Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
tjuagutt
17:27 18.11.2014
#3933

Kanskje blir det slik det går :)

Endret 18.11.2014 17:28 av tjuagutt
tjuagutt
17:31 18.11.2014
#3934

http://www.nrk.no/nordnytt/donald-bruker-jula-pa-a-hamle-opp-med-gruveaksjonistene-pa-finnmarksvidda-1.12048657
Rally
00:36 19.11.2014
#5355

Den beste plasseringen for et oppdrettsanlegg i Førdefjorden er rett utenfor Engebøfjellet når Nordic Mining har kommet igang med driften. Da vil dritten fra oppdrettsanlegget kontinuerlig bli dekket til av godkjent masse for tildekking av forurenset havbunn ;-)

Endret 19.11.2014 00:37 av Rally
Akilles
09:57 19.11.2014
#5933

Spørsmål til spørretimen i dag:

Svaret på disse to spørsmålene vil sannsynligvis gi utslag på kursen i dag..

11. Fra Sveinung Rotevatn (V) til fiskeriministeren
60 selskap i Sogn og Fjordane innan sjømatnæringa, reiseliv m.v., med ein samla omsetnad på om lag 16 mrd. kroner, fryktar for tap av arbeidsplassar og verdiskaping. Dei ber regjeringa seie nei til utslepp av gruveavfall i Førdefjorden. Selskapa viser til risikoen for at avfallet kan spreie seg, og er spesielt uroa over det potensielle omdømetapet for norsk fisk. Er ikkje regjeringa uroa over at bergverksindustrien sitt ønskje om å etablere sjødeponi i norske fjordar kan få konsekvensar for Noreg som sjømatnasjon?


14. Fra Odd Omland (A) til næringsministeren
Tidligere næringsminister Trond Giske la fram Norges første mineralstrategi i mars 2013. Solberg-regjeringen har fulgt opp strategien i sin politiske plattform, med formuleringer om å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Bransjen har imidlertid fått signaler fra departementet om at mineralstrategien ikke lenger gjelder, fordi den kom fra den forrige regjeringen. Kan statsråden avklare om dette stemmer, og redegjøre for hva som er regjeringens videre planer for satsing på mineralnæringen?

Rally
20:47 19.11.2014
#5356

Selv hjernedøde politikere må gjennomskue det manipulerende spørsmålet fra venstrererepresentanten Sveinung Rotevatn.
chateau
21:20 19.11.2014
#7556

Nå vil også engelskmennene ha noe å si:

Britisk marinbiolog går hardt ut mot planene om gruvedrift i Naustdal kommune.
- Planene om sjødeponi er galskap
tjuagutt
23:21 19.11.2014
#3935

Chateau, ta gjerne diskusjonen også på det du legger ut.
Akilles
09:07 20.11.2014
#5934

Ytterligere informasjon om miljøeffekter av sjødeponi i Førdefjorden

For artene pigghå og blålange er overbeskatning årsaken til at de står på norsk rødliste for arter. Begrensning i fisket er viktigste tiltaket for å snu bestandsutviklingen. Tap av gyte- og oppvekstområde i Førdefjorden kan medvirke til at det tar lenger tid før fiskeribegrensing får den ønskede effekten. Det vil være en ekstra belastning for arter som er truet.

- Det er likevel grunn til å tro at det er liten sannsynlighet at dette medfører at forvaltningsmålet i naturmangfoldloven paragraf 5 ikke nås for disse artene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratets brev omtaler Førdefjorden som helhet, mulighetene for restitusjon etter avsluttet deponering, artene som kan påvirkes av deponeringen, mulighet for bevaringstiltak utenfor leveområdet samt omtale av praksis i andre saker.

Endret 20.11.2014 09:11 av Akilles
Rally
18:20 20.11.2014
#5358

Marinbiologen sin udokumenterte påstand:"- Dette er forurensning i stor skala. Det vil få store konsekvenser for fjorden. Forurensingen kommer til å bli tatt opp i næringskjeden og bli ført videre ut av fjorden. Det kan bare være økonomiske hensyn som driver dette, det finnes ingen økologisk unnskyldning for dette prosjektet, sier han til avisen."
Kjære maeinbiolog, det som utvinnes er rutil. Rutil er ikke et giftig stoff. Det er en av hovedbestanddelene i tannpasta. Vær forsiktig slik at du ikke svelger noe tannpasta neste gang du pusser tennene, eller kanskje slutt å bruke tannpasta! De andre stoffene som tilsettes i produksjonen er i så små mengder at de er langt under kravene som er satt med hensyn til utslipp og miljøfare.

Det er forøvrig useriøst av BT å servere slike påstander uten at de er dokumentert.

Link; Conservationists slam plans to dump mining waste into Norwegian fjord

En ser at dette er klart et partsinnlegg av en miljøfanatiker.

Endret 20.11.2014 18:31 av Rally
Akilles
11:10 21.11.2014
#5935

Denne nye utsettelsen er pga at de vil ha statsbudsjettet gjennom stortinget før tillatelsene til NOM kommer. (Tror jeg)
Der er forsatt mulig for at miljømafiaen i Venstre kan lage trøbbel for NOM.

Vi vet forsatt ikke hvilke miljøavgifter Venstre har fått medhold for, for ikke å prisjustere opp bensin- og dieselavgiften neste år.
Venstre skal ha fått gjennomslag for en rekke andre miljøavgifter.

Kan NOM ha blitt ofret for bensin prisene? Er det derfor den faller tilbake?

Endret 21.11.2014 11:13 av Akilles
chateau
11:28 21.11.2014
#7561

Dyrt å kun koke kaffe.

Nordic Minings kasse begynner å bli slunken
Nordic Mining, som driver utvikling av et gruveprosjekt på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, fikk et resultat før skatt på -5,8 millioner kroner i årets nest siste kvartal, en økning fra 4,7 millioner kroner i fjor.

Selskapet har ingen inntekter og kontantbeholdningen er nå nede i 3,1 millioner kroner, mot 15,5 millioner kroner i fjor.

Endret 21.11.2014 11:29 av chateau
Rally
15:44 21.11.2014
#5360

Er det resultatet av regjeringsforhandlingene som har skremt aksjen ned igjen i dag?
tjuagutt
17:14 21.11.2014
#3936

Chateau, jeg skjønner ikke helt innleggene dine for tiden. Spesielt ikke det siste. Det er alltid dyrt å drikke kaffe når man er i utviklingsfasen og ikke har penger. Tullete kommentar som jeg ikke helt ser poenget med.

Edit
Ser du er inne i fiskemarkedet, så det forklarer jo litt, men tror du skal innse at fisk og NOM går fint sammen.

Endret 21.11.2014 17:16 av tjuagutt
tjuagutt
19:52 21.11.2014
#3937

Svar vedrørende anmodning om habiliteten vurdering
tjuagutt
22:54 21.11.2014
#3938

http://www.firda.no/Ikkje_bekymra_for_6000_tonn_utslepp-5-15-3663.html
Grell
08:47 24.11.2014
#475

Noen som vet når emiaksjene kommer på konto?

runepub
20:25 24.11.2014
#7

I morgen.
Grell
20:55 24.11.2014
#477

Takk, går håpe på godkjenning i samle slengen da.
hgsd300
20:55 24.11.2014
#249

Da blir det vel minus i morgen. Håper mange har vet nok til og beholde aksjene til odel og eie for og sikre fremtidig pensjon.
tjuagutt
21:32 24.11.2014
#3942

Husk at det ble solgt minimalt med tegningsretter, så de aller fleste som deltok i emisjonen hadde aksjer fra før. Og de av disse som ville selge har nok gjort det allerede iom at de kun ble tildelt 13% av det de hadde av aksjer fra før.
Grell
21:05 26.11.2014
#478

FrP vil presse igjennom Engebø:

http://mobil.firdaposten.no/lokalnytt/article7710897.ece

Sorry for link, bruker mobil.
Rally
14:43 27.11.2014
#5370

Money talks ;-)

Oppdrettsgigant kjøpte seg opp i gruveselskap Coast Seafood protesterer mot gruvedrift i Naustdal, men har samstundes kjøpt nær 900.000 aksjar i gruveselskapet bak planane. - Ein glipp, forklarar Sverre Søraa.
OldNick
15:38 27.11.2014
#16347

Fornøyelig historie.

Styrker ikke tilliten til oppdretternes argumenter akkurat.
runepub
19:09 27.11.2014
#9

Ha-ha, de er jo vestlendinger og har jo næringsvett. Vi kan altså vente en post på 880K til salgs de neste dagene, eventuelt vil de næringsvettige spekulere i et "Ja" for å sope med seg en million eller to som plaster på såret.
hgsd300
11:10 03.12.2014
#258

Åtte år, 60 rapportar og 110 millionar etter oppstarten, er det framleis uklart kva tid ei avgjerd om gruvedrift i Naustdal kjem.

- Eg tykkjer dette er ein politisk skandale for Norge. Og det er ein tverrpolitisk skandale, seier Hanne Markussen Eek, styreleiar i Norsk Bergindustri.

Nordic Mining ønskjer å utvinne 200 millionar tonn rutilmalm over ein periode på 50 år i Naustdal. Gruveavfallet skal dumpast i fjorden, noko som gjer prosjektet svært omstridd. Det skal investerast for 2 milliardar kroner og det vil bli skapt 170 arbeidsplassar. Planane i Naustdal er Nordic Mining sitt klart største prosjekt.

Dei siste seks åra har selskapet utarbeidd 60 rapportar og brukt 110 millionar kroner på utgreiingar i samband med det planlagde gruveprosjektet i Vevring i Naustdal.

Hanne Markussen Eek i Norsk bergindustri meiner stortingspolitikarane lir av fullstendig avgjerdsvegring i denne saka.

- No har eg vore med i styret i sju år, og heile denne tida har Engebø-prosjektet gått. Eg vil påstå at dei ikkje er noko nærmare no enn då dei starta. Avgjerdene blir berre trenert og trenert.

- Er det rett og slett avgjerdsvegring dette her?

- Ja, og det handlar om at vi er eit land med veldig lite industriell kompetanse både hjå politikarar og embetsverket. Det er sterke motkrefter. Du blir hengt ut som ein miljøfiendtleg dersom du står opp for industri. Eg vil kalle det samfunnsfiendtleg at ein gir så stort handlingsrom til den kjenslestyrte fanatismen.

- Det er sterke ord du brukar?

- Ja, og det gjer dei mot oss også. Så det gjer eg med godt samvit. Det er klart vi skal ta vare på miljøet og jobbe for å ha den beste miljøteknologien. Men vi er nøydde til å ha arbeidsplassar, vi er nøydde til å ha industri.

Thingnes reagerer sterkt på skuldingane frå Markussen Eek.

- Det verkar som dei byrjar å verte ganske desperate etter kvart. Den type merkelappar høyrer vel kanskje ikkje heilt heime i debatten. Dette prosjektet er ikkje eit ferdig prosjekt som er klart for å førast inn i samfunnet, som ikkje har negative konsekvensar, seier SV-politikaren.

Gunnar Gundersen, Næringspolitisk talsperson for Høgre på Stortinget, forstår på si side at Markussen Ek reagerer på at den lange sakshandsamingstida.

- Det høyrest heilt forferdeleg ut. Vi kom inn i regjering i 2013, og vi jobbar målbevisst med at vi ikkje skal utsette næringslivet for den type saksbehandling.

- Regjeringa har brukt eitt år: de kunne avgjort dette lenge før? Dei fleste rapportane låg der?

- Jau, men då legg du til grunn at det er ei enkel sak. Det er det jo ikkje. Det er ei komplisert sak å sette seg inn i. Eg har full respekt for det. Litt ut på nyåret forventar eg at det kjem ei avgjerd.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/inga-avgjerd-etter-atte-ar_-60-rapportar-og-110-millionar_-_-politisk-skandale-for-norge-1.12078522
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter