Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Hudson Bay Resources Gull i Ghana
Hudson Bay Resources Gull i Ghana
alan
22:03 18.05.2015
#5098

Hudson Bay Res. eier en lisens på 141 km2 i Ghana. Dette innenfor den kjente gullsirkelen. Se illustrasjon under.

Selskapet har nå inngått avtale med svenskes bergverks-selskapet Courmack AB om videreutvikling av storlisensen i Ghana!

Endelig blir det en utvikling på lisensområdet.

Legger ut link til mere info.


Hjemmesiden til selskapet


Lisensområdet til Hudson Bay res. ligger i Asankrangwa gold belt.

I tillegg til å utvikle lisensområdet ved bla. boreprogram osv. Planlegges det alluvial gull produksjon.
Endret 18.05.2015 22:07 av alan
alan
15:09 09.06.2015
#5107

Hudson Bay Res. sin Ghana lisens.
I korte trekk.

Ligger i Asankrangwa gold belt, along the
river Tano.
Lisensen ligger som kjent innenfor denne kjente gullsirkelen.
Hvor det er flere store gullgruver og er påvist millioner av unser med gull.
Partner er det Svenske bergverks-selskapet Courmack AB
De stiller med de rette ressursene både menneskelig, økonomisk og faglig.

Og ikke minst med aktiviteter og tilstedeværelse av personell i Ghana!

Lisensen er på 141 kvadrat kilometer. Det
er gjort gullfunn over alt på lisensen, hvor det er tatt prøver.

I fjell har Auger drilling gitt resultater på opptil 26 gr. per tonn.
Gullårene ligger flere steder fremme i dagen, i fast fjell.
Dette gjerne i forbindelse med vulkanske trender, kvarts og arsenikk,
i berg.
Auger drilling er utført ned til 3-6 m.
Jordprøver og prøver fra elve sedimentene er i hovedsak tatt
imellom 0,3 til 0,5m ned i lagene.

Det er et nettverk av elver og bekker på lisensområdet. Her er det
tatt prøver i sedimentene, gjerne i forbindelse med bekk/elve møte.
Prøver har i hovedsak gitt 1-3 gr. Gull pr tonn.
Når man vet at disse prøvene er tatt i de øverste lag, er resultatene mer enn svært lovende.
Gull synker ned i de lavere lag, grunnet sin tyngde.

Det er verdt å nevne at gullet som er i elver og bekker,
er vasket ut fra berg og masse innenfor lisensområdet. Da mange elver og bekker her,
har sitt utspring innenfor lisensen.

Det planlegges i første å gå i gang med alluvial gullutvinning.
Først med et anlegg som kan kjøre 31 tonn gullholdig masse pr. dag.
Etter hvert planlegges det å kjøpe inn anlegg som kan kjøre 125 tonn. pr. dag.
Kostnadene pr. unse gull ligger gjerne på rundt 100 dollar ved
alluvial gullutvinning. Lignende den HUBR planlegger. +/-

Siden skal kjøres det i gang med geofysiske målinger og boreprogram.

Endret 09.06.2015 15:19 av alan
alan
20:40 17.06.2015
#5108


Svenske Vasa Mineral har gullisenser i nærhet til Hudson Bay res. Innenfor
gullsirkelen i Ghana. Går nå igang med alluvial gullutvinning. Planlagt produksjon er 100 til 150 kg i måneden.

http://vasamineral.com/#investors
alan
22:33 30.06.2015
#5109

In Gold We Trust
alan
23:09 07.03.2016
#5111

Mye har skjedd i Hudson Bay Res, siden i fjor høst.


Yukon, Canada.


I oktober i fjor inngikk selskapet en avtale som sikrer selskapet 50,01% av aksjene i Viking Mining Inc.
Dette selskapet vil tilføres «leases» for gradvis konvertering av opptil 83 «claims» for alluvial gullproduksjon langs 60 Mile River (som er en sideelv til Yukon River) der HUBR vil få 50% av overskuddet fra gullproduksjonen.

Planlagt oppstart av alluvial gullproduksjon blir i løpet av Juni d.å.


Ghana, Asankrangua

Lisensen til Hudson Bay Resources ligger sentralt i området Asankrangwa. Etter som gruve-industrien i de senere år har fokusert mere og mere på - nettopp -Asankrangwa og denne regionen har Hubr sin lisens etter hvert blitt «omringet» av internasjonale gruveselskaper som nå allerede er i produksjon bare kilometer unna.

Det er funnet gull på det meste av lisensområder. I flere lag.
I elvegrus, jord og i fast fjell. Skjæringer på en hovedvei som ble bygget igjennom lisensen for få år siden, avslørte gull i kvartsganger....

Planen er å komme igang med alluvial gullproduksjon i løpet av Mars.
Først med et middels stort anlegg.
Det er bestillt nytt anlegg som er av de største man får tak i. Til alluvial
gullutvinning.

Etterhvert planlegger man å gå i gang med et større boreprogram på
lisensområdet.
For å få fastslått gullgehaltene man så langt har påvist, til en endelig og industriell standard som gjør området omsettelig og/eller åpner for egen produksjon.

Partner er det Svenske selskapet Courmack.

Hudson Bay Resources AS og Courmack AB har også utvidet samarbeidet til også å gjelde en felles produksjons-samkjøring på alle rettigheter og konsesjoner de respektive selskaper besitter i Ghana.

Kort fortalt går avtalen ut på at begge selskapene nå sammen vil starte alluvial utvinning av gull basert på en 50/50 avtale som dekker både det felles området - «Asankrangua» - på 147 Km2 som selskapene eier sammen gjennom selskapet Afro Scandic Ltd - samt at Hudson Bay Resources AS nå også får delta med 50% i produksjonen på samtlige andre av Courmack AB sine egne områder. De områdene innebefatter i dag de 20 «small scale» konsesjonene nær byen Takordi, den 9 km2 store konsesjonen «Asthar» i Kibi gullbeltet samt den enorme og u-utforskede «Kings Cross» konsesjonen på hele 1020 Km2 i Brong-Ahafo gullbeltet.

Mere informasjon kommer.

Link:

http://www.hubr.no

Endret 07.03.2016 23:14 av alan
alan
20:41 18.04.2016
#5114

I slutten av Mars Startet Hudson Bay Rec. sin alluviale gullutvinning i Ghana. Sammen med sin Svenske partner.
HUBR er nå noe så sjeldent som et Norsk selskap med egen gullproduksjon.

Gullutvinningen ligger nå på rundt 300 gr pr. dag. Og dette er bare begynnelsen.
Et anlegg som kan ta unna 500 tonn masse pr. time er bestillt.

Erfaring fra Alluvial gullutvinning i nærområdene, gir fra 0.3 til 2.0++ gull pr. tonn masse. Dette i form av jord/grus.

Det må bemerkes at all kapitalinnhenting er hentet inn i form av egenkapital. Ingen gjeld av betydning.

I Mai/Juni går man igang med alluvilal gullutvinning i Klondike, Canada. Dette kan etterhvert følges på TV. Da et filmteam vil følge med på lasset.

Selskapet er nå i en rivende utvikling og mye vil skje i månedene og årene som kommer.

Legger ut link til hjemmesiden med bla. dagens melding.

Endret 18.04.2016 20:56 av alan
alan
20:49 18.04.2016
#5115

Gullutvinningen er nå igang på lisensområdet Ghana.
Bildet viser den første produksjonen.
Link til Hudson Bay Rec.

http://www.hubr.no

Endret 18.04.2016 20:51 av alan
alan
19:55 22.09.2016
#5119

Mye skjer i Hudson Bay Res. nå.

Canada

Antall claims i Dawson området, Canada, er øket kraftig.
Dette vil sikre drift der i mange år.


Ghana

Etter en vellykket prøveproduksjon i vår, går man nå
snart i gang med gullutvinning på permanent basis.
Nødvendig utstyr er kjøpt inn. En del hadde man fra før.

Oppdatering ligger nå ute på hjemmesiden.

Mere nytt vil komme snart.

Link:

http://www.hubr.no/

Endret 22.09.2016 20:00 av alan
alan
10:08 12.12.2016
#5122

Hudson Bay Res. trenger ikke bruke tid på å finne gull. Man vet at det er der. Det gjelder å få i gang utvinningen.

Gullutvinningen er nå i gang igjen. Man regner med å komme opp i 500 g. pr. dag i løpet av kort tid.
Stedet de drifter på er i Tarkwa området. Her har
Gold Fields sin store Tarkwa gruve. Med en ressursbase på hele 37 millioner gull. Her er også mange andre kjente gullforekomster.

Utvinningskostnadene er ca. 20% av salgsprisen på gullet.
Overskuddet blir pløyd direkte inn i selskapet for videre utvikling av lisensområdene.
Det skal startes opp gullutvinning flere steder etter hvert.
Organisasjonen skal bygges opp osv.

Mere kommer....


Oppdatering ligger nå ute på HUBR sin hjemmeside.

Link til hjemmesiden

Endret 12.12.2016 10:24 av alan
alan
09:30 23.12.2016
#5123

Hudson Bay Res. har nå produsert sine første 500g på sin lisens i Tarkwa området. Her ligger gullet fra 5-6 m og lenger ned.

Når man får Mining Lisensen på den store Asankrangua lisensen, går man i gang med gullutvinning også her.
Utpå nyåret.

På Asankrangua vil man hente ut gull allerede fra 0.5 meters dybde. Med fine gehalter. Det blir minimalt med stripping for å hente ut den alluviale gull jorden.
alan
09:58 23.12.2016
#5124

Hjemmeside
Man finne store «Nuggets» i området også!
Muligheter for å finne "Glory hole" er så absolutt til stede.

Endret 23.12.2016 09:58 av alan
alan
23:16 01.06.2017
#5128

Hudson Bay res. Har nå sikret seg flere lisenser i Ghana. Den største er over 1000km2.
Alle er i nærheten av eksisterende gullgruver.
Nytt er også at selskapet selger gull på forhånd. (Forward)
Dette for raskere å få inn penger til videre utvikling.

Det må nevnes at Ashtar lisensen (gull) ligger inntil en stor diamantgruve.

HUBR har nå virksomheter og eiendeler i Ghana, Namibia og Kanada.

Spennende tider blir det så avgjort fremover.


HUDSON BAY RESOURCES AS (HUBR) PÅ VEI TIL NOE STORT

Skrevet 01 06 2017 av HBR AS

Nylig ble det undertegnet en SPA (Share Purchase Agreement) mellom HUBR AS og COURMACK AB.

Denne SPA-en innebærer at HUBR AS kjøper alle konsesjonene til Courmack AB i GHANA, gjennom overtagelse av alle deres 5 datterselskaper i Ghana, samt de resterende 50,01% av Afro Scandic som til nå har vært eid av Courmack AB (resten har HUBR AS eid). I tillegg overtar vi 100% av aksjene i Courmack ABs datterselskap i Namibia.

Samlet omfatter overtakelsen så meget som over 1180 km2 nye områder med høye gullforekomster og er en av de største gullavtaler i dette området noe Norsk firma har gjort noensinne....

Trykk link for videre lesning.


http://www.hubr.no

Endret 01.06.2017 23:20 av alan
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter