Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
Grell
12:13 03.12.2014
#486

Exit Nom, enter nmg. Der kommer det til å skje ting raskere.
Rekker å komme ut av Nmg og inn i Nom igjen før avgjørelsen kommer.
Akilles
11:22 09.12.2014
#5941

Det var minst like mye bråk i Øygarden kommune som det nå er i førdefjorden, dengang da oljen kom til kommunen. Venstresiden gikk i protesttog med SV som faneberer. (jeg var med der og holdt orinteringsmøter for olje) Men i dag er alt bråket de laget glemt og det et ingen i kommunen som vil innrømme at de var imot og SV er de som er de ivrigeste til å bruke opp det ekstra skattepengene som kommer inn hvert år.

Endret 09.12.2014 11:22 av Akilles
renud
14:15 09.12.2014
#8080

Det merkelige med SV, er at det partiet gjentatte ganger har fostret ekstremt dyktige ledere, som på hver sin måte også har vist at de kan være tildels meget pragmatiske, men at summen av politikken likevel blir tæring før næring, ville vært ødeleggende for økonomien hvis de hadde fått gjennomslag og heldigvis derfor er uspiselig for de aller fleste.
Rally
09:23 11.12.2014
#5393

Moderniseringsdep. 11.12.2014
Om behandling av innsigelsessak for Engebøfjellet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med behandling av innsigelsessaken for den planlagte gruvevirksomheten i Engebøfjellet.

Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er knyttet til forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet. Det er derfor behov for å se innsigelsessaken i sammenheng med utslippssøknaden, som behandles av Klima- og miljødepartementet.

Tilleggsinformasjonen som Nordic Mining leverte 30. september 2014 gir et godt grunnlag for behandling av sakene.

Uthevingen er gjort av undertegnede ;-)
Grell
09:50 11.12.2014
#492

Men hvor hang tid tar det?

Innen utgangen av februar eller før sommeren?

En slik sak er ikke gjort ved kun et pennestrøk.
Rally
09:45 15.12.2014
#5398

Grell, regjeringen har garantert fått seg en "wakeup call" med fallet i oljeprisen. Det betyr at trøkket for å få til alternativ industri i Norge er blitt enda større. Mineraler kan bli den "nye oljen" i Norge. Det bør satses for fullt, men som i Nordsjøen så vil Norge sette en ny standard når det gjelder miljø. Behandlingstiden i Engebøsaken er en skandale, men ut fra det jeg leser imellom linjene i meldingene fra Moderniseringsdep. så tas det nå grep. Etter mitt vett så bør det ryddes både i Havforskningsinstituttet og i noen av departementene og sette strenge krav til ledelsen slik at de blir klar over sin rolle. Jeg tror vi har en positiv avgjørelse vedrørende Engebø før februar.
tjuagutt
11:36 15.12.2014
#3953

Tilleggsinformasjonen som Nordic Mining leverte 30. september 2014 gir et godt grunnlag for behandling av sakene.

Denne setningen mener jeg indikerer en positiv avgjørelse.

"Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er knyttet til forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet. Det er derfor behov for å se innsigelsessaken i sammenheng med utslippssøknaden, som behandles av Klima- og miljødepartementet."

Dette mener jeg indikerer at reguleringsplanen er godkjent, ellers hadde ikke KMD måttet behandle utslippstillatelsen. Jeg tror de velger å samkjøre dette for å slippe støyen imellom godkjenning av reguleringsplan og KMD sin behandling av utslippstillatelsen.

Som Rally, så forventer jeg også en positiv avgjørelse før februar.
chateau
15:32 15.12.2014
#7598

Opptil seks millioner tonn sand, stein, støv og kjemikalier skal dumpes i fjorden årlig, i 50 år. Et fire kilometer stort område i fjorden blir lagt øde, og avfallet vil kunne spre seg utover i fjorden. Førdefjorden er i dag en frisk og levende fjord, med status som nasjonal laksefjord.

Slaget om Førdefjorden

Endret 15.12.2014 15:33 av chateau
Rally
20:55 17.12.2014
#5406

Chateau, jeg har sett videoopptak fra bunnen i Førdefjorden på de dypene som blir berørt, og de er allerede som en ørken. I praksis så vil den øde bunnen bare bli litt grunnere på 50 år. Det som deponeres er knust stein som ikke gir fra seg gift til omgivelsene. Det er masse forskjellige mineraler i stein, bla.a. kvikksølv. Poenget er at disse stoffene som stein består av forblir i steinen. Slik jeg ser det blir steinmassen flyttet fra fjellet til sjøbunnen der noen prosenter (rutil) blir fjernet i prosessanlegget.
Når en skal lage industri, så vil det påvirke landskapet. Her må det gjøres avveininger mot nytteverdi i form av inntekter og arbeidsplasser. Det har vært skriverier om at fiskerinæring og turistnæring blir skadelidende. Innsigelsene fra fiskerinæringen er tilbakevist og innspillet fra turistnærinzgen blir synsing. Hvor mye penger legger en cruisebåt igjen dessuten når den seiler forbi i fjorden?
Jeg er sikker på at regjeringen godkjenner dette samfunnsøkonomisk svært lønnsomme prosjektet. Det blir strenge miljøkrav, men det er NOM innstilt på, og det skal det være i Norge, men vi må ikke lulle oss inn i en fantasivirkelighet å tro at vi skal kunne leve av kun å vise fram fjord og fjell til turister.

Endret 17.12.2014 21:00 av Rally
Akilles
09:41 27.12.2014
#5944

InfoNOM

Endret 27.12.2014 09:41 av Akilles
Grell
15:32 02.01.2015
#502

Her lukter det fugl.
tenfour
15:53 02.01.2015
#2833

Jepp, fjellfugl!
chateau
11:02 05.01.2015
#7619

Meningene om deponi er fortsatt delte, og annet er ikke å vente.

Miljørykte på spill
observer
21:30 06.01.2015
#20283Viktig svar i dag fra Sundtoft til Solhjell.


Dette går veien for NOM, slik leser i alle fall jeg argumentasjonen i svaret fra minister Sundtoft.
observer
21:38 06.01.2015
#20284

REDIGERT UTDRAG:

At en art skal ivaretas på lang sikt, innebærer som et minimum at man må unngå at arten blir utryddet.

Målet skal likevel ikke forstås slik at det skal finnes levedyktige bestander overalt innenfor det naturlige utbredelsesområdet.
I enkeltsaker må betydningen av slike områder vurderes konkret i forhold til måloppnåelsen. I arbeidet med disse vurderingene må man bygge på kunnskapsgrunnlaget, økosystemtilnærming og - om nødvendig - føre-var-prinsippet.

Forvaltningsmålene utgjør ingen absolutt skranke for hva slags vedtak forvaltningen kan treffe. Hensynet til naturmangfold må avveies mot andre viktige samfunnsinteresser. Forvaltningsmålene har altså ikke høyere rang enn andre lovregler, og sektormyndigheten kan komme til at de samfunnsmessige hensynene for å gjennomføre tiltaket er så sterke at tiltaket bør tillates selv om det truer forvaltningsmålene.

Avveiningen mellom naturmangfold og andre samfunnsinteresser kan også medføre at målene nås på en annen måte eller i et annet tempo enn uten inngrepet.

Endret 06.01.2015 21:37 av observer
Rally
11:43 07.01.2015
#5441

Jeg er også overbevist over at regjeringen gir NOM tillatelse til sjødeponi og at fornuften seirer. Med lav oljepris så trenger vi nye bærekraftige industriprosjekter mer enn noen gang.

Jeg synes argumentasjonen om at området er et mulig gyteområde for blålange nesten er hysterisk, men jeg synes miljøministeren svarer svært så diplomatisk angående dette.
MD sier at konsekvensen ved å miste gyteområdet for blålange er at arten bruker lengre tid på å komme seg igjen. Her sier Sundtoft i klartekst at dette er greit.

Men miljømafiaen med mafialeder Solhjell står på. La oss håpe SV kommer under sperregrensen ved neste valg. SV ha mange sympatiske standpunkter i sin fordelingspolitikk, men når de ikke har en politikk for å skape blir hele partiet bare hyklerisk.

Miljørykte på spill
Grell
11:48 07.01.2015
#504

... og svaret kan komme når som helst.
Grell
19:59 09.01.2015
#505

MP pensjon solgte seg under meldepliktgrensa i dag. Skuldertrekk eller kan det være noe på gang?
Akilles
09:01 21.01.2015
#5953

Hva er det de venter på nå da? Håper de på at det skal komme opp noe negativt, slik at de kan si nei?
tjuagutt
09:40 21.01.2015
#3975

Et ja må være godt forankret og ikke gi rom for sutring fra motstanderne, Akilles. Alt samkjøres nå, derfor tar det tid. Minner deg derfor på denne:

Rally
11.12.2014 09:23
#5393
Endre Moderniseringsdep. 11.12.2014
Om behandling av innsigelsessak for Engebøfjellet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med behandling av innsigelsessaken for den planlagte gruvevirksomheten i Engebøfjellet.

Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er knyttet til forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet. Det er derfor behov for å se innsigelsessaken i sammenheng med utslippssøknaden, som behandles av Klima- og miljødepartementet.

Tilleggsinformasjonen som Nordic Mining leverte 30. september 2014 gir et godt grunnlag for behandling av sakene.
Rally
10:37 23.01.2015
#5462

Mineralnæringen i Norge kan erstatte nedgangen i oljeindustrien.
Scrödingers Katt om mineralleting og utvinning i Norge.
Grell
14:45 23.01.2015
#509

Er det mulig?
Akilles
09:42 24.01.2015
#5954

Dersom dette drar ut i tid, så kan Engebøfjellet igjen bli en sak i valgkampen (kommunevalget) og da kan det bli AP som kommer med de nødvendige tillatelsene etter valget 2017 (med store tap for aksjonærene).
Den regjeringen vi har i dag virker fullstendig handlingslammet, her er det bare snakk og det blir det ikke mye ny næringsvirksomhet av.

Plan B for NOM, for å spare aksjonærene for ytterlige tap, bør være å ligge Engebø prosjektet ut for salg, straks. Jeg vil tro at det er langsiktige kjøpere (utlendinger?) der ut som er villig til å betale det NOM har lagt ut hittil. Pengene de får inn bør tilbakebetales til aksjonærene og selskapet avvikles.
Med svake politikere og sterk miljøbevegelse så vil jeg tro at det kan ta flere tiår før levestandarden blir så lav at det blir tillat med Mineralnæring med norsk kapital.

Endret 24.01.2015 09:56 av Akilles
tjuagutt
18:14 24.01.2015
#3977

Er man usikker er det vel bare å ta kontakt med journalisten som skrev artikkelen.
Jeg av den oppfatning av at en journalists spørsmålsformulering er vesentlig for svaret man får.

Er nok ikke uten grunn at man har ordtaket "som man spør får man svar"..
tjuagutt
09:17 26.01.2015
#3978

Innlegg på Ho:

Innlegg av: AQAD (25.01.15 23:34 ), lest 367 ganger

Ticker: NOM

RE^1: NOM- Den gang da.....

Vedr det som ble referert i BT, hvor det ble skrevet:
Men hun lovet å ha en avklaring på spørsmålet om fjorddeponi i Førdefjorden før stortingsvalget i 2017.

Har fått opplysninger fra sikre kilder om at samtalen mellom journalisten og Sundtoft var slik:

Journalisten skal ha spurt om når hun regnet med å ha en beslutning klar.
Sundtoft skal ha svart at hun ikke kunne svare på det.
Journalisten skal da ha spurt om det kom til å skje før stortingsvalget i 2017.
Da skal Sundtoft ha svart med latter: Ja det kan jeg love deg.

Altså en litt vridning ift det som stod i avisa.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter