Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
Rally
14:53 01.04.2014
#4995

I dagens rapport fra Investtech beskrives Kongsberg Gruppen og RCCL som kjøpskandidater mens Nordic Mining får en salgsanbefaling.

- Nordic Mining ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger i tillegg nær taket i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon ned. Aksjen har lite støtte rundt 52 øre, mens det ved reaksjoner opp er motstand i trendtaket samt rundt 1,17 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Tyvand.

Swedbank/First dumper 1,5 mil aksjer

Endret 01.04.2014 14:57 av Rally
Feitedorris
17:07 01.04.2014
#4

Investtech er de siste jeg hører på... Makan til dårlig treffrate skal man lete lenge etter.
Nei se heller på utsiktene til Nom og mulighetene til å plukke nå frem mot Keliber, Engebø og Alumina oppdateringer.
hermanh
23:00 01.04.2014
#7

Eg trur ikkje det kjem så store nyheter ei stund framover no.. behandling av patenten tek i snitt 4 månader..
http://statistics.patentstyret.no/Trademark/ProcessingTime

nyheter om engebø kjem i august...

Keliber er eg litt usikker på, men trur eg leste at dei skal byggje eit biogasskraftverk for å sikre gassleveranser til prosessanlegget. Trur det er ein del infrastruktur som må på plass. Men eg trur ikkje det kjem så mykje nytt her heller den neste månaden i allefall..dersom andre har andre opplysninger så må dere gjerne rette meg eller oppdatere meg på kva som er det neste som skjer i dette prosjektet.

mvh
hermanh
23:07 01.04.2014
#8

http://keliber.fi/news/rapasaari-lithium-deposit :


GTK has made claim applications for Rapasaari area (Rapasaari 1 and Rapasaari 2-9). The Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) has made a decision concerning the GTK's applications. These claim decisions made by Tukes include precondition. "Measures for carrying out the exploration activity in the claim areas Rapasaari 1 (and Rapasaari 3 and 6), excludes the use of the motorized or machine powered equipment or motor vehicles between 1.2.-31.7, without the permission from the ELY Centre." The reason for this decision is a territory of a golden eagle in the nearby Vioneva area. One of the nests of the territory is located near the claim areas.

ser ut til at dei har problemer med eit ørnereir som sperrer for videre utforskning av førekomsten.

Endret 01.04.2014 23:07 av hermanh
tjuagutt
06:57 03.04.2014
#3812

Prosessmøte mellom Nordic Mining og kommunane Askvoll og Naustdal
hermanh
21:41 08.04.2014
#9

http://www.firda.no/nyhende/article7283813.ece, klar tale fra statsministeren


Vi meiner at om statsministeren hadde tatt ein tur til Vevring, roa ned og kanskje fiska litt i fjorden, så hadde ho hatt eit betre grunnlag til å ta avgjerda. Difor inviterte vi henne til Vevring, seier Oddvar Etnestad i Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord.

Han og Lin Hjelmeland Finjord (også frå Naturvernforbundet), Nadine Ranke frå Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe fekk to minutt med statsministeren før ho besøkte ingeniørutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane tysdag.

- Erna fekk ein pose med invitasjon, informasjon om saka og eit stykke fersk fisk frå Førdefjorden. I tillegg fekk ho eit merke det står «La fjorden leve» på. Eg synest vi fekk ein god dialog med ho, og så har eg forståing for at ho ikkje kunne love å komme på ståande fot, seier Etnestad.
Trur på kombinasjon

Sjølv om Etnestad var nøgd med tilbakemeldingane frå statsministeren, lovar ho ikkje å komme til Vevring. Solberg svarte slik når Firda spør om deponiplanane:

- Dette er ein prosess som går føre seg, regjeringa har ikkje tatt stilling til noko av dette, men den avgjerda kjem når den kjem, seier Solberg.

Ho lettar likevel litt på sløret om kva ho sjølv meiner.

- Eg trur det er mogleg å få til ein kombinasjon av gruvedrift, turisme og andre ting. Det er avhengig av kva miljøkrav som blir sett, og at desse blir følgt opp, seier Solberg.

Ho legg til at ho også meiner det er viktig å tenke på at vi skal skape arbeidsplassar i Norge i framtida og sikre konkurransekrafta vår.
Regjeringa bestemmer

Det er venta at regjeringa tek ei avgjerd om kor vidt det skal tillatast å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i løpet av året. For nokre veker sidan gav kommunalminister Jan Tore Sanner klarsignal til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark.

Saka blir avgjort i to omgangar. Kommunal- og moderniseringsministeren og miljømyndigheitene må begge gi klarsignal for at planane skal bli noko av.

Motstanden mot deponiplanane kjem frå delar av lokalbefolkninga, miljørørsla og frå fleire av partia på Stortinget.

Venstre-leiar Trine Skei Grande har uttalt at ho trur Førdefjorden og Repparfjorden kan bli starten på ei ny Alta-sak.

Statsministeren er likevel klar på at dette er ei avgjerd som blir tatt innanfor regjeringa.

- Dette er avgjerder som blir fatta av staten sine utøvande myndigheiter, ikkje av Stortinget, seier ho.
tjuagutt
17:51 22.05.2014
#3830

Brev til Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken
to, mai 22, 2014 12:49 CETNordic Mining imøtegår feilinformasjon og uetterrettelighet fra Naturvernforbundet knyttet til Engebøprosjektet.

NRKs Nyhetsmorgen hadde onsdag 14. mai 2014 et intervju med Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken. Haltbrekken kom i intervjuet med flere uriktige og villedende uttalelser om Engebøprosjektet som imøtegås av Nordic Mining i dagens brev til Naturvernforbundet. Brevet er vedlagt denne meldingen.

Nordic Mining ønsker bl.a. å korrigere følgende feilaktige uttalelser fra Naturvernforbundet om Engebøprosjektet:

- Det skal ikke benyttes giftige tilsetningsstoffer eller stoffer som akkumuleres i den biologiske næringskjeden.
- Prosjektet vil ikke medføre at "alt liv i fjorden går tapt".
- Det er få, om noen, land i verden som har forbud mot sjødeponi, men manglende naturgitte forutsetninger begrenser anvendelsen av slik deponering internasjonalt.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: "Vi må beklageligvis konstatere at Naturvernforbundet ser ut til å ha et snevert perspektiv i forhold til mineralproduksjon i sin alminnelighet og Engebøprosjektet i særdeleshet. Naturvernforbundets gjentatte bruk av feilaktig informasjon ser ut til å ha som fomål å bygge det opplevde risikobildet for prosjektet så stort som mulig. Som ansvarlig tiltakshaver må vi basere prosjektplanleggingen på fakta, kunnskap og erfaring. Naturvernforbundets innspill mangler etterrettelighet, og det ønsker vi å gi tilbakemelding på".

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 22. mai 2014
Nordic Mining ASA
www.nordicmining.com

http://www.nordicmining.com/nyhetsarkiv-oaax-vis-nyhet/category293.html?itemId=1615730

Endret 22.05.2014 17:54 av tjuagutt
chateau
11:32 23.05.2014
#7151

Null i omsetning - kutter tapene
Pengene fortsetter å renne ut av Nordic Mining.

I 1. kvartal 2014 fikk Nordic Mining et negativt nettoresultat på 3,97 millioner kroner, mot et negativt resultat på 4,77 millioner kroner for et år siden.

Det er identisk med resultat før skatt.

Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 2,82 millioner kroner, mot 4,11 millioner kroner i 1. kvartal 2013.

Nordic Mining hadde i perioden en nullomsetning, i likhet med samme periode for et år siden.
Feitedorris
17:21 23.05.2014
#6

Dette er jo akkurat som forventet. Ingen som har fulgt Nom forventet inntekter nå, men nå er tredje strømningsmålig klar og Engebø kommer etter all sannsynlighet til å bli godkjent.
Anbefaler alle å lese seg litt opp på forventede inntekter ved drift på Engeb(rutil) om et halvannet års tid.
En partner skal inn og vi kan få en liten emisjon på nyåret men oppsiden her er enorm..
For ikke å snakke om Keliber(lithium) som også blir startet opp rundt de tider.

Nå er det viktig å posisjonere seg for det kommer til å gå fort i svingene her.
Feitedorris
23:19 29.05.2014
#7

Er jo bare å se kursutviklingen siden chatau kommenterer.
Anbefaler alle å ta en kikk på caset , regne på profitten v Engebø drift. Ca 1Mrd i oppstart 170 arbeidsplasser, inntektene var beregnet til ca 500 mill år v meget lav pris i 2009 og da er ikke bistoffer tatt med. Keliber kommer alene til å mangedoble kursen.
Nom har også mange flere ben å stå på.
Rally
08:46 08.06.2014
#5075

Feitedorris, det tar nok betydelig lenger tid før pengene strømmer inn i selskapet fra produksjonen(3-5 år) - det skal tross alt bygges en fabrikk på stedet.
Feitedorris
21:44 10.06.2014
#8

Vet ikke hvor du får 3-5 år fra.. Henvis gjerne til link..
Feitedorris
22:04 10.06.2014
#9

Planlagt start Keliber 2015.
http://www.investinfinland.fi/articles/news/mining/lithium-mining-planned-to-start-in-finland-in-2015/49-957.

Engebø har en byggeperioden på 18 mnd, så 2016 bør det bli oppstart.

Tror det er greit å komme inn før tillatelsene blir gitt. Dette kan komme om 2 mnd, etter at strømningsmålingene er klare og før dette er det sommerferie. Tror det blir dyrt å komme inn mot siste strømningsmåling når regjeringen allerede har diskutert sjødeponi i regjeringssamarbeidet m sp og KrF.
Der står det at de skal åpne for mere utstrakt bruk av sjødeponi noe som kun kan gjelde Nom og nussir!
Det var kun Solhjell og SV som utsatte oppstart mot APs vilje for 1 år siden med krav som miljøvernminister om ytterligere strømningsmålinger i ett år og ingen tør reversere dette.


Rally
20:13 16.06.2014
#5083

Feitedorris, denne er fra 2010
Oslo (TDN Finans): Nordic Mining venter en avklaring på reguleringsplane på kommunalt nivå i forbindelse med oppstart av Engebø-prosjektet i løpet av våren 2010. Det sier administrerende direktør Ivar Fossum i selskapet til TDN Finans på kvartalspresentasjonen onsdag.
Vi går inn i selskapets mest spennende periode. Dette kan bli et industrieventyr. Jeg er overbevist om at dette prosjektet går gjennom, men det er vanskelig å si akkurat når vi får grønt lys fra kommunen, sier Fossum. Etter en avklaring på kommunalt nivå må selskapet få tillatelse fra Klima og forurensingsdirektoratet. Det er noen som setter spørsmålstegn ved at vi skal lagre avfallsmineraler på havbunnen i fjorden, sier Fossum. Selskapet har fått flere henvendelser fra større selskaper som vil komme inn på eiersiden på Engebø-prosjektet og hjelpe selskapet med å finansiere prosjektet.
Nordic Mining venter at produksjonen kan starte i 2014 hvis de fårt illatelse til å starte. De venter en ebitda-margin på minst 50 prosent fra prosjektet etter hvert. De som vi har vært i kontakt med oss har prøvd å utnytte den situasjonen vi er i, men vi skal beskytte interessene til våre aksjonærer og vi vil ha en stor eierandel i prosjektet, sier Fossum.

Endret 16.06.2014 20:13 av Rally
Feitedorris
08:52 17.06.2014
#10

Stemmer det Rally, og i august er siste strømningsmåling klar og nå er det ikke SV og Solhjell som skal håndtere saken. Tenker denne saken kommer til å få litt publisitet ved godkjenning og byggestart og da får nok fler øynene opp for Nordic Minings fantastiske muligheter.
Ser ingen link på innlegget ditt ang tid på året saken er publisert og nå har Fossum og co hatt 4 år på seg og forberede samarbeidspartnere, planlegge bygging osv.
Nordea Finland hamstrer aksjer om dagen så kanskje det kommer noe fra Keliber snart?
Rally
17:41 17.06.2014
#5084

Feitedorris, infoen fant jeg lenger framme på NM-tråden. Fossum har ikke penger til å planlegge fabrikk nå. Ting må skje i rekkefølge. Først må det gis deponeringstillatelse. Så må det foretas en emisjon / salg av rettigheter, og så må konsulenter planlegge fabrikken, og så må fabrikken bygges. Etter det er det testprodukson og så kan NM starte å tjene penger. Jeg tipper det er i 2017.
Når tillatelsen er gitt (hvis ikke før) så vil kursen få et løft. Etter det så kan det komme nye løft på bakgrunn av salgsavtaler etc. som ledelsen får på plass i planleggings og bygge-fasen. Hvis alt går på skinner så er den teoretiske oppsiden i denne aksjen på en 10-års sikt kanskje 20X i forhold til dagens pris. Jeg er storfornøyd med 10X i forhold til mine største kjøp som var på 35 øre for ca. 1 år siden. ;-)
Feitedorris
18:13 20.06.2014
#11

2017 høres mer riktig ut ja men 3,5 er nok et veldig lavt estimat og nærmere det Nom kommer til å bygge seg opp til på forventninger. Blir nok ingen problemer å få lån med de inntektene Nom kommer til å få med Engebø og heller ikke samarbeidspartnere. Emisjon kan komme på et tidspunkt, men ikke før neste år og da kommer den på langt høyere kurs. Engebø kommer til å gi direkte 170 arbeidsplasser i utkanten og generere masse vekst. Ved drift av Engebø og Keliber samt P/E faktor på 15 tror jeg nok vi er nærmere med en null til bak ditt estimat.
Feitedorris
18:13 20.06.2014
#12

2017 høres mer riktig ut ja men 3,5 er nok et veldig lavt estimat og nærmere det Nom kommer til å bygge seg opp til på forventninger. Blir nok ingen problemer å få lån med de inntektene Nom kommer til å få med Engebø og heller ikke samarbeidspartnere. Emisjon kan komme på et tidspunkt, men ikke før neste år og da kommer den på langt høyere kurs. Engebø kommer til å gi direkte 170 arbeidsplasser i utkanten og generere masse vekst. Ved drift av Engebø og Keliber samt P/E faktor på 15 tror jeg nok vi er nærmere med en null til bak ditt estimat.
Rally
09:34 23.06.2014
#5095

Flott at du er optiomist Feitedorris, men jeg tror tallene dine er helt utopiske når det gjelder prising av selskapet. :-)
Feitedorris
20:28 23.06.2014
#14

Mine kursmål.
Godkjenning Engebø August 1,8kr.
Finans ok uten utvanning 3kr
Drift Engebø og Keliber 9kr
Inkludert liten emisjon neste år.
Så kan aluminapatentet utgjøre fantasisummer..
Feitedorris
11:00 26.06.2014
#18

Legger inn innlegget til AQAD på Hegnar.
Länttä, Emmes, Outovesi og Syväjärvi gir i dag en total ressurs på ca. 3,5 millioner tonn bestående av i overkant av 1%Li2O = 35.000 tonn Li2O = ca 90.000 tonn Litium bikarbonat (Lithium).


Målet var produksjon av 4.000 tonn pr år i 15 år = 60.000 tonn

Målet om store nok ressurser er nådd. Ytterligere ressurser er bonus ift mål.

Pris ca. 12.000 dollar pr tonn.
Utvinningskost ca. 1.700 Euro pr. tonn

Netto ca kr. 30.000/tonn.

4.000*30.000 = ca. 120 mill pr år.
NOM 38% = ca. 45 mill

Minus inversteringskost bygging, totalt ca. 350 mill. Payback tid ca 4 år.

Kun regnet ift karbonat. Ikke battkjemikalie.
tjuagutt
09:18 12.07.2014
#3851

http://www.geo365.no/bergindustri/fra-festtale-til-ansvarlig-mineralpolitikk/
Riegrot
14:52 23.07.2014
#109

Rally kommer ..
hgsd300
10:39 07.08.2014
#221

07/08-2014 09:37:44: (NOM.OAX) Measuring program in the Førdefjord completed

On 6 August 2014, the measuring program for water circulation and
hydrographic data in the Førdefjord was finalised after 12 months of
measuring at 11 metering stations. Data from the last measuring period
will be reported later in August.
CEO Ivar S. Fossum comments: "We are very satisfied that the measuring
program is completed and that we successfully have gathered all water
circulation data and hydrographic data as requested by the Ministry of
Climate and Environment."
DNV GL, who has carried out the measuring program, is currently
analysing the last data set. The results will be published later in
August. DNV GL is preparing a report for the 12 months measuring period
which will be submitted to the Ministry of Climate and Environment
together with other reports on the requested supplementary information.
Nordic Mining targets to submit all the requested supplementary
information to the Ministry in September 2014.
For questions please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47 930 96
850.
Oslo, 7 August 2014
tjuagutt
12:06 08.08.2014
#3860

http://www.geoforskning.no/index.php?option=com_content&view=article&id=747:28-millioner-kroner-til-forskning&catid=22:bergverk&Itemid=217

Høgaas påpeker at debatten har vært preget av synsing og påstander uten hold. Så nå ser han frem til et kunnskapsløft. I så måte er han helt på linje med fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Jeg er opptatt av å skaffe mest mulig kunnskap om hvordan vi skal legge til rette for at ulike typer næringsvirksomhet kan eksistere side om side. Dette forskningsprosjektet vil styrke vår kompetanse om miljøkonsekvensene av deponering av overskuddsmasser fra gruver i sjø, sier Aspaker.

For bergverksnæringen er det selvsagt avgjørende å få et tidlig svar på om det kan væreaktuelt med sjødeponi. For mange prosjekter vil det være et «være eller ikke være».

- Jeg ønsker at vi i fremtiden på en raskere og smidigere måte skal kunne avklare om nye gruveprosjekter er forenelig med fortsatt gode vilkår for norsk sjømatnæring, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Høgaas har fått med seg industrien på prosjektet. Sydvaranger Gruve, The QUARTZ Corp, Rana Gruber, Hustadmarmor og Sibelco bidrar finansielt, mens Titania, Nussir og Nordic Mining vil støtte opp ved å stille underlagsmateriale, data og ekspertise til rådighet. Det liker næringsministeren.

- Jeg er godt fornøyd med at en rekke ledende mineralselskaper i Norge vil delta aktivt i forskningsprosjektet og bidra med finansiering, sier Mæland.


- Det vil bli laboratorieforsøk på Brattøra i Trondheim og feltarbeid i to fjorder hvor det har blitt deponert masser gjennom lengre tid: Ranfjorden og Bøkfjorden, samt i én fjord hvor det ikke har blitt deponert masser, Holandsfjorden i Meløy.I tillegg vil det prosesseres data fra Altafjorden, Førdefjorden, Repparfjorden, Frænfjorden og Jøssingfjorden/Dyngadjupet.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter