Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
nordinvest
10:54 18.03.2015
#186

Det er absolutt plausible forklaringer du peker på her, renud. Men likevel langt fra holdbare sådanne. Det får da være måte på sendrektighet. Etter mitt syn nærmer dette seg en industripolitisk skandale. Videre mener jeg det er grunn til å stille spørsmålet om det også kan være uttrykk for forskjellsbehandling - er det noen som tror at regjeringen kunne agert på en slik måte dersom det hadde vært et stort gruve- eller industriselskap som stod bak denne søknaden?
tjuagutt
13:33 18.03.2015
#4016

renud, du har nok for stor tro på Venstres makt i så henseende. Jeg tviler sterkt på at dette er et stort tema for Venstre og regjeringen. Husk at dette også er en merkesak for regjeringen og jeg tviler sterkt på at de lar seg presse til å fremstå som en næringsfiendtlig regjering. Mineralressursene er estimert til 1500milliarder. De sier ikke nei, så enkelt er det. Grunnen til forsinkelsene vil jeg anta skyldes at de må ha sitt på det tørre når de sier ja.
Akilles
14:44 18.03.2015
#5978

To år på å få "sitt på det tørre"? Det er en lang tørkeperiode det, men en hver er salig i sin tro og jeg tror det er politiske problemer som hindrer dem i å bli ferdig.. Det forgår mye spill bak kulissene som vi naive og godtroene velgere ikke kjenner til.
Rally
15:26 18.03.2015
#5619

Jeg har fulgt litt med på alle innsigelsene fra både lokalpolitikere, naturorganisasjoner, fiskarlaget og fra journalister og ikke minst kampen forskningsinstitusjonene imellom. Departementet blir pepret hver dag. Jeg forstår godt at de må ha et gjennomarbeidet vedtak når det endelig offentliggjøres. Men allikevel dette har tatt for lang tid. Min konklusjon er at det er en kombinasjon av inkompetanse, manglende mot og omfattende og tungrodde administrative prosedyrer. Myndighetene er vel vitende om at her blir det sjau uansett hva konklusjonen ender på.
tjuagutt
16:54 18.03.2015
#4017

Akilles, strømmålingene ble avsluttet august 2014. Dvs. 7 mnd. siden. Vi vet også at motstanderne klagde prosjektet inn for ESA. Da tar ting litt lenger tid. Men bevares, jeg har tatt feil før, og tar muligens feil nå også. Den som lever får se :)
nordinvest
08:43 19.03.2015
#187

Godt oppsummert, Rally! Jeg skjønner bare ikke hvorfor regjeringen lar det trekke ut. Det må da være bedre å bli ferdig med den stormen som de vet kommer i kjølvannet av et ja til Engebø (vel, når man tenker på hvor mange som er for og hvor mange som er imot, så kan jeg ikke fatte at dette ikke skulle være overkommelig).

For denne saken har jo også en annen side: regjeringen er i ferd med å fullstendig ødelegge sitt omdømme som så vel næringsvennlig som effektive og raske saksbehandlere. Dette burde kanskje bekymre mer - enda mer enn lett hysteriske utblåsninger fra fundamentalister som uansett ikke lar seg påvirke av objektiv informasjon.
Akilles
09:45 19.03.2015
#5979

Det ser ikke ut som om miljøaktivister er så populære blant velgerne..
SV mister en tredel av oppslutningen og ligger helt nede på 2,6 prosent på Opinions marsmåling for Avisenes Nyhetsbyrå. (33% fall, dette kan jeg leve med :-)
Venstre sliter også, og er med 3,4 prosent på sitt laveste nivå siden disse målingene startet i 2007. Partiet faller 1,1 prosentpoeng (25% fall:-)

Kanskje tiden er inn til en 180 grader snuoperasjon i Engebø-saken for disse to partiene?

Endret 19.03.2015 09:52 av Akilles
nordinvest
10:12 19.03.2015
#188

Hadde jeg vært leder i et av de partiene du nevner Akilles, så ville jeg i hvert fall stoppet opp og lurt på om det kanskje er vår politikk det er noe feil med. Skjønt det aner meg nok at så ikke vil skje - for visse typer mennesker er muligheten for at de selv skal gjøre eller mene noe som er feil, fullstendig uvirkelig. Så det beste vi kan håpe på er nok at disse tallene skal holde seg også frem til neste Stortingsvalg.
Rally
12:56 19.03.2015
#5624

Firdaposten: Engebøsaka - Vi krev snarleg avgjerd om gruvedrifta
Arve Mjømen Leiar Sogn og Fjordane Høgre
Publisert 17.03.2015 kl. 10:05 Oppdatert 17.03.2015 kl. 10:17
Sogn og Fjordane Høgre krev snarleg avgjerd av regjeringa i saka om gruvedrift i Engebøfjellet.
Det har i heile åtte år vore arbeida for gruvedrift i Engebø- fjellet, analyse på analyse har blitt gjennomført etterkvart som tilhengarar og motstandarar av gruvedrift har kome med krav om dette.
Gruvedrifta krev deponering av steinmassar i Førdefjorden, og er difor det store spørsmålet for og imot. Geologar og andre fagkompetansar i Sogn og Fjordane har få merknader i negativ retning til steinmassar og innhald i dei same steinmassane som skal lagrast i Førdefjorden og stiller seg undrande til påstandar om påstått gift-innhald i steinanalysene.
....
mer på linken

Endret 19.03.2015 12:57 av Rally
Rally
15:51 19.03.2015
#5626

Engebøfjellet: Eit stort industriprosjekt!
Gustav Johan Nydal, Flora KrF
Publisert 19.03.2015 kl. 14:03 Oppdatert 19.03.2015 kl.14:04

Dette går veien kjære forumvenner. KrF kan holde det industrifiendtlige Venstre (som nå er langt under sperregrensen) i sjakk!

Eg støttar arbeidet for å få til industriprosjektet i Naustdal. Skal fylket utvikle seg og gi oss tilflytting må vi ha slike prosjekt. Sjølvsagt skal det vere strenge miljøkrav til ei utbygging av gruvedrift på Engebø. Ein bør gje løyve til fjorddeponi som ei prøveordning med streng overvaking.
Eit stort fleirtal i Naustdal kommunestyre kjempar for å få til prosjektet. Det har dei god grunn til. Eg kjem som politikar til å arbeide for at Nordic Mining skal få starte opp prosjektet som vi gje 170 direkte arbeidsplassar og ha store positive ringverknader. Dersom det viser seg at fjordeponiet har så store miljøkonsekvensar som motstandarane hevdar, må konsesjonen trekkast tilbake. Så lenge dette er nedfelt i konsesjonen, må Nordic Mining ta konsekvensen dersom så gale skulle skje. At enkeltparti som ikkje bryr seg om arbeidsplassar anna enn i offentleg sektor går i mot, får så vere. Men at Ap i Flora og i Førde, som burde leve opp til navnet sitt og arbeide for arbeidsplassar går imot dette, er ei skam.

De må gjerne vedta prosjektet med fjorddeponi som prøveordning, men alternativet til fjorddeponi er å stenge gruva, men det kommer ikke til å skje. De vitenskapelige undersøkelsene er helt entydige. Miljøpåvirkningen blir kun lokal og bunnen vil være fullt restituert i løpet av noen år når gruva om 50-60 år stenges ned. I mellomtiden kan kommunene rundt gruva dra nytte av skatteinntektene fra arbeidere og selskap.

Endret 19.03.2015 15:59 av Rally
Rally
23:40 25.03.2015
#5639

Fiskarlaget med sine særinteresser, fordommer og forutintatte holdninger, peprer departementet med usakligheter for å forpurre en beslutning, men markedet ser ut til å tro på en positiv avgjørelse for prosjektet.


Endret 25.03.2015 23:41 av Rally
Grell
08:30 26.03.2015
#533

Ventar eit ja
før jonsok


Regjeringa ville sagt nei til Engebøprosjektet
for lenge sidan om det var det den ville, sa
stortingsrepresentant Ove Bernt Trellevik som
representerer Høgre i næringskomiteen, då han
denne veka besøkte Naustdal. Trellevik lemna
liten tvil om utfallet av saka, og reknar med at
regjeringa vil seie endeleg ja til planane om
gruvedrift og fjorddeponi innan jonsok.
Det kan regjeringa gjere i trygg forvissing om at
dei har eit stort tverrpolitisk fleirtal i ryggen. At
Sogn og Fjordane Arbeidarparti nyleg stadfesta
sitt ja, har for så vidt ingen praktisk betydning,
sidan begge regjeringspartia pluss Senterpartiet
støttar utbygginga. Men det gjer det sjølvsagt
endå lettare og endå mindre kontroversielt for
regjeringa å køyre over faglege råd frå Miljødirektoratet
og Fiskeridirektoratet.
- Den prosessen om no går føre seg handlar om å
finne løysingar på dei innvendingane som er
komne, seier Trellevik. Men i realiteten dreier
det seg meir om formuleringar enn innhald. For
Trellevik er klar på at dei samfunnsmessige
interessene av prosjektet er så omfattande at
regjeringa vil gå inn for å
godta konsesjonssøknaden
frå Nordic Mining. Det
betyr også at regjeringa
reknar dei næringsmessige
gevinstane ved Engebøprosjektet
som såpass store at
dei trumfar dei innvendingane
som er reist av lokalt
næringsliv i regionen, spesielt frå havbrukshald
og fiskerinæringa. Det betyr også at regjeringa er
budd på å ta ein konflikt med samarbeidspartiet
Venstre, som har gjort Engebøsaka til ei miljøpolitisk
flaggsak.
At det ville bli det endelege utfallet, har lege i
korta lenge, sjølv om protestane mot å dumpe
steinmassane i fjorden har blitt sterkare år for år.
No kan alle partar i konflikten berre vente på at
regjeringa kjem med sitt endelege ja, noko
Trellevik reknar med vil skje innan jonsok. Å få
ei endeleg avklaring vil, uansett syn på planane,
i det minste vere positivt av omsyn til både
lokalbefolkninga og næringsdrivande langs
fjorden, grunneigarar, dei råka kommunane og
konsesjonssøkar. For saka har teke svært lang
tid, og på eit eller anna tidspunkt må ein sette
punktum og gå vidare.
Nordfjordsk samarbeid
Hotel Alexandra har trekt seg frå planane om å
etablere eit felles reiselivsselskap for Nordfjordkommunane
og Sunnmøre. Også Vågsøy har
trekt seg, og storsatsinga ser ut til å vere over før
den i det heile kom i gang. - Mange typar samarbeid
kan komme til å rotne viss alle byrjar å
shoppe etter eigne fordelar, seier Selje-ordførar
Ottar Nygård. Det nordfjordske samarbeidsklimaet
er visst ikkje det beste for tida.
Grell
09:12 08.04.2015
#534
Keliber has reported an increased indicated mineral resource estimate for its
Rapasaari deposit and increased lithium grade for its Syväjärvi deposit. In
total, the estimates for Keliber's indicated mineral resources have increased
with around 20%.
In the winter season 2014/2015, Keliber (www.keliber.fi) drilled approximately
2,700 meters in the Rapasaari lithium deposit. The Competent Persons' revised
estimate for Rapasaari in accordance with the JORC Code 2012 (cut-off grade of
0.5% Li2O; specific gravidity of 2.70) has been increased from 922,000 tonnes to
1,960,000 tonnes at a grade of 1.25% Li2O.
Further, the results from re-analysis of drill cores from the Syväjärvi deposit
have confirmed an increase of the lithium grade from 1.22% to 1.34% Li2O. The
indicated mineral resource at Syväjärvi, previously estimated to 1,664,000
tonnes, was marginally increased to 1,668,000 tonnes in accordance with the JORC
Code 2012, and based on the same cut-off grade and gravidity factor as mentioned
above.
The Rapasaari and Syväjärvi deposits can both be mined as conventional open
pits.
The Competent Persons responsible for the mineral estimations are Markku
Meriläinen (MAusIMM) and Pekka Lovén (MAusIMM).
In total, Keliber's estimated mineral resources in the measured and indicated
categories now exceed 6.2 million tonnes (JORC Code 2004 and 2012 combined) at
an average grade of 1.26% Li2O.
Nordic Mining holds approximately 25% of the shares in Keliber.
For further information please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone
+47 90160941.
Oslo, 8 April 2015
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" or "the Company") is a resource company with
focus on high-end industrial minerals and metals in Norway and internationally.
The Company's project portfolio is of a high international standard and holds a
significant economic potential. The Company's assets are mainly in the Nordic
region.
Through the subsidiary Nordic Rutile AS Nordic Mining is undertaking large-scale
project development at Engebøfjellet in Sogn and Fjordane where the Company has
rights to a substantial eclogite deposit with rutile and garnet. Nordic Mining
has rights for exploration and production of high-purity quartz in Kvinnherad in
Hordaland and develops the project through its subsidiary Nordic Quartz AS.
Nordic Mining's associated company Keliber Oy in Finland plans to start mining
of lithium bearing spodumene and production of lithium carbonate. Nordic Mining
holds exploration rights in the Øksfjord region in Troms and Finnmark where the
Company has discovered a prospective area of sulphide mineralisation. Through
the subsidiary Nordic Ocean Resources AS, Nordic Mining is exploring
opportunities related to seabed mineral resources.
Nordic Mining is listed on Oslo Axess.


http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=374886
Grell
13:26 08.04.2015
#535

Markedet trekker på skulderen av dagens nyhet fra Keliber. Den som sitter tettest på bodet gjør ikke det:
"We are extremely pleased about the received results", comments CEO Olle Sirén. "The results from the exploration drilling programs from Rapasaari deposit have partly been even better than we expected. Based on the drillings conducted in Rapasaari area, we are convinced that there is still potential left in the area for the future as well", says CEO Sirén.
Rally
23:08 13.04.2015
#5679

Stille før stormen. Jeg har hatt inntrykk av at det eneste regjeringen har balet med de siste månedene er asylbarna. Det er helt utrolig at en slik fillesak kan få så mye oppmerksomhet, men så lenge fundamentet i regjeringen baserer seg på støtte fra partier som har standpunkter som er langt unna flertallet i Stortinget så har det altså blitt slik.
Men nå har de altså kommet fram til et kompromiss. Det betyr at de kan ta tak i saker som betyr noe, nemlig arbeidsplasser i det framtidige Norge. Det er også andre steder det er ekstremister som regjeringen må hanskes med. I sitt eget Fiskeridirektorat så er det også noen ekstremister på statslønn som i stedet for å opptre som nøytrale sakspersoner rar klare politiske standpunkt og baker inn politisk agitasjon i sine rapporter. For en regjering som er så vaklevoren som den vi har nå så krever det ekstra innsats. Både SV, Venstre og Fiskeridirektoratet har kostet oss NOM-aksjonærer dyrt. Jeg er overbevist om at det kommer til å rulle noen hoder i Fiskeridirektoratet når Engabøsaken er avgjort.

Endret 13.04.2015 23:10 av Rally
nordinvest
10:40 14.04.2015
#189

Ja, hva kan man vel si, Rally.. Jeg har tidligere påpekt at det nok var nødvendig for Ap å gi Sv den konsesjonen i forkant av forrige stortingsvalg; slik sett var jo også DET uttrykk for et politisk spill.

Nå, snart to år etter at den nye regjeringen kom til makten, så kan vi dessverre konstatere at de nye makthaverne er i ferd med å gjøre dette om til en helt ny øvelse. Ingen skal få meg til å tro at de nå ikke har hatt tilstrekkelig med tid til å vurdere ALLE sider ved denne saken. Følgelig kan det kun være politiske hensyn som får regjeringen til å drøye. En oppvisning i beslutningsvegring og forakt for seriøse aktører med vilje og mot til å satse. At slikt leder til synkende oppslutning på meningsmålinger og økt politikerforakt, er ikke det minste til å undres over.
Rally
10:46 14.04.2015
#5680

Beklager at jeg snublet ovenfor, Fiskeridirektorat og Fiskeridirektoratet skal byttes ut med Havforskningsinstitutt og Havforskningsinstituttet.
edgar
07:56 17.04.2015
#295

Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.
tjuagutt
07:57 17.04.2015
#4034

Gratulerer alle sammen :)

JAAAAAAAA
Grell
08:01 17.04.2015
#536

:) :)
nordinvest
08:06 17.04.2015
#190

Akkurat i dag glemmer man all sommel og beslutningsvegring - makan til bursdagspresent har jeg aldri fått tidligere! ;)

Gratulerer til alle tålmodige! :)
tjuagutt
08:08 17.04.2015
#4035

Det som er viktig er at den politiske usikkerheten er borte og nå kan endelig NOM gå videre i utviklingen av prosjektet:)
OldNick
08:22 17.04.2015
#16748

Sakser fra artiklene over.

2 pressemeldinger fra Regjeringen:

Nærings- og fiskeridep: Klart for Norges største mineralfunn

Kommunal- og moderniseringsdep: Godkjenner mineralutvinning i Engebøfjellet

Dette er viktig for en ny mineral- og gruve-strategi for Norge.

Gratulerer til alle supportere av prosjektet.
Rally
08:33 17.04.2015
#5685

Gratulerer medaksjonærer :-)
her er mailen fra NOM i dag:

08.30 CET / 17.04.2015 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Godkjent reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet («KMD») har i dag godkjent reguleringsplanen for Engebøprosjektet. Klima- og Miljødepartementet («KLD») har samtidig innvilget utslippstillatelse. Dette er en viktig milepæl for Nordic Mining og et stort steg mot realisering av Engebøprosjektet. Forekomsten på Engebø er en av de største og rikeste i verden av titanmineralet rutil.
KMD har 17. april 2015 informert om at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest til reguleringsplanen ikke er tatt til følge. KMD godkjenner med dette reguleringsplanen som ble vedtatt av Naustdal og Askvoll kommuner i mai 2011.

KLD har 17. april 2015 innvilget utslippstillatelse for gruvedrift, mineralprosessering og deponering av overskuddsmineraler for Engebøprosjektet.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar:

«Dette er en merkedag for Nordic Mining og for alle som har hatt tro på og støttet mineralindustri på Engebø. Vi er glad for at regjeringen har satt handling bak ordene og fattet et positivt vedtak for prosjektet. Godkjennelsen er en milepæl for selskapet, og vi ser frem til den videre utviklingen av prosjektet frem mot produksjon. Engebøprosjektet vil styrke Norges posisjon i den internasjonale titanindustrien og gi regional omstilling og vekst i et langsiktig perspektiv. Vårt mål er å etablere en lønnsom hjørnesteinsbedrift i Naustdal med fokus på gode miljøløsninger og samfunnsansvar.»

Nærmere om reguleringsplanen
Reguleringsplanen omfatter gruvedrift, etablering av prosessanlegg, opprusting av eksisterende kai, omlegging av fylkesvei 611 og etablering av landdeponi for steinmasser i Naustdal kommune. I tillegg omfatter reguleringsplanen et areal i Førdefjorden i Naustdal og Askvoll kommuner for deponering av restmineraler for en driftsperiode på ca. 50 år.

Nærmere om utslippstillatelsen
KLD har innvilget tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet på Engebø. Tillatelsen er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling til KLD av 13. februar 2015. I tillatelsen stilles krav som begrenser negative effekter fra sprenging, støy og støv, bruk og utslipp av prosesskjemikalier, samt krav om tilbakefylling og alternativ bruk av avgangsmasser. Tillatelsen stiller også krav knyttet til spredning av partikler fra sjødeponiet og overvåking av partikkelspredning og naturmangfold.

Utforskningsleder Mona Schanche sier i en kommentar:

«Vår plan er å utvikle Engebøprosjektet med høy standard for miljø- og samfunnsansvar. Myndighetenes godkjenning legger grunnlag for den videre tekniske og kommersielle utviklingen av prosjektet.»

Om Engebøprosjektet
Engebøprosjektet utvikles gjennom Nordic Minings heleide datterselskap, Nordic Rutile AS.

Unik mineralressurs
Rutilforekomsten på Engebø er en av de største i verden, og rutilinnholdet er det høyeste blant eksisterende produsenter og prosjekter under utvikling. Prosessering av malmen fra forekomsten vil gi et rutilkonsentrat med 90-95% TiO2 renhet. Planlagt produksjon er 90.000-100.000 tonn rutilkonsentrat pr. år. Engebøforekomsten har et lavt innhold av radioaktive elementer, noe som gir miljømessige og kostnadsmessige fordeler ved videreforedling. Rutilproduksjon på Engebø innebærer korte distanser mellom gruve, produksjonsanlegg og utskipningskai. Sammenlignet med mange andre prosjekter gir dette enklere logistikk, lavere investeringer/driftskostnader, samt begrenset arealbeslag og utslipp av klimagasser.

Foreløpig ressursestimat og driftsperspektiv
Foreliggende ressursestimat i hht. JORC-koden (2004) er på til sammen ca. 154 millioner tonn med malm; ref. tabellen nedenfor.
Ressursklassifisering
(JORC) Ressurs(millioner tonn) Gehalt (% TiO2 @ 3% cut-off)
Indicated 31.7 3.77
Inferred 122.6 3.75

Kilde: «Scoping Study» (2008) av kvalifisert person i hht. JORC, Adam Wheeler, og
OldNick
09:21 17.04.2015
#16749

En 3'dje pressemelding som selvsagt er like viktig som de 2 andre.

Klima- og miljødepartementet: Utslippstillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjell
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter