Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Aladdin Oil & Gas Company ASA VI
Aladdin Oil & Gas Company ASA VI
Siggen
20:32 16.02.2011
#5506

det må du utdype noe nærmere..jeg forstår ikke hva du mener?
karlingen
00:01 17.02.2011
#1746

du som eier aksjer har vel fått papirer i posten? ;-)
selaas
11:16 21.02.2011
#8949

Må si at årsrapporten var skuffende lesning.
Forstår egentlig ikke bakgrunnen for den foreslåtte aksjespleisen.
Skal man skrive pålydende opp for å ha mulighet til å bevege seg nedover
igjen en gang til?
Likte heller ikke det som stod i note 18.
Konsernet mangler fremdeles kapital og nye emisjoner er planlagt i 2011.
Ellers står man jo også i fare for å miste lisenser pga mislighold.
Siggen
11:30 21.02.2011
#5561

re selaas

AOGC er langt fra å bli friskmeldt. Jeg er enig i det du skriver,og jeg har ment at de trenger mere penger. Dette er et tapsluk,og det må skje drastiske ting her.Produksjonsøkning av betyding er i det blå..skal bli spennende å se hvor mye neste emisjon blir, hvor mye de vil ha inn. Baisser jeg? nei, jeg har gitt opp denne aksjen. Det gode er at karlingen for være med på emisjonen når den kommer...:-)Kommer du til å være med, selaas?
selaas
11:44 21.02.2011
#8950

Siggen, Kommer an på hvordan utsiktene blir fremover på det tidspunktet emisjonen skal foregå. Ellers har det jo vist seg at det er billigere å kjøpe over OTC enn å være med på emisjoner.
De jeg kjøpte på 5-6 øre sist, solgte jeg med 100% fortjeneste.
Siggen
11:58 11.03.2011
#5704

Er det noen som har hørt rykte om at AOGC er konkurs?noen?
karlingen
13:32 11.03.2011
#1750

Uttalelse i forhold til konkursbegjæringen inngitt av det finske finansrådgivningsselskapet Northstar Corporate Finance Oy

Aladdin Oil & Gas Company ASA har bestridt en urettmessig og grunnløs konkursbegjæring inngitt av det finske finansrådgivningsselskapet Northstar Corporate Finance Oy ("Northstar").
Kravet fra Northstar er ugrunnet ettersom avtalen er ugyldig. I tillegg har Northstar ikke utført de påståtte investeringstjenestene i tråd med avtalen eller mandatet.


Videre er Aladdin Oil & Gas Company ASA åpenbart solvent og er rede til å bevise sin solvens dersom Northstar velger å fastholde sin grunnløse påstand om at selskapet er insolvent og fortsette å forfølge denne saken.


Den 25. februar 2011 ble partene hørt av Oslo byfogdembete som besluttet å tillate partene å inngi prosesskriv for ytterligere å belyse saken.


Aladdin Oil & Gas Company ASA har til hensikt å kreve erstatning av Northstar for økonomisk tap og oppreisning etter at Oslo byfogdembete har truffet sin avgjørelse i saken i selskapets favør.
Aladdin Oil & Gas Company ASA er et norskbasert E&P-selskap, med hovedkontor i Oslo, som er notert på OTC-listen til Norges Fondsmeglerforbund under tickerkoden AOGC. Selskapet eier det russiske oljeselskapet OOO Geotechnologia, som besitter tre oljelisenser i Timan Pechora-provinsen i nordvest-Russland, samt selskapet OOO Veselovskoye med tilsammen 5 oljelisenser i Orenburg-området.Siggen
15:40 11.03.2011
#5707

Det vil ingen ende ta med problemer i AOGC.Uff..
helgeli
11:13 30.04.2011
#1112

29/04-2011 15:25:41: (AOGC.OTC) (Oslo, 29. april 2011) Aladdin Oil & Gas Company ASA har avholdt EGM
Den 28. April 2011 avholdt Aladdin Oil & Gas Company ASA en ekstraordinær generalforsamling. Til stede på generalforsamlingen var mer enn 67 % var selskapets samlede utstedte aksjer, enten personlig eller via fullmakt.

I overensstemmelse med styrets forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å innhente ny kapital ved å forhøye selskapets aksjekapital gjennom to separate transjer.

Den første transjen vil forhøye aksjekapitalen med minimum MUS$ 10 og maksimum MUS$ 20 ved utstedelse og tegning av nye aksjer i selskapet til tegningskurs NOK 4 per aksje. Personen(e) som skal ha rett til å tegne seg for aksjer etter denne beslutningen, skal være slike utvalgte personer som har mottatt tilbud fra selskapet og/eller Waterford. Waterford har allerede gitt forhåndstilsagn om at de skal tegne seg for aksjer tilsvarende minimumsbeløpet på MUS$ 10.

Gjennom den andre transjen vil aksjekapitalen forhøyes med minimum MNOK 3 og maksimum MNOK 15 ved utstedelse og tegning av nye aksjer i selskapet til tegningskurs NOK 4 per aksje. Tegning i henhold til den andre transjen blir tilbudt selskapets eksisterende aksjonærer, under forutsetning at slik tegning minimum omfatter aksjer for NOK 450 000.

Fristen for å tegne seg for aksjer under begge transjene er 5 virkedager fra generalforsamlingens dato, dvs. torsdag 5. mai d.å.

I tillegg fattet generalforsamlingen vedtak om å velge et nytt styremedlem, Linda Dowding. Videre fattet generalforsamlingen vedtak om å velge Deloitte AS (org.nr. 980 211 282) som selskapets nye revisor.

En skannet kopi av den undertegnede generalforsamlingsprotokollen er tilgjengelig på selskapets nettsider www.aog.no.


helgeli
11:14 30.04.2011
#1113

29/04-2011 15:33:48: (AOGC.OTC) (Oslo, 29. april 2011) Aladdin Oil & Gas Company ASA - Operasjonell oppdatering
Ukhta

Gasbrønn 7vde har nådd TD på 719m og blitt logget. Loggene er oppløftene og indikerer at brønnen er høyere på strukturen og har større gas intervall enn de to produserende brønnene.Testing er enda ikke gjennomført og mer info vil følge etter testing .

Orenburg

248km 2D seismikk er blitt skutt på Veselovskoye lisensen. Selskapet har i tillegg fått tilgang til 360km 2D seismikk fra 1990. Seismikken er nå til prosessering og mer informasjon vil følge etter tolkningen er klar. De foreløpige syn indikerer at resultatet er lovende.

Overhaling av brønn 54 på Veselovskoye lisensen er blitt gjennomført til 4100m. Brønnen er blitt logget og perforert. Mer informasjon vil følge etter tresting er gjennomført.

ytsira
10:59 04.05.2011
#3496

De som kjenner AOGC husker formuleringer som " oppløftende" . "testing enda ikke gjennemført". " foreløbige syn" "lovende".
Den som gidder å følge med vil få se. Skal vedde på at "alle" nick her har tapt (evt ikke realisert) store penger på disse amatører i AOGC ( jeg fik tabet mitt ført på selvangivelsen 2009). Og nå rir de altså igen med "å innhente ny kapital" etter å ha nulstilt gamle aksjonærer en gang med emisjon. Derfor kommer meldingen som skal piske opp en god stemning.
Dette er risikosport gutter!
helgeli
10:02 16.05.2011
#1114

16/05-2011 09:37:25: (AOGC.OTC) (Oslo, 16. mai, 2011) Aladdin Oil & Gas Company ASA - Mottatt tegninger for NOK 80,8 millioner. Korrigert melding.
Aladdin Oil & Gas Company ASA har ved slutten av tegningsperioden mottatt tegninger for NOK 80.810.600. Provenyet vil bli benyttet til å finansiere det pågående arbeidsprogrammet samt tilbakebetaling av bro lån fra Waterford Finance & Investment Ltd.


Totalt antall utestående aksjer vil øke fra 43.826.436 til 64.992.093.

Styreleder kommenterer:

"Jeg er fornøyd med at vi har mottatt slik stor interesse fra eksisterende aksjonærer og nye investorer i denne emisjonen. Dette gjør det mulig for selskapet å fortsette arbeidsprogrammet for å øke produksjonen og reservebase."

helgeli
14:51 03.06.2011
#1119

03/06-2011 12:28:56: (AOGC.OTC) (Oslo, 3rd June, 2011) Aladdin Oil & Gas Company ASA - Successful test of gas well 7VDE Ukhta
Aladdin OGC is pleased to announce that newly drilled gas well 7VDE (Middle Sedelskoye gas field) with total net pay of 25 m has been successfully perforated.

All 3 intervals were tested combined and the max flow rate achieved was 87.000 m3/day (3,07 MMscf - 550 boepd) using an 18mm choke. The well also produced up to 2,1 m3 of oil. Possibly stimulation is now being considered to increase the flow rate further.
helgeli
15:31 16.06.2011
#1120

Aladdin har gleden av å melde at emisjonen ("Emisjonen"), som ble vedtatt på generalforsamlingen den 29. april 2011, er sluttført. Til sammen tegnet nye investorer og eksisterende aksjonærer seg for 20 202 650 nye aksjer ("Emisjonsaksjene") til en tegningskurs på kr 4 per Emisjonsaksje. Selskapet har således hentet inn kr 80 810 600 i ny aksjekapital før fradrag for emisjonsproveny og -kostnader.

Emisjonsaksjene svarer til i overkant 46 % av selskapets aksjer umiddelbart før Emisjonen, og er betalt av og utstedt til tegnerne. Emisjonsaksjene er likestilte (pari passu) med selskapets andre aksjer. Etter at Emisjonsaksjene ble tildelt tegnerne den 1. juni 2011, består selskapets samlede aksjekapital av 64 081 336 aksjer pålydende kr 4 per aksje.

Selskapet er tilfreds med den sterke interessen som ble vist Emisjonen og har gleden av å ønske velkommen nye institusjonelle og private investorer blant selskapets aksjonærgruppe.

Selskapet ønsker å melde at Soyuzneftegas Capital tegnet seg for totalt 13 606 000 av Emisjonsaksjene. Dette utgjør ca 21 % av selskapets aksjer etter at Emisjonsaksjene er utstedt. Soyuzneftegas Capital er et selskap innen den russiske olje- og gassgruppen SoyuzNefteGaz. SoyuzNefteGaz ledes av Russlands tidligere energiminister Yuri Shafranik og deltar i forskellige investeringsprosjekter, som dekker det meste av det globale energimarkedet.

Selskapets administrerende direktør Alexey Kruzkov kommenterer:

"Vi er fornøyde med å ha hentet inn den nye aksjekapitalen og med den svært høye kvaliteten på investorene som vi har tiltrukket oss. De nye midlene gjør oss i stand til å gjennomføre arbeidsplanen for Ukhta og akselerere vurderingene av andre muligheter i vår portefølje. Vi har en spennende periode foran oss og vi er klare til å møte de nye utfordringene."

Selskapets styreleder Fred Ponsonby uttaler:

"Vi er tilfredse med at emisjonen er sluttført og vil gjerne ønske velkommen nye hjørnesteinsinvestorer i selskapet. Vi ønsker også å takke Waterford Finance & Investment og Soyuzneftegas Capital, samt andre institusjonelle investorer for deres støtte. Med vårt profesjonelle ledergruppe og klare strategiske mål med emisjonsmidlene, er vi sikre på at vi vil maksimere avkastningen til aksjonærene."

Aladdin Oil & Gas Company ASA er et norskbasert E&P-selskap, med hovedkontor i Oslo, som er notert på OTC-listen til Norges Fondsmeglerforbund under tickerkoden AOGC. Selskapet eier det russiske oljeselskapet OOO Geotechnologia, som besitter tre oljelisenser i Timan Pechora-provinsen i nordvest-Russland, samt selskapet OOO Veselovskoye med tilsammen 5 oljelisenser i Orenburg-området.

helgeli
15:32 16.06.2011
#1121

Så gjenstår det å se hva de får til med den nye kapitalen.
Siggen
10:55 11.08.2011
#6158

Her er det mye aktivitet og skriverier ser jeg..har "alle" gitt opp AOGC?
helgeli
15:00 31.08.2011
#1124

31/08-2011 13:18:30: (AOGC.OTC) (Oslo, 31 August, 2011) Aladdin Oil & Gas Company ASA - Operasjonell oppdatering
Ukhta:

Etter vellykket test av den tredje gassbrønnen fokuseres det på å tilkoble brønnen til gas prosesseringsanlegget og rørledningen. Dett er arbeidet er forventet ferdig i løpet av Q4. Produksjonsvolumet av gass er forventet å øke med 60-80.000m3/dag (~400-500boped)

Det har blitt gjennomført reparasjonsarbeid på hovedrørleding gjennom sommeren som har resultert i ingen produksjon i juli. Selskapet har benyttet denne perioden til å overhale brønnene. I løpet av overhalingen har det samlet seg vann i brønnene som må fjernes før produksjonen starter opp igjen. Selskapet arbeider for tiden med å løse dette. Det forventes at produksjonen er tilbake til normalt i løpet av september.

De seismiske undersøkelser på MS lisensen er forsinket og forventes ferdige i løpet av q1 neste år.


Orenburg:

AOGC informerte i april at de seismiske undersøkelser (250km 2D) på Veselovskoye lisensen er ferdige. Den lokale tolkningen er klar og indikerer flere lovende strukturer.

Overhalingen av brønn 54 på Veselovskoye lisensen er blitt gjennomført. Operasjonelle problemer og formasjonsskade gjør at man må gå inn i denne brønnen på et senere tidspunkt.

VSP gjennomført i brønn 38 på Veselovskoye lisensen bekrefter at strukturen ligger nordøst for brønnen som antatt. Brønnen ligger på kanten av strukturen som er på linje med tidligere kart. Brønnen ble perforert og syrebehandlet. Reservoaret er på kanten av strukturen, har lav porøsitet og er komplekst. Ytterligere undersøkelser er påkrevet.

Den foreløpige analysen av seismikken i området rundt brønn 56 styrker potensialet av strukturen. Overhaling inkludert VSP har startet.

Brønn 61 og 91 på Nikiferovskoye lisensen har stabil produksjon på 150-200 fat per dag totalt.Oslo:

Generalforsamling i AOGC ASA er forventet å finne sted i oktober. 2010 resultat forventes å foreligge i løpet av september.

Aladdin Oil & Gas Company ASA er et norskbasert E&P-selskap, med hovedkontor i Oslo, som er notert på OTC-listen til Norges Fondsmeglerforbund under tickerkoden AOGC. Selskapet eier det russiske oljeselskapet OOO Geotechnologia, som besitter tre oljelisenser i Timan Pechora-provinsen i nordvest-Russland, samt selskapet OOO Veselovskoye med tilsammen 5 oljelisenser i Orenburg-området.

Ekstern link: http://www.netfonds.no/news/nfmf/20110831/

ytsira
17:04 31.08.2011
#3498

Det hangler og går - såvidt. Løkke til med neste emisjon!

Endret 31.08.2011 17:04 av ytsira
helgeli
12:27 19.10.2011
#1126

Vi får vel ta med det som er av nyheter om Aladdin:

19/10-2011 09:58:54: (AOGC.OTC) (Oslo, 19. oktober, 2011) Aladdin Oil & Gas Company ASA - Gassbrønn 7vde satt i produksjon
Aladdin Oil & Gas Company ASA meddeler at brønn 7VDE på MS gassfeltet er satt i produksjon. Brønnen ble tidligere i år boret og testet. Produksjonen er enda i tidlig fase så selskapet vil komme tilbake til produksjonsrater ved en senere anledning.

Brønnen ble boret og testet tidligere i år. Siden det er det blitt jobbet med infrastruktur som nå er ferdigstilt.

Brønn 4VKD og 5LK på gassfeltet er fortsatt under overhaling og forventes i produksjon i desember.

Aladdin Oil & Gas Company ASA er et norskbasert E&P-selskap, med hovedkontor i Oslo, som er notert på OTC-listen til Norges Fondsmeglerforbund under tickerkoden AOGC. Selskapet eier det russiske oljeselskapet OOO Geotechnologia, som besitter tre oljelisenser i Timan Pechora-provinsen i nordvest-Russland, samt selskapet OOO Veselovskoye med tilsammen 5 oljelisenser i Orenburg-området.
Siggen
16:37 16.11.2011
#6379

Trist og lese at AOGC har problemer med vann i brønnene pga dårlig sementering. Det går ikke akkurat på skinner for AOGC. Noe som vel også preger aktiviteten på denne streng...:-) Er nok noen år til vi ser noe særlig produksjon fra AOGC...hvis de overlever..
Siggen
13:08 28.12.2011
#6415

Er konklusjonen her på AOGC-strengen at de fleste ihuga aksjonærene har kastet kortene i denne aksjen? Kursen er fallende og det er interessen også?Her er det dessverre mange som har tapt mange penger på diverse emisjoner, men en gang må vel lykken snu for AOGC-aksjonærene også? Vel, jeg tror det er langt frem, og jeg er enig med ytsira at neste emisjon er kanskje ikke langt borte?
Utifra aktiviteten på denne strengen , så virker det håpløst
Nikolai
11:49 29.12.2011
#834

Noen med AOW11 her?

Hva har egentlig skjedd med de - regner med at de er blitt nullet i år og at tapet kan föres på selvangivelsen for 2011.

Stemmer det?
021161
20:23 01.01.2012
#12

En megler sa at det kom inn 50000 dollar i døgnet fra gassbrønnen,kan dette stemme?
DagArne
01:15 23.04.2013
#54

Desverre så er den ikke nullet enda. Makan til jallaaksje finnes ikke.

De får jo ikke til noenting på feltene sine. Bortsett fra å vanne ut småaksjonærene.

De trenger påfyll av masse kapital vært år siden oppstart. Kikk på regnskapene fra 2006 til 2011.
Den største aksjonæren yter lån til skyhøy rente og kan konvertere lånet til aksjer nårsomhelst.

Har noen få aksjer jeg håper på å bli kvitt. Usikker på om riktig strategi er å kjøpe flere og håpe på å få solgt de til en lavere pris.

Endret 23.04.2013 01:17 av DagArne
DagArne
20:52 16.07.2014
#64

Gått som ei kule i år. Styremedlem har brukt lommepenger til å kjøpe hele 250000 aksjer. Litt amatørmessig at de ble kjøpt den 27 mai, men meldingen om kjøpet ble sendt i går.
Vil de få til noe som helst fremover tro?
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter