Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > PCI Biotech
PCI Biotech
chris8
16.03.2010 18:37
#293

Kjøpte 2k på fredag og syntes jeg betalte for mye...... ;)

Superhuman
16.03.2010 20:36
#104

ghille: DEt er 1000 kroners spørsmålet. PCIB kan gå langt, eller kursen kan falle tilbake. Men følgende er sikkert. PCIB har et produkt med et enormt potensial, og PCIB har fått økt oppmerksomhet i media. Så får fremtiden vise om Armphinex kommer til å bidra til å redde mange mennesker fra kreft. Jeg tror det. Derfor akkumulerte jeg med 5 k aksjer relativt tidlig på dagen, og er skjønt enig med deg chris8. Jeg synes jeg har fått betalt veldig mye for akjsene, men vet også at det er farlig å selge skinnet før bjørnen er skutt. For øvrig virker det som administrerende direktør Per Walday vet hvilke potensial produktet har (samme link som tea, ovenfor).
hjort79
17.03.2010 19:35
#6

Ka skjer imorga???? :)
Superhuman
18.03.2010 18:43
#106

PCI Biotech Reports Successful Completion of the Third Dose Group in the Phase I/II Amphinex® Trial
...
"The results of treatment in the patients seen so far continue to be very impressive. While this study is primarily aimed at investigating the safety of Amphinex®, the tolerability of normal tissues is an interesting observation that would prove highly beneficial in clinical practice.", says Principal Investigator Colin Hopper at UCH in London.

When activated by light, Amphinex® promotes effective local delivery of a variety of therapeutic molecules, e.g. bleomycin, through triggered endosomal release. The primary objective of the UCH study is to assess the maximum tolerated dose of Amphinex®, in PCI treatment with bleomycin. Secondary objectives include determination of the antitumor activity of the treatment, as well as the pharmacokinetics of Amphinex®. Preliminary analysis of the pharmacokinetic data indicates that Amphinex® has a half-life in blood of about 18 days. Amphinex® also seems to be present in the skin for a prolonged period, but is barely detectable 3 months after administration. The absence of drug related side effects in the study suggests that the slow kinetics does not impose any additional safety concern.

The patients at the fourth dose level of Amphinex® will be treated as soon as possible, and the study is expected to be completed within 2010.
tea
06.04.2010 09:44
#5843

Årsaken til kursnedgangen rett før påske:

06.04.2010 08:30
Utsteder PCI Biotech Holding ASA

I forlengelsen av selskapets langsiktige, strategiske planlegging, har PCI Biotech Holding ASA initiert en prosess for å vurdere selskapets kapitalbehov fremover. Selskapet har engasjert DnB NOR Markets og Fondsfinans ASA som finansielle rådgivere. Basert på selskapets nåværende situasjon er en emisjon et nærliggende alternativ. Det er ikke tatt endelig beslutning for verken tidsplan, kapitalbehovsstørrelse eller emisjonsstruktur. Kapitalen som eventuelt innhentes er planlagt benyttet til å kunne fullføre en fase II-studie innen hode-/halskreft, samt preklinisk vurdering og gjennomføring av kliniske Proof of Concept studier innenfor inntil tre andre kreftindikasjoner.

Selskapet hadde per 31.12.2009 ca NOK 35,8 mill i kontanter. Negativ kontantstrøm i fjerde kvartal 2009 var NOK 3,5 mill. Fremtidig kontantstrøm vil være avhengig av hvilke studier selskapet velger å igangsette.

Selskapet gjennomfører en fase I/II studie ved University College Hospital (UCH) i London. De tre første dosegruppene i dette studiet er gjennomført med svært gode foreløpige resultater på både sikkerhet og effekt. Selskapet har blitt informert av UCH om at inklusjon av pasienter på det fjerde dosenivået må vente til sykehuset har identifisert og lært opp noe nytt personale for gjennomføring av studien. Sykehuset har kommunisert til selskapet at de forventer å ha dette på plass i løpet av noen få uker. Selskapet forventer ikke at utsettelsen av oppstarten for fjerde dosenivå vil medføre noen vesentlig forsinkelse for gjennomføring av studien.

Kontakt informasjon:
PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, N-1366 Lysaker v/Per Walday, adm.direktør (pw@pcibiotech.no), Mobil: +47 917 93 429 Bernt-Olav Røttingsnes, finansdirektør bor@pcibiotech.no), Mobil: +47 913 47 021

Endret 06.04.2010 09:49 av tea
Superhuman
08.04.2010 18:06
#130

Jeg registrerer at Fondsfinans - som finansielle rådgivere - står for 100 % av dagens salg.
Superhuman
11.04.2010 07:59
#131

PCIB i The Times Online - Inoperable cancers killed by new laser surgery
Superhuman
14.04.2010 15:05
#134

Fondsfinans (finansielle rådgivere) har problemer med å holde kursen nede. Kan de ikke gjennomføre emisjonen slik at kursen kan stige til fortjente høyder?
Superhuman
15.04.2010 15:20
#136

Fondsfinans har stadig problemer med å temme kursen. Pareto kjøpte ca 10 k på 44.50, og de har nå (trolig) lagt seg på 4 k salg 45 kr. Det blir interessant å følge hvor lenge PCIBs finansielle rådgiver klarer å stå i mot presset. Jeg gjentar fra The Times ...

Mr Hopper said: "This was a phase-one, dose-escalation study - you don't normally expect the first patients to have a response, but with the first person we treated the tumour turned black and then dropped off, there was a quick clinical response in the targeted area. That's been consistent in the 11 patients we have treated."

During photodynamic therapy a drug is injected into the patient's bloodstream that makes the cancer cells extremely sensitive to light. Those involved in the trial were injected with a new drug - known as Amphinex, a photosensitising agent - three to four days before being given standard chemotherapy. Because tumours have high metabolic activity and are surrounded by a proliferation of new blood vessels, the drug accumulates in cancer cells in preference to healthy tissue. When a low-powered red laser is shone on the tumour, directly or through the skin, the light triggers a chemical reaction that disrupts the harmful cells and boosts the action of a chemotherapy drug, bleomycin.

"The results are quite impressive," Mr Hopper said. "You can see the tumour turn black and die, not quite before your eyes, but over a matter of days."
Superhuman
21.04.2010 15:11
#139

Melding førte til et (midlertidig?) rykk i kursen - siste 54.75 opp 17,74%.

21/04-2010 14:55:00: (PCIB.OAX) Selskapsoppdatering
Oslo, 21.april 2010 - Det vises til oppdateringen fra selskapet 6.april 2010.
PCI Biotech har nå blitt informert av University College Hospital (UCH) i London
at sykehuset nå har fått på plass det nye personalet som er nødvendig for
gjennomføring av den pågående fase I/II studien av Amphinex®. UCH er dermed
klare til å starte inklusjonen av pasienter på det fjerde dosenivået fra neste
uke.

Kontakt informasjon:
PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, N-1366 Lysaker v/
Per Walday, adm.direktør (pw@pcibiotech.no), Mobil: +47 917 93 429
Bernt-Olav Røttingsnes, finansdirektør (bor@pcibiotech.no), Mobil: +47
913 47 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1406450]
Nyheten er levert av Hugin.
Superhuman
23.04.2010 10:39
#140

23/04-2010 08:08:00: (PCIB.OAX) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 90 millioner kroner i PCI Biotech Holding ASA
Styret i PCI Biotech Holding ASA ("PCI Biotech") foreslår å styrke selskapets
egenkapital med NOK 90 millioner gjennom en emisjon på 2.250.000 aksjer, med
fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert
fulltegnet. Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen er NOK 40 per aksje.

Formålet med fortrinnsrettsemisjonen er å styrke egenkapitalen slik at selskapet kan gjennomføre de planlagte kliniske utviklingsstudiene innen utvalgte kreftindikasjoner.

Fortrinnsrettsemisjonen forutsetter godkjenning i en ekstraordinær
generalforsamling. Selskapet vil innkalle til den ekstraordinære
generalforsamlingen så snart som praktisk mulig, og den forventes å bli avholdt
18. mai 2010.

Hovedpunkter i transaksjonen:
Den foreslåtte kapitalutvidelsen vil gjennomføres som en fortrinnsrettsemisjon
for eksisterende aksjonærer i PCI Biotech, per dato for den ekstraordinære
generalforsamlingen, som lovlig kan delta i kapitalforhøyelsen. Aksjene vil
handles eksklusiv tegningsretter fra og med dagen etter avholdt ekstraordinær
generalforsamling.

Det vil bli utstedt 0,4154 tegningsretter per eksisterende aksje i PCI Biotech.
Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil rundes ned til
nærmeste hele tegningsrett. En tegningsrett gir rett til å tegne en ny aksje.
Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil søkes notert på Oslo Axess i
tegningsperioden. Tegningsretter som ikke er benyttet i løpet av
tegningsperioden vil bortfalle og være verdiløse ved tegningsperiodens utløp.
Overtegning er tillatt, og det vil være anledning til å tegne aksjer uten bruk
av tegningsretter.

Under forutsetning av at Finanstilsynet godkjenner prospektet for
fortrinnsrettsemisjonen, forventes tegningsperioden å være fra og med 26. mai
2010 til og med 9. juni 2010. Fortrinnsrettsemisjonen er planlagt avsluttet
innen slutten av juni 2010.

Tegningskursen for de nye aksjene i fortrinnsrettsemisjonen vil være NOK 40 per
ny PCI Biotech aksje, som er ca. 16,7% under sluttkurs den 22. april 2010.

Den foreslåtte kapitalutvidelsen er garantert fulltegnet av et
garantikonsortium, hvor samtlige garantister er blant selskapets største
aksjonærer. Deltakerne i garantikonsortiet skal tegne aksjer som ikke er tegnet
av andre ved tegningsperiodens utløp. Garantiprovisjonen er 1,5% av garantert
beløp.

Garantikonsortiet er etablert av DnB NOR Markets og Fondsfinans, som vil være
tilretteleggere av fortrinnsrettsemisjonen.

PCI Biotech vil utarbeide et prospekt for fortrinnsrettsemisjonen som skal
godkjennes av Finanstilsynet, og som vil gi nærmere opplysninger om emisjonen og selskapet.

Etter gjennomføringen av emisjonen vil selskapets aksjekapital være NOK
22.999.170 fordelt på 7.666.390 aksjer hver med pålydende NOK 3. En aksje gir
rett til en stemme på generalforsamlingen.

Kontakt informasjon:
PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, N-1366 Lysaker v/
Per Walday, adm.direktør (pw@pcibiotech.no), Mobil: +47 917 93 429
Bernt-Olav Røttingsnes, finansdirektør (bor@pcibiotech.no), Mobil: +47 913 47 021


[HUG#1407267]
Nyheten er levert av Hugin.
ausii
23.04.2010 19:35
#462

hmmm, skulle til å si at 40 kr ikke var så mye under omsatt kurs..... men, denne steg jo greit på nyheten om emisjon.
amalik
26.04.2010 00:10
#36

Da er det meste på plass.Emisjon til fornuftig pris,pasientgrupper og utstyr på plass til utvidede forsøk.Her er det bare å vente på mest sannsynlege positive nyheter.
amalik
26.04.2010 20:52
#37

Her skal folk ha lodder,tydeligt att folk ikke akter å stå igjen på perrongen,dette toget skal alle være med.
fjordbroker
27.04.2010 12:19
#2

Hva er siste dato for og eie/kjøpe aksjer for og få være med på emisjonen?
Prisen på akjsjer kjøpt før emisjon med dagens kurs vil være 68+40/2=54kr per aksje, inklusiv tegnigsretten?
Er ikke helt inne på slike finanskromspring men kan dette stemme, noen?
hatt1
27.04.2010 13:41
#1

Prøver meg fram litt her. For å få kjøpt ein heil aksje i emisjonen må du eige 1/0,4 aksjer = 2,5 "vanlege" aksjar. Så du gangar 68 med 2,5. Deretter deler du så på antall aksjar totalt, som er dei same 2,5 + den eine emisjonsaksjen = 3,5 aksjar til saman:

((68kr)*(1/0,4)+40kr)/((1/0,4)+1)=60kroner aksjen

Kunne du kjøpt ein emisjonsaksje for kvar vanlege aksje hadde vel reknestykket ditt stemt, på ein såkalla prikk.
fjordbroker
27.04.2010 14:04
#3

Det gir faktisk 14% rabatt i nåtid kroner.
Men det kan jo gå begge veier.
optima 51
29.04.2010 15:55
#22

Når forventes resultat av neste test som starter denne uken,noen som vet?
Superhuman
29.04.2010 21:02
#142

Optima 51: Det er en såkalt åpen studie der resultatene formidles fortløpende. På Hegnar-TV i går sa CEO Pål Waldy at de egentlig ikke burde teste neste dosenivå av Amphinex (for muligens å fremprovosere bivirkninger) da de lavere dosenivåene fungerte utmerket, men de var pålagt å gjennomføre studiet ihht det forutbestemte designet. Ut fra meldingen 21. april starter behandling av de første pasientene i disse dager. Selve behandlingen er effektiv - i motsetning til mye annen kreftbehandling. Tilgang av pasienter er vel ikke noe problem og personalet som skal utføre behandlingen er på plass - så kanskje vi får en rapport om hvordan dose 4 fungerer i løpet av juni?
optima 51
30.04.2010 09:01
#23

Superhuman:Takker,spennende blir det framover..
amalik
03.05.2010 11:00
#38

Dette blir bare større og større,prøver å få noen aksjer til under 60 før emisjonen trår ikraft,men innser det blir vanskeligt.
sversh
04.05.2010 11:15
#1

Som investor i PCIB er det naturlig å prøve å sette seg inn i sellskabets muligheter for fremtiden, og også mulige konkurenter. Det er riktig at Tekmira med sin SNALP har ett leveringssystem for siRNA. Dog er det viktig å belyse at denne nå prøves ut "in vivo" i pre-klinisk fase, og vi må vente med spenning på resultatet fra studien. Men det står fortsatt fast att SNALP må integreres med en aktiv substans, og dette tar tid og involverte legemiddelsfirmor skall ha betalt for dette. Algeta med sin Alpharadin er ett ferdigt produkt med focus på bonemetastaser og er således svært begrenset. En annan ting er at bonemetastaser aldrig er primær kreft uten vanligen langt kommen kreft med spredning fra ett annet sted, og er da i utgangspunktet svært vanskelig å behandle. Man kan muligens tenke at deres metode går å integrere med andre legemiddler. Men det samme gjelder her, at dette tar tid og koster penger. Da man vurderer Amphinex/PCI kan det virke som veien er noe kortere og med større behandlingsbredde. Den trenger ikke å integreres med andre legemiddler da aktuellt legemiddel og Amphinex gis i to separate faser. Den er heller ikke begrenset till en viss type kreft. Og till slutt, den går sannsynligvis å kombinere med mange eksisterende og fremtidlige legemiddler. Det blir spennende å følge med utviklingen:)
ausii
06.06.2010 16:05
#471

spennende produkt, men er prisen riktig?

Det bunner vel ned i spørsmålet om hvor sikkert man vil anslå at selskapet lykkes.
Hvis potensialet er å få kontrakter på 10x børsverdien idag innen de neste 6-7 årene (noe lignende Algeta har fått) så er kanskje aksjen greit priset om det er 20-30% sannsynlighet for å lykkes?
amalik
10.06.2010 09:51
#45

Så i går på kveldsnytt att helsedirektoratet åpner opp for att kreftsyke som har prøvd alt av godkjente legemidler, kan få annledning til å prøve behandlingsmetoder som fortsatt er på prøvestadiet.Dette for å hindre att de blir lokket til utlandet for å prøve mer useriøse metoder.Tenkte straks på PCIB,som en mulig behandlingsmetode.
amalik
19.06.2010 00:07
#46

Tror dette blir bra.For andre gang var selskapet photocure/pcib i kveldsnytt.Der pasienter fikk håpet forlenget med behandling som fortsatt var på prøvestadiet.PCIB sin behaldning kommer til å escalere.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter