Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
renud
18:18
23.04.2018
#16892

Nøkkelen til økonomien i NOMs patent, er at aluminium produsert fra anortositt binder store mengder co2, som f.eks kan "importeres" fra annen industri, og at NOM får betalt for denne "lagringen".

Om det er god og samfunnsnyttig økonomi, det er en annen diskusjon.
Akilles
13:20
24.04.2018
#6303

Dersom det bare er co 2 effekten som gir penger, så er det vel ingen mulighet for at patentet kommer i bruk?
Klimahysteriet er på hell, nå er plast for alle penga..
chateau
18:50
24.04.2018
#8079

Fra dagens BT:
Link (abonement) https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/21lz6G/Utfordrar-hapar-a-stoppa-Nordic-Mining

Utfordrar håpar å stoppa Nordic Mining
Kampen mot Nordic Mining sine gruveplanar i Vevring er likevel ikkje over. Nyleg etablerte grunneigarane eit selskap som tek sikte på å driva mineralutvinning på ein mykje meir miljøvenleg måte enn Nordic Mining legg opp til.

KNUT LANGELAND 24. april 2018 18:32


– Dette har vi tru på, seier Stian Thingnes til lokalavisa Firda, som først omtalte saka. Sjølv om alle innser at det er ein Davids kamp mot Goliat, dette, har vendinga saka no har teke, skapt ny glød hjå dei som sterkast vil kjenna ulempene ved gruvedrifta på kroppen. Dei innfødde meiner at plassen ikkje lenger vil bli mogeleg å bu på dersom Nordic Mining sine planar blir gjennomførte.

Alternativet som no er lansert, under selskapsnamnet Arctic Mineral Resources (AMR), har ingen av dei ulempene som folket i Vevring har protestert mot. Ikkje dagbrot, ikkje det kontroversielle sjødeponiet som mange fryktar vil øydeleggja fjorden. Gråberg og avfallsmassar skal nyttast.

Granat-utvinning
Prosjektet som grunneigarane står bak, skal drivast på ein slik måte at gardane og grendene under Engebøfjellet skal halda fram med å vera levande samfunn, der folk bur og kan trivast. I det alternative prosjektet er det ikkje mineralet rutil som skal utvinnast, men granat. Granat kan nyttast til smykkeproduksjon, men blir også brukt som slipemiddel, fordi det er eit hardt mineral.

Kor realistisk det nye prosjektet er, vågar ikkje grunneigarane å meina så mykje om. Dei er først og fremst glade for at eit alternativ til Nordic Minings storstilte utbyggingsplanar er kome på plass.

– Vi er opptekne av å visa at det går an å driva gruvedrift i Engebøfjellet på ein lønsam måte, som dessutan er miljøvenleg. Så får det vera opp til styremaktene om dei vil velja dette prosjektet eller Nordic Mining sitt, seier Stian Thingnes.

Har arbeidd i det stille
Initiativet kom ikkje frå grunneigarane sjølve, det var selskapet SLM Partners som tok kontakt med grunneigarane og gjorde kjend for dei at det fanst alternativ. Sidan juletider har SLM Partners jobba saman med bygdefolket for å utarbeida planane. Først like før helga vart planane presenterte.

– Vi har vore nøydde til å arbeida i det stille for ikkje å risikera å bli stoppa på startstreken. Vi har ikkje snakka med alle, men responsen lokalt har gjennomgåande vore svært positiv. Vi har høyrd at folk i Førde heiste flagget då nyhenda vart kjend. Det var vi glade for, seier Thingnes.

Han understrekar at planane som dei har presentert, ikkje først og fremst handlar om å stoppa Nordic Mining.


– Det er ikkje slik at dette er eit nødvendig onde. Det er eit prosjekt som skal stå på eigne bein og vera drivverdig og skapa arbeidsplassar, seier Stian Thingnes.


AKSJONAR: Protestane mot Nordic Mining sine planar har vore sterke og talrike. Her er det aksjonistar frå Natur og Ungdom som i 2015 øver seg på å lenka seg saman på Engebøfjellet. ODDLEIV APNESETH
Trekte seg frå Nordic Mining-styret
Det er SLM Partners som har den gruve- og mineralfaglege kompetansen, og som skal driva fram prosjektet. Ifølgje Tore Viana-Rønningen i SLM Partners vil salbare produkt verd meir enn ein halv milliard kroner bli dumpa i marknaden, eller på fjordbotnen, i Nordic Mining sin modell. Viana-Rønningen sat frå 2011 til 2017 i styret til Nordic Mining. Usemje om utnyttinga av ressursane var ein del av grunnen til at han trekte seg frå styret. Han er i den saka som no er rulla opp, blitt skulda for å ha brukt innsideinformasjon frå tida si som styremedlem.

– Dette har vore både ufine og uriktige angrep som vi kjem til å imøtegå i ei pressemelding, seier Viana-Rønningen. I prosjekteringa av det nye alternativet til gruvedrift i Engebøfjellet har SLM mellom andre med seg gruveveteranen Robert Hermansen, kjend mellom anna frå si tid som sjef for Store Norske Spitsbergen Kulkompani på Svalbard.

– Den beste
– Han er den beste av alle til å utferdige og designe dei planane som vi no jobbar med. Når vi har kome eit skritt vidare, vil vi samarbeide med ein røynd og finansielt sterk gruveaktør, som kjenner norsk fjell, seier Tore Viana-Rønningen.

– Kor mange arbeidsplassar kan ein rekna med at gruvedrifta vil få i det prosjektet som de står bak?

– Det er det for tidleg å seia noko om no.

Ivar Fossum, som er administrerande direktør i Nordic Mining, seier han er overraska over initiativet, i og med at det kjem frå eit tidlegare styremedlem i selskapet han leiar. Han vil ikkje meina noko om kor seriøs eller useriøs konkurrenten er.

– Det er eit selskap som blei skipa for tre veker sidan, så eg skal vera forsiktig med å spekulera. Men så vidt vi kan sjå, er det ikkje eit selskap som har nokon langsiktig strategi for gruvedrift eller industribygging, seier Fossum, som dessutan undrar seg over korleis Arctic Mineral Resources skal kunna driva gruvedrift, utan samstundes å ha behov for å deponere overskotsmasse.

«Urealistiske planar»
– Men eg har stor forståing for grunneigarane som er med på planane, men kanskje utan at dei heilt forstår kva det vil seia å driva gruvedrift, seier Fossum.

I ei pressemelding som Nordic Mining sende ut måndag, heiter det at selskapet ser på AMR sine planar som «urealistiske og uten kommersiell eller teknisk forankring». Vidare skriv Nordic Mining at «Nordic Minings Engebøprosjekt påvirkes ikke av AMRs initiativ. Nordic Mining har nødvendige tillatelser og rettigheter for det pågående utviklingsarbeidet for prosjektet. Det er ingenting i AMRs initiativ som rokker ved dette».

Endret 24.04.2018 18:52 av chateau
highlander
10:44
26.04.2018
#9488

Det Nordic Mining-tilknyttede Keliber har levert inn miljø- og vanntillatelsessøknaden knyttet til litium-gruven Syväjärvi, ifølge en melding torsdag.

Søknaden inkluderer malm- og overskuddssteinutvinning, lagring av overskuddsstein, konstruksjon av nødvendige områder for gruvedrift og stenging og reklamasjon av gruveområdet etter endt drift, opplyses det.

Keliber vil forberede separate miljøsøknader for Kalavesi- og Kokkola-anleggene og vil levere inn disse til myndigheten i løpet av sommeren 2018. (TDN)
tjuagutt
14:28
27.04.2018
#4574

NOM:STORTINGSKOMITE STØTTER TILLATELSE FOR ENGEBØ-PROSJEKTET

Oslo (TDN Direkt): Stortingets energi- og miljøkomite har avslått et forslag fra syv stortingsmedlemmer om å revurdere deler av Nordic Minings tillatelse for gruvedrift i Engebøfjellet.

Det opplyser selskapet i en melding fredag.

I 2015 vedtok Klima- og miljødepartementet å gi Nordic Mining tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. Dette ble opprettholdt av Kongen i statsråd i 2016.

I anbefalingen til Stortinget datert 26. april, fra majoriteten av medlemmene i Stortingets Energi- og miljøkomite, anbefales det å avslå endringene foreslått av de syv stortingsrepresentantene.

-Reguleringsplanen og tillatelsen for Engebø-prosjektet er endelig, uten videre mulighet for anke. Nordic Mining holder alle rettigheter og tillatelser nødvendig for nåværende drift knyttet til prosjektet, sier konsernsjef Iver S. Fossum i Nordic Mining i meldingen.
tjuagutt
19:25
08.05.2018
#4579

OldNick
21:57
08.05.2018
#20112

re. tjuagutt #4579,


Selskapet har vel innsett 2 forhold:

- Ressursen er for liten til å bygges ut med full konvertering til Li-karbonat (LC).
- Og med å kunne bygge større LC-kapasitet, får man en større divisor å fordele både Capex og Opex på slik at kostnadene synker.

men, det endrer også prosjektet fra å være et intergrert gruveprosjekt, til mer å ligne på konstruksjon og drift av en kompleks, kjemisk fabrikk, dvs. tung-industri vs. gruvedrift.

Og det skal da basere langt mer av finansene på å drive med tollraffinering av (spodumen-) konsentrater fra ekstrerne leverandører/kunder. Og dette er ikke et brownfield-prosjekt, som ofte gjør slik etter at anleggene de bygde for å opparbeide egen malm, må konverteres til å behandle føde fra eksterne kunder når egne gruver går tomme.

De vil trenge å få signert lange kontrakter fra en eller flere leverandører som skal dekke det meste av den ekstra kapasiteten som egen gruver ikke dekker. Vil de greie det?

Det positive med prosjektet er at det ligger i Finland, og i industribyen Kokkola, hvor det finnes mange flere industribedrifter med lignende teknologi, infrastrukteur og mannskap med industrierfaring som de sikkert kan ansette fra til nøkkelposisjoner. Finnene er eksperter på slik industri.

Men, for investorer kan nå både kapital-behovet og riskoen øke betydelig. Vil de greie å få det finansiert? For meg sank attrativiteten betydelig med en slik endring.

Endret 08.05.2018 21:58 av OldNick
Akilles
09:15
12.05.2018
#6307

OldNick
14:54
12.05.2018
#20133

re. Akilles #6307,


Dette har ingenting med NOM's patent å gjøre.


Verdikjeden for å konvertere Al-holdig malm, som regel er av bauksitt-typen, til rent Al (aluminium) metall involverer som regel disse prosessene:


1. Gruve

- bryter malm
- knusing, sikting, noe oppgradering
- produserer bauksitt-konsentrat

2. Alumina-raffineri

- raffineriet løses Al-metallet (som et ion) opp i en NaOH-løsning (lut/caustic), mens det meste av forurensingene (uønskede elementer som skal skilles fra) ikke løses opp og skilles fra som rød-slam (red mud), og dette må stort sett lagres i enorme land-deponi (verdens største deponeringsproblem av metallurgisk avfall)
- Deretter konverteres oppløst Al tilbake til Al-oksid, som skilles ut fra lut-løsning.
- Dette varmebehandles (kalsineres) v/1000°C til produktet alumina (Al2O3), som selges til Al-smelteverk
- Hydro's Alunorte er ekspmpel på et slikt raffineri

(Alumina = Al2O3, aluminium-okside)

3. Aluminium smelting

- I Al-smelteverk konverteres alumina til aluminium-metall i en smelteelektrolyse-prosess v/ca. 950°C.
- Al2O3 løses opp i en (flytende) kryolitt-smelte i en elektrolysecelle, hvor man tilfører store mengder likestrøm for å få reaksjonene til å foregå (de går ikke "naturlig", men kun med påtrykt ekstra energi).
- Både katode og anode er laget av karbon og det gjør at anodereaksjonen forbruker anoden, dvs. C/karbon deltar i reaksjonen. (C i katoden deltar ikke i katodereaksjone, og er derfor "inert").

Netto-reaksjonen for elektrolysen er: (1) 2 Al2O3 + 3 C = 4 Al + 3 CO2(gass)

Dette er basisen for den såkalte Hall-Heroult prosessen (H-H).

- Flytende Al fra cellene kjøles ned, fryser ut som metall og støpes ut i ulike, geometriske former (normalt store barrer).

(Aluminium = Al-metall)
______

Det som Alcoa og R.Tinto skal gjøre, er å erstatte dagens Hall-Heroult teknologi med en teknologi hvor man ikke brukes karbon-baserte anoder, men en anode-materiale som ikke deltar i den kjemiske prosessen ved anoden, dvs. skal være såkalt "inert" (= ikke-reaktiv).

Da vil netto-reaksjonen i smelteprosessen endres til: (2) 2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2(gass)

Dette ser jo ganske banalt ut, men er ikke det i praksis. Hvis det var det, hadde dette vært basis som verdens Al-smelteindustri.

Det er (slik jeg ser det, og jeg er ingen "Al-ekspert") to store problemer med dette:


i) Inert anode

- Å finne et materiale som kan fungere uten å delta i anodeprosessen, være stabilt, ledende og ikke ødelegge elektrolyseprosessen er den store utfordringen

ii) Energi-behov

Karbon deltar i elektrolyseprosessen, og er som vi vet et brennstoff som ved reaksjon med oksygen, utvikler store mengder energi. Derfor er termodynamikken slik at kjemien ved konvertering av alumina til aluminium ved reaksjon (2) uten karbon krever over 50% mer elektrisk energi for å fungere sammenlignet med dagens praksis i H-H teknikken, representert ved reakson (1). Og forskjellen ligger i karbonets bidrag i teknologien.

Og vi vet at energiforbruket er alfa & omega for Al-smelteverk idag. Det er primærfaktoren de konkurrerer på.

Men, nå skal vi vel snart få "fri energi" fra alle fornybare kilder, så da vil vel alle bekymringer bli slukket?
______

Nordic Mining's konsept går ut på å bruke en annen type mineral til å produsere alumina (Al2O3).

1. Gruve

- Anorthosite malm

2. Alumina-raffinering

- å bruke mineral-syre (her HCl) til oppløsningen, ikke NaOH (lut)
- Ferdigproduktet skal dog være alumina som er helt kompatibelt med alumina fra dagens raffinerier

3. Al-smelting

- Skal gjøre i dagens, konvesjonelle smelteverk


Så, NOM's patent og teknologi vil ikke konkurrere med Alcoa/R.Tinto's ("A/RT") nye teknologi, de skal operere i en annen del av verdikjeden.


Jeg har ingen info om A/RT's teknologi på inerte Al-anoder, men dette har det vært forsket på lengre enn jeg har levd. Og det har vært store, offentlig finansierte forskningsprosjekt (både i Norge og internasjonalt, f.eks. gjennom EU) som har studert problematikken. Så, enkelt er det ikke.

Alcoa har jo hatt gående et prosjekt i Norge (Lista) på en alternativ teknologi, som kom fra Elkem's R&D, men som ble solgt/overtatt av Alcoa da Elkem sølgte ut sitt eierskap i Al-bransjen (til Alcoa) for over 10 år siden.

Karbotermisk reduksjon av alumina var en teknologi som skulle redusere energiforbruket i Al-produksjon betydelig, men de fikk det ikke til å fungere tilstrekkelig i større skala til at de trodde det var verdt innsatsen å bruke mer penger på det. Og det etter massiv, offentlig støtte.

Vi ser jo også at A/RT også får stor offentlig støtte i Canada. Det er et tegn på at A/RT heller ikke ser dette osm uproblematisk, dvs. de er ikke villig til å ta all risiko selv. ET tegn på at det er usikkert.


Som jeg har skrevet tidligere i topic, ei heller tror jeg patenten til NOM er av særlig verdi.
Investorer i NOM bør ikke tillegge patenten noe verdi i NOM-kursen, noe jeg er sikker på er tilfelle.

NOM er fortsatt stort sett et ett-prosjekt selskap, Engbø-prosjektet.

Som vi ser over, Keliber har en vanskelig tid foran seg.

Endret 12.05.2018 14:56 av OldNick
tjuagutt
11:06
15.05.2018
#4583

highlander
08:18
16.05.2018
#10034

Nordic Mining skal ansette inntil ti personer i et prosjektteam tilknyttet den planlagte gruvevirksomheten i Engebøfjellet. Basen blir i Naustdal i Sogn og Fjordane. (FA side 25 i dag)
highlander
09:09
16.05.2018
#10040

Som et resultat av boreinnsats i 2017 og 2018 øker finske Keliber sine anslag for egne mineralressurser. Selskapet er tilknyttet Nordic Mining, som er børsnotert i Oslo.

Økningen er på 1,4 millioner tonn, eller 17 prosent. Mesteparten av dette, rundt én million, kommer fra Rapasaari-gruven, der Keliber produserer litiumkarbonat. (E24)
chateau
10:10
18.05.2018
#8083

Engebø rutile and garnet: New Project Manager
Nordic Mining has appointed Kenneth Nakken as new Project Manager for its rutile
and garnet project in Naustdal in western Norway. Nakken has been Vice
President, Digital Service in ABB Marine and has broad management and project
coordination experience from various management positions in the ABB Group.

Nakken will be based in Naustdal and head the project team for the final
development work, construction and commissioning of the Engebø operations.

CEO Ivar S. Fossum comments: "I am pleased to welcome Kenneth to our team. He
has highly relevant experiences for the transitional process to realise the
Engebø rutile and garnet project, and its long-term value proposal as a regional
cornerstone industry."

For further information please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47
93096850.
highlander
08:08
23.05.2018
#10141

Ser i dagens utgave av Finansavisen (side 18) at Finland vil etablere en gruve- og batteriklynge.

Første steg på veien er å samle alle statens eierinteresser i et nytt selskap, inkludert aksjeposten i Keliber, hvor Nordic Mining er største aksjonær. (FA)
tjuagutt
13:26
24.05.2018
#4589

Du kan lese mer om det her, highlander.

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2432785
tjuagutt
20:08
07.06.2018
#4597

NOM: NORDIC MINING SECURES LANDOWNER AGREEMENTS FOR THE ENGEBØ PROJECT

13:23
Nordic Mining has entered into agreements with the main landowners at Engebø.
Pursuant to the agreements, Nordic Mining has the right to acquire the area for
the planned mineral processing plant. Further, the agreements regulate Nordic
Minings planned extraction activities and compensation to the landowners for
sale of all minerals from the Engebø deposit.
Nordic Mining holds all rights and permits necessary for its current operations
related to the Engebø project. This includes extraction permits, environmental
permit and a zoning plan regulating the use of land for mining, mineral
processing and infrastructure in the Engebø area.

The agreements with the landowners regulate Nordic Minings acquisition of the
properties for the planned processing plant, including the existing deep-water
harbour facility, and compensation to the landowners related to extraction and
sale of all mineral products from Engebø (rutile, garnet and other minerals).

The mining area comprised by the agreements covers mainly the open pit
production phase of the Engebø project. In the prefeasibility study which was
completed in October 2017, the open pit production period is estimated to 16
years.

The extraction permits granted to Nordic Mining also include the adjacent area
for the subsequent underground mining, and Nordic Mining will initiate
activities also for this phase.
CEO Ivar S. Fossum comments: We have had a constructive dialogue with the
landowners at Engebø, and we are pleased that agreements have been reached. This
provides flexibility and predictability for the development work going forward.
As a long-term local operator, we want to establish and maintain a good dialogue
and relationship with all neighbors and local stakeholders.

For further information, please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47-930 96
850.
Oslo, 7 June 2018
Nordic Mining AS
tjuagutt
10:42
08.06.2018
#4598

gadus
09:37
17.06.2018
#6

Mye ligger til rette for at NOM vil bli et solid utbytteselskap, når salget av lithium, rutil og granat kommer i gang. Det er vel på tide å kjenne sin besøkelsestid, nå når selskapets børsverdi kun er rundt 400 mill. I tillegg til en hyggelig kursøkning på aksjene i selskapet, kan vi også forvente en hyggelig utbytteutbetaling og et flott medskøyt til både lønn og pensjon.
OldNick
11:48
10.10.2018
#20791

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:59
11.10.2018
#20794

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
alan
18:46
12.10.2018
#5143

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Akilles
10:17
26.10.2018
#6355

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:11
05.11.2018
#20864

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Akilles
13:45
07.11.2018
#6356

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
tjuagutt
22:30
12.12.2018
#4677

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter