkelte innlegg.
En slik ministertittel finnes vel ikke lengre?
Den nye regjeringen er rett og slett sluttet å "verne"!!!!!?

Endret 27.01.2014 15:21 av chateau
OldNick
16:18 29.01.2014
#15377

Et "mikro" innsidekjøp i NOM


NOM.OAX: Meldepliktig handel

Børsmelding
29.01.2014

Styreleder i Nordic Mining ASA, Tarmo Tuominen, har i dag kjøpt 30.000 aksjer i Nordic Mining ASA til gjennomsnittskurs NOK 1,199 pr. aksje.

Tuominens aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 77.677 aksjer.

Oslo, 29. januar 2014
Nordic Mining ASA
Rally
16:13 31.01.2014
#4849

15.55 CET / 31.01.2014 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Brev til myndighetene om partikler av nano-størrelse
Nordic Mining har i dag sendt et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet vedrørende deponering av partikler i nano-størrelse fra selskapets planlagte rutilproduksjon på Engebø.

Intensjonen med brevet er å oppklare forhold som er tatt opp i et brev fra Naturvernforbundet til myndighetene, der det hevdes at innholdet av nanopartikler fra den planlagte deponeringen vil ha negative miljøeffekter. Nordic Mining gir tilsvar til brevet fra Naturvernforbundet og har lagt ved et notat fra Det Norske Veritas ("DNV GL") om temaet.

Nordic Mining kan ikke se at innholdet av partikler i nano-størrelse er av problematisk karakter eller vil gi noen spesielle utfordringer med hensyn til det planlagte deponiet.

Brevet fra Nordic Mining og notatet fra DNV GL er vedlagt denne meldingen.

For spørsmål og ytterligere informasjon vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Oslo, 31. januar 2014
Nordic Mining ASA
140131 Brev til KMD og KLD
140131 DNV GL Nanopartikler TiO2 Engebø

Endret 31.01.2014 16:17 av Rally
renud
19:25 31.01.2014
#7947

Det siste avsnittet i vedlegget i børsmeldingen er meget interessant, og NOM ville neppe presisert dette "kravet" på denne måten uten en forhåndsklarering med begge de involverte departementene. Jeg antar derfor at en midlertidig godkjennelse er like om hjørnet:

"Nordic Mining anmoder om at myndighetene på en formålstjenlig måte markerer retning og tidsperspektiv for den videre behandlingen av saken slik at den videre prosjektplanleggingen kan gjøres med god politisk forankring og redusert risiko."

Direkte link til vedlegget:
Deponering av finpartikler fra rutilproduksjon på Engebø
chateau
10:48 01.02.2014
#6926

Kartlegg sirkulasjon i Førdefjorden
renud
11:07 01.02.2014
#7948

Leiar i energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V), kjem for å bli betre informert om gruvedrift og mogleg sjødeponi i Førdefjorden. Publisert 31.01.2014

Det skal skje neste fredag. Då kjem han saman med stortingsrepresentant og Unge Venstre-leiar Sveinung Rotevatn for bli orientert om stoda i saka.
- Saka er aktuell no etter publiseringa av at spreiing av nanopartiklar kan vere eit trugsmål mot økosystemet og påvikre genmaterialet til fisk og dyr i fjorden, seier Rotevatn.

Han strekar under at det ikkje bør gjevast driftsløyve med sjødeponi før ein er sikker på at det er økologisk og forureiningsmessig forsvarleg.

Status i saka no er at etter at saka blei avvist av førre miljøvernminister for å vere for lite utgreidd, så er Det Norske Veritas i gang med kartlegging av straumforhold og skal også biologiske prøver. < B>Det arbeidet skal vere klart til våren. Utspelet om nanopartikkelutslepp er eit nytt moment i saka.

Saka skal godkjennast av to departement i Solberg-regjeringa.
Arbeids- og regionaldepartementet skal handsame sjølve reguleringssaka, medan Klima og miljødepartementet skal handsame utsleppsløyve.
OldNick
17:18 01.02.2014
#15391

Jeg har lest DNV's rapport og NOM's følgebrev, og synes nok Naturvernforbundet her forsøker å koke suppe på en spiker.

Det er ikke uriktig å sette fokus på slike problemstillinger, men som DNV påpeker, Naturvernforbundet har basert påstandene på flere feilslutninger, så som:

- Mange lab.studier (sansynligvis, jeg har ikke lest referansene pr.dato) har blitt gjennomført med en annen krystallform av TiO2 enn rutil, nemlig kjemisk fremstilt anastase, som er en betydelig mer reaktiv form enn rutil.
- Vitenskapen har kun påvist negative effekter av "nano-partikler" i konsentrasjonsområde >1mg/l TiO2 (bortsett fra 1 studie på regnbueørret yngel). Regnbueørret finnes nok i fjorden, men denne fiskearten er ikke naturlig i norsk natur, og står på svartelisten. Slike konsentrasjoner finnes bare i eller i kort avstand fra utslippspunktet (rørledningen nede ved sjøbunnen). Bare 50m fra utslippspunktet er fortynningen stor med estimert konsentrasjon på ca. 0.07 mg/l.
- De eksistrende bunnsedimentene i Førdefjorden inneholder betydelige mengder TiO2, ca. 0.7%, mye i nm-størrelse (det må antas stamme fra naturlig erosjon av TiO2-holdige mineraler ved avrenning fra fjellet rundt). Dette mineralet er altså ikke noe nytt for bunnorganismer i fjorden.
- Tilsvarende studier fra ulike sjødeponier som er eller har vært i drift, viser ingen slike effekter som Naturvernforbundet er redd for, selv om nanopartikler ikke har vært særskilt vurdert.
- Til slutt så er TiO2 kjent som et relativt ufarlig mineral, og det brukes i en rekke produkter som vi har nytte av, ikke minst innenfor matvarer, kosmetikk og medisin.


For meg ser det ut som om den viktigste toksikologiske egenskapen til TiO2 er avhengig av UV-stråling på mineralet som fører til dannelsen av radikaler, som er ekstremt reaktive former av ioner/mlekyler. UV-stråling kommer normalt med solinnstråling, og i havvann absorberes de i nivåer ned mot 100m dyp, med en eksponentiell avtagende effekt, slik at det meste er absorbert i de 10-20 øverste metrene. Dybden i deponiområdet er under -200m, slik at denne effekten ikke bør være tilstede.

Så skriver DNV at NOM har gjort en siktekurve av gruveavfallet tilgjengelig for Naturvernforbundet.

Vi får håpe det menes en instrumentmålt partikkelstørrelsesfordeling, og ikke en "tradisjonell siktekurve", som produseres med en serie sikter med ulike poreåpninger (Se Tyler mesh). Fra disse finner man ikke noe finere enn ca. 40 mikrometer, dvs. 40 000 nm som fineste fraksjon.

Med en "instrumentmålt siktekurve" (se Particle size analysis) kan man finne partikler ned i nm-området.

Endret 01.02.2014 17:21 av OldNick
chateau
17:25 11.02.2014
#6974

Vil ha gruvedeponi på land
Etter en befaring på Engebøfjellet og Førdefjorden er lederen for Energi- og miljøkomiteen, Venstres Ola Elvestuen, overbevist om at en ikke kan godkjenne planene om fjorddeponi.


- Skal du ha gruvedrift, må du ha sikre deponi, og de må være på land, sier Elvestuen i en uttalelse gjengitt på partiet Venstres hjemmeside

Vil ha gruvedeponi på land
renud
18:14 11.02.2014
#7970

Elvestuen burde for det første ha satt seg bedre inn i diverse utredninger, bl.a fra Klif, som i 2012 også konkluderte med at sjødeponering av miljøhensyn var å foretrekke fremfor landdeponering.

Han burde nok også tatt en titt på bildet på side 36 i denne ferske rapporten. Der er det som ville vært NOM's landdeponiløsning vist grafisk på en oversikt over området. Denne løsningen ville ha skjemmet store områder i "all fremtid", og den ville ikke på noen som helst måte ha vært mere miljøvennlig, ettersom det vil vært umulig å forhindre avrenning som uansett før eller siden ville ha havnet i fjorden. Da ukontrollert i overflatevannet, og ikke som nå planlagt, kontrollert og konstant overvåket ved rørtilførsel til havbunnen.

Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven. 16. januar 2014
Akilles
07:27 12.02.2014
#5830

Ja, skal man lage et evigvarende problem, så er det lagring på land som vinner.
OldNick
12:03 17.02.2014
#15440

Slik reagerer fiskerne på et annet sjødeponi-konsept - for Cu-gruve ved Kvalsund i Finnmark.

Avfall (tailings) fra en sulfidisk Cu-gruve er nok betydelig mer belastende enn avfallet til NOM fra Engbøfjellet.

Reagerer sjødeponi-anbefaling

Norges Fiskarlag reagerer på at Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden i Finnmark


NTB, DN.no
15.02.2014

Nærings- og Fiskeridepartementet opplyste torsdag at de mener reguleringsplanen er god nok til at det kan etableres gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden.

- Anbefalingen er en politisk beslutning, som delvis går på tvers av faglige innspill fra egne institutt og direktorat, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag fredag.

Det er selskapet Nussir ASA som ønsker å gjenåpne kobbergruvene i Kvalsund i Finnmark, og har søkt om å deponere 2 millioner tonn tungmetallholdig avfall årlig i 15 år i Repparfjorden, som foruten å være nasjonal laksefjord er gyteområde for kysttorsk.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener i motsetning til Fiskarlaget at både mattryggheten og gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen.

- Vi har i dag god nok kunnskap til å kunne konkludere med at sjødeponi i Repparfjorden ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for sjømatnæringen, sier Aspaker.
Rally
11:11 25.02.2014
#4937

11.05 AM CET / 25-Feb-2014 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Invitation to presentation of Nordic Mining's interim report per 31 December 2013
Nordic Mining ASA will present the Q4 2013 interim report and company updates Friday 28 February 2014 at 10.00. The presentation will be held in the company's office at Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (Entrance A, 5th floor), N-0250 Oslo.

We invite investors, analysts and media to attend the presentation. Kindly give notice of participation by email to post@nordicmining.com or telephone +47-22947790.

Nordic Mining's interim report will be published at the Oslo Stock Exchange and on Nordic Mining's homepage (www.nordicmining.com) in the morning 28 February 2014.

For further information please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47-901 60 941.


Oslo, 25 February 2014
Nordic Mining ASA
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter